Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 19. maj 2011 kl. 19. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 19. maj 2011 kl. 19. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 19. maj 2011 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. Indbrud i sommerhus nej tak! Sikringsrådgiver i Nordjyllands Politi Andreas Mylund samt en repræsentant fra lokalpolitiet vil fortælle om mekanisk/elektronisk sikring og om situationen med indbrud p.t. i sommerhusområdet. Der bliver mulighed for en diskussion med politiet om emnet. 2. Plangrundlag for fremtidige sommerhuslokalplaner. Et oplæg har været drøftet med bestyrelsen. Oplægget tager udgangspunkt i 3 overordnede temaer, hvor der skal fastlægges politisk godkendte rammer for lokalplanudarbejdelse. De 3 overordnede temaer er: Bygningsniveau Grunden Området som helhed Se bilaget, der medfølger denne dagsorden. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at oplægget skal høres hos alle grundejerforeninger hen over sommeren, så det endelige grundlag kan politisk godkendes i efteråret. 3. Nyt om cykelsti på Pirupvejen(tidsplan). 4. Åbningstid på genbrugspladser bør i sommerhalvåret ændres til kl. 20 om søndagen, som foreslået af Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune i brev den 14. oktober 2009, vedr. forslag til affaldsplanen for Status for mobilmaster, har tidligere år været på dagsorden, men da mange stadig ikke har god forbindelse, vil vi høre om der er nyt på vej. 6. Tømning af septiktanke 2010 / Hvad er der sket med hensyn til forgæves kørsel på grund af sne, samt opkrævning herfor? 7. Er det muligt, at forlænge sti 100, helt til Løkken? Hvis ja, hvordan gribes sagen så an? 8. Mountain bikes kørsel på stierne er stadig et stort problem. På mødet den 6. januar 2011 med kommunen blev det besluttet, at kommunen indkalder den lokale trimklub for at finde en løsning på problemet. Er det sket? Og hvordan er færdselsreglerne på stierne, hvem viger for hvem? Det burde være cyklisterne, da stierne er anlagt som gangstier og på visse tider af året er totalt opkørte. 9. Ridesti langs sti 100 er ikke til at færdes på, hverken for heste eller gående. Hvad sker der med ridestien, som flere gange er lovet klar til brug. 10. Evt. Punkter, der er indsendt af bestyrelsen i Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune. Kommunens punkter På mødet blev udleveret et hæfte med bilag til punkt 1.

2 Velkomst Med en konstatering af, at det er den 19. maj kl19 bød borgmester Mogens Gade velkommen til det traditionsrige møde med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. Det er en fornøjelse at så mange møder op også selv om det er St. Bededags aften. Det er den årlige mulighed for at komme i dialog med formændene og også en mulighed for at følge op på den løbende dialog, der er med bestyrelsen for sammenslutningen. En speciel velkomst til politiet, der i det første punkt skal give en orientering om det vigtige men ubehagelige emne indbrud i sommerhusene. Det er et emne, der ofte bliver drøftet i forhold til sommerhusene, og alvoren understreges i dagens udgave af Nordjyske. En dialog med grundejerforeningerne er vigtig for det gode samarbejde. Igennem dialogen har vi også mulighed for at fortælle hinanden, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt. Også i år er dagsordenen sammensat i samarbejde med bestyrelsen for sammenslutningen. I år er der et par punkter fra kommunen, mens resten af punkterne er kommet fra bestyrelsen for sammenslutningen. Til at hjælpe med at belyse punkterne er kommunen repræsenteret ved formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding, næstformand i udvalget Jørn Krogsgaard og fra Teknik- og Miljøforvaltningen teamleder Kell Agerbo fra Plan- og Miljøafdelingen samt teknisk direktør Knud Nørgaard. 1. Indbrud i sommerhus nej tak! Lederen af lokalpolitiet i Hjørring, vicepolitiinspektør Niels Kronborg Indledte med at fortælle, om strukturen i det nordjyske politi. 1. februar er der startet en ny lokalstation med 10 betjente i Pandrup. Herfra dækkes både patruljering og efterforskning. Jammerbugt Kommunes sommerhuse er en stor udfordring, idet den lange kyststrækning gør det meget vanskeligt at dække området ved patruljering. Desuden bor der ikke ret mange fast i sommerhusområdet, så politiet får ikke ret mange efterretninger om mistænkelige personer mv. fra området. Sidste år var der en kraftig stigning i antallet af indbrud i sommerhusområdet. Kurven er desværre ikke knækket i år. De første 3 måneder i år viser en stigning på 73% i forhold til samme periode sidste år. I tal svarer det til 272 indbrud i årets første 3 måneder. Siden februar har politiet kørt en særlig intensiv efterforskning på disse indbrud. I øjeblikket sidder der 5 arrestanter, der venter på at få behandlet deres sag. Der er især fokus på 4 forskellige grupper under mistanke. Opklaringsprocenten på sommerhusområdet er i øjeblikket på 16, hvilket er ganske tilfredsstillende området taget i betragtning og de opklaringsprocenter, der ses i andre dele af landet. Politiet har kendskab til nomader, der kommer for at lave indbrud f.eks. henover en weekend i et par biler. Nomader i denne sammenhæng er f.eks. unge mennesker fra Aalborg. De kan så på en weekend nå måske over 30 indbrud i sommerhuse. De er rigtig svære at efterforske for politiet i modsætning til dem, der kommer jævnligt i lokalområdet. Niels Kronborg introducerede Andreas Mylund, der er det nordjyske politis ekspert i indbrud, og som arbejder som sikringsrådgiver. Andreas Mylund har arbejdet som sikringsrådgiver i det nordjyske siden Sommerhuse er noget af det sværeste at sikre med den isolerede placering og lange perioder uden benyttelse. Det, der især gør det attraktivt at begå indbrud i sommerhusene er. de meget store værdier, der er i de fleste sommerhuse. Indbrudstyvene går meget efter de kendte - 2 -

3 designermøbler, B&O fjernsyn og lignende. Det er letomsættelige varer, og hvor der er en stjæler, er der også en hæler. Heldigvis er strafferammen for hælere for nylig blevet skærpet. Det kan muligvis forebygge en del. Det er vigtigt, at der i det enkelte sommerhus arbejdes med at gøre det besværligt for indbrudstyven. Låse og beslag i sommerhusene er ofte af en ikke særlig god kvalitet, og der er ikke ret ofte tænkt indbrudssikring ved valg af låsene. Terrassedøren er ofte et af de svage punkter, hvor døren let lader sig åbne udefra med let værktøj. Her vil et bedre system med effektiv lås og fastgørelse i karm være effektiv både mod at komme ind og mod at åbne døren for at bære møbler ud. 2 låse på fordøren - den ene med vrider til hjemmebrug er også en god sikring. Der findes mange gode råd på forskellige hjemmesider. F.eks. og (Det Kriminalpræventive Råd). Den mekaniske sikring skal suppleres med en elektronisk overvågning. Den elektroniske alarm sikrer også, at tyvene ikke begår hærværk, idet de meget hurtigt er ude af husene igen ved indbrud. Priserne på de elektroniske alarmer er faldet meget over de senere år, så det nu er muligt at sikre overvågningen for en investering på ca kr. Med en elektronisk alarm opnås også den fordel, at ejeren får besked om et indbrud i sommerhuset, så der kan foretages et tilsyn hurtigt efter indbrud, så huset kan lukkes forsvarligt igen. Det seneste på området er, at den infrarøde overvågningsenhed kan fås med indbygget kamera. Ved indbrud kan ejeren så få sendt et billede som MMS til sin mobiltelefon. Når der er dokumentation med billede på mobiltelefonen, kan politiet tilkaldes på 112. Politiet kører normalt ikke ud til alarmer i øvrigt, idet der kommer mange alarmer, hvoraf mange er falske. Det kan politiet ikke overkomme. Andreas Mylund fortalte om flere konkrete oplevelser med indbrud og afsætning af de bestilte varer. Der kan stadig lånes udstyr hos politiet til mærkning af værdigenstande. Det er dog en ikke særlig pæn løsning, hvis ikke mærkningen kan udføres skjult. Politiet er meget interesserede i at få meldinger om mistænkelige køretøjer f.eks. fra østlande - i sommerhusområdet. Kan indberettes på politiets hjemmeside. Efter indbrud kan det ofte være besværligt at få fundet ejeren af et sommerhus. Flere grundejerforeninger har en løsning på ejerlister på hjemmesiden med adgang for foreningernes medlemmer. En sådan løsning anbefales af politiet. Andre foreninger giver mulighed for at kontakte foreningens bestyrelse, der så kan finde en evt. ejer. Det er selvfølgelig afhængig af pligt til medlemskab af en grundejerforening. En forening har etableret et vinteropsyn hver anden uge i vinterhalvåret. Udgiften er benzin til de medlemmer, der påtager sig opgaven. På et spørgsmål om mulighed for at sætte videoovervågning op på vejene i et sommerhusområde kunne politiet fortælle, at det ikke er tilladt. Kun på egen grund. Normalt tillades ud til fortovskant uden for grunden i knæhøjde. Der var også et spørgsmål om opsætning af kæde, men selv om det er kommunens område, er det politiets oplevelse, at kommunerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil tillade det. Sluttelig gav politiet det gode råd: vær opmærksom på det, der foregår i sommerhusområdet, og indberet det i nødvendigt omfang enten pr. telefon eller på mail 2. Plangrundlag for fremtidige sommerhuslokalplaner. Til dette punkt var der i forvejen udsendt et bilag med det oplæg, der er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen for sammenslutningen. Der har været arbejdet med grundlaget i - 3 -

4 mere end 1 år. Samtidig med er der udarbejdet et grundlag for bæredygtige lokalplaner. Dette grundlag er godkendt af Kommunalbestyrelsen og indgår allerede i lokalplanlægningen. Jammerbugt Kommune er åben for en debat om en modernisering af bestemmelserne for byggeri af sommerhuse således, at nutidens krav til størrelser, arkitektur, energibesparende foranstaltninger mv. i endnu højere grad kan opfyldes. De mange gamle byplanvedtægter og lokalplaner med rødder helt tilbage i 50 erne kræver en debat for at få afklaret, hvordan vi fremover skal udarbejde lokalplaner. Det er ikke hensigten, at der skal udarbejdes én lokalplan, der skal dække hele kommunen. De nugældende planer vil også være dem, der kommer til at gælde fremover, indtil de evt. afløses af en ny ajourført lokalplan. Tidligere har det været muligt ved forhandling i konkrete sager at få fundet løsninger på sommerhusbyggerier, som ikke afveg væsentligt fra det, der har været intentionerne i den gamle planlægning, der ikke har kunnet forudse udviklingen på sommerhusområdet.nye tider kræver klare planer. Antallet at klager stiger på alle områder. Klagerne er blevet bedre og ejerne ved, hvad de må. Alt ligger på nettet, f.eks. afgørelser fra Naturklagenævnet. Uklare servitutter dur ikke - det er rå jura. Vi har derfor behov for især at få afløst de mange uklare deklarationer med nye og klare lokalplaner. Hvad er så plangrundlaget? Det skal være et politisk og administrativt værktøj, som kan anvendes som udgangspunkt, når der skal udarbejdes nye lokalplaner for sommerhusområder, eller der skal dispenseres fra eksisterende planer. Forslaget er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, og udvalget har besluttet at sende forslaget i høring indtil den 8. august Grundejerforeningerne har sammen med indkaldelsen til mødet fået forslaget, og endvidere kan det læses på Forslaget er opbygget på en række niveauer, nemlig bygningsniveau, grundniveau samt områdeniveau. Endvidere er der kommet et afsnit om grundejerforeninger. Det sidste er endnu temmelig tyndt. Her håber vi, grundejerforeningerne kan hjælpe os med input i høringsperioden. På grundniveau er det især drøftet, hvad der gør et område godt og attraktivt. Det gør bla. det, at byggeriet ligger samlet på en grund. Illustrationen efterfølgende viser det rum, hvori bygninger kan opføres, hvilket så efterlader et attraktivt areal omkring bygningen: - 4 -

5 Det planlægningen så skal regulere, er det, der kan foregå inden for den skitserede kasse. Så er det måske ikke så vigtigt, om taghældningen er 20 eller 25 grader, om ydermurene er ½ meter højere eller lavere osv. På bygningsniveau tages udgangspunkt i bygningsreglementets højde på 5 meter: Dvs. den omtalte kasse har en højde på 5 meter. Det forenkler forskellige højdebestemmelser i lokalplanlægningen. Det tager så også højde for de øgede krav til isolering i relation til klimatilpasning. Der findes mange grunde på 2500 m 2 og derover. Hvis det skal være muligt at bebygge en grund med 10 eller 15% kan der blive tale om meget store byggerier. Planlægningen skal sikre, at et sommerhus ikke bliver en udlejningsejendom til 2-3 familier, samt at et anneks ikke skal være sommerhus nr. 2. Et af de områder, der ofte giver naboproblemer, er sommerhusets placering i terræn. I forslaget arbejdes der med forskellige placeringer afhængig af terrænforhold: - 5 -

6 Det er vigtigt, at planlægningen sikrer, at sommerhusene ikke kommer til at dominere i områderne. I de meget kuperede områder vil det fremover i planerne blive nødvendigt at arbejde med byggefelter. I relation til farver arbejdes der fortsat med de velafprøvede farver, nemlig brun, naturlig grøn, svensk rød eller sort eller i træets naturlige farve eller naturskifer. Ovenlysvinduer og solenergi er et stadig større ønske. Derfor opereres der i forslaget med 2m 2 tagvindue og 6 m 2 til solenergi. Det er de overordnede reguleringer i forslaget. Der indgår også emner som jordvolde, anlæg af indkørsler og befæstede arealer, lys, flagstænger og flere andre ting. Det udarbejde forslag til grundlag for fremtidige sommerhuslokalplaner skal være et politisk og administrativt værktøj, som kan anvendes som udgangspunkt ved udarbejdelse for nye lokalplaner. I tilknytning til punktet blev en billedserie om opførelse af nyt sommerhus på Porsevej gennemgået og kommenteret. Dette byggeri er behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet for nylig. Nævnet afgør, at byggeriet, på trods af at det er placeret meget højt i terrænet, er udført indenfor de gældende planregler. Der udspandt sig en debat om placering af sommerhuse i kuperede områder, medlemskab af grundejerforeninger, flagstænger i sommerhusområder samt deklarationer i områder, hvor staten er i gang med grundsalg, Forslaget er nu i høring og alle foreninger anbefales at drøfte indholdet og komme med et høringssvar inden den 8. august i år. 3. Nyt om cykelsti på Pirupvejen Der blev i 2010 givet statsligt tilsagn om tilskud til etablering af cykelsti langs Pirupvejen. Cykelstien er planlagt udført på strækningen fra Hune til rundkørslen ved Faarupvej. Stien udføres som enkeltrettede cykelstier. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen den 26. maj frigiver anlægsbudgettet, så projekteringsarbejdet kan påbegyndes. Det forventes, at cykelstien kan være færdig til sommeren 2012, hvis vinteren ikke forsinker anlægsarbejdet. 4. Åbningstid på genbrugspladser Teknik- og Miljøudvalget har truffet beslutning om åbningstider på genbrugspladserne efterhånden som de eks. pladser bliver etableret/ombygget. I beslutningen er indgået: brugerundersøgelsen for genbrugspladserne juni 2009, der viser tilfredshedsgraden med bl.a. genbrugspladsernes åbningstider, Teknik- og Miljøudvalgets ønske om harmoniserede åbningstider på de fire (kommende) genbrugspladser, og kommunens registreringer af besøgstal og tider Kun genbrugspladsen i Aabybro videreføres uændret. Genbrugspladserne vil fremover blive tilknyttet de 4 hovedbyer. I Fjerritslev og Pandrup skal der etableres nye pladser med indretning som anvendt på den eks. plads i Aabybro. Åbningstiderne er besluttet således: - 6 -

7 Hverdage 8 18 Lørdag og søndag I november, december, januar og februar er lukketiden kl 17 på hverdage og 15 lørdag og søndag. 5. Status for mobilmaster Der har været gennemført en planproces i kommunen, hvor behovet for master til 3. generations mobiltelefoni er gennemført, således at dækningen i byerne, sommerhusområdet og langs de overordnede veje er på plads. I det seneste år har der ikke været interesse for mobilselskaberne i at investere i nye mobilmaster. Hvis der opleves problemer med dækningen, er det den enkeltes mobilselskab, der skal have klagen. 6. Tømning af septiktanke 2010 / 2011 Flere sommerhusejere har klaget til grundejerforeningerne (og Jammerbugt Forsyning A/S) over manglende tømning af septiktank på grund af, at dækslet var snedækket. Arbejdet med tømning af septiktanke udføres dels af ISS og dels af forsyningens eget mandskab, der løser opgaven i gl. Pandrup Kommune. Idet forsyningens eget mandskab var kommet bagud med tømningen i 2010 (vintervejret har været meget generende) blev ISS overdraget opgaven med at tømme tankene i en del af Rødhusområdet. Det viste sig hurtigt, at der var problemer med at finde dækslerne på grund af snedækket, og ISS registrerede det som forgæves kørsel. På den baggrund stoppede forsyningen tømningen. Der er ingen sommerhusejere, der har haft omkostninger i forbindelse med de forgæves kørsler. Der er ingen på den del af ordningen, der udføres af ISS, der er blevet opkrævet for forgæves kørsel grundet sne i 2011, da ordningen startede sidst i marts måned. Der blev rejst et spørgsmål om hyppighed af tømning af tankene. I det område, der dækkes af den gamle Pandrup Kommune har der siden 1987 været indført en tømningsordning. Tømningsordningen er en betingelse for, at kommunen kan give tilladelse til at nedsive spildevandet i sommerhusområdet. I betingelserne er stillet det krav, at tankene tømmes én gang om året. Ved indførelse af tømningsordning i hele Jammerbugt Kommune, er der derfor taget udgangspunkt i den igangværende ordning, idet det vil være usikkert at forsøge at få ændret betingelserne for de eks. tilladelser i gl. Pandrup Kommune. Desuden er der stor forskel i hyppighed i tømning alt efter benyttelsen af et sommerhus. Endvidere har den årlige udgift også været inde i overvejelserne. En forening gav råd om, at nedsivningsanlægget udskiftes med mellemrum, idet det efter en årrække ikke længere fungerer efter hensigten. Det giver så behov for hyppige tømninger af septiktanken. 7. Er det muligt at forlænge sti 100 helt til Løkken De offentlige stier i kystområdet mellem Blokhus og Løkken er primært etableret for at give baglandet let adgang til stranden. Der er derfor kun anlagt øst- vestgående stiforbindelser, - 7 -

8 hvor der ikke er andre muligheder for let adgang. For at forbinde disse stier er der i baglandet anlagt en nord-sydgående hovedsti, der har fået nummer 100. Den er kun anlagt, hvor der ikke findes egnede veje, der kan anvendes som forbindelse. Derfor slutter stien ved Sylviavej, idet der op til den nordlige kommunegrænse findes egnede veje. Hvis der skal etableres en anlagt sti, vil det være en opgave, der skal udføres i grundejerforeningsregi på samme måde som de øvrige stier er etableret. 8. Mountainbikes kørsel på stierne er stadig et stort problem Med grundlag i problemer med et mountainbikeløb i 2010 blev det aftalt, at Jammerbugt Kommune skulle afholde et møde med Saltum Trim. Det møde har været afholdt. Klubben er klar over, at ikke alle de stier, de udlagde til løb, har været velegnede. Det løb, de afholder en gang om året, indhenter de politiets tilladelse til. Der er indgået aftale om, at trimklubben forelægger en plan over de stier, de vil anlægge til det årlige løb, for kommunens vejafdeling. Hvis der i planerne indgår anvendelse af stier i grundejerforeningernes egne områder, vil trimklubben få besked på at kontakte de pågældende grundejerforeninger for evt. at få en aftale. Kommunen arbejder pt. på en stiplan. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i denne plan også indtænkes stier til mountainbikes, og at denne planlægning bliver kendt, så vi får cyklerne på de indrettede stier, så vi undgår uhensigtsmæssig skiltning med forbud. Desuden blev påpeget den dårlige færdselskultur, som mange mountainbikeryttere udviser. Foreningen har lovet at ville drøfte hensigtsmæssig anvendelse af stier mv. udenfor løbsdage. 9. Ridesti langs sti 100. Naturstyrelsen Vendsyssel oplyste den 9. maj, at de netop har flismaskinen kørende ved sti 100. Herefter kommer der en knuser, der skal gøre ridestien rigtig indbydende. Arbejdet var igang for 6 uger siden, men blev afbrudt grundet maskinstop. Til slut bliver skiltningen på begge stier gennemgået, og der bliver lagt belægning på sti 100, der hvor den ofte bliver våd. Supplerende oplyste de, at de er ved at ændre ridestien i Blokhus Klitplantage, så rytterne primært holdes i den sydvestlige del af plantagen (væk fra sommerhusområdet.) Til gengæld får rytterne en hestefold midt på ruten, hvor man kan holde pause og nyde en evt. madpakke. 10. Evt. Der blev spurgt til postkasseanlæg. Kommunen er ikke pt. inddraget i etablering i opsætning af postkasseanlæg i sommerhusområdet. Spørgsmål om planlægningen for den kommende omfartsvej syd for Brovst og Halvrimmen. Staten har nu afsat midler til at uarbejde en VVM redegørelse, som skal afklare den fremtidige placering. Tidsplan for arbejdet er endnu ikke kendt

9 Borgmesteren afsluttede med at konstatere, at vi endnu engang havde et godt møde med en god snak henover bordene. Ser frem til det videre arbejde sammen med grundejerforeningerne, så vi kan sikre, at Jammerbugt Kommune også fremover er et godt sted at leve og være og et godt sted at have sommerhus. Tak for i aften, god sommer og en god St. Bededagsferie. (Næste år falder Kr. Himmelfartsdag igen, så formandsmødet kan komme ind i sædvanlig gænge. Mødet i 2012 bliver derfor den 16. maj)

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2010 / 2011

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2010 / 2011 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2010 / 2011 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2010 og 2 i foråret 2011. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6.

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 16. januar 2013 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 16. maj 2012 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. Mange sommerhusejere oplever problemer med mobiltelefondækningen. Hvordan kan dækningen forbedres?

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2011 / 2012 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2011 og 2 i foråret 2012. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen og Jammerbugt Kommune 7. Beredskab og brandfare. Punkt fra Jammerbugt Kommune 8. Fremtidens sommerhus 9. Nyt BR10 Evt.

Punkter fra bestyrelsen og Jammerbugt Kommune 7. Beredskab og brandfare. Punkt fra Jammerbugt Kommune 8. Fremtidens sommerhus 9. Nyt BR10 Evt. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 1. december 2011 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Opkrævning

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 20. maj 2009. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 20. maj 2009. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 20. maj 2009 Dagsorden Velkomst ved Otto Kjær Larsen 1. Planlægning: Helhedsplan09 er nu i offentlighedsfasen frem til den 10. juli.

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 12. maj 2010. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 12. maj 2010. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 12. maj 2010 Dagsorden Velkomst ved borgmesteren 1. Evaluering af dagrenovationsafhentningen i vinter Konstaterede serviceforringelser

Læs mere

Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Anvendelse af sommerhusveje til maratonløb. 7. Planlægning. 8. Emner til formandsmødet. 9. Evt.

Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Anvendelse af sommerhusveje til maratonløb. 7. Planlægning. 8. Emner til formandsmødet. 9. Evt. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 11. februar 2008 kl. 15.00 Mødelokale 2 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Status vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Punkter fra Jammerbugt Kommune 10. Fremtidens sommerhus. Deltagere. Bestyrelsen. Hans Jørgen Jensen. Jammerbugt Kommune:

Punkter fra Jammerbugt Kommune 10. Fremtidens sommerhus. Deltagere. Bestyrelsen. Hans Jørgen Jensen. Jammerbugt Kommune: fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 10. december 2009 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Affaldsplan

Læs mere

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Program for borgermødet 1. Velkommen ved Tina Tving Stauning. 2. Hvad er en lokalplan? Hvorfor en ny lokalplan? Og hvordan

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Orientering fra kommunen 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Nyt om tidspunkt for renovationsafhentning

Punkter fra bestyrelsen 1. Orientering fra kommunen 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Nyt om tidspunkt for renovationsafhentning fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 13. februar 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Orientering

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

Formandsmøde 19. maj 2011. Dagsorden Bilag

Formandsmøde 19. maj 2011. Dagsorden Bilag Dagsorden Bilag Formandsmøde 19. maj 2011 Mødet med formændene for alle sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune er et led i det samarbejde, der er aftalt mellem kommunen og bestyrelsen for Repræsentantskabet

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Beretning. Grundejerforeningen Kvansletten

Beretning. Grundejerforeningen Kvansletten Beretning på Generalforsamlingen den 21. maj 2011 i Bestyrelsen: Bestyrelsen har kun afholdt 1 møde siden sidste generalforsamling, men har i øvrigt løbende væ- ret i kontakt, dels via mail og dels personligt

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Renovation 2. Ridestier / øvrige heste i området 3. Postkasseanlæg 4. Jammerbugt Kommune i øvrigt

Punkter fra bestyrelsen 1. Renovation 2. Ridestier / øvrige heste i området 3. Postkasseanlæg 4. Jammerbugt Kommune i øvrigt fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 2. december 2008 kl. 16.00 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Renovation

Læs mere

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det er den 3. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt kommune. Vi kan se tilbage på et år,

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde, egon.gaarde@gmail.com Hans Bertelsen,

Læs mere

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Hvad forstår vi ved stier? Forløb i landskabet eller i byen, som kan benyttes til at cykle, løbe eller gå på Både anlagte cykelstier med fast belægning, grusstier

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Velkommen Forslag til Stiføring i Gammel Skagen Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Dagsorden Velkomst og formål v/ Centerchef Søren Vestergaard Rammerne for stiplanlægning

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 30. april 2008

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 30. april 2008 fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 30. april 2008 Dagsorden Velkomst ved borgmesteren 1. Affaldsområdet: Affald 2008 de nye ordninger kort fortalt, kommunens erfaringer med disse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 03-11-2009 Sagsnr.: 2009-19421 Dispensation

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Begrundelse Plan- og Miljøafdelingen har vurderet at dispensationen ikke er i strid med byplanvedtægtens

Begrundelse Plan- og Miljøafdelingen har vurderet at dispensationen ikke er i strid med byplanvedtægtens Else Marie og Jens Otto Madsen Lars Liensvej 7 9492 Blokhus Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Dagsorden Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen, Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Gennemgang af områdeudpegning, proces og lovkrav v/ Kell Agerbo, Teamleder,

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Generalforsamling i SSJK den 18. april 2015

Generalforsamling i SSJK den 18. april 2015 Antal fremmødte: 33 personer Generalforsamling i SSJK den 18. april 2015 Antal fremmødte foreninger: 21 Formand Hans Jørgen Jensen bød velkommen med kaffe og rundstykker. Dagsorden Emne Kommentarer / beslutninger

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 7. april 2012

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 7. april 2012 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Det blev aftalt ikke at vælge stemmetællere før/hvis det blev

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vejvedligeholdelse Fri tale. Vejvedligeholdelse Information fra NFN Bredbånd og mobildækning. Nyt fra planområdet mv.

Vejvedligeholdelse Fri tale. Vejvedligeholdelse Information fra NFN Bredbånd og mobildækning. Nyt fra planområdet mv. Vejvedligeholdelse Information fra NFN Bredbånd og mobildækning Nyt fra planområdet mv. Invasive arter og naturpleje Kystsikring Grundvand / overfladevand Fri tale Vejvedligeholdelse Private fællesveje,

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd - Referat

Trafiksikkerhedsråd - Referat Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bjarne Vagn Pedersen Direkte 7257 7328 bvp@jammerbugt.dk 01-12-2010 Sagsnr.: 2009-16281

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Bestyrelsen besluttede på mødet at konstituere sig med uændrede tillidsposter.

Bestyrelsen besluttede på mødet at konstituere sig med uændrede tillidsposter. Til: Bestyrelsen Fra: Merete Krebs Ang.: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19 den 24.07.2010 Dato: 01.08.2010 Deltagere: Mogens Berglund Simonsen (MBS) Torben Nørgaard (TNL) Merete Krebs (MK) Jørn Kristensen

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl. 13.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 LIFE projekter.... 2 Retableringsplan for genbrugspladser.... 3 Status 3 genregistrering....

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune. Sendt til liste pr. mail Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte mss@jammerbugt.dk 13.01.2011 Sagsnr.: 2010-21036

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard 21-03-2012 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl. 15.00 Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Interview med professor i miljøret, Peter Pagh om vindmøllesager efter nye EU-domme

Interview med professor i miljøret, Peter Pagh om vindmøllesager efter nye EU-domme Interview med professor i miljøret, Peter Pagh om vindmøllesager efter nye EU-domme Hvilken betydning har dommen i sag C-290/15 for den danske vindmøllebekendtgørelse? PP: Den danske vindmøllebekendtgørelse

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 1/3-2015 hos Niels Jørgen Deltagere: Hans, Jørgen, Jeppe, Niels Jørgen, Peter Afbud: HP Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2016

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 7. juni 2014 Bestyrelsen har følgende

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere