3. budgetkontrol Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetkontrol 2007. Bilag"

Transkript

1 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007

2

3 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget Resultatopgørelse, budget Økonomiudvalget: Sammendrag...7 Bevillingsområde Administration... 8 Bevillingsområde Øvrige områder redningsberedskab Bevillingsområde Lønpuljer Bevillingsområde Finansiering... Børn og skoleudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål Bevillingsområde Fritidshjem Bevillingsområde Dagpleje og daginstitutioner for børn (0-6 år) Bevillingsområde Folkeskoler Børn 0-6 år, skoler, anlæg Kultur og fritidsudvalget: Drift Miljø og teknikudvalget: Sammendrag Specifikation af anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bevillingsområde Kontante ydelser Socialudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Bevillingsområde Voksne med særlige behov (handicap) Bevillingsområde Voksne med særlige behov (misbrug, alkohol, hjemløse m.fl.) Bevillingsområde Borgerservice Bevillingsområde Andre sociale udgifter Sundheds og ældreudvalget: Sammedrag Bevillingsområde Sundhed Bevillingsområde Tilbud til ældre Bevillingsområde Psykiatri Anlæg... 62

4

5 1 Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. november 2007 Udfærdiget af: Poul Erik Oest Vedrørende: 3. budgetkontrol Notatet sendes/sendt til: økonomiudvalget På baggrund af forbruget pr. 30. september 2007 har forvaltningerne udarbejdet en budgetkontrol, som i perioden 30. oktober til 6. november har været behandlet i de stående udvalg. Alle udvalg indstiller 3. budgetkontrol tiltrådt over for byrådet. Som det fremgår af tabellen medfører budgetkontrollen en forbedring af det ordinære driftsresultat i 2007 på 14,3 mio. kr., hvoraf renteindtægten af den forbedrede kassebeholdning udgør 10,8 mio. kr. For den skattefinansierede anlægsvirksomhed i 2007 er der tale om en nedsættelse af udgifterne på 79,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 til 2008 på 43,3 mio. kr. vedr. Børn og Skole-udvalgets område samt 35,6 mio. kr. på Miljø- og Teknik-udvalgets område. Den samlede forbedring i 2007 på resultatet af kommunens ordinære drift- og anlægsvirksomhed beløber sig til 94,2 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra 2007 til 2008 på 58,9 mio. kr. vedr. byggemodning, således at det skattefinansierede område samlet set forbedres med 153,5 mio. kr. Da størsteparten af denne store forbedring for 2007 skyldes overførsler til 2008, sker der naturligvis en forværring af resultatet for 2008, hvor det skattefinansierede område belastes med 135,5 mio. kr. Hvorvidt denne forværring bliver en realitet, afhænger især af om det lykkes at få realiseret det betydelige anlægsprogram, som er indeholdt i budgettet 2008 efter overførslerne.

6 2-2 - Resultatopgørelse (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område I alt 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 negative beløb angiver indtægter/overskud

7 3-3 - Forventet regnskab 2007 Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetkontrollen udarbejdet et skøn over det forventede regnskab for Skønnet bygger på: oprindeligt budget 2007 overførsler fra 2006 til 2007 tillægsbevillinger, som er bevilget inden den 31. oktober 2007 overførsler fra 2007 til 2008, jf. 3. budgetkontrol og tidligere Forventede driftsoverførsler på 122,8 mio. kr. (samme niveau som fra ) øvrige tillægsbevillinger i 3. budgetkontrol Som det fremgår af nedenstående tabel, er resultatet af den ordinære drift ændret fra et overskud på 19,6 mio. kr. i det oprindelige budget (kolonne 1) til et overskud på 41,9 mio. kr. i det forventede resultat (kolonne 7). Overskuddets størrelse afhænger i høj grad af driftsoverførslerne fra Det er her forudsat, at overførslerne har samme niveau som sidste år dvs. 122 mio. kr. Hvis overførslerne bliver mindre bliver overskuddet også mindre og omvendt, hvis overførslerne bliver større. Efter betydelige ændringer forventes de skattefinansierede anlægsudgifter at beløbe sig til 187,9 mio. kr., hvilket er 68,8 mio. kr. mere end de 119,1 mio. kr. i det oprindelige budget. På jordforsyning er der også store ændringer. Oprindeligt blev der forventet et overskud på knap 20 mio. kr. Nu forventes et overskud på knap 124 mio. kr. Årsagen til denne store forbedring er for det første netto merindtægter på godt 45 mio. kr. (primært som følge af salg af erhvervsgrund). For det andet overføres der godt 50 mio. kr. til 2008 som følge af udskudt byggemodning (i modsat retning trækker dog overførsler fra 2006 på godt 23 mio). For det tredje forventes en nettomerindtægt på godt 30 mio. kr., jf særskilt sag på Økonomiudvalget den 12/11. Det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et underskud på 22,1 mio. kr., hvor der oprindeligt blev forventet et underskud på 79,8 mio. kr. altså en forbedring på 57,7 mio. kr. I nedenstående tabel gives en samlet oversigt over det forventede regnskabsresultat for 2007.

8 4-4 - Forventet resultat (1.000 kr.) (1) (2) (3) (4)=1+2+3 (5) (6) (7)=4+5+6 Oprindelig budget 2007 Overførsler fra 2006 Øvr. till.bev. før Korrigeret budget 2007 pr Overførsler fra 2007 til 2008 Øvr. tillægsbevil. (3. budgetkontrol og Forventet jordforsyning) regnskab Det skattefinansierede område Skatter ,0 0, , ,0 Tilskud og udligning , , , ,0 Skattefin. driftsvirksomhed , , , , , , ,4 Renter ,7 0, , , ,7 Resultat af ordinær drift , , , , , , ,9 Skattefin. Anlægsvirksomhed ialt , , , , , , ,2 Resultat af ordinær drift og anlæg , , , , , , ,3 Jordforsyning i alt , , , , , , ,0 Resultat af det skattefin. område , , , , , , ,3 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift , , , , ,2 Brugerfin. anlæg , , , , , ,0 Resultat af forsyningsområdet (overskud) , , , , ,0 0, ,8 Årets resultat , , , , , , ,1 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse , , , , ,0 Øvrige finansforskydninger , , , , ,8 Afdrag på lån , , , , , ,3 Finansieringsresultat , , , ,8 0, , ,5 Finansielt resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) , , , , , , ,4 negative beløb angiver indtægter/overskud NB Det er forudsat at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 bliver på samme niveau som sidste år, men beløbet er fortsat meget usikkert.

9 5 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

10 6 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler fra 2007 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,6 Økonomiudvalget 457,9 0,0 55,0 512,9 Børn- og skoleudvalget -457,9 0,0 414,6-43,3 Miljø- og teknisk udvalg 0,0 0,0 145,0 145,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0, , , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,6 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, , , , ,6 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0, ,0 Resultat af det skattefin. område 0, , , , ,6 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0, ,0 Årets resultat 0, , , , ,6 Finansieringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, , , , ,6 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

11 7 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Økonomiudvalget Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger I alt Driftsvirksomhed Administration ,2-311,9 380, ,1 Øvr.områder redningsberedsk. -611,2-611,2 Lønpuljer ,0-440, ,0 I alt drift og finansiering ,6-311,9-60, ,7 Renter , ,0 Afdrag på lån , ,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 Total ,6-311, , ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger Driftsvirksomhed Administration 457,9 55,0 512,9 I alt drift 457,9 55,0 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud Væsentlige ændringer. Der er sket omplacering af tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Dette betyder en nettomerudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Der er sket omplacering mellem udvalgene af diverse beløb, som betyder en netto merudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Til driften søges der herudover tillægsbevillinger på netto merudgift kr. i 2007 og kr. i Der er opnået større renteindtægter på kr. af likvide beholdninger Der er på grund af udskudt låneoptagelse og efter endelig opgørelse af hvilke lån kommunen overtager fra amtet en mindre udgift til afdrag på lån på kr. og en mindre udgift til renter af lån på kr. Der søges om afskrivning af et beløb som vedrører en indtægt i 2006, som ikke er placeret over på driften i Budgetkontrollen vedrørende Økonomiudvalget er nærmere beskrevet i efterfølgende bilag. I alt

12 8 Bevillingsområde: Administration kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,1 Indtægter , ,6 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,1 Netto 2008 *) 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud *) Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Lokale/flytteudgifter til psykiatrien. Psykiatrien har tidligere boet til leje på Gl Stationsvej - lejemålet blev opsagt pr. 1. april, hvorefter de flyttede til kasernen. I den forbindelse er lokaleudgifterne for den resterende del af året flyttet fra Sundheds- og ældreudvalgets område, psykiatrien med kr. og Økonomiudvalgets område, administration med kr. til Miljø- og teknisk udvalgs område, faste ejendomme. Ændringen er indarbejdet i budget Gl. Stationsvej var et erhvervslejemål, hvor der ikke er indbetalt indskud ved indflytning. Modsat er ejer i sin gode ret til efter udflytning at forlange betaling for istandsættelse, hvor ejer alene bestemmer, hvad der skal laves. Familieafdelingen er efterfølgende flyttet ind i lokalerne. Der er sendt krav frem på kr., hvoraf psykiatrien skal afholde 36,5 % svarende til kr. Der søges tillægsbevilling på merudgift kr. Revision: i forbindelse med 2 budgetkontrol blev der søgt tillægsbevilling til merudgift i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet til øgede revisionsudgifter ved gennemførelse af fleksjobreform. Denne merudgift er imidlertid indeholdt i det beløb som er afsat til revision i henhold til kontrakten. Der søges tillægsbevilling på mindre udgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget 2008.

13 9 Rådhusservice: direktionen har den , sag nr. 247 besluttet at der oprettes en fælles rådhusservicefunktion og at den samlede merudgift herved til oprettelse af lederstilling og ekstra vikardækning anslås at udgøre kr. Udgiften finansieres ved at de administrative enheder i fællesskab afgiver lønsum svarende til udgiften. Rådhusservice placeres organisatorisk i Byråds- og direktionssekretariatet. Merudgifterne fordeles med følgende beløb Miljø og teknik Børn og skole Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Kultur og borgerservice Vicekommunaldirektørens område Kommunaldirektørens område I alt Ændringen træder i kraft Visitator: Der søges om omplacering af lønudgiften til visitator vedrørende alkoholtilbud fra Perron 4 under Socialudvalgets område til Økonomiudvalgets område med kr., heraf lønudgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget 2008 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning: Kommuneabonnement dækker kommunens veje, biler og bygninger. Psykologisk rådgivning, grundlag aftale ansatte. Der er i budget 2007 og 2008 alene indregnet gammel Randers Kommunes udgifter til kommuneabonnement og psykologisk rådgivning. Der søges om merudgift på kr. årligt. Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers Kommune blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cikulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover for Børn- og skoleudvalgets område, støtte til frivilligt arbejde og øvrige sociale formål placeret i en pulje. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes kr. til administrationsudgifter i forbindelse med styrkelse af forældreansvar og kr. til administrationsudgifter i forbindelse med standard for sagsbehandling, anbringelser, statistik og børneattester. Beløbene indarbejdes i budget 2008.

14 10 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Lokaleudgifter psykiatrien -129,8-129,8 Flytteudgifter psykiatrien 325,0 325,0 Revision -311,9-311,9 Tjenestemandspensioner , ,2 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,1 Rådhusservice 0,0 0,0 Visitator 363,0 363,0 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning 55,0 55,0 Lov- cirkulæreprogrammet 457,9 457,9 I alt ,2-311,9 380, ,1 Negative beløb angiver indtægter/overskud

15 11 Bevillingsområde: Øvrige områder - redningsberedskab kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,3-611,2 Indtægter ,0-813,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , ,3-611,2 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Tjenestemandspensioner: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Tjenestemandspensioner -611,2-611,2 I alt -611,2 0,0 0,0-611,2 Negative beløb angiver indtægter/overskud

16 12 Bevillingsområde: Lønpuljer kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,0 Indtægter ,0 0,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,0 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Voksenlærlinge: Der er i budget 2007 afsat kr til voksenlærlinge, senere fordelt med kr til Miljø og Teknik og kr til Sundhed og Ældre. Sundhed og ældre forventer i 2007 at bruge kr , der søges overført til Sundheds- og Ældreudvalget fra pol. org. 1.4 Lønpuljer. Ændringer i budget 2008 indarbejdes i 3. budgetkontrol Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget Lønpuljer/tidligere amtsansatte tjenestemænd. Det har vist sig der ikke er budgetteret med pensionsforsikringspræmier for de tidligere amtsansatte tjenestemænd. Årsagen er at udgiften tidligere har været afholdt af centrale midler, som ikke er fordelt selvstændigt (beløbet indgår i fordelingsaftalen med amtet). Udgiften for Randers Kommune er ca. 3 mio. kr. årligt. Udgiften foreslås finansieret af lønpuljer, som ikke skal fordeles på lønkonti, da fordelingen er indregnet i budget Det drejer sig om: Pulje til gennemsnitsløngaranti, kr. Andel af tidligere Ny Løns pulje m.v. Randers, kr. Udmøntningsgarandi 2006 fra Purhus, Nørhald og Langå, kr. Ændringen indarbejdes i budget 2008.

17 13 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Voksenlærlinge -160,0-440,0-600,0 Tjenestemandspensioner , ,3 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,7 Lønpuljer , ,0 Tjenestemænd 3.000, ,0 I alt ,0 0,0-440, ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud

18 14 Bevillingsområde: Finansiering kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,7 Indtægter , ,4-400,0 Refusioner ,0 Netto , , ,7 Netto 2008 *) 0,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Renter af likvide aktiver: Der forventes i 2007 en merindtægt på renter af likvide aktiver på kr. Merindtægten skyldes at den gennemsnitlige kassebeholdning, som var budgetteret til 268 mio. kr. nu forventes at blive 525 mio. kr., samt at renteniveauet var budgetteret til 3,5 % p.a. nu forventes at blive på 4 % p.a. Ændringen er indarbejdet i budget Afdrag på lån: En gennemgang af kommunens låneportefølje pr. 30. september 2007 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes mindre udgifter vedr. afdrag på i alt 2,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til, at den budgetterede låneoptagelse for 2007 endnu ikke er gennemført, hvilket betyder, at der ikke skal afdrages på dette lån i Endvidere er der mindre udgifter vedr. lån som i henhold til den endelige delingsaftale ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Ændringen er indarbejdet i budget Renter af lån: De samlede renteudgifter viser en mindre udgift på i alt 0,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til lån, som endnu ikke er hjemtaget, samt lån som ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Derudover har der været merudgifter i forbindelse med rentesikring af kommunens låneportefølje. 60 % af låneporteføljen er på grund af renteudviklingen i 2007 omlagt til fastforrentede lån via swap aftaler. Omlægningen påbegyndtes allerede i Af nedenstående tabel fremgår det samlede bevillingsbehov: Mio. kr. Mindre forbrug, afdrag -2,2 Mindre forbrug, renter -0,2 I alt -2,4 Ændringen er indarbejdet i budget 2008.

19 15 Finansforskydninger: Der er i 2006 i gammel Randers opsamlet kr. i refusion af sygedagpenge, som ikke er udkonteret til driften. Hvis dette var sket var Randers kommunes regnskabsmæssige driftsunderskud i 2006 blevet kr. mindre. Beløbet foreslås fjernet fra status. Låneoptagelse: Som konsekvens af overførslen til 2008 af anlægsprogrammet på skoleområdet på 36,3 mio. kr., skal låneadgangen reduceres tilsvarende. Det betyder, at låneadgangen reduceres med 10,2 mio. kr. i Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ansøges om overførsel af låneadgangen til Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: kr. Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt Renter af likvide aktiver , ,0 Afdrag på lån , ,0 Renter af lån -200,0-200,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 I alt 0,0 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud I alt

20 16 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Børn og Skole Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896, , ,5 Børn 0-6 år, Fritidshjem -29,0-29,0 Børn 0-6 år, Dagpleje og daginst. for børn 295, , ,1 Skole ,9-25, ,1 I alt drift ,1 0, , ,7 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år -7000,0-7000,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total ,1 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896,5-896,5 Børn 0-6, Fritidshjem 0,0 0,0 Børn 0-6, Dagpleje og daginst. for børn 438,6 414,6 853,2 Skole 0,0 I alt drift -457,9 0,0 414,6-43,3 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år 7.000, ,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total -457,9 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud 1

21 17 Væsentlige ændringer. Familie 1. Døgncenter Glarbjerghus manglende belægning nettounderskud 3,938 mio. kr. 2. Udmøntning af pulje til rette bevillingsområder, omplacering -0,896 mio. kr. Skole: Pensionsforsikringer og tjenestemandspensioner, ændring af konteringsregler for regnskab 2007, udgiften afholdes fremover på kto. 6, omplacering, -5,016 mio. kr. Børn 0-6 år: 1. Mindreudgifter til økonomiske fripladser -2,000 mio. kr. 2. Fejlbudgettering af lønsum på daginstitutionsområdet +0,415 mio. kr. Anlæg 1. Skole: Rest rådighedsbeløb på Ud- og ombygningspulje folkeskoler, samt ud- og ombygninger på Hadsundvejens skole og Hornbæk skole, i alt 36,259 mio. kr. overføres til 2008, idet færdiggørelse ikke kan foretages fuldt ud i Børn 0-6 år: Udvidelse af daginstitutioner i Helsted/Hornbæk, 7,000 mio. kr. overføres til Budgetkontrollen vedrørende Børn og Skoleudvalget er nærmere beskrevet i nedenstående punkter. 2

22 18 Bevillingsområde Familie Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,5 Indtægter , , ,0 Refusioner ,0 0,0 0,0 Netto , , ,5 Netto 2008 *) -896,5 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus: Med virkning fra den 1. januar 2007 overgik Glarbjerghus fra at være en institution under Århus Amt til at være en institution i Randers Kommune. Glarbjerghus består af nu af 2 afdelinger med i alt 16 pladser til henholdsvis akut modtagelse, observation og behandling. I løbet af de første 9 måneder har det vist sig, at behovet for akut og observationspladser ikke er særlig stort og det har ikke været muligt at holde en belægning på 95 pct., som er udgangspunkt for institutionens budget. Glarbjerghus vil komme ud af 2007 med et underskud på kr. Med et samlet budget på kr. kan underskuddet ikke hentes ind af institutionen selv. Det skal dog bemærkes, at institutionen i forventer en besparelse på kr., hvilket medfører et nettounderskud på kr. I budget 2008 vil der være en vis usikkerhed i forhold til belægningen, men det forventes at institutionen hovedsaglig vil arbejde med behandling af børn og unge med særlig behov og derved kunne overholde budgettet Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cirkulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover placeret i en pulje på denne funktion. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes budgettet til bevillingsområderne, hvor udgifterne er forøget pga. af lovændringerne. Dette videreføres også for budget

23 19 Specifikation af ændringerne: kr. Omplaceringer Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus - manglende belægning af Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt akut- og observationspladser 3.938, ,0 Lov og cirkulæreprogram Styrkelse af forældreansvar, adm. Udgifter, merudgift kto ,2-350,2 Standard for sagsbeh, anbr. Statistik, børneattester, merudg, til kto ,7-107,7 Børnemiljø i dagtilbud, overføres til bevillingsområde Dagpleje og dagtilbud -438,6-438,6 I alt -896,5 0, , ,5 I alt 4

24 20 Bevillingsområde Børn 0 6 år Fritidshjem 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,0-29,0 Indtægter ,0 Refusioner ,0 Netto , ,0-29,0 Netto 2008 *) 0,0 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Husleje: Mindreudgifter til husleje i forhold til budgetteret, da der har været en mindre fremskrivning af disse udgifter end forventet. Det forventes ikke at have konsekvens for budget Specifikation af ændringerne: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Husleje -29,0-29,0 I alt 0,0 0,0-29,0-29,0 5

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere