Eksklusive boliger påp Mallorca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksklusive boliger påp Mallorca"

Transkript

1 Eksklusive boliger påp Mallorca 28. august

2 Hvorfor sameje? Der er både b fordele og ulemper ved sameje! 28. august

3 Fordele: Bedre forhold mellem investering og anvendelse Bedre udnyttelse af ejendommen Bredere netværk for udlejning uden om bureau Umiddelbart burde det være v lettere at fåf en god finansiering Fællesskabet kan give tryghed Ulemper: Andre bruger din bolig Nye tiltag kræver enighed Salg kan kun ske efter reglerne i aftalen Uenighed kan opstå 28. august

4 Samejeaftale! Det er MEGET vigtigt at der indgås s en samejeaftale, der regulerer alle forhold parterne imellem. Det er også vigtigt at man vurderer de spanske regler om arv, i forhold til hvem der skal stå som ejer, hvis købet k sker personligt. Vi har udarbejdet et oplæg g uden forbindende. 28. august

5 Uddrag af samejeaftalen: Udlejning Udlejning SKAL bookes af ejeren brugernavn og login må IKKE udleveres. Udlejningsindtægten gten skal ALTID tilgå fællesskabet. Udlejning kan ske til tre kategorier: A - Familie omfattende arverækkef kkefølgen samt ejeres søskendes skende B Netværk omfattende lejere der er ejer bekendt og som ejer indestår r for C Bureau omfattende udlejning gennem eksternt professionelt bureau A-booking betales ej, og indgår r i årlig opgørelse og udlignes forholdsmæssigt ssigt i forhold til ejerandel er kun når n r man selv, eller personer i arverækkef kkefølgen lige op og ned, bebor huset samtidigt. indbetaler slutrengøring ring sammen med lejen, men kan vælge v selv at gøre g rent. B - booking betales senest 7 dage inden benyttelsen, til den under pkt. 2 nævnte n konto. indbetaler slutrengøring ring sammen med lejen. Den ejer der forestår r en B - booking hæfter h for lejens betaling og for husets vedligeholdelsestilstand og rengøring. ring. C - booking kan alene indgås s ved skriftlig aftale og med 100% accept i ejerkredsen. Afregnes efter den indgåede kontrakt 28. august

6 Uddrag af samejeaftalen: Afhændelse af ejendommen Såfremt mindst 2/3 af ejerkredsen ønsker at afhænde ejendommen, er alle pligtig at underskrive alle nødvendige n dokumenter. Ejendommen skal i givet fald udbydes til 3 mæglere m og den der vurderer ejendommen næsthn sthøjest skal vælges. v De af ejerkredsen der ikke ønskede at afhænde har forkøbsret til den af mægleren m fastsatte pris. Ønsker én n eller flere, der ikke udgør r 2/3 af ejerkredse, at sælge, s skal de øvrige ejere først f tilbydes ejendommen. Ejendommen skal i givet fald forelægges 3 mæglere m og den der vurderer ejendommen næsthn sthøjest anvendes som udgangspunkt i prisfastsættelsen. ttelsen. Kan sælger s dokumentere at tredjemand vil give en højere h pris, er det denne der lægges l til grund. Udnyttes forkøbsretten ikke, kan parten frit sælge s sin andel til minimum den pris den har været v tilbudt de øvrige, mod at køber k tiltræder nærvn rværende rende samejekontrakt. 28. august

7 Uddrag af samejeaftalen: Finansiering Finansieringen af ejendommen sker ved optagelse af fælles f lån l n og primært rt størst muligt realkreditlån n eller realkredit lignende lån. l Lån L optages i DKK eller EURO. Parterne hæfter, h uanset lånedokumenterne l fra långiver, i forhold til ejerandel og vil til enhver tid have krav påp medejere såfremt s långiver l kræver indfrielse i andet forhold end ejerandelene. 28. august

8 Uddrag af samejeaftalen: Intention Det er forbudt forbudt at blive uenige, men skulle der mod forventning opstå tvister forholdes der som anført i pkt august

9 Sameje via holdingselskab Efter gældende g skatteregler indgår r den udenlandske ejendom ikke i det danske skattegrundlag, med mindre der er begæret international sambeskatning. Man er ved en sådan s begæring bundet af sambeskatningen i 10 år. Fast ejendom betragtes som fast driftssted og sidestilles således s med et udenlandsk selskab. 28. august

10 Hvordan takles det uden beskatning i DK? Selskabet skal medtage alt vedrørende rende andelen af ejendommen i den officielle årsrapport, men skal skattemæssigt ssigt tilbageføre al drift vedrørende rende samme. Det samme gør g r sig gældende g ved salg af ejendommen. Der er IKKE taget højde h for eventuelle udenlandske skatteforhold! 28. august

11 Er det en fordel? Det er en vurdering, idet det kan koste lidt likviditet under ejertiden, men normalt vil skattebesparelsen af gevinsten hente det mere end rigeligt hjem. Fordelen ved ikke at sambeskatte, bliver større såfremt s der sker ekstern udlejning. 28. august

12 Personligt eller via selskab? Personligt: Fordele: Sommerhusordningen kan anvendes i SKAT Avancen er skattefri efter parcelhusreglen Udlodning ved belåning af friværdi rdi skattefri Ulemper: Anvendelse af beskattede midler Ubegrænset h nset hæftelse (med mindre andet er aftalt) Spanske arveregler gælder g fast ejendom men respekterer ofte et dansk testamente 28. august

13 Personligt eller via selskab? Via selskab (maksimal ejerandel 20%) Fordele: (maksimal ejerandel 20%): Begrænset hæftelse h (med mindre andet er aftalt) Skattefrihed efter sambeskatningsregler i DK Likviditetsbehov er i selskabet kun beskattet med 25% Ulemper: Udbytteskat i DK ved endelig udtagelse af avance Udlodning til person ved belåning af friv udbytte ning af friværdi rdi beskattes som 28. august

14 Hvad skal man vælge? v Det er som med mange andre økonomiske transaktioner, et spørgsm rgsmål l om holdning. Har man et meget likvidt selskab, kan det være en fordel at investere via dette. Den rigtige ejendom giver uanset valg, efter vor opfattelse, påp sigt et bedre afkast end en traditionel pension. 28. august

15 Hvordan styrer vi brugen internt? Vores oplæg g er et internet baseret bookingsystem og hvor der i overensstemmelse med samejeaftalen, opstilles nogle bookingregler. Hver ejendom måm have en administrator der følger op og styrer sagerne. Systemet sender kopi af ALLE bookinger til administrator. 28. august

16 Hvordan opgøres intern leje? Som udgangspunkt betaler ejer for brugen i h.t.. samejeaftalen og bookingreglerne. I opgørelsen foretages først f neutralisering af hver ejers forbrug i forhold til ejerandel, således at man neutraliserer med X pr. procentdel og først f påp den med mindst forbrug og ejerandel. 28. august

17 Eksempel påp intern udligning: Ejer Brugt Nedslag Rest andel uger ejerandel uger Ejer 1 40% Ejer 2 20% Ejer 3 20% Ejer 4 10% Ejer 5 10% Restuger afregnes til aftalt intern pris. Ejer Brugt Nedslag Rest andel uger ejerandel uger Ejer 1 40% Ejer 2 20% Ejer 3 20% Ejer 4 10% Ejer 5 10% Restuger afregnes til aftalt intern pris. 28. august

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere