Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden Konstitueringen. August 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009"

Transkript

1 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf af. Det var Ulrik Grubb, Hans Jørgen Lyck Larsen, Claus Blaaberg, Jakob Buhl Jensen og Rasmus Nordland, og 5 nye kom til - Casper Døssing, Mikkel Elklit Olsen, Nikolaj Pedersen, Peder Kragh og Lars Husegaard. Peder Wiben, Klaus Bjerre, Mette Rønje og Agnete Holst Andersen blev siddende. Niels Henrik Jessen blev suppleant. Denne gang går 4 bestyrelsesmedlemmer af, nemlig Peder Wiben, Klaus Bjerre, Nikolaj Petersen og Agnete Holst Andersen, og der er således fire unavngivne pladser. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2007 med Agnete Holst Andersen som formand samt deltager i Fagligt Forums og PSGLs møder, Klaus Bjerre som kasserer, Peder Kragh som kursusregnskabsansvarlig, Mette Rønje, Casper Døssing og Agnete Holst Andersen i Historiekonkurrenceudvalget (også med deltagelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer Ulrik Grubb og Lise Bruun Rasmussen), Nikolaj Petersen, Lars Husegaard, Casper Døssing og Agnete Holst Andersen i presseudvalget, Peder Kragh og Mette Rønje i kursusudvalget samt Mikkel Elklit Olsen, Klaus Bjerre og Peder Kragh i internationalt udvalg. I denne periode overtog Peder Wiben desuden den ansvarshavende redaktørpost af Noter fra Lotte Schou, og han fortsatte desuden som anmelderredaktør, og endelig blev den afgående formand Ulrik Grubb revisor. Bestyrelsen har holdt møde ca. 5 gange om året af omkring 1 døgns varighed på forskellige kursussteder i landet. Fagkonsulenterne har så vidt muligt taget del i disse bestyrelsesmøder, og vi har og har haft et godt samarbejde med dem. Torben Jakobsen var med for sidste gang som fagkonsulent i april 2008, og Lene Jeppesen var med på sit første bestyrelsesmøde som fagkonsulent i november På det årlige bestyrelsesmøde i august er regionssekretærerne traditionelt inviteret med til en del af mødet. På disse bestyrelsesmøder har vi fulgt op på aktiviteterne, planlagt nye, redigeret Noter, planlagt kurser, forholdt os til de internationale kontakter, forholdt os til diverse evalueringsrapporter, diskuteret politiske strategier, pædagogik og meget mere. Men uden den gode kontaktflade på bestyrelseskonferencen (og andre konferencer) på Skolekom samt Historiesiden på EMU en havde vi ikke kunnet klare os med bare 5 møder årligt, for der har hele tiden været behov for løbende at tage hurtige beslutninger, ligesom der har været behov for løbende orienteringer.

2 2 Regionerne I de 7 regioner har foreningen mange gode og trofaste sekretærer, hvilket Jørgen Rømer i Nordjylland er et eksempel på. Han har 25- års jubilæum som regionssekretær i I regionerne arbejdes der energisk på at lave gode, spændende kurser - i gennemsnit mindst ét om året. Bestyrelsen har god sparring med regionssekretærerne, især til det årlige møde i august, hvor vi også hører om, hvad der rører sig i regionerne. Man kan både på EMU en og i Noter se, hvem der er regionssekretærer i hvilke regioner, og hvilke kurser de laver. Det politiske arbejde Bestyrelsen har ikke haft behov for - som så mange banker og virksomheder har haft det i denne periode - at have et punkt på dagsorden til generalforsamlingen med diverse bortforklaringer, ligesom vi heller ikke har haft behov for nogen trængsel ved håndvasken. Betyder det så, at vi ikke har lavet noget? Nej, man kan være enige eller uenige i bestyrelsens holdninger, men ingen kan beskylde os for ikke at have været arbejdsomme. I 2007 blev det første hold hf-kursister færdige efter reformen, og i 2008 blev det første hold reform-stx-studenter færdige. Det har derfor ligget i kortene, at vi i denne bestyrelsesperiode dels selv skulle evaluere faget historie i uddannelserne lige så vel som at forholde os til, at andre fx Evalueringsinstituttet - gjorde det. Endvidere turde vi håbe på, at vi i denne periode skulle stå bi som et minimum med gode råd - ved det forventede reformjusteringsarbejde. Det første vi derfor gjorde, da vi konstituerede os som bestyrelse, var at iværksætte en undersøgelse blandt historielærerne ved gymnasier og hf-kurser landet over. Undersøgelsen viste sådan set det, vi havde forventet, nemlig at 2005-reformen for faget historie på stx har betydet skævhed mellem timetal og krav og i Kultur-samfundsfagsgruppen har betydet, at historie på trods af sin særlige B-niveau status har svært ved at få tilsvarende plads i fagsamarbejdet. Undersøgelsen viste blandt andet også, at nogle af de faglige mål i læreplanen var svære at operationalisere. Den opfølgende rapport over denne undersøgelse sendte vi til Undervisningsministeriet samtidig med, at vi stillede ministeren nogle konkrete spørgsmål. Dette gav os adgang til det første besøg hos Jarl Damgaard i ministeriet den 19. juni Siden har vi haft endnu et møde dér den 13. januar 2009 i forbindelse med evalueringen af reformen, og foreningen er inviteret til møde i ministeriet igen den 27. august 2009 sammen med Religionslærerforeningen og FALS (Samfundsfagslærerforeningen) omkring sammenlægningen af eksamensprojektet og ks-eksamen. Ved Undervisningsministeriets statusmøde i Vejle i oktober 2008 var foreningen ikke orienteret om begivenheden i tide til at have vægtigt input på konferencen, idet invitationen var faldet på et

3 3 tidspunkt, hvor vi ikke havde nogen fagkonsulent, igennem hvem invitationen netop skulle have foreligget. Det var en skam. Jarl Damgaard har efterfølgende undskyldt. På baggrund af flere henvendelser til Folketingets Uddannelsesudvalg fik vi foretræde for dette den 17. februar Vi har grund til at tro, at det var i den forbindelse, at Dansk Folkeparti bestemte sig for at støtte vores ønske om at gøre historieopgaven på hf obligatorisk igen. Men vi havde naturligvis ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at faget selv skulle betale for denne ændring ved sammenlægningen af eksamensprojektet og ks-eksamen. Foreningen har naturligvis også reageret i pressen på dette. Evalueringsinstituttet (EVA) inviterede os til møde allerede i 2007, da man dér skulle i gang med forberedelserne til evalueringen af Kultur-samfundsfagsgruppen, og det har således været i indeværende bestyrelsesperiode, at vi har måttet forholde os til den rapport, som EVA barslede med i marts 2008 desangående. Vi reagerede med både læserbreve i dagspressen og i Gymnasieskolen dels alene og dels sammen med Religionslærerforeningen og FALS, idet vi slet ikke syntes, at EVA kom til bunds i de problematikker, vi i ks-samarbejdet står overfor. Vi reagerede atter, da EVA s rapport om historie på stx kom i marts Ganske vist var denne rapport tydeligere i sine anbefalinger en den forrige om ks, og den var også mere i tråd med Historielærerforeningens opfattelse af situationen. Men det er tydeligt, at EVA ikke anbefaler noget, der koster penge, hvilket også projektleder fra EVA, Rikke Sørup, selv erkendte ved den efterfølgende konference på Egå Gymnasium. Endelig har vi reageret på diverse rapporter fra forskellige grupper og udvalg nedsat af ministeriet fx Følgegruppens 7. rapport, Thunerapporten og Monsterrapport nr. 3. Flere af læserbrevene samt referaterne af flere af disse møder kan læses på Historiesiden på EMU en. Konferencen i Svendborg I forlængelse af evalueringerne og ønsket om status over faget arrangerede Historielærerforeningen 11. og 12. november 2008 en konference i Svendborg. 132 historielærere fra 75 uddannelsessteder deltog. Deltagerne engagerede sig i den grad i aktiviteterne, stillede gode spørgsmål og bidrog til formulering af problemstillinger samt løsningsforslag til nogle af dem på de workshops, som deltagerne havde mulighed for at deltage i. Men det stod også her klart ligesom det kom frem i vores undersøgelse fra januar at fagets store problemer er opstået i kølvandet på timereduktionen på stx samt fagets opkobling med samfundsfag og religion på hf. Rapporten med konklusionerne fra Svendborg kan blandt andet læses på Historiesiden på EMU en.

4 4 Fagets status Det er vist gledet ud af sprogbrugen igen, men ikke desto mindre var vendingen vi kører mens vi asfalterer meget sigende for vores situation i de første år med reformen. Ind imellem føles det alligevel lidt sådan endnu. Vi har selv skullet lære nyt, samtidig med at vi underviste i det, og bogsituationen har haltet bagefter. Det gør den endnu dels på grund af det umulige på skolerne i at skifte samtlige historiebøger ud på så kort tid, og dels fordi reformernes intentioner stadig ikke helt er slået igennem i det nye materiale. Det gælder for historie såvel som for andre fag. På trods af timetalsreduktion er historie stadig et A-niveaufag, og det skal vi være glade for. I det politiske system kan man dog aldrig vide sig sikker, idet der af forskellige grunde hersker forskellige dagsordener hos regering, opposition og embedsmænd. Det var da også embedsmændene, der ved besøget i ministeriet i juni 2008 måske for provokationens skyld spurgte os, hvad vi ville sige til historie som B-niveaufag. For en ordens skyld må foreningen hellere slå fast, at vi takkede pænt nej. Vi har dog grund til at have tiltro til, at VK-regeringen og dens støtteparti p.t. støtter stillingen som A-niveaufag. Der er for tiden politiske kræfter, der målrettet arbejder for at konvertere eksamener til undervisningstid, lige som der er kræfter, der arbejder for at konvertere de dyrere mundtlige eksamener til de billigere skriftlige. Bestyrelsen har hele tiden gjort det klart for politikerne, at vi ser så mange fordele i den mundtlige eksamen, at vi ikke kan anbefale en konvertering. Desuden ville det blive et helt andet fag, hvis der skulle komme skriftlig eksamen. Hvad eleverne angår, så er der ingen tvivl om, at faget historie på trods af vanskelighederne står stærkt i deres bevidsthed. Der er en stadig stigende deltagelse i SRP, AT mv. Kurser og kursuspolitik Foreningen har i perioden afholdt 2 nationale kurser / konferencer ( Status over reformerne og Videnskabsteori og metoder i historie ), ligesom de forskellige regioner har været aktive igennem perioden, hvor der er afholdt 9 regionskurser fordelt geografisk fra Bornholm over Vejen til Aalborg. På de nationale og regionskurser har der deltaget over 500 historielærere. Deltagerne er ligeledes spredt på mere end 125 uddannelsesinstitutioner i Danmark. Yderligere har foreningen i samarbejde med matematiklærerforeningen afholdt 3 konferencer om studieretningsprojekter i matematik og historie, som alle var meget velbesøgte. Endelig har Lotte Schou i samarbejde med først Lene Jeppesen og senere Susanne Ørnstrøm afholdt deres kurser Historie i fagligt samspil og Historie efter reformen tre gange med et ukendt deltagerantal.

5 5 Vi har også set udenfor Danmark i vores kursusaktivitet, hvor vi har haft i alt 3 rejsekurser, nemlig Spanien-Marokko, Gotland og Syrien. Kurserne fordeler sig på følgende emner: Nationale kurser Status over reformerne Videnskabsteori og metoder i historie Studieretningsprojekter i matematik og historie Regionale kurser Eksamensspørgsmål / magtens billeder Eksamen i historie / menneskerettigheder Nye vinkler på industrihistorien Mellemøsten konflikzone, islamisme og vestlig dominans Konference for historielærere De lange linier i Danmarkshistorien historiemaleriet Historisk metode og videnskabsteori Historiefagets metoder Krig som motor for social forandring Kommende kurser i efteråret 2009 er indtil videre Den ikke vestlige verden i historieundervisningen

6 6 Kernefaglighed og progression Historie i fagligt samspil Minoriteter og grænseproblemer (nationalt kursus og generalforsamling) Kommende rejsekurser Bulgarien-Makedonien Ghana Oversigt over overskud / underskud ved de enkelte kurser Spanien rejsekursus Overskud / underskud ,00 xx Munkensdam (region sydjylland) ,90 Avedøre (Lene og Lotte) 1000 xx 77 deltagere 53 Odense (regionalkursus Fyn) ,88 deltagere 80 Fredericia (nationalt kursus) ,35 deltagere 27 Aarhus (region Østjylland) 752,50 deltagere Gotland (rejsekursus) 5.123,02 xx 122 Svendborg (nationalt kursus) ,31 deltagere 33 Hillerød (region hovedstaden) 3.476,75 deltagere 39 Aalborg (region Nordjylland) ,50 deltagere 16 Bornholm (region Bornholm) 1.962,38 deltagere Rysensteen (Lotte og Susanne) 1000 xx 43 Vejen (region Sydjylland) 287,00 deltagere Eksamen i historie / menneskerettigheder Nye vinkler på industrihistorien Videnskabsteori og metoder i historie Krig som motor for social forandring Status over reformerne De lange linier i Danmarkshistorien historiemaleriet Historiefagets metoder Historisk metode og videnskabsteori Mellemøsten konflikzone, islamisme og vestlig dominans

7 7 Borupgaard (Lotte og Susanne) 1000 xx I alt bevægelse kr ,79 Det skal her bemærkes at det primært er det nationale kursus Status over reformerne som er skyld i underskud og dette var allerede bestemt på forhånd, da det ikke er meningen at kursuskassen skal akkumulere penge. Vi ved godt, at skolerne sjældent betaler det fulde kursusbeløb omkring rejsekurserne, og derfor har vi i bestyrelsen anstrengt os for at arrangere rejsekurser for enhver pengepung, således at det ikke kun er aldrende lektorer med stor friværdi, der kan tage på vores kurser til udlandet. Kursuskassen er blevet plejet og passet af Peder Kragh, som skal have stor tak for indsatsen. Noter og Stafetten Redaktionen af de enkelte numre går på omgang mellem bestyrelsens medlemmer. Noter ligner i princippet sig selv, men der er i den forløbne periode af økonomiske grunde skiftet format, hvilket de fleste dog sikkert ikke har opdaget, idet ændringen er minimal. Desuden har bestyrelsen som noget nyt startet et rum for meningsudveksling i Noter. Konceptet skal være, at Redaktionen giver stafetten til en debattør, som så selv vælger sin efterfølger. Denne opskrift ser ikke helt ud til at holde, idet vi allerede har måttet gøre et sporskifte, men det er ikke desto mindre hensigten at opretholde Stafetten. Man kan også følge med i Stafetten på Bestyrelsens side på EMU en. Noter s temaer er her sat på liste, så man kan danne sig et indtryk af diversiteten: Nr. 175: Den transatlantiske slavehandel Nr. 176: Historie og Musik Nr. 177: Transnational historie på tværs af Atlanten Nr. 178: Island og Danmark Nr. 179: Historiefagets filosofiske aspekter Nr. 180: Minoriteter i Undervisningen Nr. 181: Historie og Naturvidenskab Nr. 182: Aktiverende historieundervisning Nr. 183: Forskellige uddannelsers historieundervisning (Tema ikke endeligt i skrivende stund august 2009)

8 8 Mange tak til først Lotte Schou og nu Peder Wiben for deres flid og for det møjsommelige arbejde med at redigere Noter. Økonomi og medlemstal Det er glædeligt at se, at foreningens medlemstal er fortsat voksende. I de sidste to år er det steget med ca. 100 til Det afspejler en ganske høj organisationsprocent, på nogle skoler er den oppe på 100, men der er også skoler hvor vi kun har en lille del af historielærerne som medlemmer. Antallet af medlemmer er vigtigt fordi det giver os en større gennemslagskraft, men også fordi det betyder større kontingentindtægter. På trods af stigende udgifter, bl.a. til trykning af Noter og ikke mindst til forsendelsen (portoen er siden 2005 fordoblet til kr. pr. nummer, og snart stiger den til kr.) har vi kunnet fastholde et uændret kontingent og endda have overskud. Det betyder at vi kan gennemføre større arrangementer som fx konferencen i Svendborg og at vi har kunnet igangsætte en ny udgave af Historiedidaktikken. Historielærerforeningen har igennem endnu en periode nydt godt af Klaus Bjerres kyndige og ihærdige indsats med at holde styr på foreningens økonomi. Mange tak til Klaus for det store arbejde. Historiekonkurrencen Historiekonkurrencen kan efterhånden beskrives som en af de årligt tilbagevendende begivenheder, idet vi netop har afsluttet den 4. konkurrence. I skoleåret var temaet Min familie og i skoleåret var det Oprør mennesker, magt, muligheder. Som det vil være mange bekendt, er konkurrencen todelt, således at der indenfor ovenstående tema(er) afholdes én konkurrence med rene historieopgaver, samtidig med at der afholdes en anden i tværfaglige opgaver, hvor et af fagene naturligvis skal være historie. I den første kategori deltager typisk 1g og 2g-opgaver, mens det typisk er SRP til den tværfaglige. Desværre fandt vi ingen vinder i år i den første kategori, idet opgaverne ikke levede op til forventningerne. Det skyldes formodentlig, at historieopgaven skrives tidligere end før, at eleverne har for få historietimer forinden, og at vejledningen er rykket ud af undervisningen. Det kan vi kun beklage. Bertel Haarder er protektor på konkurrencen, og præmieoverrækkelsen til vinderne foregår i ministeriet. Undertegnede har i år gjort ham opmærksom på problemet, idet han jo kun skulle overrække én præmie. Han modtog informationen uden kommentarer.

9 9 Sidste skoleårs vindere af konkurrencerne var Mette Marie Lund-Jensen fra Vesthimmerlands Gymnasium og Rasmus Graversen fra Fredericia Gymnasium. Dette års historiekonkurrence blev vundet af Laura Gry Steffensen fra Egå Gymnasium med en opgave om Den spanske Borgerkrig i nyere film i kategorien tværfaglige opgaver. Vinderopgaverne kan læses på konkurrencens side på EMU en. Ny didaktik Vi tog sidste år initiativ til en revision og fornyelse af Historiedidaktikken. Den bliver som sidst uddelt gratis til foreningens medlemmer, og den vil blive sendt sammen med nummeret af Noter, som udkommer i december. Den nye Historiedidaktik er noget mere omfangsrig end den tidligere, idet der jo sker nye ting på undervisningsfronten hele tiden, og vi håber, at der vil være noget for enhver smag i denne nye udgave. Historiedidaktik er endvidere pensum for kandidaterne i uddannelsesstilling i historie. Lidt om EMU og nyhedsbrevet Historiesiden på EMU en har udviklet sig meget de seneste år, og der er kommet meget nyt materiale til. Der er nu hen ved besøg på historiesiden hver måned, og der er efterhånden rigtigt meget at komme efter til brug i undervisningen, materialer til opgaver og meget andet. Men EMU en er også foreningens og bestyrelsens hjemmeside. Her kan man finde uddrag af foreningens korrespondance, læserbreve til medierne, svar på debatindlæg, referater fra generalforsamlinger, foreningens vedtægter, uddrag af Noter med alle anmeldelserne med tilhørende arkiv med numre tilbage fra de sidste 8 år, Historiekonkurrencen, sider om metode med meget mere. Her ligger også resultaterne af foreningens store medlemsundersøgelse om undervisningen og reformens konsekvenser som den opfattedes af medlemmerne. I den forbindelse fandt bestyrelsen det svært at komme i hurtig kontakt med medlemmerne. Vi sendte mail til alle landets rektorer med en bøn om at sende besked videre til de enkelte skolers fagkoordinatorer. Det viste sig at kun et fåtal af rektorerne efterkom vores opfordring, og at deltagerantallet i undersøgelsen kunne have været meget større end det faktisk blev lærerne havde simpelthen ikke fået besked, og mange kendte ikke til undersøgelsen, før den lukkede. Det syntes bestyrelsen var enormt ærgerligt. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til gennem regionssekretærerne at indsamle mail adresser på kontaktpersoner på de enkelte skoler. Dette arbejde er stadig i gang. En anden mulighed er også at tilmelde sig det nyhedsbrev, der er oprettet som en option på EMU historie. Dette gøres nemt fra forsiden eller fra og tager 2 gange ½ minut (husk at bekræfte

10 10 tilmeldingen i den tilsendte mail). Hermed får man automatisk leveret alle de seneste nyheder fra historiesiden i sin indbakke og er på denne måde hele tiden opdateret med det sidste nye. Men nyhedsbrevet giver også bestyrelsen mulighed for en hurtig kontakt til medlemmerne som f.eks. den lige nævnte undersøgelse. Der skal derfor herfra lyde en opfordring til at melde sig til: det er nemt, det er gratis og det er hurtigt! I samme åndedrag skal også lyde en opfordring til at sende materiale til EMU historiesiden. Der er en tendens til at man holder sine materialer og forløb for sig selv, det virker som om der hersker en faglig blufærdighed, at man helst ikke vil kigges fagligt over skulderen. Men vi kunne jo lige så godt hjælpe hinanden det ville jo være en oplagt måde at finde overskud til at få hverdagen til at hænge bedre sammen mellem alle de mange klasser, hver enkelt skal undervise i historie. Internationale medlemskaber, kontakter og konferencer Historielærerforeningen er medlem af flere europæiske organisationer. EUROCLIO er én af dem. Det er den europæiske sammenslutning af nationale historielærerforeninger, og der er p.t. 61 fuldgyldige medlemmer fra over 40 lande. De fleste lande har én national historielærerforening, men enkelte har indtil flere. Det gælder fx Rusland, som har hele 5 foreninger repræsenteret i EUROCLIO. Organisationen afholder hvert år en generalforsamling, som vi deltager i. Dette NGOsamarbejde har Historielærerforeningen traditionelt gjort meget for at pleje. Dels er det godt, at der finder et internationalt samarbejde sted omkring historieundervisning, og dels er EUROCLIO også en platform, hvorfra man kan nå længere end uden. Mange lande har en meget national præget historieundervisning med ditto curricula, materialer og synspunkter. Euroclio bidrager gennem sit netværk af historielærere og sine projekter til at ændre dette og til at bygge bro mellem de europæiske lande. Historielærerforeningen har deltaget i flere projekter omkring demokratiseringen af de østeuropæiske lande efter Murens fald og har siden 2000 fx taget del i et projekt på Balkan om bogudgivelse af fælles historiemateriale for Serbien, Kroatien og Bosnien- Herzegovina. I 2008 var foreningen i Sarajevo til fejringen af udgivelsen af denne usædvanlige bog. Det er via inspiration fra EUROCLIO, at Historielærerforeningen i lighed med mange andre europæiske landes historielærerforeninger har startet en Historiekonkurrence. De nationale Historiekonkurrencer forenes desuden i Eustory - en anden europæisk organisation, som vi er medlem af. Eustory giver hvert år vinderne af de nationale historiekonkurrencer mulighed for at mødes til seminarer rundt om i Europa. I år er det fx i Tyskland, Polen og Spanien. Medlemskontingentet til disse foreninger er beskedent. Endvidere deltager foreningen hvert 3. år i et nordisk historieseminar. I år er det i Tromsø i Norge.

11 11 Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PSGL) Foreningen har deltaget i tre ordinære og skal til ét ekstraordinært møde i PSGL i denne bestyrelsessamling. I dette forum mødes repræsentanter for de faglige foreninger med repræsentanter for GL. Der træffes ikke direkte afgørelser på dette forum, men man udveksler erfaringer og informerer gensidigt. Til det ekstraordinære møde i august 2009 er det især revision af læreplanen, der er på programmet. Jarl Damgaard fra UVM deltager også. Fagligt Forum Foreningen har deltaget i to møder i Fagligt Forum i denne samling, et meget kort møde i oktober 2008 om ks-problematik og et 4-timersmøde i april 2009 om stx- læreplansrevision. Diverse 1. Formanden har forsøgt ved møder i PSGL at få GL til at skrive en støtteerklæring om vigtigheden af det faglige arbejde, som de faglige foreningers bestyrelsesmedlemmer kunne vise deres rektor i en forhandling om timer til foreningsarbejdet. GL har dog ikke reageret. Anker Steffensen lovede allerede for år tilbage at skrive en sådan støtteerklæring, men den ser altså ikke ud til at være på vej. 2. Foreningen er ked af, at der ikke længere synes behov for at møde op til Faglig-pædagogisk kursus for at orientere om Foreningen, idet der ser ud til at være brug for det. Mange ved ikke, hvad vi har lavet, og hvor mange aktiviteter vi egentlig har i gang. 3. Ved Reformkonferencen i Svendborg luftede vi muligheden for at fabrikere et hæfte om metode m.m. målrettet til elever. Dette har vi midlertidigt udsat, idet fagkonsulenten har planer om at skrive et metodeafsnit i læreplanen. Når vi ved, hvad det vil indeholde og dække over, vil vi tage overvejelserne op igen. 4. Foreningen har afholdt møde med de to andre ks-foreninger (Religionslærerforeningen og FALS) både i marts og i maj 2009 for at finde ud af, om vi kunne nå hinanden i almindelighed og for et forslag til sammenlægningen af ks-eksamen og eks proj. i særdeleshed. 5. Foreningen har afholdt møde mellem repræsentanter for historieundervisningen i forskellige uddannelser. Dette forum kalder vi Forum for historieundervisning. Det drejer sig om folkeskolen, hhx, stx, hf, læreruddannelserne og universitetet. Meningen er dels at udveksle information om hinandens uddannelser til bedre forståelse for fx vores forventninger til hinanden, og dels at give inspiration til at udvikle nye teorier og metoder. 6. Formanden var til møde med DR den 25. maj 2009, idet DR gerne ville fortælle om den nye historie- og kulturkanal, der lanceres 1. november Mødet var lidet givtigt.

12 12 Tak til bestyrelsen for stort slid og rigtig godt samarbejde. Tak til regionssekretærer for gode, inspirerende kurser og møder i august også for oplevelser som medgaster på skonnerten Fylla. Tak til alle medlemmer for qua medlemskabet at gøre det muligt for os at drive denne forening til gavn for os alle. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Agnete Holst Andersen Formand

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden

Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens beretning for perioden 2009-2011 Konstituering Ved generalforsamlingen i 2009 forlod Peder Wiben, Klaus Bjerre, Agnete Holst Andersen, Lars Husegaard og Nikolaj Petersen bestyrelsen. De blev

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007.

Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007. Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007. 1) Valg af dirigent Carsten Lykke Kjeldsen blev valgt 2) Valg af referent Christian Vollmond blev valgt 3)

Læs mere

Generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Vissenbjerg Storkro den 2. november 2005

Generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Vissenbjerg Storkro den 2. november 2005 Generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Vissenbjerg Storkro den 2. november 2005 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Lotte Schou, der modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden

Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens beretning for perioden 2011-2013 Konstituering Ved generalforsamlingen i 2011 forlod Casper Døssing (formand i perioden 2009-2011) og Mette Rønje Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 30. april 2013 3. De faglige foreningers kommunikation:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår.

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. www.tosprog.dk Referat fra Generalforsamling: Torsdag d. 20.3.2014 kl. 17.30-18.30 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Dagsorden: 1.Valg af dirigent og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 78 Offentligt DANMARK 00650 ØRE DK 2020071. UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY C Lillebaelt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 78 Offentligt DANMARK 00650 ØRE DK 2020071. UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY C Lillebaelt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 78 Offentligt DANMARK 00650 ØRE DK 2020071 9 UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY C Lillebaelt UNIVERSITY COLLEGE Lillebaelt JELLING LÆRERUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Problemfelt iflg. EVA Planlægningsprocessen: Samarbejde: - en stor del af planlægningen er lagt ud til de enkelte

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Udkast til referat fra bestyrelsesmøde Udkast til referat fra bestyrelsesmøde Mandag d. 9/12-2014 kl. 16.00 Til stede: Afbud: Anders Bach Hellerøe (ABH), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Lars Nielsen (LN), Susan

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Evalueringer af historiefaget i det almene gymnasium i Danmark

Evalueringer af historiefaget i det almene gymnasium i Danmark 1 Op læg på NoFa2 i Middelfart 13. 15. maj 2009. Symposium 6, onsdag 14. maj kl. 12-12.30 i K22 Harry Haue, Professor, dr.phil. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause

10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause Program 10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause 11.30: Lektieintegration, lærersamarbejde og faglighed på en ny måde 12.30:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere