Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri"

Transkript

1 Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015

2 Dansk Byggeri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for ca virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri Medlemskredsen spænder fra de allermindste til de allerstørste Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere Lønsummen i medlemsvirksomhederne er ca. 24 mia. kr. 2

3 Disposition Samfundsøkonomisk baggrundstæppe (3 plancher) Dansk Byggeris konjunkturanalyse/prognose (8 plancher) Status for byggeriet - belyst ved andre nøgletal (8 plancher) Byggebranchen og byggeprojekter i Region Sjælland (8 plancher) Afslutning bl.a. med fokus på branchens samfundsbidrag (2 plancher) 3

4 BNP : Danmark halter stadig efter nabolande Indeks, BNP 2007= % 110% 105% 100% 95% Danmark Tyskland Sverige 90% 85% Kilde: Eurostat, Økonomi og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri 4

5 Økonomiske nøgletal Mia. kr. Real vækst (%) Privat forbrug 890 0,0 0,3 1,9 Offentligt forbrug 504-0,5 0,9 0,9 Faste bruttoinvesteringer 346 0,9 2,2 2,2 Eksport af varer og tjenester ,8 2,8 2,3 Import af varer og tjenester 916 1,5 3,8 2,9 BNP ,5 0,8 1,5 Inflation (årlig vækst i forbrugerpriser) - 0,8% 0,6% 0,2% 10-årig obligationsrente - 1,7% 1,5% 1,4% Kontantpris på boliger (nominel vækst) - 2,7% 3,4% 3,5% Offentlig saldo (mia. kr. hhv. % af BNP) -14-0,7% 2,3% -2,4% Betalingsbalance (mia. kr. hhv. % af BNP) 136 7,3% 6,8% 6,4% Bruttoledighed (1.000 personer) Kilde: Danmarks Statistik samt Dansk Byggeris egne skøn, primært baseret på DØR og Danske Bank 5

6 Positivsiden Økonomisk status, forår 2015 Vending på arbejdsmarked: nye job seneste 1½ år Offentlige finanser bliver ved at overraske positivt Historisk dyk i inflationen (åbner for pæn reallønsfremgang) Kraftig cocktail, der p.t. stimulerer økonomien positivt: Olieprisfald + rentefald + effektiv kronekurs + ECBs forsøg på at sætte gang i Eurozonen Negativsiden Hjemmemarkedet stadig sløjt pga. ændret forbrugsadfærd BNP-vækst har gennem flere år overrasket negativt Internationalt baggrundstæppe stadig usikkert (Ukraine, Mellemøsten mv.) Konklusion: Ikke længere tvivl om retningen i dansk økonomi Men tempoet er i hvert fald til og med fortsat yderst moderat Meget tyder på økonomisk medvind på cykelstien 2015 (oliepris mv.) Desværre kommer bygge- og anlægsbranchen til at svinge modcyklisk 6

7 Hovedtendenser i konjunkturanalyse, februar 2015 Byggebeskæftigelsen falder i 2015 med ca. 3% svarende til beskæftigede pga. bortfald af Boligjobordningen + ophør af engangseffekter fra stormskader + nedgang i renovering af almene boliger. Men stiger så igen med ca personer i Dels pga. forbedrede konjunkturer, lidt mere nybyggeri samt fremgang på anlægsområdet især påbegyndelse af Femern Bælt forbindelsen. Nybyggeriet af boliger lå i 2013 på historisk lavt niveau og er kun meget forsigtigt på vej opad fra dette lave udgangspunkt. Erhvervsbyggeriet er i de senere år reduceret til ukendelighed og ventes at vedblive på lavt niveau i prognoseperioden. Det offentlige nybyggeri stiger pga. hospitals- og universitetsbyggeri. 7

8 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen Tusinde , , ,4 144,6 148,4 148, ,2 144,4 144, Beskæftigede i alt Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

9 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen fordelt på hovedaktiviteter Tusinde ,6 55, , ,2 34, , ,7 18,0 19, Nybyggeri Reparation Anlægsvirksomhed Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

10 Nybyggeri af boliger Antal påbegyndte boliger Boliger i alt Gennemsnit for boliger i alt Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

11 Påbegyndt byggeri målt i mio. m2 etageareal Mio. m² 14 13, ,4 9,1 8 7,6 6 6,0 4,9 4 4,0 4,4 4,6 2 0 Etageareal i alt Gennemsnit for etageareal i alt Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar

12 Investeringsafløb af Landsbyggefondens tilsagn til renovering (mia. kr., 2015-prisniveau) Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Dansk Byggeri Anm.: Landsbyggefondens tilsagn og forslag til investeringsrammer i

13 Institutionsbyggeri , større projekter Mia. kr. årets priser Andre off. bygninger Uddannelse Hospitaler Kilde: CRM Byggefakta og Dansk Byggeri Anm.: Figuren omfatter både nybyggeri og renovering. Der er medtaget projekter på mindst 50 mio. kr. i byggerier, der skal anvendes til offentligt brug. 13

14 Anlægsarbejder (mia. kr priser) Mia. kr Femern Bælt Metrocityring & Nordhavnsmetro Fornyelse og anlæg af baner Energinet.dk Varmeforsyning Spildevandsanlæg Kommuner, byggemodning Kommuner, vedligehold af veje Kommuner, nyanlæg afveje Vejvedligeholdelse Vejanlæg Kilde: Finansministeriet og Dansk Byggeris skøn, september

15 Nybyggeri fordelt på bygherre 2007 hhv Offentlige bygherrer; 15% 2013 Almene boligselskaber; 7% Offentlige bygherrer; 38% Private bygherrer; 79% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Private bygherrer; 46% Almene boligselskaber; 17% 15

16 Konkurser i bygge- og anlægsbranchen Kilde: Danmarks Statistik 16

17 Markedskræfterne i byggeriet fungerer: Løn vs beskæftigelse (glidende 4 kvartalers gennemsnit) Sæsonkorrigeret byggebeskæftigelse, 1000 personer 190 Årlig lønstigningstakt % Byggebeskæftigelse Lønstigningstakt, Arbejdere Kilde: Danmarks Statistik og DA 17

18 Produktionsbegrænsninger i byggeriet Procentvis andel af branchens beskæftigelse Manglende efterspørgsel Arbejdskraftmangel Finansielle begrænsninger Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Seneste observation omhandler ultimo januar

19 Kongeetapen: Byggeriets ledighed Kilde: Danmarks Statistik 19

20 Ledighedsprocent for erhvervslokaler efter type Kontor Lager- og produktion Detail Kilde: Oline-lokalebørs frem til 3. kvartal 2011 herefter Oline-ED Statistikken Anm.: Seneste observation er 1. januar

21 Antal årige fra 2014 til 2030 Antal årige : : Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning maj

22 Befolkningsfremskrivning ifølge Danmarks Statistik 2014: (9%) 2040: Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, maj

23 Byggebranchen fylder relativt meget i Region Sjælland 15% Byggebeskæftigelsens andel af privat beskæftigelse 2013 fordelt på regioner (arbejdssted) 11,8% 10% 8,7% 8,4% 9,6% 7,0% 5% 0% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik 23

24 Regionernes BNP-udvikling = = Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet 24

25 Udvikling i regional byggebeskæftigelse personer personer Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet 25

26 Anvendelsen af Boligjobordning 2013 i Region Sjælland På landsplan blev Boligjobordningen i 2013 benyttet af ca personer, svarende til 11,8% af de skattepligtige. I Region Sjælland var de tilsvarende tal, at benyttede ordningen, svarende til 11,0% af de skattepligtige. 82% af brugerne af Boligjobordningen havde en årsindkomst under og 56% havde årsindkomst under kr. I Næstved Kommune benyttede personer i 2013 Boligjobordningen og fik i snit et skattefradrag på kr., hvilket er ganske tæt på landsgennemsnittet på kr. Kilde: Skatteministeriet 26

27 Samlede investeringer med tilsagn om støtte fra Landsbyggefondens renoveringsramme ,2 Hovedstaden 4,1 10,5 Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 4,4 1,3 Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 27

28 Antal byggeprojekter > 50 mio. kr. i Region Sjælland med byggestart 2012-primo 2016 fordelt på bygherre Kilde: CRM Byggefakta 28

29 Antal byggeprojekter > 50 mio. kr. i Region Sjælland med byggestart 2012-primo 2016 fordelt på kommune Kilde: CRM Byggefakta 29

30 Samlet byggesum (mio. kr.) for byggeprojekter > 50 mio. kr. i Region Sjælland fordelt på kommune Kilde: CRM Byggefakta 30

31 Byggeriet bidrager i høj grad til nationalformuen Viden og rettigheder 1% IKT-kapital 2% Maskiner og transportmidler mv. 16% Bygninger og anlæg 81% Kapitalapparatets sammensætning, 2013 Kilde: Danmarks Statistik 31

32 Byggeriet uddanner flere lærlinge end andre erhverv Antal lærlinge pr. 100 faglærte ansatte (2010) Gennemsnit for alle private virksomheder = 5,6 10, ,1 4,6 2 0 Industri Bygge & Anlæg Privat service Kilde AE-Rådet, december

33 Tak for opmærksomheden Spørgsmål Bo Sandberg Cheføkonom, cand.polit. Mobil: mest om #dkøko Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Website: 33

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar 21 21 214 2 Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere