Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden Konstitueringen. August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009"

Transkript

1 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf af. Det var Ulrik Grubb, Hans Jørgen Lyck Larsen, Claus Blaaberg, Jakob Buhl Jensen og Rasmus Nordland, og 5 nye kom til - Casper Døssing, Mikkel Elklit Olsen, Nikolaj Pedersen, Peder Kragh og Lars Husegaard. Peder Wiben, Klaus Bjerre, Mette Rønje og Agnete Holst Andersen blev siddende. Niels Henrik Jessen blev suppleant. Denne gang går 4 bestyrelsesmedlemmer af, nemlig Peder Wiben, Klaus Bjerre, Nikolaj Petersen og Agnete Holst Andersen, og der er således fire unavngivne pladser. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2007 med Agnete Holst Andersen som formand samt deltager i Fagligt Forums og PSGLs møder, Klaus Bjerre som kasserer, Peder Kragh som kursusregnskabsansvarlig, Mette Rønje, Casper Døssing og Agnete Holst Andersen i Historiekonkurrenceudvalget (også med deltagelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer Ulrik Grubb og Lise Bruun Rasmussen), Nikolaj Petersen, Lars Husegaard, Casper Døssing og Agnete Holst Andersen i presseudvalget, Peder Kragh og Mette Rønje i kursusudvalget samt Mikkel Elklit Olsen, Klaus Bjerre og Peder Kragh i internationalt udvalg. I denne periode overtog Peder Wiben desuden den ansvarshavende redaktørpost af Noter fra Lotte Schou, og han fortsatte desuden som anmelderredaktør, og endelig blev den afgående formand Ulrik Grubb revisor. Bestyrelsen har holdt møde ca. 5 gange om året af omkring 1 døgns varighed på forskellige kursussteder i landet. Fagkonsulenterne har så vidt muligt taget del i disse bestyrelsesmøder, og vi har og har haft et godt samarbejde med dem. Torben Jakobsen var med for sidste gang som fagkonsulent i april 2008, og Lene Jeppesen var med på sit første bestyrelsesmøde som fagkonsulent i november På det årlige bestyrelsesmøde i august er regionssekretærerne traditionelt inviteret med til en del af mødet. På disse bestyrelsesmøder har vi fulgt op på aktiviteterne, planlagt nye, redigeret Noter, planlagt kurser, forholdt os til de internationale kontakter, forholdt os til diverse evalueringsrapporter, diskuteret politiske strategier, pædagogik og meget mere. Men uden den gode kontaktflade på bestyrelseskonferencen (og andre konferencer) på Skolekom samt Historiesiden på EMU en havde vi ikke kunnet klare os med bare 5 møder årligt, for der har hele tiden været behov for løbende at tage hurtige beslutninger, ligesom der har været behov for løbende orienteringer.

2 2 Regionerne I de 7 regioner har foreningen mange gode og trofaste sekretærer, hvilket Jørgen Rømer i Nordjylland er et eksempel på. Han har 25- års jubilæum som regionssekretær i I regionerne arbejdes der energisk på at lave gode, spændende kurser - i gennemsnit mindst ét om året. Bestyrelsen har god sparring med regionssekretærerne, især til det årlige møde i august, hvor vi også hører om, hvad der rører sig i regionerne. Man kan både på EMU en og i Noter se, hvem der er regionssekretærer i hvilke regioner, og hvilke kurser de laver. Det politiske arbejde Bestyrelsen har ikke haft behov for - som så mange banker og virksomheder har haft det i denne periode - at have et punkt på dagsorden til generalforsamlingen med diverse bortforklaringer, ligesom vi heller ikke har haft behov for nogen trængsel ved håndvasken. Betyder det så, at vi ikke har lavet noget? Nej, man kan være enige eller uenige i bestyrelsens holdninger, men ingen kan beskylde os for ikke at have været arbejdsomme. I 2007 blev det første hold hf-kursister færdige efter reformen, og i 2008 blev det første hold reform-stx-studenter færdige. Det har derfor ligget i kortene, at vi i denne bestyrelsesperiode dels selv skulle evaluere faget historie i uddannelserne lige så vel som at forholde os til, at andre fx Evalueringsinstituttet - gjorde det. Endvidere turde vi håbe på, at vi i denne periode skulle stå bi som et minimum med gode råd - ved det forventede reformjusteringsarbejde. Det første vi derfor gjorde, da vi konstituerede os som bestyrelse, var at iværksætte en undersøgelse blandt historielærerne ved gymnasier og hf-kurser landet over. Undersøgelsen viste sådan set det, vi havde forventet, nemlig at 2005-reformen for faget historie på stx har betydet skævhed mellem timetal og krav og i Kultur-samfundsfagsgruppen har betydet, at historie på trods af sin særlige B-niveau status har svært ved at få tilsvarende plads i fagsamarbejdet. Undersøgelsen viste blandt andet også, at nogle af de faglige mål i læreplanen var svære at operationalisere. Den opfølgende rapport over denne undersøgelse sendte vi til Undervisningsministeriet samtidig med, at vi stillede ministeren nogle konkrete spørgsmål. Dette gav os adgang til det første besøg hos Jarl Damgaard i ministeriet den 19. juni Siden har vi haft endnu et møde dér den 13. januar 2009 i forbindelse med evalueringen af reformen, og foreningen er inviteret til møde i ministeriet igen den 27. august 2009 sammen med Religionslærerforeningen og FALS (Samfundsfagslærerforeningen) omkring sammenlægningen af eksamensprojektet og ks-eksamen. Ved Undervisningsministeriets statusmøde i Vejle i oktober 2008 var foreningen ikke orienteret om begivenheden i tide til at have vægtigt input på konferencen, idet invitationen var faldet på et

3 3 tidspunkt, hvor vi ikke havde nogen fagkonsulent, igennem hvem invitationen netop skulle have foreligget. Det var en skam. Jarl Damgaard har efterfølgende undskyldt. På baggrund af flere henvendelser til Folketingets Uddannelsesudvalg fik vi foretræde for dette den 17. februar Vi har grund til at tro, at det var i den forbindelse, at Dansk Folkeparti bestemte sig for at støtte vores ønske om at gøre historieopgaven på hf obligatorisk igen. Men vi havde naturligvis ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at faget selv skulle betale for denne ændring ved sammenlægningen af eksamensprojektet og ks-eksamen. Foreningen har naturligvis også reageret i pressen på dette. Evalueringsinstituttet (EVA) inviterede os til møde allerede i 2007, da man dér skulle i gang med forberedelserne til evalueringen af Kultur-samfundsfagsgruppen, og det har således været i indeværende bestyrelsesperiode, at vi har måttet forholde os til den rapport, som EVA barslede med i marts 2008 desangående. Vi reagerede med både læserbreve i dagspressen og i Gymnasieskolen dels alene og dels sammen med Religionslærerforeningen og FALS, idet vi slet ikke syntes, at EVA kom til bunds i de problematikker, vi i ks-samarbejdet står overfor. Vi reagerede atter, da EVA s rapport om historie på stx kom i marts Ganske vist var denne rapport tydeligere i sine anbefalinger en den forrige om ks, og den var også mere i tråd med Historielærerforeningens opfattelse af situationen. Men det er tydeligt, at EVA ikke anbefaler noget, der koster penge, hvilket også projektleder fra EVA, Rikke Sørup, selv erkendte ved den efterfølgende konference på Egå Gymnasium. Endelig har vi reageret på diverse rapporter fra forskellige grupper og udvalg nedsat af ministeriet fx Følgegruppens 7. rapport, Thunerapporten og Monsterrapport nr. 3. Flere af læserbrevene samt referaterne af flere af disse møder kan læses på Historiesiden på EMU en. Konferencen i Svendborg I forlængelse af evalueringerne og ønsket om status over faget arrangerede Historielærerforeningen 11. og 12. november 2008 en konference i Svendborg. 132 historielærere fra 75 uddannelsessteder deltog. Deltagerne engagerede sig i den grad i aktiviteterne, stillede gode spørgsmål og bidrog til formulering af problemstillinger samt løsningsforslag til nogle af dem på de workshops, som deltagerne havde mulighed for at deltage i. Men det stod også her klart ligesom det kom frem i vores undersøgelse fra januar at fagets store problemer er opstået i kølvandet på timereduktionen på stx samt fagets opkobling med samfundsfag og religion på hf. Rapporten med konklusionerne fra Svendborg kan blandt andet læses på Historiesiden på EMU en.

4 4 Fagets status Det er vist gledet ud af sprogbrugen igen, men ikke desto mindre var vendingen vi kører mens vi asfalterer meget sigende for vores situation i de første år med reformen. Ind imellem føles det alligevel lidt sådan endnu. Vi har selv skullet lære nyt, samtidig med at vi underviste i det, og bogsituationen har haltet bagefter. Det gør den endnu dels på grund af det umulige på skolerne i at skifte samtlige historiebøger ud på så kort tid, og dels fordi reformernes intentioner stadig ikke helt er slået igennem i det nye materiale. Det gælder for historie såvel som for andre fag. På trods af timetalsreduktion er historie stadig et A-niveaufag, og det skal vi være glade for. I det politiske system kan man dog aldrig vide sig sikker, idet der af forskellige grunde hersker forskellige dagsordener hos regering, opposition og embedsmænd. Det var da også embedsmændene, der ved besøget i ministeriet i juni 2008 måske for provokationens skyld spurgte os, hvad vi ville sige til historie som B-niveaufag. For en ordens skyld må foreningen hellere slå fast, at vi takkede pænt nej. Vi har dog grund til at have tiltro til, at VK-regeringen og dens støtteparti p.t. støtter stillingen som A-niveaufag. Der er for tiden politiske kræfter, der målrettet arbejder for at konvertere eksamener til undervisningstid, lige som der er kræfter, der arbejder for at konvertere de dyrere mundtlige eksamener til de billigere skriftlige. Bestyrelsen har hele tiden gjort det klart for politikerne, at vi ser så mange fordele i den mundtlige eksamen, at vi ikke kan anbefale en konvertering. Desuden ville det blive et helt andet fag, hvis der skulle komme skriftlig eksamen. Hvad eleverne angår, så er der ingen tvivl om, at faget historie på trods af vanskelighederne står stærkt i deres bevidsthed. Der er en stadig stigende deltagelse i SRP, AT mv. Kurser og kursuspolitik Foreningen har i perioden afholdt 2 nationale kurser / konferencer ( Status over reformerne og Videnskabsteori og metoder i historie ), ligesom de forskellige regioner har været aktive igennem perioden, hvor der er afholdt 9 regionskurser fordelt geografisk fra Bornholm over Vejen til Aalborg. På de nationale og regionskurser har der deltaget over 500 historielærere. Deltagerne er ligeledes spredt på mere end 125 uddannelsesinstitutioner i Danmark. Yderligere har foreningen i samarbejde med matematiklærerforeningen afholdt 3 konferencer om studieretningsprojekter i matematik og historie, som alle var meget velbesøgte. Endelig har Lotte Schou i samarbejde med først Lene Jeppesen og senere Susanne Ørnstrøm afholdt deres kurser Historie i fagligt samspil og Historie efter reformen tre gange med et ukendt deltagerantal.

5 5 Vi har også set udenfor Danmark i vores kursusaktivitet, hvor vi har haft i alt 3 rejsekurser, nemlig Spanien-Marokko, Gotland og Syrien. Kurserne fordeler sig på følgende emner: Nationale kurser Status over reformerne Videnskabsteori og metoder i historie Studieretningsprojekter i matematik og historie Regionale kurser Eksamensspørgsmål / magtens billeder Eksamen i historie / menneskerettigheder Nye vinkler på industrihistorien Mellemøsten konflikzone, islamisme og vestlig dominans Konference for historielærere De lange linier i Danmarkshistorien historiemaleriet Historisk metode og videnskabsteori Historiefagets metoder Krig som motor for social forandring Kommende kurser i efteråret 2009 er indtil videre Den ikke vestlige verden i historieundervisningen

6 6 Kernefaglighed og progression Historie i fagligt samspil Minoriteter og grænseproblemer (nationalt kursus og generalforsamling) Kommende rejsekurser Bulgarien-Makedonien Ghana Oversigt over overskud / underskud ved de enkelte kurser Spanien rejsekursus Overskud / underskud ,00 xx Munkensdam (region sydjylland) ,90 Avedøre (Lene og Lotte) 1000 xx 77 deltagere 53 Odense (regionalkursus Fyn) ,88 deltagere 80 Fredericia (nationalt kursus) ,35 deltagere 27 Aarhus (region Østjylland) 752,50 deltagere Gotland (rejsekursus) 5.123,02 xx 122 Svendborg (nationalt kursus) ,31 deltagere 33 Hillerød (region hovedstaden) 3.476,75 deltagere 39 Aalborg (region Nordjylland) ,50 deltagere 16 Bornholm (region Bornholm) 1.962,38 deltagere Rysensteen (Lotte og Susanne) 1000 xx 43 Vejen (region Sydjylland) 287,00 deltagere Eksamen i historie / menneskerettigheder Nye vinkler på industrihistorien Videnskabsteori og metoder i historie Krig som motor for social forandring Status over reformerne De lange linier i Danmarkshistorien historiemaleriet Historiefagets metoder Historisk metode og videnskabsteori Mellemøsten konflikzone, islamisme og vestlig dominans

7 7 Borupgaard (Lotte og Susanne) 1000 xx I alt bevægelse kr ,79 Det skal her bemærkes at det primært er det nationale kursus Status over reformerne som er skyld i underskud og dette var allerede bestemt på forhånd, da det ikke er meningen at kursuskassen skal akkumulere penge. Vi ved godt, at skolerne sjældent betaler det fulde kursusbeløb omkring rejsekurserne, og derfor har vi i bestyrelsen anstrengt os for at arrangere rejsekurser for enhver pengepung, således at det ikke kun er aldrende lektorer med stor friværdi, der kan tage på vores kurser til udlandet. Kursuskassen er blevet plejet og passet af Peder Kragh, som skal have stor tak for indsatsen. Noter og Stafetten Redaktionen af de enkelte numre går på omgang mellem bestyrelsens medlemmer. Noter ligner i princippet sig selv, men der er i den forløbne periode af økonomiske grunde skiftet format, hvilket de fleste dog sikkert ikke har opdaget, idet ændringen er minimal. Desuden har bestyrelsen som noget nyt startet et rum for meningsudveksling i Noter. Konceptet skal være, at Redaktionen giver stafetten til en debattør, som så selv vælger sin efterfølger. Denne opskrift ser ikke helt ud til at holde, idet vi allerede har måttet gøre et sporskifte, men det er ikke desto mindre hensigten at opretholde Stafetten. Man kan også følge med i Stafetten på Bestyrelsens side på EMU en. Noter s temaer er her sat på liste, så man kan danne sig et indtryk af diversiteten: Nr. 175: Den transatlantiske slavehandel Nr. 176: Historie og Musik Nr. 177: Transnational historie på tværs af Atlanten Nr. 178: Island og Danmark Nr. 179: Historiefagets filosofiske aspekter Nr. 180: Minoriteter i Undervisningen Nr. 181: Historie og Naturvidenskab Nr. 182: Aktiverende historieundervisning Nr. 183: Forskellige uddannelsers historieundervisning (Tema ikke endeligt i skrivende stund august 2009)

8 8 Mange tak til først Lotte Schou og nu Peder Wiben for deres flid og for det møjsommelige arbejde med at redigere Noter. Økonomi og medlemstal Det er glædeligt at se, at foreningens medlemstal er fortsat voksende. I de sidste to år er det steget med ca. 100 til Det afspejler en ganske høj organisationsprocent, på nogle skoler er den oppe på 100, men der er også skoler hvor vi kun har en lille del af historielærerne som medlemmer. Antallet af medlemmer er vigtigt fordi det giver os en større gennemslagskraft, men også fordi det betyder større kontingentindtægter. På trods af stigende udgifter, bl.a. til trykning af Noter og ikke mindst til forsendelsen (portoen er siden 2005 fordoblet til kr. pr. nummer, og snart stiger den til kr.) har vi kunnet fastholde et uændret kontingent og endda have overskud. Det betyder at vi kan gennemføre større arrangementer som fx konferencen i Svendborg og at vi har kunnet igangsætte en ny udgave af Historiedidaktikken. Historielærerforeningen har igennem endnu en periode nydt godt af Klaus Bjerres kyndige og ihærdige indsats med at holde styr på foreningens økonomi. Mange tak til Klaus for det store arbejde. Historiekonkurrencen Historiekonkurrencen kan efterhånden beskrives som en af de årligt tilbagevendende begivenheder, idet vi netop har afsluttet den 4. konkurrence. I skoleåret var temaet Min familie og i skoleåret var det Oprør mennesker, magt, muligheder. Som det vil være mange bekendt, er konkurrencen todelt, således at der indenfor ovenstående tema(er) afholdes én konkurrence med rene historieopgaver, samtidig med at der afholdes en anden i tværfaglige opgaver, hvor et af fagene naturligvis skal være historie. I den første kategori deltager typisk 1g og 2g-opgaver, mens det typisk er SRP til den tværfaglige. Desværre fandt vi ingen vinder i år i den første kategori, idet opgaverne ikke levede op til forventningerne. Det skyldes formodentlig, at historieopgaven skrives tidligere end før, at eleverne har for få historietimer forinden, og at vejledningen er rykket ud af undervisningen. Det kan vi kun beklage. Bertel Haarder er protektor på konkurrencen, og præmieoverrækkelsen til vinderne foregår i ministeriet. Undertegnede har i år gjort ham opmærksom på problemet, idet han jo kun skulle overrække én præmie. Han modtog informationen uden kommentarer.

9 9 Sidste skoleårs vindere af konkurrencerne var Mette Marie Lund-Jensen fra Vesthimmerlands Gymnasium og Rasmus Graversen fra Fredericia Gymnasium. Dette års historiekonkurrence blev vundet af Laura Gry Steffensen fra Egå Gymnasium med en opgave om Den spanske Borgerkrig i nyere film i kategorien tværfaglige opgaver. Vinderopgaverne kan læses på konkurrencens side på EMU en. Ny didaktik Vi tog sidste år initiativ til en revision og fornyelse af Historiedidaktikken. Den bliver som sidst uddelt gratis til foreningens medlemmer, og den vil blive sendt sammen med nummeret af Noter, som udkommer i december. Den nye Historiedidaktik er noget mere omfangsrig end den tidligere, idet der jo sker nye ting på undervisningsfronten hele tiden, og vi håber, at der vil være noget for enhver smag i denne nye udgave. Historiedidaktik er endvidere pensum for kandidaterne i uddannelsesstilling i historie. Lidt om EMU og nyhedsbrevet Historiesiden på EMU en har udviklet sig meget de seneste år, og der er kommet meget nyt materiale til. Der er nu hen ved besøg på historiesiden hver måned, og der er efterhånden rigtigt meget at komme efter til brug i undervisningen, materialer til opgaver og meget andet. Men EMU en er også foreningens og bestyrelsens hjemmeside. Her kan man finde uddrag af foreningens korrespondance, læserbreve til medierne, svar på debatindlæg, referater fra generalforsamlinger, foreningens vedtægter, uddrag af Noter med alle anmeldelserne med tilhørende arkiv med numre tilbage fra de sidste 8 år, Historiekonkurrencen, sider om metode med meget mere. Her ligger også resultaterne af foreningens store medlemsundersøgelse om undervisningen og reformens konsekvenser som den opfattedes af medlemmerne. I den forbindelse fandt bestyrelsen det svært at komme i hurtig kontakt med medlemmerne. Vi sendte mail til alle landets rektorer med en bøn om at sende besked videre til de enkelte skolers fagkoordinatorer. Det viste sig at kun et fåtal af rektorerne efterkom vores opfordring, og at deltagerantallet i undersøgelsen kunne have været meget større end det faktisk blev lærerne havde simpelthen ikke fået besked, og mange kendte ikke til undersøgelsen, før den lukkede. Det syntes bestyrelsen var enormt ærgerligt. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til gennem regionssekretærerne at indsamle mail adresser på kontaktpersoner på de enkelte skoler. Dette arbejde er stadig i gang. En anden mulighed er også at tilmelde sig det nyhedsbrev, der er oprettet som en option på EMU historie. Dette gøres nemt fra forsiden eller fra og tager 2 gange ½ minut (husk at bekræfte

10 10 tilmeldingen i den tilsendte mail). Hermed får man automatisk leveret alle de seneste nyheder fra historiesiden i sin indbakke og er på denne måde hele tiden opdateret med det sidste nye. Men nyhedsbrevet giver også bestyrelsen mulighed for en hurtig kontakt til medlemmerne som f.eks. den lige nævnte undersøgelse. Der skal derfor herfra lyde en opfordring til at melde sig til: det er nemt, det er gratis og det er hurtigt! I samme åndedrag skal også lyde en opfordring til at sende materiale til EMU historiesiden. Der er en tendens til at man holder sine materialer og forløb for sig selv, det virker som om der hersker en faglig blufærdighed, at man helst ikke vil kigges fagligt over skulderen. Men vi kunne jo lige så godt hjælpe hinanden det ville jo være en oplagt måde at finde overskud til at få hverdagen til at hænge bedre sammen mellem alle de mange klasser, hver enkelt skal undervise i historie. Internationale medlemskaber, kontakter og konferencer Historielærerforeningen er medlem af flere europæiske organisationer. EUROCLIO er én af dem. Det er den europæiske sammenslutning af nationale historielærerforeninger, og der er p.t. 61 fuldgyldige medlemmer fra over 40 lande. De fleste lande har én national historielærerforening, men enkelte har indtil flere. Det gælder fx Rusland, som har hele 5 foreninger repræsenteret i EUROCLIO. Organisationen afholder hvert år en generalforsamling, som vi deltager i. Dette NGOsamarbejde har Historielærerforeningen traditionelt gjort meget for at pleje. Dels er det godt, at der finder et internationalt samarbejde sted omkring historieundervisning, og dels er EUROCLIO også en platform, hvorfra man kan nå længere end uden. Mange lande har en meget national præget historieundervisning med ditto curricula, materialer og synspunkter. Euroclio bidrager gennem sit netværk af historielærere og sine projekter til at ændre dette og til at bygge bro mellem de europæiske lande. Historielærerforeningen har deltaget i flere projekter omkring demokratiseringen af de østeuropæiske lande efter Murens fald og har siden 2000 fx taget del i et projekt på Balkan om bogudgivelse af fælles historiemateriale for Serbien, Kroatien og Bosnien- Herzegovina. I 2008 var foreningen i Sarajevo til fejringen af udgivelsen af denne usædvanlige bog. Det er via inspiration fra EUROCLIO, at Historielærerforeningen i lighed med mange andre europæiske landes historielærerforeninger har startet en Historiekonkurrence. De nationale Historiekonkurrencer forenes desuden i Eustory - en anden europæisk organisation, som vi er medlem af. Eustory giver hvert år vinderne af de nationale historiekonkurrencer mulighed for at mødes til seminarer rundt om i Europa. I år er det fx i Tyskland, Polen og Spanien. Medlemskontingentet til disse foreninger er beskedent. Endvidere deltager foreningen hvert 3. år i et nordisk historieseminar. I år er det i Tromsø i Norge.

11 11 Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PSGL) Foreningen har deltaget i tre ordinære og skal til ét ekstraordinært møde i PSGL i denne bestyrelsessamling. I dette forum mødes repræsentanter for de faglige foreninger med repræsentanter for GL. Der træffes ikke direkte afgørelser på dette forum, men man udveksler erfaringer og informerer gensidigt. Til det ekstraordinære møde i august 2009 er det især revision af læreplanen, der er på programmet. Jarl Damgaard fra UVM deltager også. Fagligt Forum Foreningen har deltaget i to møder i Fagligt Forum i denne samling, et meget kort møde i oktober 2008 om ks-problematik og et 4-timersmøde i april 2009 om stx- læreplansrevision. Diverse 1. Formanden har forsøgt ved møder i PSGL at få GL til at skrive en støtteerklæring om vigtigheden af det faglige arbejde, som de faglige foreningers bestyrelsesmedlemmer kunne vise deres rektor i en forhandling om timer til foreningsarbejdet. GL har dog ikke reageret. Anker Steffensen lovede allerede for år tilbage at skrive en sådan støtteerklæring, men den ser altså ikke ud til at være på vej. 2. Foreningen er ked af, at der ikke længere synes behov for at møde op til Faglig-pædagogisk kursus for at orientere om Foreningen, idet der ser ud til at være brug for det. Mange ved ikke, hvad vi har lavet, og hvor mange aktiviteter vi egentlig har i gang. 3. Ved Reformkonferencen i Svendborg luftede vi muligheden for at fabrikere et hæfte om metode m.m. målrettet til elever. Dette har vi midlertidigt udsat, idet fagkonsulenten har planer om at skrive et metodeafsnit i læreplanen. Når vi ved, hvad det vil indeholde og dække over, vil vi tage overvejelserne op igen. 4. Foreningen har afholdt møde med de to andre ks-foreninger (Religionslærerforeningen og FALS) både i marts og i maj 2009 for at finde ud af, om vi kunne nå hinanden i almindelighed og for et forslag til sammenlægningen af ks-eksamen og eks proj. i særdeleshed. 5. Foreningen har afholdt møde mellem repræsentanter for historieundervisningen i forskellige uddannelser. Dette forum kalder vi Forum for historieundervisning. Det drejer sig om folkeskolen, hhx, stx, hf, læreruddannelserne og universitetet. Meningen er dels at udveksle information om hinandens uddannelser til bedre forståelse for fx vores forventninger til hinanden, og dels at give inspiration til at udvikle nye teorier og metoder. 6. Formanden var til møde med DR den 25. maj 2009, idet DR gerne ville fortælle om den nye historie- og kulturkanal, der lanceres 1. november Mødet var lidet givtigt.

12 12 Tak til bestyrelsen for stort slid og rigtig godt samarbejde. Tak til regionssekretærer for gode, inspirerende kurser og møder i august også for oplevelser som medgaster på skonnerten Fylla. Tak til alle medlemmer for qua medlemskabet at gøre det muligt for os at drive denne forening til gavn for os alle. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Agnete Holst Andersen Formand

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 7. juli INDHOLDSFORTEGNELSE Redaktionelt...3 Siden sidst...4 Generalforsamling 2007...6 Formandsberetning 2007...8 Censornyt - KR & KL...12 Kierkegaard Texthæfte...13 Censornyt

Læs mere

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere