RAPPORTKATALOG December 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTKATALOG December 2006"

Transkript

1 RAPPORTKATALOG December 2006

2 Rapportliste - Center for evaluering side 2 af 11 * Med smerten som ven - Erfaringsopsamling fra et videnskabende netværk om selskadende adfærd. Center for evaluering, december 2006, 56 s. * Styrkelse af samarbejdet mellem aktørerne i indsatsen for borgere med demens og ders pårørende i Århus Amt.Center for evaluering, november 2006, 48 s. * JOBFORS - et praksisforskningsprojekt. Center for evaluering, juli 2006, 53 s. * Essens af JOBFORS - et praksisforskningsprojekt. Center for evaluering, juli 2006, 19 s. * Evaluering af Gallo Kriserådgivning. Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer (Ung bruger af kriserådgivningen), Center for evalureing, juni 2006, 67 s. * Evaluering af Gallo Kriserådgivning - sammenfatning. Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer (Ung bruger af kriserådgivningen), Center for evalureing, juni 2006, 10 s. * Jobrotationsprojektet på Djursland - en erfaringsopsamling. Center for evaluering, maj 2006, 21 s. * Brugerindflydelse - socialpsykiatriens konstante udfordring. Artikel på baggrund af IBIS-projektet , Center for evaluering, februar 2006, 3 s. * Brugerindflydelse - politik i hverdagen. En undersøgelse af implementering af brugerindflydelse i socialpsykiatrien , Center for evaluering, februar 2006, 24 s. * 15 levende dilemmaer om brugerindflydelsens træghed. Resumé af rapporten, Center for evaluering, februar 2006, 4 s. * 15 levende dilemmaer om brugerindflydelsens træghed. Refleksioner ved afslutningen af projektet Implementeringsstrategier for brugerinddragelse i personale- og brugerperspektiv, Center for evaluering, februar 2006, 38 s. * Der er nogen, der er på vores hold. En evaluering af ADHD-foreningens Flyverprojekt, Center for evaluering, januar 2006, 108 s. * Aflastningsfamilier i Sønderjyllands Amt. Interview- og spørgeskemaundersøgelse af brugere af aflastningsfamilieophold, Center for evaluering, januar 2006, 95 s. 55 kr 50 kr 55 kr 20 kr 65 kr 10 kr 20 kr 4 kr 25 kr 5 kr 40 kr 110 kr 95 kr De fleste rapporter kan downloades på:.

3 Rapportliste - Center for evaluering side 3 af 11 * Bostøtten ved Sønderåen. En undersøgelse af behov og ressourcer hos hjemmeboende sindslidende i Vejle, der modtager bostøtte, Center for evaluering, december 2005, 73 s. * Kompetencer i tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus - lærestykker og eftertanker, Center for evaluering, oktober 2005, 22 s. * Recovery - en mulighed for at komme videre. Slutevaluering af recoverykurserne på Amtsskolen, Psykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, september 2005, 59 s. * Evaluering af recovery til job, Center for evaluering, juni 2005, 15 s. * Erfaringsopsamling. Brudbekæmpelse i socialpsykiatrien - En begyndelse til kontinuitetssikring, Center for evaluering, juni 2005, 85 s. * Arbejdet med brud og rummelighed i socialpsykiatriske aktivitets-, beskæftigelses- og botilbud, Center for evaluering, juni 2005, 28 s. * Kortlægning af kompetencer i forbindelse med tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus, Center for evaluering, maj 2005, 100 s. Rekvireres hos Ergo- og Fysioterapiafdelingen, Århus Sygehus. Somatiseringsprojektet, Jobcenter Randers, Center for evaluering, marts Købes via rekvirenten. * Team Zig Zag Ry, Center for evaluering, januar 2005, 26 s. Købes via rekvirenten. * Skærmning af sindslidende i eget hjem - intensiv social støtte i kriseprægede situationer. Et videnskabende netværkstilbud med deltagelse af 8 bostøtte- og botilbud, Center for evaluering, maj 2005, 58 s. * Pårørendeundersøgelse ved Boligerne Gefion, Frederiksborg Amt, Center for evaluering, januar 2005, 57 s. * Bilag til rapporten Pårørendeundersøgelse ved Boligerne Gefion, Frederiksborg Amt, Center for evaluering, januar 2005, 34 s. 75 kr 20 kr 60 kr 15 kr 85 kr 30 kr 60 kr 55 kr 35 kr * Søskende til psykisk syge, Center for evaluering, januar 2005, 70 s. 70 kr * Akutte tilbud til sindslidende - en erfaringsopsamling, Center for evaluering, november 2004, 61 s. * Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET, Center for evaluering, november 2004, 54 Udgivet af Videnscenter for Socialpsykiatri. 60 kr De fleste rapporter kan downloades på:.

4 Rapportliste - Center for evaluering side 4 af 11 * Implementering af GAS - En undersøgelse af vanskelighederne ved implementering af Goal Attainment Scaling i socialpsykiatriske tilbud, Center for evaluering, september 2004, 42 * Pædagogisk dokumentation - erfaringer fra Landsbyen Sølund. Center for evaluering, juni 2004, 53 Købes via rekvirenten. * Kvalitetsundersøgelse af ændringer i socialpsykiatrien efter indførelse af grundtaksten - gennemført for Det Regionale Sociale Udviklingsråd i Århus Amt af Center for evaluering, april 2004, 87 * Recovery - en mulighed for at komme videre. Midtvejsevaluering af det første recoverykursus på Amtsskolen, Psykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, marts 2004, 70 * Brugerindragelse i brugertilfredshedsundersøgelsen. Essensen af rapporten: Hvad kan lade sig gøre? Evaluering af brugerinddragelsen i opfølgningen på Service og kvalitetskontorets brugertilfredshedsundersøgelse, Center for evaluering, januar * Hvad kan lade sig gøre? Evaluering af brugerinddragelsen i opfølgningen på Service og kvalitetskontorets brugertilfredshedsundersøgelse, Center for evaluering, januar 2004, 74 * Ved Sønderåens 3. sal. Et anderledes botilbud i Vejle Kommune, hvor sindslidende og ikke sindslidende unge bor sammen, Center for evaluering, december 2003, 43 * Ansæt medarbejdere med brugerbaggrund. i socialpsykiatrien. Et projekt der støtter personer med en psykiatrisk baggrund til ansættelse på særlige vilkår i socialpsykiatrien i Århus Amt, Center for evaluering, oktober 2003, 46 * Evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser af udbygningen og omlægningen af lokalpsykiatrien i Djurslandregionen og Odder/Skanderborg-regionen, Center for evaluering, september 2003, 145 sider, * Akutte tilbud til brugere af psykiatrien. En kortlægning af 23 forsøgsprojekter i Socialministeriets Akutpulje 2000 og 2001, Center for evaluering, Juli 2003, 63 * IPAS Indflytningsparathedsskema. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Center for evaluering, juli 2003, 19 * En vej til personlig dokumentation. Notat om GAS som dokumentationsværktøj, Center for evaluering, juli 2003, 15 * Test af B.E. Metoden på to dagtilbud i Vestsjælland. Center for evaluering, juni 2003, kr 85 kr. 70 kr. Gratis 75 kr. 45 kr kr. 20 kr. 15 kr. 60 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

5 Rapportliste - Center for evaluering side 5 af 11 * Uddannelse til at være frivillig i Café Lytten. En interviewundersøgelse om kompetanceudvikling med henblik på gruppeledelse og andet frivilligt arbejde. Center for evaluering, april 2003, 67 sider, * Evaluering af Krydderen. Et socialpsykiatrisk dagtilbud i Sorø. Brugerevaluator Erik Møller Knudsen, Center for evaluering, februar * Evaluering af afsnit 19, Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Center for evaluering. Januar * Når naboen er et offentligt tilbud. Casestudier af naboskaber til 8 forskellige sociale tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, Januar 2003, 105 * Naboskabet til Århus Amts socialpsykiatriske botilbud Tre Ege, Kirkens Korshær. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 121 * Naboskabet til døgntilbudet Drosthust Dyssegården. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 93 * Naboskabet til Viborg Amts socialpsykiatrisk botilbud Resenvej i Skive. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, december 2002, 54 Bilagsrapport. Evaluering af FOSA-Vejle, en del af projekt Formidling af Socialpædagogisk Arbejde, FOSA Center for evaluering, december 2002, 58 Rekvireres ved SL Vejle, Dæmningen 38, 7100 Vejle. * FOSA-Vejle. En del af projekt Formidling af Socialpædagogisk Arbejde, FOSA Center for evaluering, december 2002, 71 Rekvireres ved SL Vejle, Dæmningen 38, 7100 Vejle. * LIFO Livshistoriefortælling som metode i socialt arbejde med sindslidende. Metodeudvikling af livshistoriefortællingen under ledelse af Jonas Gustafsson og Knud Ramian. 6 rapporter med erfaringsopsamling, sept * Hvad synes brugerne om CAN - En undersøgelse af, hvad 9 brugere på Rosenhuset i Odder synes om Camberwell Assessment of Need, Center for evaluering, sept. 2002, 19 sider, 23 kr. 70 kr. 113 kr. 162 kr. 107 kr. 121 kr. 93 kr. 23 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

6 Rapportliste - Center for evaluering side 6 af 11 * Naboskabet til Hvilstedhus. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, august 2002, 68 * Naboskabet til døgn- og dagtilbudet Kragelund i Århus Amt. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, august 2002, 118 * Naboskabet til Århus Amts socialpsykiatriske botilbud Korsagergården i Åbyhøj. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, juli 2002, 116 Evaluering af Aktivitetscentret - et socialpsykiatrisk dagtilbud i Holbæk. Brugerevaluator Erik Møller Knudsen, Center for evaluering, sept. 2002, 86 * Evaluering af samarbejdsproceduren "Når hukommelsen svigter - et fælles grundlag at arbejde ud fra". En samarbejdsprocedure mellem praktiserende læger og hjemmesygeplejen i Silkeborg, Ry, Hammel, Them, Gjern og Galten kommuner vedrørende udredningen af demens. Juni 2002 v. Rikke Ibsen og Inge Jensen. Brugerindflydelse i eget hjem - evaluering af brugerindflydelse i botilbudet Kragelund, Psykiatrien i Århus Amt. Center for evaluering, juni 2002, 97 Rekvireres ved Botilbudet Kragelund, tlf * Strandhuset - et bosted under Forsorgstilbudet MidtByen, Psykiarien i Århus Amt. Center for evaluering, marts 2002, 92 Rekvireres ved Midtbyen, tlf Jeg har lært, at jeg godt kan give andre noget - og de må også gerne komme ind bag min facade. Evaluering af Café Lyttens samtalegrupper, et tilbud til kriseramte og selvmordstruede unge. Center for evaluering, marts 2002, 99 sider, kr. 95,-. * Kan det dokumenteres - det sociale arbejde med sindslidende? En vejledning i brug af The Camberwell Assessment of Need (CAN) til systematisk dokumentation - med socialpsykiatrien i Odder kommune som eksempel. Center for evaluering, jan. 2002, 16 Usynlige unge - en bog om børn og unge med psykisk syge forældre. Skrevet af Birgitte Ahlgreen, Center for evaluering.hans Reitzels Forlag, 2001, 167 s. Naboskabet til Fyns Amts behandlingscenter i Faaborg. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, dec. 2001, 72 sider, kr. 75,-. 65 kr. 98 kr. 98 kr. 80 kr. 95 kr. 15 kr. 98 kr. 75 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

7 Rapportliste - Center for evaluering side 7 af 11 Naboskabet til forsøgsordningen Behandling af kriminelle stofmisbrugere i stedet for straf, Mogensensvej 26, Odense. En delundersøgelse af naboskaber til 8 tilbud for udsatte grupper i 4 amter. Center for evaluering, dec. 2001, 72 Evaluering af Bjerggade - et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud i Åbenrå, en brugerevaluering. Center for evaluering, sept. 2001, 54 * CAN-undersøgelse i Odder kommune. Undersøgelsen tegner en profil af kommunens sindslidende og deres problemer. Center for evaluering, sept. 2001, 67 CAN i Danmark. En oversigt over, hvad der er værd at vide om erfaringerne med brug af Camberwell Assessment of Need i Danmark. Anne Jensen, Center for evaluering, 2001, 29 * En bedre udvej. Et projekt om kvalitet i det tværsektorielle samarbejde. Om succes i tværsektorielt samarbejde specielt omkring udskrivninger fra psykiatriske hospitalsafdelinger. Knud Ramian, Center for evaluering, sept. 2001, 60 En bedre udvej - en oversigt. Kvalitetsudvikling af samarbejdet omkring udskrivningerne fra psykiatrisk afdeling. En koncentreret udgave af ovenstående rapport. Center for evaluering, sept. 2001, 8 * Livet omkring Kragelund - en evaluering af to verdener. En 2-årig sammenlignende evaluering af Botilbudet og Bostøtten ved Kragelund. Rapporten beskriver en række menneskers forløb og udbytte over de to år. Center for evaluering, september 2001, 110 * Udflytning af en psykiatrisk sengeafdeling til Odder. Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Juni * Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med en sinds-lidelse. Center for evaluering, juni sider, kr. 60,-. * Cafe Utopia. Evaluering af et beskæftigelsestilbud til sindslidende og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i Holstebro. Center for evaluering, marts 2001, 51 sider, kr. 50,-. Rummeligheden i bostøtten. Essensen fra Rumbo-projektet. Center for evaluering, marts 2001, 6 75 kr. 55 kr. 65 kr. 60 kr. Gratis 98 kr. 60 kr. Gratis De fleste rapporter kan downloades på:.

8 Rapportliste - Center for evaluering side 8 af 11 Handleplaner - et arbejde med fremtiden. Center for evaluering, april Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, Studiestræde 19,2., 1455 København K., Tlf Projekt til belysning af et brugerperspektiv, en brugerevaluering. Center for evaluering, februar 2001, 70 sider, kr. 65,-. Kvalitetsudvikling på Johannes Hages hus - et psykiatrisk botilbud i Nivå. En brugerevalueringsrapport udarbejdet i samarbejde med Institut for Serviceudvikling. Center for evaluering, november 2000, 97 Der var nogen, der forstod mig. 58 pårørende fortæller om deres erfaringer med at søge rådgivning og støtte hos Landsforeningen Pårørende til Sindslidendes pårørenderådgivning. Center for Evaluering, oktober 2000, 36 De pårørende har det også svært. SIND s Pårørenderådgivnings åbne tilbud vurderes af pårørende til sindslidende. Birgitte Ahlgreen, juni Virksomhedsservice Kronjylland. Et tværfagligt tilbud til virksomheder og medarbejdere. Center for Evaluering, marts Rekvireres ved Reva-Center Randers, tlf En evaluering af Projekt værtsfamilier på Højvang-Kollegiet i Århus. Center for Evaluering, februar Kontakt med børn af psykiatriske patienter. Et projekt, der tilbyder børnefamilier med bopæl i Århus Amts vestregion kontakt ved en forælders indlæggelse eller henvisning til Lokalpsykiatrien. Birgitte Ahlgreen, Evaluering af Midtbyen. Et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Lisbeth Ørtenblad, 2000, 80 Rekvireres ved Midtbyen, tlf * Frivilligt arbejde for sindslidende. En interviewundersøgelse om frivilligt socialt arbejde i et værested for sindslidende Rekvireres hos Social Service v/søren Hagen, Skt. Clemens Torv 10, 8000 Århus V., tlf Videnskabende netværk. Hvordan laver man praksisforskning i socialt arbejde med sindslidende? Erfaringer fra Lifo98. Knud Ramian og Birgitte Ahlgreen, Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, København, tlf kr. 95 kr. 35 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

9 Rapportliste - Center for evaluering side 9 af 11 * 4 år med lokalpsykiatrien. Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd. Afsluttende rapport. Center for evaluering, oktober Data på tværs. 63 brugeres anvendelse af kommunale og amtslige sociale ydelser og behandlingstilbud fra Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, en registerundersøgelse. Center for Evaluering, * Arbejde, samvær og aktivitet for sindslidende i Århus. 564 brugeres svar på en spørgeskemaundersøgelse af dagtilbud og væresteder. Center for Evaluering, * Storskalaforsøg med kontaktfamilier til sindslidende - en surveyundersøgelse. Center for Evaluering, 1999, 29 sider, kr. 30,-. Kan downloades på * Projekt Fleksibelt undervisningsprogram - Multimedieskolen. En erfaringsopsamling. Lisbeth Ørtenblad, Rekvireres ved Amtsskolen, Nørregade 61, 8000 Århus C., tlf Alkoholprojekt Den Hvide Flaske - Revacenter Randers. Slutevaluering. Hans Knudsen, Rekvireres ved Revacenter Randers, tlf * Alkoholprojekt Den Hvide Flaske - Revacenter Randers. Evaluering - 1. del. Hans Knudsen, 1999, 25 Rekvireres ved Revacenter Randers, tlf * Arbejdsprojekt for personer med psykiske lidelser - Reva Silkeborg. Hans Knudsen, 1999, 25 Rekvireres ved Reva Silkeborg, tlf Grup Light. Et gruppetilbud for børn af psykisk syge forælde i Vejle Amt. Birgitte Ahlgreen, Rekvireres ved Vejle Sygehus, Børnepsyk., Tlf lokal * Jeg var bange for selv at blive psykisk syg. Projekt Unge Pårørende. 56 unge pårørende til sindslidende mennesker fortæller om deres udbytte af et støtte- forløb i SIND s Pårørenderådgivning i Århus Amt. Afsluttende evalueringsrapport. Birgitte Ahlgreen, 1998, 79 Rekvireres ved SIND s Pårørenderådgivning, tlf kr. 30 kr. Bostøtten ved Kragelund. Marianne Cohen, 1998, 71 De fleste rapporter kan downloades på:.

10 Rapportliste - Center for evaluering side 10 af 11 * Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd - hvad siger de mest utilfredse brugere af lokalpsykiatrien? Anders W. Maarbjerg, 1998, 24 * Folkekøkkenet i Grenå. Hans Knudsen, 1998, kr. Erfaringer med brugerinvolvering i evalueringer. Susanne K. Eskildsen, * Midtvejsevaluering af arbejdsprojekt for personer med psykisk lidelse. Marianne Cohen, 1998, 63 Rekvireres ved REVA-Silkeborg, tlf * Den Blå Hylde på Faaborg Havn - et socialt tilbud for sindslidende. Afsluttende evalueringsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1998, 47 Netværksarbejde omkring beskyttet beskæftigelse for sindslidende - et projekt i Vejle Kommune. Evalueringsrapport, 1998, 54 Evaluering af Socialpsykiatri Odsherred - et samarbejde mellem Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm kommuner og Vestsjællands Amt, 1998, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt. Rekvireres ved Socialpsykiatri Odsherred, Gitte Hededam, Grundtvigvej 8, 4500 Nykøbing S., tlf Goal Attainment Scaling - GAS. Orientering og erfaringsopsamling, Marianne Cohen, 1998, 12 Evaluering af ungdomspsykiatrien ved Børne- og Ungdomspsykia-trisk Hospital, sammenfatning, bind 1, delrapporter, bind 2, 1997, 26 sider Rekvireres ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Amt. En nøgle til at komme videre - midtvejsevaluering af musikterapi på en børnepsykiatrisk afdeling, 1997, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital. Ingrid Irgens Møller, 16 Rekvireres ved henvendelse til Ingrid Irgens Møller, tlf Projekt børn af psykisk syge - et undervisningsprojekt i Nordjyllands Amt, Birgitte Ahlgreen, 1998, 63 sider, kr. 65,-. Notat: Kvalitet i sociale behandlingsplaner, Knud Ramian, 1997, 10 Udflytterbofællesskabet i Grøfthøjparken, forsøgsprojektet, Niels Emil Seiersen, 1997, kr. 55 kr. 14 kr. 65 kr. 10 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

11 Rapportliste - Center for evaluering side 11 af 11 Socialt arbejde med sindslidende i små kommuner, Birgitte Ahlgreen, 1997, 64 Rekvireres ved Videnscenter for Socialpsykiatri, København, tlf kr. Erfaringer fra det gerontopsykiatriske forsøgsprojekt i Nordzonen, Vejle Amt, Anders Wang Maarbjerg, 1997, 38 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 3, en CAN-undersøgelse af den almenpsykiatriske målgruppe, Niels Emil Seiersen, 1997, 45 Ungdomspsykiatriens samarbejdspartnere, en spørgeskemaundersøgelse, Anders Wang Maarbjerg, 1997, 28 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt - faglige, organisa-toriske og økonomiske aspekter, 1996, 68 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt, sammenfatning og konklusioner, 1996, 28 Forsøgsprojektet Det kriseterapeutiske beredskab i Vejle Amt, resumé, 1996, 7 Den Blå Hylde, Midtvejsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1996, 55 Anvendelsen af CAN ved evaluering af lokalpsykiatrien i de små kommuner omkring Randers, Niels Emil Seiersen, notat, 1996, 10 Camberwell Assessment of Need, dansk udgave af spørgeskema, 1996, 35 * Støtte og kontaktfamilier, midtvejsrapport, Birgitte Ahlgreen, 1995, 26 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 2, resultater og konklusioner, 1995, 73 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport 1, sammenfatninger og konklusioner, 1995, 25 Socialpsykiatrisk evaluering af Lokalpsykiatri Syd, delrapport, samarbejde omkring udskrivninger fra Psykiatrisk Hospital, Marianne Cohen, 1995, 32 Lokalpsykiatri i små kommuner, bilagsmateriale, 1994, 69 Lokalpsykiatri i små kommuner, oplæg til diskussion om udviklingen af en sammenhængende indsats for sindslidende i små kommuner, 1994, kr. 30 kr. 70 kr. 30 kr. 10 kr. 55 kr. 10 kr. 35 kr. 75 kr. 35 kr. 70 kr. 30 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

12 Rapportliste - Center for evaluering side 12 af 11 Strategisk planevaluering - en generel evalueringsmodel, Knud Ramian, 1994, 6 sider, gratis. De pårørendes projekt: SIND s pårørendeprojekt: Rådgivning, vejledning, støtte og undervisning for pårørende til sindslidende i Århus Amt, Birgitte Ahlgreen og Knud Ramian, 1994, 60 Rekvireres ved SIND s Pårørenderådgivning, tlf Rejsecaféen - evalueringsrapport, Center for Evaluering, 1994, Knud Ramian og Birgitte Ahlgreen, 1994, 70 Nu ved jeg, hvad jeg kan, overgangsarbejde på Fontænehuset i Århus. Interviews med tyve medlemmer af Fontænehuset i Århus om deres holdninger til og erfaringer med overgangsarbejde. Center for Evaluering, 1994, Birgitte Ahlgreen, 35 Brugerinddragelse i kvalitetsvurdering, afprøvning af en metode til brugerinddra-gelse i evaluering af et dagcenter, Kjeld Lanng, 1993, 22 Nu synes jeg, at jeg ligner andre mennesker, en sammenlignende evaluering af 3 dagtilbud for sindslidende i Århus Amt, Hans Knudsen, 1993, 40 X 40 kr. De fleste rapporter kan downloades på:.

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse Af GAS-NETVÆRKET 2005 Kolofon GAS - Danmark Af Karen Johansen (red.) Arbejdsgruppe: Andreas Kilden Bente Rasmussen

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere