Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger"

Transkript

1 U-turn Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger Kreativt arbejde med et konkret produkt kan skabe afstand og overblik i forhold til de problemer, der ligger til grund for unges misbrug af stoffer. Den metode benyttes i hvert fald med held af behandlerne i U-turn. To af dem fortæller her hvordan. AF SONNY K. NIELSEN & KRISTIAN H. KOFOD U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 med et problemgivende forbrug af stoffer. Her har vi ofte fokus på det kreative, fordi vi derved har mulighed for at påvirke de unges fortællinger om egen identitet. Et behandlingsforløb kan struktureres, så det cirkulerer omkring produktion af film, musik, tekster, fotos m.m. sideløbende med fokus på rusmidlerne. Vi kalder det æstetisk dokumentation, og det er et væsentligt supplement i vores arbejde med de unges rusmiddelforbrug. De unge henvender sig i U- turn, fordi deres brug af rusmidler gør dem opmærksom på, at de har det skidt. Men det er ikke altid selve rusmidlet, de oplever som hovedproblemet. Der er andre forhold i livet, som de er utilfredse med eller kede af, og som hænger sammen med deres forbrug af rusmidler. Når de unge gennem kreativt arbejde skaber nye fortællinger, fører det også til refleksion og eksperimenter med at handle anderledes. Og så oplever de ofte, at deres forhold til rusmidler ændrer sig i takt med, at deres selvopfattelse ændres. Negative identitetsdokumenter Mange af de unge, vi møder, bæ- 33

2 rer på dokumenter om identitet, som de har fået i deres møde med f.eks. skolen, socialkontoret eller behandlingssystemet. Dårlige karakterer, udtalelser og tests fra skolepsykologen, problemfyldte sociale handleplaner eller diagnoser fra psykiatrien. Disse dokumenter fortæller stærke historier om fejlslagne personer og negativ identitet, når de er baseret på personlige fejl og mangler eller psykiske symptomer. Og når den slags fortællinger dertil foreligger i dokumenter, der trækker på diskurser om universelle sandheder og videnskabelighed, kan de let blive forstået som den officielle og eneste mulige fortælling om den unges person. Men mange af de unge, vi mø- Martin henvender sig og beder om hjælp til at få styr på sit forbrug af hash. I første samtale fortæller han, at han ryger hash fra morgen til aften og ikke meget andet. Men, siger han, det er egentlig ikke er hashen, der er det største problem. Tydelig berørt fortæller han, at det nok mere handler om hans familie, men det er for svært at tale om. Behandleren forsøger uden held - at få uddybet dette, men vælger så i stedet at spørge om det modsatte: Når problemer fylder så meget i dit liv, hvad holder dig så oprejst og får dig til at søge hjælp?. Martin svarer prompte: Jeg rapper. Nu kommer der gang i dialogen. Martin fortæller om rap, tekstder, medbringer også en interesse for selv at skabe kreative fortællinger gennem kreativ aktivitet. De spiller, rapper, fotograferer og filmer, skriver dagbøger, digte eller synger under bruseren. Derigennem gør de sig overvejelser om betydningsfulde oplevelser, frustrationer og drømme. Ved at arbejde ud fra disse interesser søger vi at skabe mulighed for, at de unge kan fremstille fortællinger om identitet, som passer ind i deres foretrukne billede af sig selv. Vi prøver dermed at give dem et stærkere ståsted til at handle på deres forbrug af rusmidler og de sammenhænge, forbruget indgår i. En case kan illustrere, hvordan vi arbejder: Selvfremstilling i musikproduktion 34 Stof 21

3 Hvad er U-turn? U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Foruden en åben, anonym rådgivning rummer huset daggrupper for unge under 18 år, dag- og aftengrupper for unge mellem 18 og 25 år, individuelle behandlingstilbud samt tilbud til de unges familier. Dertil ydes sparring og konsulentbistand til ungeinstitutioner i København, sagsbehandlere i kommunens børnefamilieteams og andre udgående ydelser. Man kan læse mere om U-turn på skrivning og musikgenrer og om, hvordan han har langt nemmere ved at få tingene ud gennem rap end ved at skulle tale om dem. Martin bliver gjort opmærksom på U-turns musikstudie og takker ja til at lade næste samtale foregå i studiet. I studiet Den næste samtale foregår foran det store whiteboard i studiet. Martin og behandleren starter, hvor de slap sidst. Undervejs opdeler behandleren tavlen i fire felter med en stiplet cirkel i midten. I første felt nedfældes karakteriserende udsagn for det, som Martin bøvler med for tiden. Han fortæller, hvordan han og moderen altid skændes, og hvordan deres kontakt mest handler om, hvor meget han kan hjælpe moderen med praktiske gøremål indkøb, passe lillebroderen, løbe ærinder. I andet felt skrives Martins reaktioner på de forhold, han beskriver som vanskelige. Det handler om frustration og vrede og om Martin går i sangboks Der laves mikrofontest i den lydtætte sangboks. Det har Martin aldrig prøvet før. Man kan jo høre alt her inde! - Skal jeg gå længere væk fra mikrofonen? - Hvordan lyder det i højtalerne inde hos dig? Følelsen af eksponering opleves proportionelt med lydstyrke, lydeffekter og intensitet. Man føskænderier med moderen og storebroderen. Og det handler om at sige fra over for den måde at være sammen på. I tredje felt noteres positionerende udsagn om, hvad Martin synes om informationerne i de øvrige felter. Han kommenterer bl.a. på sine reaktioner, hvor han både synes, det er i orden, at han siger fra, og samtidig ønsker sig en anderledes måde at gøre det på. Og han udtrykker sin modstand mod det, som han betragter som uværdige kår i relationen til familien. I fjerde felt nedskrives Martins ønsker og håb, og det han måske kunne komme til at holde af, hvis forskellige forhold ændrede sig i hans liv f.eks. beskæftigelse, uddannelse, familie og venner, boligforhold og rusmidler. Halvvejs inde i interviewet bliver Martin bedt om at tage stilling til, hvilke af udsagnene på tavlen han evt. kunne tænke sig at udfolde i en tekst. Han nedskriver disse i den stiplede cirkel i midten af tavlen. Han når frem til, at den kommende tekst må handle om hans mor. Der skal være hårde facts om hendes opførsel og deres relation. Behandleren spørger, om de skal prøve at skrive et vers, men Martin afslår. Han tænker og skriver bedst, når han er alene, siger han. Han får en halv times tid alene og begynder at forfatte starten på et vers. Bagefter skriver Martin og behandleren verset på tavlen og arbejder med rim og stemning. Det må gerne være lidt dystert og melankolsk, lyder beskeden. Behandleren, der nu fungerer som assistent, begynder at finde beats, der kan rappes til, og efter flere forsøg nikker Martin godkendende. 35

4 ler sig lidt nøgen og udsat i begyndelsen. Men Martin rapper verset en mængde gange og vender tilbage til kontrolrummet for at høre resultatet. Her finder han ud af, at der skal laves lidt om på flow et, så de sætter sig og arbejder med det. Tilbage i sangboksen igen. Denne gang er den der, siger han, og kan du ikke lige skrue op for min stemme. Tiden er gået, og Martin får en CD med det foreløbige resultat med hjem. Ugen efter har han lyttet til sangen og skrevet endnu et vers, som han indspiller. Derefter arbejder han med lydniveauer, effekter og instrumentering. Imens diskuterer han og behandleren, om fortællingen træder frem, som Martin ønsker, og hvordan det opleves at stå i en sangboks og rappe om sin mor tilsat beat og effekter. Tekstskrivning og musik-kreation fortsætter over to møder, hvor Martin hver gang får en CD med hjem til gennemlytning. Ved femte session fortæller Martin, at der er noget galt med nummeret. Han har spillet det for sin bror, der synes, at han er hård ved moderen. Martin opdager derved, at han mangler at lade fortællingen gå tilbage i tid, for at budskaberne skal fremstå meningsfulde. Derfor går han og behandleren tilbage til tavlen, hvor de taler om og nedskriver nye udsagn i de fire felter. Det inspirerer Martin til at tilføje endnu et vers om barndomshjemmet, ligesom han indfletter støttende og forstående kommentarer til moderen. Den færdige tekst rappes ind på ny, gennemlyttes, justeres med effekter og mixes, indtil Martin er tilfreds. Der brændes en CD, og dokumentet er fremstillet. Martin fortæller ved næste møde, at han har spillet nummeret for moderen og for første gang oplevet at have en lang dialog om det, de har været igennem sammen, og hvad det betyder for deres relation uden at skændes. Casen illustrerer flere pointer ved at arbejde med selvdokumentation gennem kreative processer. Problemet er ikke personen Når den unge bliver optaget af at arbejde med selve produktet eller dokumentet, sættes der en parentes om problemet. Den unge får mulighed for at betragte, vurdere og bearbejde det vanskelige udefra. Det er analogt til den eksternaliserende optik, som ofte indgår i narrative samtaler, hvor negative identitetskonklusioner udforskes og udfordres gennem en form for 36 Stof 21

5 SONNY K. NIELSEN KRISTIAN H. KOFOD BEHANDLERE PÅ U-turn personificering af problemet problemet har fat i personen, men det er ikke personen. Det blivende dokumentet i hænderne På samme måde som processen med skabelsen af et produkt kan indeholde ny erkendelse og forløsning, kan produktet i sig selv være med til at forstærke en foretrukken fortælling. Ligesom man i narrativ samtaleterapi udforsker foretrukne fortællinger om identitet og søger at gøre disse stærkere, rigere og fyldigere, prøver vi med æstetisk dokumentation at gøre fortællingerne stærkere. Men her gennem skabelsen af produktet, der fastholder eller fastfryser mening. Dels gennem ordene på whiteboardet, dels i de forskellige versioner af selve produktet. Det fiktive og det abstrakte I samtalebehandling forholder man sig som regel rimelig stringent i beskrivelsen af sine oplevelser. Gør man ikke det, risikerer man formentlig at opleve meningsløshed eller dårlig samvittighed over at have pyntet på fortællingen om det vanskelige. Et selv-dokument derimod kan være både fiktivt og abstrakt og samtidig meningsfuldt beskrive vigtige sider ved den unges liv. Det giver den unge friere muligheder for, i bevægelsen inden for det æstetiske område, at reflektere over sin situation, sine værdier, håb og drømme. Historien over tid forstærkning og revidering Når man har skabt et identitets- bærende dokument, har man et fundament for fortsat refleksion, og når man ser eller lytter til produktet derhjemme, genoplever man processen i frembringelsen af dokumentet. Med genoplevelsen kan der altså ske en forstærkning af historien. Selve skabelsesprocessen kan ses som en vekselvirkning mellem aktør/kreatør og dokument. I den kreative leg forholder man sig til forskellige temaer, relationer, problemer og følelser i livet, og efterhånden får man sammensat disse tanker og oplevelser til det identitetsbærende dokument. Herefter vil produktets fastfrosne, meningsbærende elementer tale tilbage til den unge, idet han/hun gen-oplever sine egne tanker. Blot er de nu koncentrerede og forstærkede med æstetiske virkemidler. Bevidning Har dokumentet en kunstnerisk form, synes mange at have større lyst til at vise det frem, end hvis der er tale om et brev, som, typisk, er mere privat i sin karakter. Dokumentet gør det altså muligt for den unge at viderebringe sin historie til andre, og til at høre deres respons på historien. Denne bevidning og genkendelse af sig selv i andres situation kan være ganske stærk, både for den unge, der har lavet produktet, og for dem det bliver vist for. Vi oplever ofte unge, der bliver berørt af at se andre unges produkter og efterfølgende giver udtryk for, at produktet lige så godt kunne have handlet om dem, og desuden beskriver deres situation bedre, end de selv kunne gøre. I mange tilfælde betyder oplevelsen af genkendelse, at de føler sig mindre alene med deres problemer og dermed mindre som personlige fiaskoer. Til inspiration Casen med Martin beskriver, hvordan musikproduktion og tekst - skrivning kan være omdrejningspunkt for nye foretrukne fortællinger om identitet. Ud over musik har vi arbejdet indgående med større produktioner som portrætfilm og mindre produkter som fotos og huskekort. Desuden har vi brugt diplomer, bogproduktion, stopmotion-film, visionboards, digte m.m., hvor metoden tilpasses det enkelte produkt. Vi håber at have givet et lille indtryk af, hvordan selv-dokumenterende praksisser kan foregå i tilgangen til unge stofbrugere. Æstetisk dokumentation vil, som vi ser det, kunne indgå som relevant supplement inden for mange forskellige behandlingsfelter. Vi håber derfor også, at denne artikel har tændt den interesserede praktikers nysgerrighed i forhold til selv at give sig i kast med lignende processer. Inspiration og videre læsning Vores arbejde med selv-dokumentation trækker på forskellige teoretiske og metodiske inspirationskilder. En uddybende artikel med bl.a. præsentation af disse kilder findes på Interesserede kan også finde inspiration hos disse forfattere: Austring, B. & Sørensen, M.: Æstetik og Læring Grundbog om æstetiske læreprocesser. Gyldendals Akademisk Newman, D.: Rescuing the Said From the Saying Of it. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work no.3, 2008; White, M.: Gensyn med terapeutiske dokumenter, i Narrativ Praksis. Gyldendals Akademisk; Epston, D., Freeman, J. & Lobovits, D.: Playful Approaches to Serious Problems. Norton Professional Books

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere