RAPPORTKATALOG December 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTKATALOG December 2006"

Transkript

1 RAPPORTKATALOG December 2006

2 Rapportliste - Center for evaluering side 2 af 11 * Med smerten som ven - Erfaringsopsamling fra et videnskabende netværk om selskadende adfærd. Center for evaluering, december 2006, 56 s. * Styrkelse af samarbejdet mellem aktørerne i indsatsen for borgere med demens og ders pårørende i Århus Amt.Center for evaluering, november 2006, 48 s. * JOBFORS - et praksisforskningsprojekt. Center for evaluering, juli 2006, 53 s. * Essens af JOBFORS - et praksisforskningsprojekt. Center for evaluering, juli 2006, 19 s. * Evaluering af Gallo Kriserådgivning. Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer (Ung bruger af kriserådgivningen), Center for evalureing, juni 2006, 67 s. * Evaluering af Gallo Kriserådgivning - sammenfatning. Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer (Ung bruger af kriserådgivningen), Center for evalureing, juni 2006, 10 s. * Jobrotationsprojektet på Djursland - en erfaringsopsamling. Center for evaluering, maj 2006, 21 s. * Brugerindflydelse - socialpsykiatriens konstante udfordring. Artikel på baggrund af IBIS-projektet , Center for evaluering, februar 2006, 3 s. * Brugerindflydelse - politik i hverdagen. En undersøgelse af implementering af brugerindflydelse i socialpsykiatrien , Center for evaluering, februar 2006, 24 s. * 15 levende dilemmaer om brugerindflydelsens træghed. Resumé af rapporten, Center for evaluering, februar 2006, 4 s. * 15 levende dilemmaer om brugerindflydelsens træghed. Refleksioner ved afslutningen af projektet Implementeringsstrategier for brugerinddragelse i personale- og brugerperspektiv, Center for evaluering, februar 2006, 38 s. * Der er nogen, der er på vores hold. En evaluering af ADHD-foreningens Flyverprojekt, Center for evaluering, januar 2006, 108 s. * Aflastningsfamilier i Sønderjyllands Amt. Interview- og spørgeskemaundersøgelse af brugere af aflastningsfamilieophold, Center for evaluering, januar 2006, 95 s. 55 kr 50 kr 55 kr 20 kr 65 kr 10 kr 20 kr 4 kr 25 kr 5 kr 40 kr 110 kr 95 kr De fleste rapporter kan downloades på:.

3 Rapportliste - Center for evaluering side 3 af 11 * Bostøtten ved Sønderåen. En undersøgelse af behov og ressourcer hos hjemmeboende sindslidende i Vejle, der modtager bostøtte, Center for evaluering, december 2005, 73 s. * Kompetencer i tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus - lærestykker og eftertanker, Center for evaluering, oktober 2005, 22 s. * Recovery - en mulighed for at komme videre. Slutevaluering af recoverykurserne på Amtsskolen, Psykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, september 2005, 59 s. * Evaluering af recovery til job, Center for evaluering, juni 2005, 15 s. * Erfaringsopsamling. Brudbekæmpelse i socialpsykiatrien - En begyndelse til kontinuitetssikring, Center for evaluering, juni 2005, 85 s. * Arbejdet med brud og rummelighed i socialpsykiatriske aktivitets-, beskæftigelses- og botilbud, Center for evaluering, juni 2005, 28 s. * Kortlægning af kompetencer i forbindelse med tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus, Center for evaluering, maj 2005, 100 s. Rekvireres hos Ergo- og Fysioterapiafdelingen, Århus Sygehus. Somatiseringsprojektet, Jobcenter Randers, Center for evaluering, marts Købes via rekvirenten. * Team Zig Zag Ry, Center for evaluering, januar 2005, 26 s. Købes via rekvirenten. * Skærmning af sindslidende i eget hjem - intensiv social støtte i kriseprægede situationer. Et videnskabende netværkstilbud med deltagelse af 8 bostøtte- og botilbud, Center for evaluering, maj 2005, 58 s. * Pårørendeundersøgelse ved Boligerne Gefion, Frederiksborg Amt, Center for evaluering, januar 2005, 57 s. * Bilag til rapporten Pårørendeundersøgelse ved Boligerne Gefion, Frederiksborg Amt, Center for evaluering, januar 2005, 34 s. 75 kr 20 kr 60 kr 15 kr 85 kr 30 kr 60 kr 55 kr 35 kr * Søskende til psykisk syge, Center for evaluering, januar 2005, 70 s. 70 kr * Akutte tilbud til sindslidende - en erfaringsopsamling, Center for evaluering, november 2004, 61 s. * Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET, Center for evaluering, november 2004, 54 Udgivet af Videnscenter for Socialpsykiatri. 60 kr De fleste rapporter kan downloades på:.

4 Rapportliste - Center for evaluering side 4 af 11 * Implementering af GAS - En undersøgelse af vanskelighederne ved implementering af Goal Attainment Scaling i socialpsykiatriske tilbud, Center for evaluering, september 2004, 42 * Pædagogisk dokumentation - erfaringer fra Landsbyen Sølund. Center for evaluering, juni 2004, 53 Købes via rekvirenten. * Kvalitetsundersøgelse af ændringer i socialpsykiatrien efter indførelse af grundtaksten - gennemført for Det Regionale Sociale Udviklingsråd i Århus Amt af Center for evaluering, april 2004, 87 * Recovery - en mulighed for at komme videre. Midtvejsevaluering af det første recoverykursus på Amtsskolen, Psykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, marts 2004, 70 * Brugerindragelse i brugertilfredshedsundersøgelsen. Essensen af rapporten: Hvad kan lade sig gøre? Evaluering af brugerinddragelsen i opfølgningen på Service og kvalitetskontorets brugertilfredshedsundersøgelse, Center for evaluering, januar * Hvad kan lade sig gøre? Evaluering af brugerinddragelsen i opfølgningen på Service og kvalitetskontorets brugertilfredshedsundersøgelse, Center for evaluering, januar 2004, 74 * Ved Sønderåens 3. sal. Et anderledes botilbud i Vejle Kommune, hvor sindslidende og ikke sindslidende unge bor sammen, Center for evaluering, december 2003, 43 * Ansæt medarbejdere med brugerbaggrund. i socialpsykiatrien. Et projekt der støtter personer med en psykiatrisk baggrund til ansættelse på særlige vilkår i socialpsykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, oktober 2003, 46 * Evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser af udbygningen og omlægningen af lokalpsykiatrien i Djurslandregionen og Odder/Skanderborg-regionen, Center for evaluering, september 2003, 145 sider, * Akutte tilbud til brugere af psykiatrien. En kortlægning af 23 forsøgsprojekter i Socialministeriets Akutpulje 2000 og 2001, Center for evaluering, Juli 2003, 63 * IPAS Indflytningsparathedsskema. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Center for evaluering, juli 2003, 19 * En vej til personlig dokumentation. Notat om GAS som dokumentationsværktøj, Center for evaluering, juli 2003, 15 * Test af B.E. Metoden på to dagtilbud i Vestsjælland. Center for evaluering, juni 2003, kr 85 kr. 70 kr. Gratis 75 kr. 45 kr kr. 20 kr. 15 kr. 60 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

5 Rapportliste - Center for evaluering side 5 af 11 * Uddannelse til at være frivillig i Café Lytten. En interviewundersøgelse om kompetanceudvikling med henblik på gruppeledelse og andet frivilligt arbejde. Center for evaluering, april 2003, 67 sider, * Evaluering af Krydderen. Et socialpsykiatrisk dagtilbud i Sorø. Brugerevaluator Erik Møller Knudsen, Center for evaluering, februar * Evaluering af afsnit 19, Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Center for evaluering. Januar * Når naboen er et offentligt tilbud. Casestudier af naboskaber til 8 forskellige sociale tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, Januar 2003, 105 * Naboskabet til Århus Amts socialpsykiatriske botilbud Tre Ege, Kirkens Korshær. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 121 * Naboskabet til døgntilbudet Drosthust Dyssegården. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 93 * Naboskabet til Viborg Amts socialpsykiatrisk botilbud Resenvej i Skive. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 54 Bilagsrapport. Evaluering af FOSA-Vejle, en del af projekt Formidling af Socialpædagogisk Arbejde, FOSA Center for evaluering, december 2002, 58 Rekvireres ved SL Vejle, Dæmningen 38, 7100 Vejle. * FOSA-Vejle. En del af projekt Formidling af Socialpædagogisk Arbejde, FOSA Center for evaluering, december 2002, 71 Rekvireres ved SL Vejle, Dæmningen 38, 7100 Vejle. * LIFO Livshistoriefortælling som metode i socialt arbejde med sindslidende. Metodeudvikling af livshistoriefortællingen under ledelse af Jonas Gustafsson og Knud Ramian. 6 rapporter med erfaringsopsamling, sept * Hvad synes brugerne om CAN - En undersøgelse af, hvad 9 brugere på Rosenhuset i Odder synes om Camberwell Assessment of Need, Center for evaluering, sept. 2002, 19 sider, 23 kr. 70 kr. 113 kr. 162 kr. 107 kr. 121 kr. 93 kr. 23 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

6 Rapportliste - Center for evaluering side 6 af 11 * Naboskabet til Hvilstedhus. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, august 2002, 68 * Naboskabet til døgn- og dagtilbudet Kragelund i Århus Amt. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, august 2002, 118 * Naboskabet til Århus Amts socialpsykiatriske botilbud Korsagergården i Åbyhøj. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, juli 2002, 116 Evaluering af Aktivitetscentret - et socialpsykiatrisk dagtilbud i Holbæk. Brugerevaluator Erik Møller Knudsen, Center for evaluering, sept. 2002, 86 * Evaluering af samarbejdsproceduren "Når hukommelsen svigter - et fælles grundlag at arbejde ud fra". En samarbejdsprocedure mellem praktiserende læger og hjemmesygeplejen i Silkeborg, Ry, Hammel, Them, Gjern og Galten kommuner vedrørende udredningen af demens. Juni 2002 v. Rikke Ibsen og Inge Jensen. Brugerindflydelse i eget hjem - evaluering af brugerindflydelse i botilbudet Kragelund, Psykiatrien i Århus Amt. Center for evaluering, juni 2002, 97 Rekvireres ved Botilbudet Kragelund, tlf * Strandhuset - et bosted under Forsorgstilbudet MidtByen, Psykiarien i Århus Amt. Center for evaluering, marts 2002, 92 Rekvireres ved Midtbyen, tlf Jeg har lært, at jeg godt kan give andre noget - og de må også gerne komme ind bag min facade. Evaluering af Café Lyttens samtalegrupper, et tilbud til kriseramte og selvmordstruede unge. Center for evaluering, marts 2002, 99 sider, kr. 95,-. * Kan det dokumenteres - det sociale arbejde med sindslidende? En vejledning i brug af The Camberwell Assessment of Need (CAN) til systematisk dokumentation - med socialpsykiatrien i Odder kommune som eksempel. Center for evaluering, jan. 2002, 16 Usynlige unge - en bog om børn og unge med psykisk syge forældre. Skrevet af Birgitte Ahlgreen, Center for evaluering.hans Reitzels Forlag, 2001, 167 s. Naboskabet til Fyns Amts behandlingscenter i Faaborg. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, dec. 2001, 72 sider, kr. 75,-. 65 kr. 98 kr. 98 kr. 80 kr. 95 kr. 15 kr. 98 kr. 75 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

7 Rapportliste - Center for evaluering side 7 af 11 Naboskabet til forsøgsordningen Behandling af kriminelle stofmisbrugere i stedet for straf, Mogensensvej 26, Odense. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, dec. 2001, 72 Evaluering af Bjerggade - et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud i Åbenrå, en brugerevaluering. Center for evaluering, sept. 2001, 54 * CAN-undersøgelse i Odder kommune. Undersøgelsen tegner en profil af kommunens sindslidende og deres problemer. Center for evaluering, sept. 2001, 67 CAN i Danmark. En oversigt over, hvad der er værd at vide om erfaringerne med brug af Camberwell Assessment of Need i Danmark. Anne Jensen, Center for evaluering, 2001, 29 * En bedre udvej. Et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. Om succes i tværsektorielt samarbejde specielt omkring udskrivninger fra psykiatriske hospitalsafdelinger. Knud Ramian, Center for evaluering, sept. 2001, 60 En bedre udvej - en oversigt. Kvalitetsudvikling af samarbejdet omkring udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling. En koncentreret udgave af ovenstående rapport. Center for evaluering, sept. 2001, 8 * Livet omkring Kragelund - en evaluering af to verdener. En 2-årig sammenlignende evaluering af Botilbudet og Bostøtten ved Kragelund. Rapporten beskriver en række menneskers forløb og udbytte over de to år. Center for evaluering, september 2001, 110 * Udflytning af en psykiatrisk sengeafdeling til Odder. Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Juni * Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med en sinds-lidelse. Center for evaluering, juni sider, kr. 60,-. * Cafe Utopia. Evaluering af et beskæftigelsestilbud til sindslidende og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i Holstebro. Center for evaluering, marts 2001, 51 sider, kr. 50,-. Rummeligheden i bostøtten. Essensen fra Rumbo-projektet. Center for evaluering, marts 2001, 6 75 kr. 55 kr. 65 kr. 60 kr. Gratis 98 kr. 60 kr. Gratis De fleste rapporter kan downloades på:.

8 Rapportliste - Center for evaluering side 8 af 11 Handleplaner - et arbejde med fremtiden. Center for evaluering, april Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, Studiestræde 19,2., 1455 København K., Tlf Projekt til belysning af et brugerperspektiv, en brugerevaluering. Center for evaluering, februar 2001, 70 sider, kr. 65,-. Kvalitetsudvikling på Johannes Hages hus - et psykiatrisk botilbud i Nivå. En brugerevalueringsrapport udarbejdet i samarbejde med Institut for Serviceudvikling. Center for evaluering, november 2000, 97 Der var nogen, der forstod mig. 58 pårørende fortæller om deres erfaringer med at søge rådgivning og støtte hos Landsforeningen Pårørende til Sindslidendes pårørenderådgivning. Center for Evaluering, oktober 2000, 36 De pårørende har det også svært. SIND s Pårørenderådgivnings åbne tilbud vurderes af pårørende til sindslidende. Birgitte Ahlgreen, juni Virksomhedsservice Kronjylland. Et tværfagligt tilbud til virksomheder og medarbejdere. Center for Evaluering, marts Rekvireres ved Reva-Center Randers, tlf En evaluering af Projekt værtsfamilier på Højvang-Kollegiet i Århus. Center for Evaluering, februar Kontakt med børn af psykiatriske patienter. Et projekt, der tilbyder børnefamilier med bopæl i Århus Amts vestregion kontakt ved en forælders indlæggelse eller henvisning til Lokalpsykiatrien. Birgitte Ahlgreen, Evaluering af Midtbyen. Et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Lisbeth Ørtenblad, 2000, 80 Rekvireres ved Midtbyen, tlf * Frivilligt arbejde for sindslidende. En interviewundersøgelse om frivilligt socialt arbejde i et værested for sindslidende Rekvireres hos Social Service v/søren Hagen, Skt. Clemens Torv 10, 8000 Århus V., tlf Videnskabende netværk. Hvordan laver man praksisforskning i socialt arbejde med sindslidende? Erfaringer fra Lifo98. Knud Ramian og Birgitte Ahlgreen, Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, København, tlf kr. 95 kr. 35 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

9 Rapportliste - Center for evaluering side 9 af 11 * 4 år med lokalpsykiatrien. Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd. Afsluttende rapport. Center for evaluering, oktober Data på tværs. 63 brugeres anvendelse af kommunale og amtslige sociale ydelser og behandlingstilbud fra Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, en registerundersøgelse. Center for Evaluering, * Arbejde, samvær og aktivitet for sindslidende i Århus. 564 brugeres svar på en spørgeskemaundersøgelse af dagtilbud og væresteder. Center for Evaluering, * Storskalaforsøg med kontaktfamilier til sindslidende - en surveyundersøgelse. Center for Evaluering, 1999, 29 sider, kr. 30,-. Kan downloades på * Projekt Fleksibelt undervisningsprogram - Multimedieskolen. En erfaringsopsamling. Lisbeth Ørtenblad, Rekvireres ved Amtsskolen, Nørregade 61, 8000 Århus C., tlf Alkoholprojekt Den Hvide Flaske - Revacenter Randers. Slutevaluering. Hans Knudsen, Rekvireres ved Revacenter Randers, tlf * Alkoholprojekt Den Hvide Flaske - Revacenter Randers. Evaluering - 1. del. Hans Knudsen, 1999, 25 Rekvireres ved Revacenter Randers, tlf * Arbejdsprojekt for personer med psykiske lidelser - Reva Silkeborg. Hans Knudsen, 1999, 25 Rekvireres ved Reva Silkeborg, tlf Grup Light. Et gruppetilbud for børn af psykisk syge forælde i Vejle Amt. Birgitte Ahlgreen, Rekvireres ved Vejle Sygehus, Børnepsyk., Tlf lokal * Jeg var bange for selv at blive psykisk syg. Projekt Unge Pårørende. 56 unge pårørende til sindslidende mennesker fortæller om deres udbytte af et støtte- forløb i SIND s Pårørenderådgivning i Århus Amt. Afsluttende evalueringsrapport. Birgitte Ahlgreen, 1998, 79 Rekvireres ved SIND s Pårørenderådgivning, tlf kr. 30 kr. Bostøtten ved Kragelund. Marianne Cohen, 1998, 71 De fleste rapporter kan downloades på:.

10 Rapportliste - Center for evaluering side 10 af 11 * Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd - hvad siger de mest utilfredse brugere af lokalpsykiatrien? Anders W. Maarbjerg, 1998, 24 * Folkekøkkenet i Grenå. Hans Knudsen, 1998, kr. Erfaringer med brugerinvolvering i evalueringer. Susanne K. Eskildsen, * Midtvejsevaluering af arbejdsprojekt for personer med psykisk lidelse. Marianne Cohen, 1998, 63 Rekvireres ved REVA-Silkeborg, tlf * Den Blå Hylde på Faaborg Havn - et socialt tilbud for sindslidende. Afsluttende evalueringsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1998, 47 Netværksarbejde omkring beskyttet beskæftigelse for sindslidende - et projekt i Vejle Kommune. Evalueringsrapport, 1998, 54 Evaluering af Socialpsykiatri Odsherred - et samarbejde mellem Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm kommuner og Vestsjællands Amt, 1998, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt. Rekvireres ved Socialpsykiatri Odsherred, Gitte Hededam, Grundtvigvej 8, 4500 Nykøbing S., tlf Goal Attainment Scaling - GAS. Orientering og erfaringsopsamling, Marianne Cohen, 1998, 12 Evaluering af ungdomspsykiatrien ved Børne- og Ungdomspsykia-trisk Hospital, sammenfatning, bind 1, delrapporter, bind 2, 1997, 26 sider Rekvireres ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Amt. En nøgle til at komme videre - midtvejsevaluering af musikterapi på en børnepsykiatrisk afdeling, 1997, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital. Ingrid Irgens Møller, 16 Rekvireres ved henvendelse til Ingrid Irgens Møller, tlf Projekt børn af psykisk syge - et undervisningsprojekt i Nordjyllands Amt, Birgitte Ahlgreen, 1998, 63 sider, kr. 65,-. Notat: Kvalitet i sociale behandlingsplaner, Knud Ramian, 1997, 10 Udflytterbofællesskabet i Grøfthøjparken, forsøgsprojektet, Niels Emil Seiersen, 1997, kr. 55 kr. 14 kr. 65 kr. 10 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

11 Rapportliste - Center for evaluering side 11 af 11 Socialt arbejde med sindslidende i små kommuner, Birgitte Ahlgreen, 1997, 64 Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, København, tlf kr. Erfaringer fra det gerontopsykiatriske forsøgsprojekt i Nordzonen, Vejle Amt, Anders Wang Maarbjerg, 1997, 38 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 3, en CAN-undersøgelse af den almenpsykiatriske målgruppe, Niels Emil Seiersen, 1997, 45 Ungdomspsykiatriens samarbejdspartnere, en spørgeskemaundersøgelse, Anders Wang Maarbjerg, 1997, 28 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt - faglige, organisa-toriske og økonomiske aspekter, 1996, 68 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt, sammenfatning og konklusioner, 1996, 28 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt, resumé, 1996, 7 Den Blå Hylde, Midtvejsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1996, 55 Anvendelsen af CAN ved evaluering af lokalpsykiatrien i de små kommuner omkring Randers, Niels Emil Seiersen, notat, 1996, 10 Camberwell Assessment of Need, dansk udgave af spørgeskema, 1996, 35 * Støtte og kontaktfamilier, midtvejsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1995, 26 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 2, resultater og konklusioner, 1995, 73 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 1, sammenfatninger og konklusioner, 1995, 25 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport, samarbejde omkring udskrivninger fra Psykiatrisk Hospital, Marianne Cohen, 1995, 32 Lokalpsykiatri i små kommuner, bilagsmateriale, 1994, 69 Lokalpsykiatri i små kommuner, oplæg til diskussion om udviklingen af en sammenhængende indsats for sindslidende i små kommuner, 1994, kr. 30 kr. 70 kr. 30 kr. 10 kr. 55 kr. 10 kr. 35 kr. 75 kr. 35 kr. 70 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

12 Rapportliste - Center for evaluering side 12 af 11 Strategisk planevaluering - en generel evalueringsmodel, Knud Ramian, 1994, 6 sider, gratis. De pårørendes projekt: SIND s pårørendeprojekt: Rådgivning, vejledning, støtte og undervisning for pårørende til sindslidende i Århus Amt, Birgitte Ahlgreen og Knud Ramian, 1994, 60 Rekvireres ved SIND s Pårørenderådgivning, tlf Rejsecaféen - evalueringsrapport, Center for Evaluering, 1994, Knud Ramian og Birgitte Ahlgreen, 1994, 70 Nu ved jeg, hvad jeg kan, overgangsarbejde på Fontænehuset i Århus. Interviews med tyve medlemmer af Fontænehuset i Århus om deres holdninger til og erfaringer med overgangsarbejde. Center for Evaluering, 1994, Birgitte Ahlgreen, 35 Brugerinddragelse i kvalitetsvurdering, afprøvning af en metode til brugerinddra-gelse i evaluering af et dagcenter, Kjeld Lanng, 1993, 22 Nu synes jeg, at jeg ligner andre mennesker, en sammenlignende evaluering af 3 dagtilbud for sindslidende i Århus Amt, Hans Knudsen, 1993, 40 X 40 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering

September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering September 2001 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Af Knud Ramian for evaluering EN BEDRE UDVEJ en oversigt Kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling Knud Ramian, Center for

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes.

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes. Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatrien Vest Møde d. 12. juni 2014, i undervisningslokalet på Gul Gang, indgang Z2, Sengeafsnit V4, Birkevænget 7, Holbæk. Patient- og pårørendeorganisationer

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Foreløbigt notat. Dato: 31.3.2014. Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet

Foreløbigt notat. Dato: 31.3.2014. Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet Foreløbigt notat Dato: 31.3.2014 Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet Ledelsessekretariatet/ Innovationscenter HPU Dato: 31-03-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Inge Storgaard Bonfils Projektets hjemmeside: www.akf.dk/handicap Side 1 Disposition for oplæg:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET

Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET Juni 2004 Udkast Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET Forord Med denne erfaringsopsamling videregives Center for evaluerings erfaringer i forbindelse med driften

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien Patientinddragelse Kick-off konference 13. Juni 2012 Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i Børne- og Ungdomspsykiatrien Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Universitetsfunktionen 2 Anne Kamuk

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere