SHAHID QAMAR MANAN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN REGION HOVEDSTADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHAHID QAMAR MANAN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN REGION HOVEDSTADEN"

Transkript

1 Forgiftninger SHAHID QAMAR MANAN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN REGION HOVEDSTADEN

2 Forgiftninger Mål: Eleven skal ud fra symptombillederne på opiat- og benzodiazepinforgiftning kunne beherske og iværksætte relevant behandling. Eleven skal have faktaviden og forståelse for forgiftninger generelt. - Opiat (A) - Intravenøs Naloxon - Benzodiazepiner (A) - Intravenøs Lanexat - Designerdrugs (B) - Andre farmakologiske forgiftninger (C)

3 Forgiftning Forgiftninger opstår, når vi indtager tilstrækkelige store mængder stoffer, som kroppen ikke tåler, samtidig med at kroppens egne nedbrydnings- og udskillelsesmekanismer ikke kan klare at fjerne eller uskadeliggøre dem.

4 Forgiftninger med rusmidler Misbrug WHO s definition er en misbruger den, der indtager et givent rusmiddel i et sådant omfang, at vedkommendes afhængighed fører til mærkbare psykiske forstyrrelser, nedsat fysisk sundhed, ødelagte menneskelige relationer og manglende evne til at fungerer socialt og økonomisk

5 Afhængighed Defineret af WHO: Trang. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse. Toleranceudvikling. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning.

6 Psykisk afhængighed Stoftrang udløses af biokemiske processer i hjernen knyttet til belønningssystemet, og er karakteriseret ved en trang til at fortsætte stofindtagelse for at opnå velvære og/eller undgå ubehag. Fysisk afhængighed Betyder, at man ved ophør med indtagelsen af et rusmiddel får det dårligt kaldet abstinenser. Det kan være kulderystelser, svedeture, hovedpine eller kramper. Tolerance Der skal indtages større og større mængde for at opnå samme rus virkning. Metabolisk: kroppen bliver bedre til at nedbryde rusmidlet. Farmakologisk: CNS ændre følsomhed overfor rusmidlet.

7 Forgiftninger metabolisme Absorption Indtages ved spise, sniffing, rygning eller iv for at undgå First Pass metabolisme i leveren. 30% af kokain forsvinder, hvis det spises.

8 Forgiftninger metabolisme Fordelingsvolumen Trænger ind i alle væv, jo mere fedtopløseligt jo mere trænger igennem. Fordelingsvolumet definerer den totale mængde rusmiddel i kroppen divideret med plasmakonc. Jo større fordelingsvolumen jo langsommere udskilles det fra kroppen. Hash har et meget stort fordelingsvolumen.

9 Forgiftninger metabolisme Nedbrydningen sker i leveren. Udskillelsen sker med urinen, afføringen, udåndingsluften og/eller sved.

10 Påvirkning af hjernen Aktionspotentialet overføres i synapsen ved hjælp af et transmitterstof I centralnervesystemet er der en række transmitterstoffer acetylkolin serotonin noradrenalin dopamin Gamma-amino-smørsyre (GABA) I det perifere nervesystem findes to transmitterstoffer acetylkolin noradrenalin Poul Anders Hansen marts 2014

11 Receptorer i synapser Ionkanalreceptor ved en stimulation vil f.eks. Na-ioner strømme ind i cellen, menbranpotentialet ændres og et transmitterstof frigives. Acetylcholin aktiverer receptoren GABA er en ionkanalreceptor, Cl-ioner strømmer ind, menbranpotentialet bliver mere negativt og aktionpotentialet videreføres evt. ikke. NMDA-receptor er en ion-kanal receptor Poul Anders Hansen marts 2014

12 Metabolisme af medikamenter Forhindre optagelse: ventrikeltømning og eller aktiv kul Fase 1 Cytochrom P450 Fase 2 Konjugering Fedt opløseligt medikament Produkter der er Oxiderede Reducerede Hydrolyserede Vandopløselige metabolitter Forhindre skadelig virkning: antidot Urin galde Øget udskillelse: ph i urin, dialyse, afbryde det enterohepatiske kredsløb

13 Ventrikel tømning? For tømning taler: Nylig indtagelse og/eller stor indtaget mængde Stort forgiftningspotentiale eller allerede tilstedeværende symptomer på forgiftning Absorberes ikke af aktivt kul eller overskrider absorptiv kapacitet. Ingen spontan opkastning Imod tømning taler: Ikke særligt giftigt stof eller lille indtaget dosis. Absorberes af aktiv kul og indtaget mængde ikke overskrider muligheden for inaktivering af aktiv kul. Spontan opkastning lang tid efter indtagelse Der findes en effektiv antidot Ingen effektiv antidot eller anden terapi

14 Aktiv kul Mindsker absorptionen af: de fleste xenobiotika fx acetylsalisylsyre, paracetamol, barbiturater, phenetoin, theofyllin, tricykliske antidepressiva, det meste organsik og ikke organisk materiale Uden effekt på absorptionen af: alkohol, syre og base, jern, kalium, magnesium, lithium Husk stoffer med enterohepatisk kredsløb! fx paracetamol, morfin, metadon, amitryptillin, citalopram, desipramin, imipramin, digoxin.

15 Aktiv kul? Indikation Ventrikeltømning ikke indiceret eller potentiel skadelig Indtagelse af stoffer, som absorberes af aktiv kul. Indtagelse indenfor rimelig tid eller kendt enterohepatisk kredsløb Kontraindikation indtagelse af stoffer som ikke absorberes af aktiv kul. manglende svælgrefleks Risiko for perforation af mavesækken efter indtagelse af ætsende stoffer. Senere endoskopi efter indtagelse af syrer eller baser. Aktiv kul øger risikoen for aspiration af fx benzin eller andre flygtige væsker Ileus eller anden tilstand med nedsat tarmperistaltik

16 Opiater Opiater er farmaka der direkte eller indirekte er lavet af eller udfra saften af opiumsvalmuen. Kendte opiater er: Langtidsvirkende: Morfin Vilan Petidin Ketogan Metadon Heroin Fentanyl Dolol Contalgin Oxycontin Oxynorm

17 Opiater Opiater virker på kroppens opiatreceptorer μ, κ, og δ, og udøver deres funktioner derfra. Alle virkninger af opiater hæmmes af NALOXON på alle receptorer.

18 Opioid bivirkninger Obstipation, kvalme og opkastninger, sedation, kognetiv dysfunktion, svedtendens, mundtørhed, svimmelhed, konfusion, hudkløe, mareridt, vand-ladningsbesvær, eufori, allergi. Væsentlig forgiftning RESPIRATIONSDEPRESSION

19

20 NALOXON (Narcanti ) Er en ren opiatantagonist. Naloxon har ingen farmakologisk effekt på opiatreceptorerne, men fortrænger opiater fra receptorerne. Næsten 100% nedbrydes i leveren, hvorfor det ikke kan gives pr. os.

21 NALOXON (Narcanti ) Virker indenfor 1 min efter iv indgift. Virker 1 4 timer, afhængig af hvilket opiat der er tager, hvor meget og hvornår det er taget i forhold til naloxonindgiften.

22 NALOXON Dosering voksne: 0,8 mg iv = 2,0 ml gentaget 2 3 gange, max. 10 mg. 1,2 mg im = 3,0 ml gentaget 2 gange med 5 min. Interval, max. 10 mg.

23 NALOXON Bivirkninger: Tremor Ildebefindende Opkastninger Abstinens Evt. voldsom med hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop. Kort virkning i forhold til opiatet. Personen forlader stedet når de vågner.

24 Narcanti Naloxon Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger. Dispenseringsform injektionsvæske 0,02 mg/ml eller 0,4 mg/ml naloxonhydrochlorid i sterilt vand. Tilsat natriumchlorid. ph 3,0-4,0. Farmakokinetik Efter peroral indgift: absorberes fra mave-tarmkanalen, men metaboliseres for hurtigt til, at væsentligt virksomme koncentrationer kan opnås systemisk. Biotransformeres i leveren til inaktive glucuronider. Plasmahalveringstid minutter. Virkningsvarighed 1-4 timer, varierende efter mængde og tidspunkt for indtagelsen af opioider samt dosis og administrationsvej af antidot (i.m. indgift virker længere end i.v. indgift). Indikationer Overdosering med opiater og partielle opiatantagonister.

25 Doseringsforslag Forgiftning. Voksne. 0,8 mg i.v. Hvis forbedring af respirationen ikke indtræder hurtigt, kan injektionen gentages 2-3 gange med 2-3 min. interval. Hvis åndedrætsfunktionen ikke bedres herefter, ændres behandlingen til kontrolleret ventilation. Ved kortvarig effekt af injektion kan behandlingen ændres til infusion af 2 mg i f.eks. 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (4 µg/ml). Infusionshastighed: Individuel, afhængig af respons på såvel infusionen som på forudgående bolusindgift. Børn. 10 µg/kg legemsvægt i.v. Hvis i.v. injektion ikke er mulig, anvendes i.m. injektion. Som hos voksne kan dosis gentages 2-3 gange. Nyfødte. En enkelt dosis på 0,2 mg (60 µg/kg legemsvægt) givet i.m. ved fødslen som et alternativ til den anbefalede dosis på 10 µg/kg legemsvægt i.v. Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchloridinfusionsvæske og isotonisk glucoseinfusionsvæske. Graviditet Ingen meddelelser om teratogen effekt. Erfaringsgrundlaget er ringe. Amning Mælk/plasma-koncentrationsratio kendes ikke. Ingen meddelelser om bivirkninger hos det ammede barn.

26 Kontraindikationer Naloxon i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. Forsigtighedsregler Kronisk morphinisme er relativ kontraindikation, medmindre der foreligger livstruende forgiftning. Bivirkninger Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret. Symptomerne kan tydes som svarende til opioidabstinenssymptomer, fremkaldt af naloxon. Interaktioner Ved indgift til narkomaner påvirket af opioider kan indgift af naloxon hos enkelte medføre kraftige abstinenssymptomer. Svær hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop er beskrevet.

27 Patofysiologi. Benzodiazepiner binder sig specifikt til receptorer i hjernen og påvirker GABA neuronerne ved specielt kloridkanalerne. Herved ændres membranpotentialet, hvilket bevirker en hæmmet eller direkte blokering af synapsen.

28 Patofysiologi. Virker på motorisk cortex ved hæmning af muskelaktivering. (Kramper). Virker angstdæmpende. Giver velvære. Ændrer realitetssansen. Sløver reaktionsmønstret.

29 Forgiftninger Benzodiazepiner er relativt ugiftige, da de ikke har en direkte effekt på GABA-receptorer. 2 gram er overlevet = 400 tbl. á 5 mg Forgiftning medfører. Bevidstløshed Stabilt blodtryk Let nedsat, men bevaret spontanrespiration Dødsfald skyldes krydstolerans, synergisme eller en svækket patient.

30 Lanexat. Antagonist til benzodiazepin. Ophæver virkning af benzodiazepiner. Kompetetiv receptoraffinitet.

31 Antagonist. Voksne 15 år: 0,3 mg (3 ml) intravenøst over 15 sekunder, eventuelt gentaget ved ringe effekt med 1 minuts interval indtil maximalt 2 mg (20 ml) Observer effekt. Blandingsmisbrug. Lanexat gives iv. Med effekt efter 1-3 minutter. Halveringstid 50 minutter. Virkning fra 1-4 timer. Nedbrydes i leveren.

32 Amfetamin Kemisk fremstillet stof t½ 4 timer Forhandles som piller eller pulver Blandet med alkohol giver det en uforudsigelig ruseffekt

33 Amfetamin Neurofarmakologi Amfetamin frigiver store mængder noradrenalin og dopamin i nervevæv ved at omdanne stoftransportørene til åbne kanaler. Amfetamin frigiver også serotonin fra synaptiske vesikler. Ydermere hæmmer amfetamin genoptagelse af noradrenalin og dopamin, som derved får lov til at eksistere i de synaptiske mellemrum i højere koncentration. Dette øger hastigheden og kraften, hvorved nervesignaler afsendes.

34 Amfetamin Kortsigtede effekter : fysiologisk Sænket appetit Øget sexlyst Øget fysisk styrke Kraftigt øget fysisk energi Hyperaktivitet Forhøjelse af kropstemperatur Øget og irregulær puls Hovedpine Store pupiller Søvnløshed Ømme kæbemuskler

35 Kortsigtede effekter : psykisk Eufori Øget opmærksomhed Hurtig tale Øget sociale kompetencer Øget selvtillid Tab af REM-søvn Kraftigt øget aggressivitet Nervøsitet Depression Selvmordstanker Paranoia Stress-Symptomer Amfetamin

36 Amfetamin forgiftning Milde tilfælde Agitation, hypertension, takykardi, mydriasis, trismus, sveden Svære tilfælde Hypertermi, DIC, rhabdomyolyse, arrytmier, krampeanfald, akut nyreinsufficiens. evt. cirkulatorisk kollaps pga. dehydrering ofte også svær laktatacidose.

37 Amfetamin Symptomer agitation Kramper Hypertermi Hypertension Delirium (uden andre fund) Delirium (obj. påvirker) Elimination Behandling Benzodiazepiner (ofte > 100 mg) Benzodiazepiner, barbiturater, propofol Ekstern afkøling, kontrol af agitation Kontrol af agitation, vasodilatation overvej serenase benzodiazepiner Aktiv kul ved peroral indtagelse

38

39 Kokain T½ 30 minutter. Påvirker følgende receptorer: Dopamin Psykose, afhængighed via belønningssystemet Serotonin Øger stemnigslejet. Noradrenalin Nedsat smertefølelse, stimulation af det sympatiske nervesystem

40 Kokain Rusen har 3 faser: Suset eufori, ekstatisk At være høj Psykisk velvære, iderig, fantasifuld og snakkesalig. Sociale hæmninger er ophæver. The post-coke blues Rastløs, irretabel, angst og depressiv. Trang til ny indtagelse af kokain- opleve noget positivt

41 Kokain Akutte symptomer som ved andre sympatikomimetika (amfetamin) Dekontaminering: nasalt bodypacking Hypertermi er vigtigst at behandle om end andre symptomer sagtens kan være livstruende. Arrytmier: CAVE β-blokkere(nb incl. amiodaron) antiarytmika klasse 1A antiarytmika klasse 1C Supraventrikulær: Bred komplexer: CA-blokker Hyperton Na-bikarbonat (evt. lidokain) Sene symptomer Kan komme fra stortset ethvert organsystem pga. vasospasmer,blødning eller øget koagulation

42 Crack Kokain som er forarbejdet til flager eller klumper, hvide, beige eller gråsorte: Crack ryges og rusen kommer hurtigt og meget volsomt. Rusforløbet som ved Kokain Efterfølges ofte af voldsomme abstinenser

43 Ecstacy Kemisk fremstillet stof Forhandles som piller Kan beskrives som en mildere udgave af Amfetamin

44 Efter oral indtagelse af MDMA, når plasmakoncentrationen af MDMA sit maksimum i løbet af 1,5-3 timer. Niveauet falder til ca. det halve i løbet af 8 timer. MDMA metaboliseres til en lang række metabolitter, bl.a. alphamethyldopamin og methylendioxyamfetamin. MDMA udøver sin effekt gennem blokade for noradrenerge, cholinerge, dopaminerge og serotonerge neuroners genoptagelse. Dette afstedkommer en kraftig øget koncentration af disse signalstoffer i hjernen, med dertil følgende overaktivering af nervesystemerne. MDMA's primære effekter skyldes givet vis den serotonerge aktivitet, da "klassiske" hallucinogener (LSD m.fl.) udøver deres effekt på den serotonerge 5-HT 2A -receptor.

45 Kortsigtede, mentale og subjektive Intens eufori En følelse af forbinding til andre mennesker, især andre som har taget MDMA. En markant forøgelse i vigtigheden og udtrykkelsen af glæde, kærlighed og andre positive følelser. Følelsen af noget enormt vigtigt eller fundamentalt positivt er lige ved at ske En fornemmelse af mental klarhed

46 Kortsigtede, fysiske Mydriasis (udvidede pupiller) Rastløshed Appetitsvigt Øget kropstemperatur Fokus- og koncentrationsbesvær Spændte kæber og gniden mellem tænder Svedige håndflader Tør mund Øget puls og blodtryk

47 Kortsigtet toksicitet De fleste kortsigtede toksiske virkninger skyldes svigt i hjernens temperaturreguleringscenter. Det er muligt at undgå dette ved at drikke rigeligt med vand. Dog skal vandforgiftning også undgås (en tommelfingerregel siger ½ l vand pr. time), og der skal derfor være samtidig indgift af elektrolytter (Na +, Ca ++, Cl -, K + ). For at undgå tandskader tyer visse MDMA-brugere til sutter, slik og calciumkosttilskud. Dette har begrænset virkning, men kan til en vis grad modvirke ekstrem spænding i kæberne.

48 Fantasy (GHB) GHB er et kunstigt fremstillet bedøvelsesmiddel fra 1990erne. Er farveløs og lugtfri væske, pulver eller kapsler som indtages gennem munden. Virker beroligende og søvnfremkaldende. Hurtig effekt og aftager hurtigt. Bivirkninger kvalme opkastninger, kramper, hallucinationer, coma, respirationsstop.

49

50 Kodimagnyl Introduktion: Acetylsalicylsyre findes blandt andet i Magnyl, Kodimagnyl og Treo. Forgiftningsbilledet er afhængigt af, om der er tale om en akut eller kronisk forgiftning.

51 Kodimagnyl (acetylsalisylsyre) farmakologi Virker smertestillende, antiinflamatorisk og febernedsættende. Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen (> 90%). Max. Virkning efter 2 timer, hurtigere hvis de er opløste. Bør ikke tages sammen med mad. Omdannes i leveren til salisylsyre (50%). Virker i 4 6 timer.

52 Kodimagnyl bivirkninger Abdominalt ubehag. Mavesår. Allergisk reaktion Ved længerevarende forbrug, hudblødninger, nedsat hørelse, tinnitus, svimmelhed. Reyes syndrom hos børn under 12 år: opkastninger, bevidsthedssløring, koma, leverpåvirkning.

53 Kodimagnyl Let akut forgiftning (S-salicylat <2,4 mmol/l): Symptomerne starter kort tid efter indtagelse. Der ses kvalme, opkastning, dehydrering, svedtendens, tachypnø, tinnitus, hørenedsættelse og sløvhed. Moderat forgiftning (S-salicylat 2,4-4,4 mmol/l): Hyperventilation (stimulering af respirationscenter i hjernestammen), respiratorisk alkalose eller blandet respiratorisk alkalose/metabolisk acidose, hypokaliæmi, kramper.

54 Kodimagnyl Svær akut forgiftning (S-salicylat >4,4 mmol/l) Hyper- eller hypoglykæmi, hypertermi, nyresvigt, koagulationsforstyrrelser og CNS påvirkning med konfusion, agitation og koma. Lungeødem er et alvorligt tegn på forgiftning. Død skyldes ofte CNS-påvirkning med hjerneødem og kardiovaskulært kollaps.

55 Behandling 1. Aspiration hvis forgiftningen er helt frisk eller hvis der er indtaget store doser (0,2-0,3g/kg legemsvægt) 2. Aktivt kul 1g/kg, kan være virksomt selv sent i forløbet pga langsom absorption. 3. Ved S-salicylat 1,0-2,4 rehydreres patienten p.o eller i.v afhængigt af elektrolytforstyrrelserne. 4. Ved mistanke om indtag > 300 mmol/l eller ved S-salicylat > 2,4 mmol/l startes forceret diurese med alkalisering af urinen for at øge udskillelsen af salicylat: 5. Hæmodialyse ved S-salicylat > 4,4 eller svær acidose ph < 7,2. 6. Symptomatisk behandling af f.eks respirationsbesvær og kramper.

56 Paracetamol farmakologi Absorberes næsten fuldstændigt (ca. 90%), i tolvfingertarmen. Omdannes til fenacetin der er smertestillende og febernedsættende. Max. Virkning efter ½ - 1 time, dog afhængig af mavetømningenhastigheden.

57 Paracetamol farmakologi Paracetamol optages næsten fuldstændigt efter peroral indgift, og for 90%'s vedkommende metaboliseres i leveren til atoksiske metabolitter, mens 5-10% omdannes til toksisk metabolit via cytokrom P450 enzymsystemet. Denne hepatotoksiske metabolit inaktiveres af glutation, men overskrides leverens glutationdepoter, opstår der levercellenekroser. Indtagelse af mere end 4 g er potentielt levertoksisk, og der skal på meget vide indikationer indledes behandling af ptt. mistænkt for paracetamolforgiftning. Behandlingsindikationen er helt uafhængig af en placering i evt. risikonomogram samt se-paracetamolkoncentration. Det afgørende er muligheden for indtagelse af overdosis.

58 Behandlingsregime : Ved mistanke om paracetamolforgiftning indlægges pt. Der iværksættes i.v. N-acetylcysteinbehandling (NAC-behandling) uanset tidsintervallet fra tabletindtagelse til kontakt med sygehus. Blodprøvetagning: Se-paracetamolkonc. Placering i risikonomogram er helt uden betydning mhp. at påbegynde behandling.

59 Paracetamol forgiftning Leverskade ses efter indtagelse af g paracetamol (20 30 tbl.). Død er set efter 25 g. Ved dårlig ernæring, alkoholmisbrug er der set dødsfald efter 2,6 10 g dgl.

60 Paracetamol forgiftning - behandling Patienten er ikke akut syg. Skal indlægges til antidot behandling, selv om der er gået lang tid efter tbl. indtagelse (> 12 timer). Behandlingen afgøres af plasmakonc. I svære tilfælde akut levertransplantation.

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

GHB & GBL. Speciallæge i psykiatri Danny Reving

GHB & GBL. Speciallæge i psykiatri Danny Reving GHB & GBL Speciallæge i psykiatri Danny Reving Klassifikation Sedativa/depressantia Hæmmende effekt på neurotransmission Aktiverer GABA (hjernens bremse ) Hæmmer glutamat (hjernens speeder ) Hæmmende effekt

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Benzodiazepinlignende lægemidldel med hypnotisk effekt. Anvendes som sovemiddel..

Benzodiazepinlignende lægemidldel med hypnotisk effekt. Anvendes som sovemiddel.. Nr.: Emne Zopiclon Benzodiazepinlignende lægemidldel med hypnotisk effekt. Anvendes som sovemiddel.. Generisk navn Zopiclon* Handelsnavn Imoclone Imovane Imozop Zopiclon "Stada" Zopiclone "Alpharma" Zopiklon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 2. november 2012. Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger. 31. oktober 2012. Nr. 77.

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 2. november 2012. Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger. 31. oktober 2012. Nr. 77. Ministerialtidende 2012 Udgivet den 2. november 2012 31. oktober 2012. Nr. 77. Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre relevant

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er godt 30% af unge mellem 16-20 år, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Amfepramon; centralvirkende anorektikum

Amfepramon; centralvirkende anorektikum Nr.: Emne Amfepramon; centralvirkende anorektikum Beskrivelse: Centralt virkende anorektikum med amphetaminlignende virkning. Anvendes som supplement til diætbehandling hos patienter med adipositas og

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

Sådan virker antidepressiv medicin

Sådan virker antidepressiv medicin Sådan virker antidepressiv medicin Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Hvad er antidepressiv medicin? Der findes mange forskellige slags medicin mod depression i daglig tale antidepressiv medicin.

Læs mere

Stof-fakta. I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness

Stof-fakta. I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness Stof-fakta I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet

Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Neurofysiologi og Psykiatrisk co-morbiditet Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret

Læs mere

Psykisk sygdom og misbrug blandt unge. HENRIK RINDOM Novavi-ambulatorierne Stofrådgivningen Statens Luftfarts Væsen

Psykisk sygdom og misbrug blandt unge. HENRIK RINDOM Novavi-ambulatorierne Stofrådgivningen Statens Luftfarts Væsen Psykisk sygdom og misbrug blandt unge HENRIK RINDOM Novavi-ambulatorierne Stofrådgivningen Statens Luftfarts Væsen De tre vigtige faktorer for udvikling af afhængighed Jo yngre vi er jo hurtigere er vi

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

GJ_antiparkinsonmidler_antikolinerge_rev 3_final.doc

GJ_antiparkinsonmidler_antikolinerge_rev 3_final.doc Nr.: Emne Antiparkinsonmiddel, -antikolinerge Beskrivelse: Antiparkinsonmiddel med antikolinerg virkning, primært indiceret ved behandling af medikamentel udløst parkinsonisme. Synonymer: Præparat Akineton

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Navn: Cykliske antidepressiva (CA)

Navn: Cykliske antidepressiva (CA) Nr.: Emne Afgrænsning Virkningsmekanisme Kinetik Risikovurdering Navn: Cykliske antidepressiva (CA) Lægemidler, der påvirker (øger) transmitterfunktion af monoaminerne noradrenalin og/eller serotonin (og

Læs mere

OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER

OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER BAGGRUND...2 FAMILIEAMBULATORIET...2 OBSERVATION OG BEHANDLING...2 OBSERVATIONSPERIODENS

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Definition på kvalme:

Definition på kvalme: Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse af at skulle kaste op. - kvalme er hvad patienten siger det er - kvalme og opkastning er biologisk set et af kroppens forsvarsmekanismer,

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Dobbeltdiagnoser Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale rusmidler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Dobbeltdiagnoser Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale rusmidler

Læs mere

Ecstasy MDMA et designerdrug

Ecstasy MDMA et designerdrug Ecstasy MDMA et designerdrug http://www.sst.dk/publ/publ2000/rus_bio/rusmidlernes_biologi-10.htm Et af de nyere stoffer på det illegale marked i Danmark kaldes Ecstasy eller»the loving drug«. Den kemiske

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter KLINISKE RETNINGSLINIER Metadon til cancer smerter ved overlæge Nan Sonne. Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Gennemgået Januar 2008. Planlagt revideret September 2008 Målgruppe: Læger og

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

STOFFER HVOR MEGET VED DU

STOFFER HVOR MEGET VED DU STOFFER HVOR MEGET VED DU Hvor mange prøver stoffer Mange unge får tilbudt stoffer, men langt fra alle takker ja. Der er ca. 30% af danske unge på 16-20 år, der har prøvet at ryge hash og ca. 10%, der

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Sedationsstrategi, bilag

Sedationsstrategi, bilag Sedationsstrategi, bilag Alkohol abstinens scoring 2 Delirium screening 3 Sedations-scorings redskaber 4 RAMSAY sedationscore 4 Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) 5 Smerte-scoringsværktøjer 6 Numerisk

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Acetylsalicylsyre. Nr.:

Acetylsalicylsyre. Nr.: Nr.: Acetylsalicylsyre Emne Lægemiddel med perifer analgetisk, antipyretisk og inflammationshæmmende effekt. Anvendes ved svage smerter, feber og inflammatoriske tilstande ved led og bindevævssygdomme.

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - præsentation Nada Modellen Nada - TCM Nada - Neurofysiologisk Nada - Øreakupunktur Nada - Procedurer 2011 Nada - Øvrigt Kildemateriale: Lars

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen. HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen

Når rusmidlerne sætter kursen. HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen Når rusmidlerne sætter kursen HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dolol 50 mg hårde kapsler tramadolhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dolol 50 mg hårde kapsler tramadolhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Dolol 50 mg hårde kapsler tramadolhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

Underordnet Dominant S Cocaine (mg/kg/)

Underordnet Dominant S Cocaine (mg/kg/) æ å æ å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Diagnoser der kunne tænkes at påvirke Dopamin Posttraumatisk belastningsreaktion Tilpasningsreaktion Angst Depression

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv Modulplan for modul 1.2, Basal farmakologi, efteråret 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, videoer, studiesal og workshops og andet som findes

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Jo yngre vi er jo hurtigere er vi til at udvikle afhængighed. Jo hurtigere rusmidlet virker i hjernen jo hurtigere bliver vi afhængige

Jo yngre vi er jo hurtigere er vi til at udvikle afhængighed. Jo hurtigere rusmidlet virker i hjernen jo hurtigere bliver vi afhængige æ å æ Nerveceller De tre vigtigste faktorer for udvikling af afhængighed Jo yngre vi er jo hurtigere er vi til at udvikle afhængighed Jo hurtigere rusmidlet virker i hjernen jo hurtigere bliver vi afhængige

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen æ å 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant 1 Vejledning om Ambulant Afrusning- og Abstinenssymptombehandling Alkoholenhederne I 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om afrusning og abstinenssymptombehandling s.3 2. Hvad er abstinenssymptomer....

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Oxapax 15 mg tabletter. oxazepam

Indlægsseddel: Information til brugeren. Oxapax 15 mg tabletter. oxazepam Indlægsseddel: Information til brugeren Oxapax 15 mg tabletter oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere