Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/ Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken"

Transkript

1 Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/ Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed, med udgangspunkt i EnergiCenter Voldparken som best case. Vi er især interesserede i at forstå rammebetingelsernes betydning. Som leder af frivilligcentret er vi interesserede i at høre om dine oplevelser med de frivillige. Vi forestiller os at tale om dit arbejde her på stedet, værdien af de frivillige, og derefter Energicentrets udvikling og organisation. Mads baggrund og erfaringer og hensigt med at arbejde i EnergiCenter Voldparken: Mads lægger ud med at kalde sin erfaring med områdefornyelser som lidt et cirkusnummer, hvor han arbejdede et sted, gav den gas i nogle år og så rejste han derfra. Han beskriver det som at gassen gået ud af ballonen, efter nogle år. Det er noget man er blevet bedre til, siger han, og han tror ikke at der er nogen af de områdefornyelser, der er lavet i de sidste fem ti år ikke har efterladt noget. Herude på EnergiCenter Voldparken har man været god til i særlig grad at forankre tingene og det syntes han var enormt spændende. At se hvad skete der og hvad der virkede. Lars: Sidst vi var her, fik vi det ud af det at typisk efter en områdefornyelse efterlader man et medborgerhus Mads siger, at der ligger måske noget områdefornyelse tilbage, men har skiftet volumen. Det har ikke kostet kommunen kæmpe

2 summer at etablere EnergiCenter Voldparken, men til gengældt vanvittig mange timer fra frivillige. Lars: Vi vil gerne spørge ind til din rolle her på stedet. Vi forstår det som et bindeled mellem kommunen og de frivillige i høj grad, som vi har læst det i hvert fald. Men der er sikkert også mange andre ting i det Mads lægger vægt på at nogle ting udvikler sig ud fra hvilke rammer der er og hvilke ting der sker undervejs. Frivilligcentret er det eneste i København sat i en organisatorisk ramme og den forening som har driftsaftalen med Københavns kommune om at drive det, er også dem som er med til at udvikle stedet. De interesser har været tænkt sammen fra starten. De dækker selvfølgelig hele Brønshøj Husum, men der bliver dog arbejdet ud fra de fine rammer, der er på stedet. Mads rolle er både er at udvikle frivillighed generelt i Brønshøj Husum, men har også skrevet i sin kontrakt, at han skal være med til at udvikle huset, med de visioner det har om at være et mødested for frivillige og for de forskellige aktiviter. Lars: Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud i forhold til kontakt med kommunen og med de frivillige? Kontakt med kommunen er det nemme svar, siger Mads. De overrender os på ingen måde. Det er rent kontraktligt. En detaljeret kontrakt, hvor der skal leveres 5 produktionsmål om året, som er om rådgivning. Vi skal lave 100 rådgivninger om året. Det har de ingen problemer med at nå, siger Mads. Det handler om at skabe kvalitet og ikke produktion, og de prøver at holde det til det om året. Der ikke så mange frivillige, der kommer og siger, at de vil være frivillig, siger Mads. Der kommer mange med en idé at de vil gerne starte en aktivitet som frivillig og det er mere der, hvor de går ind og hjælper. Specielt Folkekøkkenet har virkelig matche mange frivillige, men de første år var der

3 ikke mange, der kom og ville være frivillige. De rådgiver også foreninger om deres organisatoriske ting og sager, siger Mads. De vil typisk have penge og frivillige og de har indgået et samarbejde med disse foreninger: der følger en masse ting med, hvis man skal have penge. Man skal ikke bare sige, hvad man mangler, men man skal lidt længere ned i tingene. Hvad er det I gerne vil bruge de frivillige til? Hvad er der for nogle opgaver der er? Hvordan modtager I de frivillige? Mads siger også at de får mange one hit wonders, som han kalder det. De er også forpligtet til at lave nogle events og holder Åbent Hus, hvor der kommer mange mennesker. De er forpligtede til at lave nogle netværksaktiviteter, og det har de også gjort gennem årene, men har ændret dem. Fra at være brede kom og vær med agtige events til mere fokuserede til nogle færre ting, og så har vi holdt nogle kurser. Det afrapporterer de så til kommunen en gang om året, hvorefter de kan sende flere penge. I forhold til de frivillige, har Mads flere roller. I og med at Udviklingsforeningen er hans arbejdsgiver er han også med til at udvikle den. Fordi det er et brugerdrevet sted, og ikke et kommunalt sted. Der sidder ikke professionelle, uden Mads. Der er ikke politikker udstukket af den centrale forvaltning eller kommunen, de skal følge. De skal selv finde ud af at drive stedet, og det kræver en masse af dem som frivillige ledere. Så han er med at sætte rammerne for det og træne dem i at træffe beslutninger. De er kun med i en periode hvorefter de skal blive selvforsynende. Det er noget med at skabe rammer omkring den brugerstyrede indsats og så træne dem i at være ledere. Det er DE frivillige, dem har jeg rimelig styr på, siger Mads. Så er der dem kommer ind af døren. Nogle møder op og vil være frivillig med f.eks., dyrke yoga, spille fodbold, sangkor eller drama. Mads rolle er at finde ud af om der findes noget som vedkommende kan være med til eller om de skal bygge noget op omkring vedkommende. Det kan være en svær proces at starte, særligt hvis en er alene, vi får mange enegængere,

4 siger Mads. Dem placerer de i Aktivitetsforeningen, hvor man kan prøve sig selv af. Hvis man kommer ind i et kulturhus et andet sted, så vil man spørge om man er i en forening og om man har nummeret fra kommunen, hvis nej, så skal man betale 500 kr. De gider de fleste ikke, siger Mads. Her kan man komme fra gaden og betale 50 kr. og starte en aktivitet. I år har de starte supermange aktiviteter, omkring stykker. Typisk er det med enkelte personer hvor de har noget de brænder for og er gode til og så får de hjælp. De får en tid her, et sted at være og får samlet en gruppe, der samles om deres aktivitet, og helst hjælper andre lidt til, fordi det er svært som enemand. 14 folk er under Aktivitetsforeningen. Meget blandet. De har f. eks. hjulpet Lektiecaféen op til at køre selvstændigt og skabt rammer omkring. Når du spiller håndbold har man andre at sparre med, forskellige kanter, rammer at leve op til. Det er meget mere flydende her. De frivillige er meget søgende og søger anerkendelse, råd og vejledning. Vi støtter, vi hører, vi lytter, rådgiver, helt konkrete lavpraktiske ting, hjælper dem med kommunikationsmateriale som Facebook og vores hjemmeside. Forventningsafstemning, hvad man kan forvente sig. Fordi der er mange der ikke har prøvet det før, som bare har en ide eller ønske. Medmindre det er let tilgængeligt (populært) så er det svært at starte noget op. Nogle holder op efter et stykke tid. Sangholdet kom aldrig op at køre, fordi det er særligt svært for en person og det er vigtigt at man får det spredt til flere hænder, siger Mads. De steder hvor det virker, er hvor flere frivillige kommer til, støtte hinanden og lukker flere ind i kredsen, det mere sårbart med en person. I Aktivitetsforeningen bruger de mest tid på at få noget sat i gang og støtte de frivillige undervejs. Større foreninger og organisationer er også frivillige, men de kan trække på foreningskonsulenter, hvis de f.eks. er dele af et forbund. Dem har de ikke så meget kontakt med, men kan skabe samarbejde, hvor de prøver at få fat i nye målgrupper. Tingbjerg pensionistcenter lave et spisearrangement for ensomme ældre sammen

5 med kirken og sundhedsforvaltningen, Forebyggelsescenter Vanløse, hvor vi har sat aktører sammen for at skabe noget nyt. Mads har bidraget dels med at få stedet her sat på landkortet, men har også opbygget frivillighed omkring ældreområdet. Der ikke noget organiseret ældrearbejde i Husum. I stedet for at jeg opfinder noget, så har de lavet et samarbejde med Tingbjerg pensionistcenter, så de har nogle aktiviter her på stedet, så noget kan bygges ud fra det. I forhold til at arbejde med noget der allerede er etableret, så kan vi være med til at skabe noget nyt, siger Mads. En kæmpe midtergruppe. En stor gruppe af foreninger hvor der er et par frivillige der skifter mellem et eller andet (opgaver), og ikke er super organiseret, dem vil vi egentlig gerne i kontakt med, hvor de kan tilbyde hjælp til at få tilskud fra kommunen, og få styr på deres organisering, generalforsamling, indkrævet kontigenter, lavet medlemslister. Der er stort mellemlag mellem lignende foreninger, som vi kunne tænke os at hjælpe dem, hvis de vil. De vil være sårbare på penge, organisering, hvem har egentlig ansvaret her. De tre grupper, enkeltmandsaktiviteter under Aktivitetsforeningen, så en kæmpebred gruppe af lidt organiserede med større eller mindre deltagerantal, gruppe af ret organiserede folkeoplysende foreninger, hvor de kan meget selv, men kan have brug for et skub i en eller anden retning. Lars: I forhold til debatten vedrørende frivillighed i velfærdssamfundets fremtid, hvilken rolle spiller det her på stedet? Ikke så meget her på stedet. Ikke så meget på vores lystavle. Lad de frivillige dog gøre det, siger Mads. Det er ikke en kerneydelse, så det er jo ikke det samme som frivillige på plejehjem. Det beskæftiger vi os ikke så meget med. De har heller ikke så store holdninger til det. De kan hjælpe hvis et plejehjem ville have hjælp til at sætte op en frivillig strategi, men det er ikke

6 sket, siger Mads. Hans indtryk er at Københavns Kommune heller ikke har det højt på dagsordenen. Det bliver nævnt, men er ikke langt fremme i deres bevidsthed. Det er ikke hans indtryk at det sker i nogle af de andre frivillige centre. Måske officiel politik siger noget andet, men fra den enkelte institution side er det for stort et arbejde, de ville ikke vide, hvordan de skulle gribe det an, siger han. Lars: Giver det nogen mening at tale om en typisk frivillig her på stedet? En slags overvejende repræsenteret? Der er mange enkeltpersonsfrivillige, som er ret selvorganiserede. Dem prøver EnergiCentret at sætte under Aktivitetsforeningen, så de kan have lidt styr på dem. Så er der de meget organiserede frivillige, som stadion eller spejdere eller andre foreninger, der har kørt i mange år. De har også flere pligtfrivillige, som har et ansvar, sidder i bestyrelsen, er ungdomstræner, det kører hele året rundt med fast frekvens, efter skema og man er ikke i tvivl om ens opgaver. Dem har de mange af, men de søger ikke hjælp. De har også en spændende midtergruppe, der er selvorganisere/halvorganisere. Nogen af dem vil noget mere, fordi de oplever de samme ting hele tiden, købe fodbolde igen, de vil gerne have at pengene kommer et andet sted fra i stedet for at samle penge ind fra deltagerne. Måske skulle vi lave det på en anden måde, dem har vi en del af og de kan løbe ind i nogle frustrationer. Det er de selvorganiserede, der bare brænder for et eller andet og ikke gider at beskæftige sig en skid med hvordan det skal fungere. Så er det dem midt imellem, der er kommet lidt længere og måske vil have mere organisering. Og så er der de pligtfrivillige der er virkeligt bureaukratiske. Det kan være en gammel forening og har andre udfordringer, hvor folk måske brænder ud. Der er der noget omkring motivation, hvordan man leder frivillige,

7 det kunne de godt tænke os at lave mere af, siger Mads, men mange foreninger tænker at det klarer de selv. Nogle af dem er store og er medlem af landsforbund og har konsulenter, de kan trække på. Der er en interessant midtergruppe, der ikke er medlemmer af de her forbund, fordi de ikke er så organiserede. Sigurd: Udfordringer med at arbejde med frivillige. Er det noget i har oplevet her på stedet? De har selvfølgelig rigtig mange, der går på arbejde. Det kan være vanskeligt at holde møder med kommunen, fordi mellem kl. 16 og er alles smertesgrænse, for dem der er frivillige kan have børn eller aftaler, og de ansatte skal noget andet. Man skal ramme en slags twilight zone for at ramme de frivillige og ansatte. Der er nogle kommuner der er gode til det og andre der er mindre gode. De frivilliges tid er dyrebare, de giver kommunen eller dem de arbejder for en gave, og det skal behandles godt. Man skal respektere deres tid. Deres kerneydelse er ikke at holde møde men lave deres aktivitet. Frivillighed handler om at det skal give mening at være med og være sjovt, og det er pejlemærker, og hvis det ikke er sjovt så gider man ikke at bruge mere tid på det. Så kan man selvfølgelig blive pligtfrivillig, valgt ind i bestyrelsen, eller kasser, så hænger man på det fordi dit navn står på papiret. Vigtigt at holde fast og pirre folks nysgerrighed. Men Folkekøkkenet tænkte mange at det er spændende, økologisk, kan man det? osv. Efterhånden siger de at de vil godt være med til det, måske fem gange, nogen siger måske det var det, nu gider jeg ik mere, det må man også respektere. Har man aftalt at køre en tur med fru Jensen så er det lidt mere obligatorisk, fordi hun bliver ked af det hvis man aflyser, mens i Folkekøkkenet kan nogen anden bare gøre det. Der er forskellige grader af forpligtelse, det skal man gøre klar for de frivillige når de starter.

8 Lars: I forhold til stedet udvikling. Har der været nogle større barrierer eller konflikter eller noget som har overrasket dig meget? Det er spændende, det kunne I skrive flere specialer om Mads kom til i 2012 og har ikke været med til alt. Samarbejde med kommunen er til stadighed en udfordring. EnergiCenter Voldparken har lige været nomineret til Året Partnerskab, men det er ikke et partnerskab uden problemer. Det er en ny model. Det er en stadig kamp om at holde fast i det partnerskab og holde fast i kommunens opmærksomhed fra EnergiCentrets side. Man skifter medarbejdere, hvor de skal sætte sig ind i tingene. Svært at fastholde interessen og ønsket om at gøre noget nyt. Bare fordi at man har en aftale med en forvaltning, så er det ikke sikkert at den anden synes det samme, meget oppe imod forvaltningsstrukturen, hat og briller for den anden. Man har forhandlet sig til hvert beløb og man har ikke fået en stor pose penge. Det er ikke noget der hedder kommunen, men det er syv dybt isolerede siloer... ikke noget helhed... vi har helhedssyn på dette sted og kommunen, men det har kommunen ikke. De skal navigere mellem forskellige instanser, nye folk, nye politikker. De er, ifølge Mads, i nogle forvaltningers øjne ikke et sted, fordi hvad producerer man der, kan man spørge? Det at man ikke er en skole eller er en fastdefineret størrelse, gør det sværere. Det at vi hele tiden prøver at finde nye løsninger bliver udfordret at kommunens standardløsninger, fordi det passer måske overhovedet ikke sammen. Nu siger jeg bevidst kommunen, fordi jeg vil ikke hænge nogen ud, siger han også. Køkkenet kører efter alle kunstens regler, siger Mads, og behøves de ikke at udfordre kommunen på. Det de udforder på, at lave børnemad, facility management, drive kulturhus, kan de gøre bedre end kommunen, siger han også. EnergiCentret er småt, og kommunen lægger ikke mærke til dem, men

9 havde det ligget i en mindre provinsby ville man lægge mærke til det. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Mads, at forvaltningerne er større, men de arbejder også med de lokale forvaltningskontorer, som er et glimrende samarbejde, dog ikke uden problemer. Med de ved at de findes og at de kan bruges til noget. Lokale politikere støtter også, nogle gange skal man have fat i dem i stedet for andre systemer. Også fint at være under radaren så man kan eksperimentere en masse, det har vi glæde af, vi får givet muligheder. Lars: To søjler, en fond og en social økonomisk virksomhed har man hentet inspirationen andre steder fra? Tanken var at stedet skulle være økonomisk bæredygtigt. Både kunne få penge til at løse opgave for kommunen og drifte et kulturhus for området på et rimeligt bæredygtigt niveau. Det kunne være at man tog penge for at udleje lokaler til foreninger og det offentlige. Velegnet til undervisning i dagtimerne, og der er ikke noget problem at betale for det, kommunen sparer også penge på den måde. Skulle kunne løbe rundt!, var et slagord, siger Mads. Virksomhedsdelen er delt op i fonden og frivilligdelen i forbindelse med Udviklingsforeningen, det er også en del af udviklingstanken at de frivillige kan være med til at udvikle stedet. Det har været en lang proces, hvor man blev faciliteteret af Områdefornyelsen hvordan man sætter sådant noget op. Det tror Mads er ret unikt, og har ikke kendskab til nogle andre lignende steder. De bruger synergien, siger Mads. Folkekøkkenet er et produktionskøkken, de kan lige købe 50 kg ekstra mad og sælge det. Det ikke noget problem for dem, de skaber lidt produktion og får det til at det løbe rundt økonomisk. Det havde vi ikke sådan regnet med. Mads vil holde fast i tanken at det skal løbe rundt og have en sund økonomisk tankegang. I stedet for at det blev én bestyrelse er der to, hvor fonden er mere professionelt orienteret, enten fra kommunen, erhversfolk og folk med gode netværk.

10 Lars: Frivilligrådet? Ligger det måske implicit i Aktivt Netværk eller Udviklingsforeningen? Der bliver holdt nogle medlemsmøder for Udviklingsforeningen, hvor udvikling bliver drøftet. Ting er relativt nye, siger Mads, måske fungeret i halvandet år, og de lærer stadig hinanden at kende. Man render ikke hinanden på dørene, så stor er interessen heller ikke. Det er der hvor demokratiet udfolder sig. Foreninger har i et almindeligt kulturhus eller en hal ikke en skid at skulle sagt, siger Mads. Her er der en anden form for demokrati, hvis man møder op til møderne, hvor man kan søge indflydelse, forhåbenligt bliver ved. Lars: Hvad er forskellen mellem Udviklingsforeningen og Aktivt Netværk? Aktivt Netværk findes ikke, siger Mads. Aktivt Netværk har aldrig været forsøgt oprettet. Der findes Aktivitetsforeningen, hvor enkelte personer kan komme. Områdefornyelsen lavede en frivillig café en gang om måndeden i et par år hvor der var penge at søge, statslir og kommunale, og det udnyttede man til at få et frivilligcenter, og midler til at lave frivillige aktiviteter. Caféen fungerede som et netværk for frivillige, og det var gratis bespisning. Nogen arbejdede frivilligt, nogen lavede ikke, der var ikke nogen screening. Det har vi lavet om ad åre. I stedet for at købe catering for flere tusind kroner, så fik de hellere køkkenet til at lave mad. Hvis det handlede om netværk og kompetencer så lavede vi aktiviteter der passede til det, som Åben Café hvor man kunne mødes på kryds og tværs.

11 Lars: Hvilket råd kunne du give til dine kollegaer i andre steder i lignende position? Udfordringen i et frivilligcenter er at finde sine ben og finde sin rolle i et ofte uklart defineret landskab og komme være naiv, siger Mads. At vente på at frivillige kommer til døren i Husum, det sker ikke. Der er i høj grad aktiviteterne som definerer frivilligheden. Der er ikke mange, der tænker: Jeg vil være frivillig, mange gange er folk fremmedgjort for begrebet frivillig, siger Mads. Der kommer en del frivillig, der er styret andet steds fra, som Flygtningehjælp eller andre store organisationer, der er aktive på stedet, og er helt tunet ind. Et råd er at finde sine egne ben og lave lidt mere end man tror. Jeg tror de fleste frivillige vil have faste rammer, ikke være bange for at lave rugbrødsarbejde og stille stole op eller mere konkret i forhold til Aktivitetsforeningen hjælp til regnskab, det fleste fucker op mht regnskab, det tænker man ik så meget over. Fint at have store forkromede tanker mht. at hjælpe de frivillige, siger Mads, men ofte er det i de lavpraktiske ting at de har brug for hjælp, der er mange ressourcestærke mennesker der kan skrive en ansøgning og tænke et projekt, men når det kommer til det lavpraktiske så er det en udfordring, så er spørgsmålet om de ikke skal støttes der, siger han også. Der er også store spændende strategiske indsatser og overvejelser man kan gøre sammen med de frivillige. EnergiCentret hjælper en del etniske foreninger. De starter et helt andet sted, og der er meget rådgivning. Det er nærmest en kulturforståelse. Man skal også begrænse, man kan hurtigt fylde to tre stillinger med at halvstyre projekter og foreninger. Hvis det skal være en succes, så skal man også engagere sig rimeligt meget i det. Der er mange frivillige der ikke overlever, men går slukørede hjem, siger Mads og taler om forventningsafstemning. Man kan ikke bare starte et dramahold, der skal virkelig held og gode netværk til. Omvendt bliver rammerne bedre og

12 man kan sige at succes avler mere succes, det man kalder for synergi, ikke. En aktivitet som er rytmik for børn har kørt med kommunale tilskud, men er nu frivilligt. Aktiviteten gik lidt ned herefter, men de er stadig glade for at de stadig kan være her uden at være i en forening. På Facebook var vi med til at skabe en succes med Folkekøkkenet, kæmpe netværk. Mange læser det og deler det og det kommer ud til flere mennesker, og de har erfaret at det kommer flere mennesker ud af det, siger Mads. Mange ting som havde været udmærket tænkt for to år siden ville have mislykkes (i dag) fordi der var ikke netværk, folk forbandt ECV ikke med noget, mange siger: Nåå Folkekøkken, når de hører om ECV. Rammerne for de selvorganiserede er ikke bedre ret mange andre steder. Han siger, at succesraten er også hvor ihærdig du er, hvor meget kommer du selv med, hvor hurtigt kan du rykke, kan du selv blive en succes, og synes det er sjovt det du laver. Lektiecaféen blev f.eks. lynhurtigt en stor succes og kører rigtigt godt i dag. Man skal have et godt netværk, referere til et eller andet der er gået godt. De selvforklarende aktiviteter som spejdere og håndbold er noget helt andet, de bruger bare stedet som en facilitet. Mads siger, at de ser, at de ser det som en god facilitet, men de har ikke nogen tilfredshedsundersøgelse på. Til sidst siger Mads, at det er lettere at komme til EnergiCentret end til en anden facilitet.

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen organisationen aktiviteterne faciliteterne som tog sin begyndelse i 2008, hvor det blev

Læs mere

Kortlægning af frivilligliv. tilbyde konsulentkompetencer. og inspirationstilbud. Samarbejde med andre aktører. Udendørs happenings/aktiviteter

Kortlægning af frivilligliv. tilbyde konsulentkompetencer. og inspirationstilbud. Samarbejde med andre aktører. Udendørs happenings/aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Tilbud på Frivilligcenter i Københavns Kommune Krav Nabo Østerbro Hyltebjerggård Tilbyde lokal rådgivning til foreningsfolk og projektmagere

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Bilag 2 Opsummering Lars: Tak for at være med i din aktivitet. Det gav en god følelse i kroppen. Hvornår startede du som frivillig?

Bilag 2 Opsummering Lars: Tak for at være med i din aktivitet. Det gav en god følelse i kroppen. Hvornår startede du som frivillig? Bilag 2 Opsummering Interview med Boliana Thomsen 8/12 2014. Varighed: 30 minutter. Frivillig på aktiviteten Bevægelse med Boliana og næstforkvinde i Aktivitetsforeningen Lars: Tak for at være med i din

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Frivillighed, ledelse og motivation

Frivillighed, ledelse og motivation Køb bøgerne i dag Frivillighed, ledelse og motivation V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Hvordan udvikler

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Page 1 of 5 HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Af Anne Mette Ehlers Ægte interesse, empati og især engagement. Det er den bedste opskrift på en vejledningssamtale, der motiverer unge mennesker. Er man

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

EnergiCenter Voldparken

EnergiCenter Voldparken Visionen fra 2008 er kommet videre EnergiCenter Voldparken Voldparken Skole bliver til dynamisk kraftcenter 1. december 2010 Vision: Visionen for Energi Center Voldparken indebærer, at aktiviteterne skal

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt.

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Lars Kruse Danmarks Idræts-Forbund 61 Special Forbund ca. 11.000 foreninger Har arbejdet med idræt og integration gennem flere år også på Nørrebro Midlertidighed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj D 26. april. Udfordringer Uklare forventninger til frivillige Lederes travlhed - administrative opgaver tager tiden (manager kontra leder) For få ressourcer

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Sker der reel samskabelse i din kommune? Anne Tortzen

Sker der reel samskabelse i din kommune? Anne Tortzen Sker der reel samskabelse i din kommune? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD (RUC/UKON): Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere