MOLLERUP GOLF CLUB. Til stede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLLERUP GOLF CLUB. Til stede:"

Transkript

1 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde, 16. december 2013 Referat af bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl i klubbens lokaler Mollerupvej 7, 8240 Risskov Til stede: Hans Chr. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Thor Petersen (TP) Poul Lindberg (PL) Per Bech (PB) Tove Vestergaard (TVP) Knud Høgh (KH) Jakob Søholt (JS) (suppleant) Nina Adsersen (NA) (suppleant) Tilforordnede: Charlie Herbst (CH) Jan Lauridsen (JL) Afbud: Marianne Maegaard Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 19. november Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 4. Økonomi status og budget for 2013 og budget for Driftsoptimering a) Elforbrug b) Opstilling af trådløst netværk og Ip telefoni c) Egen vandforsyning/boring 6. Planlægning af ordinær generalforsamling DGU s anbefalinger til god klubdrift 8. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård c) Overdækning af driving range d) Tordenhytter e) Solceller f) Vandtank/bassin g) Evt. pedelbolig 9. Forretningsplanen for

2 10. Eventuelt 11. Næste møde(r): mandag d. 13. januar 2014 kl Personale og fortrolige sager Mødet blev indledt med to tilføjelser til dagens Dagsorden: Tilføjelse til Dagsorden: Udlejning af lokaler under pkt. 4 Økonomi Anmodning om studiemedlemskab under pkt. 4 Økonomi 1. Godkendelse af dagsorden Den uddelte dagsorden blev enstemmigt godkendt. 2. Godkendelse af referat Det uddelte referat af det forrige møde blev enstemmigt godkendt. 3. Orientering fra: a) Formanden HC havde været til DGU s Regionsmøde, hvor der bl.a. blev diskuteret greenfee og greenfee rabatter. Haderslev har lavet en beregning på, at en runde golf koster klubben ca. kr. 300,-. Derfor skal man som klub nøje overveje, hvilke tiltag vedr. greenfees og rabatter man vil indføre/markedsføre. DGU har udviklet et softwareprogram Golf Spilleren i Centrum et godt værktøj. Alle klubber bliver introduceret for Golfspilleren i Centrum i den nye sæson. DGUs medlemstal er samlet set stabilt, men der er fald i antal ordinære medlemmer og vækst i flexmedlemmer. Som udgangspunkt positivt for DGU, men ikke for klubberne. Det er for nemt for golfere i dag, at skifte mellem golfklubber, hvilket underminerer klubbernes økonomi. Opfølgningsmøde i november med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (v. Mogens Bjørn og Marianne Pop) vedr. vandprojektet, overdækning af driving range og tordenhytter. Aarhus Kommune ser positivt på vandprojektet. Hvad angår placering af tordenhytter gjorde kommunen opmærksom på, at det er usandsynligt at få dispensation for å-beskyttelseslinjen, hvilket betyder at hytterne i givet fald skal placeres mindst ca. 150 m. fra Egåen. Det begrænser placeringsmulighederne på især - for9 temmelig meget. Overdækning af driving range ligger udenfor å- beskyttelseslinjen. Vi søger nu byggetilladelse og arbejder videre med at finde den nødvendige finansiering. Aarhus Kommunes Ejendomsforvaltning (Lene Thykjær m.fl.) var primo december i Mollerup for at kigge på hul 15 og Peters gård. Mødet forløb positivt. Folkesundhed. Et medlem har vist interesse for at starte en klinik i Mollerup. Dette kan måske kombineres med et samarbejde med Aarhus Universitets Institut for folkesundhed. DGU er meget interesseret i et sådant projekt. Vi tror et sådant samarbejde kan blive til stor gavn for MGC. DGU Miljøpris. DGU har udsat en miljøpris på kr ,-. Vi er opfordret til at søge prisen. Ansøgning er ved at blive lavet. 2

3 Seneste FU møde havde især fokus på den kommende Generalforsamling og økonomien. b) Forretningføreren Orienterede om at årsregnskab og bogholderi vedr. 2013, afleveres til ekstern revisor d Økonomi Udvalgene Turneringsudvalg: Regionsgolf alle hold på plads minus 1 Rasmus Klump er fastsat til d Klubmesterskaber d / Bravo Tours match flyttet til d Husudvalg: Har bedt om en Serviceaftale fra CH Intet nyt på solcellesagen Tove efterlyser en Driftsplan Erhvervs & Sponsor udvalg: Godkendelse af brochure er trykt og lagt på hjemmeside, facebook og LinkedIn. Hjemmeside skal færdiggøres og tages op på næste møde. Epinions sponsorundersøgelse har givet en masse gode input om hvordan store og små virksomheder prioriterer og hvilke ønsker de har til en samarbejdsaftale. Undersøgelsen vil blive implementeret i det fremtidige arbejde. Referater fra udvalget er efter udvalgets beslutning interne arbejdspapirer. Kassereren gennemgik udkast til årsregnskab. Det viser et overskud, men det endelige resultat afhænger af årsposteringer og afskrivninger. Der skal laves en afskrivning på borde i restauranten evt. salg overvejes. Nye borde kommer i Fra d er der ingen venteliste mere. Udvalget har været til møde med Handelsbanken med tilsagn om en driftskonto med løbende overtræk samt et overtræk på vores Kassekredit på kr ,- til betaling af nye fairwayklippere. Pengene er disponible fra d Budgettet for 2014 blev drøftet. De sidste detaljer afklares på et ekstraordinært FU møde, hvor chefgreenkeeperen deltager. Udlejning af lokaler Ved arrangementer, hvor Simon sælger forplejning, er der ingen leje af lokale, da det er en del af hans restaurationsdrift. Ved arrangementer, hvor et af udvalgene (f.eks. Trivselsudvalget) er arrangør, og hvor arrangementet er åbent for alle klubbens medlemmer, betales der ikke leje. Andre arrangementer anses for private og der skal betales husleje. 3

4 5. Driftsoptimering Der er behov for at disse principper er beskrevet og tilgængelige på hjemmesiden. Vi mangler et prisoverslag på, hvad vi forlanger for de forskellige lokaler. Niels og Jan beskriver principperne og laver et prisoverslag. Ansøgning om studiemedlemskab Niels Gertsen har søgt om studiemedlemskab. Den uddannelse, han gennemfører, er flerårig, men ikke SU berettiget. Bestyrelsen vedtog at studiet skal dokumenteres og at uddannelsen skal være på min. 2 år. Så er det ok med et studiemedlemskab. a) Elforbrug Solceller på Klubhusets sydvendte tag er stadig et mål og der arbejdes videre på projektet. Det overvejes, at lave tidsstyring på drænpumper og få LED lamper i kælderen Status varme: Vedr. varme er der meget fokus på at optimere. Lige nu undersøges, om udluftningskanalerne i restauranten fungerer efter hensigten. De sidder i kippen, hvor der er en mistanke om, at varmen suser ud. Lars Eeg er ved at undersøge sagen. b) Opstilling af trådløst netværk og IP telefoni JS gennemgik analysen, hvor der var sammenlignet priser mv. fra 3 forskellige selskaber. Lige nu drejer det sig om IT og telefoni, hvor der er store besparelser at hente. Besparelsen det 1. år, kan dække investeringen til nyt udstyr. Opsigelser til nuværende selskaber skal sættes i gang straks. JS skal undersøge om det kan det lade sig gøre at få en klausul ind i kontrakten, så vi kan fritstilles, hvis det ikke fungere efter hensigten. JL tager kontakt til Telenor mhp. en samarbejdsaftale. Bestyrelsen overvejer at lave et IT-udvalg, således at vi kan trække på medlemmernes kompetencer på området. c) Nyt vandingsanlæg/egen vandboring JS gennemgik projektet, hvor analysen peger på, at det mest hensigtsmæssige vil være egen vandboring til banens vandingsanlæg. Der er stadig en række spørgsmål, der er uafklaret. Første step er at søge en officiel tilladelse til en vandboring. Desuden vil vi undersøge, om der er andre golfklubber som har erfaringer på området. 6. Planlægning af ordinær Generalforsamling 2014 HC gennemgik køreplan for forberedelserne med diverse deadlines, som skal overholdes inden og under Generalforsamlingen. Der var enighed om denne køreplan. 7. DGU s anbefaling til god klubdrift God klubdrift hæfte sendt på link til Bestyrelsen df Mange gode ting og erfaringer af få gennemtænkt og implementeret i MGC. Der er et ønske om at få sat en proces i gang, med hæftet som udgangspunkt. Den proces skal laves med de enkelte udvalg. HC og Poul er tovholder 4

5 8. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård (Mollerupvej 26) c) Overdækning af driving range d) Tordenhytter e) Solceller f) Vandtank/bassin g) Evt. pedelbolig Mangler svar fra kommunen kommunen rykkes for svar Der var enighed om at Vand- og DrivingRange projekt har 1. prioritet. 9. Forretningsplanen for Poul arbejder videre og kommer snarest med nyt i sagen 10. Eventuelt Erhvervs- og sponsorudvalgets 3 repræsentanter for sponsorerne er i 2013 udpeget af Erhvervsklubben. I 2014 skal sponsorernes 3 repræsentanter vælges af og blandt MGC s sponsorer til det nye E&S udvalg. Vi skal snarest have iværksat dette valg. De nuværende sponsorrepræsentanter opfordres til at fortsætte, til dette valg har fundet sted. 11. Næste møde Mandag d. 13. Januar 2014 kl Fokus på årsregnskabet og projekter. 12. Personale og fortrolige sager Møde blev hævet kl af HC. Referent: Jan Lauridsen Dato - HC Ralking Niels Halleløv Tove V. Pasalic Thor Pedersen Knud Høgh Marianne Maegaard Per Bech Poul Lindberg 5

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: torsdag, den 26. februar 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 18. august 2015 kl. 16.30 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget.

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget. 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Torsdag den 13. oktober 2005 kl. 19.00 Referent: Erik Kudahl, honorær sekretær. Der var mødt 238 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere