Indlæsning af prisfiler fra grossist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlæsning af prisfiler fra grossist"

Transkript

1 Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives hvordan det håndteres. Indholdsfortegnelse Systemopsætning i Mamut Stellar Standard filnavne... 3 Indlæsning i Praksis... 4 Filnavn og Rabatfilnavn... 4 Filhåndtering efter import... 5 Opdatering... 5 Leverandør... 6 Avanceprocent... 6 Status... 7 Øvrige funktioner... 8 Eksempler på brugsscenarier... 9 Systemopsætning i Mamut Stellar 7 Salgsprisen bliver beregnet ud fra de af dig angivne avanceprocenter. Avanceprocenter kan angives på det generelle niveau i Systemopsætningen, på varegruppeniveau og på vareniveau. Når en vare benytter avanceprocent, bliver den procentsats, der står på varen benyttet. Hvis der ikke står en procentsats på varen, bliver en evt. procentsats fra varegruppen benyttet, og er der heller ingen procentsats angivet her, vil procentsatsen fra Systemopsætning Lager blive benyttet. Er der heller ingen procentsats i systemets lageropsætning, vil salgsprisen ikke blive beregnet. Under Funktioner Systemopsætning Lager, kan du sætte op, om du ønsker at bruge Avanceprocent til prisberegning og af hvilket beregningsgrundlag. 1

2 Avanceprocent: Hvis der er mærke her, vil der ved indtastning på en ordre, som hovedregel blive lagt den avanceprocent til varens listepris, som er angivet. Hvis man ønsker at anvende den generelle avanceprocent ved prisopdatering indskrives den her. Er avanceprocenten i Systemopsætning Lager derimod lig 0% bliver salgsprisen lig med den pris, som er valgt i beregningsgrundlag, f.eks. listepris. Beregningsgrundlag: Hvor grossistmodulet leverer varedata, er det ved indlæsning relevant, hvilket beregningsgrundlag salgsprisen skal beregnes af. Sidste kostpris: Den sidste pris varen er indkøbt til. (Opdateres via købsfaktura, hvis feltet opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura længere nede er markeret). Sidste kostprisfeltet opdateres kun ved første indlæsning af priser fra grossisten. Herefter vil det alene blive opdateret ved bogføring af købsfaktura indtastet på varelinieniveau. Kostpris: Leverandørens listepris (fra Grossist filen) fratrukket den individuelt aftalte rabat, man har med sin leverandør. Kostprisfeltet opdateres kun ved første indlæsning af priser fra grossisten. Herefter vil det alene blive opdateret ved bogføring af købsfaktura indtastet på varelinieniveau. Listepris: Listeprisen på varen. (Typisk fra Grossist-modulet). Når du indlæser priser, vil det som oftest være en listepris, du har mulighed for at få leveret, og den opdateres hver gang der foretages en indlæsning. 2

3 Standard filnavne Det er muligt at specificere hvor datafilerne til opdatering af varekartoteket ligger. På den måde bliver man fri for selv at pege på filen ved hver opdatering, og man sikrer sig mod at komme til at pege på den forkerte fil. Hvis man henter sine datafiler via et program, der lægger filerne et bestemt sted på harddisken, kan man pege på dette sted en gang for alle, og behøver så ikke længere at vælge fil. Fra funktioner i Grossistmodulet vælges "standard filnavne", derved fremkommer der et vindue til angivelse af filnavne. Der er et faneblad for hver branche, og ved at trykke på knappen med pil ud for et filnavn, kan man udpege den fil der skal indlæses fra. Hvis der indtastes et ugyldigt filnavn og trykkes OK, fremkommer der en advarsel om at filen ikke eksisterer, og om du alligevel vil angive denne fil som datafil. Hvis du svarer ja, bliver indstillingen gemt, og du kan efterfølgende placere datafilen på det angivne sted. Svarer du nej, lukkes vinduet ikke, og du kan så rette din indtastning. Hvis du sætter hak i Importer fra bruges ovenstående filnavne ikke. Importfilen hentes fra mailsystemet. Formater med særlige egenskaber Det er ikke alle understøttede filformater, der indeholder de samme data. Imidlertid går de vigtigste oplysninger igen i de fleste af formaterne. Bemærk at der er specielle regler og undtagelser for nogle formater. Bla kan nævnes specielle forhold i forbindelse med, om der indlæses kostpris eller salgspris, og hvordan evt afgifter håndteres ved indlæsning. Kontroller om det format du benytter, er nævnt under Formater med særlige egenskaber i Hjælpen (F1). 3

4 Indlæsning i Praksis 1. Undersøg hos din grossist, hvordan du henter filen fra dem. 2. Fx hentes filen fra nogle grossisters hjemmeside. 3. Unzip evt fil og gem den i en mappe - vælg fx c:\prisfil stellar. 4. Tag sikkerhedskopi i Stellar under Funktioner Dan sikkerhedskopi. 5. Gå i Grossistmodulet vælg Prisopdatering fra din grossist i menuen. 6. Udfyld indstillingerne tryk OK. Filnavn og Rabatfilnavn Under Filnavn henter du din gemte Grossistfil. Under evt Rabat filnavn (Hvis det findes fra din grossist), henter du din gemte Rabatfil. Hvis du under funktioner i Grossistmodulet har valgt standard filnavn, er det på forhånd specificeret, hvor datafilerne til opdatering af varekartoteket ligger. 4

5 Filhåndtering efter import Under feltet Filhåndtering efter import skal du vælge, hvad der skal ske med filen, når den er indlæst. Smid væk: Filen bliver slettet fra din harddisk, når den er indlæst. Omdøb til.bak: filen bliver omdøbt med efternavnet bak. Dvs hvis filen fx hedder priser.cvs, vil den efter indlæsning hedde priser.bak. Omdøb med tid og dato: Tilføjer dato og tid til filnavnet, så hvis filen hedder priser.csv, vil den efter indlæsning hedde priserååååmmdd-ttmmss.csv, hvor ååååmmdd (år, måned, dag) er dags dato og tmmss (time, minut, sekund) er klokkeslettet. Lad ligge uændret: Filen bliver liggende med samme navn. Opdatering Under Opdatering skal du vælge, hvilke varer du vil have opdateret. Kun eksisterende varer: Kun varer som allerede findes i dit varekartotek ændres. Eksisterende og opret evt nye varer: Her ændres eksisterende varer, og yderligere varer som findes i prislisten bliver oprettet i dit varekartotek. Varenr., stregkode og varetekst Varen identificeres entydigt ud fra det indlæste varenummer. Hvis der i forvejen findes en vare i dit varekartotek med det indlæste varenummer, opfattes denne som den samme vare, og denne vare rettes. Hvis der ikke findes en vare med det indlæste varenummer, bliver den indlæste vare opfattet som ny, og denne oprettes eller ignoreres afhængig af hvad du valgte før indlæsningen startede. Fra nogle formater indlæses stregkode. Hvis to varer har samme stregkode, er det kun den først indlæste vare, der kan få den tildelt, da Mamut Stellar 7 ikke accepterer flere varer med samme stregkode. Stregkoden bliver ikke opdateret for efterfølgende varer med samme stregkode. Det må opfattes som en fejl fra dataleverandørens side, hvis han leverer to varer med forskelligt varenummer men med samme stregkode. Tilsvarende er det en fejl fra brugerens side, hvis der oprettes en vare med en stregkode, der ved indlæsning af en prisfil viser sig at høre til en anden vare. Alle formaterne indeholder en varetekst (beskrivelse af varen) og denne indlæses og opdateres. Varegrupper I nogle formater er det angivet, hvilken varegruppe en vare tilhører. Hvis en vares varegruppe ikke findes, oprettes den. Hvis varegruppen findes, og der er tale om oprettelse af en ny vare, arver varen indstillinger for avanceprocent og momskode fra 5

6 varegruppen. Desuden benyttes en eventuel grossistrabatprocent på varegruppen ved beregning af kostprisen. Alle nye varer og varegrupper får den momskode, der er valgt til henholdsvis udgående moms og indgående moms i Mamut Stellar 7. Leverandør Under Leverandør er det muligt at angive et firma som leverandør af varerne der findes i prisfilen. Leverandør: Angiver firmanummeret for det firma der leverer varerne i prisfilen. Opdater varekartoteket: Her opdateres selve varens oplysninger. Opdater leverandørpriser: Her opdateres varens leverandørpriser, der vises på en fane i varekartoteket. Sæt hovedleverandør: Her sættes den valgte leverandør som hovedleverandør for de indlæste varer. Da dette er en ændring af varernes stamdata, er dette kun muligt, når du har valgt Opdater varekartotek. Skift af hovedleverandør Hvis du har benyttet en leverandør som hovedleverandør, og evt. opdateret "Leverandører"-fanen med priser fra andre leverandører som beskrevet her, og du nu ønsker at skifte til at bruge en anden leverandører som hovedleverandør, skal du være opmærksom på, om leverandørerne benytter samme betegnelser for nogle varegrupper, eller om den ene leverandør slet ikke angiver varegrupper. Hvis en af disse ting er tilfældet, er det vigtigt at du efter indlæsning af den nye hovedleverandør, gennemgår evt. rabatprocenter på dine varegrupper (der måske var gældende hos den gamle leverandør) og tilretter disse, hvorpå du bør foretage en ny indlæsning, for at sikre dig, at du ikke har fået trukket nogen forkerte rabatter fra din kostpris. Dette er ekstra vigtigt, hvis du beregner avanceprocenter af kostpris en. Du bør ved skift af hovedleverandør også være opmærksom på, at hvis der er varer som den nye hovedleverandør ikke leverer, vil disse blive stående urørte, hvilket altså også vil sige med den gamle hovedleverandør. Avanceprocent Under Avanceprocent har du mulighed for at tildele avanceprocenter til dine varer og derved få beregnet salgspriser. Hent indstillinger for avanceprocent fra Varegruppen: Varegruppens procentsats benyttes: 6

7 . Sæt alle indlæste vare til at benytte avanceprocent: Her sættes der hak i avanceprocent på varekortet. Hvis ikke en vare er sat til at benytte avanceprocent, bliver salgsprisen ikke automatisk beregnet. Status Nogle formater indeholder en såkaldt header, med oplysninger om hvor mange varer af forskellig type, (nye, ændrede og udgåede) filen indeholder. Når import af en sådan fil er afsluttet, fremkommer et skærmbillede, der viser leverandørnr., og den dato der står i filens header. Desuden vises antal registrerede fejl, samt hvor mange af de enkelte varetyper der blev indlæst, i forhold til det tal headeren angav. Hvis en indlæsning er forløbet uden problemer, er de faktiske tal (højre kolonne), lig de tal der står i headeren (venstre kolonne). Hvis indlæsningen er blevet afbrudt, kan det ses hvor mange varer, der blev læst før afbrydelsen. Hvis ikke de faktiske og de indlæste tal stemmer overens, og det ikke er, fordi brugeren har afbrudt indlæsningen, kan det 7

8 tyde på, at der er en fejl i datafilen. Hvis dette gentager sig, bør du kontakte din dataleverandør, og fortælle ham at antalsangivelsen i headeren ikke stemmer overnes med det leverede antal varer. Øvrige funktioner Du kan også benytte grossistmodulet til at tildele avanceprocenter til dine varer, og derved få beregnet salgspriser, ved at vælge en af følgende muligheder i prisopdateringsmenuen: I Grossistmodulet Funktioner. I menuen vælges "Sæt A% efter varenr.", derved fremkommer et skærmbillede, hvorpå det vises hvilke varenummerintervaller der tildeles hvilke avanceprocenter. Knappen Tildel tildeler de valgte avanceprocenter, bemærk at hvis du ikke trykker på Tildel, vil ændringer på dette skærmbillede ikke påvirke dit varekartotek. Hvis der i et interval, findes en vare hvor salgsprisen er sat incl. moms, vil avanceprocenten ikke blive tildelt denne vare, da man ikke kan bruge salgspris incl. moms og avanceprocenter sammen. Ved tryk på Ny eller Ret fremkommer et skærmbillede, hvorpå du kan vælge varenummerintervallet samt avanceprocenten. Ved tryk på pilknapperne kan man vælge et varenummer fra varekartoteket. Bemærk at Fra varenr. altid skal komme før Til varenr., hvis disse sorteres alfabetisk. Så sørg for i Varekartotektet altid at søge i Varenr. orden, når du skal indsatte Fra og Til varenummer. I Mamut Stellar 7 kan du inddele dine varer i varegrupper og give hver enkelt varegruppe indstillinger for avanceprocent. Disse indstillinger overføres til dine varer, når du opretter nye varer. Hvis du senere retter den enkelte varegruppe, overføres indstillingerne ikke automatisk til varerne, da det ikke er sikkert, at du er interesseret i at ændre dine gamle varer. Du kan imidlertid få Mamut Stellar 7 Prisopdatering til at opdatere varernes avanceprocent, så den svarer til varegruppernes. Men du kan ikke vælge kun en enkelt varegruppe. Det er alle dine varegrupper, den opdaterer. I menuen vælges "Opdater A% efter varegrupper". Dernæst fremkommer en advarsel, og hvis du trykker OK, opdateres dit vareregister. Denne funktion kan specielt være nyttig første gang, du importerer en datafil, i et format der indeholder varegrupper. Her bliver der nemlig oprettet varegrupper, og varerne bliver placeret i disse, som angivet i datafilen. Derpå kan du gå i Mamut Stellar 7 og rette avanceprocenterne for den enkelte varegruppe, og til sidst kan du 8

9 ved hjælp af Mamut Stellar 7 Prisopdatering, opdatere dine varer så de afspejler disse indstillinger. Rabataftaler I Grossistmodulet Rabataftale kan oplysninger om rabat benyttes, men kun i forbindelse med indlæsning af prisfil fra en leverandør. Det er kun de rabataftaleoplysninger, der er tilknyttet den aktuelle leverandør, der benyttes. De benyttes i forbindelse med beregning af kostpris, ved indlæsning af prisfil. Hvis man får en rabatfil fra en leverandør, skal denne indlæses, før indlæsning af prisfil, for at rabatterne benyttes ved prisberegningen. I tilfælde af at det fx er Louis Poulsen, så kan Rabatfilen tilknyttes sammen med indlæsning af Prisfilen. Hvis man ikke får rabatfil fra en leverandør, skal rabataftalens oplysninger indtastes før prisfilen indlæses. Man kan få oprettet rabataftale-grupperne ved først at indlæse prisfilen. Eksisterende rabataftale oplysninger bibeholdes. Herefter kan man så nøjes med at indtaste rabatprocenter, og så indlæse prisfilen igen. Herved benyttes de nye rabataftaleoplysninger ved beregning af kostprisen. Eksempler på brugsscenarier Grundscenarie: Ingen rabatprocenter, fælles avanceprocent angivet på Systemniveau: I denne situation indlæser du prislister fra en leverandør, der leverer listepriser, hvor du ikke modtager nogen rabat. Du beregner dine varers salgspriser, ved at angive avanceprocenten under Systemopsætning Lager. Her vælger du at beregne avanceprocent af listepris, da det er denne pris, du indlæser fra din leverandør. Du sætter ikke hak i "Opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura", da du ikke benytter kostpris-feltet til nogen form for beregning, og blot ønsker at holde dette opdateret med listeprisen. Ved indlæsning lader du leverandørfeltet være tomt, eller evt. vælger du en leverandør og marker "sæt hovedleverandør" for at få leverandøren angivet som hovedleverandør på alle indlæste varer. Du opdaterer ikke leverandørpriser, da du ikke benytter flere leverandører til samme vare, og du vælger altid "opdater varekartoteket" når du indlæser. Du vælger aldrig at hente avanceprocenter fra varegrupperne. Ved indlæsning vil kostpris og listepris begge blive sat til den listepris du indlæser fra leverandøren. Første indlæsning Første gang du indlæser en prisfil fra din leverandør adskiller sig ikke fra senere indlæsninger for grossister uden særlige formategenskaber. 9

10 Ved indlæsning af prisfiler fra grossister, der anvender formater med særlige egenskaber, skal du tage stilling om du vil oprette eventuelt tilknyttede afgiftstyper i prisfilen. Der kan ligge op til 3 afgifter pr. vare, hvor hver afgift er af forskellig type, og har et tilhørende beløb. Hvis en vare har en afgiftstype, der ikke findes, hvilket typisk vil være første gang prisfilen indlæses, da oprettes denne ved at brugeren spørges, om den skal oprettes. Det er vigtigt at svare ja, da du ikke vil blive spurgt igen ved en senere indlæsning. Du vil samtidig blive spurgt om, hvilket kontonummer afgiftstypen skal have. Her vælges kontonummer for f.eks. regningsarbejder, hvis du ønsker afgiften bogført sammen med denne post ved salg af en vare med tilknyttet afgift. Derpå forsættes som skrevet herunder. Hvis ikke brugeren giver en konto, bliver denne afgiftstype ikke oprettet, og typen ignoreres under resten af importen. Hvis en vare har en afgiftstype, der findes, undersøges det om varen har en afgift af denne type, hvis ikke oprettes en ny afgift på varen, ellers rettes den eksisterende afgift. Variation 1: Brug af avanceprocenter med angivelse af avanceprocent på varenr. Interval: Du ønsker at angive avanceprocent på enkeltvarer eller intervaller af varenumre, og for øvrige varer benyttes systemets hovedopsætning. På de enkelte varer angiver du, om varen skal bruge avanceprocent, og for de varer der benytter avanceprocent, angiver du en procentsats på varen. De fleste af dine varer benytter avanceprocent, og får derfor automatisk beregnet en ny salgspris, når du opdaterer dine priser. Det eneste problem er, at du ikke ønsker at skulle gå alle dine varer igennem en ad gangen, for at sætte avanceprocent på varen. Du benytter derfor funktionen Sæt A% efter varenr til at tildele alle dine varer (fra første til sidste varenummer) den samme avanceprocent, eller evt. tildele forskellige avanceprocenter til forskellige intervaller af varer. Når avanceprocenterne er tildelt, opdateres varekartoteket på normal vis ved at man vælger Sæt alle indlæste vare til at benytte avanceprocent: Her sættes der hak i avanceprocent på varekortet efter systemets hovedopsætning, hvis ikke andet er angivet i grossistfunktioner. Fremover kan du gå ind på den enkelte vare og rette dennes indstilling for brug af avanceprocent. Variation 2: Brug af avanceprocenter uden at angive procentsats på alle varer: Denne situation adskiller sig kun meget lidt fra grundscenariet, ved at du ikke ønsker at angive avanceprocent på de enkelte varer. I stedet kan du vælge at have dine vare i varegrupper. Hvilket sikres automatisk hvis du benytter en leverandør, der leverer information om, hvilken varegruppe den enkelte vare tilhører. Du angiver ikke 10

11 procentsatser på dine varer, men i stedet på dine grupper. Du kan eventuelt angive undtagelser på enkelte varer. Hvis du yderligere angiver en avanceprocent i systemopsætningen for lager, vil de varer hvis varegruppe ikke har en avanceprocent, benytte denne. Du angiver på alle de varer for hvilke, du ønsker at få udregnet salgspriser, at de skal benytte avanceprocent. Dette er altid nødvendigt, men kan evt. gøres automatisk vha. funktionerne Sæt A% efter varenr eller Opdater A% efter varegrupper. Synkronisering af avanceprocenter ved indlæsning Hvis du angiver alle dine avanceprocentindstillinger på gruppeniveau, kan du ved indlæsning vælge "Hent indstillinger for avanceprocent fra varegruppen", og dine varer vil da få indstillinger for beregning af avanceprocent, som stemmer overens med deres varegrupper. Bemærk at dette altid er tilfældet for varer der oprettes første gang i kartoteket, mens avanceprocentindstillingerne ved indlæsning kun ændres for eksisterende varer, hvis du vælger "Hent indstillinger for avanceprocent fra vareguppen". Variation 3: Brug af rabatprocenter: Her tager vi udgangspunkt i et af de ovenstående scenarier, men går ud fra at du får rabatter fra din leverandør. Du går derfor ind på hver enkelt varegruppe, og angiver din rabatprocent for denne gruppe (på fanen varekøb i feltet Grossist rabat-%). Ved indlæsning af priser bliver listeprisen udfyldt med den indlæste pris fra prisfilen, og kostprisen bliver derpå beregnet som listeprisen minus den rabatprocent, du har angivet på varens varegruppe. Du skal tage stilling til, hvilken pris du vil have beregnet avanceprocent af. Hvis du vil have beregnet avanceprocent på baggrund af listeprisen, skal du i systemopsætningen vælge Beregningsgrundlag: Købslistepris. Hvis du i stedet vil have beregnet avanceprocent på baggrund af din kostpris (altså listeprisen minus din angivne rabatprocent), skal du i stedet angive Beregningsgrundlag: Kostpris (leverandør). Første indlæsning Ved første indlæsning af en prisfil fra din leverandør, vil du typisk ikke have oprettet alle de relevante varegrupper. Disse bliver automatisk oprettet ved den første indlæsning. Efterfølgende går du ind på varegrupperne, én ad gangen, og vælger rabatprocenter som netop beskrevet (samt evt. indstillinger for avanceprocenter). Til sidst genindlæser du prisfilen (altså indlæser den samme fil igen). Dermed bliver alle dine kostpriser genberegnet med hensyn til de netop indtastede rabatprocenter (desuden bliver salgspriser beregnet med hensyn til evt. indstillinger for dette). Hvis du vil angive avanceprocenter på varegruppeniveau, kan du gøre dette samtidig med at du angiver rabatprocenter, og ved genindlæsningen kan du så vælge "Hent indstillinger for avanceprocent fra varegruppen", hvorved dine varers avanceprocenter bliver opdateret ved samme lejlighed, og dine salgspriser dermed beregnet korrekt på baggrund af det valgte beregningsgrundlag. 11

12 Variation 4: Flere leverandører: Du kan benytte prislister fra forskellige leverandører på flere måder: Du kan have forskellige varer fra hver sin leverandør, eller du kan have flere mulige leverandører til den samme vare. For at de følgende forslag til brugsscenarier kan virke efter hensigten, er det nødvendigt at to leverandører ikke leverer varer med samme varenummer, uden at der reelt er tale om den samme vare. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, er det ikke muligt at importere priser fra de 2 leverandører til det samme varekartotek på en meningsfyldt måde, og du bør derfor nøjes med at importere fra den ene leverandør. Hvis du har forskellige leverandører, der leverer forskellige varer, kan du blot indlæse disse en ad gangen. Du kan evt. vælge at angive en leverandør ved indlæsningen og markere "Sæt hovedleverandør", på denne måde vil det fremgå af den enkelte vares hovedleverandør, hvem der leverer varen. Hvis nogle af leverandørerne leverer de samme varer, bliver det den sidste indlæste leverandør til en vare, der vil have betydning for varens indstillinger. Du kan derfor f.eks. indlæse varer fra den ene leverandør, som du bruger til de varer, din normale leverandør ikke kan levere, og derpå indlæse varer fra din normale leverandør. Dermed vil kun de varer som din normale leverandør ikke leverer, være angivet med den sekundære leverandørs priser m.m. Hvis du kun ønsker at føre nogle varer fra en leverandør, kan du blot fjerne de øvrige fra dit varekartotek, og ved fremtidige indlæsninger vælge kun at opdatere eksisterende varer. Hvis du har en leverandør, hvis varekartotek du har indlæst, har du mulighed for at indlæse priser fra andre leverandører af de samme varer, således at du kan sammenligne priser: Indlæs først varekartoteket fra én leverandør, og angiv leverandøren ved indlæsning. De øvrige leverandørers varefiler indlæses nu, idet du vælger kun at opdatere eksisterende varer, vælger leverandøren, samt vælger ikke at opdatere varekartoteket, samt at opdatere leverandørpriser. Derved vil de eksisterende varer få tilføjet den nye leverandørs listepris på fanebladet "Leverandører". Gentag dette for alle relevante leverandører. Bemærk at når du ikke opdaterer varekartoteket, vil varer der ikke allerede eksisterer, ikke blive oprettet. Grunden til at du skal undlade at opdatere varekartoteket, er at du ønsker at beholde priser m.m. for den først indlæste leverandør på din vare. Bemærk at det kun er for denne leverandør at der vil blive taget hensyn til evt. rabatprocenter. Du kan evt. vælge også at få denne leverandørs listepris på "Leverandører"-fanen, ved, når du importerer fra denne, at vælge både at opdatere leverandørpriser og varekartoteket. Hvis leverandøren sættes som hovedleverandør, vil det være prisen fra varekortet (altså fratrukket evt. rabatprocent) der bliver foreslået ved køb, hvis leverandøren ikke er hovedleverandør, vil det være prisen fra "Leverandører"-fanen der bliver foreslået. 12

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data Importer grossistpriser Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil importere prisliste fra en el- og/eller vvs grossist og efterfølgende beregning af salgspriser. Grosister Brdr.

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Lagertilgang tilgås via EasyPos Kontor under menupunktet Lager, eller ved at trykke <CRTL>+<L>.

Lagertilgang tilgås via EasyPos Kontor under menupunktet Lager, eller ved at trykke <CRTL>+<L>. Lagertilgang (Automatisk oprettelse af varer) Lagertilgang tilgås via EasyPos Kontor under menupunktet Lager, eller ved at trykke +. Der fremkommer nu ovenstående skærmbillede. Som søgekriterium

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Brug af håndscanner Delfi Cap 72 Brug af håndscanner Delfi Cap 72 I Mamut Stellar 7 kan man med håndscanner lave opsamling af fx materialeforbrug og timer, som derefter importeres i Mamut Stellar 7 og lægges som ordre/købsordre til fakturering.

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

// Visma Stellar. Ny version. Version 7.60-011

// Visma Stellar. Ny version. Version 7.60-011 // Visma Stellar Ny version Version 7.60-011 Nyheder i Visma Stellar 1. Visma ServiceSuite Felterne 'Anden adresse' er tilføjet aftalen. Tekster og egenskaber til 'Egne felter' hentes nu fra ServiceSuite

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere