Æstetisk dokumentation - af unges selvfortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æstetisk dokumentation - af unges selvfortællinger"

Transkript

1 STOF nr. 21, 2013 Æstetisk dokumentation - af unges selvfortællinger - Kreativt arbejde med et konkret produkt kan skabe afstand og overblik i forhold til de problemer, der ligger til grund for unges misbrug af stoffer. Den metode benyttes i hvert fald med held af behandlerne i U-turn. To af dem fortæller her hvordan. AF SONNY K. NIELSEN & KRISTIAN H. KOFOD U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 med et problemgivende forbrug af stoffer. Her har vi ofte fokus på det kreative, fordi vi derved har mulighed for at påvirke de unges fortællinger om egen identitet. Et behandlingsforløb kan struktureres, så det cirkulerer omkring produktion af film, musik, tekster, fotos m.m. sideløbende med fokus på rusmidlerne. Vi kalder det æstetisk dokumentation, og det er et væsentligt supplement i vores arbejde med de unges rusmiddelforbrug. De unge henvender sig i U-turn, fordi deres brug af rusmidler gør dem opmærksom på, at de har det skidt. Men det er ikke altid selve rusmidlet, de oplever som hovedproblemet. Der er andre forhold i livet, som de er utilfredse med eller kede af, og som hænger sammen med deres forbrug af rusmidler. Når de unge gennem kreativt arbejde skaber nye fortællinger, fører det også til refleksion og eksperimenter med at handle anderledes. Og så oplever de ofte, at deres forhold til rusmidler ændrer sig i takt med, at deres selvopfattelse ændres. Negative identitetsdokumenter Mange af de unge, vi møder, bærer på dokumenter om identitet, som de har fået i deres møde med f.eks. skolen, socialkontoret eller behandlingssystemet. Dårlige karakterer, udtalelser og tests fra skolepsykologen, problemfyldte sociale handleplaner eller diagnoser fra psykiatrien. Disse dokumenter fortæller stærke historier om fejlslagne personer og negativ identitet, når de er baseret på personlige fejl og mangler eller psykiske symptomer. Og når den slags fortællinger dertil foreligger i dokumenter, der trækker på diskurser om universelle sandheder og videnskabelighed, kan de let blive forstået som den officielle og eneste mulige fortælling om den unges person. Men mange af de unge, vi møder, medbringer også en interesse for selv at skabe kreative fortællinger gennem kreativ aktivitet. De spiller, rapper, fotograferer og filmer, skriver dagbøger, digte eller synger under bruseren. Derigennem gør de sig overvejelser om betydningsfulde oplevelser, frustrationer og drømme. Ved at arbejde ud fra disse interesser søger vi at skabe mulighed for, at de unge kan fremstille fortællinger om identitet, som passer ind i deres foretrukne billede af sig selv. Vi prøver dermed at 1

2 give dem et stærkere ståsted til at handle på deres forbrug af rusmidler og de sammenhænge, forbruget indgår i. En case kan illustrere, hvordan vi arbejder: Selvfremstilling i musikproduktion Martin henvender sig og beder om hjælp til at få styr på sit forbrug af hash. I første samtale fortæller han, at han ryger hash fra morgen til aften og ikke meget andet. Men, siger han, det er egentlig ikke er hashen, der er det største problem. Tydelig berørt fortæller han, at det nok mere handler om hans familie, men det er for svært at tale om. Behandleren forsøger uden held - at få uddybet dette, men vælger så i stedet at spørge om det modsatte: Når problemer fylder så meget i dit liv, hvad holder dig så oprejst og får dig til at søge hjælp?. Martin svarer prompte: Jeg rapper. Nu kommer der gang i dialogen. Martin fortæller om rap, tekstskrivning og musikgenrer og om, hvordan han har langt nemmere ved at få tingene ud gennem rap end ved at skulle tale om dem. Martin bliver gjort opmærksom på U-turns musikstudie og takker ja til at lade næste samtale foregå i studiet. I studiet Den næste samtale foregår foran det store whiteboard i studiet. Martin og behandleren starter, hvor de slap sidst. Undervejs opdeler behandleren tavlen i fire felter med en stiplet cirkel i midten. I første felt nedfældes karakteriserende udsagn for det, som Martin bøvler med for tiden. Han fortæller, hvordan han og moderen altid skændes, og hvordan deres kontakt mest handler om, hvor meget han kan hjælpe moderen med praktiske gøremål indkøb, passe lillebroderen, løbe ærinder. I andet felt skrives Martins reaktioner på de forhold, han beskriver som vanskelige. Det handler om frustration og vrede og om skænderier med moderen og storebroderen. Og det handler om at sige fra over for den måde at være sammen på. I tredje felt noteres positionerende udsagn om, hvad Martin synes om informationerne i de øvrige felter. Han kommenterer bl.a. på sine reaktioner, hvor han både synes, det er i orden, at han siger fra, og samtidig ønsker sig en anderledes måde at gøre det på. Og han udtrykker sin modstand mod det, som han betragter som uværdige kår i relationen til familien. I fjerde felt nedskrives Martins ønsker og håb, og det han måske kunne komme til at holde af, hvis forskellige forhold ændrede sig i hans liv f.eks. beskæftigelse, uddannelse, familie og venner, boligforhold og rusmidler. Boks 1: Hvad er U-turn? U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Foruden en åben, anonym rådgivning rummer huset daggrupper for unger under 18 år, dag og aftengrupper for unge mellem 18 og 25 år, individuelle behandlingstilbud samt tilbud til de unges familier. Dertil ydes sparring og konsulentbistand til ungeinstitutioner i København, sagsbehandlere i kommunens børnefamilieteams og andre 'udgående' ydelser. Man kan læse mere om U-turn på 2

3 Halvvejs inde i interviewet bliver Martin bedt om at tage stilling til, hvilke af udsagnene på tavlen han evt. kunne tænke sig at udfolde i en tekst. Han nedskriver disse i den stiplede cirkel i midten af tavlen. Han når frem til, at den kommende tekst må handle om hans mor. Der skal være hårde facts om hendes opførsel og deres relation. Behandleren spørger, om de skal prøve at skrive et vers, men Martin afslår. Han tænker og skriver bedst, når han er alene, siger han. Han får en halv times tid alene og begynder at forfatte starten på et vers. Bagefter skriver Martin og behandleren verset på tavlen og arbejder med rim og stemning. Det må gerne være lidt dystert og melankolsk, lyder beskeden. Behandleren, der nu fungerer som assistent, begynder at finde beats, der kan rappes til, og efter flere forsøg nikker Martin godkendende. Martin går i sangboks Der laves mikrofontest i den lydtætte sangboks. Det har Martin aldrig prøvet før. Man kan jo høre alt her inde! - Skal jeg gå længere væk fra mikrofonen? - Hvordan lyder det i højtalerne inde hos dig? Følelsen af eksponering opleves proportionelt med lydstyrke, lydeffekter og intensitet. Man føler sig lidt nøgen og udsat i begyndelsen. Men Martin rapper verset en mængde gange og vender tilbage til kontrolrummet for at høre resultatet. Her finder han ud af, at der skal laves lidt om på flow et, så de sætter sig og arbejder med det. Tilbage i sangboksen igen. Denne gang er den der, siger han, og kan du ikke lige skrue op for min stemme. Tiden er gået, og Martin får en CD med det foreløbige resultat med hjem. Ugen efter har han lyttet til sangen og skrevet endnu et vers, som han indspiller. Derefter arbejder han med lydniveauer, effekter og instrumentering. Imens diskuterer han og behandleren, om fortællingen træder frem, som Martin ønsker, og hvordan det opleves at stå i en sangboks og rappe om sin mor tilsat beat og effekter. Tekstskrivning og musik-kreation fortsætter over to møder, hvor Martin hver gang får en CD med hjem til gennemlytning. Ved femte session fortæller Martin, at der er noget galt med nummeret. Han har spillet det for sin bror, der synes, at han er hård ved moderen. Martin opdager derved, at han mangler at lade fortællingen gå tilbage i tid, for at budskaberne skal fremstå meningsfulde. Derfor går han og behandleren tilbage til tavlen, hvor de taler om og nedskriver nye udsagn i de fire felter. Det inspirerer Martin til at tilføje endnu et vers om barndomshjemmet, ligesom han indfletter støttende og forstående kommentarer til moderen. Den færdige tekst rappes ind på ny, gennemlyttes, justeres med effekter og mixes, indtil Martin er tilfreds. Der brændes en CD, og dokumentet er fremstillet. Martin fortæller ved næste møde, at han har spillet nummeret for moderen og for første gang oplevet at have en lang dialog om det, de har været igennem sammen, og hvad det betyder for deres relation uden at skændes. 3

4 Casen illustrerer flere pointer ved at arbejde med selvdokumentation gennem kreative processer. Problemet er ikke personen Når den unge bliver optaget af at arbejde med selve produktet eller dokumentet, sættes der en parentes om problemet. Den unge får mulighed for at betragte, vurdere og bearbejde det vanskelige udefra. Det er analogt til den eksternaliserende optik, som ofte indgår i narrative samtaler, hvor negative identitetskonklusioner udforskes og udfordres gennem en form for personificering af problemet problemet har fat i personen, men det er ikke personen. Det blivende dokumentet i hænderne På samme måde som processen med skabelsen af et produkt kan indeholde ny erkendelse og forløsning, kan produktet i sig selv være med til at forstærke en foretrukken fortælling. Ligesom man i narrativ samtaleterapi udforsker foretrukne fortællinger om identitet og søger at gøre disse stærkere, rigere og fyldigere, prøver vi med æstetisk dokumentation at gøre fortællingerne stærkere. Men her gennem skabelsen af produktet, der fastholder eller fastfryser mening. Dels gennem ordene på whiteboardet, dels i de forskellige versioner af selve produktet. Det fiktive og det abstrakte I samtalebehandling forholder man sig som regel rimelig stringent i beskrivelsen af sine oplevelser. Gør man ikke det, risikerer man formentlig at opleve meningsløshed eller dårlig samvittighed over at have pyntet på fortællingen om det vanskelige. Et selv-dokument derimod kan være både fiktivt og abstrakt og samtidig meningsfuldt beskrive vigtige sider ved den unges liv. Det giver den unge friere muligheder for, i bevægelsen inden for det æstetiske område, at reflektere over sin situation, sine værdier, håb og drømme. Historien over tid forstærkning og revidering Når man har skabt et identitetsbærende dokument, har man et fundament for fortsat refleksion, og når man ser eller lytter til produktet derhjemme, genoplever man processen i frembringelsen af dokumentet. Med genoplevelsen kan der altså ske en forstærkning af historien. Selve skabelsesprocessen kan ses som en vekselvirkning mellem aktør/kreatør og dokument. I den kreative leg forholder man sig til forskellige temaer, relationer, problemer og følelser i livet, og efterhånden får man sammensat disse tanker og oplevelser til det identitetsbærende dokument. Herefter vil produktets fastfrosne, meningsbærende elementer tale tilbage til den unge, idet han/hun gen-oplever sine egne tanker. Blot er de nu koncentrerede og forstærkede med æstetiske virkemidler. Bevidning Har dokumentet en kunstnerisk form, synes mange at have større lyst til at vise det frem, end hvis der er tale om et brev, som, typisk, er mere privat i sin karakter. Dokumentet gør det altså muligt for den unge at viderebringe sin historie til andre, og til at høre deres respons på historien. Denne 4

5 bevidning og genkendelse af sig selv i andres situation kan være ganske stærk, både for den unge, der har lavet produktet, og for dem det bliver vist for. Vi oplever ofte unge, der bliver berørt af at se andre unges produkter og efterfølgende giver udtryk for, at produktet lige så godt kunne have handlet om dem, og desuden beskriver deres situation bedre, end de selv kunne gøre. I mange tilfælde betyder oplevelsen af genkendelse, at de føler sig mindre alene med deres problemer og dermed mindre som personlige fiaskoer. Til inspiration Casen med Martin beskriver, hvordan musikproduktion og tekstskrivning kan være omdrejningspunkt for nye foretrukne fortællinger om identitet. Ud over musik har vi arbejdet indgående med større produktioner som portrætfilm og mindre produkter som fotos og huskekort. Desuden har vi brugt diplomer, bogproduktion, stopmotion-film, visionboards, digte m.m., hvor metoden tilpasses det enkelte produkt. Vi håber at have givet et lille indtryk af, hvordan selv-dokumenterende praksisser kan foregå i tilgangen til unge stofbrugere. Æstetisk dokumentation vil, som vi ser det, kunne indgå som relevant supplement inden for mange forskellige behandlingsfelter. Vi håber derfor også, at denne artikel har tændt den interesserede praktikers nysgerrighed i forhold til selv at give sig i kast med lignende processer. Boks 2: Inspiration og videre læsning Vores arbejde med selv-dokumentation trækker på forskellige teoretiske og metodiske inspirationskilder. En uddybende artikel med bl.a. præsentation af disse kilder findes på Interesserede kan også finde inspiration hos disse forfattere: Austring, B. & Sørensen, M.: Æstetik og Læring Grundbog om æstetiske læreprocesser. Gyldendals Akademisk Newman, D.: Rescuing the Said From the Saying Of it. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work no.3, 2008; White, M.: Gensyn med terapeutiske dokumenter, i Narrativ Praksis. Gyldendals Akademisk; Epston, D., Freeman, J. & Lobovits, D.: Playful Approaches to Serious Problems. Norton Professional Books FORFATTERE SONNY K. NIELSEN KRISTIAN H. KOFOD BEHANDLERE PÅ U-turn 5

Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger

Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger U-turn Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger Kreativt arbejde med et konkret produkt kan skabe afstand og overblik i forhold til de problemer, der ligger til grund for unges misbrug af stoffer.

Læs mere

Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. af psykolog Marianne Kruse

Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. af psykolog Marianne Kruse Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter af psykolog Marianne Kruse FORORD Supervisionen er udviklet på Rigshospitalet som et led i projektet:

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Skitser fra et fælles-skab.

Skitser fra et fælles-skab. Sangskrivning i socialpsykiatrien Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat ved Marielund Center for Socialpsykiatri, Kolding kommune. Kontakt: trhe@kolding.dk Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag.

Læs mere

Afsluttende præsentation Anna

Afsluttende præsentation Anna Afsluttende præsentation Anna Jeg burde i min præsentation præsentere hvordan jeg har omsat nogle af de ideer og teorier, som vi har arbejdet med på uddannelsesforløbet, i en konkret praksis. Det bliver

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere