3. budgetkontrol Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetkontrol 2007. Bilag"

Transkript

1 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007

2

3 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget Resultatopgørelse, budget Økonomiudvalget: Sammendrag...7 Bevillingsområde Administration... 8 Bevillingsområde Øvrige områder redningsberedskab Bevillingsområde Lønpuljer Bevillingsområde Finansiering... Børn og skoleudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål Bevillingsområde Fritidshjem Bevillingsområde Dagpleje og daginstitutioner for børn (0-6 år) Bevillingsområde Folkeskoler Børn 0-6 år, skoler, anlæg Kultur og fritidsudvalget: Drift Miljø og teknikudvalget: Sammendrag Specifikation af anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bevillingsområde Kontante ydelser Socialudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Bevillingsområde Voksne med særlige behov (handicap) Bevillingsområde Voksne med særlige behov (misbrug, alkohol, hjemløse m.fl.) Bevillingsområde Borgerservice Bevillingsområde Andre sociale udgifter Sundheds og ældreudvalget: Sammedrag Bevillingsområde Sundhed Bevillingsområde Tilbud til ældre Bevillingsområde Psykiatri Anlæg... 62

4

5 1 Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. november 2007 Udfærdiget af: Poul Erik Oest Vedrørende: 3. budgetkontrol Notatet sendes/sendt til: økonomiudvalget På baggrund af forbruget pr. 30. september 2007 har forvaltningerne udarbejdet en budgetkontrol, som i perioden 30. oktober til 6. november har været behandlet i de stående udvalg. Alle udvalg indstiller 3. budgetkontrol tiltrådt over for byrådet. Som det fremgår af tabellen medfører budgetkontrollen en forbedring af det ordinære driftsresultat i 2007 på 14,3 mio. kr., hvoraf renteindtægten af den forbedrede kassebeholdning udgør 10,8 mio. kr. For den skattefinansierede anlægsvirksomhed i 2007 er der tale om en nedsættelse af udgifterne på 79,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 til 2008 på 43,3 mio. kr. vedr. Børn og Skole-udvalgets område samt 35,6 mio. kr. på Miljø- og Teknik-udvalgets område. Den samlede forbedring i 2007 på resultatet af kommunens ordinære drift- og anlægsvirksomhed beløber sig til 94,2 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra 2007 til 2008 på 58,9 mio. kr. vedr. byggemodning, således at det skattefinansierede område samlet set forbedres med 153,5 mio. kr. Da størsteparten af denne store forbedring for 2007 skyldes overførsler til 2008, sker der naturligvis en forværring af resultatet for 2008, hvor det skattefinansierede område belastes med 135,5 mio. kr. Hvorvidt denne forværring bliver en realitet, afhænger især af om det lykkes at få realiseret det betydelige anlægsprogram, som er indeholdt i budgettet 2008 efter overførslerne.

6 2-2 - Resultatopgørelse (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område I alt 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 negative beløb angiver indtægter/overskud

7 3-3 - Forventet regnskab 2007 Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetkontrollen udarbejdet et skøn over det forventede regnskab for Skønnet bygger på: oprindeligt budget 2007 overførsler fra 2006 til 2007 tillægsbevillinger, som er bevilget inden den 31. oktober 2007 overførsler fra 2007 til 2008, jf. 3. budgetkontrol og tidligere Forventede driftsoverførsler på 122,8 mio. kr. (samme niveau som fra ) øvrige tillægsbevillinger i 3. budgetkontrol Som det fremgår af nedenstående tabel, er resultatet af den ordinære drift ændret fra et overskud på 19,6 mio. kr. i det oprindelige budget (kolonne 1) til et overskud på 41,9 mio. kr. i det forventede resultat (kolonne 7). Overskuddets størrelse afhænger i høj grad af driftsoverførslerne fra Det er her forudsat, at overførslerne har samme niveau som sidste år dvs. 122 mio. kr. Hvis overførslerne bliver mindre bliver overskuddet også mindre og omvendt, hvis overførslerne bliver større. Efter betydelige ændringer forventes de skattefinansierede anlægsudgifter at beløbe sig til 187,9 mio. kr., hvilket er 68,8 mio. kr. mere end de 119,1 mio. kr. i det oprindelige budget. På jordforsyning er der også store ændringer. Oprindeligt blev der forventet et overskud på knap 20 mio. kr. Nu forventes et overskud på knap 124 mio. kr. Årsagen til denne store forbedring er for det første netto merindtægter på godt 45 mio. kr. (primært som følge af salg af erhvervsgrund). For det andet overføres der godt 50 mio. kr. til 2008 som følge af udskudt byggemodning (i modsat retning trækker dog overførsler fra 2006 på godt 23 mio). For det tredje forventes en nettomerindtægt på godt 30 mio. kr., jf særskilt sag på Økonomiudvalget den 12/11. Det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et underskud på 22,1 mio. kr., hvor der oprindeligt blev forventet et underskud på 79,8 mio. kr. altså en forbedring på 57,7 mio. kr. I nedenstående tabel gives en samlet oversigt over det forventede regnskabsresultat for 2007.

8 4-4 - Forventet resultat (1.000 kr.) (1) (2) (3) (4)=1+2+3 (5) (6) (7)=4+5+6 Oprindelig budget 2007 Overførsler fra 2006 Øvr. till.bev. før Korrigeret budget 2007 pr Overførsler fra 2007 til 2008 Øvr. tillægsbevil. (3. budgetkontrol og Forventet jordforsyning) regnskab Det skattefinansierede område Skatter ,0 0, , ,0 Tilskud og udligning , , , ,0 Skattefin. driftsvirksomhed , , , , , , ,4 Renter ,7 0, , , ,7 Resultat af ordinær drift , , , , , , ,9 Skattefin. Anlægsvirksomhed ialt , , , , , , ,2 Resultat af ordinær drift og anlæg , , , , , , ,3 Jordforsyning i alt , , , , , , ,0 Resultat af det skattefin. område , , , , , , ,3 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift , , , , ,2 Brugerfin. anlæg , , , , , ,0 Resultat af forsyningsområdet (overskud) , , , , ,0 0, ,8 Årets resultat , , , , , , ,1 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse , , , , ,0 Øvrige finansforskydninger , , , , ,8 Afdrag på lån , , , , , ,3 Finansieringsresultat , , , ,8 0, , ,5 Finansielt resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) , , , , , , ,4 negative beløb angiver indtægter/overskud NB Det er forudsat at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 bliver på samme niveau som sidste år, men beløbet er fortsat meget usikkert.

9 5 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

10 6 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler fra 2007 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,6 Økonomiudvalget 457,9 0,0 55,0 512,9 Børn- og skoleudvalget -457,9 0,0 414,6-43,3 Miljø- og teknisk udvalg 0,0 0,0 145,0 145,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0, , , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,6 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, , , , ,6 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0, ,0 Resultat af det skattefin. område 0, , , , ,6 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0, ,0 Årets resultat 0, , , , ,6 Finansieringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, , , , ,6 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

11 7 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Økonomiudvalget Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger I alt Driftsvirksomhed Administration ,2-311,9 380, ,1 Øvr.områder redningsberedsk. -611,2-611,2 Lønpuljer ,0-440, ,0 I alt drift og finansiering ,6-311,9-60, ,7 Renter , ,0 Afdrag på lån , ,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 Total ,6-311, , ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger Driftsvirksomhed Administration 457,9 55,0 512,9 I alt drift 457,9 55,0 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud Væsentlige ændringer. Der er sket omplacering af tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Dette betyder en nettomerudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Der er sket omplacering mellem udvalgene af diverse beløb, som betyder en netto merudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Til driften søges der herudover tillægsbevillinger på netto merudgift kr. i 2007 og kr. i Der er opnået større renteindtægter på kr. af likvide beholdninger Der er på grund af udskudt låneoptagelse og efter endelig opgørelse af hvilke lån kommunen overtager fra amtet en mindre udgift til afdrag på lån på kr. og en mindre udgift til renter af lån på kr. Der søges om afskrivning af et beløb som vedrører en indtægt i 2006, som ikke er placeret over på driften i Budgetkontrollen vedrørende Økonomiudvalget er nærmere beskrevet i efterfølgende bilag. I alt

12 8 Bevillingsområde: Administration kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,1 Indtægter , ,6 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,1 Netto 2008 *) 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud *) Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Lokale/flytteudgifter til psykiatrien. Psykiatrien har tidligere boet til leje på Gl Stationsvej - lejemålet blev opsagt pr. 1. april, hvorefter de flyttede til kasernen. I den forbindelse er lokaleudgifterne for den resterende del af året flyttet fra Sundheds- og ældreudvalgets område, psykiatrien med kr. og Økonomiudvalgets område, administration med kr. til Miljø- og teknisk udvalgs område, faste ejendomme. Ændringen er indarbejdet i budget Gl. Stationsvej var et erhvervslejemål, hvor der ikke er indbetalt indskud ved indflytning. Modsat er ejer i sin gode ret til efter udflytning at forlange betaling for istandsættelse, hvor ejer alene bestemmer, hvad der skal laves. Familieafdelingen er efterfølgende flyttet ind i lokalerne. Der er sendt krav frem på kr., hvoraf psykiatrien skal afholde 36,5 % svarende til kr. Der søges tillægsbevilling på merudgift kr. Revision: i forbindelse med 2 budgetkontrol blev der søgt tillægsbevilling til merudgift i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet til øgede revisionsudgifter ved gennemførelse af fleksjobreform. Denne merudgift er imidlertid indeholdt i det beløb som er afsat til revision i henhold til kontrakten. Der søges tillægsbevilling på mindre udgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget 2008.

13 9 Rådhusservice: direktionen har den , sag nr. 247 besluttet at der oprettes en fælles rådhusservicefunktion og at den samlede merudgift herved til oprettelse af lederstilling og ekstra vikardækning anslås at udgøre kr. Udgiften finansieres ved at de administrative enheder i fællesskab afgiver lønsum svarende til udgiften. Rådhusservice placeres organisatorisk i Byråds- og direktionssekretariatet. Merudgifterne fordeles med følgende beløb Miljø og teknik Børn og skole Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Kultur og borgerservice Vicekommunaldirektørens område Kommunaldirektørens område I alt Ændringen træder i kraft Visitator: Der søges om omplacering af lønudgiften til visitator vedrørende alkoholtilbud fra Perron 4 under Socialudvalgets område til Økonomiudvalgets område med kr., heraf lønudgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget 2008 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning: Kommuneabonnement dækker kommunens veje, biler og bygninger. Psykologisk rådgivning, grundlag aftale ansatte. Der er i budget 2007 og 2008 alene indregnet gammel Randers Kommunes udgifter til kommuneabonnement og psykologisk rådgivning. Der søges om merudgift på kr. årligt. Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers Kommune blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cikulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover for Børn- og skoleudvalgets område, støtte til frivilligt arbejde og øvrige sociale formål placeret i en pulje. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes kr. til administrationsudgifter i forbindelse med styrkelse af forældreansvar og kr. til administrationsudgifter i forbindelse med standard for sagsbehandling, anbringelser, statistik og børneattester. Beløbene indarbejdes i budget 2008.

14 10 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Lokaleudgifter psykiatrien -129,8-129,8 Flytteudgifter psykiatrien 325,0 325,0 Revision -311,9-311,9 Tjenestemandspensioner , ,2 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,1 Rådhusservice 0,0 0,0 Visitator 363,0 363,0 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning 55,0 55,0 Lov- cirkulæreprogrammet 457,9 457,9 I alt ,2-311,9 380, ,1 Negative beløb angiver indtægter/overskud

15 11 Bevillingsområde: Øvrige områder - redningsberedskab kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,3-611,2 Indtægter ,0-813,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , ,3-611,2 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Tjenestemandspensioner: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Tjenestemandspensioner -611,2-611,2 I alt -611,2 0,0 0,0-611,2 Negative beløb angiver indtægter/overskud

16 12 Bevillingsområde: Lønpuljer kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,0 Indtægter ,0 0,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,0 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Voksenlærlinge: Der er i budget 2007 afsat kr til voksenlærlinge, senere fordelt med kr til Miljø og Teknik og kr til Sundhed og Ældre. Sundhed og ældre forventer i 2007 at bruge kr , der søges overført til Sundheds- og Ældreudvalget fra pol. org. 1.4 Lønpuljer. Ændringer i budget 2008 indarbejdes i 3. budgetkontrol Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget Lønpuljer/tidligere amtsansatte tjenestemænd. Det har vist sig der ikke er budgetteret med pensionsforsikringspræmier for de tidligere amtsansatte tjenestemænd. Årsagen er at udgiften tidligere har været afholdt af centrale midler, som ikke er fordelt selvstændigt (beløbet indgår i fordelingsaftalen med amtet). Udgiften for Randers Kommune er ca. 3 mio. kr. årligt. Udgiften foreslås finansieret af lønpuljer, som ikke skal fordeles på lønkonti, da fordelingen er indregnet i budget Det drejer sig om: Pulje til gennemsnitsløngaranti, kr. Andel af tidligere Ny Løns pulje m.v. Randers, kr. Udmøntningsgarandi 2006 fra Purhus, Nørhald og Langå, kr. Ændringen indarbejdes i budget 2008.

17 13 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Voksenlærlinge -160,0-440,0-600,0 Tjenestemandspensioner , ,3 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,7 Lønpuljer , ,0 Tjenestemænd 3.000, ,0 I alt ,0 0,0-440, ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud

18 14 Bevillingsområde: Finansiering kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,7 Indtægter , ,4-400,0 Refusioner ,0 Netto , , ,7 Netto 2008 *) 0,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Renter af likvide aktiver: Der forventes i 2007 en merindtægt på renter af likvide aktiver på kr. Merindtægten skyldes at den gennemsnitlige kassebeholdning, som var budgetteret til 268 mio. kr. nu forventes at blive 525 mio. kr., samt at renteniveauet var budgetteret til 3,5 % p.a. nu forventes at blive på 4 % p.a. Ændringen er indarbejdet i budget Afdrag på lån: En gennemgang af kommunens låneportefølje pr. 30. september 2007 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes mindre udgifter vedr. afdrag på i alt 2,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til, at den budgetterede låneoptagelse for 2007 endnu ikke er gennemført, hvilket betyder, at der ikke skal afdrages på dette lån i Endvidere er der mindre udgifter vedr. lån som i henhold til den endelige delingsaftale ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Ændringen er indarbejdet i budget Renter af lån: De samlede renteudgifter viser en mindre udgift på i alt 0,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til lån, som endnu ikke er hjemtaget, samt lån som ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Derudover har der været merudgifter i forbindelse med rentesikring af kommunens låneportefølje. 60 % af låneporteføljen er på grund af renteudviklingen i 2007 omlagt til fastforrentede lån via swap aftaler. Omlægningen påbegyndtes allerede i Af nedenstående tabel fremgår det samlede bevillingsbehov: Mio. kr. Mindre forbrug, afdrag -2,2 Mindre forbrug, renter -0,2 I alt -2,4 Ændringen er indarbejdet i budget 2008.

19 15 Finansforskydninger: Der er i 2006 i gammel Randers opsamlet kr. i refusion af sygedagpenge, som ikke er udkonteret til driften. Hvis dette var sket var Randers kommunes regnskabsmæssige driftsunderskud i 2006 blevet kr. mindre. Beløbet foreslås fjernet fra status. Låneoptagelse: Som konsekvens af overførslen til 2008 af anlægsprogrammet på skoleområdet på 36,3 mio. kr., skal låneadgangen reduceres tilsvarende. Det betyder, at låneadgangen reduceres med 10,2 mio. kr. i Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ansøges om overførsel af låneadgangen til Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: kr. Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt Renter af likvide aktiver , ,0 Afdrag på lån , ,0 Renter af lån -200,0-200,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 I alt 0,0 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud I alt

20 16 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Børn og Skole Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896, , ,5 Børn 0-6 år, Fritidshjem -29,0-29,0 Børn 0-6 år, Dagpleje og daginst. for børn 295, , ,1 Skole ,9-25, ,1 I alt drift ,1 0, , ,7 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år -7000,0-7000,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total ,1 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896,5-896,5 Børn 0-6, Fritidshjem 0,0 0,0 Børn 0-6, Dagpleje og daginst. for børn 438,6 414,6 853,2 Skole 0,0 I alt drift -457,9 0,0 414,6-43,3 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år 7.000, ,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total -457,9 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud 1

21 17 Væsentlige ændringer. Familie 1. Døgncenter Glarbjerghus manglende belægning nettounderskud 3,938 mio. kr. 2. Udmøntning af pulje til rette bevillingsområder, omplacering -0,896 mio. kr. Skole: Pensionsforsikringer og tjenestemandspensioner, ændring af konteringsregler for regnskab 2007, udgiften afholdes fremover på kto. 6, omplacering, -5,016 mio. kr. Børn 0-6 år: 1. Mindreudgifter til økonomiske fripladser -2,000 mio. kr. 2. Fejlbudgettering af lønsum på daginstitutionsområdet +0,415 mio. kr. Anlæg 1. Skole: Rest rådighedsbeløb på Ud- og ombygningspulje folkeskoler, samt ud- og ombygninger på Hadsundvejens skole og Hornbæk skole, i alt 36,259 mio. kr. overføres til 2008, idet færdiggørelse ikke kan foretages fuldt ud i Børn 0-6 år: Udvidelse af daginstitutioner i Helsted/Hornbæk, 7,000 mio. kr. overføres til Budgetkontrollen vedrørende Børn og Skoleudvalget er nærmere beskrevet i nedenstående punkter. 2

22 18 Bevillingsområde Familie Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,5 Indtægter , , ,0 Refusioner ,0 0,0 0,0 Netto , , ,5 Netto 2008 *) -896,5 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus: Med virkning fra den 1. januar 2007 overgik Glarbjerghus fra at være en institution under Århus Amt til at være en institution i Randers Kommune. Glarbjerghus består af nu af 2 afdelinger med i alt 16 pladser til henholdsvis akut modtagelse, observation og behandling. I løbet af de første 9 måneder har det vist sig, at behovet for akut og observationspladser ikke er særlig stort og det har ikke været muligt at holde en belægning på 95 pct., som er udgangspunkt for institutionens budget. Glarbjerghus vil komme ud af 2007 med et underskud på kr. Med et samlet budget på kr. kan underskuddet ikke hentes ind af institutionen selv. Det skal dog bemærkes, at institutionen i forventer en besparelse på kr., hvilket medfører et nettounderskud på kr. I budget 2008 vil der være en vis usikkerhed i forhold til belægningen, men det forventes at institutionen hovedsaglig vil arbejde med behandling af børn og unge med særlig behov og derved kunne overholde budgettet Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cirkulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover placeret i en pulje på denne funktion. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes budgettet til bevillingsområderne, hvor udgifterne er forøget pga. af lovændringerne. Dette videreføres også for budget

23 19 Specifikation af ændringerne: kr. Omplaceringer Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus - manglende belægning af Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt akut- og observationspladser 3.938, ,0 Lov og cirkulæreprogram Styrkelse af forældreansvar, adm. Udgifter, merudgift kto ,2-350,2 Standard for sagsbeh, anbr. Statistik, børneattester, merudg, til kto ,7-107,7 Børnemiljø i dagtilbud, overføres til bevillingsområde Dagpleje og dagtilbud -438,6-438,6 I alt -896,5 0, , ,5 I alt 4

24 20 Bevillingsområde Børn 0 6 år Fritidshjem 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,0-29,0 Indtægter ,0 Refusioner ,0 Netto , ,0-29,0 Netto 2008 *) 0,0 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Husleje: Mindreudgifter til husleje i forhold til budgetteret, da der har været en mindre fremskrivning af disse udgifter end forventet. Det forventes ikke at have konsekvens for budget Specifikation af ændringerne: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Husleje -29,0-29,0 I alt 0,0 0,0-29,0-29,0 5

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere