Fokus på din forretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på din forretning"

Transkript

1 Fokus på din forretning mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014

2 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for Danmark både i forhold til samfundet generelt, BNP og arbejdspladser. Derfor har vi spurgt ejere af mindre virksomheder, hvad der påvirker deres arbejdsdag, hvilke udfordringer de har, og hvordan de ser på fremtiden. Her i rapporten får du resultaterne af vores undersøgelse og kan blandt andet læse, at: - 64 % har et mål om øget vækst i Danmark, og 18 % overvejer at ekspandere i udlandet - 65 % har en forventning om øget indtjening, mens kun 17 % forventer at ansætte flere medarbejdere - 84 % vælger at være selvstændige for at kunne bestemme selv, og samtidig er den største udfordring for 48 %, at de arbejder for meget - 41% er så fokuserede på drift, at der ikke er meget tid til strategiudvikling og privatliv - 76 % håndterer selv økonomien og over 50 % er nødt til at gøre det om aftenen eller i weekenden Fordi de mindre virksomheder har stor betydning for det danske erhvervsliv, er indsigten i deres behov samt viden om deres hverdag og udfordring vigtig for os. Indsigten er nemlig udgangspunktet for, at vi kan levere professionel og kompetent rådgivning. Hos Danske Bank erkender vi de specifikke behov, mindre virksomheder har. Derfor har vi en hel afdeling Erhverv Direkte der udelukkende fokuserer på mindre virksomheders behov og tilbyder direkte og hurtig adgang til rådgivning og forretningsmæssig sparring. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at ringe til vores specialister i mindre virksomheder på

3 Fokus på din forretning Maj Fakta om undersøgelsen I dette afsnit får du et overblik over virksomhederne, som har deltaget i undersøgelsen. Hvilke brancher tilhører virksomhederne? Hvor store er virksomhederne? Og hvor i Danmark er de placeret?

4 Branche Bygge-/ anlægsvirksomhed 17,8% Konsulentvirksomhed (advokat, revior, kommunikation o.lign.) 15% Finans & forsikring 1,3% Transport-/ Handels- eller fragtvirksomhed it-virksomhed 8,9% Fremstillingsvirksomhed 9,2% 11,8% Landbrug/skovbrug Anden branche 11,6% 10,7% Detailhandel 9,2% Læge, tandlæge o.lign 4,5% Hvilken branche tilhører virksomheden? 1. Fakta om undersøgelsen 4

5 Antal medarbejdere inklusive ejeren 59% 1-2 ansatte 26,8% 11,5% 6-10 ansatte 3-5 ansatte 2,7% ansatte Hvor mange medarbejdere er der i virksomheden inklusive dig selv? 1. Fakta om undersøgelsen 5

6 Omsætning pr. år 13,7% 6-10 mill. kr. 86,3% under 5 mill. kr. Hvor meget omsætter virksomheden for pr. år? 1. Fakta om undersøgelsen 6

7 Geografi (regioner) 10,8% Region Nordylland 24,1% Region Midtjylland 28,3% Region Hovedstaden 22,9% Region Syddanmark 13,9% Region Sjælland Regioner 1. Fakta om undersøgelsen 7

8 Hvornår er virksomheden opstartet? 11,2% 42,3% 4,1% % % ,4% % Hvor længe har virksomheden eksisteret? 1. Fakta om undersøgelsen 8

9 Hvilken bank betragter virksomheden som sin primære bank? 24,7% 25,3% 17, 3% 8,2% 2,2% 2,7% 3,3% 1,5% 1,5% 5,3% 6,3% 1,8% Arbejdernes Landsbank Danske Bank Den Jyske Sparekasse Jyske Bank Nordea Nykredit Bank Sparekassen Kronjylland Sparekassen Sjælland Spar Nord Sydbank Vestjysk Bank Anden Bank Hvilken bank betragter du som din primære bank ift. din virksomhed? 1. Fakta om undersøgelsen 9

10 Fokus på din forretning Maj Tilværelsen som selvstændig Her kan du få et indblik i, hvordan selvstændige ser på sig selv og deres arbejde - hvad der driver de selvstændige og hvilke konsekvenser det har for livet som helhed.

11 Hvad driver dig? Selvrealisering Ingen af disse Selv at kunne bestemme Status Muligheden for at blive velhavende Den gode idé Ikke relevant/ ej ejer 38,8% 3,5% 83,8% 10,7% 22,6% 39,7% 2,7% Hvilke af følgende ting driver dig som selvstændig erhvervsdrivende? 2. Tilværelsen som selvstændig 11

12 Hvad er din største udfordring? 48,4% At jeg arbejder for meget 42,4% 40,5% 35,5% 26,8% 47,7% 31% 14,7% 11,2% 2,7% Manglende tid til mig selv Jeg får ikke holdt de ferier, jeg gerne vil Pleje af mit forhold til min partner (og børn) Manglende tid til at dyrke motion/fysisk aktivitet Hvordan jeg fastholder succes i min virksomhed Likviditet Manglende adgang til viden/sparring om min virksomhed Ingen af disse Ikke relevant / ikke ejer af virksomheden Hvilke af følgende ting udfordrer dig mest som ejer af en virksomhed? Tid Andet Ingen Bagsiden af medaljen Motivationen hos de erhvervsdrivende er vidt forskellig, men især retten til at bestemme selv er vigtig for mange. 84 % peger på, at det er det, der driver dem, mens 40 % peger på jagten på den gode idé som drivkraften. Samtidig erkender de også, at de betaler en høj pris i form af mindre samvær med partner og børn og mindre tid til dem selv. 2. Tilværelsen som selvstændig 12

13 Hvordan sikres fremtiden? 52,3% Løbende opsparing via overskud i virksomheden 50,7% Pensionsordning 30,3% Salg af virksomhed 27,8% Salg af ejendom/bolig (friværdi) 6,7% Andet Hvordan forestiller du dig, at du skal sikre din fremtid? Opsparing til pensionen Virksomhedsejere har i modsætning til lønmodtagere ofte en kompleks økonomi også når det gælder sikring af fremtiden. Når der ikke kan sættes tal på indtægt, overskud og mulig fortjeneste ved et fremtidigt salg, bliver formueplanlægning sværere. 2. Tilværelsen som selvstændig 13

14 Hvad kendetegner en iværksætter? 64,2% Kreativitet 59,2% Engagement 64,8% Mod 57,2% Arbejdsomhed 51,2% Tilpasningsevne 3,5% Ingen af disse Hvad kendetegner en iværksætter, hvis du skulle sætte ord på? 2. Tilværelsen som selvstændig 14

15 Er man altid iværksætter? 2,7% Ikke relevant / ikke ejer af virksomheden 23,4% Nej, slet ikke 14,6% Kun i mindre grad 27,1% I nogen grad 32,2% Ja, i høj grad Føler du dig stadig som iværksætter? 2. Tilværelsen som selvstændig 15

16 Fokus på din forretning Maj Udfordringerne for de mindre virksomheder Her kan du læse mere om de udfordringer mindre virksomheder har og om de er anderledes end udfordringerne for større virksomheder.

17 Har mindre virksomheder andre udfordringer end store? 44,4% Nej, slet ikke 15,6% I mindre grad 20,1% I nogen grad 19,8% Ja, i høj grad Oplever du som selvstændig erhvervsdrivende i en mindre/mellemstor virksomhed, at du har helt særlige udfordringer ift. store virksomheder fx LEGO, Carlsberg og Novo? 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 17

18 Hvilke særlige udfordringer har mindre virksomheder? 43,2% 41,2% 38,2% 37,5% 16,1% Bureaukrati og regler rammer hårdere Så fokuseret på drift, at man glemmer/ikke har tid til strategi, udvikling og ledelse Færre ressourcer til andre stabsfunktioner fx marketing, HR osv. Færre ressourcer til en professionel og velfungerende økonomiog finansfunktion Ingen af disse Hvilke af følgende udfordringer er det? 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 18

19 Hvilke udfordringer er de største for mindre virksomheder? 57, 2% Kompleksitet i administration ift Skat og andre offentlige instanser 49,6% Udviklingen i omkostningsniveau 45,1% Manglende fleksibilitet fra de finansielle institutioner 41,2% Uvenlig / ikke hensigtsmæssig erhvervspolitik 31,2% Konkurrence fra udlandet 28,8% Udviklingen i det private forbrug 23,8% Udviklingen i det offentlige forbrug 7,7% Ingen af disse Hvilke af følgende udfordringer er de største for mindre virksomheder i Danmark som du ser det? Mindre virksomheder har særlige udfordringer Næsten fire ud af 10 virksomheder oplever, at de har særlige udfordringer sammenlignet med større virksomheder. Det handler i høj grad om manglen på specialister inden for økonomi, hvor 37 % oplever, at de mangler kompetencerne. Derudover er omkostningsniveauet også en udfordring for næsten 50 % af alle virksomhederne. Mange mindre virksomheder er så fokuseret på driften, at der ikke er tid og ressourcer til at udvikle forretningen. 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 19

20 Er det svært at tiltrække de rigtige medarbejdere? 21,6% Ja, svært at finde folk med de rigtige kvalifikationer 6,4% Ja, svært at tilbyde konkurrencedygtig løn 3,5% Ja, svært at tilbyde attraktive benefits 3,5% Ja, svært at tilbyde karriereudviklingsmuligheder 2,1% Ja, svært at tilbyde gode pensionsforhold og forsikringer 2% Ja, svært at sikre work-life balance 58,9% Nej, ikke svært 14,2% Andet Er det generelt svært at tiltrække de rette medarbejdere til en virksomhed af din størrelse - og hvis ja, hvorfor? God tiltrækningskraft 65 % af virksomhederne har positive forventninger til fremtidig indtjening og ser muligheder for at vækste i Danmark. Det er positivt, at omkring 60 % af alle mindre virksomheder oplever, at det ikke er et problem at tiltrække de rette medarbejdere. Faktisk er det under en fjerdedel af virksomhederne, der synes, det er svært at tiltrække medarbejdere med de rigtige kvalifikationer. 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 20

21 Fokus på din forretning Maj Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder Her i afsnittet kan du få et indblik i, hvordan mindre virksomheder administrerer deres økonomi. Hvem der håndterer den daglige økonomi for virksomheden og hvornår økonomiopgaverne typisk udføres.

22 Hvem er ansvarlig for de daglige økonomiopgaver, og hvornår udføres de? 75,6% Jeg gør det selv 19,8% Bogholder 11,5% Medhjælpende mand/hustru 4,4% Andet 49,3% Undervejs i løbet af dagen 13,9% I weekenden 36,7% Om aftenen Hvem hos jer håndterer virksomhedens daglige økonomi (fx betaling af regninger)? Hvornår bruger du typisk tid på virksomhedens daglige økonomi (fx betaling af regninger)? Økonomi svært at få tid til 76 % af de mindre virksomheder håndterer selv den daglige økonomi. En opgave, der måske ikke har førsteprioritet i en travl hverdag, hvor der først og fremmest er fokus på kunder, salg og levering. I over halvdelen af virksomhederne klares den daglige økonomi om aftenen og i weekenden. Og da man i 40 % af virksomhederne samtidig er fokuseret på driften, er der ikke meget tid til hverken strategiudvikling eller familien. Men selvom arbejdet med økonomien tager tid fra andre vigtige ting, er det under 20 % af virksomhederne, der har en bogholder til at håndtere økonomien. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 22

23 Hvornår har I behov for jeres bankkreditter? 40,3% Jeg/vi har ikke behov for kreditter 21,7% Særlige situationer (fx ekstraordinært store ordrer) 19% Primær kilde til cash flow 9,8% Har ikke kredit tilbage 3,3% Nedbringelse af gæld 10,5% Andet I hvilke situationer har I behov for jeres bank-kreditter? Kontant eller på kredit Kredit kan bruges til at udvikle og drive forretningen i den rigtige retning eller til at styrke likviditeten og opnå mere fleksibilitet fx mulighed for at tage større partier af varer ind med større besparelser til følge. Mange mindre virksomheder har brug for kredit i et eller andet omfang. For eksempel i særlige situationer hvor 22 % af virksomhederne har et behov, og når kredit udnyttes som primær kilde til cashflow, hvilket er relevant for 19 %. Dog siger tæt på 40 % af virksomhederne, at de ikke har brug for kredit. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 23

24 Hvilke cashflow-udfordringer har I? 27,6% Forsinket betalinger fra kunder 23,6% For lav indtjeningsmargin 13,6% For lange betalingsfrister til kunder 11,2% For sen fakturering 43,5% Andet Hvilke udfordringer er de største for jer ift. jeres cash flow? Pengene flyder ikke frit nok Mere end seks ud af 10 mindre virksomheder har udfordringer med deres cashflow. 28 % af udfordringerne skyldes forsinkede betalinger fra kunder, og 11 % skyldes for sen fakturering. Problemer med cashflowet kan øge behovet for kredit og føre til, at pengene ikke arbejder aktivt for virksomheden. Knap en fjerdedel af de mindre virksomheder siger, at deres cashflow-udfordringer skyldes for lav indtjeningsmargin Der kan måske være tale om hård konkurrence i markedet, eller at de faste omkostninger udgør en stor post for virksomheder, der endnu ikke har en høj omsætning. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 24

25 Er privat- og virksomhedsøkonomi placeret i samme bank? 15% Nej 85% Ja Er du også privatkunde i den samme bank? Flydende grænse mellem privatog virksomhedsøkonomi I mange mindre virksomheder er der en tæt sammenhæng mellem virksomhedens økonomi og ejernes privatøkonomi, og mere end otte ud af 10 bruger den samme bank til begge dele. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 25

26 Fokus på din forretning Maj Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger Èt er den daglige drift - noget andet er fremtiden og målsætningerne for mindre virksomheder. Hvordan er forventningerne? Og hvordan skal de indfries?

27 Hvilke forventninger har du til indtjeningen, og forventer du at ansætte flere medarbejdere? 65,2% Positiv 28% Uændret 5,2% Negativ 1,7% Ved ikke 49,3% 18,6% Sandsynligvis Nej, helt sikkert ikke Ja, helt sikkert 17% 15,2% Sandsynligvis ikke Hvad er dine forventninger til den økonomiske udvikling for din virksomhed de næste 12 mdr. (omsætning og/eller indtjening)? Skal I ansætte medarbejdere inden for de næste 12 mdr.? Kodeord: Vækst og travlhed 65 % af de mindre virksomheder forventer en stigning i omsætning og/eller indtjening de kommende 12 måneder. Samtidig regner kun 17 % af dem med at skulle ansætte flere medarbejdere. Det tyder på, at der i det kommende år bliver travlt i de mindre virksomheder. 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 27

28 Hvad er årsagen til at I skal ansætte? Vi vokser 60,1% Jeg har brug for nye/anderledes kompetencer 12,8% Andet 14,5% Jeg skal genbesætte en ledig stilling 18,7% Jeg har medarbejdere, der arbejder for meget / har brug for aflastning 14,2% Hvad er de(n) primære årsag(er) til, at I skal ansætte? 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 28

29 Hvilke målsætninger har virksomheden? 67,5% Kundetilfredshed og -loyalitet 63,5% Vækst i Danmark 59,2% Mere profitabel virksomhed 55,8% Konsolidering / fastholdelse af nuværende omsætningsniveau 49,3% Medarbejdertilfredshed og loyalitet 44,9% Nedbringelse af omkostninger 37,1% Innovation / introduktion af nye produkter og services 25,7% Opstarte nye (digitale) salgskanaler 18,2% Ekspansion til / vækst i udlandet 4,6% Ingen af disse Hvilke af følgende målsætninger har virksomheden for de kommende år? 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 29

30 Hvem rådgiver dig i forhold til strategi, drift og udvikling? 35,5% Revisor 30,6% Netværk / andre ejere af SMV virksomheder 21,9% Får ikke ekstern hjælp/sparring 16% Interesseorganisationer og brancheforeninger 14,2% Venner og familie 11,6% Rådgivere med specialkompetence inden for din virksomhedstype 9,7% Internettet 8% Banken 6,2% Bestyrelsen 5,4% Advokat 4,7% Offentlige institutioner og styrelser 2% Andet Hvor får I hjælp og rådgivning ift. strategi, drift og udvikling af virksomheden? Mål og middel til vækst Over 60 % af de mindre virksomheder har som målsætning at vækste i Danmark, og 18 % forventer at vækste i udlandet. Det tegner godt for både erhvervsliv, beskæftigelse og velfærden i Danmark, at så mange ser positivt på fremtiden. Målet for over halvdelen af mindre virksomheder er at fastholde og eventuelt forbedre omsætningen. For 67 % af dem er midlet at fastholde eksisterende kunder, og for 37 % er innovation vejen frem. Samtidig forventer 26 % at få nye digitale salgskanaler. Over 20 % af virksomhederne søger ikke rådgivning og sparring fra hverken familie, bank, revisor eller bestyrelse og sidder dermed alene med udarbejdelse af for eksempel vækstplaner. 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 30

31 Hvornår gav virksomheden overskud? 50,5% 12% 8,2% 8,1% 4,6% 9,3% 7,2% Fra start Efter 1. år Efter 2. år Efter år Efter 5. år eller senere Hvornår begyndte virksomheden at give overskud? Giver ikke overskud endnu Ved ikke 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 31

32 Hvad gør I bedre end jeres konkurrenter? Mere serviceorienterede 51% Ingenting 11,2% Mere effektive 20,3% Andet 30,3% Mere innovative 11,8% Klar forretningsplan/model 7,6% De fleste kommer godt fra start Halvdelen af alle opstartsvirksomheder giver - måske lidt overraskende - overskud fra start, mens andre må vente i flere år på at få overskud. Over halvdelen af virksomhederne ser god service som deres største konkurrencemæssige fordel. Hvad gør I bedre end jeres konkurrenter? 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 32

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden Nye muligheder for finansiering af eksporten DI, Odense 4/3 2010 Mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på international markeder EKF dækker ekstraordinære

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Success på eksportmarkedet - Hvordan?

Success på eksportmarkedet - Hvordan? Success på eksportmarkedet - Hvordan? Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 31.10 2013 2 Hvad gør dem som klarer sig godt på eksportmarkederne? Fire vigtige parametre: 1. Markedsvalg:

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning?

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? FAGMANDEN! Page 2 LÆKKERIER! Håndværkerbranchen jubler: Hvem taler om krise? Solen skinner på landets håndværkerfirmaer, der lige nu har overraskende

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere