SAMEJEKONTRAKT. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMEJEKONTRAKT. mellem"

Transkript

1 Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab af ejendommen Xxxxxxx nr. XX, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx hvoraf hver ejer de ovenfor anførte procenter. Administration 1. Hvert år når der aflægges regnskab for ejendommen, vælges en administrator der varetager samejets økonomi og bookinger. Frem til første aflæggelse er som administrator valgt Xxxx Xxxxxxx. Fællesudgifter 2. Hver den 1. i måneden indbetaler hver ejer sin andel af fællesudgifter efter det godkendte budget. Indbetalinger sker til den fælles konto i Xxxxx Bank konto XXXX xxxxxx. Frem til aflægges af første regnskab betales pr. 10% kr. X.xxx pr. måned. Budgettet for kommende perioder kan godkendes med simpelt flertal. Booking 3. Ved benyttelse af ejendommen skal der ske booking via jfr. vedhæftede bilag. Udlejning 4. Udlejning SKAL bookes af ejeren brugernavn og login må IKKE udleveres. Udlejningsindtægten skal ALTID tilgå fællesskabet. Udlejning kan ske til to kategorier: A - Familie omfattende arverækkefølgen samt ejeres søskende B Netværk omfattende lejere der er ejer bekendt og som ejer indestår for C Bureau omfattende udlejning gennem eksternt professionelt bureau A-booking betales ej, og indgår i årlig opgørelse og udlignes forholdsmæssigt i forhold til både ejerandel og brug. 1

2 er kun når man selv, eller personer i arverækkefølgen lige op og ned, bebor huset samtidigt. indbetaler slutrengøring sammen med lejen, men kan vælge selv at gøre rent. B - booking betales senest 7 dage inden benyttelsen, til den under pkt. 2 nævnte konto. indbetaler slutrengøring sammen med lejen. Den ejer der forestår en B - booking hæfter for lejens betaling og for husets vedligeholdelsestilstand og rengøring. C - booking kan alene indgås ved skriftlig aftale og med 100% accept i ejerkredsen. Afregnes efter den indgåede kontrakt Misligholdelse af betalinger 5. Overholder en i ejerkredsen ikke sine betalingsforpligtigelser senest 14 dage efter påkrav fra administrator påkrav pr. mail med kopi til de øvrige ejere er tilstrækkeligt - er man pligtig at sælge sin andel til den på ejendommen lyste restgæld med tillæg/fradrag af andel af den under pkt. 2 nævnte konto og andre lån optaget i fællesskab i forbindelse med ejendommen. De øvrige ejere er berettiget at kræve alle nødvendige dokumenter underskrevet ved påkrav og kan uden videre begære ejendommen handlet ved rettens hjælp. Nærværende aftale kan således anvendes til fuldbyrdelse af ejerskiftet ved misligholdelse, i både Spanien og Danmark. Såfremt ingen af de øvrige medlemmer af ejerkredsen ønsker at erhverve den misligholdende parts ejerandel til den afsnit 1 angivne restgæld, skal ejendommen søges vurderet af 3 uvildige mæglere, hvorefter de øvrige medlemmer har ret til at købe den misligholdende parts ejerandel til den næsthøjeste af de fremkomne vurderinger. Såfremt der herefter er en restgæld der ikke skal overtages, har købere et tilsvarende krav på sælger, der kan søges inddrevet ved rettens hjælp. Afhændelse af ejendommen 6. Såfremt mindst 2/3 af ejerkredsen ønsker at afhænde ejendommen, er alle pligtig at underskrive alle nødvendige dokumenter. Ejendommen skal i givet fald udbydes til 3 mæglere og den der vurderer ejendommen næsthøjest skal vælges. De af ejerkredsen der ikke ønskede at afhænde har forkøbsret til den af mægleren fastsatte pris. Ønsker én eller flere, der ikke udgør 2/3 af ejerkredse, at sælge, skal de øvrige ejere først tilbydes ejendommen. 2

3 Ejendommen skal i givet fald forelægges 3 mæglere og den der vurderer ejendommen næsthøjest anvendes som udgangspunkt i prisfastsættelsen. Kan sælger dokumentere at tredjemand vil give en højere pris, er det denne der lægges til grund. Udnyttes forkøbsretten ikke, kan parten frit sælge sin andel til minimum den pris den har været tilbudt de øvrige, mod at køber tiltræder nærværende samejekontrakt. Finansiering 7. Finansieringen af ejendommen sker ved optagelse af fælles lån og primært størst muligt realkreditlån eller realkredit lignende lån. Lån optages i DKK eller EURO. Parterne hæfter, uanset lånedokumenterne fra långiver, i forhold til ejerandel og vil til enhver tid have krav på medejere såfremt långiver kræver indfrielse i andet forhold end ejerandelene. Konkurs mv. 8. Såfremt en part tages under konkursbehandling, umyndiggøres eller træder i betalingsstandsning/likvidation, udbydes partens andel til salg efter samme regler som anført under pkt. 5 ved misligholdelse af betalinger. Ejerskifte 9. Ejerskifte i forbindelse med skilsmisse og gave skal godkendes af de øvrige parter. Kan de øvrige ikke godkende ejerskiftet, skal ejendommen enten sælges efter reglerne om forkøbsret eller udbydes til salg efter pkt. 6. Dødsfald 10. Ejerskifte i forbindelse med arv skal godkendes af de øvrige parter. Kan de øvrige ikke godkende ejerskiftet, skal ejendommen enten sælges efter reglerne om forkøbsret eller udbydes til salg efter pkt. 6. Ejerskifte ved arv til efterlevende ægtefælle kræver IKKE de øvriges samtykke og de øvrige er pligtige at bistå bedst muligt for at sikre den efterlevende ægtefælle de bedst mulige vilkår i forbindelse med ejerskiftet. Afstemning 11. Alle daglige forhold afgøres ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er punktet nedstemt. Større og væsentlige forhold som ombygning, tilbygning, nybygning o.lign. samt gældsættelse af ejendommen, kræver 2/3 flertal. Ingen kan dog mod sin vilje pålægges kautioner. 3

4 Intention 12. Det er forbudt at blive uenige, men skulle der mod forventning opstå tvister forholdes der som anført i pkt. 11. Voldgift 13. Alle uoverensstemmelser om fortolkning og udfyldning vedrørende de af denne aftale omhandlede forhold, afgøres ved voldgift bestående af tre dommere. Hver part udpeger en dommer og opmanden udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og afgør alle spørgsmål om sagens omkostninger. Voldgiftsrettens kendelse er endelig. En tvist indbringes for voldgift ved, at klageren (klagerne) tilskriver de(n) indklagede part(er) med oplysning om klagens indhold og de anbringender, klageren (klagerne) ønsker at gøre gældende for voldgiftsretten i form af et klageskrift, samtidig med at klageren (klagerne) udpeger sin voldgiftsmand og tilskriver præsidenten for Sø- og Handelsretten i København om udpegning af en opmand. Nærværende kontrakt omfattende pkt tiltrædes hermed. Xxxxxxxxx, den / 200x X X ApS X A/S X ApS X A/S 4

5 Booking regler Ved benyttelse af ejendommen skal der ske booking via det fælles bookingsystem der findes på og med brugernavn xxxxxx og login XX. Booking kan kun ske således: Såfremt man ikke i forvejen har mere end 3 ugers booking frem i tiden samlet (d.v.s. den fremtidige booking og den aktuelle booking til sammen), dog således at man altid kan booke 7 dage før benyttelsen, hvis der er ledigt. Booking ud over 3 uger, kan ske efter accept fra ALLE øvrige ejere, ved fremsendelse af mail og mailsvar er dokumentation for accept. Ved bookingen skal angives antal personer og der må maximalt bookes for 6 personer. Bookinger der ikke skal anvendes skal straks afmeldes via bookingnummer eller meddeles til administrator, der frigiver den pågældende periode. Afbestilling af booking kan ikke ske senere end 8 dage før lejeperiodens start. Ankomstdag er én dag og afrejse skal ske inden kl. 11 for ikke at afrejsedag skal tælle med som yderligere én dag. Såfremt der indgås kontrakt om C booking, skal ejer både ejerspærre via det eksterne bureaus hjemmeside og indtaste udlejningen i det interne booking system. Ændringer til booking regler kan alene ske ved flertalsafgørelser og mailsvar på administrators forslag til ændringer er gyldige. Bookingperioder: Sommerperioden er fra 1. juni til 30. september. Bookingpriser: A - booking udgør pr. dag EURO 75 i sommerperioden og EURO 50 resten af året. B - booking udgør pr. dag EURO 200 i sommerperioden og EURO 150 resten af året. Slutrengøring udgør EURO 75 pr. booking. Således vedtaget af ejerkredsen Xxxxxxxxx, den / 200x Administrator 5

Eksklusive boliger påp Mallorca

Eksklusive boliger påp Mallorca Eksklusive boliger påp Mallorca 28. august 2008 1 Hvorfor sameje? Der er både b fordele og ulemper ved sameje! 28. august 2008 2 Fordele: Bedre forhold mellem investering og anvendelse Bedre udnyttelse

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere