3. budgetkontrol Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetkontrol 2007. Bilag"

Transkript

1 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007

2

3 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget Resultatopgørelse, budget Økonomiudvalget: Sammendrag...7 Bevillingsområde Administration... 8 Bevillingsområde Øvrige områder redningsberedskab Bevillingsområde Lønpuljer Bevillingsområde Finansiering... Børn og skoleudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål Bevillingsområde Fritidshjem Bevillingsområde Dagpleje og daginstitutioner for børn (0-6 år) Bevillingsområde Folkeskoler Børn 0-6 år, skoler, anlæg Kultur og fritidsudvalget: Drift Miljø og teknikudvalget: Sammendrag Specifikation af anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bevillingsområde Kontante ydelser Socialudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Bevillingsområde Voksne med særlige behov (handicap) Bevillingsområde Voksne med særlige behov (misbrug, alkohol, hjemløse m.fl.) Bevillingsområde Borgerservice Bevillingsområde Andre sociale udgifter Sundheds og ældreudvalget: Sammedrag Bevillingsområde Sundhed Bevillingsområde Tilbud til ældre Bevillingsområde Psykiatri Anlæg... 62

4

5 1 Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. november 2007 Udfærdiget af: Poul Erik Oest Vedrørende: 3. budgetkontrol Notatet sendes/sendt til: økonomiudvalget På baggrund af forbruget pr. 30. september 2007 har forvaltningerne udarbejdet en budgetkontrol, som i perioden 30. oktober til 6. november har været behandlet i de stående udvalg. Alle udvalg indstiller 3. budgetkontrol tiltrådt over for byrådet. Som det fremgår af tabellen medfører budgetkontrollen en forbedring af det ordinære driftsresultat i 2007 på 14,3 mio. kr., hvoraf renteindtægten af den forbedrede kassebeholdning udgør 10,8 mio. kr. For den skattefinansierede anlægsvirksomhed i 2007 er der tale om en nedsættelse af udgifterne på 79,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 til 2008 på 43,3 mio. kr. vedr. Børn og Skole-udvalgets område samt 35,6 mio. kr. på Miljø- og Teknik-udvalgets område. Den samlede forbedring i 2007 på resultatet af kommunens ordinære drift- og anlægsvirksomhed beløber sig til 94,2 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra 2007 til 2008 på 58,9 mio. kr. vedr. byggemodning, således at det skattefinansierede område samlet set forbedres med 153,5 mio. kr. Da størsteparten af denne store forbedring for 2007 skyldes overførsler til 2008, sker der naturligvis en forværring af resultatet for 2008, hvor det skattefinansierede område belastes med 135,5 mio. kr. Hvorvidt denne forværring bliver en realitet, afhænger især af om det lykkes at få realiseret det betydelige anlægsprogram, som er indeholdt i budgettet 2008 efter overførslerne.

6 2-2 - Resultatopgørelse (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område I alt 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 negative beløb angiver indtægter/overskud

7 3-3 - Forventet regnskab 2007 Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetkontrollen udarbejdet et skøn over det forventede regnskab for Skønnet bygger på: oprindeligt budget 2007 overførsler fra 2006 til 2007 tillægsbevillinger, som er bevilget inden den 31. oktober 2007 overførsler fra 2007 til 2008, jf. 3. budgetkontrol og tidligere Forventede driftsoverførsler på 122,8 mio. kr. (samme niveau som fra ) øvrige tillægsbevillinger i 3. budgetkontrol Som det fremgår af nedenstående tabel, er resultatet af den ordinære drift ændret fra et overskud på 19,6 mio. kr. i det oprindelige budget (kolonne 1) til et overskud på 41,9 mio. kr. i det forventede resultat (kolonne 7). Overskuddets størrelse afhænger i høj grad af driftsoverførslerne fra Det er her forudsat, at overførslerne har samme niveau som sidste år dvs. 122 mio. kr. Hvis overførslerne bliver mindre bliver overskuddet også mindre og omvendt, hvis overførslerne bliver større. Efter betydelige ændringer forventes de skattefinansierede anlægsudgifter at beløbe sig til 187,9 mio. kr., hvilket er 68,8 mio. kr. mere end de 119,1 mio. kr. i det oprindelige budget. På jordforsyning er der også store ændringer. Oprindeligt blev der forventet et overskud på knap 20 mio. kr. Nu forventes et overskud på knap 124 mio. kr. Årsagen til denne store forbedring er for det første netto merindtægter på godt 45 mio. kr. (primært som følge af salg af erhvervsgrund). For det andet overføres der godt 50 mio. kr. til 2008 som følge af udskudt byggemodning (i modsat retning trækker dog overførsler fra 2006 på godt 23 mio). For det tredje forventes en nettomerindtægt på godt 30 mio. kr., jf særskilt sag på Økonomiudvalget den 12/11. Det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et underskud på 22,1 mio. kr., hvor der oprindeligt blev forventet et underskud på 79,8 mio. kr. altså en forbedring på 57,7 mio. kr. I nedenstående tabel gives en samlet oversigt over det forventede regnskabsresultat for 2007.

8 4-4 - Forventet resultat (1.000 kr.) (1) (2) (3) (4)=1+2+3 (5) (6) (7)=4+5+6 Oprindelig budget 2007 Overførsler fra 2006 Øvr. till.bev. før Korrigeret budget 2007 pr Overførsler fra 2007 til 2008 Øvr. tillægsbevil. (3. budgetkontrol og Forventet jordforsyning) regnskab Det skattefinansierede område Skatter ,0 0, , ,0 Tilskud og udligning , , , ,0 Skattefin. driftsvirksomhed , , , , , , ,4 Renter ,7 0, , , ,7 Resultat af ordinær drift , , , , , , ,9 Skattefin. Anlægsvirksomhed ialt , , , , , , ,2 Resultat af ordinær drift og anlæg , , , , , , ,3 Jordforsyning i alt , , , , , , ,0 Resultat af det skattefin. område , , , , , , ,3 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift , , , , ,2 Brugerfin. anlæg , , , , , ,0 Resultat af forsyningsområdet (overskud) , , , , ,0 0, ,8 Årets resultat , , , , , , ,1 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse , , , , ,0 Øvrige finansforskydninger , , , , ,8 Afdrag på lån , , , , , ,3 Finansieringsresultat , , , ,8 0, , ,5 Finansielt resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) , , , , , , ,4 negative beløb angiver indtægter/overskud NB Det er forudsat at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 bliver på samme niveau som sidste år, men beløbet er fortsat meget usikkert.

9 5 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

10 6 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler fra 2007 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,6 Økonomiudvalget 457,9 0,0 55,0 512,9 Børn- og skoleudvalget -457,9 0,0 414,6-43,3 Miljø- og teknisk udvalg 0,0 0,0 145,0 145,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0, , , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,6 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, , , , ,6 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0, ,0 Resultat af det skattefin. område 0, , , , ,6 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0, ,0 Årets resultat 0, , , , ,6 Finansieringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, , , , ,6 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

11 7 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Økonomiudvalget Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger I alt Driftsvirksomhed Administration ,2-311,9 380, ,1 Øvr.områder redningsberedsk. -611,2-611,2 Lønpuljer ,0-440, ,0 I alt drift og finansiering ,6-311,9-60, ,7 Renter , ,0 Afdrag på lån , ,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 Total ,6-311, , ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger Driftsvirksomhed Administration 457,9 55,0 512,9 I alt drift 457,9 55,0 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud Væsentlige ændringer. Der er sket omplacering af tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Dette betyder en nettomerudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Der er sket omplacering mellem udvalgene af diverse beløb, som betyder en netto merudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Til driften søges der herudover tillægsbevillinger på netto merudgift kr. i 2007 og kr. i Der er opnået større renteindtægter på kr. af likvide beholdninger Der er på grund af udskudt låneoptagelse og efter endelig opgørelse af hvilke lån kommunen overtager fra amtet en mindre udgift til afdrag på lån på kr. og en mindre udgift til renter af lån på kr. Der søges om afskrivning af et beløb som vedrører en indtægt i 2006, som ikke er placeret over på driften i Budgetkontrollen vedrørende Økonomiudvalget er nærmere beskrevet i efterfølgende bilag. I alt

12 8 Bevillingsområde: Administration kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,1 Indtægter , ,6 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,1 Netto 2008 *) 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud *) Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Lokale/flytteudgifter til psykiatrien. Psykiatrien har tidligere boet til leje på Gl Stationsvej - lejemålet blev opsagt pr. 1. april, hvorefter de flyttede til kasernen. I den forbindelse er lokaleudgifterne for den resterende del af året flyttet fra Sundheds- og ældreudvalgets område, psykiatrien med kr. og Økonomiudvalgets område, administration med kr. til Miljø- og teknisk udvalgs område, faste ejendomme. Ændringen er indarbejdet i budget Gl. Stationsvej var et erhvervslejemål, hvor der ikke er indbetalt indskud ved indflytning. Modsat er ejer i sin gode ret til efter udflytning at forlange betaling for istandsættelse, hvor ejer alene bestemmer, hvad der skal laves. Familieafdelingen er efterfølgende flyttet ind i lokalerne. Der er sendt krav frem på kr., hvoraf psykiatrien skal afholde 36,5 % svarende til kr. Der søges tillægsbevilling på merudgift kr. Revision: i forbindelse med 2 budgetkontrol blev der søgt tillægsbevilling til merudgift i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet til øgede revisionsudgifter ved gennemførelse af fleksjobreform. Denne merudgift er imidlertid indeholdt i det beløb som er afsat til revision i henhold til kontrakten. Der søges tillægsbevilling på mindre udgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget 2008.

13 9 Rådhusservice: direktionen har den , sag nr. 247 besluttet at der oprettes en fælles rådhusservicefunktion og at den samlede merudgift herved til oprettelse af lederstilling og ekstra vikardækning anslås at udgøre kr. Udgiften finansieres ved at de administrative enheder i fællesskab afgiver lønsum svarende til udgiften. Rådhusservice placeres organisatorisk i Byråds- og direktionssekretariatet. Merudgifterne fordeles med følgende beløb Miljø og teknik Børn og skole Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Kultur og borgerservice Vicekommunaldirektørens område Kommunaldirektørens område I alt Ændringen træder i kraft Visitator: Der søges om omplacering af lønudgiften til visitator vedrørende alkoholtilbud fra Perron 4 under Socialudvalgets område til Økonomiudvalgets område med kr., heraf lønudgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget 2008 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning: Kommuneabonnement dækker kommunens veje, biler og bygninger. Psykologisk rådgivning, grundlag aftale ansatte. Der er i budget 2007 og 2008 alene indregnet gammel Randers Kommunes udgifter til kommuneabonnement og psykologisk rådgivning. Der søges om merudgift på kr. årligt. Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers Kommune blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cikulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover for Børn- og skoleudvalgets område, støtte til frivilligt arbejde og øvrige sociale formål placeret i en pulje. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes kr. til administrationsudgifter i forbindelse med styrkelse af forældreansvar og kr. til administrationsudgifter i forbindelse med standard for sagsbehandling, anbringelser, statistik og børneattester. Beløbene indarbejdes i budget 2008.

14 10 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Lokaleudgifter psykiatrien -129,8-129,8 Flytteudgifter psykiatrien 325,0 325,0 Revision -311,9-311,9 Tjenestemandspensioner , ,2 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,1 Rådhusservice 0,0 0,0 Visitator 363,0 363,0 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning 55,0 55,0 Lov- cirkulæreprogrammet 457,9 457,9 I alt ,2-311,9 380, ,1 Negative beløb angiver indtægter/overskud

15 11 Bevillingsområde: Øvrige områder - redningsberedskab kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,3-611,2 Indtægter ,0-813,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , ,3-611,2 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Tjenestemandspensioner: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Tjenestemandspensioner -611,2-611,2 I alt -611,2 0,0 0,0-611,2 Negative beløb angiver indtægter/overskud

16 12 Bevillingsområde: Lønpuljer kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,0 Indtægter ,0 0,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,0 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Voksenlærlinge: Der er i budget 2007 afsat kr til voksenlærlinge, senere fordelt med kr til Miljø og Teknik og kr til Sundhed og Ældre. Sundhed og ældre forventer i 2007 at bruge kr , der søges overført til Sundheds- og Ældreudvalget fra pol. org. 1.4 Lønpuljer. Ændringer i budget 2008 indarbejdes i 3. budgetkontrol Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget Lønpuljer/tidligere amtsansatte tjenestemænd. Det har vist sig der ikke er budgetteret med pensionsforsikringspræmier for de tidligere amtsansatte tjenestemænd. Årsagen er at udgiften tidligere har været afholdt af centrale midler, som ikke er fordelt selvstændigt (beløbet indgår i fordelingsaftalen med amtet). Udgiften for Randers Kommune er ca. 3 mio. kr. årligt. Udgiften foreslås finansieret af lønpuljer, som ikke skal fordeles på lønkonti, da fordelingen er indregnet i budget Det drejer sig om: Pulje til gennemsnitsløngaranti, kr. Andel af tidligere Ny Løns pulje m.v. Randers, kr. Udmøntningsgarandi 2006 fra Purhus, Nørhald og Langå, kr. Ændringen indarbejdes i budget 2008.

17 13 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Voksenlærlinge -160,0-440,0-600,0 Tjenestemandspensioner , ,3 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,7 Lønpuljer , ,0 Tjenestemænd 3.000, ,0 I alt ,0 0,0-440, ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud

18 14 Bevillingsområde: Finansiering kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,7 Indtægter , ,4-400,0 Refusioner ,0 Netto , , ,7 Netto 2008 *) 0,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Renter af likvide aktiver: Der forventes i 2007 en merindtægt på renter af likvide aktiver på kr. Merindtægten skyldes at den gennemsnitlige kassebeholdning, som var budgetteret til 268 mio. kr. nu forventes at blive 525 mio. kr., samt at renteniveauet var budgetteret til 3,5 % p.a. nu forventes at blive på 4 % p.a. Ændringen er indarbejdet i budget Afdrag på lån: En gennemgang af kommunens låneportefølje pr. 30. september 2007 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes mindre udgifter vedr. afdrag på i alt 2,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til, at den budgetterede låneoptagelse for 2007 endnu ikke er gennemført, hvilket betyder, at der ikke skal afdrages på dette lån i Endvidere er der mindre udgifter vedr. lån som i henhold til den endelige delingsaftale ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Ændringen er indarbejdet i budget Renter af lån: De samlede renteudgifter viser en mindre udgift på i alt 0,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til lån, som endnu ikke er hjemtaget, samt lån som ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Derudover har der været merudgifter i forbindelse med rentesikring af kommunens låneportefølje. 60 % af låneporteføljen er på grund af renteudviklingen i 2007 omlagt til fastforrentede lån via swap aftaler. Omlægningen påbegyndtes allerede i Af nedenstående tabel fremgår det samlede bevillingsbehov: Mio. kr. Mindre forbrug, afdrag -2,2 Mindre forbrug, renter -0,2 I alt -2,4 Ændringen er indarbejdet i budget 2008.

19 15 Finansforskydninger: Der er i 2006 i gammel Randers opsamlet kr. i refusion af sygedagpenge, som ikke er udkonteret til driften. Hvis dette var sket var Randers kommunes regnskabsmæssige driftsunderskud i 2006 blevet kr. mindre. Beløbet foreslås fjernet fra status. Låneoptagelse: Som konsekvens af overførslen til 2008 af anlægsprogrammet på skoleområdet på 36,3 mio. kr., skal låneadgangen reduceres tilsvarende. Det betyder, at låneadgangen reduceres med 10,2 mio. kr. i Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ansøges om overførsel af låneadgangen til Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: kr. Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt Renter af likvide aktiver , ,0 Afdrag på lån , ,0 Renter af lån -200,0-200,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 I alt 0,0 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud I alt

20 16 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Børn og Skole Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896, , ,5 Børn 0-6 år, Fritidshjem -29,0-29,0 Børn 0-6 år, Dagpleje og daginst. for børn 295, , ,1 Skole ,9-25, ,1 I alt drift ,1 0, , ,7 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år -7000,0-7000,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total ,1 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896,5-896,5 Børn 0-6, Fritidshjem 0,0 0,0 Børn 0-6, Dagpleje og daginst. for børn 438,6 414,6 853,2 Skole 0,0 I alt drift -457,9 0,0 414,6-43,3 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år 7.000, ,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total -457,9 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud 1

21 17 Væsentlige ændringer. Familie 1. Døgncenter Glarbjerghus manglende belægning nettounderskud 3,938 mio. kr. 2. Udmøntning af pulje til rette bevillingsområder, omplacering -0,896 mio. kr. Skole: Pensionsforsikringer og tjenestemandspensioner, ændring af konteringsregler for regnskab 2007, udgiften afholdes fremover på kto. 6, omplacering, -5,016 mio. kr. Børn 0-6 år: 1. Mindreudgifter til økonomiske fripladser -2,000 mio. kr. 2. Fejlbudgettering af lønsum på daginstitutionsområdet +0,415 mio. kr. Anlæg 1. Skole: Rest rådighedsbeløb på Ud- og ombygningspulje folkeskoler, samt ud- og ombygninger på Hadsundvejens skole og Hornbæk skole, i alt 36,259 mio. kr. overføres til 2008, idet færdiggørelse ikke kan foretages fuldt ud i Børn 0-6 år: Udvidelse af daginstitutioner i Helsted/Hornbæk, 7,000 mio. kr. overføres til Budgetkontrollen vedrørende Børn og Skoleudvalget er nærmere beskrevet i nedenstående punkter. 2

22 18 Bevillingsområde Familie Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,5 Indtægter , , ,0 Refusioner ,0 0,0 0,0 Netto , , ,5 Netto 2008 *) -896,5 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus: Med virkning fra den 1. januar 2007 overgik Glarbjerghus fra at være en institution under Århus Amt til at være en institution i Randers Kommune. Glarbjerghus består af nu af 2 afdelinger med i alt 16 pladser til henholdsvis akut modtagelse, observation og behandling. I løbet af de første 9 måneder har det vist sig, at behovet for akut og observationspladser ikke er særlig stort og det har ikke været muligt at holde en belægning på 95 pct., som er udgangspunkt for institutionens budget. Glarbjerghus vil komme ud af 2007 med et underskud på kr. Med et samlet budget på kr. kan underskuddet ikke hentes ind af institutionen selv. Det skal dog bemærkes, at institutionen i forventer en besparelse på kr., hvilket medfører et nettounderskud på kr. I budget 2008 vil der være en vis usikkerhed i forhold til belægningen, men det forventes at institutionen hovedsaglig vil arbejde med behandling af børn og unge med særlig behov og derved kunne overholde budgettet Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cirkulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover placeret i en pulje på denne funktion. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes budgettet til bevillingsområderne, hvor udgifterne er forøget pga. af lovændringerne. Dette videreføres også for budget

23 19 Specifikation af ændringerne: kr. Omplaceringer Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus - manglende belægning af Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt akut- og observationspladser 3.938, ,0 Lov og cirkulæreprogram Styrkelse af forældreansvar, adm. Udgifter, merudgift kto ,2-350,2 Standard for sagsbeh, anbr. Statistik, børneattester, merudg, til kto ,7-107,7 Børnemiljø i dagtilbud, overføres til bevillingsområde Dagpleje og dagtilbud -438,6-438,6 I alt -896,5 0, , ,5 I alt 4

24 20 Bevillingsområde Børn 0 6 år Fritidshjem 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,0-29,0 Indtægter ,0 Refusioner ,0 Netto , ,0-29,0 Netto 2008 *) 0,0 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Husleje: Mindreudgifter til husleje i forhold til budgetteret, da der har været en mindre fremskrivning af disse udgifter end forventet. Det forventes ikke at have konsekvens for budget Specifikation af ændringerne: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Husleje -29,0-29,0 I alt 0,0 0,0-29,0-29,0 5

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00 Medborgerhuset 1. Aktuel status budget 2008 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2008.... 1 2. Aktuel status budget 2008 - Teknik- og Miljøforvaltningen.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere