toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater"

Transkript

1 toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

2 Indhold 1. Indledning Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage Cost-benefit analyser viser store gevinster ved investering i arbejdsmiljø Danske topledere enige: godt arbejdsmiljø sikrer økonomiske mål Social kapital skaber succes Godt arbejdsmiljø = øget produktivitet Dårligt arbejdsmiljø koster på bundlinjen Godt indeklima betaler sig Sådan forbedres trivsel og produktivitet Sammenhænge mellem produktivitet og arbejdsmiljø Guldkorn om det psykiske arbejdsmiljø Sygefravær koster direkte og indirekte Mange brancher og virksomheder kan hente store økonomiske gevinster i arbejdsmiljøet Cases så meget sparede virksomhederne ved at forbedre arbejdsmiljøet Tre virksomhedslederes erfaringer med medarbejderansvar, LEAN og selv at gå i front med arbejdsmiljøet Arbejdsulykker koster dyrt... 21

3 1 Indledning Denne hvidbog samler den tilgængelige viden om betydningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for virksomheders økonomi. Gennem årene er der lavet flere danske og udenlandske undersøgelser, som dokumenterer, at et godt arbejdsmiljø både medfører et lavere sygefravær og en øget produktivitet. To faktorer, der har en væsentlig indflydelse på økonomien i virksomheder. Hårde data og ekspertudsagn Hvidbogen præsenterer først og fremmest i samlet form de data, der dokumenterer effekterne på bundlinjen hos de virksomheder, der tager arbejdsmiljøindsatsen seriøst. Derudover er den krydret med citater fra danske eksperter inden for arbejdsmiljø både forskere og virksomhedsledere, der i praksis har arbejdet med og erfaret virkningerne af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd DI Dansk Mode & Textil Lederne Dansk Metal 3F Industrigruppen HK Privat Dansk El-Forbund Fødevareforbundet NNF God læselyst På kort sigt er et godt arbejdsmiljø en udgift. På lang sigt er det en forudsætning for virksomhedens overlevelse. Det handler om at skabe attraktive arbejdspladser, tiltrække og beholde de dygtige medarbejdere. Virksomhederne skal tænke investering i stedet for udgifter, når de forbedrer arbejdsmiljøet. Professor Per Langaa Jensen, DTU Management 3

4 2 Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage I 2012 offentliggjorde International Social Security Association en undersøgelse på tværs af landegrænser og brancher af, om investeringer i arbejdsmiljø kan aflæses på bundlinjen. 300 firmaer fra 16 forskellige lande deltog i undersøgelsen, som via kvantitative og kvalitative metoder fandt frem til, hvordan og hvor på arbejdspladsen et godt arbejdsmiljø har en indvirkning. Rapportens overordnede konklusion er, at det kan betale sig at investere i arbejdsmiljø også rent økonomisk. Undersøgelsen finder frem til en ROI, Return on Investment, på 2,2. Det betyder i praksis, at for hver krone der investeres i arbejdsmiljø, kan virksomhederne forvente at få et økonomiske afkast på 2,2 kroner retur. Altså mere end en fordobling. Det resultat bliver bekræftet af størstedelen af undersøgelsens deltagere. 75 % af de adspurgte firmaer i undersøgelsen anslår, at yderligere investeringer i arbejdsmiljø vil enten mindske eller fastholde de samlede omkostninger på sigt. En fjerdedel anslår, at omkostningerne vil stige. For hver krone der investeres i arbejdsmiljø, kan virksomhederne forvente at få et økonomiske afkast på 2,2 kroner retur. INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION Fakta om undersøgelsen De undersøgte firmaer kom fra flere forskellige brancher: industri, mineindustri, handel m.m. og hørte hjemme i Australien, Østrig, Aserbajdsjan, Canada, Tjekkiet, Tyskland, Hong Kong, Korea, Rumænien, Rusland, Singapore, Sverige, Schweitz, Tyrkiet, USA og Vietnam. Kilde: The Return on Prevention for Companies fra International Social Security Association, juni 2012 Investering i arbejdsmiljø Afkast på investeringer 1 kr. 2,2 kr. KILDE: ISSA, INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION 4

5 3 Cost-benefit analyser viser store gevinster ved investering i arbejdsmiljø EU-Kommissionen offentliggjorde i november 2011 resultaterne af et projekt, gennemført af EU s Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion. Projektet har bl.a. påvist, hvilke omkostninger for den enkelte virksomhed, der er forbundet med medarbejdernes fravær på grund af ulykker eller arbejdsbetingede sygdomme. Det drejer sig bl.a. om udgifter i forbindelse med afbrydelser af produktionsprocessen, omorganisering af arbejdet, rekruttering og oplæring af midlertidige medarbejdere, evt. bøder, højere forsikringspræmie o.l. Omvendt oplever virksomheder, der investerer i arbejdsmiljø bl.a. lavere personaleudskiftning, højere produktivitet, større kundetilfredshed, øget kvalitet og mere motivation hos medarbejderne. Indsatser rettet mod at undgå farlige situationer mest profitable Projektet når på baggrund af studier af 401 cases af arbejdsulykker og arbejdsbetinget sygdom samt 56 forebyggelses-projekter i virksomheder af forskellig størrelse og branchetilhørsforhold frem til en cost-benefit analyse, der afslører, at investeringer i bedre arbejdsmiljø bliver betalt tilbage et sted mellem 0,95 og 2,7 gange afhængig af typen af investering, og hvor konservativt vurderingen af udgifterne er foretaget. Kun i et enkelt tilfælde er cost-benefit analysen negativ. I alle øvrige situationer viser det sig, at virksomheder får investeringen i arbejdsmiljø tilbage med et større eller mindre overskud. Træning og investering i personligt sikkerhedsudstyr viser sig således at give den laveste tilbagebetaling pr. investeret krone hvorimod indsatser rettet mod at ændre eller undgå farlige situationer i forbindelse med arbejdet er de mest profitable. Projektet beskriver også mere detaljeret 10 forskellige casevirksomheder, der hver især har haft problemer med ulykker eller sygdom blandt medarbejderne, hvad virksomhederne har gjort for at ændre på dette og en cost-benefit analyse af resultatet. Arbejdsmiljø er et stort økonomisk potentiale Arbejdsmiljø er ikke blot en indsats for at undgå ulykker og sygdom på arbejdspladsen. Det er også et spørgsmål om at skabe trivsel og engagement blandt medarbejderne. Lykkes det, er der en stor økonomisk gevinst at hente for den enkelte virksomhed. Først og fremmest fordi et godt arbejdsmiljø skaber større produktivitet, bedre kundeservice og øget innovation. Alt sammen faktorer, der kan aflæses på bundlinjen. 5

6 4 Danske topledere enige: godt arbejdsmiljø sikrer økonomiske mål I-BAR gennemførte i efteråret 2012 en analyse blandt danske topledere. Analysen viser, at stort set alle administrerende direktører i danske virksomheder, 92 %, anser et godt arbejdsmiljø som afgørende for, at virksomheden når dens økonomiske mål. I hvilken grad er et godt arbejdsmiljø afgørende for, at virksomheden når dens økonomiske mål? I høj grad I nogen grad 47% 45% I mindre grad 5% Slet ikke 2% Ved ikke 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det understøttes af, at en tredjedel af direktørerne svarer, at den vigtigste begrundelse for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden er at opnå positive resultater på bundlinjen. Det er særligt toplederne i de store virksomheder med over 250 ansatte, der har denne opfattelse. Hvad er din vigtigste begrundelse som leder for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden? At vi overholder arbejdsmiljøloven 10% At vi har et moralsk ansvar for at medarbejderne trives 54% At vi sikrer et arbejdsmiljø, der giver positive resultater på bundlinien 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Selvom danske direktører er enige om, at arbejdsmiljø har betydning for virksomhedens økonomi, er det ikke et tema, der optager den daglige dagsorden. Under en femtedel af ledelserne i danske virksomheder diskuterer arbejdsmiljø hver uge hovedparten behandler kun området månedligt eller kvartalsvist. Hvor ofte diskuterer den øverste ledelse virksomhedens arbejdsmiljø? Ugentligt Månedligt Hvert kvartal 18% 32% 37% Årligt 10% Aldrig 1% Kilde: Analyse gennemført af I-BAR i september 2012 blandt direktører i 329 danske virksomheder. Ved ikke 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 6

7 5 Social kapital skaber succes Virksomheder med høj social kapital har generelt bedre økonomiske resultater, højere afkast til aktionærerne, mindre personaleomsætning og flere ansøgninger til nye stillinger. Det viser opgørelser fra Great Place to Work Instituttet, der hvert år måler virksomhederne i en række forskellige lande. I perioden gav de 100 bedste virksomheder i USA et udbytte på 11,9 % om året. Til sammenligning gav almindelige børsnoterede selskaber omkring 6 %. De 100 bedste virksomheder havde også kun cirka halvt så mange medarbejdere, der frivilligt forlod virksomheden i , i forhold til gennemsnittet på det amerikanske arbejdsmarked. En analyse af de virksomheder, der klarer sig bedst, viser: At der er overensstemmelse mellem det, ledelsen gør, og det, den siger. At virksomheden gennemtrænges af en spirit of cooperation, hvor der er en dyb forpligtelse og et udbredt ejerskab i forhold til virksomhedens mission, vision og organisation. At ledelsen tager et klart ansvar for at opbygge tillid og samarbejde over en årrække kombineret med fokus på kerneopgaven og godt købmandskab. Social kapital I modsætning til human kapital, der handler om den enkelte medarbejders kompetencer og viden, handler social kapital om hele virksomhedens evne til blandt andet at samarbejde, skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere og sikre retfærdighed på arbejdspladsen. At der lægges stor vægt på processuel retfærdighed (fairness). Når du investerer i bedre arbejdsmiljø, så gør det klogt. Støt mellemlederne, når de skal implementere forslag fra medarbejderne. Når du køber en ny maskine, så tag den medarbejder med, som skal betjene den efterfølgende. Professor Per Langaa Jensen, Management engineering, DTU Kilder: greatplacetowork.dk Godt arbejdsmiljø forbedrer bundlinjen, Mandag Morgen, oktober 2010: https://www.mm.dk/godt-arbejdsmilj%c3%b8-forbedrer-bundlinjen 7

8 6 Godt arbejdsmiljø = øget produktivitet Godt arbejdsmiljø og høj trivsel øger produktiviteten og forbedrer virksomheders konkurrenceevne. Det konkluderer professor Tage Søndergaard Kristensen, der har forsket i psykisk arbejdsmiljø i over 30 år. Det sker i en meget omfattende kortlægning af danske og internationale undersøgelser og rapporter fra Kortlægningen Trivsel og produktivitet to sider af samme sag gennemgår og analyserer i alt 32 forskellige undersøgelser på tværs af landegrænser og brancher. Undersøgelserne dækker lige fra tung stålindustri og traktorfabrikker til skoler og sygehuse. Analyserne fokuserer på hver sit område af samspillet mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Fælles for alle resultaterne uanset virksomhedstype og geografisk beliggenhed er, at arbejdsgiverne på samme tid kan øge medarbejdernes trivsel og øge virksomhedernes produktivitet. Indsatser for et godt psykisk arbejdsmiljø betaler sig Rapporten konkluderer entydigt og med mange eksempler, at ved at arbejde aktivt med det psykiske arbejdsmiljø vil man samtidig forbedre tallene på bundlinjen. Rapporten peger på følgende gevinster ved et godt arbejdsmiljø: En forbedring af arbejdsmiljøet vil øge produktiviteten på både private og offentlige arbejdspladser. Godt arbejdsmiljø vil være et bidrag til den såkaldte multifaktorproduktivitet, MFP. Et bedre arbejdsmiljø vil mindske de enkelte virksomheders omkostninger i forbindelse med rekruttering, uønsket personaleafgang og fravær. Et bedre arbejdsmiljø vil mindske udstødningen fra arbejdsmarkedet og dermed give en dobbelt effekt: Flere hænder i arbejde og færre der skal forsørges. Et bedre arbejdsmiljø vil mindske stress, søvnproblemer, udbrændthed og depressive lidelser. Hermed mindskes udgifter til behandling og medicin. Et bedre arbejdsmiljø vil mindske psykiske lidelser og bevægeapparatlidelser i befolkningen og dermed behovet for behandling, hjemmehjælp, pleje og omsorg, efter at man har forladt arbejdsstyrken. Der er tale om kæmpegevinster, som jeg slet ikke tør sætte tal på. Specielt de virksomheder, som ligger langt under gennemsnittet, har enorme potentielle effekter af at øge produktiviteten og dermed forbedre bundlinjen. Professor Tage Søndergaard Kristensen 8

9 7 Dårligt arbejdsmiljø koster på bundlinjen Dårligt arbejdsmiljø koster årligt flere milliarder Det er vanskeligt at gøre præcist op, hvad dårligt arbejdsmiljø koster for samfundet og den enkelte virksomhed. LO forsøgte i 2007 at sætte tal på det dårlige arbejdsmiljø ud fra en bred samfundsmæssig vinkel. Undersøgelsen tog udgangspunkt i såvel offentlige som private omkostninger via fem typer udgifter, der alle udgør store poster som følge af dårligt arbejdsmiljø. De arbejdsmiljøøkonomiske beregninger viste et samlet samfundsmæssigt tab på 64 milliarder kroner årligt. Størrelsen af omkostningerne indikerer, at der er et stort potentiale i at forbedre arbejdsmiljøet og dermed nedbringe udgifterne for såvel virksomheder som samfund. Omkostninger fordelt på de fem udgiftstyper: Dokumentation: Virksomheder kan spare mange penge Tallet fra 2007 er givetvis blevet større nu. Hvis de skjulte udgifter medtages, som undersøgelser peger på er endnu større, afslører det et enormt potentiale ikke bare for samfundet som helhed og menneskeligt for den enkelte, men også rent økonomisk for virksomhederne. Selvom udgifter til poster som sygefravær og ulykker ikke helt kan undgås, er der altså et dokumenterbart milliardbeløb på spil ved at prioritere arbejdsmiljøet. Skjulte udgifter er mindst dobbelt så store Undersøgelser afslører, at skjulte udgifter i forbindelsemed dårligt arbejdsmiljø er langt større end de synlige udgifter. Forskning viser, at de skjulte udgifter er minimum dobbelt så store som de synlige udgifter, men der er eksempler på, at de er over 20 gange større. Erstatninger: Sygefravær: Tabt produktion: Medicinforbrug: Sundhedsudgifter I alt: 4,24 mia. kr. 25,93 mia. kr. 32 mia. kr. 0,57 mia. kr. 0,96 mia. kr. 63,7 mia. kr. Skjulte udgifter er bl.a. hyring af vikarer træning til vikarer ekstra lønomkostninger til vikarer reparation af ødelagt produktionsudstyr tid brugt på at analysere ulykken planlægning af produktionen forebyggelse af fremtidige arbejdsulykker 9

10 I forbindelse med arbejdsulykker er der dokumentation for, at omkostningerne er større, end det umiddelbart fremgår. De skjulte udgifter dækker her blandt andet over hyring af vikarer, træning til vikarer, ekstra lønomkostninger til vikarerne, reparation af ødelagt produktionsudstyr, tid brugt på at analysere ulykken, planlægning af produktionen og forebyggelse af kommende arbejdsulykker. Men skjulte udgifter er ikke kun knyttet til arbejdsulykker. Medarbejdere, der møder på arbejde, selvom de burde sygemelde sig, har eksempelvis en nedsat produktion. Det samme gælder medarbejdere i virksomheder med dårligt psykisk arbejdsmiljø. De skjulte udgifter kan findes ved at bruge Arbejdsmiljørådets Excel-værktøj Arbejdsmiljøøkonomi, der tager højde for den samlede proces omkring de økonomiske aspekter af arbejdsmiljø: COWI-rapport: Et godt arbejdsmiljø er godt for bundlinjen I 2010 gennemførte COWI en analyse, der fokuserede på de virksomhedsøkonomiske aspekter ved arbejdsmiljø. Via en række eksempler og undersøgelser blev arbejdsmiljøområdet belyst fra forskellige vinkler. Den overordnede og klare konklusion i rapporten er, at godt arbejdsmiljø kan betale sig. Også når det gælder den økonomiske bundlinje i den enkelte virksomhed og institution. Den samlede rapports hovedkonklusioner: Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder Mange af omkostningerne er skjult i virksomhedernes regnskaber De skjulte omkostninger er større end de synlige (For hver krone i synlige omkostninger er der to kroner i usynlige omkostninger) Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig. Kilder: Dårligt arbejdsmiljø en stor udgift, LO, Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller, af COWI, november Udgivet af LO. 10

11 38 Godt indeklima betaler sig Flere undersøgelser viser, at et godt indeklima kan løfte produktiviteten. Når temperaturen og luftkvaliteten bliver reguleret på den mest optimale måde, påvirkes den mentale præstationsevne hos medarbejderne. I rapporten Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller påviser civilingeniør og erhvervs Ph.d. Kasper Lynge Jensen, at en forbedring af indeklimaet kan løfte produktiviteten med procent på arbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. En investering i et ventilationssystem, hvor man kan styre temperatur og luftkvalitet kan samlet have så stor en effekt, at tilbagebetalingstiden kan være ned til mellem et og to år. Udover øget produktivitet vil en indsats på området have en række afledte virkninger som færre klager fra medarbejderne, mindre sygefravær, bedre fastholdelse og et generelt bedre arbejdsmiljø. Kilde: Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller, af COWI, november Udgivet af LO. Hvis vi skal bevare industriproduktionen i Danmark og Europa, er det en afgørende forudsætning, at vi skaber attraktive arbejdspladser. Det betyder i skandinavisk sammenhæng, at der skal være et godt arbejdsmiljø med stor medarbejderautonomi og med en høj grad af tillid mellem ledere og ansatte. professor Per langaa jensen, DTU management engineering 11

12 9 Sådan forbedres trivsel og produktivitet Professor Tage Søndergaard Kristensen peger på baggrund af sin forskning på en række forhold, der er relevante for at fremme en kombination af trivsel og produktivitet: Individuelle faktorer: Det er ikke nok at gå efter høj jobtilfredshed. Man skal stile efter medejerskab, høj motivation og kreativitet. Job-indflydelse: En høj grad af indflydelse er nødvendig, men ikke nok. Man skal også have mening, formål, (lidt for) høje krav og store frihedsgrader inden for klare rammer. Afdelings- eller gruppefaktorer: Her er anerkendende ledelse, klare former for belønning, godt kollegaskab og videndeling nogle af de afgørende forhold. Virksomhedsfaktorer: Høj social kapital er af afgørende betydning tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Den psykologiske kontrakt skal respekteres, og der skal lægges vægt på gensidig respekt, fælles sprog, fælles viden og fælles mål. I alle de undersøgelser, jeg har gennemgået, er der konstateret signifikante sammenhænge mellem forskellige faktorer i arbejdsmiljøet på den ene side og produktivitet, kvalitet elle økonomisk overskud på den anden side. professor Tage Søndergaard Kristensen Kilde: Trivsel og produktivitet to sider af samme sag af Tage Søndergaard Kristensen. 12

13 10 Sammenhænge mellem produktivitet og arbejdsmiljø Faktorer Arbejdsmiljø Job faktorer: Indflydelse, udviklingsmuligheder, variation, mening, krav i arbejdet Gruppeafdelingsfaktorer: Ledelseskvalitet, anerkendelse, forudsigelighed, social støtte, mobning, trusler, chikane, rolleklarhed, rollekonflikter m.v. Virksomhedsfaktorer: Social kapital (tillid, retfærdighed, samarbejdsevne) Fysiske arbejdsmiljøfaktorer: Indeklima, ergonomi, støj m.v. Psykiske faktorer: Job tilfredshed Involvering i arbejdspladsen Den psykologiske kontrakt Trivsel Psykisk velbefindende Motivation Kreativitet Flow Adfærd: Godt kollegaskab Medejerskab Samarbejdsnetværk Videndeling Sygefravær Personaleafgang Rekruttering Krænkende adfærd Kunder: Tilfredshed Loyalitet Medejerskab Output Økonomisk resultat: Overskud Udbytte til aktionærer Produktion/ ydelser: Kvantitet Kvalitet Innovation Modellen beskriver den tætte sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og produktiviteten, kundebetjeningen og det økonomiske resultat i en virksomhed. Jo bedre arbejdsmiljøet er med indflydelse på egen arbejdssituation, meningsfyldt arbejde, anerkendelse, mulighed for udvikling og gode fysiske forhold jo mere påvirker det adfærden og de psykiske faktorer, det vil sige trivslen, motivationen og involveringen. Begge dele har en positiv effekt på betjening af kunder, ligesom det giver større kvalitet, innovation og øget kvantitet i produktionen. Alt i alt giver et godt arbejdsmiljø altså et plus på bundlinjen og kan bidrage til et stigende overskud. Kilde inspiret af: Trivsel og produktivitet to sider af samme sag af Tage Søndergaard Kristensen. 13

14 11 Guldkorn om det psykiske arbejdsmiljø 6 guldkorn om det psykiske arbejdsmiljø 1. Indflydelse Den enkelte har indflydelse på sit eget arbejde og på de betingelser, det foregår under. Det kan være arbejdstiden, valg af redskaber eller procedurer, arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning osv. 2. Mening i arbejdet Man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. Arbejdet har en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer værdier og mål også ind i billedet. 3. Forudsigelighed Forudsigelighed handler om at få de relevante informationer på det rigtige tidspunkt. Det vigtige er at undgå uvished og ængstelse. Det er altså ikke meningen, at man skal kunne forudsige detaljerne i dagligdagen. Forudsigelighed handler om de store linjer. 4. Social støtte Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor man har behov for det. Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere. 5. Belønning Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt. Belønningen kan være løn, anseelse og påskønnelse eller muligheder for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning har betydning for de ansatte. 6. Krav Kravene i arbejdet er både kvantitative og kvalitative. De kvantitative krav skal være passende. Det betyder, at man hverken skal have for meget at lave eller for lidt. Også de kvalitative krav skal passe til personen. Arbejdet skal altså hverken være for svært eller for let. Måske lidt for svært er det bedste. Endelig skal kravene være klare. Man skal altså vide, hvornår arbejdet er udført godt nok. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 14

15 12 Sygefravær koster direkte og indirekte De store udgifter til sygefraværet i de enkelte virksomheder åbner for store muligheder for at kunne hente besparelser og forbedre virksomhedens økonomi. Den letteste vej til at nedbringe et højt sygefravær er at forbedre arbejdsmiljøet. Flere danske undersøgelser peger på, at hvis virksomheder med det dårligste arbejdsmiljø forbedrer arbejdsmiljøet så meget, at det svarer til niveauet i de bedste virksomheder, kan sygefraværet nedbringes med op til 40 %. Tal om sygefravær: Der er i gennemsnit sygemeldte hver dag i året. Sygefraværet skønnes at koste samfundet mindst 37 mia. kr. i form af udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom. Hertil kommer det produktionstab som følger med sygefraværet. Den gennemsnitlige lønmodtager har hvert år 10 sygefraværsdage. 12 % af danske lønmodtagere her et sygefravær på mere end to uger i løbet af et år. 20 % af lønmodtagerne står for 80 % af sygefraværet. Længerevarende fravær, over to uger, tegner sig for cirka 50 % af det samlede sygefravær. Ansatte i private virksomheder har 3-4 færre sygefraværsdage om året end kommunalt ansatte. Det arbejdsbetingede sygefravær, dvs. den del af sygefraværet der kan tilskrives arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, er estimeret til at udgøre en tredjedel af det totale sygefravær. En spørgeskemaundersøgelse blandt ledere viser, at virksomheder med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø har et gennemsnitligt sygefravær på 6,4 dage pr. medarbejder om året, mens virksomheder med et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø har et gennemsnitligt sygefravær på 10,6 dage om året pr. medarbejder. Undersøgelser viser, at 40 % af fraværet kan elimineres, hvis arbejdsmiljøet bliver forbedret, så det alle steder bliver lige så godt, som det er de bedste steder i dag. Forskellige undersøgelser indikerer, at % af alt fravær skyldes arbejdsbetinget stress. Kilder: arbejdsmiljoviden.dk, Videncenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller, af COWI, november Udgivet af LO. 15

16 13 Mange brancher og virksomheder kan hente store økonomiske gevinster i arbejdsmiljøet Ugebrevet A4 kortlagde i maj 2012 de danske virksomheder, som havde fået en rød eller gul smiley af Arbejdstilsynet på grund af dårligt arbejdsmiljø. I alt drejede det sig om arbejdspladser fordelt over hele landet. Nogle af virksomhederne har fået en dårlig smiley på grund af forhold som ikke direkte hænger sammen med arbejdsmiljøet. Det kan fx være overskridelser af støjgrænser, at der ikke er gennemført en korrekt arbejdspladsvurdering eller lignende. Andre røde og gule smileyer skyldes forhold som manglende afskærmning af maskiner, risiko for fald, farligt støv m.m. Undersøgelsen afslørede store forskelle imellem brancher og virksomheder. En del virksomheder i træ- og møbelindustrien samt metal- og maskinindustrien vil derfor have gode muligheder for at hente økonomiske gevinster ved at investere i et bedre arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Investeringer, der bl.a. vil blive betalt tilbage i form af færre udgifter til sygefravær, en mindre personaleomsætning, øget produktivitet m.m. Det kan være svært at gå i gang med at ændre gamle vaner i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet. Men de fleste af os har oplevet, at når problemerne først er løst, så tænker man: Hold da op, hvorfor har jeg ikke gjort det tidligere. Og når man oplever en øget effektivitet som følge af arbejdsmiljøændringerne, så virker det helt håbløst ikke at have indført ændringerne tidligere. Kenneth Bergen, formand for I-BAR 16

17 Årsager til negative arbejdsmiljø smileys Der er mange årsager til negative smileys i arbejdsmiljø. De mest udbredte er: - Mangelfuld arbejdspladsvurdering (APV) - Påbud om risiko for at falde (skyldes ofte rod) - Påbud om maskiner og trykbærende udstyr (fx mangel på afskærmninger og sikkerhedstjek) - Påbud om lovpligtige eftersyn (fx hvis maskiner og trucks ikke er synet korrekt) - Påbud om luftvejsbelastninger (kan skyldes farligt støv ved svejsning og i industrien) Arbejdstilsynet giver blandt andet bundkarakterer, hvis arbejdsmiljøet skal forbedres straks, eller virksomheden har fået forbud og bøder. Når virksomheden forbedrer sig, får den en glad smiley som bevis for, at forholdene er i orden igen. Kortlægningen er derfor et øjebliksbillede. Kilder: 17

18 14 Cases så meget sparede virksomhederne ved at forbedre arbejdsmiljøet BB Electronics BB Electronics har sparet 3,5 millioner kroner via færre omkostninger på grund af fald i sygefraværet. På ét år faldt sygefraværet fra næsten ti procent til fire procent. Ændringen er sket med afsæt i LEAN, som har betydet, at de ansatte har fået meget indflydelse på arbejdet og tilrettelægger det mere hensigtsmæssigt og effektivt. Op mod 98 % af varerne leveres til tiden, mens det tidligere kun var 60 %, hvilket har ført til såvel gladere kunder som større arbejdsglæde. Eurofins Eurofins fem virksomheder har hver sparet op mod en halv million kroner på ét år ved et fald i sygefraværet fra 4,1 % til 3,5 %. I samme periode er medarbejdernes trivsel øget markant, personaleomsætningen er blevet halveret, og produktiviteten er steget. Det er sket ved at fokusere på, hvordan man aktivt kan mindske sygefraværet og fastholde medarbejderne på arbejdspladsen via eksempelvis større fleksibilitet, hjælp gennem sundhedsforsikring eller blot en god dialog. Kilde: Fra fravær til nærvær. TekSam sekreatariat, DI/CO-industri ALO Skive A/S Virksomheden erstattede snavsede stålplader med rene plader i produktionen til en omkostning på 1 million kroner. Dermed undgik medarbejderne at blive snavsede og udsat for fint støv og hudirritation, ligesom omfanget af svejsestænk blev reduceret. De nye plader gjorde samtidig, at svejserobotterne kunne øge produktiviteten med 50 %. Tilbagebetalingstiden på investeringen var 10,9 måneder. Hydraflex A/S For at frigøre en medarbejder til anden produktion, blev der for knap 1 millioner kroner indkøbt en robot til at tage produktionsemner ud af en drejebænk i produktionen. På den måde hindrede virksomheden ensidigt gentaget arbejde ved drejebænken og mindskede udgifterne til sygefravær og fysioterapeut. Indførelsen af robotten muliggjorde samtidig, at produktionstiden blev sat op til 24 timer i døgnet. Tilbagebetalingstiden var på 15,7 måneder. Vestas Machining A/S For at forbedre en uoverskuelig produktionsproces præget af rod og kaos iværksatte virksomheden en omorganisering af produktionen baseret på LEAN-principperne. Som følge af den nye organisering fremstod produktionslokalet langt mere overskueligt, ordentligt og rengjort. Det førte til en øget produktivitet på 25 % og en markant forbedring af arbejdsmiljøet med mindre ulykkesrisiko, bedre ergonomiske forhold og større trivsel. Kilde: i-bar.dk: 18

19 Prøv at udfordre den mentale model i din virksomhed ved at invitere unge studerende eller arbejdsmiljøkonsulenter eller en anden virksomhed på besøg. Et blik udefra kan udfordre den måde, I plejer at gøre tingene på. Professor Per Langaa Jensen, Management engineering, DTU Guldkorn fra den amerikanske stålindustri En amerikansk undersøgelse, der involverer 66 virksomheder fra stålindustrien, har meget omfattende vurderet sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Undersøgelsen indbefatter virksomheder, der arbejdede ud fra principper, som ligger meget tæt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs 6 guldkorn, idet de involverede virksomheder alle arbejdede ud fra en politik om: Høj indflydelse til de ansatte med hensyn til udførelsen af det daglige arbejde. God og åben kommunikation i arbejdsgruppen og i forbindelse med nødvendig ekspertise udefra. Selvstyrende grupper, der er direkte involveret i produktionsprocessen. Off-line teams, der står for kvalitet og problemløsning, og som står til rådighed for de produktive selvstyrende grupper. Hertil kom en række HR-forhold som et højt sikkerheds- og sundhedsniveau, gruppebonus, højt informationsniveau, familievenlig arbejdsplads og gode muligheder for forfremmelse. Resultatet var entydigt. Målet for produktion blev vurderet ved at kigge på uptime forstået som den del af tiden, hvor produktionen kører. Undersøgelsen viste, at uptime med en traditionel produktion lå på 75 %, mens det ved at bruge ovenstående princip lå på 88 %. Der var altså tale om en betydelig stigning i produktionen. Finske forbedringer En finsk undersøgelse har analyseret sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet. Omdrejningspunktet for undersøgelsen var en lagerhal, hvor man modtager og udskiber store zinkbarer via 40 ansatte, der arbejder i to hold. Virksomheden besluttede at gennemføre omfattende forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø (temperatur, træk, luftforurening, støv og ergonomi) for at øge produktiviteten som følge af bedre helbred og teambaseret arbejde. To år efter blev der registreret massive forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø. Temperaturen og belysningen var forbedret, der var store fald i forureningen og ergonomien i arbejdet var blevet styrket. Samtidig steg produktiviteten fra 17,5 tons per arbejdstime i året før forandringerne til 19 tons per time i de to følgende år, en stigning på 8,6 %. Kilde: Trivsel og produktivitet to sider af samme sag af Tage Søndergaard Kristensen. 19

20 15 Tre virksomhedslederes erfaringer med medarbejderansvar, LEAN og selv at gå i front med arbejdsmiljøet Danske virksomheder arbejder med arbejdsmiljø på mange forskellige måder. Nedenfor kan du læse om erfaringerne fra tre forskellige typer af virksomheder: zinkstøberiet Linimatic med 35 medarbejdere, møbelproducenten Montana med 200 medarbejdere og LEGO Koncernen med medarbejdere i Billund og på verdensplan. Se også film med direktørerne på Gå selv forrest Deltag i arbejdsmiljømøderne, gå forrest og vis, at her i virksomheden accepterer vi ikke arbejdsulykker, eller at medarbejderne ikke har det godt. Kun hvis toplederen går forrest, bliver sådan en holdning implementeret til mellemledere og medarbejdere. Fx er det vigtigt at reagere og gennemføre de forslag, medarbejdere har til at forbedre arbejdsmiljøet. Bjørn Thygesen, administrerende direktør, Montana Giv medarbejderne ansvar Det er vigtigt at opfordre medarbejderne til selv at tage ansvar og som ledelse give ansvaret fra dig. Jo mere du involverer medarbejderne, jo mere ejerskab får de. Det betyder, at de deltager med forslag til løsninger på problemer og bliver langt mere kundeorienterede. I Linimatic har vi konkret skabt ansvar ved at involvere medarbejderne i LEAN-arbejdsgange, men i andre virksomheder kan det naturligvis ske på andre måder. Jacob Himmelstrup, administrerende direktør, Linimatic Sæt ambitiøse mål Sæt arbejdsmiljø på den øverste ledelses dagsorden, så I viser, at I mener det. Sæt nogle ambitiøse mål, for at presse jer selv til at tænke i nye løsninger. Og involver medarbejderne, for det er blandt medarbejderne, at de bedste løsningsforslag findes, for de kender deres arbejdsplads. Jesper Hassellund Mikkelsen, Vice President, Lego 20

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Dialog om arbejdsmiljø

Dialog om arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Dialog om arbejdsmiljø Tal med din topleder, det betaler sig Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne?

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Workshop Nyborg, 11-11-2009 Birte Haugaard & Tage Søndergård Kristensen De to undersøgelser: En undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia. Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.com Program 8.00 9.00 Arbejdsmiljøbegrebets udvikling 9.00

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden?

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Work Life Balance Hold skruen i vandet Et tilbud til den enkelte medarbejder < 1 > Disclaimer All data provided

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet...

- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet... - når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet... APVIP - The Missing Link Vi oplever, at omfanget af evalueringer og kortlægninger i virksomheder og institutioner vokser. I samme takt øges

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere