Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte

2 UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade Aarhus C KONTAKT Mette Okkels Hansen, udviklingskonsulent I INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Jon Hadsund, konsulent Anne Eskesen Würtz, praktikant Udgivet februar 2015 Kan frit gengives med tydelig kildeangivelse 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Resultater - samlet 7 Læsevejledning 14 Resultater - CBH Nord 19 Resultater - CBH Syd 23 Resultater - CBH Vest 27 Resultater - CBH Centrum 31 Dataindsamling 35 Vurdering af datagrundlaget 36 3

4 Indledning I Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til vores brugere. En del af det arbejde er at spørge brugerne, hvad de synes om indsatsen og om deres samarbejde med medarbejderne. Denne brugertilfredshedsundersøgelse omfatter alle brugere, der modtager bostøtte fra Aarhus Kommune eller bor i kommunens bofællesskaber og boformer. På undersøgelsestidspunktet var der i alt 1654 brugere i målgruppen, og af disse var 1625 i stand til at deltage i undersøgelsen. I alt har 740 brugere valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 46. Denne rapport præsenterer det samlede resultat af undersøgelsen blandt brugere af bostøtte på området Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Rapporten anvender begrebet "brugere" om alle borgere, der modtager de pågældende tilbud. I bostøtte var der 1293 potentielle deltagere i undersøgelsen, og 538 har valgt at besvare spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 42. For de enkelte centre er svarprocenten: CBH Nord: 35 CBH Syd: 45 CBH Vest: 47 CBH Centrum: 42 Da Flexbo ikke opfylder anonymitetskravet om minimum 10 besvarelser, fremgår resultaterne fra dette center ikke selvstændigt. Centrets resultater indgår dog i det samlede resultat for bofællesskaber. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret Dataindsamling og analyse er gennemført af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Ud over denne bostøttesrapport er der udarbejdet delrapporter for tilbudstyperne bofællesskaber og boformer samt en sammenfattende rapport for hele området Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune. De kan findes på: 4

5 Sammenfatning Brugernes tilfredshed er overordnet meget høj. Dette gælder særligt brugernes generelle tilfredshed (respekt, støtte, samarbejde og information). Sammenlignet med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse i 2011 er brugernes tilfredshed stort set uændret i forhold til den generelle tilfredshed og samlede vurdering. Brugerne er derimod mere positive i forhold til oplevelsen af progression, hvor der har været en statistisk signifikant fremgang fra 2011 til Tilfredsheden er størst på spørgsmålet, om brugerne bliver mødt med respekt af bostøtten, hvor 96 procent svarer positivt. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet om handleplanens virkning, hvor det dog er 74 procent af brugerne, som svarer positivt. I undersøgelsen har brugerne haft mulighed for at knytte kommentarer om deres oplevelse af bostøtte til spørgeskemaet. De hyppigst forekommende kommentarer omhandler generel ros af tilbuddet og medarbejderne. Brugerne har imidlertid også negative kommentarer, hvor blandt andet manglende tid og behovet for mere hjælp bliver nævnt. 5

6 Spørgeskemaet I undersøgelsen er der anvendt et kortfattet spørgeskema med ni lukkede og ét åbent spørgsmål. Spørgsmålene omhandler blandt andet brugernes generelle tilfredshed med bostøtten i forhold til respekt, støtte, samarbejde og information samt brugernes oplevelse af progression. Afslutningsvis spørges brugerne til deres samlede vurdering af bostøtten. Spørgeskemaet indeholder herudover tre baggrundsspørgsmål vedrørende brugerens modersmål og støtteomfang. Til højre ses spørgeskemaet, som er anvendt på bostøtteområdet. 6

7 Samlet vurdering af bostøtte Figur 1 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtten er særdeles positiv. Næsten to ud af tre brugere svarer således Meget godt, men 26 procent svarer Godt, og kun 2 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Figur 1: Brugernes samlede vurdering af bostøtte i Aarhus Kommune Samlet vurdering (497 svar) 7% Meget godt Godt 26% Både godt og dårligt Dårligt 65% Uacceptabelt 7

8 Overordnede resultater I For at give et overblik over brugernes overordnede vurdering og muliggøre sammenligning på tværs af tilbuddene er der lavet tre tilfredshedsindeks, som henholdsvis måler brugernes generelle tilfredshed (spørgsmål 2-5), oplevelse af progression (spørgsmål 6 og 7) og en samlet vurdering (spørgsmål 10). Figur 2 viser det overordnede resultat for bostøtte. Generelt er tilfredsheden meget høj, og der har været fremgang i forhold til den generelle tilfredshed og oplevelsen af progression fra 2011 til 2014, mens den samlede vurdering er uændret. Fremgangen er dog kun statistisk signifikant i forhold til oplevelsen af progression. Figur 2: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING 2014 (507 svar) 2011 (408 svar) 2008 (339 svar) 2014 (445 svar) 2011 (365 svar) 2008 (339 svar) 2014 (497 svar) 2011 (400 svar) 2008 (330 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2008, 2011 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

9 Overordnede resultater II I figur 3 sammenlignes resultatet i 2014 på tværs af de tre tilbudstyper. Tilfredsheden er højest blandt modtagere af bostøtte på samtlige tre indeks, og modtagere af bostøtte svarer således mere positivt end beboere i boformer og bofællesskaber. Figur 3: Brugernes overordnede tilfredshed med Aarhus Kommunes tilbud fordelt på tilbudstype Bofællesskab (148 svar) 81 GENEREL TILFREDSHED Boform (37 svar) Bostøtte (507 svar) Aarhus Kommune (692 svar) 88 Bofællesskab (127 svar) 74 OPLEVELSE AF PROGRESSION Boform (38 svar) Bostøtte (445 svar) Aarhus Kommune (610 svar) 81 Bofællesskab (154 svar) 76 SAMLET VURDERING Boform (38 svar) Bostøtte (Bostøtte svar) Aarhus Kommune (689 svar) Note I: Der er ikke testet for signifikante forskelle mellem tilbudstyperne. 9

10 Overordnede resultater III På de følgende sider er brugernes generelle tilfredshed, oplevelse af progression og samlede vurdering opsplittet på centerniveau. Figur 4 viser brugernes generelle tilfredshed på de forskellige centre. Den generelle tilfredshed blandt modtagere af bostøtte under de forskellige centre adskiller sig kun meget lidt fra hinanden, og forskellene er ikke statistisk signifikante. Figur 4: Generel tilfredshed med bostøtte opdelt på center GENEREL TILFREDSHED CBH Centrum (114 svar) CBH Vest (127 svar) CBH Syd (150 svar) CBH Nord (111 svar) Aarhus Kommune (507 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

11 Overordnede resultater IV I figur 5 er brugernes oplevelse af progression sammenlignet på centerniveau. Figuren viser, at der kun er små forskelle i oplevelsen af progression blandt modtagere af bostøtte under de forskellige centre. Blandt modtagere af bostøtte under CBH Nord er oplevelsen af progression dog signifikant lavere end gennemsnittet for de øvrige centre. Figur 5: Oplevelse af progression i bostøtte opdelt på center OPLEVELSE AF PROGRESSION CBH Centrum (96 svar) CBH Vest (109 svar) CBH Syd (134 svar) CBH Nord (101 svar) Aarhus Kommune (445 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

12 Overordnede resultater V I figur 6 sammenlignes brugernes samlede vurdering på tværs af de forskellige centre. Figuren viser, at der kun er små forskelle i den samlede vurdering blandt modtagere af bostøtte under de forskellige centre. Den samlede vurdering blandt modtagere af bostøtte under CBH Nord er dog signifikant lavere end gennemsnittet for de øvrige centre. Figur 6: Samlet vurdering af bostøtte opdelt på center SAMLET VURDERING CBH Centrum (113 svar) CBH Vest (118 svar) CBH Syd (142 svar) CBH Nord (118 svar) Aarhus Kommune (497 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

13 Overordnede resultater VI Tabel 1 viser det overordnede resultat fordelt på baggrundsvariablene alder, modersmål og støttereduktion. Generelt er der ikke stor forskel på tilfredsheden med bostøtte på tværs af baggrundsvariable. Brugere der har oplevet en reduktion i den støtte, de modtager fra Aarhus Kommune, er dog mindre positive, og forskellen er statistisk signifikant i forhold til brugernes generelle tilfredshed og samlede vurdering. Tabel 1: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte fordelt på alder, modersmål og støttereduktion Generel tilfredshed Progression Samlet vurdering Alder Under 30 år år år år eller derover Modersmål Dansk Andet Støttereduktion Ja Nej Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

14 Læsevejledning På næste side fremstilles svarene på tilfredshedsspørgsmålene i én samlet figur. Illustrationen nedenfor viser, hvordan figuren skal læses. Eksempel: Sådan læses figuren, der viser svarfordelingen Spørgsmål, som brugeren har besvaret. (xx svar) angiver antallet af brugere, der har besvaret det pågældende spørgsmål Svarfordelingen angivet i procent på det pågældende spørgsmål Spørgsmålstema Svarskalaen på spørgeskemaet 14

15 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Bostøtte samlet Figur 7 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 7: Den samlede svarfordeling i bostøtte Mødes med respekt (533 svar) 85% 11% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Tilfreds med støtte (532 svar) Tilfreds med samarbejde (529 svar) 74% 77% 18% 17% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene omhandlende respekt, hvor hele 96 procent svarer "Ja, i høj grad eller "Ja, i nogen grad. Støtte i at få og søge information (516 svar) Udvikle dig, som du gerne vil (509 svar) 67% 61% 25% 27% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende handleplanens virkning, hvor det dog stadig er 74 procent af brugerne, der har angivet et positivt svar. Kontakt med andre (460 svar) Bidrager handleplan til udvikling (455 svar) Fleksibelt ift. ønsker og behov (524 svar) 57% 28% 9% 45% 29% 15% 74% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 15

16 Tilfredshed Identifikation af indsatsområder I det følgende præsenteres sammenhængen mellem de enkelte tilfredshedsspørgsmål og den samlede vurdering af bostøtte. Sammenhængen kan illustreres i en prioriteringsfigur. Formålet med figuren er at identificere de områder, der mest effektivt kan styrke den samlede vurdering og dermed bidrage til arbejdet med forbedring af den brugeroplevede kvalitet af bostøtte. I prioriteringsfiguren angiver den horisontale placering af et spørgsmål, hvor stor betydning det pågældende spørgsmål har for den samlede vurdering. Jo længere mod højre et spørgsmål placerer sig, desto større betydning har spørgsmålet for den samlede vurdering. Spørgsmålets vertikale placering viser tilfredsheden på det pågældende spørgsmål. Jo højere oppe i figuren desto højere er tilfredsheden på spørgsmålet. Figuren kan inddeles i fire områder, der er karakteriseret af varierende forbedringsmuligheder: Fastholdelse af resultat meget vigtig Spørgsmål i dette felt har både relativ høj tilfredshed og relativ stor betydning for den samlede vurdering. Fokus bør være på at fastholde det gode resultat. Fastholdelse af resultat mindre vigtig Spørgsmål i dette felt har relativ høj tilfredshed, men lille betydning for den samlede vurdering. Fastholdelse af resultat mindre vigtig Fastholdelse af resultat meget vigtigt Forbedringsindsats vigtigt, men ikke akut Spørgsmål i dette felt har både relativ lav tilfredshed og relativ lille betydning for den samlede vurdering. Oplagt forbedringsmulighed Spørgsmål i dette felt har relativ stor betydning for den samlede vurdering og samtidig relativ lav tilfredshed. Der er et oplagt forbedringspotentiale, og fokus bør være på at realisere dette. Forbedringsindsats vigtig, men ikke akut Sammenhæng med samlet vurdering Oplagt forbedringsmulighed 16

17 Tilfredshed Prioritering af indsatsområder i bostøtte Prioriteringsfiguren nedenfor viser, at tilfredshed er klart lavest i forhold til handleplanens bidrag til brugernes udvikling. Sammenhængen med brugernes samlede vurdering er imidlertid relativ svag, og på den baggrund er en forbedringsindsats på området vigtig, men ikke akut. Tilfredsheden med den støtte brugerne modtager er relativ høj. Det er samtidig det spørgsmål, hvor sammenhængen med den samlede vurdering er stærkest, og det er derfor et vigtigt resultat at fastholde. Det er desuden vigtigt at fastholde eller endda forbedre den relativt lave tilfredshed på spørgsmålet vedrørende bostøttens bidrag til, at brugerne kan udvikle sig, da det er det spørgsmål, hvor sammenhæng med den samlede vurdering er næststørst. Figur 8: Indsatsområder for bostøtte Fastholdelse af resultatet mindre vigtigt 2. Mødes med respekt Fasthold resultat (primær) Fastholdelse af resultat meget vigtigt 4. Tilfreds med samarbejde 5. Støtte i at få og søge information 9. Fleksibilitet ift. ønsker og behov 3. Tilfreds med støtte 6. Udvilke dig, som du gerne vil 7. Kontakt med andre 8. Bidrager handleplan til udvikling Forbedringsindsats vigtig, men ikke akut Sammenhæng med samlet vurdering Akut behov for forberingsindsats 17

18 Brugernes kommentarer Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelse af bostøtte. I disse kommentarer roses tilbuddet generelt. Samtidig får medarbejderne ros, og brugerne fremhæver de menneskelige og faglige kompetencer. Brugerne har imidlertid også negative kommentarer, hvor manglen på tid og behovet for mere hjælp bliver nævnt. Desuden får medarbejderne også kritik, ligesom ustabilitet og skiftende personale kritiseres. Nedenfor er de tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Tallet i parenteserne angiver antallet af modtagere af bostøtte, der i kommentarerne nævner det pågældende forhold. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (157) Generel ros af medarbejder (84) Medarbejdernes menneskelige og faglige kompetencer (44) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding/mere hjælp (35) Utilfredshed med medarbejdere (17) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (16) 18

19 Samlet vurdering - CBH Nord Figur 9 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtten under CBH Nord er meget positiv. Over halvdelen af brugerne svarer således Meget godt, mens 28 procent svarer Godt, og under 2 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Figur 9: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Nord Samlet vurdering (118 svar) 14% Meget godt 28% 57% Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 19

20 Overordnede resultater - CBH Nord Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under CBH Nord. Tilfredsheden er generelt høj for CBH Nord. Mens tilfredsheden er steget en smule i forhold til den generelle tilfredshed og oplevelsen af progression, er der en mindre tilbagegang fra 2011 til 2014 i forhold til den samlede vurdering. Der er dog ingen statistisk signifikante forskelle fra 2011 til Figur 10: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte under CBH Nord GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (111 svar) 2011 (91 svar) 2008 (91 svar) 2014 (101 svar) 2011 (81 svar) 2008 (93 svar) SAMLET VURDERING 2014 (118 svar) 2011 (95 svar) 2008 (94 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2008, 2011 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

21 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - CBH Nord Figur 11 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 11: Den samlede svarfordeling - CBH Nord Mødes med respekt (121 svar) 84% 14% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Tilfreds med støtte (122 svar) 67% 20% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene omhandlende generel tilfredshed. Det er især på spørgsmålet om respekt, at tilfredsheden er høj, hvor 98 procent svarer Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. Tilfreds med samarbejde (121 svar) Støtte i at få og søge information (115 svar) Udvikle dig, som du gerne vil (117 svar) Kontakt med andre (104 svar) 54% 49% 60% 75% 28% 29% 27% 17% 13% 12% Tilfredshed er lavest på spørgsmålet vedrørende handleplanen, hvor 62 procent svarer positivt, mens 16 procent svarer Nej, kun i mindre grad eller Nej, slet ikke. Bidrager handleplan til udvikling (106 svar) Fleksibelt ift. ønsker og behov (121 svar) 34% 28% 22% 9% 72% 15% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 21

22 Brugernes kommentarer - CBH Nord Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med bostøtte under CBH Nord. I kommentarerne roses bostøtten og medarbejderne generelt, mens blandt andet mangel på tid og behov for mere hjælp, samt utilfredshed med medarbejdere bliver nævnt som kritikpunkter. De tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist nedenfor. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (41) Generel ros af medarbejder (18) Medarbejdernes menneskelige og faglige kompetencer (12) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding/mere hjælp (12) Utilfredshed med medarbejdere (6) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (4) 22

23 Samlet vurdering - CBH Syd Figur 12 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Syd er særdeles positiv. Tre ud fire brugere svarere således Meget godt. Samlet svarer 95 procent af brugernes positivt på spørgsmålet, mens kun 2 procent af brugerne vurderer den bostøtte, de modtager under CBH Syd, negativt. Figur 12: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Syd Samlet vurdering (142 svar) 20% Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 75% 23

24 Overordnede resultater - CBH Syd Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under CBH Syd. Brugernes tilfredshed er samlet set høj, og på alle tre indeks har der været en mindre fremgang i forhold til de tidligere undersøgelser. Det er dog kun i forhold til brugernes oplevelse af progression, at fremgangen fra 2011 til 2014 er statistisk signifikant. Figur 13: Brugernes overordnet tilfredshed med bostøtte under CBH Syd GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING 2014 (150 svar) 2011 (100 svar) 2008 (69 svar) 2014 (134 svar) 2011 (87 svar) 2008 (68 svar) 2014 (142 svar) 2011 (98 svar) 2008 (69 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2008, 2011 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

25 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - CBH Syd Figur 14 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 14: Den samlede svarfordeling - CBH Syd Mødes med respekt (155 svar) 91% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Tilfreds med støtte (155 svar) 80% 15% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene omhandlende generel tilfredshed, og især på spørgsmålet om respekt, hvor hele 97 procent svarer Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. Tilfreds med samarbejde (154 svar) Støtte i at få og søge information (151 svar) Udvikle dig, som du gerne vil (149 svar) Kontakt med andre (138 svar) 81% 75% 68% 66% 15% 19% 25% 25% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende handleplanen, hvor 79 procent svarer positivt, mens 13 procent svarer Både-og og 8 procent svarer Nej, kun i mindre grad eller Nej, slet ikke. Bidrager handleplan til udvikling (135 svar) Fleksibelt ift. ønsker og behov (151 svar) 55% 24% 13% 82% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 25

26 Brugernes kommentarer - CBH Syd Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser af bostøtte under CBH Syd. Brugerne giver generel ros til tilbuddet og medarbejderne samtidig med, at flere fremhæver, at de får det bedre på grund af bostøtten. Samtidig bliver manglende tid og behovet for mere hjælp samt ustabilitet og skiftende personale fremhævet som kritikpunkter. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (48) Generel ros af medarbejder (26) Positiv udvikling/styrker selvværd/øger livskvalitet (15) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding/mere hjælp (7) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (5) Utilfredshed med medarbejdere (4) 26

27 Samlet vurdering - CBH Vest Figur 15 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Vest er særdeles positiv. Mere end to ud af tre svarer således Meget godt. Samlet svarer 95 procent af brugernes positivt på spørgsmålet, mens 1 procent svarer Dårligt, og ingen svarer Uacceptabelt. Figur 15: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Vest Samlet vurdering (118 svar) Meget godt 26% Godt Både godt og dårligt Dårligt 69% Uacceptabelt 27

28 Overordnede resultater - CBH Vest Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under CBH Vest. Tilfredsheden er generelt høj, og der har været fremgang på alle tre indeks i forhold til de tidligere undersøgelser. Fremgangen fra 2012 til 2014 er dog ikke statistisk signifikant. Figur 16: Brugernes overordnede vurdering af bostøtte under CBH Vest GENEREL TILFREDSHED 2014 (127 svar) 2011 (109 svar) 2008 (78 svar) OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (109 svar) 2011 (98 svar) 2008 (79 svar) SAMLET VURDERING 2014 (118 svar) 2011 (99 svar) 2008 (77 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2008, 2011 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

29 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - CBH Vest Figur 17 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 17: Den samlede svarfordeling - CBH Vest Mødes med respekt (131 svar) 83% 15% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Tilfreds med støtte (131 svar) 73% 21% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene omhandlende generel tilfredshed. Der er især høj tilfredshed på spørgsmålet om respekt, hvor 98 procent svarer Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. Tilfreds med samarbejde (130 svar) Støtte i at få og søge information (128 svar) Udvikle dig, som du gerne vil (123 svar) Kontakt med andre (115 svar) 75% 66% 59% 54% 26% 22% 28% 29% 10% 14% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende handleplanen, hvor der dog stadig er 79 procent, der svarer positivt, og 7 procent, som svarer Nej, kun i mindre grad eller Nej, slet ikke. Bidrager handleplan til udvikling (106 svar) Fleksibelt ift. ønsker og behov (127 svar) 42% 37% 14% 67% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 29

30 Brugernes kommentarer - CBH Vest Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med bostøtte under CBH Vest. I kommentarerne roses bostøtten og medarbejderne generelt, mens blandt andet mangel på tid og behov for mere hjælp, samt ustabilitet bliver nævnt som kritikpunkter. De tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne er vist nedenfor. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (33) Generel ros af medarbejder (18) Medarbejdernes menneskelige og faglige kompetencer (10) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding/mere hjælp (9) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (3) Manglende aktiviteter/igangsættelse (3) 30

31 Samlet vurdering - CBH Centrum Figur 18 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Centrum er særdeles positiv. Over halvdelen af brugerne svarer således Meget godt, mens 32 procent svarer Godt, og knap 2 procent svarer Uacceptabelt. Figur 18: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under CBH Centrum Samlet vurdering (113 svar) 9% Meget godt 32% 58% Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 31

32 Overordnede resultater - CBH Centrum Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under CBH Centrum. Tilfredsheden er overordnet høj, og på alle tre indeks er der fremgang i forhold til undersøgelsen i Fremgangen er størst i forhold til brugernes oplevelse af progression, hvor forskellen også er statistisk signifikant. Figur 19: Brugernes overordnede vurdering af bostøtte under CBH Centrum GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING 2014 (114 svar) 2011 (108 svar) 2008 (101 svar) 2014 (96 svar) 2011 (99 svar) 2008 (99 svar) 2014 (113 svar) 2011 (108 svar) 2008 (90 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2008, 2011 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

33 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - CBH Centrum Figur 20 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Figur 20: Den samlede svarfordeling - CBH Centrum Mødes med respekt (120 svar) 81% Tilfreds med støtte (118 svar) 74% 15% 13% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene omhandlende respekt, og bostøttens fleksibilitet ift. ønsker og behov, hvor henholdsvis 94 og 93 procent svarer Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. Tilfreds med samarbejde (119 svar) Støtte i at få og søge information (116 svar) Udvikle dig, som du gerne vil (115 svar) Kontakt med andre (98 svar) 75% 65% 61% 54% 16% 29% 27% 35% 9% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende handleplanen, hvor der dog stadig er 75 procent, der svarer positivt, mens 10 procent svarer Nej, kun i mindre grad eller Nej, slet ikke. Bidrager handleplan til udvikling (103 svar) Fleksibelt ift. ønsker og behov (119 svar) 45% 30% 15% 71% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 33

34 Brugernes kommentarer - CBH Centrum Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med bostøtte under CBH Centrum. Brugernes kommentarer indeholder primært ros af tilbuddet og medarbejderne. Samtidig bliver blandt andet manglende tid fleksibilitet og behov for mere hjælp nævnt som kritikpunkter. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (34) Generel ros af medarbejder (22) Medarbejdernes menneskelige og faglige kompetencer (9) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding/mere hjælp (7) Utilfredshed med medarbejdere (5) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (3) 34

35 Indsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført blandt modtagere af Aarhus Kommunes tilbud. I dataindsamlingen er der afhængigt af målgruppen anvendt forskellige metoder. I bostøtte har alle brugere fået udleveret et spørgeskema og et informationsbrev fra deres bostøtte. Brugerne har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet på tre måder: pr. post med vedlagt svarkuvert, elektronisk ved hjælp af kode i informationsbrev eller telefonisk ved at ringe op til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og blive interviewet. Inden dataindsamlingen har medarbejderne fået klare instruktioner om at hjælpe brugerne med at ringe op til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling om nødvendigt og derefter forlade rummet, samt at brugerne skulle have mulighed for at besvare spørgeskemaet i en neutral og anonym atmosfære. Brugere med etnisk minoritetsbaggrund og behov for tolk er blevet kontaktet af tolk og interviewet over telefon. Uanset dataindsamlingsmetode har det naturligvis været frivilligt for brugerne, om de ville deltage eller ej. 35

36 Vurdering af datagrundlaget - Bostøtte Svarprocenten for bostøtteområdet er 42, og resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed. For at vurdere om resultaterne af brugerundersøgelsen på bostøtteområdet kan generaliseres til hele målgruppen, er det udover svarprocenten vigtigt at undersøge, om der er systematiske forskelle mellem målgruppen og de brugere, der har besvaret spørgeskemaet. Tabel 2 viser, hvordan målgruppen (samtlige modtagere af bostøtte) og brugerne, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt i forhold til herkomst og alder. Overordnet afspejler brugerne, der har besvaret spørgeskemaet, målgruppen godt, og fordelingen ligger således tæt op af fordelingen blandt alle modtagere af bostøtte. Der er dog statistisk signifikante forskelle i forhold til alder. Brugere under 40 år er en smule underrepræsenteret i forhold til brugere over 40 år, der er lidt overrepræsenteret. Tabel 2: Vurdering af datagrundlaget Population Besvarelser n % n % Herkomst Andet % % Dansk % % Alder Under 30 år % % år % % år % % 50 år eller derover % % Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer Lidt om fremgangsmåden Formål Tilfredshed og progression for

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Udgivet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit M 2151, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som anonym spørgeskemaundersøgelse i december 2014. Eleverne er blevet bedt om at tage stilling

Læs mere

Fællesrådet for dagtilbud

Fællesrådet for dagtilbud FREDERICIA X Blad nr. 1 Emne for mødet: Møde med Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for forældreråd og formænd/medlemmer for forældrebestyrelser i kommunale og selvejende daginstitutioner samt den kommunale

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Harløse Skole Hillerød Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Harløse Skole Hillerød Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Harløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME 15.888 besvarelser giver en svarprocent på 72 fremgang ift. 2010 (67%). Fortsat store forskelle på tværs af de syv enheder

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere