Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER"

Transkript

1 Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER

2 Opgave, mandat og udfordring! Uderummet og aktiviteter i det fri med fokus på rammernes betydning for oplevelsen og gerne belyst ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv reflektere og få ny viden og indsigt i teoriområdet, friluftsliv efterlyses der lidt mere teori, hvorfor og hvad sker der med os, når vi bevæger os udenfor i andre rammer end de kendte i hallen. Hvilke muligheder og begrænsninger. Deltagerne efterlyser ofte simple redskaber til at gøre noget aktivt, tæt på hvor den sindslidende bor. Så ude oplevelser bliver andet end gå tur osv.

3 Indfaldsvinkel - perspek;v Historisk Kulturanaly;sk Pædagogisk NB! Ikke ii. social psykiatrien!

4 Udgangspunkt - baggrund Forskningsprojektet Friluftsliv i det 21. århundrede (Andkjær 2003). Ph.d. afhandlingen Friluftsliv i Danmark unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv (Andkjær 2008) Friluftsliv natur, samfund og pædagogik (Bentsen, Andkjær, Ejbye-Ernst, 2009)

5 Plan Begrebet friluisliv Lidt friluishistorie FriluIsliv i dag Pædagogik og sundhed Prak;ske ideer og inspira;on

6 FriluIsbegrebet! Før fik man bare ondt i skuldrene og benene, når man levede frilu8sliv, nu får man også ondt i hovedet! (Faarlund in Isberg 1998)

7 To perspek;ver på friluisliv HverdagsfriluIslivet det brede friluisliv Spontant og/eller tradi;onsbestemt Venner og familie Uformelt det civile samfund Procesdiskurs (mesterlære, bedstefar- pædagogik) Det ins;tu;onali- serede, pædagogisk iscenesawe friluisliv Nogen vil noget med nogen! Formaliseret, ins;tu;onel kontekst Proces eller styringsdiskurs

8 Officielle definitioner DK... en lang række menneskelige aktiviteter, der foregår i fritiden uden for hjemmet, arbejdspladsen og sportspladsen, og som vælges af lyst. Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999, s. 453 Friluftsliv er det at dyrke udendørs aktiviteter i fritiden, samt aktiviteter som i forsknings og undervisningssammenhæng sigter mod at kvalificere hertil Agger & Tind 2003, s.11

9 Friluftsliv som begreb Analytisk videnskabelig tilgang - modsat normativ, værdiorienteret (Pedersen 1999, Tordsson 2003, m.fl.) Friluftsliv som en historisk betinget kulturel konstruktion Mange forskellige udtryk og betydninger Udvikles og ændres i forhold til tid og rum Friluftsliv som et særligt nordisk begreb og fænomen

10 FriluIslivets centrale karakteris;ka og værdier

11 De grønne bølger (Eichberg/Jespersen, 2001) Tre bølger ca. 100 års interval Nye aktiviteter i naturen Et andet (nyt?) natursyn En bevægelse ud En (implicit/eksplicit) protest mod udviklingen Modbevægelse - alternativ livsform/værdisæt

12 J.T.Lundbye 1847, EIerårslandskab

13 Der er et yndigt land Adam Oehenschläger, 1819

14 Spejderne, fra o. 1905

15 Ak;v ferie, kanoture, jogging

16 Miljøbevægelser (friluisliv?)

17 Den tredje grønne bølge O ? Energikrise begrænsede ressourser, økologisk debat Øget interesse for naturen Nye ak;viteter i naturen, jogging, ak;v ferie Nyt natursyn debat om natur, natur som et rela;vt fænomen FriluIsliv sat på den pædagogiske dagsorden

18 Nye roller

19

20

21 NB! Der er ikke skarpe grænser mellem de enkelte kategorier Den enkelte deltager i friluftsliv deltager (ofte) i flere forskellige kategorier/aktiviteter på forskellige tidspunkter (situationsbetinget deltagelse) De enkelte institutioner, foreninger eller organisationer tilbyder flere former for friluftsliv Mere konkurrence marked for friluftsliv (kommercialisering) Mindre ideologisk orienteret friluftsliv (institutionalisering) Nye former - påvirkning udefra (modernitet og globalisering)

22 To forskellige motivmønstre Det enkle friluftsliv natur og landskab den ydre natur processen det at være i naturen Adventure krop og træning den indre natur produkt effekt eller resultat relateret til krop og fysisk sundhed

23 Den nordiske tradition for friluftsliv Turen Den lille gruppe Medansvar og deltagelse Situationsbestemt vejledning Helhedsorienteret pædagogisk oplæg Naturen - undren og refleksion Tur efter evne som sikkerhedsprincip Søren Andkjær, SDU, IOB

24 .glem ikke kaffekoppen!

25 Adventure Ak;viteten skal rumme en form for (oplevet) risiko Deltagerne skal gøre en indsats for at klare opgaven eller udfordringen Der er en form for uvished omkring udkommet/resultatet (eier Ewert 1989)

26 Du ved aldrig hvad det er du kommer ;l!

27 Pædagogik og erkendelsesopfawelse Proces og selvudvikling Mål og styring Og han har ikke levet, som klog på det er blevet han ej først havde kær (Grundtvig) Kærlighed gør blind (Grundtvig) Vi passer på det, vi ved noget om (Gatatea 3, ekspedi;onen)

28 Nansen Men en viggg side av idrehen skulde jo netop være frilu8slivet: dehe at komme sig bort fra de mange, bort fra det evindelige jaget, den forvirrende larm, hvori vort liv saa alt for meget føres komme ut i naturen, ut i det store rum. Det står for mig som den største side ved frilu8slivet I de store bysamfund gnis menneskene uafladelig mot hverandre, kantene slipes av og mere end det; og hvad er det, som bliver igjen av de fleste? Runde glahe nummere og selskabsmennesker. Men karakterer? Aa en bliver Glslut saa lutende lei al denne rundheten. Nansens tale på den Norske Turisiorenings møde for skoleungdommen, juni Gengivet i Den Norske Turisiorenings Årbog 1922

29 Naturens åbne ;ltale Naturens åbne Gltale indebærer at vi møder et oplevelses- og handlingsrum, som i høj grad struktureres af os, af vore valg, personlige meningskriterier og handlinger, og dehe bekræ8er os som meningssøgende og meningsskabende enkelgndivider. Tordsson, Bjørn: PerspekGv på frilu8slivets pædagogik. Haderslev, CVU Sønderjylland 2006, s. 80

30 Handlekompetence (Rønholdt & Peitersen, 2008)

31 Det fysiske rum - sundhed Synet af natur - helbredende! (Ulrich, 1984) Spontan opmærksomhed, ubevidst sansning (Kapland & Kapland, 2004) Grahn: 8 basis-kvaliteter i det fysiske miljø (Grahn, 1996) Mygind: udeskoler - fysisk aktivitetsniveau (2002) Hansen: brug af grønne områder - oplevelse af livskvalitet/sundhed (2005) Søren Andkjær, SDU, IOB

32 Natur og landskab to perspektiver Rum ( space ) Arena eller bane for aktivitet Funktionelt ift. bestemt formål (fx træning/motion, teambuilding) Kan erstattes/udskiftes Sted ( place ) Det særlige sted, fx kulturhistorisk Forbundet med følelser, genkendelse og identitet Kan ikke erstattes/udskiftes (Tuan 1980, Raffan 1993, Wattchow 2007)

33 Refleksioner og diskussion Udgangspunktet: målgruppen og konteksten (bl.a. De fysiske rammer)? Hvad er (lærings- )målene? Hvilken form for friluisliv/udeliv er relevant? Hvordan mo;vere, engagere og formidle? Hvordan bruge natur og landskab? Hvordan skabe en varig interesse og mo;va;on?

34 Konkrete forslag, 1 (NB! Målgruppe tid og rum???) Tage på tur det klassiske friluftsliv (enkelt, lille gruppe, mad, samling, lokalområde, transportform, overnatning) Lege i naturen Find dit træ Skovstratego Fangelege - gemme Adventure gruppe-udfordringer Fra A B, forskellige transportformer Ukendt rute og udfordringer Teambuildingøvelser Samarbejde og kommunikation Roller, ansvar m.m.

35 Konkrete forslag, 2 (NB! Målgruppe tid og rum???) Kreative udfordringer Småhåndværk Landart Teknologi GPS - geocaching Indretning af nærområde Lejrplads m. Bål, shelter el. Lign Naturfittness redskaber Ruter

36 Inspira;on! hwp://www.skoveniskolen.dk/ hwp://dds.dk/ hwp://www.naturstyrelsen.dk hwp://www.gerlevlegepark.dk/ hwp://www.loa- fonden.dk/ hwp://www.friluisraadet.dk/ LiWeratur om FriluIsliv, basis- friluisliv (bl.a. No, Sv.) Lege, friluisak;viteter (idræwen) Håndværk, krea;vitet bl.a. Kunstnere, naturvejledere Adventure (race) og Teambuilding (engelsksproget liw.)

37 Refleksioner og diskussion Udgangspunktet: målgruppen og konteksten (bl.a. De fysiske rammer)? Hvad er (lærings- )målene? Hvilken form for friluisliv/udeliv er relevant? Hvordan mo;vere, engagere og formidle? Hvordan bruge natur og landskab? Hvordan skabe en varig interesse og mo;va;on?

Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv

Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv Søren Andkjær Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2005-02-08

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Samlet rapport. Søren Andkjær og Jan Arvidsen. Institut for Idræt og Biomekanik. Syddansk Universitet

Samlet rapport. Søren Andkjær og Jan Arvidsen. Institut for Idræt og Biomekanik. Syddansk Universitet Samlet rapport Søren Andkjær og Jan Arvidsen Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Tryg i Naturen En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 83 november 2010 Temanummer om natur- og friluftslivsuddannelser i Danmark forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen

Læs mere

At stikke hovedet ind i naturen. Et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform

At stikke hovedet ind i naturen. Et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform At stikke hovedet ind i naturen Et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform Peter Bjerg Jørgensen Hovedfagsoppgave v/høgskolen i Telemark, Avdeling for Allmenne Fag i samarbeid med Norges

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Når skolen tages ud af skolen

Når skolen tages ud af skolen MONA 2007 4 25 Når skolen tages ud af skolen Trine Hyllested, Holbæk Seminarium Artiklen tager udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen Når læreren tager skolen ud af skolen. Der redegøres for de afsnit der omhandler

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik University Collage Sjælland- Pædagoguddannelsen György Bihari, PR10s021, 10E Velj: Lotte Stegeager Gruppenummer, 43 Naturpædagogik Bachelorprojekt om hvordan Adventure Education og naturpædagogik kan hjælpe

Læs mere

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Health improvement among children and youngsters in Greenland based

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog! 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen 2014-2015 Understøttende Undervisning & Valgfag For 6.-10.-klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere