Regeringens skat på generationsskifte: lav en overgangsordning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens skat på generationsskifte: lav en overgangsordning."

Transkript

1 Regeringens skat på generationsskifte: lav en overgangsordning. Artiklen er en kommentar til lovændringen om stigningen i aktieskatten med virkning for selskabsformuer optjent efter 1. januar Regeringen bøjede sig og indførte en overgangsordning, der ikke var med i det oprindelige lovforslag. af advokat John Peter Andersen, Aalborg Betragt følgende eksempel. Købmand Hansen, som hver dag i en menneskealder trofast er stået op kl. 6. morgen og passet sin lille købmandsbutik sammen med hustruen, der også gør rent på den lokale skole, har i løbet af en snes år opsparet 2 mio. kr. på sin kapitalpension. Nu glæder han og konen sig over, at de næste år går på pension og da kan forsøde alderdommen med kapitalpensionen, som minus skat på 40 procent til staten dog giver et kærkommen tilskud til den almindelige folkepension. Men ak, regeringen barsler lige pludselig med en ny lov, som øger skatten af Hansens pensionskapital med 5 procent. Nu skal han aflevere 45 procent i stedet for 40 procent - altså gode danske kroner mere. Staten skal bruge penge for at stoppe nogle kedelige dræn, som store udenlandske kapitalfonde efter sigende påfører den danske statskasse. Regeringen har ikke dårlig samvittighed. Det er jo bare en omlægning, siger man. Fradraget for indskud på kapitalpension vil fremover blive sat op med 5 procent, så der er balance i vægtskålen, bedyrer man. Man kan nemt forstå, at det ikke er en begrundelse, som vækker glæde hos familien Hansen. Det koster Hansen dyrt at finansiere fremtidens fradrag - fradrag, som han ikke får ringeste glæde af. Købmand Hansen undrer sig desuden såre over, at regeringen kan se sig selv i spejlet, når man just så energisk har proklameret skattestop her i landet og lovet, at skatterne reelt ikke ville blive sat op. Forklaringen fra regeringen om, at man ved det forøgede fradrag afleverer lige så mange penge, som man henter ind på den forøgede pensionsskat klinger hult i Hansens ører. Som købmand fejler Hansens evne til at regne ingenting.

2 Fradraget er jo møntet på fremtiden. De ekstra 5 procent forfalder til betaling nu og her - og af gamle penge, som aldrig har nydt godt af det forøgede fradrag. Hvis der virkelig skulle være rimelighed i forslaget, så måtte man da give fradraget tilbagevirkende kraft; eller endnu nemmere og mere fornuftigt: lave en overgangsregel, så den højere skat ikke rammer de allerede opsparede pensionsmidler, der jo er opsparet under et højere skattetryk i kraft af den i opsparingstiden ringere fradragsmulighed. Kunne en regering, der er tro mod sit eget ord og som har søsat skattestoppet som et banebrydende princip i et af verdens tungest beskattede velfærdsamfund, da virkelig finde på at komme med et sådant lovforslag? Ja, desværre! Købmands Hansens eksempel er opdigtet, men det har samme bredside som regeringens nye lovinitiativ om kapitalfonde. Hele lovinitiativet indeholder nemlig et helt meningsløst bagholdsangreb på navnlig små selvstændige erhvervsdrivende. I tusindtal driver mange af disse hårdtarbejdende erhvervsdrivende - tømrere, snedkere, smede, blikkenslagere, glarmestre og skomagere, og altså også købmand Hansen - deres små virksomheder i anpartsselskabsform eller aktieselskabsform. I et sådant selskab betaler man godt 43 procent i skat, når man sælger selskabet og går på pension, eller udlodder selskabets opsparing til sig selv. Det lyder skånsomt, men er bestemt ikke nogen favørordning. Af de opsparede penge har selskabet nemlig gennem hele sin levetid allerede betalt selskabsskat med 28 procent (og indtil for få år siden med meget højere skatteprocenter). Mange af disse erhvervsdrivende søger i disse år ved generationsskifte at overdrage deres virksomheder til yngre kræfter i forbindelse med overgangen til pension. Af mange års opsparing i selskabet vil regeringen nu have 5 procent ekstra i særskat. Og minsandten om ikke regeringen søger at stilne kritikken ved at sænke selskabsskatten fra 28 til 22 procent. De erhvervsdrivende, som er på sidste stræk før pensionsalderen, får imidlertid ingen langvarig glæde af en fremtidig nedsat selskabsskat på 22 procent. De får derimod den fulde øretæve af den med tilbagevirkende

3 kraft påtænkte skattestigning på 5 procent, som rammer hele den opsparing, som de får til udbetaling i form af salgssummen for virksomheden ved generationsskifte, eller ved udlodningen af selskabets allerede beskattede kapital. Har nogen hørt regeringen sige, at man vil nedsætte selskabsskatten med tilbagevirkende kraft, så de penge, der rammes af byrden, også begunstiges med fordelen? Har man hørt regeringen foreslå - uden at skulle nødes dertil af simpel forargelse - at der her som ved så mange andre skattestigninger bør laves en rimelig overgangsordning, så allerede opsparede midler ikke rammes unødigt hårdt. Nej vel? Det næste vi hører vil desværre nok være, at det ikke er "teknisk" muligt eller hensigtsmæssigt at administrere en sådan overgangsordning. Det er forkert. Hvis man af hensyn til den gode skattemoral, som politikere er så lynhurtige at efterlyse, når man i den kulørte presse læser om denne eller hin påståede skattefidus, vil gå foran med et godt eksempel, så bør man indføre en overgangsordning for skattestigningen i aktiebeskatningen. Derved sikres, at stigningen ikke rækker årevis tilbage i tiden, men alene rammer værditilvækst i selskabet efter lovens ikrafttræden. Der bør være sammenfald mellem den lavere selskabsskat og den forøgede aktiebeskatning, så de begge virker fremover. Man kan gerne begrænse overgangsordningen til de ikke børsnoterede selskaber, hvis man vil være vis på, at den får adresse til de små og mindre virksomheder, der jo typisk er i snævert familieeje. Kan man lave sådan en overgangsordning? Nemt! Man kan starte med at lægge en bund og fastslå, at anskaffelsessummen for de pågældende anparter eller aktier ikke kan live lavere end selskabets seneste regnskabsmæssige egenkapital forud for lovens ikrafttræden. Det fjerner de mest hårrejsende urimeligheder. Men det er ikke nok. Virksomheden kan jo meget vel have oparbejdet en stor goodwill, som netop ikke fremgår af regnskabet (man må ikke indregne selvoparbejdet goodwill som et aktiv i regnskabet). Den bør selvfølgelig indgå i regnestykket og lægges til egenkapitalen. Hvis regeringen er helt idéfattig, kan den se lidt på fortidens løsningsmodeller. Da man i 1993 forøgede ejendomsavancebeskatningen havde man den selvsamme

4 problemstilling inde på livet. Den daværende regering afstod dengang fra at beskatte den værdistigning, som var skabt, før loven kom ind i billedet. Man lavede en fornuftig overgangsordning om, at ejeren af ejendommen kunne bede om en særlig vurdering - en såkaldt 4 b-vurdering - således at beskatningen ikke gik tilbage i tiden, men tværtimod fredede den værdistigning, som hørte fortiden til. Det gjorde lovindgrebet mere retfærdigt, idet loven derved, som alle kloge love, rettede blikket fremad frem for at sparke stolen væk under godtroende skatteborgere, som havde disponeret i tillid til den bestående lovgivning og dermed var indlåst i den givne situation. For aktieskattens vedkommende kan man snildt lave en overgangsordning efter selv samme opskrift, således at selskabsejeren inden et vist tidspunkt må sørge for at få foretaget en pålidelig, sagkyndig vurdering, gerne med revisors bistand, af værdien af sit selskab, således at denne værdi kan anvendes som skæringspunkt for før og efter. Love med tilbagevirkende kraft - også dem, der teknisk set ikke er juridisk tilbagevirkende, men som grangiveligt opleves sådan alligevel, fordi de helt uventet og meget føleligt griber ind i forhold, der har bestået i lang tid - opsparing på pensionskonti eller i virksomhedsdrivende selskaber - bør være en uting i et moderne civiliseret retssamfund. Danmark har ikke som nogle andre lande noget grundlovsforbud mod love med tilbagevirkende kraft. Det hele er overladt til politikernes retsbevidsthed og anstændighedsfølelse. Triste eksempler fra nyere tids lovgivning - f.eks. de såkaldte holdingregler for en snes år siden - illustrerer desværre, at det bolværk ikke altid er en god forsikring. Behjertede politikere, som er bytte for et ønske om at vise handlekraft i lyset af mediernes skiftende sensationstemaer, kan ind imellem forfalde til løsninger, som med i det mere kølige overblik hverken er klædeligt for god retskultur eller for deres politiske eftermæle i øvrigt. Skatteministeren, som er en ung mand med en ægte ildsjæl for sit metier, kan endnu nå at vise, at de retsindige skattepolitiske idealer, som hans regering har undfanget med skattestoppet - et stykke politisk nytænkning, som stikker dybere i vælgerkorpsets stemmekompas end man måske umiddelbart skulle tro - faktisk også respekteres i ånd og gerning i dagens faktiske skattelovgivning.

5 Det kan vel tilgives, at man gjorde undtagelse ved at hæve afgiften på alkoholsodavand for at beskytte ungdommen mod sin egen letsindighed. Men at hugge ind på ældre erhvervsdrivendes personlige sparegrise med en yderligere 5 procents særskat (oven i de 3 procent, som skatteminister Ole Stavad allerede lagde på for få år siden, da han uden videre forhøjede grænsen fra 40 til 43 procent, dengang til forarget protest fra borgerlige politikere), og så tilmed markedsføre stigningen med en falsk varebetegnelse som en naturlig pendant til den nedsatte selskabsskat, er ikke blot et brud med regeringens egen skattepolitiske trosbekendelse, men også en plat urimelighed, der rammer helt skævt. Den ærefulde retræte er simpel. Lav dog i det mindste en sober overgangsordning for købmand Hansen og de talrige med ham ligestillede små virksomhedsejere, som i årevis har lagt til side i deres egne selskaber, efter de pligtskyldigt har beriget staten med de i perioden relativt høje selskabsskatter. De har nu pensionstilværelsen inden for rækkevidde og gerne skulle have deres egne midler med ud, uden at blive plyndret ved udgangen. Når de lavere selskabsskatter kun virker på den fremtidige indkomst, så skån da i samme ånd gamle indkomster fra at blive genstand for en uren skattetackling i tolvte time. Ellers vælter merprisen blot over på den generation, som skal føre virksomheden videre.

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere