FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne."

Transkript

1 FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012

2 Forord Formålet med FC Roskildes hvide tråd er at beskrive opbygningen af FC Roskilde Ungdom og ideerne bag, samt hvordan vi vil udvikle vores talenter i FC Roskilde. Foruden dette har opslagsbogen også følgende formål - at give vore trænere og ledere en indsigt i klubbens målsætning og ideerne bag den - at beskrive FC Roskildes udviklingsmodel, begyndende med hvad U14 spillerne forventes at kunne, når de kommer til FC Roskilde, og sluttende med U19 spillerne - at give FC Roskildes trænere et redskab, hvormed de kan arbejde struktureret med FC Roskildes ideer for at dygtiggøre de 80 ungdomselitespillere, som er tilknyttet FC Roskilde Ungdom - at skabe et fælles udgangspunkt, så vi arbejder positivt sammen og skaber gode rammer for arbejdet i FC Roskilde - at give FC Roskildes 3 moderklubber større indsigt i overbygningens metoder på og uden for banen - m.m. Side 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Målsætning... 5 Overordnet mål... 5 Spilkoncept/spilfilosofi... 6 Overordnede retningslinjer og principper for træningen i FC Roskilde Ungdom... 6 Træneren skal udarbejde en årsplanlægning, som kan indeholde følgende... 6 FC Roskilde spilleren hvem er han?... 7 Hvad særtegner FC Roskilde spilleren?... 7 Forudsætninger for FC Roskilde spilleren... 7 FC Roskilde spillerens personlighed... 7 Definition af forskellige træningsformer... 8 Coerver modellen... 9 DBU s aldersrelaterede træningsmodel Forventninger til spilleruddannelse i moderklubberne Hvad skal spillerne mestre inden de starter i FC Roskilde? U4-U8: Moderklubtræning U8-U10: Moderklubtræning tilvænningsfasen U11-U13: Moderklubtræning indlæringsfasen (Guldalderen del 1) FC Roskilde U14 Udviklingsfasen FC Roskilde U15 Udviklingsfasen FC Roskilde U17 stabilitetsfasen FC Roskilde U19 stabilitetsfasen FC Roskildes strukturerede oprykningstræningsprincipper Intern oprykningstræning Struktureret oprykningstræning for U Struktureret oprykningstræning for U Struktureret oprykningstræning for U Struktureret oprykningstræning for U Strukturering af moderklubsamarbejde Moderklub: Overlevering - Oprykningstræning U14 U15: Udviklingsfasen Side 3

4 Halvårsmøder mellem trænerne i moderklubberne og FC Roskilde Træningssamlinger mellem moderklubbernes hold 1 og FC Roskilde Prøvetræning Forhold vedr. nedrykkede spillere Forhold vedr. besigtigelses af moderklubberne Forhold vedr. turneringskamp i moderklubberne U17 U19: Stabilitetsfasen Halvårsmøder mellem trænerne i moderklubberne og FC Roskilde Træningssamling mellem moderklubbernes hold 1 og FC Roskilde Prøvetræning Forhold vedr. nedrykkede spillere Forhold vedr. besigtigelses af moderklubberne Forhold vedr. turneringskamp i moderklubberne FC Roskildes træneroptimeringsprogram FC Roskildes uddannelsesdage Udtagelsesprocedure ny U14-årgang Baggrund Formål Forberedelse Udtagelsestræning i FC Roskilde Endelig udtagelse Cheftræner for ny årgang Forældre- og klubinformation Hvad kigger vi efter FC Roskilde Talentskole Formål Mål Testning af ungdomselitespillere Mål med testning Bilag: Litteraturliste Side 4

5 Målsætning FC Roskilde ønsker at udvikle, tiltrække, producere og fastholde egne spillere til brug på eliteniveau med henblik på at være blandt de førende klubber på ungdomssiden i Danmark. Overordnet mål Hovedmål - At udvikle spillere til FC Roskildes 1. hold - At skabe et elitemiljø, der tiltrækker og fastholder børn og unge i fodboldspillet - At udvikle den enkelte spiller både sportsligt og menneskeligt - Vi ønsker at skabe holistisk orienteret og ansvarstagende (unge) mennesker så omverdenen ved, at når man spiller eller har spillet i FC Roskilde, så står vi inde for de spillere, vi udvikler både som hårdt arbejdende (ikke nødvendigvis talentfulde) spillere, men også tillidsskabende individer. Kort sagt drenge man kan regne med! Delmål - At skaffe de rammer og den økonomi der kræves for at opfylde vort hovedmål - At forøge klubbens informationsniveau såvel internt som eksternt - At fremskaffe og videreuddanne dygtige trænere og ledere - At udvikle samarbejdet mellem moderklubberne (Roskilde 1906, Himmelev-Veddelev og Svogerslev), så moderklubtrænere og ledere får en større fællesskabsfølelse - At få iværksat et samarbejde med de mindre klubber i og uden for Roskilde by - At få iværksat talenttræning/talentskoler i U9 U13 Mål - At udvikle unge danske spillere til et højt niveau - At give unge spillere udviklingsmuligheder ved at bruge dem på divisionsholdet eller et ældre hold, da den individuelle udvikling går forud for kortsigtede resultater - At fastholde talenterne i FC Roskilde og lave talentarbejdet i Roskilde - At udvikle DBU talentcenterspillere og på sigt landsholdsspillere i FCR ungdom - At alle FC Roskildes trænere har A-licens - At FC Roskilde som minimum har DBU s B-licens, og at FC Roskilde som minimum fastholder B- licens og på sigt opnår DBU s A licens - At stammen på FC Roskildes senior hold er spillere fra egen ungdomsafdeling - At FC Roskilde skaber følgende spillertyper o Målmaskiner Målscorer o Angrebsivrige backs o Dygtige atletiske boldspillende målmænd o Fremragende pasningsspillere o Kloge og kreative spillere o Spillere som kan/vil og får lov til at udfordre og er gode i én til én situationer o Spillere med speed i fødder og hoved o Spillere som er gode en til en defensivt Side 5

6 Spilkoncept/spilfilosofi I FC Roskilde lægges der vægt på, at vore hold spiller kombinations-fodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet tillader det. Vi ønsker at spille fodbold ud fra et foretrukket system 4-3-3, da vi er af den overbevisning, at det p.t. er det spilsystem, der er mest udviklende for vore spillere. Vi ønsker at give rum for teknisk udvikling af vore individualister, samt at udvikle den enkelte spiller, så han kan blive en så komplet fodboldspiller som muligt. Dvs. vi vil arbejde med spillerens både stærke og svage sider. Spillerne skal udvikles til at kunne beherske flere spilsystemer. Overordnede retningslinjer og principper for træningen i FC Roskilde Ungdom Træningen skal foregå efter den til enhver tid herskende opfattelse af optimal fodboldtræning Det vil sige funktionel og formel træning Det bærende princip for træningen med bold skal være glæden ved denne Træningen skal være inspirerende, udfordrende og målrettet Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning Vi skal undgå lange køer, hvor vore spillere er inaktive FC Roskilde træner skal efter hver endt udviklingstræning give tilbagemelding til spillerne. Træneren skal udarbejde en årsplanlægning, som kan indeholde følgende En status del med personliste Årets målsætning for holdet, spilkoncept og spilfilosofi i overensstemmelse med klubbens koncept Træningsoplæg indeholdende en teknisk del, en taktisk del, en fysisk del, koordinations/motorisk del samt en beskrivelse af, hvornår de enkelte dele prioriteres og med hvilken intensitet Træningsprioritets liste med månedsplaner Stævner, træningslejr, kost, spillermøder, information til forældrene Udviklingsplan for den enkelte spiller Ved planlægning af træningsprogrammer er det en god ide at opdele træningen i følgende moduler: Teknisk træning (tæmninger, spark, vendinger, driblinger m.v.) Taktisk træning (organisere sig, bevæge sig, orientere sig, spilsystem m.v.) Fysisk træning (påvirkning af organismen) Motorisk-, koordinations og løbeteknisk træning Psykisk træning (koncentration, selvstændighed, selvkontrol, fordybelse) Social træning (samarbejde, tryghed, medbestemmelse, empati) Side 6

7 FC Roskilde spilleren hvem er han? Hvad særtegner FC Roskilde spilleren? - Spillerens perceptionelle evne er grundstammen for dennes spil. Dvs. at spillerens evne til at opfatte, vurdere og beslutte er højt udviklet. Herved er denne i stand til at læse spillet, forudse situationerne og sætte diverse spilsituationer sammen - Spilleren skal være den type spiller, som altid gerne vil have bolden, også i svære situationer, og dermed er dygtig til at gøre sig spilbar (komme ud af skyggen) - Spilleren er dygtig til at fastholde bolden for holdet og er meget bevist om sine valg (højt teknisk niveau) - Spilleren er meget udfordrende i 1:1 situationer - Spilleren kan sparke, drible/finte og aflevere med begge ben på et højt niveau - Spilleren har et stort fighter-hjerte Forudsætninger for FC Roskilde spilleren For at FC Roskilde spilleren skal have en så god spilleruddannelse i FC Roskilde som muligt, er det vigtigt, at spilleren besidder nedenstående og samtidig er i stand til at udvikle disse under sin uddannelse i FC Roskilde. - Have viljen til at vinde; vinderadfærd - Have indstillingen til at arbejde hårdt på både personlige og fælles mål - Vise ansvar overfor talentet (levevis m.m.) - Være hurtig på fødderne, på distance og i tanke - Være i stand til at vælge gode løsninger bevidstgørelse af den enkelte spiller (tekniske evner) - Have indsigt for mekanismerne i relationelle færdigheder (teknisk taktiske evner) - Kunne kommunikere og have indsigt og forståelse for, hvordan et hold fungere FC Roskilde spillerens personlighed - FC Roskilde spilleren skal vise ansvarlighed i forhold til o Information imellem trænere, spillere og ledere o At melde afbud til træning, melde ferie osv. o Materiel, inventar, oprydning m.m. o Udleveret træningstøj, kampuniform m.m. o Mødetider, vær præcis (kom hellere 5 min før end 5 min for sent) o Modstander, træner, leder, og tilskuere påvirkning (ikke lade sig provokere af tilråb) o Egen opførsel i klubben og uden for klubben o Frivilligt arbejde der gavner FC Roskilde ungdom Side 7

8 Definition af forskellige træningsformer Som overbygning til moderklubberne finder vi det vigtig at definere, hvad teknisk, fysisk, taktisk og mental træning egentlig er for noget, og hvad det ligger bag selve ordene. Det er vores hensigt som overbygning at skabe et fællesgrundlag for, hvad, hvordan, hvornår og hvorfor man bør træne de forskellige elementer, der ligger til grund for fodboldspillet. Vi har valgt, at benytte Coerver s Coaching og DBU s aldersrelateret træningsmodel som udgangspunkt for vores træningsmetoder. Det gør vi, fordi vi mener, at netop disse modeller skaber tydelig indsigt for trænere, forældre, ledere m.m. om, hvad man bør træne i de forskellige årgange, og i hvilken rækkefølge man bør lære det. Dette har også til hensigt, at moderklubberne kan sikre, at spilleren opnår den bedst mulige grunduddannelse, inden denne påbegynder sin træning i FC Roskilde. Side 8

9 Coerver modellen Færdighederne nederst i pyramiden er basis for udvikling af de færdigheder, der befinder sig højere oppe i pyramiden. Enkelt kan det siges, at det niveau, der er for at kunne aflevere og tæmme bolden, også sætter niveauet for gruppespillet. Man kan og skal således træne på alle niveauer, men færdighederne skal udvikles nedefra, så indlæringsstadiet fra orienteringen (fumler) til stabilisering/tilpasning (mester) giver højst mulige effekt. Coerver Coaching: Pyramidemodel Fumler mester figur GROUP ATTACK (Gr. ang): FINISHING (Afslutning): SPEED (Hurtighed): MOVES (Finter): RECEIVING / PASSING (Modtagning/Aflevering): BALL MASTERY (Boldkontrol - Boldmestring): Fodboldspillerens vigtigste værktøjer, når han eller holdet har bolden Boldkontrol: For at kunne spille fodbold er det vigtigt, at spilleren har en så god boldkontrol som overhovedet muligt. Derfor skal der i fodboldens tidlige år trænes meget med spillerens fornemmelse for bolden. Dette er ganske enkelt grundsubstansen for at opnå et så højt niveau som overhovedet muligt. Øvelser: 1 spiller, 1 bold. Repetition bold kontrol øvelser med begge fødder Side 9

10 Modtagelse/Aflevering Det næste trin i udviklingsmodellen er modtagelser og afleveringer, dette trin er essentielt for spillerens evne til at indgå i fodboldspillet. Uden evnen til at aflevere præcist over korte og lange afstande, eller kunne modtage bolde hårde som bløde, hoppende eller skøjtende hen over græsset, vil spilleren have begrænsninger i sit spil både individuelt og i holdspillet. Øvelser og spil, der udvikler 1. gangs berøring, der er afgørende i alle niveauer og er medvirkende til at opfordre til præcise og kreative afleveringer Finter Det tredje trin i modellen handler om spillerens evne til at skabe overtal eller målchancer. Et trin, der i internationalfodbold er blevet mere vigtigt end tidligere, pga. modstanderholdenes ofte valg af organisering tæt omkring målet og derved skabe meget lidt plads til det boldførende hold. Det er derfor yderst vigtigt, hvis man vil være med på topplan, at der skabes spillertyper, som er i stand til at løsne op for denne organisation. Øvelser og spil, der lærer spilleren individuelle finter, der er kampvindende, samt finter der skaber rum i forhold til et tilbagestående forsvar Hurtighed Det fjerde trin i modellen omfatter hurtighed. Ikke kun hurtighed uden bold, men specielt hurtighed med bold, i små områder. Dette trin er allerede nu en vigtig del af moderne fodbold og vil mere og mere have indvirkning på, hvilke spillere der vil være at finde på eliteniveau. Øvelser og spil der udvikler bevægelighed, acceleration og kraft med og uden bold Afslutninger Det femte trin i udviklingsmodellen er afslutninger, da fodbold kort og godt handler om at score flere mål end modstanderen. Så er dette trin måske det trin, som alle ønsker at mestre mere end noget andet, men da afslutninger handler om mere end bare kraft, så er det vigtigt, at man tilegner sig egenskaber, så man er i stand til at score mål ud fra individuelle handlinger og pludseligt opståede handlinger. Øvelser og spil som udvikler teknik og opfordrer til instinktiv handling foran og i nærheden af målet Gruppeangreb Det sjette og sidste trin i udviklingsmodellen er gruppeangreb. Et område der kan sammenlignes med små kommandogrupper, der enten via direkte og lynhurtige angreb angriber modstanderens mål, eller angreb der pludselig opstår via et temposkift fra 2-3 spillere og derved skaber åbninger i modstanderens forsvar. Øvelser og spil der udvikler små gruppeangreb med henblik på omstillingsspillet (kontrafasen), samt evne til at være chanceskabende på modstanderen sidste ¼ banehalvdel Side 10

11 DBU s aldersrelaterede træningsmodel Teknisk træning 5 21-årige Teknik er vigtig i fodbold. Spillere, der skiller sig ud, eller spillere, der gør en forskel, har ofte et usædvanligt højt teknisk niveau i forhold til normal -gruppen. Den tekniske formåen hos en fodboldspiller kan i høj grad afspejles i spillerens handlinger på banen. I alle spillets facetter, det vil sige skud på mål, finte sig fri til afslutning, målgivende afleveringer, farlige indlæg, hovedstød osv., har det tekniske niveau afgørende betydning for, om spilleren får succes. Gode tekniske færdigheder læres over en lang årrække og kun ved hårdt arbejde. Træningen i klubben (med mange gentagelser) bør suppleres med mange ekstra timers selvtræning. I afsnittet om trænings- aktivitetsmængde beskrives, hvor megen ugentlig fysisk udfoldelse der anbefales i forhold til alder. Teknikken som et værktøj Teknikken er et stykke værktøj. Den udvikling, spilleren gennemgår, samt de erfaringer, den enkelte får, skaber en personlig værktøjskasse. Dens indhold er et billede af spillerens tekniske (og taktiske) niveau. Trænere kan fx anskue teknikkens værktøjskasse sådan: Værktøjskassens indhold Jo flere redskaber i værktøjskassen, desto bedre mulighed for at vælge det rigtige.»personen er dårligt stillet, hvis der er brug for en hammer, og den ikke findes i værktøjskassen.«omskrevet til fodboldsprog»spilleren er dårligt stillet, hvis det er en finte, der er behov for, men han ikke magter den, fordi han aldrig har lært den.«valget af værktøj Selvom redskaberne findes i værktøjskassen, er alt ikke nødvendigvis i den bedste orden. Spilleren skal også vide, hvilket redskab han skal bruge i situationen.»er der behov for at bruge en skruetrækker, men man i stedet vælger en hammer, bliver resultatet aldrig optimalt«. Omskrevet til fodboldsprog»finterne er på plads, men desværre kommer de til udtryk på de forkerte tidspunkter, spilleren udfordrer (finter) en modspiller, hvor spilleren med fordel kunne have spillet bolden videre (taktisk beslutning)«. Spillerens tekniske niveau afgør ikke alene, hvilket niveau spilleren reelt befinder sig på. De tekniske færdigheder kobles nemlig sammen med andre betydningsfulde aspekter: - Hvad skal jeg gøre med bolden? - Hvornår skal jeg udføre min handling? - Hvordan skal den udføres? En fodboldspiller på topniveau har styr på alt sit værktøj - Han har lært alle de tekniske færdigheder (værktøjskassen er fyldt op) - Han mestrer alle tekniske færdigheder (han mestrer hvert et værktøj) - Han ved lige præcis, hvad han skal gøre og hvornår - Han udfører handlingen perfekt og i maksimal fart (han mestrer værktøjet, ved hvor det ligger, så han kan finde det frem og bruge det hurtigst muligt) Taktiske, fysiske og mentale parametre spiller også en rolle for udviklingen af spillerens tekniske niveau. Side 11

12 De kommende sider vil berøre særligt vigtige elementer i den tekniske træning, hvor der skelnes mellem to forskellige aldersgrupper, de 5-8-årige og de 9-14-årige. Basisteknik Den første introduktion til fodboldtræning for børn kaldes basisteknik og skal i 90 % af tiden foregå med en bold til hver enkelt spiller. Basisteknik indeholder de grundlæggende elementer: Løb med bold, modtagelse og spark Basisteknik trænes bedst gennem leg og spil, hvor børn vil opleve mange udfordringer med færdighederne. I basisteknik trænes færdighederne ikke enkeltstående og isoleret, men som en helhed uden direkte instruktion. Børnene skal drage erfaringer af deres oplevelser. Med hensyn til sparkeformer er det mest hensigtsmæssigt, at børn som det første lærer vristsparket, da det har et mere naturligt bevægelsesmønster end indersidesparket. 1 Taktisk træning 5 21-årige Taktisk træning er, at spillerne træner i at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger i løbet af kampen fx: - Hvornår skal jeg drible? 1 Dansk Boldspil-Union & Team Danmark; Aldersrelateret træning - forsvarlig og målrettet træning af børn og unge: bind 1. Side 12 Side 12

13 - Hvornår skal jeg spille bolden? - Hvor skal jeg spille bolden hen? I spillerudviklingsmodellen kan man se, hvilke taktiske fokuspunkter DBU har valgt. Der fokuseres udelukkende på situationer, hvor man selv har bolden i alderen 5-14 år. Det er primært den individuelle taktiske forståelse, der er fokus på. Det taktiske område for de 5-8-årige er, at spillet er træneren. Det betyder, at man i den alder ikke skal have noget taktisk fokus, da de 5-8- årige slet ikke er udviklet til at forstå komplekse situationer forklaret af trænerne. Det taktiske område for de 9-14-årige afspejler, at hvor den 9-årige i bund og grund har nok at gøre med at kontrollere bolden, kan den 12-årige sagtens gennemskue taktiske mønstre/løsninger. Derudover kan der være stor forskel på to 9-årige i forhold til deres udviklingsniveau. Det har betydning for, hvordan den enkelte spiller skal trænes. I det taktiske område for de årige handler det om, at spillerne opnår færdigheder, som de skal mestre, herunder opbygningsspil, afslutningsspil, forsvarsspil, erobringsspil og omstillingsfaserne (vi - de & de - vi situationer) samt forståelsen for overgangene i spillets facetter. 2 2 Dansk Boldspil-Union & Team Danmark; Aldersrelateret træning - forsvarlig og målrettet træning af børn og unge: bind 1. Side 30. Side 13

14 Fysisk træning 5 21-årige De fysiske krav i fodbold har ændret sig meget hen over årene, og især er spillet blevet hurtigere. Udover at få indsigt i og forståelse for de respektive fysiske udviklingsområder, skal man også vide, hvornår træningen af det enkelte udviklingsområde bør påbegyndes. Stabilitetstræning skal begynde tidligt. Der skal være ressourcer til en tidlig opbygning af atleten og hermed samtidig en fodboldspiller. Det skaber basis for en komplet spiller. I kampe bør det også være muligt at matche børn i forhold til deres højde og vægt. Ikke kun efter alder og køn. Regler om op- og nedrykning af spillere kan lempes, så børnene spiller med børn med samme højde og drøjde, hvis det i det aktuelle tilfælde vurderes at være det bedste for spilleren. Byg en atlet samtidig med, at du bygger en fodboldspiller. Den fysiske træning for 5 8-årige bør kun foregå gennem leg og bevægelse. Den fysiske træning for 9 14-årige bør altid foregå som integreret fysisk træning, dvs. integreret i fodboldtræning fx i form af en agility bane der er bolden altid med. 3 3 Dansk Boldspil-Union & Team Danmark; Aldersrelateret træning - forsvarlig og målrettet træning af børn og unge: bind 1. Side 51 Side 14

15 Mental træning 5 21-årige Det mentale aspekt i fodbold får større og større indflydelse. At være mental stærk er ikke defineret klart. Men en spiller skal have en høj grad af motivation og vilje til at træne meget for at nå sine mål, være god til at lære sig nye ting og frem for alt kunne tåle modgang. Hvad skal du vægte på det mentale område, når du enten træner de 5 8-årige eller de 9 14-årige? Indre motivation, trivsel og glæde er grundlæggende elementer for udvikling af kompetencer. Det gælder udviklingen fra det 5. til det 21. år, men vi har valgt kun at beskrive elementerne mere generelt for de 5 8- årige. Efterfølgende vil øvrige mentale elementer beskrives for de 9 14-årige. THOMAS HELVEG: 4 4 Dansk Boldspil-Union & Team Danmark; Aldersrelateret træning - forsvarlig og målrettet træning af børn og unge: bind 1. Side 69 Side 15

16 Forventninger til spilleruddannelse i moderklubberne Hvad skal spillerne mestre inden de starter i FC Roskilde? Vi har i FC Roskilde valgt at beskrive vores opfattelse af, hvad man som fodboldspiller bør lære fra sit første år (U4), og hvad han skal kunne indtil han påbegynder sin fodbolduddannelse i FC Roskilde som U14 spiller. Vi har valgt, at dele spillerens 10 års moderklubuddannelse op i følgende kategorier: - U4-U8: Pode - og Mikroputafdelingen - U8-U10: Miniputafdelingen - U11-U13: Lilleputafdelingen Side 16

17 U4-U8: Moderklubtræning Generelt om U4 U8 træning Træningen skal foregå som lege med fodbolden involveret og med mange berøringer på så små baner og med så små hold som muligt. Løbeskoling og koordination introduceres ved sjove løbe og koordinationslege. Blød introduktion i at bruge begge ben, drible begge veje osv. Træningen baseres på DBU s Mikrofodboldskolemanualer, og at de ansvarlige trænere og/eller afdelingsansvarlige har taget kurset Børnefodboldens Basis og er bekendt med DBU s holdninger og handlinger generelt og specielt for disse årgange. - Disse spillere spiller kun stævner og kampe på 3- og 5-mandshold Udspecificeret teknisk træning for aldersgruppen Indøve spark: 1. Lodret vristspark 2. Indersidespark Indøve løb med bold: Driblinger. Yderside/inderside med begge ben. Knæ på bold. Fremad og tilbage. Finter: Husmandsfinten med begge ben. Balancefinten højre og venstre om. Jonglering: Jonglering med bold påbegyndes. Tæmninger: Stoppe bolden med fodsål og indersiden. Kaste og gribe øvelser: Kaste med en hånd / begge hænder, gribe med en eller begge hænder. Husk der skal altid arbejdes med begge ben Glæde Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiverede. Disse to grundelementer skal træneren bygge videre på. Tryghed Det er trænerens opgave at skabe tryghed omkring holdet. Bl.a. omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, trøste når en er ked af det, tørre næse og lignende ting). Træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Træneren skal have god tid i træningen (øvelserne/legen skal ikke forceres igennem). Få alle med. Det skal være sjovt. Husk små grupper er godt, forsøg at inddrage de forældre, som alligevel står og kigger på deres dreng. Der er ikke taktiske, fysiske eller mentale krav til disse årgange generelt, men i U8 begyndes den næste udvikling med spillerne teknisk, meget lidt taktisk, fysisk mht. koordination og løbeskoling, samt mentalt at kunne koncentrere sig om at lave formelle tekniske øvelser. Samt mentalt at forberede spillerne på, at de opdeles mere på niveau end tidligere. Side 17

18 Mål for afdelingen Udgangspunkt i fodboldtræning er i det enkelte barn, og træningen og spillet skal tilpasses i forhold til den enkelte spillers forudsætninger og behov. Træningen skal tage udgangspunkt i barnets behov for tryghed i idrætsmiljøet og med respekt for børns rettigheder i idræt. - Der skal arbejdes på at gøre det enkelte barn fodboldparat - Spilleren skal gøres ven med bolden: Se Coerver Coaching modellen - I et træningspas skal der altid være en bold pr. spiller, således at hovedparten af træningen kan foregå på en sådan måde, at hver spiller har sin egen bold Det er meget vigtigt, at træningen ikke forceres, da det enkelte barns motorik/psyke er meget forskellig i denne alder. Dette betyder, at indlæringen vil være meget forskellig fra spiller til spiller, alt efter hvor langt han er i sin udvikling. Mentale mål - Lære at lytte til og følge trænerens anvisninger Taktisk mål (primært i U6-U8) - Lære at orientere sig på banen o Se op - hvor er jeg? o Hvor er mine medspillere i forhold til mig og bolden - Gøre sig spilbar (stille sig forberedende rigtigt) - 1 mod 1 defensivt og offensivt Nøgleord til træneren - Fodbolden bruges som leg - Legene/øvelserne skal være med få regler - Lette at organisere - Opbygning så alle er aktive - Tilrettelagt med højt aktivitetsniveau - Indlagt små grovmotoriske øvelser Side 18

19 U8-U10: Moderklubtræning tilvænningsfasen Generelt om U8 - U10 træning Træningen skal bygge på de for mikroput afdelingen skitserede principper. Endvidere skal træningen tage udgangspunkt i aldersgruppens perceptuelle og motoriske udvikling, hvor det indøvede fra mikroput afdelingen videreudvikles. Det er for denne aldersgruppe meget vigtigt ikke at forcere træningen, da spillernes motorik og psyke er meget forskellig. Det betyder rent konkret, at det enkelte barn indlærer i sit helt eget tempo. Derfor er det vigtigt med en individuel planlægning for den enkelte spiller. Træningsmængden bør være mellem 3 4 timer plus en kamp pr. uge. Tekniske færdigheder Coerver Coaching og fodboldskolemanualerne er grundlaget for den tekniske træning, hvor spillerne udvikles i alle sparkeformer, afleveringsformer, modtagninger og hovedstød. Hurtige fødder og boldbehandling trænes. Spillerne introduceres til 1.gangs berøringer og vendinger, samt deres betydning for spillet og egne muligheder. Udspecificeret teknisk træning: Del 1 Tilegnelse af behandling af bold med begge ben (boldkontrol). Tilegnelse af behandling af bold med hovedet (headning). Husk at bruge bløde bolde, medbring evt. en badebold. Hvordan afleverer man en bold - Ved skud på mål (forsøge at score) - Ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, præcision og retning) Hvordan modtager man en bold - Uden pres - Under pres - I form af retningsbestemt tæmning Hvordan erobrer man en bold (tacklinger) Hvordan dribler man (finter) Kaste og gribe øvelser: Kaste med en hånd / begge hænder, gribe med en eller begge hænder. Udspecificeret teknisktræning: Del 2 Spillerne skal i del 2 blive i stand til at sætte to dele sammen. Drible vende / Tæmme drible / Drible finte Taktiske færdigheder Horst Weins spilintelligensmetode er grundlaget for den taktiske træning. Hvor spillerne igennem spil bliver præsenteret for fx følgende taktiske emner: dybde bredde, 1-2 spil, spil på 3 mand mm. Se bilag for øvelseseksempler af Horst Weins spilintelligensmetode. Side 19

20 Taktisk generelt Lære at placere sig på banen i forhold til: - Medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul, invitere til aflevering) - Modspillere (opdækning - markering) - Begyndende kendskab til o sin plads i helheden o til forsvar - midtbane - angreb o forståelse for bredde og dybde i spillet Taktisk individuelt - Angrebsmæssigt: o Driblinger (dække bolden af - udfordre) o Vende, dreje med bolden (ved linjer i pressede situationer) o Modtagelse af bolden (gå den i møde vende i spilretning) o Spil uden bold - Forsvarsmæssigt: o Forsvar overfor driblinger Fysiske færdigheder Antrit og sprinterskoling startes. Der udbygges på motoriske og koordinationsøvelser. Øvrig fysisk træning foregår i spil. Mentale færdigheder - Lytte til og følge trænerens anvisninger Side 20

21 U11-U13: Moderklubtræning indlæringsfasen (Guldalderen del 1) Generelt om U11-U13 træning Coerver Coaching og fodboldskole manualerne er fortsat grundlaget for den tekniske træning, hvor spillerne udvikles i alle sparkeformer, pasningsforme, tæmninger og hovedstød. Hurtige fødder og boldbehandling trænes. Spillerne skal udvikles på deres 1. berøringer og vendinger samt deres betydning for spillet og egne muligheder. Spiller 7:7 og 9:9 (og U13 11:11 i træningsturneringer), men trænes forsat i mindre hold og stadig i 1:1, 2:2, 3:3 osv. Træningsmængden for denne aldersgruppe er 3-5 timer pr. uge samt en kamp. Tekniske færdigheder - Videreudvikling af de tidligere indlærte grundteknikker - Der gives instruktion og træning i alle tekniske detaljer. Der lægges stor vægt på fart, retning præcision, retningsbestemte tæmninger samt afleveringer i fart - Der indøves alle sparkeformer indersidespark, vristspark (både strakt og halvliggende) m.fl. husk der øves altid med begge ben - Driblinger/finter videreudvikles - Afslutninger videreudvikles (begrænset modstand) - Begyndende systematisk specialtræning af målmænd - Hovedstød videreudvikles med vægt på timing af opspring og springkraft - Arbejde med den svagere fod - Sparke med ydersiden. Det er en meget hurtigere aflevering end en aflevering med indersiden, men kan dog give problemer i modtagningen, da bolden vil opnå meget skru Taktiske færdigheder Horst Weins spilintelligensmetode er nu endnu vigtigere end i de tidligere fodboldår. Spilleren har nu nået en alder (præpuberteten), hvor han kan overskue større områder og grupper. På grundlag af dette kan spilleren blive sat overfor flere komplekse spil og udvikle sin spilintelligens. Taktisk - Udvikle forståelse for udnyttelse af hele banen (bredde og dybde) - Indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser (spilleren skal kunne spille mindst tre pladser) - Få kendskab til systemer og taktik (oplæg til kampe) - Teamwork Udbygge forsvars- midtbane og angrebsprincipper (opdækning opbakning bandespil overlap krydsløb og boldovertagelse) - Begyndende træning af standardsituationer igennem leg (målspark frispark straffespark hjørnespark indkast) - At skærme bolden - At gøre sig spilbar - At møde bolden - At spille ind i lyset dvs. ind i de åbne områder Side 21

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

AGF TALENT. Træningsmanual for AGF Elite U10-U19

AGF TALENT. Træningsmanual for AGF Elite U10-U19 AGF TALENT Træningsmanual for AGF Elite U10-U19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSÆTNING 1.1 Vision 1.2 Mission 2. VÆRDIGRUNDLAG 2.1 P-E-A-R 3. SPILLERUDVIKLING 3.1 Spillerudviklingsmodel 3.2 ATS moddel 3.3 Scoutingprofil

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 DEN BLÅ TRÅD Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 Indhold 3 Velkommen til Greve Fodbolds Blå Tråd 4 Greve Fodbolds fodboldfilosofi 5 Greve Fodbolds spillestil 11-mands fodbold Offensiv fodbold

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt.

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Offensivt Struktur Defensivt Kreativitet Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere