Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed"

Transkript

1 Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534

2 Titel: Opstart og drift af innovationsvirksomhed Emne: Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opgavens art og placering: Bachelor, 9. sem. Aflevering: 15. december, 2014, kl Udarbejdet af: Søren Riis Kibsgaard A11534 Vejleder: Henrik Møller Nielsen, Lektor Fagområde: Ledelse Uddannelsesinstitution: Aarhus Maskinmesterskole Rapportens omfang: 32 normal sider á 2400 tegn Søren Riis Kibsgaard

3 Forord Denne opgave er udarbejdet med hensigten, at kunne gavne personer med en drøm om, at arbejde med iværksætteri eller ledelse. Idéen med opgaven er opstået som følge af praktikforløbet praktik i egen virksomhed, og den tager udgangspunkt i nogle af de forhold i en virksomhed, hvor man som tekniker, ofte er dårligt stillet. Emnet interesserer mig i høj grad, da jeg på nuværende tidspunkt står, sammen med tre kammerater i en virksomhed, hvor netop denne viden er brugbar. Denne viden er i den grad også brugbar for andre iværksættere, for at komme godt i gang og drive virksomhed på en god måde. Under perioden oktober 2012 til nu, har jeg i egen virksomhed, oplevet udfordringer opstået som konsekvens af manglende kompetencer inden for det ledelsesmæssige område. På det grundlag beskrives nogle af de forhold der gør sig gældende i forbindelse med opstart af virksomhed sammen med gode kammerater. En særlig tak til bachelorvejleder og lektor, Henrik Møller Nielsen for den gode løbende vejledning, samt mentor og maskinmester, Rune Spreckelsen, Department head, DE Production Equipment, Grundfos for løbende sparring, emnevalg samt inspirerende inputs. En stor tak går også til Ragnar Prototyping og Instinkt som har deltaget i mine undersøgelser og bidraget med kvalitativ data. Uden engagement fra ovennævnte, havde projektet ikke været muligt.

4 Abstract Title: Starting up and running of an innovation company Topic: Managing issues in a company founded by friends The intent of this thesis is to benefit and inspire people with a dream to work with entrepreneurship or management. The idea occurred as a result of personal experiences and as well the practical bachelor training, in own company. The aim is thus to look at the difficulties a technician may come across in such circumstances. The paper follows the company during the period October 2012 to present, and is based on observations made of the challenges that this company was faced with as a consequence of the lack of skills within the management area. The thesis holds the following problem statement: What kind of problems may occur during the start-up and running of a company founded by friends, and how can these be accommodated? The methods that have been used in order to investigate the above are: participating in the founding of a company, observing the employees and the development of the company and making semi-structured interviews. Based on the experiences of being a part of a new company, observations on various difficulties and issues have been made. The interviews draw on the experiences of other companies founded by friends, and may be intended to clarify other issues. Based on the observations, the following three subjects have formed the basis of this thesis: The structuring of a company, resolving conflicts and retaining the motivation of the employees. Various results were eventually found on the issues, but the following conclusions can be drawn: It can be determined that a loose structure in which there is room for everyone to take part in all disciplines is important in terms of creating a positive and creative work environment. A clear structure makes it easier to handle conflicts and it increases motivation too. Motivation is dependent on responsibility and decent work in a common committed company. Conflicts

5 must be handled disciplinarily in order to avoid personality clashes. Everyone in the company should hold the court decision, within a given area. The area manager should take responsibility for any occurring discussion and ensure that it is progressing disciplinarily. As such, this thesis does not formulate a definite solution. However, it does clarify some of the factors that play an important role in starting up a company. As a basis, this thesis holds of entrepreneurship, but is also useful in other management contexts. This could be a department head in a larger organization, which is relevant for the marine and technical engineers.

6 Indhold 1 Indledning Problemstilling Problemformulering Formål Afgrænsning Min baggrund og personprofil Benoki hvem er vi? Definition Innovation Læservejledning Metode Interviewmetodik Inklusionskriterier Interviewer Udformning af spørgeguide og spørgeteknik Afslutning af interview Observationsmetodik Deltagende observation Databehandling Analyse Observationer At starte virksomhed med gode kammerater Individuelle motivationsfaktorer Konflikter Interviews Interviewpersoner Strukturering, og det at starte op med gode kammerater Konflikthåndtering Motivation Diskussion Diskussion af forskellige synspunkter Strukturering, og det at starte op med gode kammerater... 32

7 4.1.2 Arbejde og fritid Konflikthåndtering Motivation Metodediskussion Konklusion Produkt Perspektivering Litteratur Bilag 1 Persontypeanalyser i Benoki Bilag 2 Interviewguide Bilag 3 Guide til teknikeren med ledelses- og iværksætterdrømme Bilag 4 CD med interviews

8 1 Indledning Med titlen Opstart og drift af innovationsvirksomhed forstås hvilke elementer det indebærer at starte en innovationsvirksomhed. I dette tilfælde en virksomhed, udelukkende bestående af tekniskkompetente kammerater. Emnet er valgt da det vurderes, ud fra observationer, at mange virksomheder grundlægges på en idé, der er udarbejdet sammen med gode kammerater. Litteratursøgningen omkring dette specifikke emne, at starte virksomhed med kammerater, har ikke givet resultat. I litteraturen forefindes imidlertid brugbar ledelsesteori, hvilket understøtter emnet langt hen ad vejen. En vinkel som teorien dog ikke belyser, er de psykologiske forhold der haves mellem gode kammerater. Det vurderes derfor, at der med egne og andre kammeratstiftede virksomheders erfaringer, kan bidrages med relevant viden. Specifikt tages fat i de væsentligste problemer der er mødt, som deltagende i iværksætteri og drift af opstartsvirksomhed. Blandt de argumenter der forefindes, for emnets relevans i forhold til maskinmesterprofessionen, fremgår ét af nedestående citat: Hvis man som maskinmester med ledelsesansvar samtidig formår at integrere andre ledelseskompetencer som fokus på medarbejderudvikling, strategisk ledelse og personlig kommunikation, så står man med en helt unik ledelsesprofil, som kan skabe både økonomisk gevinst og værdifuld eksekvering på alle planer i en organisation. (Jørgensen, formand for maskinmestrenes forening, 2014, s. 3) 1.1 Problemstilling Med opstart af virksomhed, sammen med tre kammerater, har jeg oplevet, at ikke alting går som håbet og forestillet. Det hele startede med en idé, og inden vi fik os set om, vækkede idéen interesse på markedet. Vi allierede os med nogle trofaste kammerater for at nå i mål. Det er jo i sig selv rigtig fint at være flere om opgaverne, men en begynderfejl midt i alt hastværket var, at vi glemte at strukturere virksomheden. Det interessante er så, at finde frem til hvilke elementer der ligger i ordet begynderfejl. 1 af 38

9 Selvom vi er fire gode kammerater er det ikke altid nemt at tage en beslutning som alle er enige i, når vi hver især har vores opfattelse, af hvordan vi kommer fornuftigt videre. Dette kan hurtigt resultere i en konflikt, hvilket er helt almindeligt. Konflikter er uundgåelige i innovationsprocesser (Mikkelsen, 2014, s. 154). Disse konflikter skal dog håndteres på en måde, hvilket vi ikke har gjort. Vi har vores venskab og vores virksomhed, og vi vil beholde begge dele. Igennem arbejdet med virksomhedsopstart, er der observeret og oplevet konflikter og manglende motivation. Disse elementer har til tider gjort arbejdet surt og nærmest ligegyldigt. Vi er alle fire, teknisk uddannede inden for metalbranchen og har ikke haft fokus på strukturering, hvilket muligvis kan skyldes manglende kompetencer på området. Indtil nu har det været betragtet som en mindre vigtig detalje i vores virksomhed. Som sagt kan det være svært, som tekniker, at overskue de psykologiske forhold i en virksomhed, men ved at studere teorier og undersøge andre virksomheders måder at gøre tingene på, kan en god løsning defineres. Det er svært og nærmest umuligt for fire mand at dele holdning, og det er her det bliver interessant at kigge på rollefordelinger, teorier og eksempler fra virkeligheden. 1.2 Problemformulering Med denne problemstilling, vil følgende spørgsmål danne omdrejningspunkt for opgaven: Hvilke problemstillinger kan opstå under opstart og drift af virksomhed sammen med gode kammerater, og hvordan kan disse imødekommes? 1.3 Formål Hensigten med denne opgave er, at danne et overblik over hvilke problemstillinger det kan indebære, at starte og drive virksomhed sammen med kammerater. Disse elementer afspejles i de oplevelser, vi i vores virksomhed, har haft. I løbet af opgaven, implementeres de data der er indsamlet ved observation under perioden, fra vi startede op i oktober 2012, til nu. Derudover er der inddraget empiri, indsamlet ved interviews af kammeratstiftede virksomheder. Ud fra dis- 2 af 38

10 se kvalitative data, som sammenholdes med teorier, analyseres og diskuteres en eventuel sammenhæng. Dette ender ud med et produkt. En punktopstillet guide hvor resultaterne forenkles. Guidelinen giver et kortfattet overblik over hvordan vores og andres innovationsvirksomhed kan startes op og drives med succes. Ud fra de foretagede undersøgelser vil der med tekniske øjne, gives den bevidsthed, der kan åbne muligheden for, at lede og/eller starte virksomhed. Ud fra egne erfaringer vil en tekniker, som starter eller leder en virksomhed, vil ofte være i stand til at varetage de arbejdsmæssige opgaver, mens dele af de psykologiske og strukturmæssige forhold kan virke en smule komplekse og uoverskuelige. Derfor er der lagt vægt på, at resultatet bliver klart, for en tekniker. Resultatet vil naturligvis være mærket af min tilgangsmetode og er derfor ikke fuldt gældende for alle, men med udgangspunkt i undersøgelser, teori og de personlige oplevelser, nås frem til et slutresultat der vil udgøre en god vejledning for teknikeren med iværksætterdrømme. 1.4 Afgrænsning Problemformuleringen kan lægge op til flere delemner, og derfor er afgrænsning nødvendigt. Emner som juridiske forhold, økonomi, markedsføring, arbejdsopgaver, strategi, styrings- og produktionsprocesser er ikke medtaget i opgaven. Disse emner er blevet belyst under praktikforløbet i egen virksomhed. Opgaven baseres derfor på psykologiske forhold. 1.5 Min baggrund og personprofil Jeg har valgt at skrive om min baggrund, da jeg mener det er med til at give en forståelse for min måde at tænke og observere på. Som tidligere nævnt er jeg teknisk uddannet inden for metalbranchen. Jeg har taget en værktøjsmageruddannelse, og har stået under samme tag på en stor virksomhed i fire og et halvt år. Efterfølgende startede jeg på Aarhus Maskinmesterskole, og her har jeg, på fritids- og feriebasis, arbejdet sideløbende med studiet som smed og montør for en god kammerat i hans forholdsvis lille virksomhed. Her har jeg deltaget i forskellige små projekter på hans værksted i Åbyhøj. På feriebasis har jeg været udlejet 3 af 38

11 til en mellemstor virksomhed, hvor jeg har arbejdet med robotløsninger til industrien. Gennem dette forløb har jeg derved mærket de ledelsesmæssige forskelle der findes, ved at arbejde på virksomheder af forskellige størrelser, og under forskellige vilkår. Fælles for det hele er, at det i sidste ende drejer sig om en kunde der skal stilles tilfreds. Forskellen ligger mere i, hvor tæt jeg har været på kunderne og des tættere jeg har været på kunderne, des mere har mit arbejde været præget af selvledelse. Jeg er motiveret af, at blive bedre til det jeg laver og jeg har altid været drevet af interessen og glæden ved det jeg har lavet, så længe det har udfordret mig. Jeg stræber altid efter et fejlfrit produkt, uanset hvor jeg sidder i en virksomhed, men når jeg står direkte over for kunderne er jeg ekstra motiveret for at de er stillet tilfredse men især også, at de kommer igen. Jeg er af den opfattelse at genkøbende kunder fås, når man som leverandør, yder god service i form af overholdte tider, kvalitet og priser, hvilket også sikrer tillid fra deres side. Jeg har altid været af den holdning. Med denne beskrivelse understreges at jeg sætter i en ære i at levere et godt produkt, og at stille kunden tilfreds. Derfor kan mine vurderinger og observationer godt være præget af opfattelsen af, at kunden altid har ret. 1.6 Benoki hvem er vi? I det følgende beskrives kort hvad vi i vores virksomhed beskæftiger os med, og hvem vi er. I vores virksomhed, Benoki, har vi udviklet en manuel håndbetjent maskine som kan åbne dåseøl på en måde, så de må serveres på festivaler. Toppen klippes ud af dåsen, så dåsen nu fungerer som en kop, der ikke længere kan betragtes som tungt kasteskyts. Den udklippede dåsekapsel er oven i købet fremstillet i en højere aluminiumslegering end resten af dåsen er, hvilket betyder, at kapslen er genanvendelig og kan bl.a. omstøbes til benproteser. Koppen er god at drikke af, samtidig med, at festivalerne opnår store besparelser ved at undgå plastikkrus, ølspild, ølreturnering og store oprydningshold. Panten er nemlig bibeholdt, så oprydningen vil ske, enten af pantsamlere eller af festivalen selv. Set fra bryggeriernes side er det en fordel i og med at alle brugerne går rundt med et reklameskilt i hånden, i form af dåsen, samtidig med at det er op- 4 af 38

12 lagt at tilbyde kunden flere ølvarianter, at vælge imellem. Et overordnet argument for at benytte Benokis produkt, set fra både festivalernes, bryggeriernes og forbrugernes side, er at det er bæredygtigt. Forurening og genanvendelighed er nogle vigtige faktorer i nutiden, og det imødekommer vi. I virksomheden er vi fire mand, alle sammen teknikere med udgangspunkt i metalfaget. Trods den delvis sammenlignelige baggrund, er vi fire forskellige individer, som handler og tænker på forskellige måder. I bilag 1 fremgår alle fire personlighedsanalyser, baseret på Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), (Jobindex 1 d. 17/ ) de hver i sær har lavet, samt min opfattelse af personerne. 1.7 Definition Løbende i opgaven omtales Benoki som værende en innovationsvirksomhed. Ledelsesteori omkring innovative virksomheder er på nogle områder anderledes, i forhold til teorien om andre typer virksomheder. For at kunne argumentere for, at innovationsteorien er brugbar i forhold til opgaven, defineres begrebet innovation' Innovation Innovation kan defineres som en nyskabelse af enten teknisk eller kommerciel art, men kan også ligge i virksomhedens struktur, strategi eller kultur. Innovation kan således være en fuldstændig idé, men den kan også blot være ny for virksomheden eller branchen. Kort sagt er innovation en idé, der udvikles til noget salgsbart (Hansen, Heide, Knærkegaard og Sørensen, 2013, s. 467). Herudaf konkluderes, at Benoki kan betragtes som en innovationsvirksomhed, da vi har udviklet et nyt salgsbart produkt og har i sinde at fortsætte i nytænkende baner. 1.8 Læservejledning Alle afsnittene vil som det første være introduceret med en kort beskrivelse for at danne klarhed over indholdet af 38

13 Opgaven er struktureret på en måde, hvor observationer, undersøgelser og vurderinger løbende analyseres. Baggrunden for dette er, at det er med til at sikre, at læser hele tiden har en fornemmelse af, hvor man befinder sig i forhold til kendt teori. Dette vil gøre materialet mere troværdigt og håndterbart. Kapitel 3 udgør den undersøgende del og den første del af kapitlet, er observationsdelen. Her kobles teorier op på det observerede. Det næste er interviewdelen, hvor der trækkes citater ud i forhold til de observerede emner, og der henvises til relevante teorier og observationer. I kapitel 4 diskuteres de forskellige resultater ud fra respektive synspunkter, som udgøres af de to interviewede virksomheder, forfatters observationer samt teori omkring emnerne. Resultaterne vil formes derigennem, og vil konkretiseres under konklusionen og produktet. 2 Metode Dette er en kvalitativ undersøgelse, hvor empiri beskrives, analyseres og diskuteres. Med problemstillingen og formuleringen er det klarlagt, hvor opgaven skal bære hen ad, men for at nå frem til et brugbart resultat, kræves relevante metoder. 2.1 Interviewmetodik I det følgende beskrives baggrunden for de valgte metoder. Diskussion af de valgte metoder vil foretages under diskussionsafsnittet. Der vil som sagt indsamles empiri ved observationer og interviews. Når der, ved interviews, indsamles empiri, opstår der nogle udfordringer. Disse udfordringer bunder i, at resultatet, uanset hvordan interviewene gribes an, vil blive påvirket. Derudover skal interviewpersonernes udtalelser tolkes, hvor resultatet uundgåeligt vil blive påvirket på baggrund af min subjektive opfattelse af udtalelserne. Der er mange måder at undersøge på og resultatet vil blive påvirket på ligeså mange forskellige måder, som der er måder at undersøge på. Inden interviewene foretages, skal en spørgeguide opstilles, der skal skabes forståelse for interviewmetodik og der skal forefindes en problemstilling at spørge 6 af 38

14 ud fra. Uden at have styr på disse elementer risikeres, at ende ud med en ufokuseret og ubrugelig empiri Inklusionskriterier Kravene til de interviewede virksomheder er, at de er skabt af mindst to kammerater, er strukturerede og velfungerende. Ved undersøgelsen kan der med disse krav, retfærdiggøres en meningsfuld og veldokumenteret guideline for hvordan en innovationsvirksomhed kan bygges op på en god måde. Virksomhederne og interviewpersoner er kort beskrevet under interviewdelen i kapitel Interviewer Som det første vil jeg definere mig selv som interviewer. Især én metafor for intervieweren der bemærkes, er beskrevet af Steiner Kvale og definereret: den rejsende-metaforen. Ifølge den rejsende-metaforen drager forskeren ud i verden og vender hjem med en historie ( ) Han udforsker landets områder som ukendt territorium eller ud fra kort, som han har med på rejsen og stiller spørgsmål, der får de lokale interviewpersoner til at fortælle deres egne historier om deres livsverden (Thisted, 2011, s. 178). Som Jens Thisted videre forklarer, beskrives den data man indsamler som kvalitative, hvis betydninger og meninger udfoldes gennem den rejsendes fortolkninger (Thisted, 2011, s. 178). Denne model tilsluttes trods det faktum, at man som interviewer, skal konstruere en fortælling ud fra det, som interviewpersonerne fortæller. Konsekvensen af dette vil blive en afvigelse, men en afvigelse der vurderes, at med den baggrundsviden inden for opstart af virksomhed, der besiddes, kan holdes på et minimum. Dette understøttes med citatet: i denne sammenhæng spiller vore forudsætninger en rolle for vores tilgang og forståelse af den verden vi forholder os til (Thisted, 2011, s. 180). Det vurderes at udfaldet ikke kan blive objektivt, men til gengæld vil det blive realistisk og validt i den forstand, at undersøgelserne, observationerne og teorierne vil blive sammenholdt. Det lyder: Validering er et spørgsmål om, hvorvidt det, vi har fundet, kan siges at stemme overens med det andet vi har fundet ud af om virkeligheden (Thisted, 2011, s. 182). Ud fra dette kan der argu- 7 af 38

15 menteres for, at de indsamlede data kan bruges, hvis de kan sammenlignes med observationer, og kan derved valideres i forhold til formålet. Interviewet vil foretages, relativt uvidende om hvordan de har organiseret virksomheden. Med den metode vil opfattelsen være mere baseret på måden, den interviewede, fortæller det på, og ikke af nogle indtryk jeg har gjort mig på forhånd. Metoden understøttes også af den rejsende metaforen, hvor der drages ud i ukendt territorium Udformning af spørgeguide og spørgeteknik Som det næste undersøges hvordan, spørgeguiden skal udformes. I en artikel, af Jan Trost og Lise Jeremiassen, diskuteres forfatternes interviewerfaringer med andres teorier. Et relevant emne i artiklen, er friheden under interviews. Som Trost og Jeremiassen nævner, har de læst udtalelser, som advarer mod for stor frihed under interviews. Man kan herved, som interviewer, risikere at stå med én orden fra det ene interview, og en anden orden fra et andet interview. Trost og Jeremiassen mener dog ikke det er en ulempe, og mener at spørgsmålene bør komme som følge af svarene (Trost & Jeremiassen, 2010, s. 76). Dette vurderer jeg også som værende den teknik, der vil påvirke interviewpersonerne mindst muligt. Det begrundes med, at hvis min tankegang, under interviewet, forsøges at presses ind, vil det lede interviewpersonen over i de baner hvor jeg har mine tanker. Lader man spørgsmålene komme som følge af svarene, vil de til gengæld falde meget mere naturligt, og risikoen for at interviewpersonerne hyles ud af den, reduceres. Smidighed er alfa og omega under interviewarbejdet (Trost & Jeremiassen, 2010). Som følge af dette citat, og det førnævnte, vil der udarbejdes nogle få overordnede spørgsmål, og som sikkerhed vil der formuleres nogle underspørgsmål. Underspørgsmål som sikrer at interviewpersonerne følges tilbage på rette spor, hvis emnet bliver irrelevant i forhold til formålet. Derudover er der også risiko for, at interviewpersonerne er fåmælt og det kan derfor være nødvendigt at have flere ledende spørgsmål med, for at kunne trække den datamængde ud der ønskes. 8 af 38

16 En anden grund til, at der kun forberedes nogle få overordnede spørgsmål og kun bruges underspørgsmål hvis det er nødvendigt er, at interviewpersonerne nødigt skal føle, at der bliver stillet for mange spørgsmål. For mange spørgsmål vurderer jeg, vil have tendens til at trække dem ud af deres komfortzone, hvilket kan medføre usikre fortællinger. Spørgsmålene i spørgeguiden sættes i en form for logisk rækkefølge. Dette betyder dog ikke, at den rækkefølge skal følges slavisk, men at det spørgsmål der er mest relevant i forhold til hvor dialogen ligger, skal stilles. Citatet: Som i alle andre forhold: tilpasning er bedst (Trost & Jeremiassen, 2010, s. 76) vurderes at understøtte tankegangen omkring interviewmetodikken rigtig godt. Der skal også være plads til at stille nye spørgsmål undervejs. Dette er et semistruktureret interview, vurderet ud fra beskrivelsen: Semi-structured interviews The use of some pre-formulated questions, but no strict adherence to them. New questions might emerge during the conversation (D. Myers, 2013, s.121). Citatet understreger hele tankegangen omkring det frie interview. Spørgeguiden vil først formuleres efter, at observationer fra egen virksomhed er bearbejdet. Dette retfærdiggøres ved, at spørgsmålene vil kunne rettes meget mere præcist ind til det, der egentlig er relevant i forhold til opgaven. Formålet med interviewet er i virkeligheden på plads. Men den grundviden der besiddes, udvides løbende med, at observationerne fra egen virksomhed, behandles. Som sagt er der dannet et formål med interviewene. Et er, at danne et tydeligt billede af hvordan de, internt i opstartsfasen, har løst forskellige opgaver og problemer. Det vurderes at vil tegne et billede af måden de har struktureret virksomheden på. Derefter vil det undersøges hvordan de har håndteret konflikter, hvordan de motiveres og hvordan de har oplevet det at starte op med gode kammerater. Altså, dybest set drejer det sig om at trække på nogle af de erfaringer de har gjort sig. 9 af 38

17 2.1.4 Afslutning af interview Det at afslutte et interview kan godt vise sig, ikke at være den endelige afslutning. Det siges af og til, at nar man siger tak for i dag og slukker båndoptageren, begynder et nyt interview (Trost & Jeremiassen, 2010, s. 106). Ud fra dette citat forstås at, hvis den interviewede kommer i tanker om en hel masse væsentlig information, der ikke tidligere dukkede op, kan det sagtens være fordi personen ikke har kunnet hvile i sig selv, grundet presset atmosfære. Det kan også være, at man som interviewer, har bragt for mange forstyrrende elementer ind, som har ledt interviewpersonen væk fra det forventede område. Et sådan udfald vurderes at kunne forebygges ved hjælp af tidligere nævnte metode, nemlig at lade spørgsmål komme som følge af svarene, som vurderes til at give interviewpersonen, tilnærmelsesvis frit spil. 2.2 Observationsmetodik Ligesom ved interviewet skal der også bestemmes en metode i forhold til de gjorte observationer. Observationerne er foretaget i Benoki, under mit arbejde i virksomheden. Hele analyseafsnittet omkring observationer fra egen virksomhed er skrevet og behandlet, inden spørgeguiden er udarbejdet. Under analyseafsnittet er det observerede, som sagt, understøttet eller kritiseret i forhold til teori, hvilket skaber en løbende analysering. Dette har dannet grundlag for interviewspørgsmålene Deltagende observation Med deltagende observation er man, som navnet antyder, en del af det man observerer. Som argumentation for at observationerne foretaget som deltagende, bruges følgende citat: Observation of people in situ; finding them where they are, staying with them in some role which, while acceptable for them, will allow both intimate observation of certain parts of their behaviour, and reporting it in ways useful to social science but not harmful to those observed. (D. Myers, 2013, s.137). Jeg kan tilslutte mig den deltagende observationstype, men alligevel føler jeg ikke at den dækker helt tilstrækkeligt. Det begrundes med at jeg har gjort mine 10 af 38

18 observationer, uvidende om at jeg har skulle bruge dem, samtidig med, at jeg har været en fast del af foretagendet i Benoki. På den baggrund kan jeg argumentere for, at mine kammerater/kolleger ikke har været påvirket af min tilstedeværelse, og at de har forholdt sig helt naturligt til tingene, ligesom jeg selv har. Derfor føler jeg ikke at udtrykket deltagende observation dækker helt over den empiri jeg har indsamlet i virksomheden. Myers forklarer, i forbindelse med deltagende observation: Even though you might be participating and attempting to observe people s activities from the inside, you might still be regarded by them as an outsider. You are still a researcher no matter how much you might try to go native and become one of them (D. Myers, 2013, s.138). Det der forklares er at observatøren, ligegyldigt hvad, vil blive antastet som forsker, og det er lige nøjagtig det jeg mener at have undgået med den vinkel jeg har haft på det. Med denne vinkel på dette, er der dannet et stort indblik i hvordan de indre ting forholder sig til hinanden. 2.3 Databehandling Den indsamlede data har til formål enten at understøtte, eller modsige den kendte teori, der findes omkring strukturering, konflikthåndtering og motivation i forbindelse med virksomheder. Dog med det udgangspunkt at virksomhederne er startet og struktureret af kammerater, hvilket teorien ikke har taget højde for. På den baggrund vil citaterne fra interviewene være med til at danne et væsentligt grundlag for resultaterne, igennem diskussion, og teorierne vil ikke være fuldt gældende i alle sammenhænge. 3 Analyse 3.1 Observationer I det følgende afsnit beskrives hvorledes det er oplevet, at starte virksomhed sammen med gode kammerater. Igennem dette tages udgangspunkt i en observation fra den seneste ordre vi i Benoki, har taget ind. De psykologiske perspektiver under denne ordre vil gen- 11 af 38

19 nemarbejdes, da det er den første af slagsen hvor vi har mærket bagsiden af medaljen ved at gå til opgaven som ustruktureret, og uerfaren virksomhed. En ordre som vi naturligvis selv har valgt at tage ind, trods det faktum, at vi i virksomheden var uenige om hvorvidt den skulle tages ind, eller ej. Ordren var lagt, over et møde med vores eneste kunde. I min optik var det, højst sandsynligt en nødvendighed at tage den ind, da det potentielt set kunne have kostet os et godt fremadrettet samarbejde og i værste fald vores kunde, hvis ikke vi gjorde det. Argumenterne for at opgaven ikke skulle tages ind, var baseret på uenigheder, hvad tidligere betalinger angik. Vi har i hele virksomheden på nogle områder, tidligere følt os en smule styret af vores kunde. Kunden ville kun betale for materialerne på de ændringer der var foretaget på de leverede maskiner trods det faktum, at de var blevet godkendt inden. Timerne vi lagde i det, skulle ifølge kunden betragtes som interessetimer, da disse ændringer var noget som var nødvendigt for at produktet kunne komme på markedet, og opnå succes. Succes var vi alle naturligvis interesseret i, så dette var i min optik et spørgsmål om at vise tillid og tålmodighed over for kunden. Det var her at person C, og jeg, besluttede os for at vise den tillid det krævede, simpelthen fordi vi følte det var nødvendigt for, at flytte vores virksomhed i den rigtige retning. Vi så dette som en opgave der skulle løses da alternativet var, at vil ville gå i stå som virksomhed, på ubestemt tid. Person D var mere neutral omkring opgaven mens person B var lodret uenig i at det var en opgave vi skulle løse, netop på baggrund af uenigheder og manglende tillid til kunden. Igennem denne fase er der observeret manglende motivation, konflikter og noget der, for mig, føles som en splittelse af et ellers rigtig velfungerende team. Disse emner vil i det følgende tages op, og analyseres for at finde frem til hvor det er gået galt, netop for at kunne undgå disse situationer. Derudover vil det muligheden for at give gode råd, til hvordan man bør- og ikke bør gøre At starte virksomhed med gode kammerater Vi har kendt hinanden gennem flere år, og vi kender hinanden godt. Igennem dette afsnit vil der fortælles hvilke fordele og ulemper der igennem opstartsforløbet sammen med kammerater er observeret. At starte virksomhed med perso- 12 af 38

20 ner man ikke kender på forhånd er ikke prøvet. Derfor kan der ikke gives en beskrivelse, hvor det holdes op imod det. Men med et delvist udgangspunkt baseret på generel ledelsesteori, kan der dog argumenteres for at resultaterne bliver brugbare i forhold til at starte op, med personer man ikke kender. At man kender hinanden personligt, vurderes at være medvirkende til at man opnår en god gruppedynamik. Ved det, menes god forståelse for hinanden, gensidig tillid og ligeværdighed. Tre vigtige elementer der for mig at se, skaber godt humør, kreativitet og arbejdsglæde. Om man kender hinanden på forhånd eller ej, er en god gruppedynamik meget vigtig. Det observeres, at man på baggrund af kammeratskab, er villig til at ofre mere af sig selv, for at vedligeholde det stærke sammenhold og samarbejde. Er man gode venner, med interesse for hinanden opstår der følelser i flere perspektiver. Alle i virksomheden har været interesseret i at holde den gode tone mellem hinanden, og på den baggrund har vi været udfordret på nogle områder. Udfordringer der bunder i, at vi nødigt vil miste venskabet og det har derfor resulteret i, at de uenigheder vi har mødt undervejs ikke er blevet håndteret. Der kan derfor argumenteres for, at de tætte bånd, som vi har i virksomheden fører til konfliktskyhed. Konflikterne vendes indad og gror sig større og større. At lade konflikterne ligge, kan i situationen virke som en nem løsning, men det har aldrig ført noget godt med sig. En anden af de konsekvenser der er observeret, ved at starte op som gode kammerater, har i vores tilfælde været mangel på struktur. Vi har på baggrund af den tillid vi i forvejen har haft til hinanden, set for let på sagen. I opstartsfasen, hvor det hele foregik som et sjovt og spændende projekt, overvejede vi ikke engang at fordele roller. Det virkede ikke som en nødvendighed. Alle i virksomheden er altid blevet hørt og respekteret, og vi har altid kunnet nå frem til en fornuftig løsning. Det gik rigtig fint langt hen af vejen, men da der først kom et økonomisk perspektiv på, og uenigheder om hvilken vej vi skulle gå, blev det mere nødvendigt med en form for struktur. På dette tidspunkt bliver struktureringen dog vanskeliggjort, da det er svært at fordele roller, når først de forskellige holdninger inden for de forskellige områder er kommet til syne. Problemet bunder i, at vi på tidspunktet var hængt op på flere poster uden at have retningslinjer for hvem der skulle gøre hvad. Ingen har stået med det fulde ansvar 13 af 38

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere