Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/ Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken"

Transkript

1 Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/ Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed, med udgangspunkt i EnergiCenter Voldparken som best case. Vi er især interesserede i at forstå rammebetingelsernes betydning. Som leder af frivilligcentret er vi interesserede i at høre om dine oplevelser med de frivillige. Vi forestiller os at tale om dit arbejde her på stedet, værdien af de frivillige, og derefter Energicentrets udvikling og organisation. Mads baggrund og erfaringer og hensigt med at arbejde i EnergiCenter Voldparken: Mads lægger ud med at kalde sin erfaring med områdefornyelser som lidt et cirkusnummer, hvor han arbejdede et sted, gav den gas i nogle år og så rejste han derfra. Han beskriver det som at gassen gået ud af ballonen, efter nogle år. Det er noget man er blevet bedre til, siger han, og han tror ikke at der er nogen af de områdefornyelser, der er lavet i de sidste fem ti år ikke har efterladt noget. Herude på EnergiCenter Voldparken har man været god til i særlig grad at forankre tingene og det syntes han var enormt spændende. At se hvad skete der og hvad der virkede. Lars: Sidst vi var her, fik vi det ud af det at typisk efter en områdefornyelse efterlader man et medborgerhus Mads siger, at der ligger måske noget områdefornyelse tilbage, men har skiftet volumen. Det har ikke kostet kommunen kæmpe

2 summer at etablere EnergiCenter Voldparken, men til gengældt vanvittig mange timer fra frivillige. Lars: Vi vil gerne spørge ind til din rolle her på stedet. Vi forstår det som et bindeled mellem kommunen og de frivillige i høj grad, som vi har læst det i hvert fald. Men der er sikkert også mange andre ting i det Mads lægger vægt på at nogle ting udvikler sig ud fra hvilke rammer der er og hvilke ting der sker undervejs. Frivilligcentret er det eneste i København sat i en organisatorisk ramme og den forening som har driftsaftalen med Københavns kommune om at drive det, er også dem som er med til at udvikle stedet. De interesser har været tænkt sammen fra starten. De dækker selvfølgelig hele Brønshøj Husum, men der bliver dog arbejdet ud fra de fine rammer, der er på stedet. Mads rolle er både er at udvikle frivillighed generelt i Brønshøj Husum, men har også skrevet i sin kontrakt, at han skal være med til at udvikle huset, med de visioner det har om at være et mødested for frivillige og for de forskellige aktiviter. Lars: Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud i forhold til kontakt med kommunen og med de frivillige? Kontakt med kommunen er det nemme svar, siger Mads. De overrender os på ingen måde. Det er rent kontraktligt. En detaljeret kontrakt, hvor der skal leveres 5 produktionsmål om året, som er om rådgivning. Vi skal lave 100 rådgivninger om året. Det har de ingen problemer med at nå, siger Mads. Det handler om at skabe kvalitet og ikke produktion, og de prøver at holde det til det om året. Der ikke så mange frivillige, der kommer og siger, at de vil være frivillig, siger Mads. Der kommer mange med en idé at de vil gerne starte en aktivitet som frivillig og det er mere der, hvor de går ind og hjælper. Specielt Folkekøkkenet har virkelig matche mange frivillige, men de første år var der

3 ikke mange, der kom og ville være frivillige. De rådgiver også foreninger om deres organisatoriske ting og sager, siger Mads. De vil typisk have penge og frivillige og de har indgået et samarbejde med disse foreninger: der følger en masse ting med, hvis man skal have penge. Man skal ikke bare sige, hvad man mangler, men man skal lidt længere ned i tingene. Hvad er det I gerne vil bruge de frivillige til? Hvad er der for nogle opgaver der er? Hvordan modtager I de frivillige? Mads siger også at de får mange one hit wonders, som han kalder det. De er også forpligtet til at lave nogle events og holder Åbent Hus, hvor der kommer mange mennesker. De er forpligtede til at lave nogle netværksaktiviteter, og det har de også gjort gennem årene, men har ændret dem. Fra at være brede kom og vær med agtige events til mere fokuserede til nogle færre ting, og så har vi holdt nogle kurser. Det afrapporterer de så til kommunen en gang om året, hvorefter de kan sende flere penge. I forhold til de frivillige, har Mads flere roller. I og med at Udviklingsforeningen er hans arbejdsgiver er han også med til at udvikle den. Fordi det er et brugerdrevet sted, og ikke et kommunalt sted. Der sidder ikke professionelle, uden Mads. Der er ikke politikker udstukket af den centrale forvaltning eller kommunen, de skal følge. De skal selv finde ud af at drive stedet, og det kræver en masse af dem som frivillige ledere. Så han er med at sætte rammerne for det og træne dem i at træffe beslutninger. De er kun med i en periode hvorefter de skal blive selvforsynende. Det er noget med at skabe rammer omkring den brugerstyrede indsats og så træne dem i at være ledere. Det er DE frivillige, dem har jeg rimelig styr på, siger Mads. Så er der dem kommer ind af døren. Nogle møder op og vil være frivillig med f.eks., dyrke yoga, spille fodbold, sangkor eller drama. Mads rolle er at finde ud af om der findes noget som vedkommende kan være med til eller om de skal bygge noget op omkring vedkommende. Det kan være en svær proces at starte, særligt hvis en er alene, vi får mange enegængere,

4 siger Mads. Dem placerer de i Aktivitetsforeningen, hvor man kan prøve sig selv af. Hvis man kommer ind i et kulturhus et andet sted, så vil man spørge om man er i en forening og om man har nummeret fra kommunen, hvis nej, så skal man betale 500 kr. De gider de fleste ikke, siger Mads. Her kan man komme fra gaden og betale 50 kr. og starte en aktivitet. I år har de starte supermange aktiviteter, omkring stykker. Typisk er det med enkelte personer hvor de har noget de brænder for og er gode til og så får de hjælp. De får en tid her, et sted at være og får samlet en gruppe, der samles om deres aktivitet, og helst hjælper andre lidt til, fordi det er svært som enemand. 14 folk er under Aktivitetsforeningen. Meget blandet. De har f. eks. hjulpet Lektiecaféen op til at køre selvstændigt og skabt rammer omkring. Når du spiller håndbold har man andre at sparre med, forskellige kanter, rammer at leve op til. Det er meget mere flydende her. De frivillige er meget søgende og søger anerkendelse, råd og vejledning. Vi støtter, vi hører, vi lytter, rådgiver, helt konkrete lavpraktiske ting, hjælper dem med kommunikationsmateriale som Facebook og vores hjemmeside. Forventningsafstemning, hvad man kan forvente sig. Fordi der er mange der ikke har prøvet det før, som bare har en ide eller ønske. Medmindre det er let tilgængeligt (populært) så er det svært at starte noget op. Nogle holder op efter et stykke tid. Sangholdet kom aldrig op at køre, fordi det er særligt svært for en person og det er vigtigt at man får det spredt til flere hænder, siger Mads. De steder hvor det virker, er hvor flere frivillige kommer til, støtte hinanden og lukker flere ind i kredsen, det mere sårbart med en person. I Aktivitetsforeningen bruger de mest tid på at få noget sat i gang og støtte de frivillige undervejs. Større foreninger og organisationer er også frivillige, men de kan trække på foreningskonsulenter, hvis de f.eks. er dele af et forbund. Dem har de ikke så meget kontakt med, men kan skabe samarbejde, hvor de prøver at få fat i nye målgrupper. Tingbjerg pensionistcenter lave et spisearrangement for ensomme ældre sammen

5 med kirken og sundhedsforvaltningen, Forebyggelsescenter Vanløse, hvor vi har sat aktører sammen for at skabe noget nyt. Mads har bidraget dels med at få stedet her sat på landkortet, men har også opbygget frivillighed omkring ældreområdet. Der ikke noget organiseret ældrearbejde i Husum. I stedet for at jeg opfinder noget, så har de lavet et samarbejde med Tingbjerg pensionistcenter, så de har nogle aktiviter her på stedet, så noget kan bygges ud fra det. I forhold til at arbejde med noget der allerede er etableret, så kan vi være med til at skabe noget nyt, siger Mads. En kæmpe midtergruppe. En stor gruppe af foreninger hvor der er et par frivillige der skifter mellem et eller andet (opgaver), og ikke er super organiseret, dem vil vi egentlig gerne i kontakt med, hvor de kan tilbyde hjælp til at få tilskud fra kommunen, og få styr på deres organisering, generalforsamling, indkrævet kontigenter, lavet medlemslister. Der er stort mellemlag mellem lignende foreninger, som vi kunne tænke os at hjælpe dem, hvis de vil. De vil være sårbare på penge, organisering, hvem har egentlig ansvaret her. De tre grupper, enkeltmandsaktiviteter under Aktivitetsforeningen, så en kæmpebred gruppe af lidt organiserede med større eller mindre deltagerantal, gruppe af ret organiserede folkeoplysende foreninger, hvor de kan meget selv, men kan have brug for et skub i en eller anden retning. Lars: I forhold til debatten vedrørende frivillighed i velfærdssamfundets fremtid, hvilken rolle spiller det her på stedet? Ikke så meget her på stedet. Ikke så meget på vores lystavle. Lad de frivillige dog gøre det, siger Mads. Det er ikke en kerneydelse, så det er jo ikke det samme som frivillige på plejehjem. Det beskæftiger vi os ikke så meget med. De har heller ikke så store holdninger til det. De kan hjælpe hvis et plejehjem ville have hjælp til at sætte op en frivillig strategi, men det er ikke

6 sket, siger Mads. Hans indtryk er at Københavns Kommune heller ikke har det højt på dagsordenen. Det bliver nævnt, men er ikke langt fremme i deres bevidsthed. Det er ikke hans indtryk at det sker i nogle af de andre frivillige centre. Måske officiel politik siger noget andet, men fra den enkelte institution side er det for stort et arbejde, de ville ikke vide, hvordan de skulle gribe det an, siger han. Lars: Giver det nogen mening at tale om en typisk frivillig her på stedet? En slags overvejende repræsenteret? Der er mange enkeltpersonsfrivillige, som er ret selvorganiserede. Dem prøver EnergiCentret at sætte under Aktivitetsforeningen, så de kan have lidt styr på dem. Så er der de meget organiserede frivillige, som stadion eller spejdere eller andre foreninger, der har kørt i mange år. De har også flere pligtfrivillige, som har et ansvar, sidder i bestyrelsen, er ungdomstræner, det kører hele året rundt med fast frekvens, efter skema og man er ikke i tvivl om ens opgaver. Dem har de mange af, men de søger ikke hjælp. De har også en spændende midtergruppe, der er selvorganisere/halvorganisere. Nogen af dem vil noget mere, fordi de oplever de samme ting hele tiden, købe fodbolde igen, de vil gerne have at pengene kommer et andet sted fra i stedet for at samle penge ind fra deltagerne. Måske skulle vi lave det på en anden måde, dem har vi en del af og de kan løbe ind i nogle frustrationer. Det er de selvorganiserede, der bare brænder for et eller andet og ikke gider at beskæftige sig en skid med hvordan det skal fungere. Så er det dem midt imellem, der er kommet lidt længere og måske vil have mere organisering. Og så er der de pligtfrivillige der er virkeligt bureaukratiske. Det kan være en gammel forening og har andre udfordringer, hvor folk måske brænder ud. Der er der noget omkring motivation, hvordan man leder frivillige,

7 det kunne de godt tænke os at lave mere af, siger Mads, men mange foreninger tænker at det klarer de selv. Nogle af dem er store og er medlem af landsforbund og har konsulenter, de kan trække på. Der er en interessant midtergruppe, der ikke er medlemmer af de her forbund, fordi de ikke er så organiserede. Sigurd: Udfordringer med at arbejde med frivillige. Er det noget i har oplevet her på stedet? De har selvfølgelig rigtig mange, der går på arbejde. Det kan være vanskeligt at holde møder med kommunen, fordi mellem kl. 16 og er alles smertesgrænse, for dem der er frivillige kan have børn eller aftaler, og de ansatte skal noget andet. Man skal ramme en slags twilight zone for at ramme de frivillige og ansatte. Der er nogle kommuner der er gode til det og andre der er mindre gode. De frivilliges tid er dyrebare, de giver kommunen eller dem de arbejder for en gave, og det skal behandles godt. Man skal respektere deres tid. Deres kerneydelse er ikke at holde møde men lave deres aktivitet. Frivillighed handler om at det skal give mening at være med og være sjovt, og det er pejlemærker, og hvis det ikke er sjovt så gider man ikke at bruge mere tid på det. Så kan man selvfølgelig blive pligtfrivillig, valgt ind i bestyrelsen, eller kasser, så hænger man på det fordi dit navn står på papiret. Vigtigt at holde fast og pirre folks nysgerrighed. Men Folkekøkkenet tænkte mange at det er spændende, økologisk, kan man det? osv. Efterhånden siger de at de vil godt være med til det, måske fem gange, nogen siger måske det var det, nu gider jeg ik mere, det må man også respektere. Har man aftalt at køre en tur med fru Jensen så er det lidt mere obligatorisk, fordi hun bliver ked af det hvis man aflyser, mens i Folkekøkkenet kan nogen anden bare gøre det. Der er forskellige grader af forpligtelse, det skal man gøre klar for de frivillige når de starter.

8 Lars: I forhold til stedet udvikling. Har der været nogle større barrierer eller konflikter eller noget som har overrasket dig meget? Det er spændende, det kunne I skrive flere specialer om Mads kom til i 2012 og har ikke været med til alt. Samarbejde med kommunen er til stadighed en udfordring. EnergiCenter Voldparken har lige været nomineret til Året Partnerskab, men det er ikke et partnerskab uden problemer. Det er en ny model. Det er en stadig kamp om at holde fast i det partnerskab og holde fast i kommunens opmærksomhed fra EnergiCentrets side. Man skifter medarbejdere, hvor de skal sætte sig ind i tingene. Svært at fastholde interessen og ønsket om at gøre noget nyt. Bare fordi at man har en aftale med en forvaltning, så er det ikke sikkert at den anden synes det samme, meget oppe imod forvaltningsstrukturen, hat og briller for den anden. Man har forhandlet sig til hvert beløb og man har ikke fået en stor pose penge. Det er ikke noget der hedder kommunen, men det er syv dybt isolerede siloer... ikke noget helhed... vi har helhedssyn på dette sted og kommunen, men det har kommunen ikke. De skal navigere mellem forskellige instanser, nye folk, nye politikker. De er, ifølge Mads, i nogle forvaltningers øjne ikke et sted, fordi hvad producerer man der, kan man spørge? Det at man ikke er en skole eller er en fastdefineret størrelse, gør det sværere. Det at vi hele tiden prøver at finde nye løsninger bliver udfordret at kommunens standardløsninger, fordi det passer måske overhovedet ikke sammen. Nu siger jeg bevidst kommunen, fordi jeg vil ikke hænge nogen ud, siger han også. Køkkenet kører efter alle kunstens regler, siger Mads, og behøves de ikke at udfordre kommunen på. Det de udforder på, at lave børnemad, facility management, drive kulturhus, kan de gøre bedre end kommunen, siger han også. EnergiCentret er småt, og kommunen lægger ikke mærke til dem, men

9 havde det ligget i en mindre provinsby ville man lægge mærke til det. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Mads, at forvaltningerne er større, men de arbejder også med de lokale forvaltningskontorer, som er et glimrende samarbejde, dog ikke uden problemer. Med de ved at de findes og at de kan bruges til noget. Lokale politikere støtter også, nogle gange skal man have fat i dem i stedet for andre systemer. Også fint at være under radaren så man kan eksperimentere en masse, det har vi glæde af, vi får givet muligheder. Lars: To søjler, en fond og en social økonomisk virksomhed har man hentet inspirationen andre steder fra? Tanken var at stedet skulle være økonomisk bæredygtigt. Både kunne få penge til at løse opgave for kommunen og drifte et kulturhus for området på et rimeligt bæredygtigt niveau. Det kunne være at man tog penge for at udleje lokaler til foreninger og det offentlige. Velegnet til undervisning i dagtimerne, og der er ikke noget problem at betale for det, kommunen sparer også penge på den måde. Skulle kunne løbe rundt!, var et slagord, siger Mads. Virksomhedsdelen er delt op i fonden og frivilligdelen i forbindelse med Udviklingsforeningen, det er også en del af udviklingstanken at de frivillige kan være med til at udvikle stedet. Det har været en lang proces, hvor man blev faciliteteret af Områdefornyelsen hvordan man sætter sådant noget op. Det tror Mads er ret unikt, og har ikke kendskab til nogle andre lignende steder. De bruger synergien, siger Mads. Folkekøkkenet er et produktionskøkken, de kan lige købe 50 kg ekstra mad og sælge det. Det ikke noget problem for dem, de skaber lidt produktion og får det til at det løbe rundt økonomisk. Det havde vi ikke sådan regnet med. Mads vil holde fast i tanken at det skal løbe rundt og have en sund økonomisk tankegang. I stedet for at det blev én bestyrelse er der to, hvor fonden er mere professionelt orienteret, enten fra kommunen, erhversfolk og folk med gode netværk.

10 Lars: Frivilligrådet? Ligger det måske implicit i Aktivt Netværk eller Udviklingsforeningen? Der bliver holdt nogle medlemsmøder for Udviklingsforeningen, hvor udvikling bliver drøftet. Ting er relativt nye, siger Mads, måske fungeret i halvandet år, og de lærer stadig hinanden at kende. Man render ikke hinanden på dørene, så stor er interessen heller ikke. Det er der hvor demokratiet udfolder sig. Foreninger har i et almindeligt kulturhus eller en hal ikke en skid at skulle sagt, siger Mads. Her er der en anden form for demokrati, hvis man møder op til møderne, hvor man kan søge indflydelse, forhåbenligt bliver ved. Lars: Hvad er forskellen mellem Udviklingsforeningen og Aktivt Netværk? Aktivt Netværk findes ikke, siger Mads. Aktivt Netværk har aldrig været forsøgt oprettet. Der findes Aktivitetsforeningen, hvor enkelte personer kan komme. Områdefornyelsen lavede en frivillig café en gang om måndeden i et par år hvor der var penge at søge, statslir og kommunale, og det udnyttede man til at få et frivilligcenter, og midler til at lave frivillige aktiviteter. Caféen fungerede som et netværk for frivillige, og det var gratis bespisning. Nogen arbejdede frivilligt, nogen lavede ikke, der var ikke nogen screening. Det har vi lavet om ad åre. I stedet for at købe catering for flere tusind kroner, så fik de hellere køkkenet til at lave mad. Hvis det handlede om netværk og kompetencer så lavede vi aktiviteter der passede til det, som Åben Café hvor man kunne mødes på kryds og tværs.

11 Lars: Hvilket råd kunne du give til dine kollegaer i andre steder i lignende position? Udfordringen i et frivilligcenter er at finde sine ben og finde sin rolle i et ofte uklart defineret landskab og komme være naiv, siger Mads. At vente på at frivillige kommer til døren i Husum, det sker ikke. Der er i høj grad aktiviteterne som definerer frivilligheden. Der er ikke mange, der tænker: Jeg vil være frivillig, mange gange er folk fremmedgjort for begrebet frivillig, siger Mads. Der kommer en del frivillig, der er styret andet steds fra, som Flygtningehjælp eller andre store organisationer, der er aktive på stedet, og er helt tunet ind. Et råd er at finde sine egne ben og lave lidt mere end man tror. Jeg tror de fleste frivillige vil have faste rammer, ikke være bange for at lave rugbrødsarbejde og stille stole op eller mere konkret i forhold til Aktivitetsforeningen hjælp til regnskab, det fleste fucker op mht regnskab, det tænker man ik så meget over. Fint at have store forkromede tanker mht. at hjælpe de frivillige, siger Mads, men ofte er det i de lavpraktiske ting at de har brug for hjælp, der er mange ressourcestærke mennesker der kan skrive en ansøgning og tænke et projekt, men når det kommer til det lavpraktiske så er det en udfordring, så er spørgsmålet om de ikke skal støttes der, siger han også. Der er også store spændende strategiske indsatser og overvejelser man kan gøre sammen med de frivillige. EnergiCentret hjælper en del etniske foreninger. De starter et helt andet sted, og der er meget rådgivning. Det er nærmest en kulturforståelse. Man skal også begrænse, man kan hurtigt fylde to tre stillinger med at halvstyre projekter og foreninger. Hvis det skal være en succes, så skal man også engagere sig rimeligt meget i det. Der er mange frivillige der ikke overlever, men går slukørede hjem, siger Mads og taler om forventningsafstemning. Man kan ikke bare starte et dramahold, der skal virkelig held og gode netværk til. Omvendt bliver rammerne bedre og

12 man kan sige at succes avler mere succes, det man kalder for synergi, ikke. En aktivitet som er rytmik for børn har kørt med kommunale tilskud, men er nu frivilligt. Aktiviteten gik lidt ned herefter, men de er stadig glade for at de stadig kan være her uden at være i en forening. På Facebook var vi med til at skabe en succes med Folkekøkkenet, kæmpe netværk. Mange læser det og deler det og det kommer ud til flere mennesker, og de har erfaret at det kommer flere mennesker ud af det, siger Mads. Mange ting som havde været udmærket tænkt for to år siden ville have mislykkes (i dag) fordi der var ikke netværk, folk forbandt ECV ikke med noget, mange siger: Nåå Folkekøkken, når de hører om ECV. Rammerne for de selvorganiserede er ikke bedre ret mange andre steder. Han siger, at succesraten er også hvor ihærdig du er, hvor meget kommer du selv med, hvor hurtigt kan du rykke, kan du selv blive en succes, og synes det er sjovt det du laver. Lektiecaféen blev f.eks. lynhurtigt en stor succes og kører rigtigt godt i dag. Man skal have et godt netværk, referere til et eller andet der er gået godt. De selvforklarende aktiviteter som spejdere og håndbold er noget helt andet, de bruger bare stedet som en facilitet. Mads siger, at de ser, at de ser det som en god facilitet, men de har ikke nogen tilfredshedsundersøgelse på. Til sidst siger Mads, at det er lettere at komme til EnergiCentret end til en anden facilitet.

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD

MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD Kvægkongres 2015 Eva Gleerup Akademiet, Økonomi og Virksomhedsledelse MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD OVERSKRIFTER Om pilotprojektet Krav til mentor og landmand Resultater fra pilotprojektet Konklusioner

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

De frivillige rykker ind i maskinrummet Beskæftigelsestræf, onsdag den 26. februar 2014

De frivillige rykker ind i maskinrummet Beskæftigelsestræf, onsdag den 26. februar 2014 De frivillige rykker ind i maskinrummet Beskæftigelsestræf, onsdag den 26. februar 2014 Disposition 1 2 3 4 5 Hvorfor frivillighed? Hvad kan man gøre? Hvor holder vi nallerne, væk og hvor har vi hands

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

11:23 Stefan Jensen nej ikke på den måde du skriver

11:23 Stefan Jensen nej ikke på den måde du skriver Tobias Thiimvelkomst hilsen på Winkase betalings siden Velkommen til M.H.F. Betalings side.her på siden kan du: Købe kontigent Leje våben m.m. Købe endags medlemskabdette gøres nemt ved at oprette en bruger

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere