Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Marianne Maegaard (MM) Knud Høgh (KH) Niels Thyssen (NT) Tove Vestergaard (TVP) Martin S. Pedersen (MP) Jakob Søholt (JS) Nina Adsersen (NA suppleant) Tilforordnede: Jan Lauridsen (JL) Afbud: Thor Petersen (TP- suppleant) Dagsorden som følger: 1. Godkendelse af referat fra 28. april Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 4. Økonomi, herunder: a) Status budget og likviditet 5. Baneservice 6. MGC s organisation, herunder a) Status på organisationsanalyse mv.

2 b) Udvalg forslag til medlemmer 7. Driftsoptimering 8. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård c) Overdækning af driving range d) Tordenhytter e) Vandtank/bassin 9. Eventuelt 10. Næste møde: mandag d. 30. juni Personale og fortrolige sager 1. Godkendelse af referat Referatet fra d. 28. april 2014 afventer endelig godkendelse 2. Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev godkendt 3. Orientering fra o Formanden (HC) Der bliver ikke afholdt Opera i Engene med Den Jyske Opera i år, da DJO ikke vil optræde udendørs. Vi undersøger nu alternativer til DJO. Det er lykkedes at få et møde i stand med rådmanden for Kultur og Borgerservice (Rabih Azad-Ahmad) om drøftelse af vores baneproblemer (hul 15 mv.). Formanden HC, baneudvalgsformanden (JS) og Club Manageren (JL) er inviteret til møde på rådhuset onsdag d. 28. maj. MGC har modtaget en mail fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, hvor det fremgår af kommuneplanen, at de placeringsmuligheder for nye golfbaneanlæg, byrådet besluttede i 2004 skal evalueres i forbindelse med den kommende planstrategi og kommuneplanrevision. I den forbindelse blev det besluttet, at Mollerup Golf Club skal kunne udvides. Til brug for evalueringen skal MGC oplyse om evt. planer eller ønsker om at udvide og i givet fald om, hvor konkrete planerne er. HC vender tilbage til Teknik og Miljø med svar. HC nævnte kort et tilbud fra Uddannelses- og forskningsministeriet Byd Europa indenfor: Bliv værtsorganisation for en frivillig medarbejder. JL undersøger sagen nærmere, for at se om det kan komme MGC til gavn.

3 o Golfmanageren Sekretariatet har været på kursus med Probox i Vejle. Vi arbejder videre på at få endnu bedre udnyttelse af de muligheder Probox tilbyder. I forbindelse med en opdatering af Probox, er der problemer med vores boldrendetider og reservering af teetider. Det giver støj i boldrendetiden på 1. tee. Vi er blevet lovet at rettelse har 1. prioritet hos Probox. Vi har oplevet medlemmer, der ikke respektere lukning af driving range, når den skal klippes. Det er helt uacceptabelt og der arbejdes på en løsning snarest. Det samme gælder hensynet til vores greenkeepere, der arbejder på banen. Det er et stort problem, og bestyrelsen er i gang med at udarbejde retningslinier, der kan øge sikkerheden i dagligdagen for vores greenkeepere. Der er indkøbt en informationstavle til 1. tee. Den bliver sat op hurtigst muligt og vil være med til at højne den daglige information til medlemmer og greenfeegæster. Der er pt. 10 greenfeegæster, der har benyttet Golfhæftet, heraf kommer 7 fra Sverige. Golfhæftet kan købes på sekretariatet. Vi har afholdt to større arrangementer med stor succes. MGC og Mollerup Business Club havde besøg af Leif Nyholm omkring St. bededag. Han underholdte hele dagen, både på banen, under frokosten og på driving range til alle de fremmødtes store tilfredshed. Vi afholdt sammen med Hyundai, Familiegolf i Mollerup Golf Club. Der kom ca. 100 børn og voksne. Der blev leget til den store guldmedalje i det skønne vejr. Et arrangement vi meget gerne gentager næste år. o Husudvalg Juul og Nielsen er fremkommet med et tilbud om at MGC selv kan stå for udbedring af skader på klubhuset for de penge der er hensat. MGC har takket nej, da vi ikke vil stå som ansvarlige. MGC venter på at Juul & Nielsen selv går i gang. o Trivsels- og kommunikationsudvalg Der er lavet en plan for 5 sommerturneringer i juli måned. Det var en stor succes sidste år. Der er overvejelser i udvalget om at splitte udvalget op i et Trivselsudvalg og et Kommunikationsudvalg. Tages op på næste møde d. 12. august. o Baneudvalg Greenkeepernes arbejdsplads: Greenkeeperne føler sig meget generet af spillerne på banen og drivingrange når de arbejder. De er næsten dagligt ved at blive ramt af golfbolde det kan simpelthen ikke accepteres. Der blev stillet forslag om, at de forskellige klubber i klubben skal informeres om problemet, et skriv om problemet i nyhedsbrevet samt en mail til alle medlemmer, med fokus på området og hvilke konsekvenser det vil medføre, hvis en spiller bliver indberettet. Bestyrelsen udarbejder regler og konsekvenser for tilsidesættelse af reglerne. Det vil her være på sin plads at henlede opmærksomheden på, at Klubbens Ordensregler klart beskriver, at det er spilleren, der skal tage hensyn til banepersonalet og ikke omvendt. Det er tilsyneladende ikke alle medlemmer, der forstår at tage det fornødne hensyn.

4 Manglende efterlevelse af Klubbens Ordensregler kan/vil få konsekvenser i form af advarsel, bortvisning og/eller karantæne. Der skelnes mellem mildere og grove forseelser. Bestyrelsen vil være ked af at skulle bortdømme nogle medlemmer, men det kan blive nødvendigt. - Det vil være ærgerligt om nogle få skal ødelægge det for de mange, som heldigvis godt kan finde ud af, hvordan man tager hensyn. Bestyrelsen har den fulde opmærksomhed på problematikken. JS orienterede om, at den ny baneguide er tæt på at være færdig. Ulrik er i gang med de sidste justeringer. Der bliver bestilt 500 stk. baneguides i første omgang. Samtidig arbejdes der på forskellige løsninger og priser på udformningen af den ny baneguide. JS oplyste at baneudvalget går i gang med at lave en 5 års plan for banen. Den vil beskrive, hvad der skal laves/proiriteres. o Erhvervs- og Sponsorudvalg Mollerup Business Club har haft besøg af Leif Nyholm, som det store trækplaster. Det blev en stor succes med masser af godt humør, underholdning og instruktion. Næste store arrangement i Mollerup Business Club, bliver med Morten Ørum Madsen og hans caddie Thomas Søby sammen med Jacob P. Lauridsen. o Begynderudvalg Onsdagsmatcherne er igen i år en stor succes med ca. 60 deltagere. Der arbejdes på en løsning, så turneringen kun spilles på enten forni eller bagni. o Handicap- og ordensudvalget Vores turneringsbetingelser og lokale regler har gennemgået en revision og er lagt på hjemmesiden. MGC lever nu igen op til DGU s regelsæt. Lokalreglerne er ændret på vores scorekort. o Sportsudvalg Der er en god tilslutning til ranglisteturneringerne blandt eliten og juniorer. Første runde af Danmarksturneringen er afviklet for alle hold. 1. herrer tabte begge deres matcher og har derfor ændret målsætning til overlevelse i rækken. 1. damer vandt begge deres matcher og her er målsætningen oprykning til 1. division. Resten af holdene klarede sig efter forventning og vil alle kæmpe med om oprykning. 4. Økonomi, herunder: Status likviditet og budget JL fremlagde og gennemgik nyt budgetark for 2014 med status pr. 20. maj 2014 (lavet af Econta). Tallene ser gode ud og budgetterne holder. Der er styr på likviditeten indtil næste kontingentopkrævning pr. 1. juli Der var bred enighed om, at det nye styringsværktøj er godt og giver det nødvendige overblik. Det forventes at være fuldt integreret inden d. 1. juli Baneservice

5 JS oplyste, at der arbejdes på højtryk for at få gang i baneservice. Medlemmerne vil modtage et nyhedsbrev i forbindelse med opstart af baneservice. Her vil der blive meldt ud, hvilke beføjelser baneservice har. Der er lavet et udkast til en baneservice folder. Der skal bruges ca. 6 personer til baneservice. De udstyres med en vagtplan og materiale om, hvilke beføjelser m.m. de skal agere efter. Tanken er, at baneservice har et mindre sortiment af drikkevarer og andet med, som kan købes fra baneservicevognen. Nye spillere skal have en bedre information om spillereglerne for at spille golf i MGC. Begynderudvalget får til opgave at lave et sæt regler for, hvad der skal informeres om. Det er lige fra bekræftelse af tid, hastigheden på banen, hensynet til vores greenkeepere og meget mere. Konklusionen blev at det kræver en kulturændring fra vores medlemmers side. Vi vil starte med et højt informationsniveau. Der er bl.a. købt en ny informationstavle der vil blive stillet op tæt på 1. tee. Der bliver sat fokus på udeblivelse uden sletning af bestilt tid, der vil blive kigget på sammenlægning af bolde i primetime samt spillehastigheden på banen. 6. MGC s organisation a) Status på organisationsanalyse mv. HC fremlagde oversigt over klubbens styringspapirer (vedtægter, forretningsorden, forretningsplan mv) og stikord til behov for revision mv. HC gennemgik herefter fremsendt forretningsplan for Mollerup Golf Club Formålet med forretningsplanen for MGC er, at udarbejde en mere detaljeret plan for, hvordan MGC skal udvikle sig i de kommende år. Forretningsplanen skal gennemarbejdes inden endelig vedtagelse og offentliggørelse. Bestyrelsen vil arbejde hen mod en arbejdsweekend. Deadline for input er inden næste BM. Aktion HC og MSP b) Udvalg forslag til medlemmer Erhvervs- og sponsorudvalget er nu på plads: Formand: HC Ralking 3 sponsorer valgt af og blandt klubbens sponsorer: - Morten Olesen Nielsen, Bayern Autogroup - Michael Brusholt, Brusholt Consult - Per Bech, Epinion Yderligere medlemmer: - Jesper Høybye - Martin S. Pedersen - Søren Jensen - Jan Lauridsen Trivselsudvalget er udvidet med: - Larry Hansen - Linda Askjær

6 7. Driftsoptimering - Intet nyt 8. Status på projekter: a) Hul 15 møde med rådmanden d. 28. maj b) Peters gård møde med rådmanden d. 28 maj c) Overdækning af driving range møde Jytas i juni måned d) Tordenhytter intet nyt e) Vandtank/bassin intet nyt 9. Eventuelt - HC har sat et møde op med De Jyske Bryggerier vedr. et større sponsorat. 10. Næste møder 30. juni Personale og fortrolige sager Mødet blev hævet af formanden kl Referent: Jan Lauridsen Godkendt af: HC Ralking Niels Halleløv Tove V. Pasalic Jakob Søholt Knud Høgh Marianne Maegaard Martin S. Pedersen Niels Thyssen

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dagsorden til formandsmøde

Dagsorden til formandsmøde 29. april 2014 Referat Mødedato og tid 30. april 14 19.00 Sted Risdalsvej 59, kld Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Dagsorden til formandsmøde Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3. Orientering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere