Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring"

Transkript

1 Artiklen er publiceret på Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret som en slags trojansk hest, hvorpå man transporterer psykologisk rådgivning i erhvervslivet. I løbet af de sidste ti år har psykologi været et accepteret redskab i personaleudvikling og ledelse. Coaching-begrebet har derimod været en meget diffus størrelse, en metafor fra idrættens verden, som har været brugt til alle mulige former for psykologisk intervention i ledelsessammenhænge. Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi og lektor i idrætspsykologi på Institut for Idræt ved Københavns Universitet, gør op med disse inflatoriske tendenser og fremlægger her en klar definition og orientering i forhold til coaching som ledelses- og udviklingsværktøj: Coaching skal forstås som (lederens) deltagelse i (medarbejdernes) udviklings- og læringsproces. Artiklen runder af med en skitse over forskellige konkrete værktøjer mht. til coaching som situationsbestemt ledelse til udvikling og læring. Coaching begrebets udviklingshistorie Coaching går tilbage til det 19. århundrede, hvor en coach på de anglo-amerikanske universiteter fungerede som støtteperson ved de studerendes forberedelse til eksamen og idrætslige konkurrencer. I dag er en coach i det engelske og amerikanske sprogbrug en almindelig træner, der tager sig af de alsidige opgaver i forbindelse med træning og konkurrence, hvilket også inkluderer den mentale forberedelse, som har en stigende betydning i idrættens verden. På engelsk/amerikansk er coaching inden for idrætten kun et synonym for undervisning og træning. Dermed bidrager

2 idrætspsykologien ikke nødvendigvis til den ønskværdige specificering af coaching som ledelsesog udviklingsværktøj. Denne tendens afspejler sig også i erhvervslivets brug af begrebet. I 1970erne kunne man i USA observere en overførelse eller transfer af idrætspsykologiske begreber til management verdenen. Begreber som motivation, toppræstation, mental styrke og competition fik en positiv attitude inden for erhvervslivet. Den generelle psykologisering af samfundet siden midten af 1980erne førte til en tiltagende orientering mod udnyttelse af ledernes og medarbejdernes psykiske ressourcer. Den organisationseksterne coach indtog erhvervslivet som psykologisk rådgiver, først som en slags støtteperson og supervisor til topledere, senere som træner for mange forskellige personalegrupper. Og i dag er vi nået til et punkt, hvor coaching bruges til mange forskellige former for psykologisk udvikling og rådgivning inden for erhvervslivet (Rauen, 1999). Coaching er blevet et smart nøglebegreb og et mindre "farligt" ord at bruge end psykologi. Desuden kan enhver i dag kalde sig coach. Betegnelsen psykolog er i Danmark en beskyttet erhvervsbetegnelse. Mange coaches med rødder inden for idræt og militær benytter sig af denne metafor for dermed til tider at kunne kamuflere deres ringe eller manglende psykologiske uddannelse. Personalechefer går nogle gange i denne fælde. Der burde dog høre mere til end at bruge billeder fra idræt eller militær til et par gode historier for at "tænde" erhvervslivet. Coaching som en situationsbestemt ledelsesform De amerikanske organisationsforskere Hersey & Blanchard (1993) har udviklet en model, hvor der defineres fire forskellige ledelsesformer. Ledelelsesformen vælges ud fra en bedømmelse af medarbejdernes parathed og udviklingsniveau i forhold til den specifikke arbejdsopgave. I sin konkrete udformning er modellen blevet kritiseret (se fx Nicholls, 1985). Konkluderende kan man dog fastholde. I den situationsbestemte ledelse bør man tilstræbe en udvikling fra styring over vejledning til coaching for til sidst at kunne delegere opgaven fuldstændigt. Denne udvikling i ledelse kendetegnes ved aftagende opgaveorientering, dvs. styring fra lederen og ved en stigende relationsorientering, dvs. socio-emotionel understøttelse. Coaching kan dermed beskrives som ledelsesform, hvor graden af styring fra lederen er relativ lav og den socio-emotionelle understøttelse og ledernes indlevelsesevner i medarbejdernes udgangsperspektiv er relativ høj. Dermed er Whitmores (1996) definition af coaching i tråd med de

3 her fremlagte overvejelser: Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. (s. 12; egen fremhævelse) Denne forståelse af ledelse gør det muligt at se enhver medarbejder i rollen som leder - for en tid, i nogle konkrete situationer, i forhold til en konkret opgave og for en bestemt gruppe kollegaer. Ledelse er dermed ikke nødvendigvis funktionsbestemt, men kan ligeledes være opgavebestemt. Ledelsesfilosofi Bagved coaching gemmer sig en bestemt ledelsesfilosofi eller et pædagogisk-psykologisk grundsyn på udvikling og læring. Dette syn kan beskrives på følgende vis: Medarbejderens egen erfaring er den bedste lærer. Medarbejdernes konkrete relation til situation er central for lederens coaching attitude. Der skal altid tages udgangspunkt i medarbejdernes konkrete oplevelse af situationen. Målet med coaching er at udvikle den enkeltes bevidsthed i forhold til den konkrete situation. Medarbejdernes personlige mening og betydning i forhold til situationen er central og gør det dermed nødvendigt for lederen at leve sig ind i medarbejderens perspektiv. Dermed har medarbejderen hel naturligt en stor del af ansvar for egen læring, idet den enkelte bedst ved, hvad der er godt og nyttigt i forhold til sin egen udvikling og læring. Målet med coaching er at udvikle den enkeltes evner til selvregulering. Udvikling og læring som proces Den traditionelle forståelse af ledelse fokuser på indlæring af produkter, og ledelsen vil være styret af instruktioner og beskeder. I coaching som ledelsesform forstås udvikling og læring som en proces, der bestemmes af følgende dimensioner: Lederen fokuser på opgaven og situationen, som indkredses og defineres sammen med medarbejderne. Lederen forsøger at sætte sig ind i medarbejderens perspektiv og syn. Relationen til medarbejderen har høj prioritet. Der skal sættes fokus på den implicitte eller erfaringsbaserede viden om situationen. Situationen skal belyses ved hjælp fornemmelse og det konkrete erfaringsgrundlag, endda intuitionen skal

4 spille en rolle. Hvad der er svært at formulere i ord, er tit det mest betydningsfulde og centrale for situationens forståelse. I arbejdssammenhæng, som ikke udelukkende er intellektuel men praktisk orienteret (håndværk, maskinvæsen, sygepleje, kirurgi, idræt etc.), skal kroppen ses som en vidensressource i sig selv. I den praktisk orienterede arbejdssituation har vi ofte vores viden i hænderne. Det drejer sig om at være sig bevidst om de kropslige ressourcer, ethvert menneske er i besiddelse af. Viden udformes og manifesteres ofte først i selve situationen. Den konkrete fornemmelse og individuelle forståelse af situationen har afgørende betydning for den enkeltes udvikling og læring. Dermed er det ofte svært at indfange den nødvendige viden på forhånd. For medarbejderen er det ofte vigtigere at udvikle sit eget arbejdsmønster og individuelle rutiner end at arbejde på basis af regler, der kan virke fastlåsende og indskrænkende i forhold til en maksimal udvikling af egne ressourcer. Coachingværktøj Coaching er en ledelsesform, hvor medarbejderen hjælpes til at lære, dvs. lederen og medarbejderen deltager begge i en konkret social praksis (Lave & Wenger, 1991). Coaching går ud på at stimulere medarbejdernes bevidsthed og dermed medvirke til en fordybelse af medarbejdernes oplevelse og erfaringsgrundlag i forhold til den givne sociale praksis. I modsætning til den traditionelle ledelsesform, som bygger på instruktion, drejer det sig i coaching om at udvikle medarbejdernes evner til selvregulering. I det følgende præsenteres nogle forslag - et ledelsesværktøj til coaching - som netop skal være med til at udvikle medarbejdernes evner til selvregulering i forhold til den konkrete arbejdssituation og - organisation: En idealtypisering i forhold til den rigtige løsning (fx ved at sige: Sådan plejer vi at gøre... ) bør undgås. Det er medarbejderen, der på baggrund af egen erfaring og refleksion over de givne betingelser skal udvikle sin løsning i forhold til situationen. I et team drejer det sig om at udvikle en fælles løsning, som generes på basis af samtlige deltageres aktive bidrag til situationens fortolkning. Spørgsmål til situationens beskaffenhed og udformning fremmer medarbejdernes opmærksomhed for situationen.

5 Det centrale er, at medarbejderen relaterer sig selv til situationen, skaber sin mening og dermed sættes i stand til at udvikle egne løsningsstrategier. Lederen og medarbejderen gør klogt i at sætte fokus på opgavens hensigter: Hvilke formål ligger i situationen? Hvad vil vi opnå? Hvad er vores målsætning? Gå i dialog med medarbejderen omkring hendes/hans og dine hensigter i forhold til den specifikke opgave og situationen, I befinder jer i. Denne dialog er vigtig for at udvikle et fælles perspektiv til opgaven og situationens karakter og dermed til mulige løsninger. Ved lederens mulige forbedringsforslag skal medarbejderens oplevelse og konkrete erfaringsbaggrund inddrages. Coaching - en udfordring for alle i organisationen Det kan være svært at slippe de gode gamle råd og virkelig tro på den enkeltes udviklingsevner. Går det ikke meget hurtigere at bygge på lederens mangeårige erfaring og viden? Moderne organisationer kan ikke bygge på viden fra i går. I dag har man brug for medarbejdere, der er i stand til at tænke kreativt og nyt. Lederens viden kan være forældet i forhold til den konkrete opgave og den situation, som organisationen befinder sig i. Dermed er det vigtigt, at lederen øver sig i at tænke i nye baner. Coaching skal netop udvikle medarbejdernes evner til selvregulering. Mange opgaver, der skal bearbejdes i dag, skal endda løses i teams uden det store hierarki. Her egner coaching sig som et middel til gensidig udvikling og læring i medarbejdergruppen. Det er centralt at stole på hinanden og bruge hinandens forståelse af situationen. Det er her, man kan tale om synergieffekt. Referencer Hersey, P. & Blanchard, K.H. (1993). Managment of organizational behavior. 6th edition. London: Prentice Hall. Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. Nicholls, J.R. (1985). A new approach to situational leadership. Leadership-and-Organization- Development-Journal 6, 4, 2-7. Rauen, C. (1999). Coaching (Kap. 2: Begriffsbestimmung; s ). Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie Whitmore, J. (1996). Coaching på jobbet. København: Asschenfeldts Nye Forlag.

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere