UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2009 V Indledning 1) Peter Opsvik 2) Stokke AS (Advokat Per Håkon Schmidt) mod Basson Baby ApS (Advokat Mads Marstrand Jørgensen) Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Basson Baby ApS ved salg og markedsføring af stolen Lulu har krænket Peter Opsvik og Stokke AS rettigheder til Tripp Trapp stolen. Påstande Peter Opsvik og Stokke AS (herefter Stokke) har i påstandsdokument af 8. september 2009 nedlagt følgende påstande: 1. Basson Baby ApS (herefter Basson) tilpligtes at anerkende at have krænket Opsviks og Stokkes rettigheder ved import og markedsføring af stolen som vist på bilag 6 og 6a.

2 2 2. Det forbydes Basson at fremstille, importere, udbyde til salg, markedsføre eller oplagre med henblik derpå, eksportere eller på anden måde erhvervsmæssigt disponere over barnestole som vist på bilag 6 og 6 a. 3. De af påstand 1 omfattede barnestole i Bassons besiddelse udleveres for Bassons regning til Stokke til destruktion. 4. Basson tilpligtes at anerkende, at Basson har overtrådt varemærkelovens 4 ved at anvende betegnelsen Stolen som vokser med barnet. 5. Det forbydes Basson at benytte betegnelsen Stolen som vokser med barnet. 6. Basson tilpligtes at anerkende, at Basson har overtrådt markedsføringslovens 1, 5 og I vederlag og erstatning tilpligtes Basson at betale kr ,00 fra sagens anlæg den 23. april Basson tilpligtes til Opsvik at betale godtgørelse med kr med renter fra sagens anlæg den 23. april Basson idømmes en bøde på kr Basson tilpligtes for egen regning at offentliggøre dommen i nærværende sag som nærmere bestemt af retten, såfremt Opsvik og Stokke får medhold i en eller flere af påstandene 1 9. Opsvik og Stokke har ved skrivelse af 18. september 2009 ændret påstand 7 således: 7. I vederlag og erstatning tilpligtes Basson at betale i alt kr ,00 med renter af ,00 fra den 23. april 2008 og af kr ,00 fra den 8. september Basson har nedlagt påstand om frifindelse, og at Stokke tilpligtes at udslette dansk varemærkeregistrering VR fra Varemærkeregistreret. Basson har protesteret mod ændringen i påstanden og gjort gældende, at Opsvik og Stokke ikke skal tilkendes renter, da de ikke har påstået sig tilkendt renter før end ved brev af 18. september 2009, subsidiært at Opsvik og Stokke alene tilkendes renter af kr. fra sagens anlæg, da dette var påstanden i stævningen.

3 3 Opsvik og Stokke har over for Bassons påstand om udslettelse af varemærket nedlagt påstand om frifindelse. Sagen er anlagt den 23. april 2008 ved retten i Helsingør og er i medfør af retsplejelovens 225, stk.3, jf. stk. 2, nr. 3, henvist til Sø og Handelsretten den 11. november Oplysningerne i sagen Tripp Trapp stolen Møbelarkitekt Peter Opsvik er ophavsmand til barnestolen kendt som Tripp Trapp stolen. Tripp Trapp stolen blev patentbeskyttet den 25. april 1974, og beskyttelsen er således udløbet i Rettighederne til stolen er givet i licens til det norske selskab Stokke. Tripp Trapp stolen:

4 4 Tripp Trapp stolen er oprindeligt markedsført under sloganet stolen som vokser med barnet. Dette er sidenhen ændret til Stolen der vokser med barnet. Siden 1993 har Stokke selv forhandlet stolen. Stokke har fremlagt dokumentation for, at Tripp Trapp stolen løbende markedsføres med forskellige annoncer i blade, der henvender sig til forældre. Tripp Trapp stolen har været vist i annoncer i: Vores Børn; 15 annoncer fra 1993 til Vi forældre; en annonce i 2003 og en i Forældre og børn MAMA; fire annoncer i alt i 2004, 2005, 2006 og Nyt om børn; en gang i marts Gravid; en annonce. Vores Børn har haft et oplag på mellem og , Vi forældre et oplag på mellem og , og Forældre og børn et oplag på mellem og Stokke indgav den 19. februar 2007 ansøgning til Patent og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket Stolen der vokser med barnet i klasse 20, som er møbler herunder stole. Patent og Varemærkestyrelsen anmodede om dokumentation for indarbejdelse af varemærket den 11. februar Den 26. marts 2008 blev varemærket foreløbigt registreret. Den 28. april 2008 har sagsøgte fremsat indsigelser mod registreringen. Lulu stolen Denne sag vedrørende Lulu stolen blev indledt ved Stokkes advokats henvendelse til Basson den 6. december Lulu stolen har været udbudt til salg på Bassons hjemmeside til 599 kr. som nedenfor vist:

5 5 (bilag 6) På Bassons hjemmeside fremgår, at de har 92 forhandlere i hele Danmark. En af disse forhandlere har på sin hjemmeside som beskrivelse anført: Stolen der vokser med barnet. På Lulu stolens papkasse er nederst trykt en række tegninger af en stol, der ligner Tripp Trapp stolen:

6 6 (Bilag 6 a) Parterne har før denne sag korresponderet om Bassons salg af andre børnestole. I 1993 oplyste Basson til sagsøger 1, at Basson påbegyndte salget af en stol ved navn HAUCK. Stokke modsatte sig dette salg, da de fandt at stolen var et plagiat af Tripp Trapp stolen. Ligeledes i 1998 ønskede Basson at sælge en børnestol ved navn Sit up, som Stokke umiddelbart fandt lignede Tripp Trapp stolen. Andres brug af vokser med barnet og andre barnestole På internettet kan findes mange forskellige ting til børn, som bruger variationer af udtrykket vokser med barnet, som eksempel herpå er: Kørestol: Opbygningen af stolen er meget fleksibel og kan vokse med barnet. Stolen Tamara: Stolen som vokser med barnet. Barnevogn: der kan vokse med barnet. Trælegetøj: Der vokser med barnet. Halsedisse: Den vokser med barnet. Seng: Prisbelønnet seng vokser med barnet. Autostol: En stol der vokser med barnet.

7 7 Seng: Sengen kan trækkes ud og vokse med barnet. Legesæt: Der vokser med barnet. Babyslynge: Der vokser med barnet. Kørepose: En solid 3 i en løsning der vokser med barnet. Cykel: Cykler, der vokser med barnet. Legebog: Repertoiret af øvelser vokser med barnet. Hat: Hatten vokser med barnet. Alle udsagnene og annoncerne fra internettet er printet i Under hovedforhandlingen har der været forevist barnestole med indstilleligt sæde og fodstøtte, og i sagen er fremlagt markedsføringsmateriale vedrørende sådanne stole. Syn og skøn Skønsmanden, designer MDD Søren Nissen, har afgivet skønserklæring af 8. juni 2009, hvoraf fremgår: Sagsøgers og Stokkes spørgsmål. 1) Skønsmanden bedes i hovedtræk beskrive ligheder og forskelle mellem de to stole: De to stole er noget forskellige i fremtræden til trods for, at de stort set er identiske i størrelse, form og funktion. Ligheder: Ensartet dimensionering i både materialer og størrelse l x h x b. Ensartede skråt bagudrettede sidevanger, hvorimellem der spændes sæder og fodplader. Ensartet støttekonstruktion i form af sprodser og metal rundstol med gevind og skruer til sammenspænding og fastgørelse ved samling af stolene. Ensartet konstruktion af stolens ryg og frontbøjle, der ikke kan justeres i højden idet ryggene er fikserede med langhuller og/eller skruer. Stolens hovedform, vinkler og hovedmål er nærmest identiske. Det kan illustreres ved, at der kun er en breddeforskel på ½ cm. Desuden er sikkerhedsstroppen mellem bøjle og siddeplade udformet identisk. Forskelle: Først og fremmest i monteringsmåde af sæde og fodplader. Tripp Trapp stolen har vandret fræsede spor (bilag 12). Herimellem monteres og fastspændes sæde og fodplader, som holdes sammen af metalrør fra vange til vange. Metalrørene har gevind i hver ende og fastgøres og sammenspændes med skruer. Vanger spændes derved sammen og fastholder sæde og fodplader. På Lulu stolen (bilag 12) spændes fod og sideplade hver for sig ved hjælp af skruer gennem en skruerække i sidevangerne, en noget billigere konstruktion rent produktionsmæssigt. Desuden har ryggen på Lulu stolen en opadgående bue med et hul i, formentlig tænkt som et håndtag.

8 8 Træsorterne er forskellige på de fremviste stole, henholdsvis lys bøg på Tripp Trapp og en lys orientalsk træsort på Lulu stolen, formodentlig gummitræ. De optræder for det ikke trænede øje næsten ens. 2) Er Lulu stolen fremstillet uden kendskab til Tripp Trapp? Det er efter min mening usandsynligt, at Lulu stolen er fremstillet uden kendskab til Tripp Trapp stolen. Alle der måtte sætte sig for at fremstille en barnestol af den type (Lulu) vil være bekendt med Tripp Trapp stolen, hvis navn nærmest er et synonym for den type stole. Desuden understøttes den antagelse af, at der på forpakningen af Lulu stolen ses en række gengivelser af Tripp Trapp stolen. 3) Udgør Lulu højstolen et nyt og selvstændigt værk? Nej, der kan efter min opfattelse ikke være tale om et selvstændigt værk, selvom man har forsøgt at fjerne sig især visuelt fra Tripp Trapp stolen. Dette forudsætter at Lulu stolens formgiver har kendskab til Tripp Trapp stolen. 4) Fremtræder Lulu højstolen ud fra en helhedsvurdering som en efterligning af Tripp Trapp stolen? Ja, i de fleste funktionsløsninger er der tale om en efterligning. Der er dog forskelle, for eks. fastgørelse af sæde og benplade, mens formen på disse nærmest er identiske. Selv låsekuglen forneden i sikkerheds stroppen mellem bøjle og sædeplader er visuelt identiske. 5) Skønsmanden bedes vurdere om sagsøgtes produkt kan antages at substituere sagsøgers høje barnestol på markedet? Ja, til fulde. Sagsøgtes spørgsmål A) Frembyder Lulu højstolen for forbrugere en nærliggende mulighed for forveksling med den af sagsøger markedsførte Trip Trap stol? Svar: Nej det vil den velorienterede og bevidste forbruger næppe gøre. Stolens funktion og udformning og størrelse er meget lig hinanden. Derfor kan de nok forveksles af den ikke møbelbevidste forbruger. B) Fremtræder den i bilag AI og AH afbildede højstol Tamara som en efterligning af Trip Trap stolen? Svar: Ja, på tilsvarende måde som Lulu stolen. Se beskrivelse i 1) og 2). Dog er fastgørelsen af sædeplade og fodplade i Tamara stolen udført fuldstændig som på Trip Trap stolen, nemlig i fræsede spor i sidevangerne sammenspændt og fastholdt med en metalstang med gevind og skruer i enderne. En forskel mellem Tamara og Trip Trap/Lulu stolene er sikringsstropperne, er

9 9 udført anderledes på Tamara, idet stroppen går gennem sædet og er fastgjort i en metalsprodse i mellemrummet mellem sæde og fodplade. C) Såfremt spørgsmål 4 er besvaret bekræftende spørges, om Lulu højstolen fremtræder som en nærmere liggende eller fjernere liggende efterligning af Trip Trap Stolen? Svar: Såfremt der med spørgsmålet menes, om Lulu stolen er en tættere efterligning af Trip Trap stolen end Tamara stolen, vil jeg mene, at Tamara er en tættere kopi, selvom der er gradsforskelle, som beror på måden hvormed sæde og fodplade fastgøres, se B. De er ens i Tripp Trapp og Tamara. Konklusion: Begge stole Tamara som Lulu opleves som temmelig tætte kopier af Tripp Trapp. D) Adskiller formsproget i Lulu højstolen sig væsentligt fra formsproget i Trip Trap stolen og i bekræftende fald, på hvilke punkter? Svar: Formsproget på de to stole er forskelligt. Den mest tydelige forskel i forhold til Trip Trap stolen ses i Lulu stolens sidevanger, hvor Trip Trap stolen er formet som et slags L i ét forløb. Lulustolen har et vandret omvendt T stykke, som visuelt er anderledes. Der er ved denne konstruktion en mulig forbedring rent stabilitetsmæssigt, selvom Trip Trap stolen aldrig har haft stabilitetsproblemer. Der er også den visuelle og tekniske forskel på sæde og fodpladens fastførelse, som beskrevet i B. Lulu stolen er mere afrundet i sine former og bærer ikke indtryk af at være et bevidst designprodukt, men snarer det man i designbranchen kalder værkfører design, et begreb der bruges om efterligninger uden designmæssig kvalitet. E) Er det muligt, såfremt man vil benytte de konstruktionsprincipper, som fremgår af sagsøgers nu udløbne patenter, at udforme en højstol, der ikke fremtræder som en efterligning af Trip Trap stolen? Svar: Ja, det er det. Man kan undlade at bruge de i patentet beskrevne elementer og konstruktioner. Det har møbelarkitekten Troels Grum Svendsen tegnet et glimrende eksempel på i sin barnestol Amalie. Men ellers kan de lade sig gøre ved andre designfilosofier om konstruktion og materialevalg. F) Må det henset til prisforskellen mellem de omtvistede stole antages, at sagsøgtes stol substituerer sagsøgerens stol i forholdet 1 : 1? Svar: Rent brugsmæssigt kan de to stole erstatte hinanden. Der er ingen nævneværdig brugs og anvendelses forskelle. Der er formentlig en prismæssig forskel på de to stole, hvor Trip Trap stolen nok vil være den dyreste. Prisforskellene beror blandt andet på forskellige fabrikationssteder og træpriser. Opsvik og Stokkes erstatningskrav

10 10 Erstatningsbeløbet er opgjort på grundlag af Bassons salg af Lulu stole ganget med Stokkes dækningsbidrag på en Tripp Trapp stol på 369 kr. Erstatningsbeløbet udgør hereefter kr. Godtgørelsesbeløbet i henhold til varemærkelovens 44 er opgjort til 5 % af kr. svarende til kr. For markedsforstyrrelse påstås kr. Forklaringer Carsten Larsen har forklaret, at han arbejder hos Stokke som country sales manager for de nordiske lande og varetager blandt andet markedsføringen. Han har været ansat hos Stokke siden Stolen blev oprindeligt forhandlet af en sammenslutning af danske og norske møbelforhandlere, men overgik til Stokke, som havde mere fokus på babymarkedet. Stolen forhandles af babyforretninger og møbelhandlere, i alt 107 forhandlere i Danmark. Sloganet Stolen som/der vokser med barnet har været brugt siden 1972, da stolen blev lanceret. Som og der stammer fra henholdsvis den norske og danske variant af sloganet. Carsten Larsen ved med sikkerhed, at sloganet er blevet brugt siden 1993, hvor han overtog ansvaret for markedsføringen. Der er ingen forhandlere af stolen, der kan vise stolen uden at bruge dette slogan. Det er et basalt krav fra Stokkes side, at sloganet for Tripp Trappstolen indgår i al annoncering. Antallet af annoncer varierer fra år til år, men der har altid været flere annoncer fra Stokke i hvert nummer af baby og børnebladene, men ikke nødvendigvis en annonce for stolen i hver udgave. Stolen annonceres også på messer og ved displays i butikkerne. 50 % af Stokkes trykte markedsføring omhandler stolen og samlet omkring 70 % af Stokkes samlede markedsføring. Stokkes markedsføringsomkostninger er gennemsnitligt ca. 1,7 mio.kr årligt. Stokke sælger omkring Tripp Trapp stole om året. I 1993 var tallet på omkring Der fødes mellem og børn i Danmark om året. Tripp Trapp stolen er af høj kvalitet og er lavet i massivt bøg og med 7 års garanti. Stolen bliver designmæssigt betragtet som et designikon, og den har vundet mange priser, blandt andet Bo Bedres designpris i år. Stolen betragtes som et vartegn for skandinavisk design. Det skaber altid uro på markedet, når der kommer en efterligning som Lulu stolen. Mest ved at forhandlerne gør opmærksom på, at der nu er en ny stol på markedet, men også

11 11 ved henvendelser fra slutbrugerne. Når Lulu stolen kombinerer sloganet med deres lignende stol, medfører det endnu større risiko for forveksling hos slutbrugerne. Tegningen på Lulustolens kasse bidrager til forvirringen. Stokke leder ikke på markedet efter eventuelle efterligninger af Tripp Trapp stolen, men reagerer, hvis de støder på produkter, der ligner deres. Tripp Trapp stolen koster kr. uden babysæt. Babysættet, der koster 349 kr., skal købes til stolen, før den er lovlig til børn fra 0 til 3 år, da der er kommet nye regler herfor. Nettofortjenesten pr. stol er i forbindelse med tidligere retssager opgjort til 369 kr. pr. stol, men den er højere i dag. Carsten Larsen kan ikke udtale sig om, hvor mange flere Tripp Trapp stole, der ville være solgt, hvis Lulu stolen aldrig havde været på markedet. Uffe Søndergaard har forklaret, at han og hans hustru indirekte ejer Basson. Han har arbejdet med en gros salg af babyudstyr i 24 år. De har solgt forskellige slags højstole. På det skandinaviske marked ønsker forbrugerne træmøbler, hvor man i mange andre europæiske lande bruger plastik og stålmøbler. Der findes kun omkring forskellige højstole i træ på markedet. Derfor har de korresponderet med Stokke, når de på en messe har set en stol i træ, som de har overvejet at forhandle. De har i mange år solgt en stol i træ, hvor understellet af stolen kan vippes op foran stolen og dermed bliver til et bord, men den stol opfylder ikke længere kravene til åbningsafstand mellem siddeflade og ryglæn. Derfor måtte de finde en ny højstol at forhandle. De mødte på en messe en forhandler af træmøbler. Denne havde en stol, som de lavede et par ændringer af, så den opfyldte de danske krav, og en producent i Indonesien lavede herefter Lulu stolen til Basson. Lulu stolen koster 600 kr. og kræver ikke ekstra udstyr for at opfylde lovkravene til højstole til børn under 3 år. De har tidligere solgt Tamara stolen i omkring 1½ år fra De modtog ikke indsigelser fra Tripp Trapp i denne anledning. Han ved ikke, om Tamara stolen fortsat kan købes på det danske marked. Den dansk producerede Danstol har eksisteret i mange år. Trykket på Lulu stolens papkasse havde han ikke bemærket, førend han under denne sag blev gjort opmærksom herpå. Han vil tro, at det er en leverandør, der har fået dette tryk på kassen. Han har aldrig bedt leverandøren trykke billeder af en Tripp Trapp stol på

12 12 kassen. Når forbrugeren køber en Lulu stol, ser forbrugeren ikke kassen, før end stolen er købt, hvorfor dette tryk ikke kan have påvirket efterspørgslen. Trykket blev fjernet, så snart han blev opmærksom herpå. Annoncen for Lulu stolen er udarbejdet af en nu fratrådt medarbejder hos Basson. Uffe Søndergaard har ikke været opmærksom på, at udtrykket Stolen som vokser med barnet blev anvendt. Skønsmand Søren Nissen har vedstået skønserklæringen og supplerende forklaret, at den største forskel på stolene er, at Tripp Trapp stolen har vandrette fræsninger og en rundstok forneden, samt at Lulu stolen har et håndtag i ryggen. Dette håndtag er dog unødvendigt, da stolene kan bæres i selve rygstykket. Tripp Trapp stolen er et stilikon og helt unikt i sit enkle formsprog. Tripp Trapp stolen er blevet et synonym for denne slags stole. Opsvik var blandt de første, der tog udgangspunkt i, hvordan barnet sad i forhold til bordet. Udtrykket værkførerdesign dækker over, at man vil lave en kopi af et originalt produkt og så prøver at lave nogle forskelle, uden at man benytter designere hertil, og uden at man tilføjer produktet forbedringer. Til uddybning af svaret på spørgsmål 4 forklarede Søren Nissen, at Lulu stolen også formmæssigt ligger så tæt op ad Tripp Trapp stolen, at en forbruger vil kunne tro, at der var tale om en Tripp Trapp stol. Han finder, at der er stor lighed mellem Lulu stolen og Tripp Trapp stolen. Stor lighed er større lighed end betydelig lighed. Producenten af Lulu stolen har gjort sig umage for kun at have stor lighed med Tripp Trapp stolen. Han er ikke bekendt med lovmæssige krav til baby højstole. Hvis Lulu stolen opfylder disse krav, som Tripp Trapp stolen ikke opfylder, kan dette måske godt beskrives som en konstruktiv forbedring Den almindelige forbruger vil ikke kunne se forskel på de to stoles træsorter, men Lulu stolen er produceret af en meget billigere træsort. Parternes synspunkter

13 13 Opsvik og Stokke har gjort gældende, at slogan er beskyttet på samme måde som alle andre varemærker. Opsvik og Stokke har brugt deres slogan siden 1972, først med som senere med der. Fra 1993, hvor Stokke overtog forhandlingen af Tripp Trapp stolen, har stol og slogan været markedsført i Vores Børn og tilsvarende blade mindst seks gange om året. Denne markedsføring har omfattet mindst forbrugere. Herudover er stol og slogan markedsført på messer, udstillinger, i butikker og ved salg af Tripp Trapp stole om året. Sloganet er således brugt i 16 år overfor stolens kernebrugere. Det er på denne baggrund helt ubetænkeligt at lægge til grund, at dette varemærke er tilstrækkeligt indarbejdet til, at det kan opnå registrering. Herudover er der ingen tvivl om, at sloganet er taget i brug, og allerede derfor nyder det varemærkeretlig beskyttelse. Sloganet er indarbejdet for denne indstillelige høje barnestol. Sloganet har derfor særpræg, hvorfor varemærkeregistreringen er gyldig. Det materiale, som Basson har fremlagt, vedrører brug af sloganet for andre varer end barnestole. Der er således ikke sket udvanding af varemærket, hvorfor Stokke skal frifindes for Bassons påstand om udslettelse. Tripp Trapp stolen har en ganske særlig position på det danske marked. Stolen er særdeles velindarbejdet og genkendelig. Stolen har været populær i snart en menneskealder og er et stilikon. Stolen har ophavsretlig beskyttelse og nyder derfor samlet en bred beskyttelse mod efterligninger. Opsvik og Stokke har før fået medhold ved domstolene i, at Tripp Trapp stolen er blevet krænket, og Lulu stolen er i højere grad en slavisk efterligning end de tidligere stole. Der er tale om en nærgående efterligning, selv om man fra siden kan se en lille forskel mellem Tripp Trapp stolen og Lulu stolen. Lulu stolen efterligner grundformerne i Tripp Trapp stolen og krænker derfor Tripp Trapp stolens design. Basson krænker endvidere markedsføringslovens 1, 5 og 18, da Lulu bruger det slogan, som Tripp Trapp har brugt for den lignende stol i mange år, og da Lulu emballagen har et billede af Tripp Trapp stolen. Det har været hensigten, at Lulu stolen skulle afsættes, som om det var en ægte Tripp Trapp stol. Dette er en grov overtrædelse af god markedsføringsskik. Markedsføringsloven er således selvstændig krænket. Erstatningen skal udmåles 1 : 1, hvilket er i overensstemmelse med hidtidig praksis, da der her ikke er tale om et meget dyrt produkt mod et meget billigt produkt. Der er stor

14 14 risiko for fuldstændig substitution. Erstatningen må udmåles på grundlag af Stokkes nettofortjeneste på 369 kr. pr. stol. Ud over erstatning tilkommer der Opsvik og Stokke et vederlag efter varemærkelovens 43. Dette bør fastsættes til 5 % af nettofortjenesten. Endvidere har Opsvik og Stokke krav på erstatning for markedsforstyrrelse. Opsvik har som ophavsmand til Tripp Trapp stolen krav på godtgørelse for Bassons grove krænkelse af Opsviks rettigheder. Basson kendte Tripp Trapp stolen og har derfor handlet med fortsæt. Det var som minimum uagtsomt af Basson ikke at være opmærksom på, hvilket slogan Tripp Trappstolen markedsførtes under, samt at trykke billeder af Tripp Trapp stolen på Lulu stolens æske. På denne baggrund skal Basson idømmes en bøde. Stokke kunne ved sagens anlæg alene gætte på, hvor mange Lulu stole Basson havde solgt. Stokke fremsatte provokation til belysning heraf, men da Basson først sent i sagsforløbet oplyste, hvor mange stole der faktisk var solgt, skal der tilkendes renter som påstået i den korrigerede påstand 7. Opsvik og Stokke har haft store omkostninger til førelse af denne sag. Sagsomkostninger på kr. ville på denne baggrund være rimelige. Basson har gjort gældende, at Stokkes slogan alene beskriver stolens egenskaber. Patent og Varemærkestyrelsen fandt ligeledes, at sloganet ikke har særpræg. Sloganet anvendes endvidere i omfattende grad af andre producenter af varer til børn. Stokke vil alene kunne få dette slogan registreret som varemærke, hvis det kan dokumenteres, at sloganet er indarbejdet. Dette gælder især, når man vælger at anvende et helt almindeligt ord eller udtryk som sit slogan. Stokke har alene dokumenteret en ganske sporadisk annoncering i nogle blade, der henvender sig til et meget begrænset antal personer. Dette er ikke tilstrækkeligt til at skabe indarbejdelse, særligt når udtrykket ligeledes anvendes af så mange andre producenter af børneprodukter, herunder børnemøbler inkl. stole. Sloganet bruges således af mange andre til præcist det samme. Det bestrides ikke, at Tripp Trapp stolen nyder ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Brugskunst skal ud over at have nogle æstetiske designelementer opfylde nogle praktiske og funktionsmæssige krav. Disse praktiske og funktionsmæssige dele af det ophavsretligt beskyttede værk skal andre produkter også kunne benytte. Derfor skal alene

15 15 den æstetiske del af det ophavsretlige værk beskyttes, idet ophavsmænd ellers vil blive tildelt monopol. Ifølge praksis er brugskunst alene ophavsretligt beskyttet mod meget nærgående efterligninger. Lulu stolen er udformet anderledes end Tripp Trapp stolen og er derfor ikke en nærgående efterligning. Skønsmanden fastslår ikke klart, at Lulu stolen krænker Tripp Trapp stolen. Skønsmanden skriver blandt andet, at Lulu stolen har forsøgt at fjerne sig visuelt, og at formsproget er forskelligt. Endvidere inddrager skønsmanden en målestok i form af den møbelbevidste forbruger, som ikke er en objektiv målestok. Der er i nyere retspraksis i sager om brugskunst eksempler på tilsidesættelse af skønsmandens erklæring. Tripp Trapp stolen og Lulu stolen skal sammenlignes, når Tripp Trapp stolen er påsat det plastikrygstøtte, der skal være påsat, førend Tripp Trapp stolen er lovlig til målgruppen. Erstatningskravet kan ikke opgøres som sket. Der er ikke praksis for at gange antallet af solgte produkter med dækningsbidraget; tværtimod fastsættes erstatningen skønsmæssigt. Meget få forbrugere vil forveksle Tripp Trapp stolen med Lulu stolen, og det er derfor begrænset, hvilket salg Stokke har mistet. Såfremt Lulu stolen ikke eksisterede på markedet, ville forbrugerne købe en tilsvarende stol i samme prisleje. Basson skal frifindes for påstanden om bøde, da denne sanktionsmulighed er tiltænkt de særdeles grove krænkelser. Basson har ikke forsøgt at lave en stol, der krænker Tripp Trapp stolen. Der foreligger heller ikke en overtrædelse af markedsføringsloven. Tegningerne på papæsken var en beklagelig fejl og blev fjernet straks. Opsvik og Stokke kan ikke tilkendes renter som påstået. Principalt skal der ikke tilkendes renter, da der ikke har nedlagt påstand herom. Først ved en skrivelse i september måned påstod Opsvik og Stokke sig tilkendt rente. Subsidiært kan der maksimalt tilkendes renter af kr. fra sagens anlæg, da dette var sagsøgers påstand i stævningen. Sø og Handelsrettens afgørelse Lulu og Tripp Trapp stolen ligner hinanden til forveksling set forfra. Betragtes stolene fra siden ses den største forskel, idet Lulu stolens ben ikke danner et L men nærmere et T. Til gengæld er selve sæde og fodpladerne fuldstændig identiske, og de fleste af stolenes mål

16 16 er identiske. Samlet set har stolene samme formsprog. Lulu stolen er derfor en nærgående efterligning af Tripp Trapp stolen og krænker dermed ophavsretten til Tripp Trapp stolen. Opsvik og Stokke gives på denne baggrund medhold i påstandene 1 til 3. Stokke har dokumenteret en kraftig markedsføring af Tripp Trapp stolens slogan igennem en betydelig årrække. Sloganet er grundigt indarbejdet på det danske marked, særligt hos børnefamilier. Selvom sloganet er beskrivende for en egenskab ved stolen, finder retten, at det gennem indarbejdelse har opnået særpræg i relation til produktet barnestole. Det forhold, at andre bruger lignende udtryk for andre produkter, finder retten ikke medfører udvanding af varemærket. Basson krænker derfor Stokkes varemærkeret ved at bruge sloganet Stolen som vokser med barnet til Lulu stolen. Stokke gives derfor medhold i påstandene 4 og 5. Ved brug af Stokkes slogan i markedsføringen og ved brug af tegningerne af Tripp Trapp stolen på Lulu stolens emballage har Basson endvidere krænket markedsføringslovens 1, 5 og 18. Stokke har herefter krav på erstatning for Bassons krænkelser. Fastsættelse af erstatning må ske på grundlag af et dækningsbidrag på 369 kr. pr. stol. Når henses til prisforskellen mellem produkterne finder retten, at ikke alle købere af Lulu stolen, men dog en betydelig del af dem, ville have købt en Tripp Trapp stol. Ud over erstatning har Stokke krav på vederlag efter varemærkelovens 43. Salget af Lulu stolen har endvidere skabt en vis markedsforstyrrelse. Det Stokke tilkommende beløb i erstatning og vederlag samt i erstatning for markedsforstyrrelse fastsættes skønsmæssigt til kr., som Basson skal betale til Stokke. Idet retten finder, at der er tale om en åbenlys skrivefejl, at stævningen mangler ordrerne med rente i påstand 7, idet påstanden indeholder fra sagens anlæg til betaling sker, forrentes beløbet med renter af kr. fra sagens anlæg, og det overskydende beløb fra nedlæggelse af påstanden. Det forhold, at en sagsøger har vanskeligt ved at opgøre sin påstand på tidspunktet for sagsanlægget, findes ikke i en sag som den foreliggende at kunne ændre på udgangspunktet for beregning af renter ved sagsanlæg. Peter Opsvigs ophavsret er krænket ved Lulu stolen, hvorfor han tildeles en godtgørelse herfor på kr., jf. ophavsretslovens 83, stk. 3.

17 17 Retten finder, at Basson har handlet forsætligt og ikendes på denne baggrund en bøde på kr., jf. ophavsretslovens 76. Retten finder alene, at denne doms resultat skal offentliggøres ved, at Bassons forhandlere informeres om dommens resultat. Dette skal ske for Bassons regning. Stokke frifindes for Bassons selvstændige påstand. Basson skal i sagsomkostninger betale kr., hvoraf kr. er til dækning af afholdte udgifter og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Basson Baby ApS tilpligtes at anerkende at have krænket Peter Opsvik og Stokke AS rettigheder ved import og markedsføring af stolen som vist på bilag 6 og 6a. Det forbydes Basson Baby ApS at fremstille, importere, udbyde til salg, markedsføre eller oplagre med henblik derpå, eksportere eller på anden måde erhvervsmæssigt disponere over barnestole som vist på bilag 6 og 6 a. De af påstand 1 omfattede barnestole i Basson Baby ApS besiddelse udleveres for Basson Baby ApS regning til Stokke AS til destruktion. Basson Baby ApS tilpligtes at anerkende, at Basson Baby har overtrådt varemærkelovens 4 ved at anvende betegnelsen Stolen som vokser med barnet. Det forbydes Basson Baby ApS at benytte betegnelsen Stolen som vokser med barnet. Basson Baby ApS tilpligtes at anerkende, at Basson Baby ApS har overtrådt markedsføringslovens 1, 5 og 18. I vederlag og erstatning tilpligtes Basson Baby ApS at betale kr. til Stokke AS med renter af kr. fra den 23. april 2008 og kr. fra den 8. september 2009.

18 18 Basson Baby ApS tilpligtes til Stokke AS at betale godtgørelse med kr. med renter fra den 23. april Basson Baby ApS idømmes en bøde på kr. Basson Baby ApS tilpligtes for egen regning at give meddelelse om dommens resultat til sine forhandlere. Stokke AS frifindes for den af Basson Baby ApS nedlagte selvstændige påstand. Basson Baby ApS skal betale kr. i sagsomkostninger til Peter Opsvik og Stokke AS. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a. Frits Werner Hansen Mette Christensen Carsten Vagn Jacobsen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. december 2013. V-95-11. Yakkay A/S (Advokat Christian L. Bardenfleth) mod Stormwear ApS (Advokat Claus Barrett Christiansen)

DOM. Afsagt den 17. december 2013. V-95-11. Yakkay A/S (Advokat Christian L. Bardenfleth) mod Stormwear ApS (Advokat Claus Barrett Christiansen) DOM Afsagt den 17. december 2013. V-95-11 Yakkay A/S (Advokat Christian L. Bardenfleth) mod Stormwear ApS (Advokat Claus Barrett Christiansen) Indledning Sagen handler om, hvorvidt Stormwear ApS (herefter

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 30. oktober 2012 V-81-11 Linatex A/S (Advokat Birgitte Stenbjerre) mod Linatech A/S (Advokat Søren Wolder Knudsen) Indledning Sagen vedrører

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13.september 2010 Sø- og Handelsretten sammensat af retspræsident Henrik Rothe (retsformand), tekstildesigner Jette Gemzøe og designer MDD Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere