Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling"

Transkript

1 Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige ansvar begrænse Titel eller udvide handlerummet? Afdelning 10 august 2009

2 Program for workshoppen Kort om mig selv og projekt økonomi og socialfaglig sagsbehandling Foreløbige resultater: 1. Udgiftsstyring eller økonomistyring og regnearket som central aktør 2. Grænser mellem økonomi og socialfaglighed 3. Sagsbehandlernes handleberedskaber til at håndtere økonomiske overvejelser 4. Fælles analyse af case Diskussion: Økonomifaglighed som løftestang for sagsbehandlernes handlingsmæssige råderum? Side 2

3 Organisering Processer Økonomi Redskaber Økonomi Handlinger Faglig praksis Side 3 Praksis konstrueres

4 Regnskab Budget Udgiftsstyring Økonomistyring Side 4

5 Regnearket forstærker fokus på kortsigtet udgiftsstyring 5.23 Døgninstitutioner 5.23 Budget 2011 og forventet regnskab Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep. Oktober Nov. Dec. Forv. regnskab Nedsat funktionsevne Sociale adfærdsproblemer i alt Særlig dyre enkeltsager Mellemkommunale refusioner % refusion til flygtninge Refusion 5.23 i alt Budget Diff Budget 2011 og forventet regnskab 5.24 Sikrede Forv. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep. Oktober Nov. Dec. døgninstitutioner regnskab Budget Diff. Udgifter pr. ung Objektive kriterier i alt Refusion 5.24 i alt +=merudgifter/mindre indtægter, -=mindre udgifter/merindtægter Afviger mindre end 5% Afviger mellem 5 og 10% Afviger mere end 10% Side 5

6 Fokus på udgifter = økonomi som begrænsning vi har jo hele tiden den udfordring med økonomi, at der aldrig er penge nok i kassen (Teamleder) Stor afstand mellem den socialfaglige opgave og økonomistyringsopgaven Udgiftsstyring foregår med blikket i bakspejlet som en legitimering af løsrevede faglige valg Side 6

7 Fokus på økonomi i bred forstand = hvordan gør vi det bedre?...det her handler ikke om at spare penge, det handler om at lave bedre arbejde (Afdelingschef) Økonomistyring og socialfaglighed går hånd i hånd Gensidig påvirkning mellem budget og faglige valg Side 7

8 Spektrum Det Samfundsfaglige mellem og Pædagogiske udgifter Fakultetog økonomi i sagsbehandlernes handleberedskaber Udgifter Økonomi (bredt forstået) Teknisk færdighed: Fx at vælge det billigste alternativ. Skrive prisen ned. Acceptere begrænsninger Kort tidsperspektiv Administration Refleksion: Fxhvad betyder prisforskellen for kvalitet og løsningsvalg? Udfordre grænser Langt tidsperspektiv Faglig vurdering Side 8

9 Fælles analyse af case Sagen drejer sig om den ufødte datter til en mor, der er narkoman. Sagsbehandler, Mette, har ikke selv beslutningskompetence. Men hun taler om sagen, som om det er hende, der har besluttet, at der i første omgang iværksættes familiebehandling for at undersøge morens forældreevner. Om dette valg siger Mette: Det her, det er nemlig dyrt, det koster om måneden. Det synes jeg er dyrt (...). Så derfor er der en helt klar aftale om, at der fra institutionens side skal ligge en foreløbig vurdering af, om der er noget at arbejde med: Om der er forældreevner, eller om der ikke er. Denne vurdering skal ligge efter tre måneder, hvorefter Mette tager stilling til, om de skal forlænge indsatsen mhp. at datteren kan bo hos mor eller om datteren skal anbringes. I denne periode tager Mette på besøg og de holder familierådslagning for at vurdere effekterne af indsatsen dvs. hvordan barn og mor udvikler sig. Hun understreger, at her er tale om en særlig massiv indsats og at leverandøren er valgt, fordi de har en høj faglighed og fordi kommunen har gode erfaringer med effekterne af deres arbejde. Side 9

10 Spørgsmål til casen Casenvedrører sagsbehandlers vurdering af et tvivlsspørgsmål i en sag, hvor der både kan iværksættes familiebehandling og anbringelse. I læsningen og i den efterfølgende diskussion af casen skal du forsøge at se bort fra alle de uafklarede spørgsmål og i stedet fokusere på: hvordan sagsbehandleren forholder sig til udgifter og økonomi hvad hendes tidsperspektiv(er) er Hvilke grænser der er til stede Hvordan grænserne kommer til udtryk i hendes valg hvorvidt udgiftsstyring og økonomistyring kommer til udtryk i hendes praksis Side 10

11 Diskussion: Økonomifaglighed som løftestang for sagsbehandlernes handlingsmæssige råderum? Hvordan kommer vi fra udgiftsstyring til økonomistyring? På hvilket kommunalt niveau ligger ansvaret for at prioritere Børneog ungerådgivningens ressourcer? Hvor bør ansvaret ligge i hhv. den daglige og i den langsigtede prioritering? Hvilke(n) fagprofessionel gruppe bærer / bør bære ansvaret for hhv. den daglige og den langsigtede prioritering? Hvilken betydning har det for socialrådgiverens handlerum, når der hhv. stilles eller ikke stilles faglige krav til deres økonomiske overvejelser? Hvad er implikationen af at anskue økonomi som en integreret del af socialrådgiveres faglighed? Side 11

12 Baggrundsinformation om projektet Side 12

13 Formålet med projekt Økonomi og socialfaglig sagsbehandling 1. At få viden om, hvordan socialrådgivere arbejder med økonomi og i det hele taget, hvordan økonomi og socialfaglighed spiller sammen i myndighedsarbejdet med udsatte børn, unge og familier. 2. Denne viden skal bruges til undervisningsmateriale på diplomuddannelse og masteruddannelse på børne- og ungeområdet. Ambitionen er også, at projektet skal kvalificere grunduddannelsen. Side 13

14 Undersøgelsesdesign Aktørnetværksteori Pär Nygrens handlekompetencebegreb med fokus på det relationelle element Metoder i et interaktionistiskkonstruktivistisk perspektiv Følgegruppemøder Undervisning Fagmiljøer Konferencer og FORSAs lokalarrangementer Artikelskrivning 2 ½ år Tre kommuners socialforvaltninger for udsatte børn og unge. I hver kommune: 4 observationer af teammøder 4 interview med sagsbehandlere Dokumentanalyse 4 interview med ledere og økonomimedarbejdere Kvantitativ undersøgelse af 50 sager

15 Referencer Alminde, R. et al (2008): Social analyse og handling Et refleksionsredskab i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag, København. Høybye-Mortensen, M. (2011): Velfærdsstatens dørvogtere procesregulering af visitationer på socialområdet. Depertment of political science, University of Copenhagen. Latour, B. (2008): En ny sociologi for et nyt samfund Introduktion til Aktør-netværks-Teori. Akademisk Forlag, København Law, J. (2002): Economics as Interference. Publiceret af heterogeneities.net 2011: Nygren, P. og Fauske, H. (2010): Handlekompetence og ideologi Individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk Forlag Schrøder, I.M. (2012): Økonomi på dagsorden. I Udenfor nummer tidsskrift for forskning i socialt arbejde, nr. 24, 13. årgang Schrøder, I.M. (2012a): Økonomistyring og socialfaglig sagsbehandling. Arbejdspapir 5, Institut for Socialt Arbejde, Metropol, Frederiksberg. Kan hentes på Schrøder, I.M. (2013): At samarbejde om et regneark. I: Mylund, H. (red.2013): Administration Faglighed og praksis i administrativt arbejde. Akademisk Forlag. Svensson, K. et al (2009): Handlingsmæssigt råderum i socialt arbejde. Akademisk Forlag, København Sid 15

16 Citat af John Law om regnearket som medskaber af praksis Think, then, of the spreadsheet. If this is a thing, or a fairly stable set of relations ( ) it is also, at least in relation to its use, a performance. Together with the person using it, it acts to produce effects. The argument is that it is an actor in its own right ( ) it embodies and enacts a series of relations which tend to reflect and reproduce specific social and technical agendas (John Law 2002: 27 authors highlight) Side 16

17 En sagsbehandlers eksempler på økonomiske spørgsmål i socialt arbejde hvordan er forsikringsforholdet her? Eller kan vi ellers få bevilget noget andet? ( ) Hvem betaler transporten? Hvem har ansvaret for transporten? Hvad gør vi, når mor ikke er enig med plejefamilien om, hvad transporten skal være? Hvem bevilger, at mor smider tøjet væk (det siger mor så, hun ikke gør)? Hvem bevilger, at barnet altid har brug for særlig støtte lige efter et samvær? Og så videre. (Sagsbehandler) Side 17

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Den sociale diplomuddannelse børn og unge, modul 4, Hold 10 8. maj 2014 Phd. studerende på CBS / Det Samfundsfaglige og

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvordan bliver der plads til mig?

Hvordan bliver der plads til mig? 2005-1418 Stofmisbrugernes sociale integration 2005-1663 Hvordan bliver der plads til mig? How w is there going to be at place for me? a phenomenological study of advising possibilities to the social integration

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen.

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Uden for nummer Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Økonomi på dagsordenen Bør sagsbehandlerne tage økonomiske hensyn

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG JANUAR 2011 2 Hjemtagelser og flytninger af udsatte unge et partsindlæg Januar 2011 Notat udarbejdet af LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Socialt arbejde med udsatte unge i amerikansk award-winning program

Socialt arbejde med udsatte unge i amerikansk award-winning program Ph.d. Rejsebrev fra CRF s ph.d.-studerende i Milwaukee: Socialt arbejde med udsatte unge i amerikansk award-winning program AF DITTE ANDERSEN I slutningen af mit første år som ph.d.-studerende på Center

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1-2 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1-2 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk praktiskegrunde Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1-2 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk Et sociologisk refleksivt perspektiv på BUM-modellen Skitse til en feltanalytisk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere