Fokus på din forretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på din forretning"

Transkript

1 Fokus på din forretning mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014

2 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for Danmark både i forhold til samfundet generelt, BNP og arbejdspladser. Derfor har vi spurgt ejere af mindre virksomheder, hvad der påvirker deres arbejdsdag, hvilke udfordringer de har, og hvordan de ser på fremtiden. Her i rapporten får du resultaterne af vores undersøgelse og kan blandt andet læse, at: - 64 % har et mål om øget vækst i Danmark, og 18 % overvejer at ekspandere i udlandet - 65 % har en forventning om øget indtjening, mens kun 17 % forventer at ansætte flere medarbejdere - 84 % vælger at være selvstændige for at kunne bestemme selv, og samtidig er den største udfordring for 48 %, at de arbejder for meget - 41% er så fokuserede på drift, at der ikke er meget tid til strategiudvikling og privatliv - 76 % håndterer selv økonomien og over 50 % er nødt til at gøre det om aftenen eller i weekenden Fordi de mindre virksomheder har stor betydning for det danske erhvervsliv, er indsigten i deres behov samt viden om deres hverdag og udfordring vigtig for os. Indsigten er nemlig udgangspunktet for, at vi kan levere professionel og kompetent rådgivning. Hos Danske Bank erkender vi de specifikke behov, mindre virksomheder har. Derfor har vi en hel afdeling Erhverv Direkte der udelukkende fokuserer på mindre virksomheders behov og tilbyder direkte og hurtig adgang til rådgivning og forretningsmæssig sparring. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at ringe til vores specialister i mindre virksomheder på

3 Fokus på din forretning Maj Fakta om undersøgelsen I dette afsnit får du et overblik over virksomhederne, som har deltaget i undersøgelsen. Hvilke brancher tilhører virksomhederne? Hvor store er virksomhederne? Og hvor i Danmark er de placeret?

4 Branche Bygge-/ anlægsvirksomhed 17,8% Konsulentvirksomhed (advokat, revior, kommunikation o.lign.) 15% Finans & forsikring 1,3% Transport-/ Handels- eller fragtvirksomhed it-virksomhed 8,9% Fremstillingsvirksomhed 9,2% 11,8% Landbrug/skovbrug Anden branche 11,6% 10,7% Detailhandel 9,2% Læge, tandlæge o.lign 4,5% Hvilken branche tilhører virksomheden? 1. Fakta om undersøgelsen 4

5 Antal medarbejdere inklusive ejeren 59% 1-2 ansatte 26,8% 11,5% 6-10 ansatte 3-5 ansatte 2,7% ansatte Hvor mange medarbejdere er der i virksomheden inklusive dig selv? 1. Fakta om undersøgelsen 5

6 Omsætning pr. år 13,7% 6-10 mill. kr. 86,3% under 5 mill. kr. Hvor meget omsætter virksomheden for pr. år? 1. Fakta om undersøgelsen 6

7 Geografi (regioner) 10,8% Region Nordylland 24,1% Region Midtjylland 28,3% Region Hovedstaden 22,9% Region Syddanmark 13,9% Region Sjælland Regioner 1. Fakta om undersøgelsen 7

8 Hvornår er virksomheden opstartet? 11,2% 42,3% 4,1% % % ,4% % Hvor længe har virksomheden eksisteret? 1. Fakta om undersøgelsen 8

9 Hvilken bank betragter virksomheden som sin primære bank? 24,7% 25,3% 17, 3% 8,2% 2,2% 2,7% 3,3% 1,5% 1,5% 5,3% 6,3% 1,8% Arbejdernes Landsbank Danske Bank Den Jyske Sparekasse Jyske Bank Nordea Nykredit Bank Sparekassen Kronjylland Sparekassen Sjælland Spar Nord Sydbank Vestjysk Bank Anden Bank Hvilken bank betragter du som din primære bank ift. din virksomhed? 1. Fakta om undersøgelsen 9

10 Fokus på din forretning Maj Tilværelsen som selvstændig Her kan du få et indblik i, hvordan selvstændige ser på sig selv og deres arbejde - hvad der driver de selvstændige og hvilke konsekvenser det har for livet som helhed.

11 Hvad driver dig? Selvrealisering Ingen af disse Selv at kunne bestemme Status Muligheden for at blive velhavende Den gode idé Ikke relevant/ ej ejer 38,8% 3,5% 83,8% 10,7% 22,6% 39,7% 2,7% Hvilke af følgende ting driver dig som selvstændig erhvervsdrivende? 2. Tilværelsen som selvstændig 11

12 Hvad er din største udfordring? 48,4% At jeg arbejder for meget 42,4% 40,5% 35,5% 26,8% 47,7% 31% 14,7% 11,2% 2,7% Manglende tid til mig selv Jeg får ikke holdt de ferier, jeg gerne vil Pleje af mit forhold til min partner (og børn) Manglende tid til at dyrke motion/fysisk aktivitet Hvordan jeg fastholder succes i min virksomhed Likviditet Manglende adgang til viden/sparring om min virksomhed Ingen af disse Ikke relevant / ikke ejer af virksomheden Hvilke af følgende ting udfordrer dig mest som ejer af en virksomhed? Tid Andet Ingen Bagsiden af medaljen Motivationen hos de erhvervsdrivende er vidt forskellig, men især retten til at bestemme selv er vigtig for mange. 84 % peger på, at det er det, der driver dem, mens 40 % peger på jagten på den gode idé som drivkraften. Samtidig erkender de også, at de betaler en høj pris i form af mindre samvær med partner og børn og mindre tid til dem selv. 2. Tilværelsen som selvstændig 12

13 Hvordan sikres fremtiden? 52,3% Løbende opsparing via overskud i virksomheden 50,7% Pensionsordning 30,3% Salg af virksomhed 27,8% Salg af ejendom/bolig (friværdi) 6,7% Andet Hvordan forestiller du dig, at du skal sikre din fremtid? Opsparing til pensionen Virksomhedsejere har i modsætning til lønmodtagere ofte en kompleks økonomi også når det gælder sikring af fremtiden. Når der ikke kan sættes tal på indtægt, overskud og mulig fortjeneste ved et fremtidigt salg, bliver formueplanlægning sværere. 2. Tilværelsen som selvstændig 13

14 Hvad kendetegner en iværksætter? 64,2% Kreativitet 59,2% Engagement 64,8% Mod 57,2% Arbejdsomhed 51,2% Tilpasningsevne 3,5% Ingen af disse Hvad kendetegner en iværksætter, hvis du skulle sætte ord på? 2. Tilværelsen som selvstændig 14

15 Er man altid iværksætter? 2,7% Ikke relevant / ikke ejer af virksomheden 23,4% Nej, slet ikke 14,6% Kun i mindre grad 27,1% I nogen grad 32,2% Ja, i høj grad Føler du dig stadig som iværksætter? 2. Tilværelsen som selvstændig 15

16 Fokus på din forretning Maj Udfordringerne for de mindre virksomheder Her kan du læse mere om de udfordringer mindre virksomheder har og om de er anderledes end udfordringerne for større virksomheder.

17 Har mindre virksomheder andre udfordringer end store? 44,4% Nej, slet ikke 15,6% I mindre grad 20,1% I nogen grad 19,8% Ja, i høj grad Oplever du som selvstændig erhvervsdrivende i en mindre/mellemstor virksomhed, at du har helt særlige udfordringer ift. store virksomheder fx LEGO, Carlsberg og Novo? 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 17

18 Hvilke særlige udfordringer har mindre virksomheder? 43,2% 41,2% 38,2% 37,5% 16,1% Bureaukrati og regler rammer hårdere Så fokuseret på drift, at man glemmer/ikke har tid til strategi, udvikling og ledelse Færre ressourcer til andre stabsfunktioner fx marketing, HR osv. Færre ressourcer til en professionel og velfungerende økonomiog finansfunktion Ingen af disse Hvilke af følgende udfordringer er det? 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 18

19 Hvilke udfordringer er de største for mindre virksomheder? 57, 2% Kompleksitet i administration ift Skat og andre offentlige instanser 49,6% Udviklingen i omkostningsniveau 45,1% Manglende fleksibilitet fra de finansielle institutioner 41,2% Uvenlig / ikke hensigtsmæssig erhvervspolitik 31,2% Konkurrence fra udlandet 28,8% Udviklingen i det private forbrug 23,8% Udviklingen i det offentlige forbrug 7,7% Ingen af disse Hvilke af følgende udfordringer er de største for mindre virksomheder i Danmark som du ser det? Mindre virksomheder har særlige udfordringer Næsten fire ud af 10 virksomheder oplever, at de har særlige udfordringer sammenlignet med større virksomheder. Det handler i høj grad om manglen på specialister inden for økonomi, hvor 37 % oplever, at de mangler kompetencerne. Derudover er omkostningsniveauet også en udfordring for næsten 50 % af alle virksomhederne. Mange mindre virksomheder er så fokuseret på driften, at der ikke er tid og ressourcer til at udvikle forretningen. 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 19

20 Er det svært at tiltrække de rigtige medarbejdere? 21,6% Ja, svært at finde folk med de rigtige kvalifikationer 6,4% Ja, svært at tilbyde konkurrencedygtig løn 3,5% Ja, svært at tilbyde attraktive benefits 3,5% Ja, svært at tilbyde karriereudviklingsmuligheder 2,1% Ja, svært at tilbyde gode pensionsforhold og forsikringer 2% Ja, svært at sikre work-life balance 58,9% Nej, ikke svært 14,2% Andet Er det generelt svært at tiltrække de rette medarbejdere til en virksomhed af din størrelse - og hvis ja, hvorfor? God tiltrækningskraft 65 % af virksomhederne har positive forventninger til fremtidig indtjening og ser muligheder for at vækste i Danmark. Det er positivt, at omkring 60 % af alle mindre virksomheder oplever, at det ikke er et problem at tiltrække de rette medarbejdere. Faktisk er det under en fjerdedel af virksomhederne, der synes, det er svært at tiltrække medarbejdere med de rigtige kvalifikationer. 3. Udfordringerne for de mindre virksomheder 20

21 Fokus på din forretning Maj Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder Her i afsnittet kan du få et indblik i, hvordan mindre virksomheder administrerer deres økonomi. Hvem der håndterer den daglige økonomi for virksomheden og hvornår økonomiopgaverne typisk udføres.

22 Hvem er ansvarlig for de daglige økonomiopgaver, og hvornår udføres de? 75,6% Jeg gør det selv 19,8% Bogholder 11,5% Medhjælpende mand/hustru 4,4% Andet 49,3% Undervejs i løbet af dagen 13,9% I weekenden 36,7% Om aftenen Hvem hos jer håndterer virksomhedens daglige økonomi (fx betaling af regninger)? Hvornår bruger du typisk tid på virksomhedens daglige økonomi (fx betaling af regninger)? Økonomi svært at få tid til 76 % af de mindre virksomheder håndterer selv den daglige økonomi. En opgave, der måske ikke har førsteprioritet i en travl hverdag, hvor der først og fremmest er fokus på kunder, salg og levering. I over halvdelen af virksomhederne klares den daglige økonomi om aftenen og i weekenden. Og da man i 40 % af virksomhederne samtidig er fokuseret på driften, er der ikke meget tid til hverken strategiudvikling eller familien. Men selvom arbejdet med økonomien tager tid fra andre vigtige ting, er det under 20 % af virksomhederne, der har en bogholder til at håndtere økonomien. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 22

23 Hvornår har I behov for jeres bankkreditter? 40,3% Jeg/vi har ikke behov for kreditter 21,7% Særlige situationer (fx ekstraordinært store ordrer) 19% Primær kilde til cash flow 9,8% Har ikke kredit tilbage 3,3% Nedbringelse af gæld 10,5% Andet I hvilke situationer har I behov for jeres bank-kreditter? Kontant eller på kredit Kredit kan bruges til at udvikle og drive forretningen i den rigtige retning eller til at styrke likviditeten og opnå mere fleksibilitet fx mulighed for at tage større partier af varer ind med større besparelser til følge. Mange mindre virksomheder har brug for kredit i et eller andet omfang. For eksempel i særlige situationer hvor 22 % af virksomhederne har et behov, og når kredit udnyttes som primær kilde til cashflow, hvilket er relevant for 19 %. Dog siger tæt på 40 % af virksomhederne, at de ikke har brug for kredit. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 23

24 Hvilke cashflow-udfordringer har I? 27,6% Forsinket betalinger fra kunder 23,6% For lav indtjeningsmargin 13,6% For lange betalingsfrister til kunder 11,2% For sen fakturering 43,5% Andet Hvilke udfordringer er de største for jer ift. jeres cash flow? Pengene flyder ikke frit nok Mere end seks ud af 10 mindre virksomheder har udfordringer med deres cashflow. 28 % af udfordringerne skyldes forsinkede betalinger fra kunder, og 11 % skyldes for sen fakturering. Problemer med cashflowet kan øge behovet for kredit og føre til, at pengene ikke arbejder aktivt for virksomheden. Knap en fjerdedel af de mindre virksomheder siger, at deres cashflow-udfordringer skyldes for lav indtjeningsmargin Der kan måske være tale om hård konkurrence i markedet, eller at de faste omkostninger udgør en stor post for virksomheder, der endnu ikke har en høj omsætning. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 24

25 Er privat- og virksomhedsøkonomi placeret i samme bank? 15% Nej 85% Ja Er du også privatkunde i den samme bank? Flydende grænse mellem privatog virksomhedsøkonomi I mange mindre virksomheder er der en tæt sammenhæng mellem virksomhedens økonomi og ejernes privatøkonomi, og mere end otte ud af 10 bruger den samme bank til begge dele. 4. Den daglige håndtering af økonomien i mindre virksomheder 25

26 Fokus på din forretning Maj Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger Èt er den daglige drift - noget andet er fremtiden og målsætningerne for mindre virksomheder. Hvordan er forventningerne? Og hvordan skal de indfries?

27 Hvilke forventninger har du til indtjeningen, og forventer du at ansætte flere medarbejdere? 65,2% Positiv 28% Uændret 5,2% Negativ 1,7% Ved ikke 49,3% 18,6% Sandsynligvis Nej, helt sikkert ikke Ja, helt sikkert 17% 15,2% Sandsynligvis ikke Hvad er dine forventninger til den økonomiske udvikling for din virksomhed de næste 12 mdr. (omsætning og/eller indtjening)? Skal I ansætte medarbejdere inden for de næste 12 mdr.? Kodeord: Vækst og travlhed 65 % af de mindre virksomheder forventer en stigning i omsætning og/eller indtjening de kommende 12 måneder. Samtidig regner kun 17 % af dem med at skulle ansætte flere medarbejdere. Det tyder på, at der i det kommende år bliver travlt i de mindre virksomheder. 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 27

28 Hvad er årsagen til at I skal ansætte? Vi vokser 60,1% Jeg har brug for nye/anderledes kompetencer 12,8% Andet 14,5% Jeg skal genbesætte en ledig stilling 18,7% Jeg har medarbejdere, der arbejder for meget / har brug for aflastning 14,2% Hvad er de(n) primære årsag(er) til, at I skal ansætte? 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 28

29 Hvilke målsætninger har virksomheden? 67,5% Kundetilfredshed og -loyalitet 63,5% Vækst i Danmark 59,2% Mere profitabel virksomhed 55,8% Konsolidering / fastholdelse af nuværende omsætningsniveau 49,3% Medarbejdertilfredshed og loyalitet 44,9% Nedbringelse af omkostninger 37,1% Innovation / introduktion af nye produkter og services 25,7% Opstarte nye (digitale) salgskanaler 18,2% Ekspansion til / vækst i udlandet 4,6% Ingen af disse Hvilke af følgende målsætninger har virksomheden for de kommende år? 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 29

30 Hvem rådgiver dig i forhold til strategi, drift og udvikling? 35,5% Revisor 30,6% Netværk / andre ejere af SMV virksomheder 21,9% Får ikke ekstern hjælp/sparring 16% Interesseorganisationer og brancheforeninger 14,2% Venner og familie 11,6% Rådgivere med specialkompetence inden for din virksomhedstype 9,7% Internettet 8% Banken 6,2% Bestyrelsen 5,4% Advokat 4,7% Offentlige institutioner og styrelser 2% Andet Hvor får I hjælp og rådgivning ift. strategi, drift og udvikling af virksomheden? Mål og middel til vækst Over 60 % af de mindre virksomheder har som målsætning at vækste i Danmark, og 18 % forventer at vækste i udlandet. Det tegner godt for både erhvervsliv, beskæftigelse og velfærden i Danmark, at så mange ser positivt på fremtiden. Målet for over halvdelen af mindre virksomheder er at fastholde og eventuelt forbedre omsætningen. For 67 % af dem er midlet at fastholde eksisterende kunder, og for 37 % er innovation vejen frem. Samtidig forventer 26 % at få nye digitale salgskanaler. Over 20 % af virksomhederne søger ikke rådgivning og sparring fra hverken familie, bank, revisor eller bestyrelse og sidder dermed alene med udarbejdelse af for eksempel vækstplaner. 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 30

31 Hvornår gav virksomheden overskud? 50,5% 12% 8,2% 8,1% 4,6% 9,3% 7,2% Fra start Efter 1. år Efter 2. år Efter år Efter 5. år eller senere Hvornår begyndte virksomheden at give overskud? Giver ikke overskud endnu Ved ikke 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 31

32 Hvad gør I bedre end jeres konkurrenter? Mere serviceorienterede 51% Ingenting 11,2% Mere effektive 20,3% Andet 30,3% Mere innovative 11,8% Klar forretningsplan/model 7,6% De fleste kommer godt fra start Halvdelen af alle opstartsvirksomheder giver - måske lidt overraskende - overskud fra start, mens andre må vente i flere år på at få overskud. Over halvdelen af virksomhederne ser god service som deres største konkurrencemæssige fordel. Hvad gør I bedre end jeres konkurrenter? 5. Mindre virksomheders syn på fremtiden og målsætninger 32

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Leder Skræddersyede personalegoder styrker forretningen I dette nummer Fokus Tema: Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at rekruttering

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Vækst Få råd til vækst I dette nummer Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Marketingchef Svend-Erik Meulengracht Nordania Leasing Redaktion:

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere