Referencer. Christensen, Anne Marie, m. fl. Ung og sårbar. København: PsykiatriFondens Forlag, 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencer. Christensen, Anne Marie, m. fl. Ung og sårbar. København: PsykiatriFondens Forlag, 2000"

Transkript

1 Referencer Ahlgreen, Birgitte. Hvorfor er det altid mig, der skal tage ansvaret? Et projekt for unge, hvis forældre eller søskende er sindslidende. Midtvejsevaluering af Projekt Unge Pårørende, et projekt under SIND s Pårørenderådvivning i Århus Amt. Århus: Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, 1996 Ahlgreen, Birgitte. Kontakt med børn af psykiatriske patienter. Et udviklingsprojekt i Psykiatrien i Århus Amt, Vestregionen. Evalueringsrapport. Århus: Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Ahlgreen, Birgitte, Usynlige unge en bog om børn med psykisk syge forældre. København: Hans Reitzels Forlag, 2001 Arnth Nielsen, Lise. Hurtig hjælp hjemme. Sygeplejersken 30/2004 Beardslee, WR. Out of the Darkened Room. When a Parent Is Depressed. Protecting the Children and Strengthening the Family. Boston: Little, Brown and Company, 2002 Berg Nielsen, TS. Barn af foreldre med psykiske problemer moderne arvesynd?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2003: 40: Berg Nielsen, TS & Vikan, A, Dahl, AA. Parenting Related to Child and Parental PsychopathologY: A Descriptive Review of the Literature. Clinical Child Psychology and Psychiatry (200210) Vol.7:4: , 9. Christensen, Anne Marie, m. fl. Ung og sårbar. København: PsykiatriFondens Forlag, 10. Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening. Håndgreb i samarbejdets svære kunst. København: Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening, marts Foged, Ella. Børn af forældre med psykisk lidelse en undersøgelse af implementeringen af familiesamtalen i Psykiatrien i Århus Amt. Det videnskabende netværk for specialuddannede sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Gladstone, TRG & Beardslee, WR. Treatment, Intervention and Prevention With Children of Depressed Parents: A Development Perspective. In Goodman SH & Gotlib, IH (Eds.). Children of Depressed Parents. Washington: American Psychological Association, Glavind Bo, Inger og Kristiansen, Søren. Børn af psykisk syge forældre 1. Problemer og læring i forsøgsprojekterne. Frederikshavn: Dafolo, Glavind Bo, Inger og Kristiansen, Søren. Børn af psykisk syge forældre 2. Når familier fortæller. Frederikshavn: Dafolo, Glistrup, Karen. Hvad børn ikke ved har de ondt af. Familiesamtaler i voksenpsykiatrien. 1. udgave. København: Hans Reitzel, Blinkenberg, Søren. Når børn lever sammen med psykisk syge forældre. København: PsykiatriFondens Forlag, Glistrup, Karen. Hvad børn ikke ved har de ondt af. Familiesamtaler i voksenpsykiatrien. 2. udgave. København: Hans Reitzel, REFERENCER 159

2 17. Grøsfjeld, Mai Britt. Patientens barn psykologens ansvar? En drøfting af etiske prinsipper. Tidsskrift for norsk psykologforening, Holm, Per, Møller, Bjarne, Perlt, Birgit (red.). Når mor eller far er psykisk syg 2. En artikelsamling. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Killén, Kari. Barndommen varer i generationer. København: Hans Reitzel, Killén, Kari. Omsorgssvigt er alles ansvar. 3.udgave. København: Hans Reitzel, Kotter, J.P.. I spidsen for forandringer. 1. udgave. København: Industriens Forlag, Krogstrup, Hanne Kathrine og Stenbak, Else. Socialpsykiatri mellem system og bruger. 6. rapport. Projekt 15 M. København: Socialministeriet, Kvalitetsafdelingen i Århus Amt. Patienterne og de pårørende har ordet undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark Århus: Kvalitetsafdelingen, Lier, Lene, Buhl Nielsen, Bernadette, Knudsen, Hans. Psykisk syge forældre og deres børn. København: Det tværministerielle Børneudvalg, Socialministeriet, Lindgren, Ulla. Growing up with a parent suffering from an affective disorder the voices of children. Master thesis in Public Health, Epidemiology and Public Health. Umeå: Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Sweden, 27. Marner, Torben. Breve til besatte børn. København: Frydenlunds Forlag, Mose Jensen, M, Dal Andersen, P, Bæk Pedersen, T, Lundgaard Hansen, H. Børn, der er opvokset med en psykisk syg forælder. Holstebro: CVU Vita. 29. Møller, Bjarne (red.). Etniske minoritetsbørn med psykisk syge eller traumatiserede forældre. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Møller, Bjarne og Stenbak, Else. Når børn er pårørende. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Nelbom B. et al. Forebyggelsessamtaler Har de en plads på en akutafdeling? Original Meddelelse. Ugeskrift for Læger 2004;166(33): Netværk af forebyggende sygehuse. Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde. København: Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, 33. Nielsen, Wigdis. Psykiatriens børn. Århus: PsykInfo og Stavanger: Psykiatrisk Opplysningsforbund, Nordenhof, Ingelise. Narrative familiesamtaler. København: Akademisk Forlag, Nordenhof, Ingelise. Projekt børn med psykisk syge forældre en direkte og konkret indsats. Distrikstpsykiatrisk Center, Roskilde Amtssygehus Fjorden, Lundby, Geir. Narrativ Terapi. København: Socialpædagogisk Bibliotek, Gyldendal, 160 BEVAR BARNDOMMEN

3 36. Radke Yarrow & M, Klimes Dougan, B. Parental depression and Offspring Disorders: A Developmental Perspective. In Goodman SH & Gotlib, IH (Eds.). Children of Depressed Parents. Washington: American Psychological Association, Region Midtjylland. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Viborg: Region Midtjylland, Riber, Jørgen. Forstået og forstyrret. København: Hans Reitzel, Solantaus, Tytti. Hvordan kan jeg hjælpe mit barn? Dansk udgave af den finske publikation Miten autan lastani. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Servicestyrelsen. Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse. Odense: Servicestyrelsen, Stenbak, Else (red.). Børn med psykisk syge forældre: god praksis i daginstitutioner. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Stenbak, Else og Hagensen, Pauline. Børn som pårørende. Anonym forfatter. Artiklen: Billeder fra min barndom. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Stenbak, Else. Børn og forældre i voksenpsykiatrien. God praksis. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Sundgaard Reimer, Ulla og Vendel Friis, Ninna. Vi vil så gerne høre din mening. Sygeplejersken 13 14/ Svendsen, Eva. Samarbejde mellem voksenpsykiatrien og socialforvaltningen om børn af psykisk syge forældre. Århus: PsykInfo Forlaget, Thorninger, Trine og Bisbjerg Nielsen, Charlotte. Netværksarbejde omkring familier med en psykisk syg far eller mor. Distrikstpsykiatrisk TEAM NORD, Viborg Amt, Februar Trembacz, Birgit. Min familie har et alkoholmonster. København: Dansk Psykologisk Forlag, White, Michael og Morgan, Alice. Narrativ terapi med børn og deres familie. København: Akademisk Forlag, 50. Wigen, Tine og Kierulff Reinholdt, Marianne. Al glæden forsvinder. Alt for damerne, 10/ Wigen, Tine og Kierulff Reinholdt, Marianne. Selvet og dets forbundetheder. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, WHO ICD 10. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, klassifikation og diagnostiske kriterier. København: Munksgaard, 53. Zubin, J et al. Vulnerability a new view of schizophrenia. J Abnorm Psychol, 86, , Øvreeide, Haldor. At tale med børn. København: Hans Reitzel, Sundhedsstyrelsen. En skolefe og anden støtte til børn fra familier med alkoholproblemer. København: Sundhedsstyrelsen, REFERENCER 161

4 Litteratur, henvendt til børn: Gerstorff Thidemann, Susanna. Karl og Emmas mor er blevet rundtosset. København: Socialt Udviklingscenter SUS, Moszkowicz, M m.fl.. Rosas mor er på psykiatrisk hospital. København: Socialt Udviklingscenter SUS. Solantaus, Tytti. Hvad er der i vejen? København: Socialt Udviklingscenter SUS,. Film: Små skuldre store byrder, Birger Perlt, Per Holm og Bjarne Møller, instruktion: Claus Ploug Videofilm 30 min. + teksthæfte. Jeg har bedt til Gud om at få en anden familie. København: Socialt Udviklingscenter SUS, DVD film. Internet adresser: i fokus.dk indsats.dk 130) Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, som var et frivilligt netværk af sygehuse i forskellige amter, blev nedlagt , idet Danske Regioner ikke ønskede at videreføre og finansiere driften af netværket. På hjemmesiden er det muligt at downloade rapporten Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde. Siden er tilgængelig indtil BEVAR BARNDOMMEN

5 BILAG Bilag Oversigt over Regionspsykiatrien Region Midtjylland Resumé af relevant lovgivning Oversigt over henviste børn, fordelt på aldersgruppe og hjemkommune Samarbejdsaftale vedr. indsatsen til børn af forældre med sindslidelse mellem X kommune og Regionspsykiatrien X i Distrikt Vest bilag til sundhedsaftalen Oversigt over rapportens figurer Oversigt over rapportens tabeller Supplerende bilag: A. Informationsfolder om Bevar Barndommen B. Indhold i første nøglepersonuddannelse 2006 C. Indhold i anden nøglepersonuddannelse D. Indhold på enkeltstående temadage E. Opbygning af database F. Spørgeskema til alle medarbejdere i Regionspsykiatrien G. Spørgeskema til kommunale medarbejdere med nøglepersonuddannelse H. Spørgeskema til evaluering af nøglepersonuddannelse De supplerende bilag er ikke trykt i denne rapport. De supplerende bilag kan findes på BILAG 163

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde

Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NÅR MOR OG FAR DRIKKER

NÅR MOR OG FAR DRIKKER Faktablad 1: ALKOHOLKULTUR I DANMARK I Danmark drikker næsten alle alkohol Kun 7 % drikker ikke alkohol. Det er den laveste andel i EU. I EU i gennemsnit er det 25 %, der ikke drikker alkohol. 1 I Danmark

Læs mere

PSYKIATRI OG PSYKISK SYGDOM

PSYKIATRI OG PSYKISK SYGDOM Efterår 2015 ARRANGEMENTER OM PSYKIATRI OG PSYKISK SYGDOM Psykiatri og Social www.psykinfomidt.dk 2 BLIV KLOGERE PÅ PSYKIATRI - HER ER CHANCEN I hæftet finder du en oversigt over arrangementer i Region

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom. Jeannette Cold

Kost og psykiatri. Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom. Jeannette Cold Kost og psykiatri Om sammenhæng mellem kost og psykisk sygdom Jeannette Cold FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Indhold Forord...3 Introduktion...4 Kostomlægning inden for psykiatrien...5

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 7, SOMMER 2008 Tema: Forebyggelse af vold En styregruppe er nedsat til implementering af psykiatriplanen. Nyt retspsykiatrisk kompetencecenter. Når mennesker

Læs mere

Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

Februar 2010. Nyhedsbrev nummer 2

Februar 2010. Nyhedsbrev nummer 2 Februar 2010 Nyhedsbrev nummer 2 Velkommen til andet nummer af nyhedsbrevet fra projektet Børn af krig og fred. I denne udgave kan du læse hovedpointerne fra de forskellige oplæg på seminaret i Roskilde

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

Nyheder Skive april 2012. Pilgaard, Stine. Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012.

Nyheder Skive april 2012. Pilgaard, Stine. Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012. Nyheder Skive april 2012 Pilgaard, Stine Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012. 167 sider Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)kæreste.

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Selvmordsforebyggelse i perspektiv INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET. REFERENCEGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SELVMORDSFORSØG OG SELVMORD. Selvmordsforebyggelse i perspektiv KONFERENCERAPPORT FRA NATIONAL KONFERENCE OM

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb.

I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb. Å r s s k r i f t 2 0 0 6 Forord Sygekassernes Helsefond har i 2006 uddelt ca. 20 mio. kr. til 93 projekter indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Siden fonden blev grundlagt i 1973 er der uddelt

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag. Recovery:

Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag. Recovery: 1 Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag Recovery: Fra eksklusion og stigmatisering til Inklusion og sundhedsfremme Censorer: 7632 Palle friis 7848 Lisbet

Læs mere