UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2009 V Indledning 1) Peter Opsvik 2) Stokke AS (Advokat Per Håkon Schmidt) mod Basson Baby ApS (Advokat Mads Marstrand Jørgensen) Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Basson Baby ApS ved salg og markedsføring af stolen Lulu har krænket Peter Opsvik og Stokke AS rettigheder til Tripp Trapp stolen. Påstande Peter Opsvik og Stokke AS (herefter Stokke) har i påstandsdokument af 8. september 2009 nedlagt følgende påstande: 1. Basson Baby ApS (herefter Basson) tilpligtes at anerkende at have krænket Opsviks og Stokkes rettigheder ved import og markedsføring af stolen som vist på bilag 6 og 6a.

2 2 2. Det forbydes Basson at fremstille, importere, udbyde til salg, markedsføre eller oplagre med henblik derpå, eksportere eller på anden måde erhvervsmæssigt disponere over barnestole som vist på bilag 6 og 6 a. 3. De af påstand 1 omfattede barnestole i Bassons besiddelse udleveres for Bassons regning til Stokke til destruktion. 4. Basson tilpligtes at anerkende, at Basson har overtrådt varemærkelovens 4 ved at anvende betegnelsen Stolen som vokser med barnet. 5. Det forbydes Basson at benytte betegnelsen Stolen som vokser med barnet. 6. Basson tilpligtes at anerkende, at Basson har overtrådt markedsføringslovens 1, 5 og I vederlag og erstatning tilpligtes Basson at betale kr ,00 fra sagens anlæg den 23. april Basson tilpligtes til Opsvik at betale godtgørelse med kr med renter fra sagens anlæg den 23. april Basson idømmes en bøde på kr Basson tilpligtes for egen regning at offentliggøre dommen i nærværende sag som nærmere bestemt af retten, såfremt Opsvik og Stokke får medhold i en eller flere af påstandene 1 9. Opsvik og Stokke har ved skrivelse af 18. september 2009 ændret påstand 7 således: 7. I vederlag og erstatning tilpligtes Basson at betale i alt kr ,00 med renter af ,00 fra den 23. april 2008 og af kr ,00 fra den 8. september Basson har nedlagt påstand om frifindelse, og at Stokke tilpligtes at udslette dansk varemærkeregistrering VR fra Varemærkeregistreret. Basson har protesteret mod ændringen i påstanden og gjort gældende, at Opsvik og Stokke ikke skal tilkendes renter, da de ikke har påstået sig tilkendt renter før end ved brev af 18. september 2009, subsidiært at Opsvik og Stokke alene tilkendes renter af kr. fra sagens anlæg, da dette var påstanden i stævningen.

3 3 Opsvik og Stokke har over for Bassons påstand om udslettelse af varemærket nedlagt påstand om frifindelse. Sagen er anlagt den 23. april 2008 ved retten i Helsingør og er i medfør af retsplejelovens 225, stk.3, jf. stk. 2, nr. 3, henvist til Sø og Handelsretten den 11. november Oplysningerne i sagen Tripp Trapp stolen Møbelarkitekt Peter Opsvik er ophavsmand til barnestolen kendt som Tripp Trapp stolen. Tripp Trapp stolen blev patentbeskyttet den 25. april 1974, og beskyttelsen er således udløbet i Rettighederne til stolen er givet i licens til det norske selskab Stokke. Tripp Trapp stolen:

4 4 Tripp Trapp stolen er oprindeligt markedsført under sloganet stolen som vokser med barnet. Dette er sidenhen ændret til Stolen der vokser med barnet. Siden 1993 har Stokke selv forhandlet stolen. Stokke har fremlagt dokumentation for, at Tripp Trapp stolen løbende markedsføres med forskellige annoncer i blade, der henvender sig til forældre. Tripp Trapp stolen har været vist i annoncer i: Vores Børn; 15 annoncer fra 1993 til Vi forældre; en annonce i 2003 og en i Forældre og børn MAMA; fire annoncer i alt i 2004, 2005, 2006 og Nyt om børn; en gang i marts Gravid; en annonce. Vores Børn har haft et oplag på mellem og , Vi forældre et oplag på mellem og , og Forældre og børn et oplag på mellem og Stokke indgav den 19. februar 2007 ansøgning til Patent og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket Stolen der vokser med barnet i klasse 20, som er møbler herunder stole. Patent og Varemærkestyrelsen anmodede om dokumentation for indarbejdelse af varemærket den 11. februar Den 26. marts 2008 blev varemærket foreløbigt registreret. Den 28. april 2008 har sagsøgte fremsat indsigelser mod registreringen. Lulu stolen Denne sag vedrørende Lulu stolen blev indledt ved Stokkes advokats henvendelse til Basson den 6. december Lulu stolen har været udbudt til salg på Bassons hjemmeside til 599 kr. som nedenfor vist:

5 5 (bilag 6) På Bassons hjemmeside fremgår, at de har 92 forhandlere i hele Danmark. En af disse forhandlere har på sin hjemmeside som beskrivelse anført: Stolen der vokser med barnet. På Lulu stolens papkasse er nederst trykt en række tegninger af en stol, der ligner Tripp Trapp stolen:

6 6 (Bilag 6 a) Parterne har før denne sag korresponderet om Bassons salg af andre børnestole. I 1993 oplyste Basson til sagsøger 1, at Basson påbegyndte salget af en stol ved navn HAUCK. Stokke modsatte sig dette salg, da de fandt at stolen var et plagiat af Tripp Trapp stolen. Ligeledes i 1998 ønskede Basson at sælge en børnestol ved navn Sit up, som Stokke umiddelbart fandt lignede Tripp Trapp stolen. Andres brug af vokser med barnet og andre barnestole På internettet kan findes mange forskellige ting til børn, som bruger variationer af udtrykket vokser med barnet, som eksempel herpå er: Kørestol: Opbygningen af stolen er meget fleksibel og kan vokse med barnet. Stolen Tamara: Stolen som vokser med barnet. Barnevogn: der kan vokse med barnet. Trælegetøj: Der vokser med barnet. Halsedisse: Den vokser med barnet. Seng: Prisbelønnet seng vokser med barnet. Autostol: En stol der vokser med barnet.

7 7 Seng: Sengen kan trækkes ud og vokse med barnet. Legesæt: Der vokser med barnet. Babyslynge: Der vokser med barnet. Kørepose: En solid 3 i en løsning der vokser med barnet. Cykel: Cykler, der vokser med barnet. Legebog: Repertoiret af øvelser vokser med barnet. Hat: Hatten vokser med barnet. Alle udsagnene og annoncerne fra internettet er printet i Under hovedforhandlingen har der været forevist barnestole med indstilleligt sæde og fodstøtte, og i sagen er fremlagt markedsføringsmateriale vedrørende sådanne stole. Syn og skøn Skønsmanden, designer MDD Søren Nissen, har afgivet skønserklæring af 8. juni 2009, hvoraf fremgår: Sagsøgers og Stokkes spørgsmål. 1) Skønsmanden bedes i hovedtræk beskrive ligheder og forskelle mellem de to stole: De to stole er noget forskellige i fremtræden til trods for, at de stort set er identiske i størrelse, form og funktion. Ligheder: Ensartet dimensionering i både materialer og størrelse l x h x b. Ensartede skråt bagudrettede sidevanger, hvorimellem der spændes sæder og fodplader. Ensartet støttekonstruktion i form af sprodser og metal rundstol med gevind og skruer til sammenspænding og fastgørelse ved samling af stolene. Ensartet konstruktion af stolens ryg og frontbøjle, der ikke kan justeres i højden idet ryggene er fikserede med langhuller og/eller skruer. Stolens hovedform, vinkler og hovedmål er nærmest identiske. Det kan illustreres ved, at der kun er en breddeforskel på ½ cm. Desuden er sikkerhedsstroppen mellem bøjle og siddeplade udformet identisk. Forskelle: Først og fremmest i monteringsmåde af sæde og fodplader. Tripp Trapp stolen har vandret fræsede spor (bilag 12). Herimellem monteres og fastspændes sæde og fodplader, som holdes sammen af metalrør fra vange til vange. Metalrørene har gevind i hver ende og fastgøres og sammenspændes med skruer. Vanger spændes derved sammen og fastholder sæde og fodplader. På Lulu stolen (bilag 12) spændes fod og sideplade hver for sig ved hjælp af skruer gennem en skruerække i sidevangerne, en noget billigere konstruktion rent produktionsmæssigt. Desuden har ryggen på Lulu stolen en opadgående bue med et hul i, formentlig tænkt som et håndtag.

8 8 Træsorterne er forskellige på de fremviste stole, henholdsvis lys bøg på Tripp Trapp og en lys orientalsk træsort på Lulu stolen, formodentlig gummitræ. De optræder for det ikke trænede øje næsten ens. 2) Er Lulu stolen fremstillet uden kendskab til Tripp Trapp? Det er efter min mening usandsynligt, at Lulu stolen er fremstillet uden kendskab til Tripp Trapp stolen. Alle der måtte sætte sig for at fremstille en barnestol af den type (Lulu) vil være bekendt med Tripp Trapp stolen, hvis navn nærmest er et synonym for den type stole. Desuden understøttes den antagelse af, at der på forpakningen af Lulu stolen ses en række gengivelser af Tripp Trapp stolen. 3) Udgør Lulu højstolen et nyt og selvstændigt værk? Nej, der kan efter min opfattelse ikke være tale om et selvstændigt værk, selvom man har forsøgt at fjerne sig især visuelt fra Tripp Trapp stolen. Dette forudsætter at Lulu stolens formgiver har kendskab til Tripp Trapp stolen. 4) Fremtræder Lulu højstolen ud fra en helhedsvurdering som en efterligning af Tripp Trapp stolen? Ja, i de fleste funktionsløsninger er der tale om en efterligning. Der er dog forskelle, for eks. fastgørelse af sæde og benplade, mens formen på disse nærmest er identiske. Selv låsekuglen forneden i sikkerheds stroppen mellem bøjle og sædeplader er visuelt identiske. 5) Skønsmanden bedes vurdere om sagsøgtes produkt kan antages at substituere sagsøgers høje barnestol på markedet? Ja, til fulde. Sagsøgtes spørgsmål A) Frembyder Lulu højstolen for forbrugere en nærliggende mulighed for forveksling med den af sagsøger markedsførte Trip Trap stol? Svar: Nej det vil den velorienterede og bevidste forbruger næppe gøre. Stolens funktion og udformning og størrelse er meget lig hinanden. Derfor kan de nok forveksles af den ikke møbelbevidste forbruger. B) Fremtræder den i bilag AI og AH afbildede højstol Tamara som en efterligning af Trip Trap stolen? Svar: Ja, på tilsvarende måde som Lulu stolen. Se beskrivelse i 1) og 2). Dog er fastgørelsen af sædeplade og fodplade i Tamara stolen udført fuldstændig som på Trip Trap stolen, nemlig i fræsede spor i sidevangerne sammenspændt og fastholdt med en metalstang med gevind og skruer i enderne. En forskel mellem Tamara og Trip Trap/Lulu stolene er sikringsstropperne, er

9 9 udført anderledes på Tamara, idet stroppen går gennem sædet og er fastgjort i en metalsprodse i mellemrummet mellem sæde og fodplade. C) Såfremt spørgsmål 4 er besvaret bekræftende spørges, om Lulu højstolen fremtræder som en nærmere liggende eller fjernere liggende efterligning af Trip Trap Stolen? Svar: Såfremt der med spørgsmålet menes, om Lulu stolen er en tættere efterligning af Trip Trap stolen end Tamara stolen, vil jeg mene, at Tamara er en tættere kopi, selvom der er gradsforskelle, som beror på måden hvormed sæde og fodplade fastgøres, se B. De er ens i Tripp Trapp og Tamara. Konklusion: Begge stole Tamara som Lulu opleves som temmelig tætte kopier af Tripp Trapp. D) Adskiller formsproget i Lulu højstolen sig væsentligt fra formsproget i Trip Trap stolen og i bekræftende fald, på hvilke punkter? Svar: Formsproget på de to stole er forskelligt. Den mest tydelige forskel i forhold til Trip Trap stolen ses i Lulu stolens sidevanger, hvor Trip Trap stolen er formet som et slags L i ét forløb. Lulustolen har et vandret omvendt T stykke, som visuelt er anderledes. Der er ved denne konstruktion en mulig forbedring rent stabilitetsmæssigt, selvom Trip Trap stolen aldrig har haft stabilitetsproblemer. Der er også den visuelle og tekniske forskel på sæde og fodpladens fastførelse, som beskrevet i B. Lulu stolen er mere afrundet i sine former og bærer ikke indtryk af at være et bevidst designprodukt, men snarer det man i designbranchen kalder værkfører design, et begreb der bruges om efterligninger uden designmæssig kvalitet. E) Er det muligt, såfremt man vil benytte de konstruktionsprincipper, som fremgår af sagsøgers nu udløbne patenter, at udforme en højstol, der ikke fremtræder som en efterligning af Trip Trap stolen? Svar: Ja, det er det. Man kan undlade at bruge de i patentet beskrevne elementer og konstruktioner. Det har møbelarkitekten Troels Grum Svendsen tegnet et glimrende eksempel på i sin barnestol Amalie. Men ellers kan de lade sig gøre ved andre designfilosofier om konstruktion og materialevalg. F) Må det henset til prisforskellen mellem de omtvistede stole antages, at sagsøgtes stol substituerer sagsøgerens stol i forholdet 1 : 1? Svar: Rent brugsmæssigt kan de to stole erstatte hinanden. Der er ingen nævneværdig brugs og anvendelses forskelle. Der er formentlig en prismæssig forskel på de to stole, hvor Trip Trap stolen nok vil være den dyreste. Prisforskellene beror blandt andet på forskellige fabrikationssteder og træpriser. Opsvik og Stokkes erstatningskrav

10 10 Erstatningsbeløbet er opgjort på grundlag af Bassons salg af Lulu stole ganget med Stokkes dækningsbidrag på en Tripp Trapp stol på 369 kr. Erstatningsbeløbet udgør hereefter kr. Godtgørelsesbeløbet i henhold til varemærkelovens 44 er opgjort til 5 % af kr. svarende til kr. For markedsforstyrrelse påstås kr. Forklaringer Carsten Larsen har forklaret, at han arbejder hos Stokke som country sales manager for de nordiske lande og varetager blandt andet markedsføringen. Han har været ansat hos Stokke siden Stolen blev oprindeligt forhandlet af en sammenslutning af danske og norske møbelforhandlere, men overgik til Stokke, som havde mere fokus på babymarkedet. Stolen forhandles af babyforretninger og møbelhandlere, i alt 107 forhandlere i Danmark. Sloganet Stolen som/der vokser med barnet har været brugt siden 1972, da stolen blev lanceret. Som og der stammer fra henholdsvis den norske og danske variant af sloganet. Carsten Larsen ved med sikkerhed, at sloganet er blevet brugt siden 1993, hvor han overtog ansvaret for markedsføringen. Der er ingen forhandlere af stolen, der kan vise stolen uden at bruge dette slogan. Det er et basalt krav fra Stokkes side, at sloganet for Tripp Trappstolen indgår i al annoncering. Antallet af annoncer varierer fra år til år, men der har altid været flere annoncer fra Stokke i hvert nummer af baby og børnebladene, men ikke nødvendigvis en annonce for stolen i hver udgave. Stolen annonceres også på messer og ved displays i butikkerne. 50 % af Stokkes trykte markedsføring omhandler stolen og samlet omkring 70 % af Stokkes samlede markedsføring. Stokkes markedsføringsomkostninger er gennemsnitligt ca. 1,7 mio.kr årligt. Stokke sælger omkring Tripp Trapp stole om året. I 1993 var tallet på omkring Der fødes mellem og børn i Danmark om året. Tripp Trapp stolen er af høj kvalitet og er lavet i massivt bøg og med 7 års garanti. Stolen bliver designmæssigt betragtet som et designikon, og den har vundet mange priser, blandt andet Bo Bedres designpris i år. Stolen betragtes som et vartegn for skandinavisk design. Det skaber altid uro på markedet, når der kommer en efterligning som Lulu stolen. Mest ved at forhandlerne gør opmærksom på, at der nu er en ny stol på markedet, men også

11 11 ved henvendelser fra slutbrugerne. Når Lulu stolen kombinerer sloganet med deres lignende stol, medfører det endnu større risiko for forveksling hos slutbrugerne. Tegningen på Lulustolens kasse bidrager til forvirringen. Stokke leder ikke på markedet efter eventuelle efterligninger af Tripp Trapp stolen, men reagerer, hvis de støder på produkter, der ligner deres. Tripp Trapp stolen koster kr. uden babysæt. Babysættet, der koster 349 kr., skal købes til stolen, før den er lovlig til børn fra 0 til 3 år, da der er kommet nye regler herfor. Nettofortjenesten pr. stol er i forbindelse med tidligere retssager opgjort til 369 kr. pr. stol, men den er højere i dag. Carsten Larsen kan ikke udtale sig om, hvor mange flere Tripp Trapp stole, der ville være solgt, hvis Lulu stolen aldrig havde været på markedet. Uffe Søndergaard har forklaret, at han og hans hustru indirekte ejer Basson. Han har arbejdet med en gros salg af babyudstyr i 24 år. De har solgt forskellige slags højstole. På det skandinaviske marked ønsker forbrugerne træmøbler, hvor man i mange andre europæiske lande bruger plastik og stålmøbler. Der findes kun omkring forskellige højstole i træ på markedet. Derfor har de korresponderet med Stokke, når de på en messe har set en stol i træ, som de har overvejet at forhandle. De har i mange år solgt en stol i træ, hvor understellet af stolen kan vippes op foran stolen og dermed bliver til et bord, men den stol opfylder ikke længere kravene til åbningsafstand mellem siddeflade og ryglæn. Derfor måtte de finde en ny højstol at forhandle. De mødte på en messe en forhandler af træmøbler. Denne havde en stol, som de lavede et par ændringer af, så den opfyldte de danske krav, og en producent i Indonesien lavede herefter Lulu stolen til Basson. Lulu stolen koster 600 kr. og kræver ikke ekstra udstyr for at opfylde lovkravene til højstole til børn under 3 år. De har tidligere solgt Tamara stolen i omkring 1½ år fra De modtog ikke indsigelser fra Tripp Trapp i denne anledning. Han ved ikke, om Tamara stolen fortsat kan købes på det danske marked. Den dansk producerede Danstol har eksisteret i mange år. Trykket på Lulu stolens papkasse havde han ikke bemærket, førend han under denne sag blev gjort opmærksom herpå. Han vil tro, at det er en leverandør, der har fået dette tryk på kassen. Han har aldrig bedt leverandøren trykke billeder af en Tripp Trapp stol på

12 12 kassen. Når forbrugeren køber en Lulu stol, ser forbrugeren ikke kassen, før end stolen er købt, hvorfor dette tryk ikke kan have påvirket efterspørgslen. Trykket blev fjernet, så snart han blev opmærksom herpå. Annoncen for Lulu stolen er udarbejdet af en nu fratrådt medarbejder hos Basson. Uffe Søndergaard har ikke været opmærksom på, at udtrykket Stolen som vokser med barnet blev anvendt. Skønsmand Søren Nissen har vedstået skønserklæringen og supplerende forklaret, at den største forskel på stolene er, at Tripp Trapp stolen har vandrette fræsninger og en rundstok forneden, samt at Lulu stolen har et håndtag i ryggen. Dette håndtag er dog unødvendigt, da stolene kan bæres i selve rygstykket. Tripp Trapp stolen er et stilikon og helt unikt i sit enkle formsprog. Tripp Trapp stolen er blevet et synonym for denne slags stole. Opsvik var blandt de første, der tog udgangspunkt i, hvordan barnet sad i forhold til bordet. Udtrykket værkførerdesign dækker over, at man vil lave en kopi af et originalt produkt og så prøver at lave nogle forskelle, uden at man benytter designere hertil, og uden at man tilføjer produktet forbedringer. Til uddybning af svaret på spørgsmål 4 forklarede Søren Nissen, at Lulu stolen også formmæssigt ligger så tæt op ad Tripp Trapp stolen, at en forbruger vil kunne tro, at der var tale om en Tripp Trapp stol. Han finder, at der er stor lighed mellem Lulu stolen og Tripp Trapp stolen. Stor lighed er større lighed end betydelig lighed. Producenten af Lulu stolen har gjort sig umage for kun at have stor lighed med Tripp Trapp stolen. Han er ikke bekendt med lovmæssige krav til baby højstole. Hvis Lulu stolen opfylder disse krav, som Tripp Trapp stolen ikke opfylder, kan dette måske godt beskrives som en konstruktiv forbedring Den almindelige forbruger vil ikke kunne se forskel på de to stoles træsorter, men Lulu stolen er produceret af en meget billigere træsort. Parternes synspunkter

13 13 Opsvik og Stokke har gjort gældende, at slogan er beskyttet på samme måde som alle andre varemærker. Opsvik og Stokke har brugt deres slogan siden 1972, først med som senere med der. Fra 1993, hvor Stokke overtog forhandlingen af Tripp Trapp stolen, har stol og slogan været markedsført i Vores Børn og tilsvarende blade mindst seks gange om året. Denne markedsføring har omfattet mindst forbrugere. Herudover er stol og slogan markedsført på messer, udstillinger, i butikker og ved salg af Tripp Trapp stole om året. Sloganet er således brugt i 16 år overfor stolens kernebrugere. Det er på denne baggrund helt ubetænkeligt at lægge til grund, at dette varemærke er tilstrækkeligt indarbejdet til, at det kan opnå registrering. Herudover er der ingen tvivl om, at sloganet er taget i brug, og allerede derfor nyder det varemærkeretlig beskyttelse. Sloganet er indarbejdet for denne indstillelige høje barnestol. Sloganet har derfor særpræg, hvorfor varemærkeregistreringen er gyldig. Det materiale, som Basson har fremlagt, vedrører brug af sloganet for andre varer end barnestole. Der er således ikke sket udvanding af varemærket, hvorfor Stokke skal frifindes for Bassons påstand om udslettelse. Tripp Trapp stolen har en ganske særlig position på det danske marked. Stolen er særdeles velindarbejdet og genkendelig. Stolen har været populær i snart en menneskealder og er et stilikon. Stolen har ophavsretlig beskyttelse og nyder derfor samlet en bred beskyttelse mod efterligninger. Opsvik og Stokke har før fået medhold ved domstolene i, at Tripp Trapp stolen er blevet krænket, og Lulu stolen er i højere grad en slavisk efterligning end de tidligere stole. Der er tale om en nærgående efterligning, selv om man fra siden kan se en lille forskel mellem Tripp Trapp stolen og Lulu stolen. Lulu stolen efterligner grundformerne i Tripp Trapp stolen og krænker derfor Tripp Trapp stolens design. Basson krænker endvidere markedsføringslovens 1, 5 og 18, da Lulu bruger det slogan, som Tripp Trapp har brugt for den lignende stol i mange år, og da Lulu emballagen har et billede af Tripp Trapp stolen. Det har været hensigten, at Lulu stolen skulle afsættes, som om det var en ægte Tripp Trapp stol. Dette er en grov overtrædelse af god markedsføringsskik. Markedsføringsloven er således selvstændig krænket. Erstatningen skal udmåles 1 : 1, hvilket er i overensstemmelse med hidtidig praksis, da der her ikke er tale om et meget dyrt produkt mod et meget billigt produkt. Der er stor

14 14 risiko for fuldstændig substitution. Erstatningen må udmåles på grundlag af Stokkes nettofortjeneste på 369 kr. pr. stol. Ud over erstatning tilkommer der Opsvik og Stokke et vederlag efter varemærkelovens 43. Dette bør fastsættes til 5 % af nettofortjenesten. Endvidere har Opsvik og Stokke krav på erstatning for markedsforstyrrelse. Opsvik har som ophavsmand til Tripp Trapp stolen krav på godtgørelse for Bassons grove krænkelse af Opsviks rettigheder. Basson kendte Tripp Trapp stolen og har derfor handlet med fortsæt. Det var som minimum uagtsomt af Basson ikke at være opmærksom på, hvilket slogan Tripp Trappstolen markedsførtes under, samt at trykke billeder af Tripp Trapp stolen på Lulu stolens æske. På denne baggrund skal Basson idømmes en bøde. Stokke kunne ved sagens anlæg alene gætte på, hvor mange Lulu stole Basson havde solgt. Stokke fremsatte provokation til belysning heraf, men da Basson først sent i sagsforløbet oplyste, hvor mange stole der faktisk var solgt, skal der tilkendes renter som påstået i den korrigerede påstand 7. Opsvik og Stokke har haft store omkostninger til førelse af denne sag. Sagsomkostninger på kr. ville på denne baggrund være rimelige. Basson har gjort gældende, at Stokkes slogan alene beskriver stolens egenskaber. Patent og Varemærkestyrelsen fandt ligeledes, at sloganet ikke har særpræg. Sloganet anvendes endvidere i omfattende grad af andre producenter af varer til børn. Stokke vil alene kunne få dette slogan registreret som varemærke, hvis det kan dokumenteres, at sloganet er indarbejdet. Dette gælder især, når man vælger at anvende et helt almindeligt ord eller udtryk som sit slogan. Stokke har alene dokumenteret en ganske sporadisk annoncering i nogle blade, der henvender sig til et meget begrænset antal personer. Dette er ikke tilstrækkeligt til at skabe indarbejdelse, særligt når udtrykket ligeledes anvendes af så mange andre producenter af børneprodukter, herunder børnemøbler inkl. stole. Sloganet bruges således af mange andre til præcist det samme. Det bestrides ikke, at Tripp Trapp stolen nyder ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Brugskunst skal ud over at have nogle æstetiske designelementer opfylde nogle praktiske og funktionsmæssige krav. Disse praktiske og funktionsmæssige dele af det ophavsretligt beskyttede værk skal andre produkter også kunne benytte. Derfor skal alene

15 15 den æstetiske del af det ophavsretlige værk beskyttes, idet ophavsmænd ellers vil blive tildelt monopol. Ifølge praksis er brugskunst alene ophavsretligt beskyttet mod meget nærgående efterligninger. Lulu stolen er udformet anderledes end Tripp Trapp stolen og er derfor ikke en nærgående efterligning. Skønsmanden fastslår ikke klart, at Lulu stolen krænker Tripp Trapp stolen. Skønsmanden skriver blandt andet, at Lulu stolen har forsøgt at fjerne sig visuelt, og at formsproget er forskelligt. Endvidere inddrager skønsmanden en målestok i form af den møbelbevidste forbruger, som ikke er en objektiv målestok. Der er i nyere retspraksis i sager om brugskunst eksempler på tilsidesættelse af skønsmandens erklæring. Tripp Trapp stolen og Lulu stolen skal sammenlignes, når Tripp Trapp stolen er påsat det plastikrygstøtte, der skal være påsat, førend Tripp Trapp stolen er lovlig til målgruppen. Erstatningskravet kan ikke opgøres som sket. Der er ikke praksis for at gange antallet af solgte produkter med dækningsbidraget; tværtimod fastsættes erstatningen skønsmæssigt. Meget få forbrugere vil forveksle Tripp Trapp stolen med Lulu stolen, og det er derfor begrænset, hvilket salg Stokke har mistet. Såfremt Lulu stolen ikke eksisterede på markedet, ville forbrugerne købe en tilsvarende stol i samme prisleje. Basson skal frifindes for påstanden om bøde, da denne sanktionsmulighed er tiltænkt de særdeles grove krænkelser. Basson har ikke forsøgt at lave en stol, der krænker Tripp Trapp stolen. Der foreligger heller ikke en overtrædelse af markedsføringsloven. Tegningerne på papæsken var en beklagelig fejl og blev fjernet straks. Opsvik og Stokke kan ikke tilkendes renter som påstået. Principalt skal der ikke tilkendes renter, da der ikke har nedlagt påstand herom. Først ved en skrivelse i september måned påstod Opsvik og Stokke sig tilkendt rente. Subsidiært kan der maksimalt tilkendes renter af kr. fra sagens anlæg, da dette var sagsøgers påstand i stævningen. Sø og Handelsrettens afgørelse Lulu og Tripp Trapp stolen ligner hinanden til forveksling set forfra. Betragtes stolene fra siden ses den største forskel, idet Lulu stolens ben ikke danner et L men nærmere et T. Til gengæld er selve sæde og fodpladerne fuldstændig identiske, og de fleste af stolenes mål

16 16 er identiske. Samlet set har stolene samme formsprog. Lulu stolen er derfor en nærgående efterligning af Tripp Trapp stolen og krænker dermed ophavsretten til Tripp Trapp stolen. Opsvik og Stokke gives på denne baggrund medhold i påstandene 1 til 3. Stokke har dokumenteret en kraftig markedsføring af Tripp Trapp stolens slogan igennem en betydelig årrække. Sloganet er grundigt indarbejdet på det danske marked, særligt hos børnefamilier. Selvom sloganet er beskrivende for en egenskab ved stolen, finder retten, at det gennem indarbejdelse har opnået særpræg i relation til produktet barnestole. Det forhold, at andre bruger lignende udtryk for andre produkter, finder retten ikke medfører udvanding af varemærket. Basson krænker derfor Stokkes varemærkeret ved at bruge sloganet Stolen som vokser med barnet til Lulu stolen. Stokke gives derfor medhold i påstandene 4 og 5. Ved brug af Stokkes slogan i markedsføringen og ved brug af tegningerne af Tripp Trapp stolen på Lulu stolens emballage har Basson endvidere krænket markedsføringslovens 1, 5 og 18. Stokke har herefter krav på erstatning for Bassons krænkelser. Fastsættelse af erstatning må ske på grundlag af et dækningsbidrag på 369 kr. pr. stol. Når henses til prisforskellen mellem produkterne finder retten, at ikke alle købere af Lulu stolen, men dog en betydelig del af dem, ville have købt en Tripp Trapp stol. Ud over erstatning har Stokke krav på vederlag efter varemærkelovens 43. Salget af Lulu stolen har endvidere skabt en vis markedsforstyrrelse. Det Stokke tilkommende beløb i erstatning og vederlag samt i erstatning for markedsforstyrrelse fastsættes skønsmæssigt til kr., som Basson skal betale til Stokke. Idet retten finder, at der er tale om en åbenlys skrivefejl, at stævningen mangler ordrerne med rente i påstand 7, idet påstanden indeholder fra sagens anlæg til betaling sker, forrentes beløbet med renter af kr. fra sagens anlæg, og det overskydende beløb fra nedlæggelse af påstanden. Det forhold, at en sagsøger har vanskeligt ved at opgøre sin påstand på tidspunktet for sagsanlægget, findes ikke i en sag som den foreliggende at kunne ændre på udgangspunktet for beregning af renter ved sagsanlæg. Peter Opsvigs ophavsret er krænket ved Lulu stolen, hvorfor han tildeles en godtgørelse herfor på kr., jf. ophavsretslovens 83, stk. 3.

17 17 Retten finder, at Basson har handlet forsætligt og ikendes på denne baggrund en bøde på kr., jf. ophavsretslovens 76. Retten finder alene, at denne doms resultat skal offentliggøres ved, at Bassons forhandlere informeres om dommens resultat. Dette skal ske for Bassons regning. Stokke frifindes for Bassons selvstændige påstand. Basson skal i sagsomkostninger betale kr., hvoraf kr. er til dækning af afholdte udgifter og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Basson Baby ApS tilpligtes at anerkende at have krænket Peter Opsvik og Stokke AS rettigheder ved import og markedsføring af stolen som vist på bilag 6 og 6a. Det forbydes Basson Baby ApS at fremstille, importere, udbyde til salg, markedsføre eller oplagre med henblik derpå, eksportere eller på anden måde erhvervsmæssigt disponere over barnestole som vist på bilag 6 og 6 a. De af påstand 1 omfattede barnestole i Basson Baby ApS besiddelse udleveres for Basson Baby ApS regning til Stokke AS til destruktion. Basson Baby ApS tilpligtes at anerkende, at Basson Baby har overtrådt varemærkelovens 4 ved at anvende betegnelsen Stolen som vokser med barnet. Det forbydes Basson Baby ApS at benytte betegnelsen Stolen som vokser med barnet. Basson Baby ApS tilpligtes at anerkende, at Basson Baby ApS har overtrådt markedsføringslovens 1, 5 og 18. I vederlag og erstatning tilpligtes Basson Baby ApS at betale kr. til Stokke AS med renter af kr. fra den 23. april 2008 og kr. fra den 8. september 2009.

18 18 Basson Baby ApS tilpligtes til Stokke AS at betale godtgørelse med kr. med renter fra den 23. april Basson Baby ApS idømmes en bøde på kr. Basson Baby ApS tilpligtes for egen regning at give meddelelse om dommens resultat til sine forhandlere. Stokke AS frifindes for den af Basson Baby ApS nedlagte selvstændige påstand. Basson Baby ApS skal betale kr. i sagsomkostninger til Peter Opsvik og Stokke AS. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a. Frits Werner Hansen Mette Christensen Carsten Vagn Jacobsen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 Sag 306/2009 (1. afdeling) Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS) (advokat Mads Marstrand-Jørgensen) mod Peter Opsvik og Stokke AS (advokat Per Håkon

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. 1) Stokke AS. 2) Peter Opsvik. mod. 1) Jysk A/S. 2) Administrerende direktør. Jan Bøgh. 3) Schou Company A/S

DOM. 1) Stokke AS. 2) Peter Opsvik. mod. 1) Jysk A/S. 2) Administrerende direktør. Jan Bøgh. 3) Schou Company A/S DOM Afsagt den 4. juni 2013 V-9-12 1) Stokke AS 2) Peter Opsvik (for begge advokat Per Håkon Schmidt) mod 1) Jysk A/S 2) Administrerende direktør Jan Bøgh 3) Schou Company A/S (for alle sagsøgte advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 153/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 204/2017 EG Nordic A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod Frandsen Lighting A/S (advokat Jesper Ørskov Nielsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. august 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Mette Christensen (retsformand), Carsten Vagn Jacobsen og Thorkild Juul Jensen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

DOM. 2) Peter Opsvik. mod. 1) Jysk A/S. 2) Schou Company A/S. (for begge advokat Christina Wiesner) 2) Peter Opsvik. (Advokat Per Håkon Schmidt) mod

DOM. 2) Peter Opsvik. mod. 1) Jysk A/S. 2) Schou Company A/S. (for begge advokat Christina Wiesner) 2) Peter Opsvik. (Advokat Per Håkon Schmidt) mod DOM Afsagt den 4. juni 2013 V-127-10 1) Stokke AS 2) Peter Opsvik (for begge advokat Per Håkon Schmidt) mod 1) Jysk A/S 2) Schou Company A/S (for begge advokat Christina Wiesner) V-75-11 1) Stokke AS 2)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 Sag 80/2016 Henrik Lehm og 57 Nord I/S (advokat Rasmus Haugaard for begge) mod Gramrode Møbelfabrik A/S (advokat Johan Løje) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 293/2010 (2. afdeling) Furnipart A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Frost A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 294/2010 (2. afdeling) Frost

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CEK UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. august 2010 V-6-09 Pilgrim A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen v/ advokatfuldmægtig Louise Møller Sørensen) mod Dansk Smykkekunst A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. december 2013. V-95-11. Yakkay A/S (Advokat Christian L. Bardenfleth) mod Stormwear ApS (Advokat Claus Barrett Christiansen)

DOM. Afsagt den 17. december 2013. V-95-11. Yakkay A/S (Advokat Christian L. Bardenfleth) mod Stormwear ApS (Advokat Claus Barrett Christiansen) DOM Afsagt den 17. december 2013. V-95-11 Yakkay A/S (Advokat Christian L. Bardenfleth) mod Stormwear ApS (Advokat Claus Barrett Christiansen) Indledning Sagen handler om, hvorvidt Stormwear ApS (herefter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1265009 - BFM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 6. juli 2017 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Bo Østergaard og Marie Louise Tønne (kst.)). 10. afd. nr. B-1265-16:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 20. november 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 20. november 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 20. november 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand), designer Lisbet Friis og direktør Peter Gregers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Udskrift af domben DOM Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Jammerbugt Kommune s.m.f. Mens Gade Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban Jammerbugt

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere