Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden Konstitueringen. August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009"

Transkript

1 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf af. Det var Ulrik Grubb, Hans Jørgen Lyck Larsen, Claus Blaaberg, Jakob Buhl Jensen og Rasmus Nordland, og 5 nye kom til - Casper Døssing, Mikkel Elklit Olsen, Nikolaj Pedersen, Peder Kragh og Lars Husegaard. Peder Wiben, Klaus Bjerre, Mette Rønje og Agnete Holst Andersen blev siddende. Niels Henrik Jessen blev suppleant. Denne gang går 4 bestyrelsesmedlemmer af, nemlig Peder Wiben, Klaus Bjerre, Nikolaj Petersen og Agnete Holst Andersen, og der er således fire unavngivne pladser. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2007 med Agnete Holst Andersen som formand samt deltager i Fagligt Forums og PSGLs møder, Klaus Bjerre som kasserer, Peder Kragh som kursusregnskabsansvarlig, Mette Rønje, Casper Døssing og Agnete Holst Andersen i Historiekonkurrenceudvalget (også med deltagelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer Ulrik Grubb og Lise Bruun Rasmussen), Nikolaj Petersen, Lars Husegaard, Casper Døssing og Agnete Holst Andersen i presseudvalget, Peder Kragh og Mette Rønje i kursusudvalget samt Mikkel Elklit Olsen, Klaus Bjerre og Peder Kragh i internationalt udvalg. I denne periode overtog Peder Wiben desuden den ansvarshavende redaktørpost af Noter fra Lotte Schou, og han fortsatte desuden som anmelderredaktør, og endelig blev den afgående formand Ulrik Grubb revisor. Bestyrelsen har holdt møde ca. 5 gange om året af omkring 1 døgns varighed på forskellige kursussteder i landet. Fagkonsulenterne har så vidt muligt taget del i disse bestyrelsesmøder, og vi har og har haft et godt samarbejde med dem. Torben Jakobsen var med for sidste gang som fagkonsulent i april 2008, og Lene Jeppesen var med på sit første bestyrelsesmøde som fagkonsulent i november På det årlige bestyrelsesmøde i august er regionssekretærerne traditionelt inviteret med til en del af mødet. På disse bestyrelsesmøder har vi fulgt op på aktiviteterne, planlagt nye, redigeret Noter, planlagt kurser, forholdt os til de internationale kontakter, forholdt os til diverse evalueringsrapporter, diskuteret politiske strategier, pædagogik og meget mere. Men uden den gode kontaktflade på bestyrelseskonferencen (og andre konferencer) på Skolekom samt Historiesiden på EMU en havde vi ikke kunnet klare os med bare 5 møder årligt, for der har hele tiden været behov for løbende at tage hurtige beslutninger, ligesom der har været behov for løbende orienteringer.

2 2 Regionerne I de 7 regioner har foreningen mange gode og trofaste sekretærer, hvilket Jørgen Rømer i Nordjylland er et eksempel på. Han har 25- års jubilæum som regionssekretær i I regionerne arbejdes der energisk på at lave gode, spændende kurser - i gennemsnit mindst ét om året. Bestyrelsen har god sparring med regionssekretærerne, især til det årlige møde i august, hvor vi også hører om, hvad der rører sig i regionerne. Man kan både på EMU en og i Noter se, hvem der er regionssekretærer i hvilke regioner, og hvilke kurser de laver. Det politiske arbejde Bestyrelsen har ikke haft behov for - som så mange banker og virksomheder har haft det i denne periode - at have et punkt på dagsorden til generalforsamlingen med diverse bortforklaringer, ligesom vi heller ikke har haft behov for nogen trængsel ved håndvasken. Betyder det så, at vi ikke har lavet noget? Nej, man kan være enige eller uenige i bestyrelsens holdninger, men ingen kan beskylde os for ikke at have været arbejdsomme. I 2007 blev det første hold hf-kursister færdige efter reformen, og i 2008 blev det første hold reform-stx-studenter færdige. Det har derfor ligget i kortene, at vi i denne bestyrelsesperiode dels selv skulle evaluere faget historie i uddannelserne lige så vel som at forholde os til, at andre fx Evalueringsinstituttet - gjorde det. Endvidere turde vi håbe på, at vi i denne periode skulle stå bi som et minimum med gode råd - ved det forventede reformjusteringsarbejde. Det første vi derfor gjorde, da vi konstituerede os som bestyrelse, var at iværksætte en undersøgelse blandt historielærerne ved gymnasier og hf-kurser landet over. Undersøgelsen viste sådan set det, vi havde forventet, nemlig at 2005-reformen for faget historie på stx har betydet skævhed mellem timetal og krav og i Kultur-samfundsfagsgruppen har betydet, at historie på trods af sin særlige B-niveau status har svært ved at få tilsvarende plads i fagsamarbejdet. Undersøgelsen viste blandt andet også, at nogle af de faglige mål i læreplanen var svære at operationalisere. Den opfølgende rapport over denne undersøgelse sendte vi til Undervisningsministeriet samtidig med, at vi stillede ministeren nogle konkrete spørgsmål. Dette gav os adgang til det første besøg hos Jarl Damgaard i ministeriet den 19. juni Siden har vi haft endnu et møde dér den 13. januar 2009 i forbindelse med evalueringen af reformen, og foreningen er inviteret til møde i ministeriet igen den 27. august 2009 sammen med Religionslærerforeningen og FALS (Samfundsfagslærerforeningen) omkring sammenlægningen af eksamensprojektet og ks-eksamen. Ved Undervisningsministeriets statusmøde i Vejle i oktober 2008 var foreningen ikke orienteret om begivenheden i tide til at have vægtigt input på konferencen, idet invitationen var faldet på et

3 3 tidspunkt, hvor vi ikke havde nogen fagkonsulent, igennem hvem invitationen netop skulle have foreligget. Det var en skam. Jarl Damgaard har efterfølgende undskyldt. På baggrund af flere henvendelser til Folketingets Uddannelsesudvalg fik vi foretræde for dette den 17. februar Vi har grund til at tro, at det var i den forbindelse, at Dansk Folkeparti bestemte sig for at støtte vores ønske om at gøre historieopgaven på hf obligatorisk igen. Men vi havde naturligvis ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at faget selv skulle betale for denne ændring ved sammenlægningen af eksamensprojektet og ks-eksamen. Foreningen har naturligvis også reageret i pressen på dette. Evalueringsinstituttet (EVA) inviterede os til møde allerede i 2007, da man dér skulle i gang med forberedelserne til evalueringen af Kultur-samfundsfagsgruppen, og det har således været i indeværende bestyrelsesperiode, at vi har måttet forholde os til den rapport, som EVA barslede med i marts 2008 desangående. Vi reagerede med både læserbreve i dagspressen og i Gymnasieskolen dels alene og dels sammen med Religionslærerforeningen og FALS, idet vi slet ikke syntes, at EVA kom til bunds i de problematikker, vi i ks-samarbejdet står overfor. Vi reagerede atter, da EVA s rapport om historie på stx kom i marts Ganske vist var denne rapport tydeligere i sine anbefalinger en den forrige om ks, og den var også mere i tråd med Historielærerforeningens opfattelse af situationen. Men det er tydeligt, at EVA ikke anbefaler noget, der koster penge, hvilket også projektleder fra EVA, Rikke Sørup, selv erkendte ved den efterfølgende konference på Egå Gymnasium. Endelig har vi reageret på diverse rapporter fra forskellige grupper og udvalg nedsat af ministeriet fx Følgegruppens 7. rapport, Thunerapporten og Monsterrapport nr. 3. Flere af læserbrevene samt referaterne af flere af disse møder kan læses på Historiesiden på EMU en. Konferencen i Svendborg I forlængelse af evalueringerne og ønsket om status over faget arrangerede Historielærerforeningen 11. og 12. november 2008 en konference i Svendborg. 132 historielærere fra 75 uddannelsessteder deltog. Deltagerne engagerede sig i den grad i aktiviteterne, stillede gode spørgsmål og bidrog til formulering af problemstillinger samt løsningsforslag til nogle af dem på de workshops, som deltagerne havde mulighed for at deltage i. Men det stod også her klart ligesom det kom frem i vores undersøgelse fra januar at fagets store problemer er opstået i kølvandet på timereduktionen på stx samt fagets opkobling med samfundsfag og religion på hf. Rapporten med konklusionerne fra Svendborg kan blandt andet læses på Historiesiden på EMU en.

4 4 Fagets status Det er vist gledet ud af sprogbrugen igen, men ikke desto mindre var vendingen vi kører mens vi asfalterer meget sigende for vores situation i de første år med reformen. Ind imellem føles det alligevel lidt sådan endnu. Vi har selv skullet lære nyt, samtidig med at vi underviste i det, og bogsituationen har haltet bagefter. Det gør den endnu dels på grund af det umulige på skolerne i at skifte samtlige historiebøger ud på så kort tid, og dels fordi reformernes intentioner stadig ikke helt er slået igennem i det nye materiale. Det gælder for historie såvel som for andre fag. På trods af timetalsreduktion er historie stadig et A-niveaufag, og det skal vi være glade for. I det politiske system kan man dog aldrig vide sig sikker, idet der af forskellige grunde hersker forskellige dagsordener hos regering, opposition og embedsmænd. Det var da også embedsmændene, der ved besøget i ministeriet i juni 2008 måske for provokationens skyld spurgte os, hvad vi ville sige til historie som B-niveaufag. For en ordens skyld må foreningen hellere slå fast, at vi takkede pænt nej. Vi har dog grund til at have tiltro til, at VK-regeringen og dens støtteparti p.t. støtter stillingen som A-niveaufag. Der er for tiden politiske kræfter, der målrettet arbejder for at konvertere eksamener til undervisningstid, lige som der er kræfter, der arbejder for at konvertere de dyrere mundtlige eksamener til de billigere skriftlige. Bestyrelsen har hele tiden gjort det klart for politikerne, at vi ser så mange fordele i den mundtlige eksamen, at vi ikke kan anbefale en konvertering. Desuden ville det blive et helt andet fag, hvis der skulle komme skriftlig eksamen. Hvad eleverne angår, så er der ingen tvivl om, at faget historie på trods af vanskelighederne står stærkt i deres bevidsthed. Der er en stadig stigende deltagelse i SRP, AT mv. Kurser og kursuspolitik Foreningen har i perioden afholdt 2 nationale kurser / konferencer ( Status over reformerne og Videnskabsteori og metoder i historie ), ligesom de forskellige regioner har været aktive igennem perioden, hvor der er afholdt 9 regionskurser fordelt geografisk fra Bornholm over Vejen til Aalborg. På de nationale og regionskurser har der deltaget over 500 historielærere. Deltagerne er ligeledes spredt på mere end 125 uddannelsesinstitutioner i Danmark. Yderligere har foreningen i samarbejde med matematiklærerforeningen afholdt 3 konferencer om studieretningsprojekter i matematik og historie, som alle var meget velbesøgte. Endelig har Lotte Schou i samarbejde med først Lene Jeppesen og senere Susanne Ørnstrøm afholdt deres kurser Historie i fagligt samspil og Historie efter reformen tre gange med et ukendt deltagerantal.

5 5 Vi har også set udenfor Danmark i vores kursusaktivitet, hvor vi har haft i alt 3 rejsekurser, nemlig Spanien-Marokko, Gotland og Syrien. Kurserne fordeler sig på følgende emner: Nationale kurser Status over reformerne Videnskabsteori og metoder i historie Studieretningsprojekter i matematik og historie Regionale kurser Eksamensspørgsmål / magtens billeder Eksamen i historie / menneskerettigheder Nye vinkler på industrihistorien Mellemøsten konflikzone, islamisme og vestlig dominans Konference for historielærere De lange linier i Danmarkshistorien historiemaleriet Historisk metode og videnskabsteori Historiefagets metoder Krig som motor for social forandring Kommende kurser i efteråret 2009 er indtil videre Den ikke vestlige verden i historieundervisningen

6 6 Kernefaglighed og progression Historie i fagligt samspil Minoriteter og grænseproblemer (nationalt kursus og generalforsamling) Kommende rejsekurser Bulgarien-Makedonien Ghana Oversigt over overskud / underskud ved de enkelte kurser Spanien rejsekursus Overskud / underskud ,00 xx Munkensdam (region sydjylland) ,90 Avedøre (Lene og Lotte) 1000 xx 77 deltagere 53 Odense (regionalkursus Fyn) ,88 deltagere 80 Fredericia (nationalt kursus) ,35 deltagere 27 Aarhus (region Østjylland) 752,50 deltagere Gotland (rejsekursus) 5.123,02 xx 122 Svendborg (nationalt kursus) ,31 deltagere 33 Hillerød (region hovedstaden) 3.476,75 deltagere 39 Aalborg (region Nordjylland) ,50 deltagere 16 Bornholm (region Bornholm) 1.962,38 deltagere Rysensteen (Lotte og Susanne) 1000 xx 43 Vejen (region Sydjylland) 287,00 deltagere Eksamen i historie / menneskerettigheder Nye vinkler på industrihistorien Videnskabsteori og metoder i historie Krig som motor for social forandring Status over reformerne De lange linier i Danmarkshistorien historiemaleriet Historiefagets metoder Historisk metode og videnskabsteori Mellemøsten konflikzone, islamisme og vestlig dominans

7 7 Borupgaard (Lotte og Susanne) 1000 xx I alt bevægelse kr ,79 Det skal her bemærkes at det primært er det nationale kursus Status over reformerne som er skyld i underskud og dette var allerede bestemt på forhånd, da det ikke er meningen at kursuskassen skal akkumulere penge. Vi ved godt, at skolerne sjældent betaler det fulde kursusbeløb omkring rejsekurserne, og derfor har vi i bestyrelsen anstrengt os for at arrangere rejsekurser for enhver pengepung, således at det ikke kun er aldrende lektorer med stor friværdi, der kan tage på vores kurser til udlandet. Kursuskassen er blevet plejet og passet af Peder Kragh, som skal have stor tak for indsatsen. Noter og Stafetten Redaktionen af de enkelte numre går på omgang mellem bestyrelsens medlemmer. Noter ligner i princippet sig selv, men der er i den forløbne periode af økonomiske grunde skiftet format, hvilket de fleste dog sikkert ikke har opdaget, idet ændringen er minimal. Desuden har bestyrelsen som noget nyt startet et rum for meningsudveksling i Noter. Konceptet skal være, at Redaktionen giver stafetten til en debattør, som så selv vælger sin efterfølger. Denne opskrift ser ikke helt ud til at holde, idet vi allerede har måttet gøre et sporskifte, men det er ikke desto mindre hensigten at opretholde Stafetten. Man kan også følge med i Stafetten på Bestyrelsens side på EMU en. Noter s temaer er her sat på liste, så man kan danne sig et indtryk af diversiteten: Nr. 175: Den transatlantiske slavehandel Nr. 176: Historie og Musik Nr. 177: Transnational historie på tværs af Atlanten Nr. 178: Island og Danmark Nr. 179: Historiefagets filosofiske aspekter Nr. 180: Minoriteter i Undervisningen Nr. 181: Historie og Naturvidenskab Nr. 182: Aktiverende historieundervisning Nr. 183: Forskellige uddannelsers historieundervisning (Tema ikke endeligt i skrivende stund august 2009)

8 8 Mange tak til først Lotte Schou og nu Peder Wiben for deres flid og for det møjsommelige arbejde med at redigere Noter. Økonomi og medlemstal Det er glædeligt at se, at foreningens medlemstal er fortsat voksende. I de sidste to år er det steget med ca. 100 til Det afspejler en ganske høj organisationsprocent, på nogle skoler er den oppe på 100, men der er også skoler hvor vi kun har en lille del af historielærerne som medlemmer. Antallet af medlemmer er vigtigt fordi det giver os en større gennemslagskraft, men også fordi det betyder større kontingentindtægter. På trods af stigende udgifter, bl.a. til trykning af Noter og ikke mindst til forsendelsen (portoen er siden 2005 fordoblet til kr. pr. nummer, og snart stiger den til kr.) har vi kunnet fastholde et uændret kontingent og endda have overskud. Det betyder at vi kan gennemføre større arrangementer som fx konferencen i Svendborg og at vi har kunnet igangsætte en ny udgave af Historiedidaktikken. Historielærerforeningen har igennem endnu en periode nydt godt af Klaus Bjerres kyndige og ihærdige indsats med at holde styr på foreningens økonomi. Mange tak til Klaus for det store arbejde. Historiekonkurrencen Historiekonkurrencen kan efterhånden beskrives som en af de årligt tilbagevendende begivenheder, idet vi netop har afsluttet den 4. konkurrence. I skoleåret var temaet Min familie og i skoleåret var det Oprør mennesker, magt, muligheder. Som det vil være mange bekendt, er konkurrencen todelt, således at der indenfor ovenstående tema(er) afholdes én konkurrence med rene historieopgaver, samtidig med at der afholdes en anden i tværfaglige opgaver, hvor et af fagene naturligvis skal være historie. I den første kategori deltager typisk 1g og 2g-opgaver, mens det typisk er SRP til den tværfaglige. Desværre fandt vi ingen vinder i år i den første kategori, idet opgaverne ikke levede op til forventningerne. Det skyldes formodentlig, at historieopgaven skrives tidligere end før, at eleverne har for få historietimer forinden, og at vejledningen er rykket ud af undervisningen. Det kan vi kun beklage. Bertel Haarder er protektor på konkurrencen, og præmieoverrækkelsen til vinderne foregår i ministeriet. Undertegnede har i år gjort ham opmærksom på problemet, idet han jo kun skulle overrække én præmie. Han modtog informationen uden kommentarer.

9 9 Sidste skoleårs vindere af konkurrencerne var Mette Marie Lund-Jensen fra Vesthimmerlands Gymnasium og Rasmus Graversen fra Fredericia Gymnasium. Dette års historiekonkurrence blev vundet af Laura Gry Steffensen fra Egå Gymnasium med en opgave om Den spanske Borgerkrig i nyere film i kategorien tværfaglige opgaver. Vinderopgaverne kan læses på konkurrencens side på EMU en. Ny didaktik Vi tog sidste år initiativ til en revision og fornyelse af Historiedidaktikken. Den bliver som sidst uddelt gratis til foreningens medlemmer, og den vil blive sendt sammen med nummeret af Noter, som udkommer i december. Den nye Historiedidaktik er noget mere omfangsrig end den tidligere, idet der jo sker nye ting på undervisningsfronten hele tiden, og vi håber, at der vil være noget for enhver smag i denne nye udgave. Historiedidaktik er endvidere pensum for kandidaterne i uddannelsesstilling i historie. Lidt om EMU og nyhedsbrevet Historiesiden på EMU en har udviklet sig meget de seneste år, og der er kommet meget nyt materiale til. Der er nu hen ved besøg på historiesiden hver måned, og der er efterhånden rigtigt meget at komme efter til brug i undervisningen, materialer til opgaver og meget andet. Men EMU en er også foreningens og bestyrelsens hjemmeside. Her kan man finde uddrag af foreningens korrespondance, læserbreve til medierne, svar på debatindlæg, referater fra generalforsamlinger, foreningens vedtægter, uddrag af Noter med alle anmeldelserne med tilhørende arkiv med numre tilbage fra de sidste 8 år, Historiekonkurrencen, sider om metode med meget mere. Her ligger også resultaterne af foreningens store medlemsundersøgelse om undervisningen og reformens konsekvenser som den opfattedes af medlemmerne. I den forbindelse fandt bestyrelsen det svært at komme i hurtig kontakt med medlemmerne. Vi sendte mail til alle landets rektorer med en bøn om at sende besked videre til de enkelte skolers fagkoordinatorer. Det viste sig at kun et fåtal af rektorerne efterkom vores opfordring, og at deltagerantallet i undersøgelsen kunne have været meget større end det faktisk blev lærerne havde simpelthen ikke fået besked, og mange kendte ikke til undersøgelsen, før den lukkede. Det syntes bestyrelsen var enormt ærgerligt. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til gennem regionssekretærerne at indsamle mail adresser på kontaktpersoner på de enkelte skoler. Dette arbejde er stadig i gang. En anden mulighed er også at tilmelde sig det nyhedsbrev, der er oprettet som en option på EMU historie. Dette gøres nemt fra forsiden eller fra og tager 2 gange ½ minut (husk at bekræfte

10 10 tilmeldingen i den tilsendte mail). Hermed får man automatisk leveret alle de seneste nyheder fra historiesiden i sin indbakke og er på denne måde hele tiden opdateret med det sidste nye. Men nyhedsbrevet giver også bestyrelsen mulighed for en hurtig kontakt til medlemmerne som f.eks. den lige nævnte undersøgelse. Der skal derfor herfra lyde en opfordring til at melde sig til: det er nemt, det er gratis og det er hurtigt! I samme åndedrag skal også lyde en opfordring til at sende materiale til EMU historiesiden. Der er en tendens til at man holder sine materialer og forløb for sig selv, det virker som om der hersker en faglig blufærdighed, at man helst ikke vil kigges fagligt over skulderen. Men vi kunne jo lige så godt hjælpe hinanden det ville jo være en oplagt måde at finde overskud til at få hverdagen til at hænge bedre sammen mellem alle de mange klasser, hver enkelt skal undervise i historie. Internationale medlemskaber, kontakter og konferencer Historielærerforeningen er medlem af flere europæiske organisationer. EUROCLIO er én af dem. Det er den europæiske sammenslutning af nationale historielærerforeninger, og der er p.t. 61 fuldgyldige medlemmer fra over 40 lande. De fleste lande har én national historielærerforening, men enkelte har indtil flere. Det gælder fx Rusland, som har hele 5 foreninger repræsenteret i EUROCLIO. Organisationen afholder hvert år en generalforsamling, som vi deltager i. Dette NGOsamarbejde har Historielærerforeningen traditionelt gjort meget for at pleje. Dels er det godt, at der finder et internationalt samarbejde sted omkring historieundervisning, og dels er EUROCLIO også en platform, hvorfra man kan nå længere end uden. Mange lande har en meget national præget historieundervisning med ditto curricula, materialer og synspunkter. Euroclio bidrager gennem sit netværk af historielærere og sine projekter til at ændre dette og til at bygge bro mellem de europæiske lande. Historielærerforeningen har deltaget i flere projekter omkring demokratiseringen af de østeuropæiske lande efter Murens fald og har siden 2000 fx taget del i et projekt på Balkan om bogudgivelse af fælles historiemateriale for Serbien, Kroatien og Bosnien- Herzegovina. I 2008 var foreningen i Sarajevo til fejringen af udgivelsen af denne usædvanlige bog. Det er via inspiration fra EUROCLIO, at Historielærerforeningen i lighed med mange andre europæiske landes historielærerforeninger har startet en Historiekonkurrence. De nationale Historiekonkurrencer forenes desuden i Eustory - en anden europæisk organisation, som vi er medlem af. Eustory giver hvert år vinderne af de nationale historiekonkurrencer mulighed for at mødes til seminarer rundt om i Europa. I år er det fx i Tyskland, Polen og Spanien. Medlemskontingentet til disse foreninger er beskedent. Endvidere deltager foreningen hvert 3. år i et nordisk historieseminar. I år er det i Tromsø i Norge.

11 11 Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PSGL) Foreningen har deltaget i tre ordinære og skal til ét ekstraordinært møde i PSGL i denne bestyrelsessamling. I dette forum mødes repræsentanter for de faglige foreninger med repræsentanter for GL. Der træffes ikke direkte afgørelser på dette forum, men man udveksler erfaringer og informerer gensidigt. Til det ekstraordinære møde i august 2009 er det især revision af læreplanen, der er på programmet. Jarl Damgaard fra UVM deltager også. Fagligt Forum Foreningen har deltaget i to møder i Fagligt Forum i denne samling, et meget kort møde i oktober 2008 om ks-problematik og et 4-timersmøde i april 2009 om stx- læreplansrevision. Diverse 1. Formanden har forsøgt ved møder i PSGL at få GL til at skrive en støtteerklæring om vigtigheden af det faglige arbejde, som de faglige foreningers bestyrelsesmedlemmer kunne vise deres rektor i en forhandling om timer til foreningsarbejdet. GL har dog ikke reageret. Anker Steffensen lovede allerede for år tilbage at skrive en sådan støtteerklæring, men den ser altså ikke ud til at være på vej. 2. Foreningen er ked af, at der ikke længere synes behov for at møde op til Faglig-pædagogisk kursus for at orientere om Foreningen, idet der ser ud til at være brug for det. Mange ved ikke, hvad vi har lavet, og hvor mange aktiviteter vi egentlig har i gang. 3. Ved Reformkonferencen i Svendborg luftede vi muligheden for at fabrikere et hæfte om metode m.m. målrettet til elever. Dette har vi midlertidigt udsat, idet fagkonsulenten har planer om at skrive et metodeafsnit i læreplanen. Når vi ved, hvad det vil indeholde og dække over, vil vi tage overvejelserne op igen. 4. Foreningen har afholdt møde med de to andre ks-foreninger (Religionslærerforeningen og FALS) både i marts og i maj 2009 for at finde ud af, om vi kunne nå hinanden i almindelighed og for et forslag til sammenlægningen af ks-eksamen og eks proj. i særdeleshed. 5. Foreningen har afholdt møde mellem repræsentanter for historieundervisningen i forskellige uddannelser. Dette forum kalder vi Forum for historieundervisning. Det drejer sig om folkeskolen, hhx, stx, hf, læreruddannelserne og universitetet. Meningen er dels at udveksle information om hinandens uddannelser til bedre forståelse for fx vores forventninger til hinanden, og dels at give inspiration til at udvikle nye teorier og metoder. 6. Formanden var til møde med DR den 25. maj 2009, idet DR gerne ville fortælle om den nye historie- og kulturkanal, der lanceres 1. november Mødet var lidet givtigt.

12 12 Tak til bestyrelsen for stort slid og rigtig godt samarbejde. Tak til regionssekretærer for gode, inspirerende kurser og møder i august også for oplevelser som medgaster på skonnerten Fylla. Tak til alle medlemmer for qua medlemskabet at gøre det muligt for os at drive denne forening til gavn for os alle. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Agnete Holst Andersen Formand

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00 Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV) Niels Vangkilde (NV) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT)

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 15. december 2014 Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 1 Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 Den årlige generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab blev afholdt på Skrammellegepladsen i Emdrup tirsdag 14. maj 2013. Forinden havde Lene

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Kære medlemmer af ICF Danmark Som vedtægterne foreskriver skal jeg hermed aflægge beretning for ICF Danmarks aktiviteter, udfordringer og økonomi i 2014.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere