Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar Refusionsreformen har stor indflydelse på hele områdets økonomi. Refusionsreformen er forbundet med stor usikkerhed på grund af manglende opdateret data i budgetlægningsfasen. Derfor kan der forventes ændringer i størrelsen af de forskellige bevillinger og ydelser, når de faktiske udgifter og indtægter fremkommer. Reformen betyder at refusioner på ydelser til kommunerne ikke længere baseres på den indsats kommunen giver borgeren, men udelukkende på den samlede længde borgene tilbringer på offentlig forsørgelse. Refusionen fra stat til kommune fordeler sig på følgende måde: 0-4 uger 80% 5-26 uger 40% uger 30% Uge 53-20% Ændringen af refusionssystemet betyder at kommunen ikke længere kan opnå økonomiske gevinster ved at aktivere borgere på høj refusion. Der vil således ikke længere være budgetmål for dette. Den økonomiske gevinst opnås ved at begrænse borgerens samlede tid på offentlig forsørgelse. Fra 2016 er udgifterne til førtidspension flyttet fra Social- og Ældreudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Udgifterne til dette udgør 181,7 mio. kr. i Hele kr Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Bevilling i alt Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2016 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2015 og forventet forbrug i det kommende år. I 2014 er det imidlertid besluttet at gennemføre projektet styrket kvalitet bedre resultater. Igennem investeringer i 2014 og overslagsårene forventes en årlig besparelse, der i 2016 beløber sig til 10,4 mio. kr. Desuden blev der i 2015 vedtaget et budget, der betyder at jobcenteret i 2016 skal finde besparelser for yderligere 12,5 mio. kr.. Besparelserne findes igennem en lang række initiativer der omfatter alle ydelser, men særligt har fokus på A-dagpenge, uddannelseshjælp, konstanthjælp og sygedagpenge. Disse besparelser er indregnet i budgettet Tilbud til udlændinge Hele kr Introduktionsprogram Introduktionsydelse Beboelse udlændinge/flygtninge Repatriering Bevilling i alt

2 2 of 11 Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2016 er, at kvoten er på 131. Udlændingestyrelsen har dog gjort opmærksom på at kvoten kan blive justeret i Der er i budgettet også indregnet udgifter til familiesammenførte. Budgetposten dækker også over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationsloven, blandt andet udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet, enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter vedrørende børn. Staten refunderer 50% af udgifter til hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. 35 er mod tilbagebetaling. Til Udlændinge er der budgetteret med følgende tal for 2016: Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Budget 2015 Budget 2016 Kontanthjælp udlændinge 0-4 uger 80% 21 Kontanthjælp udlændinge 5-26 uger 40% 69 Kontanthjælp udlændinge uger 30% 50 Kontanthjælp udlændinge over 52 uger 20% 108 Integrationsydelse 0-4 uger 80% 6 Integrationsydelse 5-26 uger 40% 19 Integrationsydelse uger 30% 14 Integrationsydelse over 52 uger 20% 29 I alt Alle udlændinge, der ankommer efter d. 1. september 2015, vil modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet. Der forventes at være i alt 68 HÅP der er omfattet af denne ydelse. Der forventes at være 248 HÅP på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet. Som resultat af budgetanalysen investeres der i 2016 i ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og mentorer, der skal søge at få flere borgere i selvforsørgelse Midlertidige ydelser Hele kr Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp visse flygtninge Dagpenge forsikrede ledige Kontantydelse Revalidering Ressource- og jobafklaringsforløb Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løntilskud ledige Servicejob

3 3 of 11 Seniorjob for personer over 55 år Sociale formål Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Bevilling i alt Sygedagpenge. Der har også i 2015 været stor fokus på sygedagpengeområdet. Samlet set er antallet af sager nedadgående i 2015, hvilket skyldes sygedagpengereformen. Antallet af sygedagpengemodtagere ligger dog over budget 2015, hvilket der er taget hensyn til ved budgetlægningen for På grund af refusionsreformen kan tallet for 2015 og 2016 ikke direkte sammenlignelige. Blandt andet er sygedagpenge fra 0-4 uger ikke medtaget i 2015-budgettet, da der ikke var udgifter til disse. Desuden forventes en mindre stigning i antallet af sygedagpenge på grund af færre bevillinger af revalidering og fleksjob. Til Sygedagpenge er der budgetteret med følgende tal for 2016: Sygedagpengemodtager Budget 2015 Budget uger - 80% refusion uger - 40% refusion uger - 30% refusion 119 Over 52 uger 20% refusion 180 I alt Bemærk at placeringen på refusionstrappen er baseret på den samlede tid på offentlig forsørgelse. Kommunen vil få 20% refusion på ydelsen fra 1. dag en borger er på sygedagpenge, hvis borgeren inden da har været 1 år på anden offentlig forsørgelse. Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster kr. Kontanthjælp Kontanthjælp udbetales til de personer i alderen år der: Er ledig Ikke forsikret ved en a-kasse. Ikke har formue. Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktioneres den manglende deltagelse i forhold til ydelsen). Budgettet bygger på en forudsætning om at kontanthjælp i gennemsnit koster kr. og uddannelseshjælp i gennemsnit koster kr. Til kontant- og uddannelseshjælp er der budgetteret med følgende tal for 2016: Kontant- og uddannelseshjælp Budget 2015 Budget

4 4 of 11 Kontanthjælp 0-4 uger 80% 4 Kontanthjælp 5-26 uger 40% 18 Kontanthjælp uger 30% 22 Kontanthjælp over 52 uger 20% 365 Uddannelseshjælp 0-4 uger 80% 6 Uddannelseshjælp 5-26 uger 40% 26 Uddannelseshjælp uger 30% 34 Uddannelseshjælp over 52 uger 20% 203 I alt Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette er der flere årsager til. I budget 2016 er det vedtaget at begrænse antallet af revalidender markant. En del af disse borgere forventes at overgå til kontanthjælp. Desuden forventes det at en gruppe kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet vil overgå til almindelig kontanthjælp. Der er dog også vedtaget initiativer i budget 2016 der søger at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette drejer sig bl.a. om mere intensive forløb for en gruppe af borgerne. Der forventes en nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Dette skyldes nye tiltag som er vedtaget i budget 2016 og som er implementeret. Dagpenge forsikrede ledige Budget 2016 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2016 i gennemsnit vil have 553 bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller i løntilskud. Af de 553 bruttoledige forventes 514 HÅP at modtage enten dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse. Det forventes, at 39 HÅP er i løntilskud. Af de 39 forventes 25 HÅP at være i privat løntilskud og 14 HÅP at være i offentligt løntilskud. Til dagpenge- og arbejdsmarkedsydelser er der budgetteret med følgende tal for 2016: Dagpenge- og arbejdsmarkedsydelser Budget 2015 Budget 2016 Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion 12 Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion 152 Dagpenge uger - 30% refusion 139 Dagpenge Over 52 uger 20% refusion 191 Arbejdsmarkedsyd. 0-4 uger - 80% refusion 0 Arbejdsmarkedsyd uger - 40% refusion 0 Arbejdsmarkedsyd uger - 30% ref. 1 Arbejdsmarkedsyd. over 52 uger 20% ref. 19 I alt bruttoledige fuldtidspersoner

5 5 of 11 Stigningen i antallet af borgere på ydelse skyldes bl.a. den nye refusionsreform der afskaffer karensperioden (0-4 uger), samt et fald på 55 HÅP i antallet af borgere i løntilskud. Der er primært indlagt en nedgang i offentlige løntilskud, da effekten af disse er ganske lav. Samtidig er der indlagt et fald i ledigheden baseret på ledighedsskøn fra finansministeriet. Kontantydelse Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Ydelsen er midlertidig og udfases i løbet af Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Til kontantydelse er der budgetteret med følgende tal for 2016: Kontantydelser Budget 2015 Budget 2016 Kontantydelse 0-4 uger - 80% refusion 0 Kontantydelse 5-26 uger - 40% refusion 0 Kontantydelse uger - 30% ref. 1 Kontantydelse over 52 uger 20% ref. 9 I alt 0 10 Revalidering Kommunale udgifter til denne ydelse vil stige markant på grund af refusionsreformen. Desuden har revalidering ikke vist den ønskede effekt. Derfor blev det i begyndelsen af 2015 besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere. Til revalidering er der budgetteret med følgende tal for 2016: Revalideringsydelser Budget 2015 Budget uger - 80% refusion uger - 40% refusion uger - 30% ref. 2 Over 52 uger 20% ref. 88 I alt Nedgangen på revalidering vil betyde stigninger på sygedagpenge og kontanthjælp. En nedgang i revalidering vil også medføre færre driftsudgifter, idet gennemsnitsudgifterne til revalidering er væsentligt højere end andre målgrupper. 6

6 6 of 11 Fordelingen på af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Data er fra 2014 Ressource- og jobafklaringsforløb Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2016 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 85 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse. Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder at det efter 22 ugers skal vurderes om borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De personer der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge vil kunne få jobafklaringsydelse. Lovens intention er at sikre at ingen der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2016 bygger på en forudsætning af, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 135 bruttoledige (bruttoledige fuldtidspersoner) på jobafklaringsforløb. Til ressource- og jobafklaringsforløb er der i 2016 budgetteret med følgende tal: Ressource- og jobafklaringsforløb Budget 2015 Budget 2016 Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion 0 Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion 3 Ressourceforløb uger - 30% ref. 7 Ressourceforløb over 52 uger 20% ref. 75 Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion 1 Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion 9 Jobafklaringsforløb uger - 30% ref. 21 Jobafklaringsforløb over 52 uger 20% ref. 104 I alt bruttoledige fuldtidspersoner Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster kr. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til løntilskud i såvel offentlig som privat regi (herunder løntilskud i Syddjurs Kommune) og til personlig assistance. Sociale formål Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Aktivloven, blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning. Udgifter til enkeltudgifter og flytning dækker over udgifter efter 81 og 85. Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter 82. Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp. 7

7 7 of 11 Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. 81 er mod tilbagebetaling. Løntilskud ledige Der er budgetteret med i gennemsnit 39 personer i løntilskud med en gennemsnitsløn på kr. Der er budgetteret med 15 offentlige og 24 private stillinger med løntilskud. Løntilskud ledige Budget 2015 Budget 2016 Privat løntilskud Offentligt løntilskud I alt I 2014 og årene før havde Syddjurs kommune pligt til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for de ledige både ledige fra Syddjurs kommune og omegnskommuner. Tidligere blev kommunen tildelt en kvote fra Beskæftigelsesministeriet. Med den nye beskæftigelsesreform frafalder denne kvote. Syddjurs kommune har i de seneste år haft et faldende antal offentlige løntilskud. Desuden betyder den faldende ledighed at antallet af private løntilskud også forventes at falde. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, samt til ordinær uddannelse Permanente ydelser Hele kr Førtidspension efter 1. juli Førtidspension før d. 1. juli Ledighedsydelse Løntilskud fleksjob Bevilling i alt Førtidspension efter 1. juli 2014 Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 152 HÅP i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til 59 i 2014 på grund af førtids- og fleksjobreformen, der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal. Førtidspension før d. 1. juli 2014 Gælder for førtidspensionister bevilliget før d. 1. juli Der forventes i alt HÅP. Dette dækker over 101 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998 der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden 245 HÅP bevilget før 2003 omfattet af 35% refusion fra staten, samt HÅP bevilget efter 2003 med 35% refusion fra staten. Der er desuden borgere der har fået bevilget førtidspension inden De er imidlertid omfattet af 100% fra staten. 8

8 8 of 11 Udbetalingen af førtidspensionsområdet er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen. Ledighedsydelse Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres med 175 personer på ledighedsydelse. I forbindelse med den nye refusionsreform gør særlige overgangsregler sig gældende for borgere på ledighedsydelse. Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar I forbindelse med refusionsreformen er denne gruppe omfattet af særlige overgangsregler. Det betyder, at alle borgere, der er visiteret til fleks inden denne dato, fortsætter på tidligere refusionsregler indtil borgeren gen-visiteres. Dette sker hver 5. år. Således vil alle i denne gruppe overgå til det nye refusionssystem i løbet af 5 år. For denne gruppe gælder det, at staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen. Såfremt en borger bevilges fleksjob imens borgeren er omfattet af disse regler, vil fleksjobbet også være omfattet af de gamle regler. Vedr. sager visiteret til fleksjob i perioden 1. januar juni 2014 De samme regler gælder som for borgere, der er visiteret før d. 1. januar Bevilges borgeren fleksjob vil dette dog være omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes samlet 35 HÅP i de 2 overgangs- målgrupper Vedr. sager visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 Borgere der er visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes 140 HÅP i denne målgruppe. Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal: Ledighedsydelse Budget 2015 Budget 2016 Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref. 0 Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref. 2 Ledighedsyd uger - 30% ref. 3 Ledighedsyd. over 52 uger 20% ref. 135 Ledighedsydelse med lav refusion Ledighedsydelse med høj refusion 15 5 Ledighedsydelse i over 18 måneder 27 5 I alt

9 9 of 11 Der forventes en samlet stigning på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at stige. Dette skyldes ikke mindst, at reglerne for tilkendelse af fleksjob er lempet i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen i Fleksjob og skånejob Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2015 været stigende. I budget 2016 forventes den samme udvikling som i Der budgetteres med 834 fleksjobbere. Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der budgetteres med 30 i skånejob for De overgangsregler der er beskrevet under ledighedsydelse er også gældende for fleksjob. Til fleksjob og skånejob er budgetteret med følgende tal: Fleksjob og skånejob Budget 2015 Budget 2016 Fleksjob Skånejob Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion 1 Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion 11 Fleksjob uger - 30% refusion 14 Fleksjob over 52 uger - 20% refusion 309 I alt Der forventes en samlet stigning på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse forventes at stige. Dette skyldes ikke mindst, at reglerne for tilkendelse af fleksjob er lempet i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen i Der arbejdes imidlertid på at nedbringe antallet af ny-tilkendelser, hvilket er et mål i beskæftigelsesplan Dette betyder, at stigningen på sigt skal begrænses Arbejdsmarkedsindsatser Hele kr Projektcenter Syddjurs Jobcenter, beskæftigelse generelt Jobkonsulenter Produktionsskoler Ungdomsudd. unge særlige behov Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Ungdommens uddannelsesvejledning Pulje til højskoleophold Beskæftigelsesordninger

10 10 of 11 Bevilling i alt Arbejdsmarkedsindsatser dækker over følgende aktiviteter. Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne. Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb. Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Projektcenter Syddjurs Projektcenter Syddjurs leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret samt den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Projektcenteret har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige de har indtægter på niveau med deres udgifter. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2016 budgetteret med 47 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af kr. Budgettet hertil udgør i alt 11,0 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost lå i 2014 under SÆ-budgettet, men er fra 2015 flyttet til AU s budget. Bemærk at en væsentlig del af budgettet til STU ligger under beskæftigelsesordninger. Produktionsskoler. Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med ca kr. i grundtilskud og 3,3 mio. kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 67 HÅP. EGU. EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og udbydes af kommunen. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det overordnede administrative og faglige ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-Djursland, evt. som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syddjurs Kommune betaler sin andel af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt. 11

11 11 of 11 Beskæftigelsesordninger Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor de største er udgifter til mentor samt udgifter til STU bevilget under LAB-loven. Desuden en række mindre udgiftsposter til hjælpemidler og jobrotation. 12

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr. Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.) Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Kontanthjælp 468 430 456 455 456 Uddannelseshjælp 158 175 168 170 169 Kontant/uddanelseshjælp i alt 626 605 624 625 - - - - - - - - - - 104

Kontanthjælp 468 430 456 455 456 Uddannelseshjælp 158 175 168 170 169 Kontant/uddanelseshjælp i alt 626 605 624 625 - - - - - - - - - - 104 Jobcenter Middelfart - antal sager målt pr. månedsultimo - personer/månedsult. - Budget 15 31.12.14 31.1.15 28.2.15 31.3.15 3.4.15 31.5.15 3.6.15 31.7.15 31.8.15 3.9.15 31.1.15 3.11.15 31.12.15 Gnm.sn./md

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Ulrik Petersen KL ulp@kl.dk 1 Styring via refusion Historisk udgangspunkt 50 % Over tid øget kommunalt finansieringsansvar Differentieret

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandling stider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage nedsat fysisk eller

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Beskæftigelses- og uddannelsesstrategi 2011 Beskæftigelsesudvalget. Den 18. marts 2011. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Emne Beskæftigelses- og uddannelsesstrategi 2011 Beskæftigelsesudvalget. Den 18. marts 2011. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Emne Til Beskæftigelsesudvalget Den 18. marts 2011 I det følgende redegøres for de overordnede pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats i Aarhus Kommune samt principperne for tilrettelæggelsen

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016. Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.

Læs mere

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat 214 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark Notat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTRODUKTION TIL PERSONTYPEBEREGNINGER... 4 3. RESULTATER... 6 3.1. RESULTATER: UNG ÅBENLYST UDDANNELSESPARAT

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Refusionsreformen 2016

Refusionsreformen 2016 Refusionsreformen 2016 Agenda Hvad går reformen ud på? Sammenligning med andre kommuner Effekter på beskæftigelsesindsatsen Reformen indeholder en trappemodel Refusionen på borgerens ydelse afhænger af

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 483,4 479,3-4,1

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere