Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person"

Transkript

1 Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt forslag med mange gode elementer som vi principielt kun kan bakke op omkring. KMS-2 G Når man læser forslaget dukker der et spørgsmål op. Vil forskellige typer af opslag give anledning til ændringer i det beskrevne interface? Med typer af opslag menes der masseopslag vs. enkeltopslag. Man kunne jo godt forstille sig at der er forskel i interface afhængig om der f.eks. skal findes alle personer indenfor et givet område der opfylde nogle givne kriterier i forhold til at finde én person der opfylder nogle givne kriterier. KMS-3 G Specifikationen virker Forslag til ændring 1

2 KMS-4 8 Forudsætninger for arkitekturen som om den sætter sig mellem 2 stole, idet den blander det generelle sammen med det specifikke. Det ville være en klar fordel hvis der skete klar opdeling i hvad der er generelt for alle, eller sagt med andre ord er grunddata, og hvad der mere domæne/anvendelsesspe cifikt. F.eks. er SundhedOplysninger og PersonRelationList ikke generelle men domæne/anvendelsesspe ficikke og bør derfor ikke være med i interfacet da disse informationer mere hører hjemme i andre domæner/anvendelsomr åder. Afsnit 1 T Det er, som det også fremgår af teksten, lettere problematisk at der ikke er nogen national løsning på hvordan at UUID tildeles. Her kan man måske med fordel se hvad INSPIRE (se gør. Her har man valgt en løsning hvor der anvendes en kode der unik indenfor et codespace sammen med det aktuelle codespace. Eksempel: Hvis mat-01 er helt entydig indenfor KMS codespace som kunne være Det vil sige at en 2

3 KMS-5 9 Begrebsliste Tabel 1 T Der er en række begreber i begrebslisten der i forklaringen åbne for behovet for nye forklaringer ligesom der er en række forkortelser der også bør stå defineret et eller andet sted. Det mest logiske sted til forkortelser ville være i begrebslisten. KMS-6 9 Note 7 G Når man læser note 7 dukker spørgsmålet op. Kan noten forstås på den måde at der indenfor en overskuelig fremtid kommer en version 2 af det dokument der her bliver kommenteret på således at der vil være en relation til den omtalte fællesoffentlige topontologi? KMS-7 11 Informationsmodel for Person Figur 1 T Der er flere af datatyperne i de klasser der ikke helt er til at gennemskue hvad de indeholder. UUID kunne se på følgende måde: Definer følgende begreber fra begrebslistens forklaringer: National erstatningspersonnummer, har det samme opbygning, struktur og intelligens som CPR? Hvad er en serviceanvender? Hvad er en serviceudbyder? Forklar hvad følgende forkortelser dækker over: BBR CPR CVR De steder hvor datatyperne ikke er enten OIO-elementer eller f.eks. integer, boolean eller tekst bør de fremgå af modellen. KMS-8 11 Informations- Figur 1 T I specialiseringen af Tilpas modellen i henhold til 3

4 model for Person KMS-9 11 Informationsmodel for Person KMS Informationsmodel for Person Part er der p.t. 2 klasser Virksomhed og Person. Men der burde måske være en tredje klasse ( Gruppe ), der kan håndtere flere personer. Flere personer der er grupperet kunne f.eks. være en fritidsklub eller skoleklasse. Figur 1 T I klasserne PersonAttributListe, PersonTilstandListe og PersonRelationsListe er der en attribut med betegnelsen < > med kardinaliteten Attributnavnet giver ikke rigtig nogen mening og virker mere som pladsholdere for nogle fremtidige ukendte attributter. Figur 1 T Klasserne Sundhedsoplysninger og PersonRelationListe er med i en generel model der beskriver en person. Disse klasser hører vel mere hjemme i andre domæner? Alle de mere domænespecifikke kommentaren. Enten bør der være reelle navne bag attributten < > eller også bør de slettes. Som det er nu virker det mere som om attributten er sat på pladsholder for eventuelle andre og derfor ikke bør være med i den endelige model (som det her vel må siges at være i en eller anden udstrækning) Ved accept: slet disse klasser da de hører hjemme i fagspecifikke domæner. 4

5 informationer (som f.eks. de informationer der er klassen Sundhedsoplysninger ) kan man opføre i de domænespecifikke modeller og knytte dem til person via UUID en i klassen Person KMS Person Afsnit 1 R I teksten står der følgende: Det kunne være under hospitalsindlæggelse, uden vedkommende er i stand til at opgive sit personnummer eller som arrestant uden villighed til at opgive sit personnummer. Det kunne vel også tænkes at man i forskellige relationer havde behov for at lave anonyme undersøgelser? KMS Person.registre ring Afsnit 1 T I teksten står der følgende: Registrering udtrykker et systemtidsperspektiv, og således er det et krav, at der bliver skabt en ny registrering ved hver dataændring. Det fremgår bare ikke hvad det er der registreres og Tilføj anonyme undersøgelser til listen af tilfælde hvor personnummer ikke vil være en oplysning man samler. Forklar hvad det er der registreres og hvad dataændring kan indebære. 5

6 KMS Attributter.Pers onattributliste KMS Attributter.Pers onegenskaber KMS Attributter.Pers onegenskaber hvad en dataændring kan indebære. Afsnit 1 T I teksten står der Person indeholder tre attributgrupperinger defineret i de tre klasser PersonEgenskaber, RegisterOplysninger og SundhedOplysninger. I forhold til den sidste oplysning Sundhedsoplysning henvises der til kommentar KMS-6 Tabel 4 R/T I Figur 1 er der til alle attributter angivet en kardinalitet, denne fremgår ikke af denne tabel. Det vil være klart at foretrække at der er fuld overensstemmelse mellem figur 1 og denne tabel således at der ikke skal bladres frem og tilbage mellem figur 1 og tabel 4. Tabel 4 T I beskrivelsen til værdisættet KontaktKanal angives der nogle yderligere attributter som ikke umiddelbart fremgår af Se KMS-6 Tilføj en kolonne der angiver kardinaliteten for de enkelte attributter. Værdisættet er i virkeligheden en kompleks datatype. Denne datatype bør beskrives nærmere et eller andet sted. 6

7 KMS Attributter.Reg isteroplysning er KMS Sundhedoplysn inger KMS SundhedOplys ninger modellen i figur 1. Det drejer sig om kontekstfelt og samtykke Afsnit 1 T I beskrivelsen af RegisterOplysninger er der nævnt nogle klasser: UdenlandskBorgerData, UkendtBorgerData, og CPRdata disse klasser er ikke sammenfaldende med de klassenavne man finder i fig. 1 Overskrift T/R Se KMS-6 Se KMS-6 Tabel 8 T/R Der er ikke overensstemmelse mellem hvad der står i figur 1 og tabel 8. I figur 1 er der en attribut [virkning] i klassen SundhedOplysninger, Denne attribut mangler i tabel 8, hvis den skal være der overhovedet? KMS Tilstande Overskrift R/T Der er ikke overensstemmelse mellem hvad der står i figur 1 og overskriften. Der findes ikke en klasse der udelukkende hedder Tilstande. KMS Tilstande Afsnit 2 R/T Der er i teksten defineret to tilstandsdimensioner PersonCivilStatus og 7

8 LivStatus. I figur 1 har ikke de samme navne på tilstande KMS Relationer Overskrift R/T Der er i teksten tilsyneladende beskrevet klasse med navnet Relationer. Denne findes ikke i fig. 1. I fig. 1 hedder den tilsvarende klasse PersonRelationListe. Det vil sige der er ikke overensstemmelse med figur 1 og teksten. KMS Operationer Tabel 13 T I figur 1 er der tilsyneladende ikke nogen klasse med navnet Operationer. Da klassen er beskrevet her bør den vel også fremgå af figur 1, eller omvendt for den sags skyld. KMS Kontaktkanal Figur T/R For det første: der er ikke noget figurnummer på denne figur og det bør der være. For det andet: ifølge teksten er klassen KontaktKanal en abstrakt klasse. Til denne er der associeret 3 klasser via en komposition. Skulle det ikke være specialisering (nedarvning), da de tre Til det første punkt. Tilføj figurnummer. Til det andet punkt. Enten skal der ændres i teksten så klassen KontaktKanal ikke længere er en abstrakt klasse og kompositionerne kan beholdes, alternativt udskift kompositionerne med subtyper. 8

9 klasser mere har karakter af subklasser til KontaktKanal? 9

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere