Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014"

Transkript

1 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober

2 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken Viborg Åbnings-/ telefontider Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Tlf.nr.: Mail: Hjemmeside: Antabusudleveringen: Åbnings-/ telefontider Mandag og torsdag: kl Tlf.nr.: Leder: Klaus Fogh Tlf.nr.: Mail: Afdelingsleder: Jan Kristensen Tlf.nr.: Mail: Fysiske rammer: Viborg Rusmiddelcenter er beliggende i en tre etagers bygning på m 2. Rusmiddelcentret er beliggende i midtbyen med gode forbindelser til bus og tog. Huset indeholder: Kælderetage Dagtilbuddet Stuen Substitutionsambulatoriet 1.sal Stofbehandlingen og Fasen 2. sal Sekretariatet og Alkoholbehandlingen Huset er ikke handicapvenligt, da der ikke er elevator i huset. Der er faste tilsyn fra Brandmyndigheden og fra Fødevarestyrelsen. Alkoholbehandling Tilbuddet er oprettet efter Sundhedslovens 141. Alkoholbehandlingens tilbud henvender sig til borgere, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af alkoholmisbrug. Der tilbydes social behandling i form af forskellige typer af samtaletilbud. Samtaletilbuddene tager afsæt i borgerens egen målsætning om et reduceret forbrug af alkohol eller ønske om afholdenhed. Formålet med samtaleforløbene er at skabe en forandring i forhold til alkoholens indflydelse på borgerens liv. Borgeren kan opnå indsigt i egen afhængighedsadfærd og opnå forståelse for de konsekvenser alkoholindtaget har / har haft for dennes liv. Herunder hvilken funktion alkohol har / har haft for borgeren. 2

3 I alkoholbehandlingen arbejder behandlerne ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor der tages udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke og har iboende ressourcer. Dermed menes, at den enkelte borger er i stand til at formulere personlige mål og mening med sit liv. Der arbejdes med en konstruktiv fremadrettet problemløsning gennem dialog og sokratiske spørgsmål. Alle behandlingstilbud tager afsæt i den kognitive misbrugsbehandling, hvor borgeren arbejder med at ændre sine tanker- og adfærdsmønstre i forhold til alkohol. De ambulante samtaletilbud kan bestå af individuelle samtaler, gruppebehandlingsforløb eller samtaler hvor partneren deltager sammen med den behandlingssøgende. Ydermere er der mulighed for at komme i døgnbehandling via Rusmiddelcenter Viborg. Borgerens sag drøftes i Alkoholteamet. Teamet består af alkoholkonsulenterne og en ledelsesrepræsentant, der også er behandlingsansvarlig. Efter en skriftlig indstilling, indeholdende blandt andet konsulentens vurdering af behandlingsbehovet og borgerens ønske om behandling, drøftes sagen på teammødet og indstilles herefter til visitation. Det Centrale Visitation, Viborg Kommune, træffer endelig afgørelse i sager om døgnbehandling. Såfremt borgeren lader sig indskrive i døgnbehandling uden bevilling fra Det Centrale Visitations udvalg, Viborg Kommune, hæfter borgeren selv økonomisk for døgnopholdet. Tilbuddets målgruppe Målgruppen for tilbuddene er alle personer over 18 år, der søger alkoholbehandling. På Rusmiddelcenter Viborg skelnes mellem tre målgruppebeskrivelser. Målgruppe 1 Målgruppe 1 er de borgere, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. Personerne i denne gruppe har haft et misbrug gennem flere år, hvilket har bevirket en social deroute. Skaden er for alvor ved at udvikle sig. Denne gruppe skal tilbydes en relevant og individuel tilrettelagt behandling. I behandlingen bør pårørende og netværk inddrages eller tilsvarende netværk forsøges dannet. Målgruppe 2 Målgruppe 2 er kroniske alkoholmisbrugere. Personer i denne gruppe har haft et langvarigt misbrug af alkohol. Mange har kombineret alkoholmisbruget med misbrug af receptpligtig medicin og har et blandingsmisbrug. De har været i behandling flere gange, uden at dette har bragt dem ud af misbruget. De er fysisk, psykisk og socialt medtaget og har svært ved at tilpasse sig det almindelige samfundsliv. For kroniske alkoholmisbrugere skal der være behandlingstilbud, som giver den enkelte mulighed for at fungere bedre i samfundet. De pårørende bør om muligt inddrages i behandlingen, og der bør arbejdes for en styrkelse af alkoholmisbrugerens netværk. Målgruppe 3 Målgruppe 3 er de borgere, hvis tilværelse ikke er væsentlig forandret, men hvor alkoholen har en negativ indflydelse på hverdagen. Personerne i denne gruppe har et overforbrug af alkohol og har svært ved at ændre adfærd. Denne gruppe skal tilbydes en relevant og individuel tilrettelagt behandling. I behandlingen bør pårørende og netværk inddrages. Medikamentelt understøttet behandling og afrusning Tilbuddet er oprettet efter Sundhedslovens 141. Formålet er at kunne tilbyde borgere, der har behov herfor, et understøttende medikamentelt tilbud til samtalebehandlingstilbuddene. Den primære ydelse er at få afklaret et eventuelt medikamentelt behov for behandling i samarbejde med borgerens praktiserende læge. Denne del af behandlingen vil altid være understøttende i forhold til de 3

4 ambulante samtalebehandlingstilbud i alkoholbehandlingen. Den medikamentelle behandling kan forløbe så længe, borgeren er indskrevet i Rusmiddelcenterets ambulante social behandlingstilbud. Tilbuddets målgruppe Målgruppen for tilbuddet er alle personer over 18 år, der søger behandling og er indskrevet i alkoholbehandling ved Rusmiddelcenteret. Medarbejdere Der er ansat medarbejdere med socialfaglig og sundhedsfaglig uddannelse. For en detaljeret beskrivelse af personalesammensætningen henvises til Brugerbetaling I henhold til sundhedslovens kapitel 40, 141 er alkoholbehandlingen vederlagsfri for borgerne. Brugerindflydelse og bruger-/pårørendesamarbejde I alle Rusmiddelcentrets tilbud er der brugerindflydelse. Udgangspunktet i alle tilbud er frivillighed og et tæt samarbejde mellem medarbejder og borger. Arbejdet foregår på borgernes præmisser, og kontaktfladen udvikles i borgernes tempo. Der er ikke formaliseret pårørendesamarbejde. Behandlingsplan Når en borger henvender sig til Rusmiddelcenteret starter der et afklaringsforløb, hvor der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Her beskrives bl.a. grundlaget for intern og ekstern visitation, borgerens behov, målet og varigheden for indsatsen samt hvilken indsats, der er nødvendig, herunder indstilling til Den Centrale Visitation om døgnbehandling. Der arbejdes generelt ud fra et vejledende sagstal på 25 for behandlere / kontaktpersoner. Henvendelse Alle kan henvende sig enten personligt eller telefonisk. Hvis der søges behandling, påbegyndes denne indenfor behandlingsgarantien inden 14 dage fra behandlingsansøgning. Påbegyndelse af behandling består i første led af en afklaring omkring den enkeltes situation, konsulentens vurdering af behandlingsbehov, motivation samt ansøgers eget behandlingsønske og vurdering af behandlingsbehov for det videre behandlingsforløb. Klagevejledning I forbindelse med afgørelser fra Visitation Social orienteres borgeren om muligheden for klageadgang. Klage over personalets adfærd og/eller sagsbehandlingstiden skal rettes til borgmesteren i kommunen. Klage over den måde hjælpen gives på, rettes til Direktøren for Job & Velfærd, afdelingslederen eller lederen for udsatteområdet. Kontaktoplysninger findes under Tilbuddets navn og kontaktoplysninger. Klage over det generelle serviceniveau rettes til Byrådet. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Monitorering og evaluering af indsatsen indgår som et fast element i arbejdet på Rusmiddelcenteret. Både i forhold til de enkelte borgere og på det overordnede plan i forhold til de igangværende projekter. Evalueringerne er et vigtigt element i kvalitetsudviklingen af tilbuddene på Rusmiddelcenteret. 4

5 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg Stofbehandlingen Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken Viborg Tlf.: Mail: Hjemmeside: Åbningstider/telefontider: Mandag til torsdag: kl Fredag Leder: Klaus Fogh Tlf.nr.: Mail: Afdelingsleder: Jan Kristensen Tlf.: Mail: Fysiske rammer: Viborg Rusmiddelcenter er beliggende i en tre etagers bygning på 1.100m2. Rusmiddelcentret er beliggende i midtbyen med gode forbindelser til bus og tog. Huset indeholder: Kælderetage: Dagtilbuddet Stuen: Substitutionsambulatoriet 1.sal: Stofbehandlingen, og Dagbehandlingen Fasen 2. sal: Sekretariatet, og Alkoholbehandlingen. Huset er ikke handicapvenligt, da der ikke er elevator i huset. Der er faste tilsyn fra Brandmyndigheden, Fødevarestyrelsen og Socialtilsyn Midt. Støtten til borgerne/det lægger vi vægt på: Viborg Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er målrettet mod at skabe et sammenhængende behandlingstilbud. Indsatsen tager afsæt i harm reduction skadesreduktion samt princippet om mindst indgribende tiltag. Endelig er indsatsen funderet på en høj grad af rummelighed over for målgruppen. Ud over disse principper bygger indsatsen i Viborg Kommune på følgende fagetiske tilgange: Det enkelte menneske er unikt og værdifuldt og har krav på at blive mødt med anerkendelse Det enkelte menneske er et socialt individ og har krav på at være del af et socialt fællesskab Det enkelte menneske er sammensat af sin egen historie og kultur Det enkelte menneske har ressourcer til at ændre fremtiden Det enkelte menneske handler optimalt ud fra de kompetencer det måtte have Det enkelte menneske har ansvar for eget liv, egen forandring og fremskridt Der arbejdes ud fra en anerkendende praksis i borgerkontakten. 5

6 Ambulante tilbud: Tilbuddene er etableret i henhold til Lov om Social Service 101. Det primære behandlingsmæssige sigte med de ambulante forløb fremgår af de individuelle mål, som borgeren i samarbejde med Rusmiddelcenterets konsulenter har opstillet for forløbet. Der tilbydes social behandling i form af forskellige typer af samtaletilbud. Samtaletilbuddene tager afsæt i borgerens egen målsætning om et reduceret forbrug, eller ønske om stoffrihed. Der arbejdes i tilbuddene generelt ud fra kognitive tilbagefaldsforebyggende teorier, suppleret med en gruppe terapeutisk tilgang. Såfremt der vurderes et behov for et tilbud i ekstern regi, vil konsulenterne udfærdige en skriftlig indstilling, indeholdende blandt andet konsulentens faglige vurdering af behandlingsbehovet og borgerens ønske om behandling. Sagen drøftes herefter på teammøde, og indstilles herefter til Det Centrale Visitationsudvalg ved Viborg Kommune, som træfferendelig afgørelse i sager om døgnbehandling. Såfremt borgeren lader sig indskrive i døgnbehandling uden bevilling fra Det Centrale Visitationsudvalg i Viborg Kommune, hæfter borgeren selv økonomisk for døgnopholdet. Første henvendelse fra borgeren kan være personlig eller telefonisk. Efterfølgende indebærer dette en tidsbestilling og skriftlig indkaldelse til førstegangssamtale ved en stofkonsulent, og eventuelt samtale med lægekonsulenten, inden for behandlingsgarantiens rammer; jf. Lov om Social Service 101, stk. 2. Indenfor Rusmiddelcenter Viborgs ambulante tilbud skelnes mellem følgende forløb: Råd og vejledningssamtale: Tilbuddet er rettet mod borgere som ønsker råd og vejledning om muligheder for behandling, og indeholder kun en samtale. Såfremt borgeren ønsker et behandlingsforløb, indgår borgeren i Viborg Rusmiddelcenters ambulante behandlingstilbud. Råd og vejledningssamtalen er uforpligtende, og kan være anonym. Støttende forløb: Tilbuddet består som hovedregel af 6 til 8 støttende samtaler almindeligvis inden for en halvårlig periode, hvorefter forløbet evalueres med borgeren med henblik på en vurdering og afklaring af det fremtidige behandlingsbehov. Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens behov for støtte. Tilbuddets målgruppe er borgere over 18 år som er afhængige af illegale euforiserende stoffer, der ikke formår eller ønsker at indgå i en fast behandlingsstruktur. Det kan være borgere, der ikke er motiveret for at arbejde intensivt og forandringsorienteret men f.eks. er interesseret i professionel støtte til, at misbruget ikke forværres. Struktureret forløb: Formålet med et individuelt struktureret ambulant samtaleforløb er, at borgeren via det strukturerede samtaleforløb får igangsat erkendelse og motivation til forandring i forhold til afhængighed. Formålet er desuden: at skabe forandring i forhold til stofferne indflydelse på borgerens liv at borgeren opnår indsigt i egen afhængighedsadfærd at borgeren får viden og indsigt i de konsekvenser stofindtaget har, og har haft for dennes liv at borgeren opnår indsigt i, hvilken styrende funktion stoffet har nu, og tidligere har haft at borgeren gennem behandlingen lærer at finde alternative måder til at håndtere sit liv på uden stoffer som det styrende element 6

7 Et samtaleforløb består som hovedregel af følgende elementer: 1. Afklarings-og motivationsskabende samtaler med stofkonsulent 2. Påbegyndelse af det specifikke behandlingsforløb: Det strukturerede samtaleforløb. En del af behandlingen består af hjemmeopgaver til borgeren. 3. Eventuel efterbehandling i ambulant regi aftales individuelt med borgeren. Tilbuddet er målrettet personer over 18 år, der er afhængige af illegale euforiserende stoffer, og som ønsker at skabe en forandring i forhold til deres afhængighed. De er interesserede i at arbejde med deres afhængighed og integrere den nye indsigt i deres liv. Deres psykiske og fysiske funktionsniveau muliggør refleksion og gør dem i stand til at omsætte behandling til handling. Dagbehandling, Fasen: Fasetilbuddet tager udgangspunkt i gruppebehandling, og mødes to gange om ugen. Der arbejdes på at fastholde og udvikle kontakten og derigennem opnå en relation til borgeren. For de borgere, som har personlige problematikker, der vanskeliggør en fastholdelse i gruppetilbuddet, kan der tilbydes individuelle samtaler med kontaktpersonen. Dagbehandlingen har til formål at fremme en afklaring hos deltagerne omkring stofproblematikken, og hvad behandling indebærer. Afklaringsprocessen kan bevirke, at deltagerne fravælger stofferne. Dagbehandlingen kan imødekomme den enkeltes behov for en mere intensiv afklaring omkring stofrelaterede problemstillinger, behandlingsbehov og motivation for at indgå i behandling. Indholdet i Dagbehandlingen består af social gruppetræning, opbygning af sociale og personlige kompetencer og temabaserede undervisningsoplæg, der relaterer sig til borgernes konkrete og aktuelle livssituation. Varigheden af tilknytningen til fasetilbuddet er individuelt. Tilbuddet er til personer over 18 år, som vurderes egent af stofkonsulenten til at kunne profitere af gruppebehandling. Efterbehandling: Efterbehandling har til formål at følge op på de forandringer borgeren har opnået gennem den hidtidige behandling. Endvidere støttes borgeren i forhold til nye mål, og fastholdelse af at stoffriheden. Tilbuddet er til personer over 18 år, som er stoffri og som ønsker tilbagefaldsforebyggende forløb. Substitutionsbehandling Tilbuddet er etableret i henhold til Lov om Social Service 101, samt Sundhedslovens 142. Viborg Rusmiddelcenter tilbyder substitutionsbehandling af opioid afhængige borgere. Den medicinske behandling sker i samråd med sociallægen på Rusmiddelcenter Viborg, og varetages af sygeplejefagligt personale som er tilknyttet substitutionsambulatoriet. Substitutionsbehandlingen vil endvidere suppleres med en social indsats for at sikre, eller øge det aktuelle funktionsniveau. Medicinen udleveres af ambulatoriet i åbningstiden mandag til fredag fra I samme tidsrum er der åbent i den tilhørende kaffestue, hvor der er personale tilstede. Kaffestuen er kun til brug for borgere i substitutionsbehandling. Tilbuddet retter sig mod opioid afhængige personer over 18 år, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af misbrug. 7

8 Aktivitets og samværstilbud, Dagtilbuddet Tilbuddet er etableret i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddet retter sig mod personer over 18 år med et stofmisbrug, som er i vedvarende medicinsk behandling i henhold til Sundhedslovens 142. Åbningstider: Tilbuddet har åbent 4 dage om ugen. Åbningstiderne ligger i forlængelse af substitutionsambulatoriets åbningstid. På Rusmiddelcentrets adresse: Mandag fra til Fredag fra til Onsdage lukket. Tilbuddet har egne lokaler i under etagen. Der er tilknyttet minibus. 2 af åbningsdagene anvendes af Det matrikelløse Dagtilbud til udkørende aktiviteter og samvær i ressourcesvage borgeres eget hjem. Der arbejdes ud fra en anerkendende praksis i borgerkontakten, men der er ikke noget primært behandlingsmæssigt sigte med tilbuddet. Det matrikelløse Dagtilbud er åbent tirsdag og torsdag fra Medarbejdere Der er ansat medarbejdere med socialfaglig og sundhedsfaglig uddannelse. For en detaljeret beskrivelse af personalesammensætningen henvises til Betaling af faste og valgfrie ydelser Tilbuddet er ikke omfattet af brugerbetaling. I forbindelse med stoffri døgnbehandling visiteret af Viborg Kommune, kan der være brugerbetaling i forhold til kost og logi. Brugerindflydelse og bruger-/pårørendesamarbejde I alle Rusmiddelcentrets tilbud er der brugerindflydelse med kontaktpersonordning. Udgangspunktet i alle tilbud er frivillighed og et tæt samarbejde med borgeren. Arbejdet foregår på borgernes præmisser, og kontaktfladen udvikles i borgernes tempo. Der er ikke formaliseret pårørende samarbejde. Behandlingsplan Når en borger henvender sig til Rusmiddelcenteret, startes et afklaringsforløb, hvor der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Her beskrives grundlaget for intern visitation, borgerens behov, formålet for indsatsen, samt hvilken indsats der er nødvendig. Behandlingsplanen er ligeledes grundlag til visitering til en eventuel døgnbehandling i ekstern regi, ved Viborg Kommunes Centrale Visitationsudvalg. Behandlingsplanen fra Rusmiddelcenter Viborg indgår som et element i Lov om Social Service, 141 handleplan, der i øvrigt varetages af kommunens myndighedsafdeling. Der arbejdes generelt ud fra et vejledende sagstal på 25 for behandlere / kontaktpersoner. Rusmiddelcenter Viborg vil følge op på behandlingsplanen henholdsvis 1 måned, 6 måneder og eventuelt 12 måneder efter færdiggjort behandling, i henhold til Bekendtgørelsen om kvalitetstandard for social behandling for stofmisbrug, efter 101 i Lov om Social Service. 8

9 Henvendelse Alle kan henvende sig enten personligt eller telefonisk. Hvis der søges behandling, påbegyndes denne indenfor behandlingsgarantien inden 14 dage fra behandlingsansøgning. Påbegyndelse af behandling består i første led af en afklaring omkring den enkeltes situation, konsulentens vurdering af behandlingsbehov, motivation samt ansøgers eget behandlingsønske og vurdering af behandlingsbehov for det videre behandlingsforløb. Klagevejledning I forbindelse med afgørelser fra Visitation Social orienteres borgeren om muligheden for klageadgang. Klage over personalets adfærd og/eller sagsbehandlingstiden skal rettes til borgmesteren i kommunen. Klage over den måde hjælpen gives på, rettes til Direktøren for Job & Velfærd, afdelingslederen eller lederen for udsatteområdet. Kontaktoplysninger findes under Tilbuddets navn og kontaktoplysninger. Klage over det generelle serviceniveau rettes til Byrådet. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Monitorering og evaluering af indsatsen indgår som et fast element i arbejdet på Rusmiddelcenteret. Både i forhold til de enkelte borgere og på det overordnede plan i forhold til de igangværende projekter. Evalueringerne er et vigtigt element i kvalitetsudviklingen af tilbuddene på Rusmiddelcenteret. 9

Servicedeklarationerne er politisk behandlet og godkendt okt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Servicedeklarationerne er politisk behandlet og godkendt okt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Servicedeklarationerne er politisk behandlet og godkendt okt. 2014 af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og kontaktoplysninger:

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE Råd og vejledning Anonym rådgivning Ambulant stofbehandling Dag- og døgnbehandling Behandlingstilbud til unge under 25 år Netværk og selvhjælpsgrupper

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ Vibevej 8 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Tlf: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet: Botræningshuset Vibevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Forsorgshjemmet Vibohøj Stabiliseringsophold Tilbuddets navn og

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune 2014 Endelig udgave 1. 2. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere