RAPPORTKATALOG December 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTKATALOG December 2006"

Transkript

1 RAPPORTKATALOG December 2006

2 Rapportliste - Center for evaluering side 2 af 11 * Med smerten som ven - Erfaringsopsamling fra et videnskabende netværk om selskadende adfærd. Center for evaluering, december 2006, 56 s. * Styrkelse af samarbejdet mellem aktørerne i indsatsen for borgere med demens og ders pårørende i Århus Amt.Center for evaluering, november 2006, 48 s. * JOBFORS - et praksisforskningsprojekt. Center for evaluering, juli 2006, 53 s. * Essens af JOBFORS - et praksisforskningsprojekt. Center for evaluering, juli 2006, 19 s. * Evaluering af Gallo Kriserådgivning. Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer (Ung bruger af kriserådgivningen), Center for evalureing, juni 2006, 67 s. * Evaluering af Gallo Kriserådgivning - sammenfatning. Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer (Ung bruger af kriserådgivningen), Center for evalureing, juni 2006, 10 s. * Jobrotationsprojektet på Djursland - en erfaringsopsamling. Center for evaluering, maj 2006, 21 s. * Brugerindflydelse - socialpsykiatriens konstante udfordring. Artikel på baggrund af IBIS-projektet , Center for evaluering, februar 2006, 3 s. * Brugerindflydelse - politik i hverdagen. En undersøgelse af implementering af brugerindflydelse i socialpsykiatrien , Center for evaluering, februar 2006, 24 s. * 15 levende dilemmaer om brugerindflydelsens træghed. Resumé af rapporten, Center for evaluering, februar 2006, 4 s. * 15 levende dilemmaer om brugerindflydelsens træghed. Refleksioner ved afslutningen af projektet Implementeringsstrategier for brugerinddragelse i personale- og brugerperspektiv, Center for evaluering, februar 2006, 38 s. * Der er nogen, der er på vores hold. En evaluering af ADHD-foreningens Flyverprojekt, Center for evaluering, januar 2006, 108 s. * Aflastningsfamilier i Sønderjyllands Amt. Interview- og spørgeskemaundersøgelse af brugere af aflastningsfamilieophold, Center for evaluering, januar 2006, 95 s. 55 kr 50 kr 55 kr 20 kr 65 kr 10 kr 20 kr 4 kr 25 kr 5 kr 40 kr 110 kr 95 kr De fleste rapporter kan downloades på:.

3 Rapportliste - Center for evaluering side 3 af 11 * Bostøtten ved Sønderåen. En undersøgelse af behov og ressourcer hos hjemmeboende sindslidende i Vejle, der modtager bostøtte, Center for evaluering, december 2005, 73 s. * Kompetencer i tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus - lærestykker og eftertanker, Center for evaluering, oktober 2005, 22 s. * Recovery - en mulighed for at komme videre. Slutevaluering af recoverykurserne på Amtsskolen, Psykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, september 2005, 59 s. * Evaluering af recovery til job, Center for evaluering, juni 2005, 15 s. * Erfaringsopsamling. Brudbekæmpelse i socialpsykiatrien - En begyndelse til kontinuitetssikring, Center for evaluering, juni 2005, 85 s. * Arbejdet med brud og rummelighed i socialpsykiatriske aktivitets-, beskæftigelses- og botilbud, Center for evaluering, juni 2005, 28 s. * Kortlægning af kompetencer i forbindelse med tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus, Center for evaluering, maj 2005, 100 s. Rekvireres hos Ergo- og Fysioterapiafdelingen, Århus Sygehus. Somatiseringsprojektet, Jobcenter Randers, Center for evaluering, marts Købes via rekvirenten. * Team Zig Zag Ry, Center for evaluering, januar 2005, 26 s. Købes via rekvirenten. * Skærmning af sindslidende i eget hjem - intensiv social støtte i kriseprægede situationer. Et videnskabende netværkstilbud med deltagelse af 8 bostøtte- og botilbud, Center for evaluering, maj 2005, 58 s. * Pårørendeundersøgelse ved Boligerne Gefion, Frederiksborg Amt, Center for evaluering, januar 2005, 57 s. * Bilag til rapporten Pårørendeundersøgelse ved Boligerne Gefion, Frederiksborg Amt, Center for evaluering, januar 2005, 34 s. 75 kr 20 kr 60 kr 15 kr 85 kr 30 kr 60 kr 55 kr 35 kr * Søskende til psykisk syge, Center for evaluering, januar 2005, 70 s. 70 kr * Akutte tilbud til sindslidende - en erfaringsopsamling, Center for evaluering, november 2004, 61 s. * Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET, Center for evaluering, november 2004, 54 Udgivet af Videnscenter for Socialpsykiatri. 60 kr De fleste rapporter kan downloades på:.

4 Rapportliste - Center for evaluering side 4 af 11 * Implementering af GAS - En undersøgelse af vanskelighederne ved implementering af Goal Attainment Scaling i socialpsykiatriske tilbud, Center for evaluering, september 2004, 42 * Pædagogisk dokumentation - erfaringer fra Landsbyen Sølund. Center for evaluering, juni 2004, 53 Købes via rekvirenten. * Kvalitetsundersøgelse af ændringer i socialpsykiatrien efter indførelse af grundtaksten - gennemført for Det Regionale Sociale Udviklingsråd i Århus Amt af Center for evaluering, april 2004, 87 * Recovery - en mulighed for at komme videre. Midtvejsevaluering af det første recoverykursus på Amtsskolen, Psykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, marts 2004, 70 * Brugerindragelse i brugertilfredshedsundersøgelsen. Essensen af rapporten: Hvad kan lade sig gøre? Evaluering af brugerinddragelsen i opfølgningen på Service og kvalitetskontorets brugertilfredshedsundersøgelse, Center for evaluering, januar * Hvad kan lade sig gøre? Evaluering af brugerinddragelsen i opfølgningen på Service og kvalitetskontorets brugertilfredshedsundersøgelse, Center for evaluering, januar 2004, 74 * Ved Sønderåens 3. sal. Et anderledes botilbud i Vejle Kommune, hvor sindslidende og ikke sindslidende unge bor sammen, Center for evaluering, december 2003, 43 * Ansæt medarbejdere med brugerbaggrund. i socialpsykiatrien. Et projekt der støtter personer med en psykiatrisk baggrund til ansættelse på særlige vilkår i socialpsykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, oktober 2003, 46 * Evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser af udbygningen og omlægningen af lokalpsykiatrien i Djurslandregionen og Odder/Skanderborg-regionen, Center for evaluering, september 2003, 145 sider, * Akutte tilbud til brugere af psykiatrien. En kortlægning af 23 forsøgsprojekter i Socialministeriets Akutpulje 2000 og 2001, Center for evaluering, Juli 2003, 63 * IPAS Indflytningsparathedsskema. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Center for evaluering, juli 2003, 19 * En vej til personlig dokumentation. Notat om GAS som dokumentationsværktøj, Center for evaluering, juli 2003, 15 * Test af B.E. Metoden på to dagtilbud i Vestsjælland. Center for evaluering, juni 2003, kr 85 kr. 70 kr. Gratis 75 kr. 45 kr kr. 20 kr. 15 kr. 60 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

5 Rapportliste - Center for evaluering side 5 af 11 * Uddannelse til at være frivillig i Café Lytten. En interviewundersøgelse om kompetanceudvikling med henblik på gruppeledelse og andet frivilligt arbejde. Center for evaluering, april 2003, 67 sider, * Evaluering af Krydderen. Et socialpsykiatrisk dagtilbud i Sorø. Brugerevaluator Erik Møller Knudsen, Center for evaluering, februar * Evaluering af afsnit 19, Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Center for evaluering. Januar * Når naboen er et offentligt tilbud. Casestudier af naboskaber til 8 forskellige sociale tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, Januar 2003, 105 * Naboskabet til Århus Amts socialpsykiatriske botilbud Tre Ege, Kirkens Korshær. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 121 * Naboskabet til døgntilbudet Drosthust Dyssegården. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 93 * Naboskabet til Viborg Amts socialpsykiatrisk botilbud Resenvej i Skive. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 54 Bilagsrapport. Evaluering af FOSA-Vejle, en del af projekt Formidling af Socialpædagogisk Arbejde, FOSA Center for evaluering, december 2002, 58 Rekvireres ved SL Vejle, Dæmningen 38, 7100 Vejle. * FOSA-Vejle. En del af projekt Formidling af Socialpædagogisk Arbejde, FOSA Center for evaluering, december 2002, 71 Rekvireres ved SL Vejle, Dæmningen 38, 7100 Vejle. * LIFO Livshistoriefortælling som metode i socialt arbejde med sindslidende. Metodeudvikling af livshistoriefortællingen under ledelse af Jonas Gustafsson og Knud Ramian. 6 rapporter med erfaringsopsamling, sept * Hvad synes brugerne om CAN - En undersøgelse af, hvad 9 brugere på Rosenhuset i Odder synes om Camberwell Assessment of Need, Center for evaluering, sept. 2002, 19 sider, 23 kr. 70 kr. 113 kr. 162 kr. 107 kr. 121 kr. 93 kr. 23 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

6 Rapportliste - Center for evaluering side 6 af 11 * Naboskabet til Hvilstedhus. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, august 2002, 68 * Naboskabet til døgn- og dagtilbudet Kragelund i Århus Amt. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, august 2002, 118 * Naboskabet til Århus Amts socialpsykiatriske botilbud Korsagergården i Åbyhøj. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, juli 2002, 116 Evaluering af Aktivitetscentret - et socialpsykiatrisk dagtilbud i Holbæk. Brugerevaluator Erik Møller Knudsen, Center for evaluering, sept. 2002, 86 * Evaluering af samarbejdsproceduren "Når hukommelsen svigter - et fælles grundlag at arbejde ud fra". En samarbejdsprocedure mellem praktiserende læger og hjemmesygeplejen i Silkeborg, Ry, Hammel, Them, Gjern og Galten kommuner vedrørende udredningen af demens. Juni 2002 v. Rikke Ibsen og Inge Jensen. Brugerindflydelse i eget hjem - evaluering af brugerindflydelse i botilbudet Kragelund, Psykiatrien i Århus Amt. Center for evaluering, juni 2002, 97 Rekvireres ved Botilbudet Kragelund, tlf * Strandhuset - et bosted under Forsorgstilbudet MidtByen, Psykiarien i Århus Amt. Center for evaluering, marts 2002, 92 Rekvireres ved Midtbyen, tlf Jeg har lært, at jeg godt kan give andre noget - og de må også gerne komme ind bag min facade. Evaluering af Café Lyttens samtalegrupper, et tilbud til kriseramte og selvmordstruede unge. Center for evaluering, marts 2002, 99 sider, kr. 95,-. * Kan det dokumenteres - det sociale arbejde med sindslidende? En vejledning i brug af The Camberwell Assessment of Need (CAN) til systematisk dokumentation - med socialpsykiatrien i Odder kommune som eksempel. Center for evaluering, jan. 2002, 16 Usynlige unge - en bog om børn og unge med psykisk syge forældre. Skrevet af Birgitte Ahlgreen, Center for evaluering.hans Reitzels Forlag, 2001, 167 s. Naboskabet til Fyns Amts behandlingscenter i Faaborg. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, dec. 2001, 72 sider, kr. 75,-. 65 kr. 98 kr. 98 kr. 80 kr. 95 kr. 15 kr. 98 kr. 75 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

7 Rapportliste - Center for evaluering side 7 af 11 Naboskabet til forsøgsordningen Behandling af kriminelle stofmisbrugere i stedet for straf, Mogensensvej 26, Odense. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, dec. 2001, 72 Evaluering af Bjerggade - et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud i Åbenrå, en brugerevaluering. Center for evaluering, sept. 2001, 54 * CAN-undersøgelse i Odder kommune. Undersøgelsen tegner en profil af kommunens sindslidende og deres problemer. Center for evaluering, sept. 2001, 67 CAN i Danmark. En oversigt over, hvad der er værd at vide om erfaringerne med brug af Camberwell Assessment of Need i Danmark. Anne Jensen, Center for evaluering, 2001, 29 * En bedre udvej. Et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. Om succes i tværsektorielt samarbejde specielt omkring udskrivninger fra psykiatriske hospitalsafdelinger. Knud Ramian, Center for evaluering, sept. 2001, 60 En bedre udvej - en oversigt. Kvalitetsudvikling af samarbejdet omkring udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling. En koncentreret udgave af ovenstående rapport. Center for evaluering, sept. 2001, 8 * Livet omkring Kragelund - en evaluering af to verdener. En 2-årig sammenlignende evaluering af Botilbudet og Bostøtten ved Kragelund. Rapporten beskriver en række menneskers forløb og udbytte over de to år. Center for evaluering, september 2001, 110 * Udflytning af en psykiatrisk sengeafdeling til Odder. Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Juni * Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med en sinds-lidelse. Center for evaluering, juni sider, kr. 60,-. * Cafe Utopia. Evaluering af et beskæftigelsestilbud til sindslidende og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i Holstebro. Center for evaluering, marts 2001, 51 sider, kr. 50,-. Rummeligheden i bostøtten. Essensen fra Rumbo-projektet. Center for evaluering, marts 2001, 6 75 kr. 55 kr. 65 kr. 60 kr. Gratis 98 kr. 60 kr. Gratis De fleste rapporter kan downloades på:.

8 Rapportliste - Center for evaluering side 8 af 11 Handleplaner - et arbejde med fremtiden. Center for evaluering, april Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, Studiestræde 19,2., 1455 København K., Tlf Projekt til belysning af et brugerperspektiv, en brugerevaluering. Center for evaluering, februar 2001, 70 sider, kr. 65,-. Kvalitetsudvikling på Johannes Hages hus - et psykiatrisk botilbud i Nivå. En brugerevalueringsrapport udarbejdet i samarbejde med Institut for Serviceudvikling. Center for evaluering, november 2000, 97 Der var nogen, der forstod mig. 58 pårørende fortæller om deres erfaringer med at søge rådgivning og støtte hos Landsforeningen Pårørende til Sindslidendes pårørenderådgivning. Center for Evaluering, oktober 2000, 36 De pårørende har det også svært. SIND s Pårørenderådgivnings åbne tilbud vurderes af pårørende til sindslidende. Birgitte Ahlgreen, juni Virksomhedsservice Kronjylland. Et tværfagligt tilbud til virksomheder og medarbejdere. Center for Evaluering, marts Rekvireres ved Reva-Center Randers, tlf En evaluering af Projekt værtsfamilier på Højvang-Kollegiet i Århus. Center for Evaluering, februar Kontakt med børn af psykiatriske patienter. Et projekt, der tilbyder børnefamilier med bopæl i Århus Amts vestregion kontakt ved en forælders indlæggelse eller henvisning til Lokalpsykiatrien. Birgitte Ahlgreen, Evaluering af Midtbyen. Et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Lisbeth Ørtenblad, 2000, 80 Rekvireres ved Midtbyen, tlf * Frivilligt arbejde for sindslidende. En interviewundersøgelse om frivilligt socialt arbejde i et værested for sindslidende Rekvireres hos Social Service v/søren Hagen, Skt. Clemens Torv 10, 8000 Århus V., tlf Videnskabende netværk. Hvordan laver man praksisforskning i socialt arbejde med sindslidende? Erfaringer fra Lifo98. Knud Ramian og Birgitte Ahlgreen, Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, København, tlf kr. 95 kr. 35 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

9 Rapportliste - Center for evaluering side 9 af 11 * 4 år med lokalpsykiatrien. Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd. Afsluttende rapport. Center for evaluering, oktober Data på tværs. 63 brugeres anvendelse af kommunale og amtslige sociale ydelser og behandlingstilbud fra Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, en registerundersøgelse. Center for Evaluering, * Arbejde, samvær og aktivitet for sindslidende i Århus. 564 brugeres svar på en spørgeskemaundersøgelse af dagtilbud og væresteder. Center for Evaluering, * Storskalaforsøg med kontaktfamilier til sindslidende - en surveyundersøgelse. Center for Evaluering, 1999, 29 sider, kr. 30,-. Kan downloades på * Projekt Fleksibelt undervisningsprogram - Multimedieskolen. En erfaringsopsamling. Lisbeth Ørtenblad, Rekvireres ved Amtsskolen, Nørregade 61, 8000 Århus C., tlf Alkoholprojekt Den Hvide Flaske - Revacenter Randers. Slutevaluering. Hans Knudsen, Rekvireres ved Revacenter Randers, tlf * Alkoholprojekt Den Hvide Flaske - Revacenter Randers. Evaluering - 1. del. Hans Knudsen, 1999, 25 Rekvireres ved Revacenter Randers, tlf * Arbejdsprojekt for personer med psykiske lidelser - Reva Silkeborg. Hans Knudsen, 1999, 25 Rekvireres ved Reva Silkeborg, tlf Grup Light. Et gruppetilbud for børn af psykisk syge forælde i Vejle Amt. Birgitte Ahlgreen, Rekvireres ved Vejle Sygehus, Børnepsyk., Tlf lokal * Jeg var bange for selv at blive psykisk syg. Projekt Unge Pårørende. 56 unge pårørende til sindslidende mennesker fortæller om deres udbytte af et støtte- forløb i SIND s Pårørenderådgivning i Århus Amt. Afsluttende evalueringsrapport. Birgitte Ahlgreen, 1998, 79 Rekvireres ved SIND s Pårørenderådgivning, tlf kr. 30 kr. Bostøtten ved Kragelund. Marianne Cohen, 1998, 71 De fleste rapporter kan downloades på:.

10 Rapportliste - Center for evaluering side 10 af 11 * Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd - hvad siger de mest utilfredse brugere af lokalpsykiatrien? Anders W. Maarbjerg, 1998, 24 * Folkekøkkenet i Grenå. Hans Knudsen, 1998, kr. Erfaringer med brugerinvolvering i evalueringer. Susanne K. Eskildsen, * Midtvejsevaluering af arbejdsprojekt for personer med psykisk lidelse. Marianne Cohen, 1998, 63 Rekvireres ved REVA-Silkeborg, tlf * Den Blå Hylde på Faaborg Havn - et socialt tilbud for sindslidende. Afsluttende evalueringsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1998, 47 Netværksarbejde omkring beskyttet beskæftigelse for sindslidende - et projekt i Vejle Kommune. Evalueringsrapport, 1998, 54 Evaluering af Socialpsykiatri Odsherred - et samarbejde mellem Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm kommuner og Vestsjællands Amt, 1998, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt. Rekvireres ved Socialpsykiatri Odsherred, Gitte Hededam, Grundtvigvej 8, 4500 Nykøbing S., tlf Goal Attainment Scaling - GAS. Orientering og erfaringsopsamling, Marianne Cohen, 1998, 12 Evaluering af ungdomspsykiatrien ved Børne- og Ungdomspsykia-trisk Hospital, sammenfatning, bind 1, delrapporter, bind 2, 1997, 26 sider Rekvireres ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Amt. En nøgle til at komme videre - midtvejsevaluering af musikterapi på en børnepsykiatrisk afdeling, 1997, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital. Ingrid Irgens Møller, 16 Rekvireres ved henvendelse til Ingrid Irgens Møller, tlf Projekt børn af psykisk syge - et undervisningsprojekt i Nordjyllands Amt, Birgitte Ahlgreen, 1998, 63 sider, kr. 65,-. Notat: Kvalitet i sociale behandlingsplaner, Knud Ramian, 1997, 10 Udflytterbofællesskabet i Grøfthøjparken, forsøgsprojektet, Niels Emil Seiersen, 1997, kr. 55 kr. 14 kr. 65 kr. 10 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

11 Rapportliste - Center for evaluering side 11 af 11 Socialt arbejde med sindslidende i små kommuner, Birgitte Ahlgreen, 1997, 64 Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, København, tlf kr. Erfaringer fra det gerontopsykiatriske forsøgsprojekt i Nordzonen, Vejle Amt, Anders Wang Maarbjerg, 1997, 38 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 3, en CAN-undersøgelse af den almenpsykiatriske målgruppe, Niels Emil Seiersen, 1997, 45 Ungdomspsykiatriens samarbejdspartnere, en spørgeskemaundersøgelse, Anders Wang Maarbjerg, 1997, 28 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt - faglige, organisa-toriske og økonomiske aspekter, 1996, 68 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt, sammenfatning og konklusioner, 1996, 28 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt, resumé, 1996, 7 Den Blå Hylde, Midtvejsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1996, 55 Anvendelsen af CAN ved evaluering af lokalpsykiatrien i de små kommuner omkring Randers, Niels Emil Seiersen, notat, 1996, 10 Camberwell Assessment of Need, dansk udgave af spørgeskema, 1996, 35 * Støtte og kontaktfamilier, midtvejsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1995, 26 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 2, resultater og konklusioner, 1995, 73 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 1, sammenfatninger og konklusioner, 1995, 25 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport, samarbejde omkring udskrivninger fra Psykiatrisk Hospital, Marianne Cohen, 1995, 32 Lokalpsykiatri i små kommuner, bilagsmateriale, 1994, 69 Lokalpsykiatri i små kommuner, oplæg til diskussion om udviklingen af en sammenhængende indsats for sindslidende i små kommuner, 1994, kr. 30 kr. 70 kr. 30 kr. 10 kr. 55 kr. 10 kr. 35 kr. 75 kr. 35 kr. 70 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

12 Rapportliste - Center for evaluering side 12 af 11 Strategisk planevaluering - en generel evalueringsmodel, Knud Ramian, 1994, 6 sider, gratis. De pårørendes projekt: SIND s pårørendeprojekt: Rådgivning, vejledning, støtte og undervisning for pårørende til sindslidende i Århus Amt, Birgitte Ahlgreen og Knud Ramian, 1994, 60 Rekvireres ved SIND s Pårørenderådgivning, tlf Rejsecaféen - evalueringsrapport, Center for Evaluering, 1994, Knud Ramian og Birgitte Ahlgreen, 1994, 70 Nu ved jeg, hvad jeg kan, overgangsarbejde på Fontænehuset i Århus. Interviews med tyve medlemmer af Fontænehuset i Århus om deres holdninger til og erfaringer med overgangsarbejde. Center for Evaluering, 1994, Birgitte Ahlgreen, 35 Brugerinddragelse i kvalitetsvurdering, afprøvning af en metode til brugerinddra-gelse i evaluering af et dagcenter, Kjeld Lanng, 1993, 22 Nu synes jeg, at jeg ligner andre mennesker, en sammenlignende evaluering af 3 dagtilbud for sindslidende i Århus Amt, Hans Knudsen, 1993, 40 X 40 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den 03.10 2013 Steen Bengtsson Psykiske lidelser er blevet en del af hverdagen I 1980 erne holdt

Læs mere

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Delrapport - Oktober 2008 Udarbejdet af Marianne Jahn 1 INDLEDNING OM UNDERSØGELSEN...6 1,1 Deltagerne og deres køn og relation til brugerne...6

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering

September 2001. EN BEDRE UDVEJ en oversigt. Af Knud Ramian. for evaluering September 2001 EN BEDRE UDVEJ en oversigt Af Knud Ramian for evaluering EN BEDRE UDVEJ en oversigt Kvalitetsudvikling af samarbejdet om udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling Knud Ramian, Center for

Læs mere

Overgange mellem sektorer

Overgange mellem sektorer Overgange mellem sektorer Det vides fra en lang række erfaringer fra praksis samt fra undersøgelser, at overgange mellem sektorer hyppigt medfører informationstab og mangel på sammenhæng. I værste fald

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

September 2001. CAN-undersøgelse i Odder kommune. for evaluering

September 2001. CAN-undersøgelse i Odder kommune. for evaluering September 21 CAN-undersøgelse i Odder kommune for evaluering Forord Hermed foreligger CAN-undersøgelsen af Odder Kommunes population af registrerede sindslidende, der ikke er boende på amtslige institutioner.

Læs mere

Faser i metodeudvikling v. 0,5

Faser i metodeudvikling v. 0,5 Faser i metodeudvikling v. 0,5 Af Knud Ramian Der er faser i metodeudvikling. Sommetider kan det svare sig at tænke stort for at kunne tænke småt. Det betyder i metodeudvikling, at man starter med at tænke

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: Sengedage: Ambulante besøg:

Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: Sengedage: Ambulante besøg: PSYKIATRIENS HUS Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: 1.274 Sengedage: 24.353 Ambulante besøg: 52.522 Psykiatri og Social Organisationsplan Januar 2016 Direktion Psykiatri- og Socialledelsen Administrationschef

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1. Kliniske forløb 1. semester 2. semester 4. semester 5. semester 6. semester 1 uge 1 uge 2. Stedets data A) Undervisningsstedets navn Socialpsykiatri og rusmiddel,

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere v/ Ole Pass Hvordan kan socialfaglige medarbejdere integreres i sundhedstilbud til udsatte

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Recoveryorientering i socialpsykiatrien i Århus Kommune. Recoverykoordinator Marianne Cohen

Recoveryorientering i socialpsykiatrien i Århus Kommune. Recoverykoordinator Marianne Cohen Recoveryorientering i socialpsykiatrien i Recoverykoordinator Marianne Cohen Disposition Socialpsykiatrien i Hvad er recoveryorientering Historien Strategien Udfordringer Hvad går godt? Perspektiver Lokalpsykiatrien

Læs mere

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference NYE TRENDS i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 NYE TRENDS i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere