3. budgetkontrol Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetkontrol 2007. Bilag"

Transkript

1 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007

2

3 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget Resultatopgørelse, budget Økonomiudvalget: Sammendrag...7 Bevillingsområde Administration... 8 Bevillingsområde Øvrige områder redningsberedskab Bevillingsområde Lønpuljer Bevillingsområde Finansiering... Børn og skoleudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål Bevillingsområde Fritidshjem Bevillingsområde Dagpleje og daginstitutioner for børn (0-6 år) Bevillingsområde Folkeskoler Børn 0-6 år, skoler, anlæg Kultur og fritidsudvalget: Drift Miljø og teknikudvalget: Sammendrag Specifikation af anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bevillingsområde Kontante ydelser Socialudvalget: Sammendrag Bevillingsområde Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Bevillingsområde Voksne med særlige behov (handicap) Bevillingsområde Voksne med særlige behov (misbrug, alkohol, hjemløse m.fl.) Bevillingsområde Borgerservice Bevillingsområde Andre sociale udgifter Sundheds og ældreudvalget: Sammedrag Bevillingsområde Sundhed Bevillingsområde Tilbud til ældre Bevillingsområde Psykiatri Anlæg... 62

4

5 1 Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. november 2007 Udfærdiget af: Poul Erik Oest Vedrørende: 3. budgetkontrol Notatet sendes/sendt til: økonomiudvalget På baggrund af forbruget pr. 30. september 2007 har forvaltningerne udarbejdet en budgetkontrol, som i perioden 30. oktober til 6. november har været behandlet i de stående udvalg. Alle udvalg indstiller 3. budgetkontrol tiltrådt over for byrådet. Som det fremgår af tabellen medfører budgetkontrollen en forbedring af det ordinære driftsresultat i 2007 på 14,3 mio. kr., hvoraf renteindtægten af den forbedrede kassebeholdning udgør 10,8 mio. kr. For den skattefinansierede anlægsvirksomhed i 2007 er der tale om en nedsættelse af udgifterne på 79,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 til 2008 på 43,3 mio. kr. vedr. Børn og Skole-udvalgets område samt 35,6 mio. kr. på Miljø- og Teknik-udvalgets område. Den samlede forbedring i 2007 på resultatet af kommunens ordinære drift- og anlægsvirksomhed beløber sig til 94,2 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra 2007 til 2008 på 58,9 mio. kr. vedr. byggemodning, således at det skattefinansierede område samlet set forbedres med 153,5 mio. kr. Da størsteparten af denne store forbedring for 2007 skyldes overførsler til 2008, sker der naturligvis en forværring af resultatet for 2008, hvor det skattefinansierede område belastes med 135,5 mio. kr. Hvorvidt denne forværring bliver en realitet, afhænger især af om det lykkes at få realiseret det betydelige anlægsprogram, som er indeholdt i budgettet 2008 efter overførslerne.

6 2-2 - Resultatopgørelse (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område I alt 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 negative beløb angiver indtægter/overskud

7 3-3 - Forventet regnskab 2007 Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetkontrollen udarbejdet et skøn over det forventede regnskab for Skønnet bygger på: oprindeligt budget 2007 overførsler fra 2006 til 2007 tillægsbevillinger, som er bevilget inden den 31. oktober 2007 overførsler fra 2007 til 2008, jf. 3. budgetkontrol og tidligere Forventede driftsoverførsler på 122,8 mio. kr. (samme niveau som fra ) øvrige tillægsbevillinger i 3. budgetkontrol Som det fremgår af nedenstående tabel, er resultatet af den ordinære drift ændret fra et overskud på 19,6 mio. kr. i det oprindelige budget (kolonne 1) til et overskud på 41,9 mio. kr. i det forventede resultat (kolonne 7). Overskuddets størrelse afhænger i høj grad af driftsoverførslerne fra Det er her forudsat, at overførslerne har samme niveau som sidste år dvs. 122 mio. kr. Hvis overførslerne bliver mindre bliver overskuddet også mindre og omvendt, hvis overførslerne bliver større. Efter betydelige ændringer forventes de skattefinansierede anlægsudgifter at beløbe sig til 187,9 mio. kr., hvilket er 68,8 mio. kr. mere end de 119,1 mio. kr. i det oprindelige budget. På jordforsyning er der også store ændringer. Oprindeligt blev der forventet et overskud på knap 20 mio. kr. Nu forventes et overskud på knap 124 mio. kr. Årsagen til denne store forbedring er for det første netto merindtægter på godt 45 mio. kr. (primært som følge af salg af erhvervsgrund). For det andet overføres der godt 50 mio. kr. til 2008 som følge af udskudt byggemodning (i modsat retning trækker dog overførsler fra 2006 på godt 23 mio). For det tredje forventes en nettomerindtægt på godt 30 mio. kr., jf særskilt sag på Økonomiudvalget den 12/11. Det samlede resultat på det skattefinansierede område viser et underskud på 22,1 mio. kr., hvor der oprindeligt blev forventet et underskud på 79,8 mio. kr. altså en forbedring på 57,7 mio. kr. I nedenstående tabel gives en samlet oversigt over det forventede regnskabsresultat for 2007.

8 4-4 - Forventet resultat (1.000 kr.) (1) (2) (3) (4)=1+2+3 (5) (6) (7)=4+5+6 Oprindelig budget 2007 Overførsler fra 2006 Øvr. till.bev. før Korrigeret budget 2007 pr Overførsler fra 2007 til 2008 Øvr. tillægsbevil. (3. budgetkontrol og Forventet jordforsyning) regnskab Det skattefinansierede område Skatter ,0 0, , ,0 Tilskud og udligning , , , ,0 Skattefin. driftsvirksomhed , , , , , , ,4 Renter ,7 0, , , ,7 Resultat af ordinær drift , , , , , , ,9 Skattefin. Anlægsvirksomhed ialt , , , , , , ,2 Resultat af ordinær drift og anlæg , , , , , , ,3 Jordforsyning i alt , , , , , , ,0 Resultat af det skattefin. område , , , , , , ,3 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift , , , , ,2 Brugerfin. anlæg , , , , , ,0 Resultat af forsyningsområdet (overskud) , , , , ,0 0, ,8 Årets resultat , , , , , , ,1 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse , , , , ,0 Øvrige finansforskydninger , , , , ,8 Afdrag på lån , , , , , ,3 Finansieringsresultat , , , ,8 0, , ,5 Finansielt resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) , , , , , , ,4 negative beløb angiver indtægter/overskud NB Det er forudsat at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 bliver på samme niveau som sidste år, men beløbet er fortsat meget usikkert.

9 5 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler til 2008 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,0 Økonomiudvalget ,6 0,0-371, ,7 Børn- og skoleudvalget ,1 0, , ,7 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0, , ,5 Socialudvalget -711,0 0, , ,0 Miljø- og teknisk udvalg ,0 0,0 143, ,0 Kultur- og fritidsudvalget ,1 0,0 300, ,1 Sundheds- og ældreudvalget ,4 0, , , ,4 Renter , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,0 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Sundheds- og ældreudvalget ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, ,0-510, , ,0 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0,0 0, ,0 Ældreboliger Anlægsudgifter ældreboliger -533,0-533,0 Ældreboliger i alt 0,0 0,0 0,0-533,0-533,0 Resultat af det skattefin. område 0, ,0-510, , ,0 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0,0 0, ,0 Årets resultat 0, ,0-510, , ,0 3. Finansieringsoversigt Lånoptagelse, øvrig , ,0 Øvrige finansforskydninger , ,7 Afdrag på lån , ,0 Finansieringsresultat 0,0 0, , ,3 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, ,0-510, , ,7 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

10 6 Budgetår Budgetkontrol 2007 (1.000 kr.) Omplacering Overførsler fra 2007 Øvrige overførsler Tillægsbevillin ger i øvrigt 1. Det skattefinansierede område Skattefin. driftsvirksomhed 0,0 0, , , ,6 Økonomiudvalget 457,9 0,0 55,0 512,9 Børn- og skoleudvalget -457,9 0,0 414,6-43,3 Miljø- og teknisk udvalg 0,0 0,0 145,0 145,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0, , , ,0 Resultat af ordinær drift 0,0 0, , , ,6 Skattefin. anlægsvirksomhed ialt 0, , ,0 0, ,0 Børn- og skoleudvalget ,0 0, ,0 Miljø- og teknisk udvalg , ,0 0, ,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0, , , , ,6 Jordforsyning Køb af jord/byggemodningsudg ,0 0, ,0 Jordforsyning i alt 0, ,0 0, ,0 Resultat af det skattefin. område 0, , , , ,6 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. anlægsvirksomhed ,0 0, ,0 Resultat af forsyningsområdet 0, ,0 0, ,0 Årets resultat 0, , , , ,6 Finansieringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielt resultat (fin.behov/kasseforbrug) 0, , , , ,6 I alt negative beløb angiver indtægter/overskud

11 7 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Økonomiudvalget Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger I alt Driftsvirksomhed Administration ,2-311,9 380, ,1 Øvr.områder redningsberedsk. -611,2-611,2 Lønpuljer ,0-440, ,0 I alt drift og finansiering ,6-311,9-60, ,7 Renter , ,0 Afdrag på lån , ,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 Total ,6-311, , ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger Driftsvirksomhed Administration 457,9 55,0 512,9 I alt drift 457,9 55,0 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud Væsentlige ændringer. Der er sket omplacering af tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Dette betyder en nettomerudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Der er sket omplacering mellem udvalgene af diverse beløb, som betyder en netto merudgift for Økonomiudvalget på kr. For alle udvalgene samlet balancerer disse omplaceringer. Til driften søges der herudover tillægsbevillinger på netto merudgift kr. i 2007 og kr. i Der er opnået større renteindtægter på kr. af likvide beholdninger Der er på grund af udskudt låneoptagelse og efter endelig opgørelse af hvilke lån kommunen overtager fra amtet en mindre udgift til afdrag på lån på kr. og en mindre udgift til renter af lån på kr. Der søges om afskrivning af et beløb som vedrører en indtægt i 2006, som ikke er placeret over på driften i Budgetkontrollen vedrørende Økonomiudvalget er nærmere beskrevet i efterfølgende bilag. I alt

12 8 Bevillingsområde: Administration kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,1 Indtægter , ,6 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,1 Netto 2008 *) 512,9 Negative beløb angiver indtægter/overskud *) Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Lokale/flytteudgifter til psykiatrien. Psykiatrien har tidligere boet til leje på Gl Stationsvej - lejemålet blev opsagt pr. 1. april, hvorefter de flyttede til kasernen. I den forbindelse er lokaleudgifterne for den resterende del af året flyttet fra Sundheds- og ældreudvalgets område, psykiatrien med kr. og Økonomiudvalgets område, administration med kr. til Miljø- og teknisk udvalgs område, faste ejendomme. Ændringen er indarbejdet i budget Gl. Stationsvej var et erhvervslejemål, hvor der ikke er indbetalt indskud ved indflytning. Modsat er ejer i sin gode ret til efter udflytning at forlange betaling for istandsættelse, hvor ejer alene bestemmer, hvad der skal laves. Familieafdelingen er efterfølgende flyttet ind i lokalerne. Der er sendt krav frem på kr., hvoraf psykiatrien skal afholde 36,5 % svarende til kr. Der søges tillægsbevilling på merudgift kr. Revision: i forbindelse med 2 budgetkontrol blev der søgt tillægsbevilling til merudgift i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet til øgede revisionsudgifter ved gennemførelse af fleksjobreform. Denne merudgift er imidlertid indeholdt i det beløb som er afsat til revision i henhold til kontrakten. Der søges tillægsbevilling på mindre udgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget 2008.

13 9 Rådhusservice: direktionen har den , sag nr. 247 besluttet at der oprettes en fælles rådhusservicefunktion og at den samlede merudgift herved til oprettelse af lederstilling og ekstra vikardækning anslås at udgøre kr. Udgiften finansieres ved at de administrative enheder i fællesskab afgiver lønsum svarende til udgiften. Rådhusservice placeres organisatorisk i Byråds- og direktionssekretariatet. Merudgifterne fordeles med følgende beløb Miljø og teknik Børn og skole Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Kultur og borgerservice Vicekommunaldirektørens område Kommunaldirektørens område I alt Ændringen træder i kraft Visitator: Der søges om omplacering af lønudgiften til visitator vedrørende alkoholtilbud fra Perron 4 under Socialudvalgets område til Økonomiudvalgets område med kr., heraf lønudgift kr. Ændringen er indarbejdet i budget 2008 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning: Kommuneabonnement dækker kommunens veje, biler og bygninger. Psykologisk rådgivning, grundlag aftale ansatte. Der er i budget 2007 og 2008 alene indregnet gammel Randers Kommunes udgifter til kommuneabonnement og psykologisk rådgivning. Der søges om merudgift på kr. årligt. Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers Kommune blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cikulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover for Børn- og skoleudvalgets område, støtte til frivilligt arbejde og øvrige sociale formål placeret i en pulje. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes kr. til administrationsudgifter i forbindelse med styrkelse af forældreansvar og kr. til administrationsudgifter i forbindelse med standard for sagsbehandling, anbringelser, statistik og børneattester. Beløbene indarbejdes i budget 2008.

14 10 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Lokaleudgifter psykiatrien -129,8-129,8 Flytteudgifter psykiatrien 325,0 325,0 Revision -311,9-311,9 Tjenestemandspensioner , ,2 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,1 Rådhusservice 0,0 0,0 Visitator 363,0 363,0 Kommuneabonnement Falck samt samarbejdsaftale, psykologisk rådgivning 55,0 55,0 Lov- cirkulæreprogrammet 457,9 457,9 I alt ,2-311,9 380, ,1 Negative beløb angiver indtægter/overskud

15 11 Bevillingsområde: Øvrige områder - redningsberedskab kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,3-611,2 Indtægter ,0-813,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , ,3-611,2 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Tjenestemandspensioner: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Tjenestemandspensioner -611,2-611,2 I alt -611,2 0,0 0,0-611,2 Negative beløb angiver indtægter/overskud

16 12 Bevillingsområde: Lønpuljer kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,0 Indtægter ,0 0,0 0,0 Refusioner ,0 Netto , , ,0 Netto 2008 *) Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Voksenlærlinge: Der er i budget 2007 afsat kr til voksenlærlinge, senere fordelt med kr til Miljø og Teknik og kr til Sundhed og Ældre. Sundhed og ældre forventer i 2007 at bruge kr , der søges overført til Sundheds- og Ældreudvalget fra pol. org. 1.4 Lønpuljer. Ændringer i budget 2008 indarbejdes i 3. budgetkontrol Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier: Reglerne for kontering af disse udgifter er ændret i Budget- og regnskabssystem for kommuner med virkning fra regnskab 2007 (besluttet af Indenrigsministeriet). Udgifterne til tjenestemandspensioner art 5.1 samles derfor på funktion pol. org. 1.4 Lønpuljer med i alt kr Udgifterne til pensionsforsikringspræmier er tidligere bogført sammen med lønnen på art 1.0, på steder med tjenestemandsansatte. Udgifterne samles også her på funktion pol. org 1.4 med et budget på i alt kr , der reducerer med følgende budgetter: Børn og Skole kr , Miljø og Teknik kr , Kultur og Fritid kr , Sundhed og Ældre kr og Økonomi kr Ændringerne er indarbejdet i budget Lønpuljer/tidligere amtsansatte tjenestemænd. Det har vist sig der ikke er budgetteret med pensionsforsikringspræmier for de tidligere amtsansatte tjenestemænd. Årsagen er at udgiften tidligere har været afholdt af centrale midler, som ikke er fordelt selvstændigt (beløbet indgår i fordelingsaftalen med amtet). Udgiften for Randers Kommune er ca. 3 mio. kr. årligt. Udgiften foreslås finansieret af lønpuljer, som ikke skal fordeles på lønkonti, da fordelingen er indregnet i budget Det drejer sig om: Pulje til gennemsnitsløngaranti, kr. Andel af tidligere Ny Løns pulje m.v. Randers, kr. Udmøntningsgarandi 2006 fra Purhus, Nørhald og Langå, kr. Ændringen indarbejdes i budget 2008.

17 13 Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Voksenlærlinge -160,0-440,0-600,0 Tjenestemandspensioner , ,3 Tjenestemandspensionsforsikringspr æmier , ,7 Lønpuljer , ,0 Tjenestemænd 3.000, ,0 I alt ,0 0,0-440, ,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud

18 14 Bevillingsområde: Finansiering kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,7 Indtægter , ,4-400,0 Refusioner ,0 Netto , , ,7 Netto 2008 *) 0,0 Negative beløb angiver indtægter/overskud Såfremt afvigelsen i 2008 og overslagsårene er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Renter af likvide aktiver: Der forventes i 2007 en merindtægt på renter af likvide aktiver på kr. Merindtægten skyldes at den gennemsnitlige kassebeholdning, som var budgetteret til 268 mio. kr. nu forventes at blive 525 mio. kr., samt at renteniveauet var budgetteret til 3,5 % p.a. nu forventes at blive på 4 % p.a. Ændringen er indarbejdet i budget Afdrag på lån: En gennemgang af kommunens låneportefølje pr. 30. september 2007 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes mindre udgifter vedr. afdrag på i alt 2,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til, at den budgetterede låneoptagelse for 2007 endnu ikke er gennemført, hvilket betyder, at der ikke skal afdrages på dette lån i Endvidere er der mindre udgifter vedr. lån som i henhold til den endelige delingsaftale ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Ændringen er indarbejdet i budget Renter af lån: De samlede renteudgifter viser en mindre udgift på i alt 0,2 mio. kr. Mindre udgifterne kan bl.a. henføres til lån, som endnu ikke er hjemtaget, samt lån som ikke er tilfaldet Randers Kommune som forventet på budgetlægningstidspunktet. Derudover har der været merudgifter i forbindelse med rentesikring af kommunens låneportefølje. 60 % af låneporteføljen er på grund af renteudviklingen i 2007 omlagt til fastforrentede lån via swap aftaler. Omlægningen påbegyndtes allerede i Af nedenstående tabel fremgår det samlede bevillingsbehov: Mio. kr. Mindre forbrug, afdrag -2,2 Mindre forbrug, renter -0,2 I alt -2,4 Ændringen er indarbejdet i budget 2008.

19 15 Finansforskydninger: Der er i 2006 i gammel Randers opsamlet kr. i refusion af sygedagpenge, som ikke er udkonteret til driften. Hvis dette var sket var Randers kommunes regnskabsmæssige driftsunderskud i 2006 blevet kr. mindre. Beløbet foreslås fjernet fra status. Låneoptagelse: Som konsekvens af overførslen til 2008 af anlægsprogrammet på skoleområdet på 36,3 mio. kr., skal låneadgangen reduceres tilsvarende. Det betyder, at låneadgangen reduceres med 10,2 mio. kr. i Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ansøges om overførsel af låneadgangen til Specifikation af ændringerne/ tillægsbevillingsbehov: kr. Omplaceringer Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt Renter af likvide aktiver , ,0 Afdrag på lån , ,0 Renter af lån -200,0-200,0 Finansforskydninger , ,7 Låneoptagelse , ,0 I alt 0,0 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud I alt

20 16 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september 2007 Udvalg: Børn og Skole Sammendrag 2007 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896, , ,5 Børn 0-6 år, Fritidshjem -29,0-29,0 Børn 0-6 år, Dagpleje og daginst. for børn 295, , ,1 Skole ,9-25, ,1 I alt drift ,1 0, , ,7 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år -7000,0-7000,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total ,1 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud Sammendrag 2008 (1.000 kr.) Omplacering Lovændring Tillægsbevilling I alt Driftsvirksomhed Familie, Døgninstitutioner for børn og unge og øvrige sociale formål -896,5-896,5 Børn 0-6, Fritidshjem 0,0 0,0 Børn 0-6, Dagpleje og daginst. for børn 438,6 414,6 853,2 Skole 0,0 I alt drift -457,9 0,0 414,6-43,3 Anlægsvirksomhed Skole , ,0 Børn 0-6 år 7.000, ,0 I alt anlæg 0,0 0, , ,0 Total -457,9 0, , ,7 Negative beløb angiver indtægter/overskud 1

21 17 Væsentlige ændringer. Familie 1. Døgncenter Glarbjerghus manglende belægning nettounderskud 3,938 mio. kr. 2. Udmøntning af pulje til rette bevillingsområder, omplacering -0,896 mio. kr. Skole: Pensionsforsikringer og tjenestemandspensioner, ændring af konteringsregler for regnskab 2007, udgiften afholdes fremover på kto. 6, omplacering, -5,016 mio. kr. Børn 0-6 år: 1. Mindreudgifter til økonomiske fripladser -2,000 mio. kr. 2. Fejlbudgettering af lønsum på daginstitutionsområdet +0,415 mio. kr. Anlæg 1. Skole: Rest rådighedsbeløb på Ud- og ombygningspulje folkeskoler, samt ud- og ombygninger på Hadsundvejens skole og Hornbæk skole, i alt 36,259 mio. kr. overføres til 2008, idet færdiggørelse ikke kan foretages fuldt ud i Børn 0-6 år: Udvidelse af daginstitutioner i Helsted/Hornbæk, 7,000 mio. kr. overføres til Budgetkontrollen vedrørende Børn og Skoleudvalget er nærmere beskrevet i nedenstående punkter. 2

22 18 Bevillingsområde Familie Døgninstitutioner for børn og unge samt øvrige sociale formål 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , , ,5 Indtægter , , ,0 Refusioner ,0 0,0 0,0 Netto , , ,5 Netto 2008 *) -896,5 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus: Med virkning fra den 1. januar 2007 overgik Glarbjerghus fra at være en institution under Århus Amt til at være en institution i Randers Kommune. Glarbjerghus består af nu af 2 afdelinger med i alt 16 pladser til henholdsvis akut modtagelse, observation og behandling. I løbet af de første 9 måneder har det vist sig, at behovet for akut og observationspladser ikke er særlig stort og det har ikke været muligt at holde en belægning på 95 pct., som er udgangspunkt for institutionens budget. Glarbjerghus vil komme ud af 2007 med et underskud på kr. Med et samlet budget på kr. kan underskuddet ikke hentes ind af institutionen selv. Det skal dog bemærkes, at institutionen i forventer en besparelse på kr., hvilket medfører et nettounderskud på kr. I budget 2008 vil der være en vis usikkerhed i forhold til belægningen, men det forventes at institutionen hovedsaglig vil arbejde med behandling af børn og unge med særlig behov og derved kunne overholde budgettet Lov og Cirkulæreprogrammet 2006: I forbindelse med budgetlægningen 2007 og etablering af budget 2007 for Ny Randers blev de fremadrettede økonomiske konsekvenser vedrørende lov og cirkulæreprogrammet for budget 2007 og årene fremover placeret i en pulje på denne funktion. I forbindelse med 3. budgetkontrol flyttes budgettet til bevillingsområderne, hvor udgifterne er forøget pga. af lovændringerne. Dette videreføres også for budget

23 19 Specifikation af ændringerne: kr. Omplaceringer Døgncenter for børn og unge Glarbjerghus - manglende belægning af Lovændringer Tillægsbevillinger i øvrigt akut- og observationspladser 3.938, ,0 Lov og cirkulæreprogram Styrkelse af forældreansvar, adm. Udgifter, merudgift kto ,2-350,2 Standard for sagsbeh, anbr. Statistik, børneattester, merudg, til kto ,7-107,7 Børnemiljø i dagtilbud, overføres til bevillingsområde Dagpleje og dagtilbud -438,6-438,6 I alt -896,5 0, , ,5 I alt 4

24 20 Bevillingsområde Børn 0 6 år Fritidshjem 3. budgetkontrol 2007 pr. 30. september kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Tillægsbevillingsbehov Udgifter , ,0-29,0 Indtægter ,0 Refusioner ,0 Netto , ,0-29,0 Netto 2008 *) 0,0 *) Såfremt afvigelsen i 2009 eller 2010 er forskellig fra 2007 skal dette angives i bemærkningerne. Bemærkninger til budgetkontrollen: Husleje: Mindreudgifter til husleje i forhold til budgetteret, da der har været en mindre fremskrivning af disse udgifter end forventet. Det forventes ikke at have konsekvens for budget Specifikation af ændringerne: Tillægs kr. Omplaceringeændringer øvrigt Lov- bevillinger i I alt Husleje -29,0-29,0 I alt 0,0 0,0-29,0-29,0 5

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere