Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013"

Transkript

1 Øjebliksbillede 3. kvartal 13

2 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven for 1 giver erhvervslivet bedre rammevilkår og gearer i det hele taget økonomien til et opsving. Det er tiltrængt, når man ser på de foreløbige tal for 13, som igen ser ud til at være på det jævne, og specielt for byggebranchen er der nøgletal, der skriger efter tiltag. Regeringen har sammen med Venstre og De Konservative indgået forlig om finansloven for 1. Finansloven indeholder bl.a. fremrykning af store dele af Vækstplan DK, som giver erhvervslivet afgifts- og skattelettelser. Et område hvor byggebranchen igennem en længere tid har oplevet barrierer i adgangen til finansiering, hvilket der også er tiltag for i Vækstplan DK. Alt i alt en finanslov med opmuntrende tiltag, som hele det danske erhvervsliv har taget godt imod. Alternativet med Enhedslisten havde været flere offentlige udgifter og ikke vækstfremmende rammebetingelser for erhvervslivet. Der er hele tiden debat omkring den førte økonomiske politik, og det sidste halve år har der været opfordringer til Regeringen fra flere sider om at få stimuleret væksten. Der har ligget et økonomisk råderum på omkring 5 mia. kr., som holder Danmark indenfor EU's budget retningslinjer. Et råderum, som vi I Danske Byggecentre også har råbt op om at få udnyttet, med baggrund i nøgletal for dansk økonomi og mere brancherelateret fra byggebranchen. Nøgletallene for dansk økonomi viser en dansk økonomi i stilstand, men der er udsigter til, at vi i de kommende år igen vil se vækst i Danmark. BNP tallene peger på, at 13 bliver omtrent på samme niveau som i 1. Ledigheden ligger også meget konstant dog med en nedadgående tendens, hvilket isoleret set er rigtig positivt for samfundet. Der er fortsat positiv forbrugertillid, som dog fortsat mangler at afspejle sig i privatforbruget. Derudover oplever vi et historisk lavt renteniveau, som i den grad er attraktivt for investeringer, men med lovindgreb både fra dansk og europæisk side er det svært at spå om udviklingen på de helt korte realkreditlån, som en stor del af forbrugerne har. Dette kan få stor betydning for, hvordan både privatforbruget og boligpriserne vil udvikle sig i løbet af de kommende år. Igennem de seneste år har nøgletal fra den danske byggebranche været ret så stabile efter markant tilbagegang fra 7 til 9, hvilket stort set gælder for samtlige nøgletal. Hvad angår udviklingen i 13 og nærmere 3. kvartal, er der fortsat ikke tegn på fremgang. I forhold til vores seneste Øjebliksbillede fra. kvartal 13 er der ikke de store ændringer, vi ligger fortsat i stilstand, hvad angår stort set alle nøgletal. Vi kan igen se, at det påbegyndte boligbyggeri ikke på nogen måder bidrager til de positive historier for byggeriet, og alt tyder på at vi rammer et bundniveau for 13, som ikke er set siden 195 erne. I Danske Byggecentre mener vi, at der bør være langt mere fokus på at skabe indenlandsk aktivitet igennem det private erhvervsliv, hvilket der er skabt et godt fundament for med finansloven for 1. Håndværkerfradraget holder en hånd under aktiviteten i byggeriets opgaver, hvad angår renovering og energioptimering, men der er behov for tiltag for at øge incitamentet til at bygge nyt. I forlængelse af de to storme i. kvartal 13, er der udsigt til større aktivitet til byggeriet. Sammenlagt giver de to storme i omegnen af 7-8 mia. kr. til udbedring af skader, hvilket vil trække aktiviteten væsentligt op på den korte bane. Nedenfor vil vi give en grundig gennemgang af dansk økonomi, og efterfølgende hvordan byggeriet har klaret det igennem det seneste kvartal. Dansk økonomi Danmarks nationalregnskab Væksten i BNP er kommet en smule igen i de seneste to kvartaler, og fra. kvartal 13 til 3. kvartal 13 ser vi en vækst på, %. Der er dog fortsat ikke megen optimisme at spore, hverken

3 når vi ser på det private forbrug, eller når vi ser med byggeriets briller på boliginvesteringer. Begge er faldet fra. til 3. kvartal med henholdsvis -,1 % og -3, %. Danmarks nationalregnskab kvt.. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 1 13* 1* 15* realvækst i forhold til kvt. før, pct BNP,9 -,7,,, -,, 1,, Privat forbrug -,3,7,, -,1,5, 1,9,5 Offentligt forbrug 1, 1, -,5,7,,7,,5,7 Faste Bruttoinvesteringer -, 1,5-1, 1, 3,9 1, - Boligbyggeri -1,1 -, -,8-1, -3, -8, -1,5,3 1,7 Lagerforøgelser,3 -, 1,3 -,9,3 -,,,,5 Import -,3-1,1 1,, 3, 1, 1, 3, 3,1 Eksport -,8 -,3, 1,7,9,,,3,3 Anm.: *Forventer pba. De Økonomiske Råd, De Økonomiske Råd og Økonomisk redegørelse august realvækst, pct Prognoserne ser bedre ud for de kommende år, hvor det i 1 allerede forventes, at væksten vil tage til med 1, %. Udviklingen i inflationen Inflationen tog et stort dyk i Eurozonen i 3. kvartal 13 og ligger nu på,7 %. I Danmark er niveauet de seneste måneder steget en smule, men ligger forsat i den rigtigt lave ende på,3 % for oktober 13. Det må forventes, at inflationen alt andet lige ligger lidt højere, når tal for resten af 13 er tilgængelig. I 1 forventer vi, at inflationen vil løfte sig i forlængelse af et generelt økonomisk løft i den danske økonomi. Renteniveauet Den lange rente har taget et dyk i løbet af de seneste par måneder, hvilket kan skyldes, at forventningerne til et opsving er mere ustabilt end før antaget. De lave renter ligger fortsat ekstremt lavt, og vi har været vidne til en del opmærksomhed og politiske indgreb overfor F1 lån. Det bliver spændende at se, hvad indgrebet vil have af effekt på realkreditobligationer i de kommende år, samt de indgreb der tales om på EU niveau omkring korte lån. ECB-chefen Mario Draghi fastholdt renten på det i forvejen lave niveau på,5 % og dementerede igen, at man fra ECBs side vil fastholde renten i det lave niveau i en udvidet periode også til trods for udsigt til fremgang i økonomien i Euro-området. Det er bl.a. den nedadgående inflation i EU området, der er med til, at ECB fastholder det lave renteniveau. Udmeldingen giver forventninger om, at de danske renter vil forblive lave et godt stykke tid endnu. Udviklingen i inflationen EU-harmoniseret inflation, HICP pct., 5, Eurolande (EU17) Danmark Rentenivauet Realkreditobligationsrenter Pct , 3, 5, 3 1,, -1, Kort rente Lang rente Kort euro rente Kilde: Eurostat. Seneste observation oktober 13 Kilde: Realkreditrådet. Senest opdateret uge Ledighed i Danmark Ledigheden har ligget forholdsvis konstant over en længere periode omkring de %. I de seneste måneder er ledigheden rykket et niveau ned og ligger i oktober 13 på 5,7 % svarende til ca. 3

4 151.5 ledige. Forventningerne til 1 er, at vi ikke kommer til at se drastiske ændringer i ledigheden, men en fortsat stabil udvikling med en tendens til mindre fald frem imod slutningen af 1. Forbrugernes forventninger til fremtiden Det er meget vigtigt for den økonomiske aktivitet, at forbrugerne har positive forventninger til fremtiden, da de dermed har større tilbøjelighed til at spendere og derigennem løfte privatforbruget. Vi har henover sommeren, og også i efteråret, set et løft i forventningerne til de kommende måneder sammenlignet med de foregående, så der er tegn på bedre tider, når man spørger forbrugerne. Ledighed i Danmark Sæssonkorrigeret ledighed Pct jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 Forbrugernes forventninger til fremtiden Forbrugertillidsindikatoren Nettotal Udviklingen i byggeriet Indenlandsk salg i byggecentre og byggemarkeder Det indenlandske salg ligger på niveau for byggecentre, når man ser på 3. kvartal i hhv. 1 og 13. Det indenlandske salg lå på mio. kr. i 3. kvartal 13. I perioden kvartal 13 ligger det indenlandske salg for byggecentre 3,9 % over samme periode i 1. Med de to storme, der hægede store dele af Danmark i november og december, ligger der en større omsætning og venter, i det sidste kvartal i 13 for de danske byggecentre i forbindelse med reparationer af skaderne, hvilket vil være med til at bære et 13 hjem lidt over niveauet for 1. Byggebeskæftigelsen I 3. kvartal 13 er der indarbejdet nye beregningsmetoder og lavet fejlsøgninger i Danmarks Statistik, hvad angår byggebeskæftigelsen. Ændringer er tilbageført til 1. kvartal 9, hvor der dog ikke er de helt store ændringer at se. Det er fortsat i omegnen af 5 % reduktion i byggebeskæftigelsen fra 1. kvartal 7 og frem til det nuværende niveau, hvilket svarer til et fald på 5. beskæftigede i perioden. Forventninger er dog, at byggebeskæftigelsen vil få et mindre løft i løbet af 1, hvis den forventede vækst bliver en realitet. Indenlandsk salg i byggecentre Indenlandsk salg mio. kr Anm.: Engrohandel med træ, trælast og byggematerialer samt Byggemarkeder og værktøjmagasiner Påbegyndt boligbyggeri Byggebeskæftigelsen Sæssonkorrigeret Beskæftigede K1 7K 7K3 7K 8K1 8K 8K3 8K 9K1 9K 9K3 9K 1K1 1K 1K3 1K 11K1 11K 11K3 11K 1K1 1K 1K3 1K 13K1 13K 13K3

5 Tal for det seneste kvartal viser ikke de store ændringer, og alt tegner på et af de mest nedslående år, hvad angår nybyggeri i Danmark. I nedenstående figur vises udviklingen i det samlede nybyggeri siden 195 erne. Vi kan her konstatere, at vi i 13 ligger på et uacceptabelt lavt niveau, og kan sammenlignes med de niveauer, vi så i begyndelsen af 195 erne. Danmark skal frem imod foretage væsentlige energibesparende investeringer for at opnå de meget fine og ambitiøse mål i energiplanen Vores Energi. Bygninger udgør omkring de % af energiforbruget til opvarmning, så der er en stor energigevinst ved at arbejde på bedre isolerede og energioptimerede boliger. Skal vi igennem byggeriet indhente den gevinst, er vi nødt til både at energirenovere, men i den grad også bygge nye boliger, som i langt højere grad bidrager til reduktionen af energiforbruget. Derfor er det vigtigt, at politikkerne får øjnene op for, at der er behov for tiltag til at øge incitamenterne til at bygge nyt, specielt med det ekstremt lave niveau der ligger for dagen. Byggeomkostninger til boliger Fra. til 3. kvartal 13 steg byggeomkostningsindekset med, %. Her er det materialeomkostningerne til nybyggeri, der har haft den største stigning på, % mod arbejdsomkostningernes stigning på, %. Der er dog fortsat omkostningerne til arbejdet, som har den største årlige stigningstakt på 3,5 %, mod omkostningerne til materialer der ligger på,9 % Udviklingen i det samlede nybyggeri Påbegyndt boligbyggeri Antal. 5. Antal. 5. Byggeomkostninger til boliger 1. kvt. 3 = Indeks I alt Materialer Arbejdsomkostninger * 8 Anm.: *Tal for 13 er beregnede forventninger og DB beregninger Konkurser i bygge og anlæg Antallet af konkurser i bygge og anlæg har været faldende fra. til 3. kvartal 13. Det tegner til at 13 bliver et bedre år en 1, hvad angår antallet af konkurser. I 3. kvartal 13 var der 18 konkurser, hvilket er 1 % lavere end samme kvartal i er dog fortsat et år, hvor bygge- og anlægsbranchen har mistet nogle store aktører i form af Pihl og Søn samt Engsø Gruppen. Disse konkurser vil have en negativ effekt på aktiviteten i. kvartal, som ellers overordnet tegner til at blive en smule bedre end først ventet. Byggeriets konjunkturindikator Der er i byggeriets konjunkturbarometer ikke tegn på bedre tider i de kommende 3 måneder. Indekset ligger stabilt på omkring de -15. Ordrebeholdningen er der, hvor byggeriet ser mest negativt på udviklingen, og her ligger det på -1. Beskæftigelsesforventninger ligger ligeledes ikke godt, men dog bedre end forventningerne til ordrebeholdning på indeks -1. 5

6 Konkurser i bygge og anlæg Erklærede konkurser Antal Byggeriets konjunkturbarometer Sæssonkorrigeret Nettotal jan- jul- jan-1 jul-1 jan- jul- jan-3 jul-3 jan- jul- jan-5 jul-5 jan- jul- jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-1 jul-1 jan-13 jul-13 og DB beregninger. Seneste observation november 13.

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere