Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik"

Transkript

1 Bilbus P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Gruppe 415 Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen

2

3 Elektronik og Elektroteknik Fredrik Bajers Vej 7B Telefon Fax Synopsis: Titel: Tema: Bilbus Mikrodatamatsystemer Projektperiode: P4, forårssemesteret 2005 Projektgruppe: 415 Deltagere: Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Vejleder: Stefan Sörensen Oplagstal: 9 Sidetal: 125 Appendiksantal: 19 Afsluttet den Denne P4 rapport fra foråret 2005 omhandler udviklingen af et serielt bussystem til en personbil. I prototypen af dette bussystem indgår en masterenhed samt tre slaveenheder. Udviklingen af prototypen tager udgangspunkt i SPU-modellen, der benyttes til kravspecifikation, accepttest og i softwaredesignet. Rapporten er opdelt i fem dele, hvor del I indeholder baggrund efterfulgt af kravspecifikation og accepttestspecifikation. Herefter konstrueres hardware til masterenheden i systemet gennem del II. Systemets tre slaveenheder konstrueres hardwaremæssigt i del III. Igennem del IV designes software til såvel master- som slaveenheder og der programmeres her i både C og assembler. Sidste del i rapporten indeholder en afrunding, hvor systemets accepttest og konklusion forefindes. Masterenheden i systemet opbygges omkring en Motorola processor, hvor tilhørende hardware i form af RAM, ROM, display, UARTs og interrupthandler behandles. De tre konstruerede slaveenheder opbygges med færdige mikrocontrollere af typen AT90S2313 og AT90S8535 fra Atmel. De tre udviklede slaveenheders funktionalitet er olietryksmåling, lygteenhed samt en lygtekontrolenhed, der indeholder kontakter til aktivering af lygteenheden. Den færdige prototype af systemet fungerer tilfredsstillende og lever op til projektstillers forventninger. Accepttesten af systemet viser, at den udviklede prototype overholder kravsspecifikationens funktionelle krav i 15 ud af 15 tilfælde. Der er i forbindelse med accepttesten udført en brugerundersøgelse af begrænset omfang - og denne viser stor tilfredshed blandt brugerne på områderne informationsomfang, informationstilgængelighed og informationsvisning.

4 Forord Denne P4-rapport er udarbejdet på den teknisk-naturvidenskabelige overbygning ved Aalborg Universitet. Den er skrevet af gruppe 415 under elektronik og elektroteknik faggruppen i perioden fra d. 2. februar til d. 26. maj Projektitlen Bilbus er valgt på baggrund af et projektforslag stillet af Hans-Henning Terp-Hansen. Dette projektforslag falder ind under det overordnede semestertema Mikrodatamatsystemer. Rapporten henvender sig til folk med et grundlæggende kendskab til elektronik, samt folk med interesse for design og konstruktion af mikrodatamatsystemer. Læsevejledning Kildehenvisninger er i teksten angivet i firkantede paranteser efter Harvard-metoden, som eksempelvis [Biering-Sørensen, 2000]. Hvis et større afsnit er baseret på en enkelt kilde, vil kildeangivelsen stå i slutningen af det pågældende afsnit. Litteraturlisten er at finde på side 121. Appendiks organiseres i alfabetisk rækkefølge og findes sidst i rapporten. Figurer nummereres fortløbende efter kapitlet, som de placeres i. Eksempelvis optræder figur 4.1 som første figur i kapitel 4. Ligninger er nummereret på samme måde som figurer, dog er de sat i parantes. Eksempelvis optræder første ligning i kapitel 5 som (5.1). Hver blok har tildelt et nummer, som alle komponentværdier i denne blok navngives efter. Dette betyder, at første tal i benævnelsen af komponenter ligger fast for de enkelte blokke. Eksempelvis hedder første modstand i lygteenheden R 61, den anden R 62 osv. Internetkilder er sammen med bilag vedlagt på CD-ROM. Der findes separate udfoldelige kredsløbsdiagrammer for de enkelte blokke sidst i rapporten. Aktiv-lave signaler angives i rapporten med symbolet *, eksempelvis DTACK. Inverterede signaler angives med overstregning, eksempelvis DTACK. Hexadecimale tal skrives med undersænket h efter tallet, eksempelvis 0FE3 h. Binære tal skrives med undersænket b efter tallet, eksempelvis b. Binære angivelser har MSB til venstre.

5 Forkortelser og termer Der gøres i rapporten brug af følgende forkortelser og termer: ACIA Motorola betegnelse for en UART. Når der i systemet henvises til ACIA232, menes der ACIA en til kommunikation via RS232 til PC en. Når der henvises til ACIA485, menes der ACIA en til kommunikation via RS485 til de perifere enheder over den serielle bus. Buscycle Når en buscycle nævnes i dette system menes tiden, der går mellem to master-forspørgsler kan foretages. Der indgår altså både en busforespørgsel, et bussvar samt en eventuel buspause i denne tid. EEPROM Engelsk forkortelse for Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Frame Når en frame nævnes i dette system, menes en byte med et tilhørende antal start-, stop- og paritetsbit. Minimumsystemet Betegnelse for masterenheden i systemet indeholdende RAM, ROM, UART, og mikroprocessor samt diverse andre perifere kredsløb til drift af denne mikroprocessor. MSB / LSB Engelsk forkortelse for henholdsvis most- og least significant bit. På dansk henholdsvis mest- og mindst betydende bit. Norm Teknisk bestemmelse, der skal overholdes ved projektering og konstruktion af projekter. Den har til formål at sikre kvalitet og sikkerhed [Gyldendal, 2005]. Pakke Når en pakke nævnes i dette system, menes et antal frames, der tilsammen udgør en forespørgsel eller et svar for en given protokol. Parallel bus Når den parallelle bus nævnes i dette system, menes der den interne bus mellem processor, RAM, ROM og display i minimumsystemet. Perifere enheder Betegnelse for slaveenhederne på den serielle bus i systemet. Polling Engelsk for forespørgsel. Med polling menes der, at der spørges igen og igen om en tilstand, typisk indtil den ændrer sig. Står i modsætning til interrupt, der bryder ind i afviklingen af et program, når en tilstand ændrer sig. Protokol Et sæt standardiserede regler og procedurer for overførsel af data mellem en afsender og en modtager i et datanet eller over en bus [Gyldendal, 2005]. RISC Engelsk forkortelse for Reduced Instruction Set Computer. En mikrocomputer, der benytter et reduceret instruktionssæt. Antonymet til RISC er CISC, Complex Instruction Set Computer. Seriel bus Når den serielle bus nævnes i dette system, menes der bussen mellem minimumsystemet og de perifere enheder.

6 SMT Engelsk forkortelse for Surface Mounted Technology. Fælles betegnelse for overflade monterede komponenter af forskellig art. UART Engelsk forkortelse for Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Denne enhed kan sende og modtage seriel data, og konvertere dem til/fra parallel data. UML Engelsk forkortelse for Unified Modelling Language. UML er et sprog til specifikation, visualisering, konstruktion og dokumentation af edb-systemer såvel som forretningsmodeller og andre ikke-edb-relaterede systemer. Rapporten er udarbejdet af: Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Christian Thomsen Jan Sundvall

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Del I: Indledning 1 1 Indledning Historisk perspektiv Elektronisk kommunikation Kravspecifikation Indledning Generel beskrivelse Specifikke funktionskrav Eksterne grænsefladekrav Krav til systemets ydelse Kvalitetsfaktorer Grænseflader Problemformulering Problemafgrænsning Accepttestspecifikation Indledning Testemner Testdesign Testimplementation Bilag Del II: Minimumsystem 21 5 Motorola processor Intern opbygning Benforbindelser Clock-kredsløb Reset-kredsløb Delkonklusion Memory RAM- og ROM-kredse Timing for valgte kredse Delkonklusion i

8 INDHOLDSFORTEGNELSE 7 Interrupt handler Krav Konstruktion Delkonklusion ACIA RS RS Delkonklusion Display Funktionalitet Timing Delkonklusion Memory mapping Krav Adressedekoder DTACK -generator Delkonklusion Belastning af M68k Belastningsberegning for adressebus Belastningsberegning for databus Belastningsberegning for kontrolbus Delkonklusion Del III: Perifere enheder Hardware til perifere enheder Kravspecifikation Fælles hardware Individuel hardware Test Resultater Delkonklusion Del IV: Software Protokol Indledning Opbygning Fejlhåndtering Introduktion til softwareudvikling og metodevalg Introduktion til software Metode Software til minimumsystem Programdesign Procesdesign Moduldesign Delkonklusion ii

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 16 Software til perifere enheder Programdesign Procesdesign Moduldesign Delkonklusion Del V: Afrunding Accepttest Resultater Evaluering Konklusion Perspektivering 119 Litteraturliste 121 Del VI: Appendiks 127 A Oversigt over elektriske funktioner i moderne biler 129 B UseCases 133 B.1 Identifikation af UseCases B.2 UseCase: Styr display B.3 UseCase: Styr lys B.4 UseCase: Udlæs data B.5 UseCase: Omprogrammér master C M68k read og write timing 137 C.1 Read cycle C.2 Write cycle D Beskrivelse af ACIA 141 D.1 Registre D.2 Kommunikation D.3 Benforbindelser E Kildekode til PEEL-programmer 145 E.1 Kildekode til PEEL E.2 Kildekode til PEEL F Kildekode til initialiseringsproces 147 F.1 Assembler-kode til initialisering af hardware modul G Kildekode til løkkeproces 149 G.1 Header-fil til lygtekontrolmodul G.2 C-kode til lygtekontrolmodul G.3 Header-fil til oliekontrolmodul G.4 C-kode til oliekontrolmodul G.5 Header-fil til løkkestyringsmodul G.6 C-kode til løkkestyringsmodul iii

10 INDHOLDSFORTEGNELSE H Kildekode til displayproces 153 H.1 Header-fil til displaymodul H.2 C-kode til displaymodul H.3 Assembler-kode til displaymodul H.4 Beregning af tidsforbrug ved afvikling af interrupt I Kildekode til bus- og tabelmodulerne 159 I.1 Header-fil til tabelmodulerne I.2 C-kode til tabelmodulerne I.3 Assembler-kode til busmodul J Kildekode til perifere enheder 163 J.1 Header-fil til lygtekontrolenhed J.2 C-kode til lygtekontrolenhed J.3 C-kode til lygteenhed J.4 C-kode til olieenhed K Kildekode til testsoftware 169 K.1 C-kode til test af software i minimumsystemet K.2 C-kode til test af A/D converter i olieenhed K.3 C-kode til test af RS485 i de perifere enheder L Målejournal for clock-generatorer 173 M Målejournal for reset-kredsløb 177 N Målejournal for DTACK -generator 179 O Målejournal for responstid på perifere enheder 181 P Målejournal for ACIA Q Målerapport for accepttest 187 Q.1 Formål Q.2 Test af Kommunikationstid Q.3 Test af brugerinterface Q.4 Spørgeskema til interface test R Folduddiagrammer over perifere enheder 193 S Folduddiagram over minimumsystemet 195 iv

11 FIGURER Figurer 1.1 Parallelt ledningsnet fra Ford Sierra En frame indeholdende start-, data-, stop- og paritetsbit En pakke med 4 frames Systemblokdiagram over minimumsystemet med display tilkoblet Systemblokdiagram over hele systemet Grænseflader for det totale bilbussystem Bitoversigt over statusregistret i M68k Funktionsopdeling af M68k ens ind- og udgange Kredsløbsdiagram over clock-kredsløb til M68k Timingsdiagram for reset-kredsløb til M68k Kredsløbsdiagram over reset-kredsløb til M68k Timingsdiagram for read cycle af RAM Timingsdiagram for write cycle af RAM Timingsdiagram for read cycle af ROM Opkobling af tasterne til interrupt 1 og Kredsløbsdiagram for interrupt handler Logiske niveauer for RS232 og RS Kredsløbsdiagram for opkobling af RS Kredsløbsdiagram for opkobling af RS Princip for terminering af transmissionsledninger på RS485 forbindelse Skitse af displaylayout og eksempel på karakter Timingsdiagram for write cycle af display Timingsdiagram for read cycle af display Kredsløbsdiagram for adressedekoder og DTACK -generator Blokdiagram over AVR mikrocontrollere Kernen i AVR mikrocontrollere Flowdiagram for A/D-konvertering efter successiv approximationsprincippet Oversigt over de enheder, der benytter den udviklede protokol Opbygningen af en buscycle for den udviklede protokol Betydning af flowdiagrammer i softwareudviklingen v

12 FIGURER 14.2 V-modellen for softwareudvikling Proces- og moduloversigt for minimumsystemet Grænseflader for program i minimumsystem Procesforløb i minimumsystem Moduloversigt for initialiseringsprocessen Moduloversigt for løkkeprocessen Flowdiagram for funktionen til initialisering af hardware Flowdiagram for entry-funktionen bus i busmodulet Flowdiagram for subrutinen bus w i busmodulet Flowdiagram for subrutinen bus r i busmodulet Flowdiagram for funktionen til oprettelse af tabel Flowdiagram for funktionen til opdatering af tabel for specifik adresse Flowdiagram for funktionen til opdatering af hele tabellen Flowdiagram for funktionen til behandling af lygteenhed Flowdiagram for funktionen til behandling af olieenhed Principdiagram for displaystyring Flowdiagram for funktionen dispup() Flowdiagram for funktionen dispdown() Flowdiagram for software til lygtekontrolenhed Proces- og moduloversigt for software til perifere enheder Flowdiagram for funktionen send data() Flowdiagram for software til perifere enheder B.1 Aktør kontekstdiagram til UseCase analyse af systemet C.1 Flowdiagram for M68k read cycle C.2 Timingsdiagram for M68k read cycle C.3 Flowdiagram for M68k write cycle C.4 Timingsdiagram for M68k write cycle D.1 Blokdiagram for ACIA MC D.2 Blokdiagram for synkron kommunikation mellem M68k og ACIA L.1 Måleopstilling for måling på clock-generatorer M.1 Måleopstilling for måling på reset-kredsløb N.1 Måleopstilling for måling på DTACK -generator N.2 Målinger på DTACK -generator O.1 Måleopstilling for måling på responstider for perifere enheder O.2 Responstid for olienhed P.1 Måleopstilling for målejournal af ACIA P.2 Grafer for RTS og TxD på ACIA485 ved afsendelse af bogstavet A Q.1 Måleopstilling til måling af kommunikationstid Q.2 Måleopstilling til brugerinterface undersøgelse vi

13 TABELLER Tabeller 1.1 Eksempel på protokol Eksempel på kommandoliste tilknyttet en protokol Funktionskrav fra kravspecifikationen Oversigt over registre og adresseben for benyttede enheder i minimumsystemet Timingstider for read cycle af RAM Timingstider for write cycle af RAM Timingstider for write cycle af RAM Timingstider for read cycle af ROM Uddrag af sandhedstabel for 8-3 konverter i interrupt handler Oversigt og beskrivelse af udvalgte displayfunktioner Timingstider for write cycle af display Timingstider for read cycle af display Krav til adressering ved benyttelse af TS2-MON Adresseoversigt for enheder på databus Adresseoversigt på bitniveau Komplet adresseoversigt Sandhedstabel for DTACK -generator Maksimal belastning for M68k Enheder på adressebus og disses strøm- og kapacitetsbelastninger Enheder på databus og disses strøm og kapacitetsbelastninger Belastninger på kontrolbussen Testresultater for de perifere enheder Den udviklede protokols kommandoer Den udviklede protokols fejlkoder Instruktionerne til optælling af timeout på perifere enheder Registre, der udgør grænseflader for moduler Variabler, der udgør grænseflader for moduler Grænseflader for modul g Grænseflader for modul j Grænseflader for modul m vii

14 TABELLER 17.1 Resultater fra accepttesten Resultater for brugerinterfacetest C.1 Timingstider for M68k read cycle C.2 Timingstider for M68k write cycle D.1 Adgang til registre i ACIA D.2 Bitoversigt over kontrolregisteret i ACIA D.3 Bitoversigt over statusregisteret i ACIA H.1 Beregning af tidsforbrug for dispup-interrupt L.1 Apparaturliste for målinger på clock-generatorer L.2 Måleresultater for clock-generator til ACIA L.3 Måleresultater for clock-generator til ACIA L.4 Måleresultater for clock-generator til M68k M.1 Apparaturliste for målinger på reset-kredsløb M.2 Måleresultater for reset-kredsløb til M68k N.1 Apparaturliste for målejournal for DTACK -generator O.1 Apparaturliste for måling på perifere enheder O.2 Måleresultater for responstid for perifere enheder P.1 Apparaturliste for målejournal af ACIA Q.1 Apparaturliste for måling af kommunikationstid Q.2 Måleresultater for måling af kommunikationstid Q.3 Måleresultater for brugerinterface måling R.1 Komponentliste til kredsløbsdiagram for lygtekontrolenhed R.2 Komponentliste til kredsløbsdiagram for lygteenhed R.3 Komponentliste til kredsløbsdiagram for olieenhed S.1 Komponentliste til kredsløbsdiagram for minimumsystem viii

15 Del I: Indledning Denne del indeholder en indledning, hvor forskellen på serielle og parallelle systemer beskrives. Indledningen beskriver desuden virkemåden af bussystemer, og i et afsluttende afsnit beskrives projektforslagets problematik. Efter indledningen følger en kravspecifikation skrevet efter SPU-modellen [Biering-Sørensen, 2000], hvor UseCase analyse desuden inddrages til bestemmelse af de funktionelle krav til prototypen. Denne del afsluttes med en problemformulering, hvor nogle af kravene opstillet i kravspecifikationen efterfølgende afgrænses. Del I: Indledning 1 1 Indledning Historisk perspektiv Elektronisk kommunikation Kravspecifikation Indledning Generel beskrivelse Specifikke funktionskrav Eksterne grænsefladekrav Krav til systemets ydelse Kvalitetsfaktorer Grænseflader Problemformulering Problemafgrænsning Accepttestspecifikation Indledning Testemner Testdesign Testimplementation Bilag

16

17 KAPITEL 1. INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Historisk perspektiv Automobilets historie er ca. 150 år gammel. I sine unge dage var dets vigtigste funktion at transportere personer og gods fra ét sted til et andet. Automobil er i dag forkortet til bil, og bilens vigtigste egenskab er stadig at fragte personer og gods. Imidlertid har forbrugerne vænnet sig til en stadig stigende mængde sikkerhed, komfort og underholdning i bilen. Sammen med denne tilsyneladende evigt stigende mængde elektronik stiger mængden af ledninger i bilen. En ufuldstændig men omfattende liste over funktioner kan ses i appendiks A på side 129. Som det ses af listen og på fotoet herunder, antager ledningsnettet en betydelig mængde og har en høj kompleksitet. Figur 1.1: Parallelt ledningsnet fra Ford Sierra Vægten er ca. 15 kg. Som det er vist, fylder det ca. 4 m 2. 3

18 1.2. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 1.2 Elektronisk kommunikation Parallelle systemer Et parallelt digitalt system er et system, hvor forbindelser, der føres imellem to eller flere enheder, kun kan bære én information, i form af et logisk niveau: logisk 1 eller logisk 0. Således kan en enkelt leder ikke overføre information til f.eks. både nærlys og blinklys samtidigt, og således er det største heltal i titalssystemet, der kan overføres på en leder lig med én. Er der flere parallelle ledere, kan disse sammensættes med udgangspunkt i det binære talsystem, og deraf kan dannes heltal (d maks ), hvis størrelse er bestemt af antallet af ledere (n): d maks = 2 n [ ] (1.1) Mængden af data, der kan overføres pr. tidsenhed er i princippet uendelig, men er i praksis begrænset - dels af de komponenter, der kommunikerer og dels af de forbindelser, der er imellem dem. Et parallelt system, som det der er vist i afsnit 1.1 på foregående side forekommer, i biler, at være omstændigt og klodset Serielle systemer Et serielt system består principielt af én forbindelse, hvor igennem der sendes et pulstog af logiske niveauer. Således kan f.eks. tallet 179 omsættes til et binært tal b, og disse digitallogiske niveauer sendes afsted efter hinanden som en datapakke kaldet en byte. For at modtageren kan skelne flere bytes fra hinanden, sendes der et startbit inden hver byte. Der sendes også evt. paritetsbit samt et eller flere stopbit efter hver byte. En byte med tilhørende start-, paritets- og stopbit kaldes en frame. Startbit Data 8 bit Paritets bit Stopbit Figur 1.2: En frame indeholdende start-, data-, stop- og paritetsbit. Ligesom for parallelle systemer, er datamængden, der kan overføres pr. tidsenhed begrænset af komponenter og forbindelsen imellem dem. Overførselshastigheden måles i bit pr. sekund [ bps]. Serielle data kan sendes synkront eller asynkront. Synkron seriel transmission kræver, udover mindst én forbindelse til data, en forbindelse til overførsel af et taktsignal, der bruges til at synkronisere modtager med sender. Typisk anvendes asynkron seriel transmission Dataformat Formatet hvormed data sendes, kan principielt bestemmes frit, men der findes standarder indenfor området. Benyttes en standard vil andet udstyr, der benytter samme standard, kunne kommunikere på det serielle system. RS232 standarden beskriver det fysiske lag, der inkluderer de fysiske stik, benbenævnelser, spændingsnivauer, tidsbetingelser for signalerne, formatet der anvendes, at LSB sendes først, samt at det er asynkron kommunikation [Davis, 2005]. Formatet angiver følgende egenskaber: Hastighed, f.eks bps Antal databit: 7, 8 eller 9 Paritet: ingen, lige (Even) eller ulige (Odd) Antal stopbit: 1 eller 2 4

19 KAPITEL 1. INDLEDNING En angivelse af formatet kan f.eks. være 57600, 8, E, 1. Med udgangspunkt i dette eksempel kan paritetsbit udregnes på basis af databit. Antallet af bit, der er logisk høj tælles, og er dette antal ulige, sættes paritetsbit til 1. Hvis antallet i forvejen er lige, sættes paritetsbit til 0. Dermed er det samlede antal bit, der er logisk høj lige. Bemærk, at start og stopbit ikke regnes med. Framen sendes afsted, og ved modtageren kontrolleres, om antallet af bit stadig er lige. Hvis en fejl har indfundet sig undervejs, ignoreres pakken, og det kan på modtageren indikeres, at en fejl har fundet sted. Det er vigtigt at bemærke, at selvom et antal apparater overholder RS232 standarden, og dermed kan sende og modtage data i henhold til denne standard, så er det ikke sikkert, at deres indbyrdes kommunikation resulterer i noget brugbart. Det skyldes, at de ikke nødvendigvis overholder den samme protokol, og at RS232 kun definerer den fysiske forbindelse Bussystemer Et RS232 serielt system tillader kun, at der tilsluttes to enheder, der kan kommunikere med hinanden ad gangen. Imidlertid kan det være praktisk at tilslutte flere enheder til det samme system. Dette kaldes for en bus. Et bussystem har typisk et antal slaveenheder samt en eller flere masterenheder. Kendetegnet for slaveenheder er, at de som udgangspunkt ikke sender data på bussen, medmindre de bliver bedt om det fra en master. Mastere udsender typisk data til slaver, i nogle tilfælde for at opnå et svar fra slaverne. Flere enheder, der er tilsluttet den samme bus, kan dermed få tildelt opgaver samtidigt og kommunikere med hinanden. Som med serielle systemer findes der forskellige standarder, der kan anvendes til bussystemer. Nogle enkelte er anført her: P-NET CAN-BUS Profi-bus I 2 C VME BUS Flere af ovennævnte protokoller bygger på serielle standarder. F.eks. bygger P-NET og Profi-bus på RS485 standarden. RS485 tillader, modsat f.eks. RS232, flere master- og slaveenheder tilsluttet det samme ledningsnet, og kaldes derfor for en busstandard. RS485 busstandarden indeholder ingen protokol specifikationer [Strangio, 2005]. Når flere enheder deles om en bus, er det nødvendigt at sikre, at kun én enhed sender ad gangen. Et bussystem kan indeholde flere mastere, men der kræves så et system, der sikrer, at de skiftes til at varetage kontrollen over bussen Protokoller En protokol, og herunder såkaldt softwarehandshaking, er en aftale imellem kommunikerende parter. Når to parter kommunikerer, uanset om det er mennesker eller maskiner, er de nødt til at tale samme sprog. Ellers er der ingen sikkerhed for at information når frem, og/eller bliver forstået af parterne. Et eksempel på en sådan handshaking ser ud som følger: Protokoleksempel 1. Masterenhed spørger efter slaveenhed #n. 2. Slaveenhed #n svarer, at den er til stede. 3. Masterenhed afsender kommando til slaveenheden. 4. Slaveenheden modtager kommando, udfører den og svarer tilbage om, hvorvidt denne lykkedes. 5

20 1.2. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Byte nr. Indhold Beskrivelse 1 Adresse Enhedsnummer på enheden, der tales til 2 Kommando Tal, der angiver en given kommando i henhold til en kommandoliste 3 Værdi #1 Databyte 4 Værdi #2 Databyte Tabel 1.1: Eksempel på protokol. Når masterenheden konstaterer, at den efterspurgte slaveenhed er tilstede og svarer, afsender masterenheden datapakken. Denne datapakke består af en række bytes i en given rækkefølge i henhold til den anvendte protokol. Et eksempel ser ud som i tabel 1.1. De 4 bytes sendes afsted hver med deres respektive start-, stop- og paritetsbit. Det resulterer i 4 frames - tilsammen kaldet en pakke som vist i figur 1.3. Frame 1 Frame 2 Start bit Data byte nr. 1 Adresse 8 bit Paritets bit Stop bit Start bit Data byte nr. 2 Kommando 8 bit Paritets bit Stop bit Start bit Data byte nr. 3 Værdi #1 8 bit Paritets bit Stop bit Start bit Data byte nr. 4 Værdi #2 8 bit Paritets bit Stop bit Frame 3 Frame 4 Figur 1.3: En pakke med 4 frames, hvori de 4 databytes findes. Byte nr. 2, indeholdende kommandoen, refererer til en kommandoliste, som kan se ud som i tabel 1.2. Kommandolisten kan i dette tilfælde antage maksimalt 256 forskellige kommandoer, men kan udvides ved at tilføje flere bytes til adressen. Både master- og slaveenhed skal kende protokollen for at der kan komme brugbare resultater ud af kommunikationen. Kommando nr. Beskrivelse 0 Læs værdi og send data retur 1 Indstil udgang nr. Værdi #1 til indholdet af Værdi #2 2 Åbn ventil etc. Tabel 1.2: Eksempel på kommandoliste tilknyttet en protokol Bilers elektriske system Det omfattende ledningsnet til en bil, vist i afsnit 1.1 på side 3, er et parallelt system. Tages der udgangspunkt i en forlygte, skal der fra forskellige lygtekontakter i kabinen forbindes fem ledninger til lygtehuset. Ledningerne bærer information om nær, fjern, tåge, positions og blinklys. Anvendes et serielt system, kan de fem ledningers signaler konverteres, sendes via en enkelt ledning, og ved lygtehuset konverteres tilbage til parallelle ledninger, der så kan tilsluttes de fem pærer anført ovenfor. Hvis der anvendes et bussystem, kan denne enkelte ledning deles af flere enheder. Dermed kan en enkelt ledning bære informationer til mange enheder. Disse enheder kaldes i denne rapport for perifere enheder. Ved hjælp af et serielt bussystem antages det, at det er muligt at reducere bilens elektriske ledningsnet betragteligt. Det medfører umiddelbart følgende fordele: 6

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

0.1 Modultest af hardware

0.1 Modultest af hardware 0.1 Modultest af hardware Hardwaren af M2 testes ved, at de enkelte blokke først testes hver for sig, og derefter testes det, om hele modulet virker. TS2-monitoren brændes i ROM, og ved at forbinde M2

Læs mere

2. De 7 signaler skal kodes til en 3-bit kode. Enkodningen skal prioriteres som beskrevet i afsnit?? på side??.

2. De 7 signaler skal kodes til en 3-bit kode. Enkodningen skal prioriteres som beskrevet i afsnit?? på side??. 01 FORUDSÆTNINGER 01 Forudsætninger Dette kapitel tager udgangspunkt i processerne beskrevet i afsnit?? på side?? Hver enkelt proces tildeles et afsnit, hvorunder det beskrives hvilke hardware moduler,

Læs mere

Klimaovervågningssystem

Klimaovervågningssystem AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER AFDELING FOR KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Klimaovervågningssystem ELEKTRONIK 4. SEMESTER GRUPPE 415 Maj 2004 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Institut for elektroniske systemer

Institut for elektroniske systemer È ¹ÔÖÓ Ø ÖÙÔÔ ½½Ô Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¾¼¼ ËÅ˹ ØÝÖ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ê ÔÔÓÖØ Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖÓØ Ò Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¹ Ö Ö Ö Î ¹ ½¼¼ Ð ÓÖ ¹ÌÐ º µ ¼ ¼ I Institut for elektroniske

Læs mere

Detter dokument er kun til intern brug og klassificeret som strengt fortroligt. Forfatteren tager forbehold for alle fejl og mangler.

Detter dokument er kun til intern brug og klassificeret som strengt fortroligt. Forfatteren tager forbehold for alle fejl og mangler. 1KAPITEL Detter dokument er kun til intern brug og klassificeret som strengt fortroligt. Forfatteren tager forbehold for alle fejl og mangler. Kapitel 4 side 28 Kommentar:Statisk RAM gør brug af D-flip-flops

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Elektronik og elektroteknik TITEL: Intelligent afstandsmåler PROJEKTPERIODE: P4, 3. februar - 28. maj, 2003 PROJEKT GRUPPE: 03gr416 GRUPPEMEDLEMMER: Casper Bonde

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Seriel kommunikation RS232 / RS485

Seriel kommunikation RS232 / RS485 (fortsat fra Positionering/standardfunktion med RS232/RS485) Speed Commanderen har indbygget en seriel kommunikationsenhed, som understøtter RS232 og RS485 kommunikation. Speed Commanderen skal monteres

Læs mere

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Nielsen, Jesper Kock, Klaus Eriksen, Mikkel Larsen og

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for elektroniske systemer TITEL: Digital Diktafon PROJEKTPERIODE: 4. semester 4. februar - 30. maj, 2002 PROJEKTGRUPPE: Gr419-2002

Læs mere

5. systemet skal indeholde 2 stk 1 Mbit(8 bit ROM implementeret som flash memory.

5. systemet skal indeholde 2 stk 1 Mbit(8 bit ROM implementeret som flash memory. 1KAPITEL Kapitlets indhold 1.1 Krav til Minimum System Der defineres et såkaldt minimumsystem, hvor en begrænset del af det samlede systems funktionalitet implementeres og testes, førend der gås videre

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414 Titel: Indendørs positioneringssystem Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006 Projektgruppe: 06gr414 Deltagere: Brian Thorarins Jensen Christian Fink Petersen Jens Karsten

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 20/01-03 03/02-03

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Intro til AVR Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Projektidé Brug en AVR-microcontroller Mål temperatur vha. temperatursensor Vis på display Send til computer og vis temperatur Slide 2 Plan 27/10-2005:

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder

Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Programmerbare styresystemer Løs programmeringsenhed Det vil dog ofte være formålstjenligt af have

Læs mere

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. december 2003 1-9 CAN-databus CAN-databussens historie 1983 CAN udviklingen begynder. 1985 Samarbejdet med Intel omkring chip-udvikling indledes. 1988 Den første

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Rapporten er udarbejdet af Daniel & Kasper D. 23/1-2001 Indholdsfortegnelse : 1.0 STEPMOTEREN : 4 1.1 Stepmotorens formål : 4 1.2 Stepmotorens opbygning : 4 2.0 PEEL-KREDSEN 4 2.1 PEEL - Kredsen Generelt

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Indhold. I Design 4. 3 Mikroprocessersystem-hardware Motorola Krav til modul... 18

Indhold. I Design 4. 3 Mikroprocessersystem-hardware Motorola Krav til modul... 18 Indhold I Design 4 Systemdesign 5. Software- og hardware-funktioner................... 6.. Mikrocomputeren........................ 8.. Robot SW............................ 8.. Sonar/IR............................

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET Mandag den 14 januar 2013 I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET OZ1QK Knud Krogsgaard Jensen 1 ARDUINO I 2 C - BUSSEN ELLER?? Plan for I aften: Jeg siger noget i 10 minutter I fortæller lidt om

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

LCD Character display Intro

LCD Character display Intro LCD Character display Intro Der findes flere typer af LCD karakter-displays, fra forskellige firmaer. Her er vist en type, der er blå. Pins: Nummer 1 fra venstre Her er vist en nærmere beskrivelse af de

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

2 Resumé. Denne projektrapport omhandler udvikling af et Intelligent House Control system hvor lys og varme kan overvåges og styres i en bygning.

2 Resumé. Denne projektrapport omhandler udvikling af et Intelligent House Control system hvor lys og varme kan overvåges og styres i en bygning. 2 Resumé Denne projektrapport omhandler udvikling af et Intelligent House Control system hvor lys og varme kan overvåges og styres i en bygning. De aktive slaver på det distribuerede realtidssystem er

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i)

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) 1. DS1821 1-WIRE KOMMUNIKATION (HERUNDER TIMING KRAV) ------------------------ 2 2. DS1821 SOFTWARE (OPBYGNING AF STYREPROGRAM I SYSTEM51 C) -----------

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm.

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm. Computer Literacy Computer Literacy handler om at forstå hvad computer (hardware) og software kan gøre. Denne præsentation fokuserer kun på hardware februar 2002 Computerliteracy -hardware (15 dias) 1

Læs mere

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Dansk oversættelse version 1.01 Februar 2010 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 05.05 Be Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Datamaters arkitektur og programmering

Datamaters arkitektur og programmering Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 1/24 Datamaters arkitektur og programmering MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 2/24

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015

Opgavesæt udviklet til kursus 48115. Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2. Udviklet i 2015 Opgavesæt udviklet til kursus 48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner 2 Udviklet i 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (april, 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Interrupt - Arduino EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Interrupts Programmeringskursus Genbrug Interrupts Betyder blot at man afbryder

Læs mere

System Arkitektur og Integration

System Arkitektur og Integration Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 1/24 System Arkitektur og Integration MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 2/24 Tidligere har i

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6)

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Danfoss invertere. Rev 1.6 28. Jan 2013 Tilføjet konfiguration af DLX invertere. Rev 1.5 25. Jan 2013 Overført

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

Hardware dokumentation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Hardware dokumentation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Hardware dokumentation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. VERSIONSHISTORIE...3 1.3. VALG AF HARDWARE...3 2. ADGANGS ENHED...4 2.1. FUNKTIONS DIAGRAM...4

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 20115 Institution KTS Vibenhus HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknik fag Design og

Læs mere

Typisk PC arkitektur. Synkronisering ved aktiv venten

Typisk PC arkitektur. Synkronisering ved aktiv venten Oversigt I/O arkitektur Kommunikation mellem processor og ydre enhed Brugerprocessers adgang til I/O Strukturen af kernens I/O del Ydelse Typisk C arkitektur Kontrol af ydre enheder De ydre enheder styres

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Intelligent afstandsmåler. Gruppe 415

Intelligent afstandsmåler. Gruppe 415 Intelligent afstandsmåler Gruppe 415 25. april 2003 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 415 på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet i forårssemestret år 2003. Rapporten omhandler

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Styring af ubåd. Mikrodatamatsystemer

Styring af ubåd. Mikrodatamatsystemer Styring af ubåd Mikrodatamatsystemer 4. semester projekt School of Information and Communication Technology Elektronik & IT Aalborg Universitet Forår 2011 2 Titel: Styring af ubåd Tema: Mikrodatamatsystemer

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere