INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE"

Transkript

1 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden Denne konklusion kan læses i den seneste Finansredegørelse fra Finansministeriet. Det ser altså ud til, at de erhvervsaktive igen har stået for skud. Vi ser nærmere på, hvad der har forårsaget de skatteændringer, der har fundet sted siden Den centrale forklaring på de øgede gennemsnitsskatter for de erhvervsaktive er det faldende renteniveau. Lavere rente betyder isoleret set mindre fradrag og dermed øget skat. Men lavere rente medfører også lavere udgifter for boligejere og dermed højere disponibel indkomst. Opdeler man den samlede skatteændring på effekten fra faldende rente og på alle øvrige effekter, viser beregninger, at skattestigningen alene kan forklares med faldende rente. Som eksempel for en LO-parfamilie har den samlede skattestigning været på 1,9 pct. point, heraf har faldende rente isoleret betydet stigning i skatten på 2,2 pct. point. Derimod har indkomstskat, ejendomsværdiskat og faldende værdi af rentefradraget tilsammen betydet et fald i skatten på 0,3 pct. point. Men den disponible indkomst er ikke blevet mindre for boligejere, tværtimod. Effekten af faldende rente overgår skattestigningen. For LO-parfamilien har perioden 1993 til 2001 samlet betydet en stigning i rådighedsbeløbet på 2,3 pct. point en. Man kan selvfølgelig være utilfreds med den stigende gennemsnitsskat. Det er dog tvivlsomt, om ret mange ville bytte rentefaldet med en uændret gennemsnitsskat. Alternativet ville have betydet lavere disponibel indkomst for stort set alle fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med den nuværende situation. Samtidig ville de makroøkonomiske konsekvenser ikke have været lige så gunstige som tilfældet har været siden P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2001\skat-a doc

2 2 INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden Denne konklusion kan læses i den seneste Finansredegørelse fra Finansministeriet. I Finansredegørelsen vurderer man virkningerne af de seneste skattereformer. Et af ønskerne med skattereformerne fra 1993 og 1998 har været lavere marginalskat på arbejdsindkomst. Den højeste marginalskat er siden 1993 faldet med 5,4 pct. point og den mellemste marginalskat er faldet med 8,5 pct. point. Det betyder, at til trods for, at der er flere personer, som betaler top og mellemskat, er den gennemsnitlige marginalskat faldet med 5 pct. Det fremgår af tabel 1. Men til trods for faldende marginalskat er gennemsnitsskatten steget for de erhvervsaktive fra 38,6 pct. i 1993 til 39,2 pct. i Det stemmer meget dårlig overens med regeringens ønske om lavere skat på indkomst. Ydermere ser det jo ud til, at de erhvervsaktive igen har stået for skud og igen må betale for stigningerne i de offentlige udgifter. Tabel 1. Udvikling i marginalskat og gennemsnitsskat for fuldt beskæftigede årige, Ændring i pct. point procent Gennemsnitlig marginalskat 59,3 54,3-5,0 Gennemsnitlig skatteprocent 38,6 39,2 +0,6 Kilde: Finansredegørelsen 2001, tabel Inden forargelsen over regeringens tyverier stiger en til hovedet, bør man dog lige undersøge, hvad der har forårsaget de skatteændringer, som har fundet sted siden Skattereformerne i 1993 og 1998 har betydet en udvidelse af skattebasen og derigennem givet mulighed for lavere marginalskatter. Man har udvidet skattebasen ved at reducere værdien af rentefradraget og reducere værdien af fradrag for fagforeningskontingent og transport. Desuden har man indført et arbejdsmarkedsbidrag, der betales af ens bruttoindkomst og hvor der ikke er mulighed for nogen former for fradrag. For familier med store renteudgifter og store udgifter til transport vil skattereformerne betyde, at de reducerede fradragsmuligheder øger skatten, hvil-

3 3 ket modsvarer de skattelettelser, der har været på indkomstskatten. Men det er ikke entydigt, at skatten vil stige for en familie, blot fordi fradragsmulighederne er reduceret. Ej heller kan udvidelsen af skattebasen forklare stigningen i gennemsnitsskatten for de fuldtidsbeskæftigede årige. Den centrale forklaring på de øgede gennemsnitsskatter er det faldende renteniveau. Alene af de personer, som er registreret som beskæftigede mellem år, bor knap 70 pct. i ejerbolig. Konvertering af realkreditlån har betydet væsentligt lavere boligudgifter for boligejere. Derfor spiller den faldende rente i høj grad ind på økonomien for de fuldtidsbeskæftigede. Den gennemsnitlige effektive obligationsrente er faldet fra knap 9 pct. i 1993 til godt 6 pct. i dag. Lavere rente betyder isoleret set mindre fradrag og dermed øget skat. Men lavere rente medfører også lavere udgifter for boligejere og dermed højere disponibel indkomst. I det følgende vil der blive givet eksempler på ændring i skat og ændring i disponible indkomster fra 1993 til i dag for fuldtidsbeskæftigede parfamilier i ejerbolig. Tabel 2 viser ændringen i skatten for tre forskellige familietyper fra 1993 til Den samlede skatteændring er delt op på effekten fra faldende rente og på alle øvrige effekter såsom indkomstskat, fradrag og ejendomsværdiskat. Som det fremgår af tabellen, kan skattestigningen alene forklares med faldende rente for alle tre familietyper. Tabel 2. Ændring i skat og renteudgifter i procent for parfamilier i ejerbolig, 1993 til 2001 LO-par Tjenestemandspar Funktionærpar procent point Skatteændring hvis uændret -0,3-1,1-1,5 rente som i 1993 Skatteændring som følge af 2,2 1,9 1,8 rentefaldet Samlet skatteændring i procent 1,9 0,8 0,3 Anm.: De tre husstande har samme udgifter til ejerbolig. LO-parfamilien har den laveste indkomst og derfor er skatteeffekten af rentefaldet størst for LO-familien. Kilde: Økonomiministeriets Lovmodel og egne beregninger. For LO-parfamilien har den samlede skattestigning været på 1,9 pct. point, men alene skattestigningen som følge af faldende rente har isoleret betydet stigning i skatten på 2,2 pct. point. Derimod har indkomstskat, ejendoms-

4 4 værdiskat og faldende værdi af rentefradraget til sammen betydet et fald i skatten på 0,3 pct. point. For tjenestemandsparret har den samlede skattestigning været på 0,8 pct. point. Heraf skyldes en stigning på 1,9 pct. point i skatten, at renten er faldet, mens indkomstskat, ejendomsværdiskat og faldende værdi af rentefradraget tilsammen betyder et fald i skatten med 1,1 pct. point. Den faldende rente har altså ført til stigende skatter i de tre eksempler. Men den disponible indkomst er ikke blevet mindre for boligejere, tværtimod. Det fremgår af tabel 3. Siden 1993 er rådighedsbeløbet for LO-parfamilien i ejerbolig steget med 2,3 pct. en. Denne stigning skyldes, at renten er faldet med, hvad der svarer til en stigning i rådighedsbeløbet på 4,2 pct. point. Hertil kommer så skattestigningen, der betyder et fald i rådighedsbeløbet på 1,9 pct. point. Samlet giver det altså en stigning i rådighedsbeløbet på 2,3 pct. point en. Tjenestemandsparret har øget deres rådighedsbeløb med 2,8 pct. point af bruttoindkomsten og funktionærparret med 3,1 pct. point. Tabel 3. Ændring i rådighedsbeløbet i procent for parfamilier i ejerbolig, 1993 til 2001 LO-par Tjenestemandspar Funktionærpar procent point Skatteændringens effekt i procent -1,9-0,8-0,3 Renteudgifternes effekt i procent 4,2 3,6 3,4 Samlet ændring i rådighedsbeløbet i procent 2,3 2,8 3,1 Anm.: Se tabel 2. Kilde: Økonomiministeriets Lovmodel og egne beregninger. Stigningerne er kun målt relativt i forhold til bruttoindkomsten. Der er altså ikke taget hensyn til, at der i perioden fra 1993 ligeledes har været en indkomstfremgang, der yderligere har øget den disponible indkomst for parfamilierne i ejerbolig. Disse tre eksempler kan selvfølgelig ikke forklare udviklingen for alle de fuldtidsbeskæftigede. Men eftersom størsteparten af de fuldtidsbeskæftigede er boligejere, spiller den faldende rente en meget central rolle.

5 5 Man kan selvfølgelig være utilfreds med den stigende gennemsnitsskat. Det er dog tvivlsomt, om ret mange ville bytte rentefaldet med en uændret gennemsnitsskat. Alternativet ville have betydet lavere disponibel indkomst for stort set alle fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med den nuværende situation. Samtidig ville de makroøkonomiske konsekvenser ikke have været lige så gunstige, som tilfældet har været siden Med uændret rente ville opsvinget ikke have været så kraftigt, arbejdsløsheden ville have været højere og den offentlige gæld ville ikke kunne nedbringes i samme takt, som vi har set.

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Nye reformer skal betale skattelettelser

Nye reformer skal betale skattelettelser Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Tilpasning af gæld og forbrug

Tilpasning af gæld og forbrug Tilpasning af gæld og forbrug En række institutionelle og strukturelle forhold herunder en betydelig pensionsopsparing og et veludviklet realkreditsystem gør det generelt muligt for danske husholdninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere