Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik"

Transkript

1 Bilbus P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Gruppe 415 Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen

2

3 Elektronik og Elektroteknik Fredrik Bajers Vej 7B Telefon Fax Synopsis: Titel: Tema: Bilbus Mikrodatamatsystemer Projektperiode: P4, forårssemesteret 2005 Projektgruppe: 415 Deltagere: Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Vejleder: Stefan Sörensen Oplagstal: 9 Sidetal: 125 Appendiksantal: 19 Afsluttet den Denne P4 rapport fra foråret 2005 omhandler udviklingen af et serielt bussystem til en personbil. I prototypen af dette bussystem indgår en masterenhed samt tre slaveenheder. Udviklingen af prototypen tager udgangspunkt i SPU-modellen, der benyttes til kravspecifikation, accepttest og i softwaredesignet. Rapporten er opdelt i fem dele, hvor del I indeholder baggrund efterfulgt af kravspecifikation og accepttestspecifikation. Herefter konstrueres hardware til masterenheden i systemet gennem del II. Systemets tre slaveenheder konstrueres hardwaremæssigt i del III. Igennem del IV designes software til såvel master- som slaveenheder og der programmeres her i både C og assembler. Sidste del i rapporten indeholder en afrunding, hvor systemets accepttest og konklusion forefindes. Masterenheden i systemet opbygges omkring en Motorola processor, hvor tilhørende hardware i form af RAM, ROM, display, UARTs og interrupthandler behandles. De tre konstruerede slaveenheder opbygges med færdige mikrocontrollere af typen AT90S2313 og AT90S8535 fra Atmel. De tre udviklede slaveenheders funktionalitet er olietryksmåling, lygteenhed samt en lygtekontrolenhed, der indeholder kontakter til aktivering af lygteenheden. Den færdige prototype af systemet fungerer tilfredsstillende og lever op til projektstillers forventninger. Accepttesten af systemet viser, at den udviklede prototype overholder kravsspecifikationens funktionelle krav i 15 ud af 15 tilfælde. Der er i forbindelse med accepttesten udført en brugerundersøgelse af begrænset omfang - og denne viser stor tilfredshed blandt brugerne på områderne informationsomfang, informationstilgængelighed og informationsvisning.

4 Forord Denne P4-rapport er udarbejdet på den teknisk-naturvidenskabelige overbygning ved Aalborg Universitet. Den er skrevet af gruppe 415 under elektronik og elektroteknik faggruppen i perioden fra d. 2. februar til d. 26. maj Projektitlen Bilbus er valgt på baggrund af et projektforslag stillet af Hans-Henning Terp-Hansen. Dette projektforslag falder ind under det overordnede semestertema Mikrodatamatsystemer. Rapporten henvender sig til folk med et grundlæggende kendskab til elektronik, samt folk med interesse for design og konstruktion af mikrodatamatsystemer. Læsevejledning Kildehenvisninger er i teksten angivet i firkantede paranteser efter Harvard-metoden, som eksempelvis [Biering-Sørensen, 2000]. Hvis et større afsnit er baseret på en enkelt kilde, vil kildeangivelsen stå i slutningen af det pågældende afsnit. Litteraturlisten er at finde på side 121. Appendiks organiseres i alfabetisk rækkefølge og findes sidst i rapporten. Figurer nummereres fortløbende efter kapitlet, som de placeres i. Eksempelvis optræder figur 4.1 som første figur i kapitel 4. Ligninger er nummereret på samme måde som figurer, dog er de sat i parantes. Eksempelvis optræder første ligning i kapitel 5 som (5.1). Hver blok har tildelt et nummer, som alle komponentværdier i denne blok navngives efter. Dette betyder, at første tal i benævnelsen af komponenter ligger fast for de enkelte blokke. Eksempelvis hedder første modstand i lygteenheden R 61, den anden R 62 osv. Internetkilder er sammen med bilag vedlagt på CD-ROM. Der findes separate udfoldelige kredsløbsdiagrammer for de enkelte blokke sidst i rapporten. Aktiv-lave signaler angives i rapporten med symbolet *, eksempelvis DTACK. Inverterede signaler angives med overstregning, eksempelvis DTACK. Hexadecimale tal skrives med undersænket h efter tallet, eksempelvis 0FE3 h. Binære tal skrives med undersænket b efter tallet, eksempelvis b. Binære angivelser har MSB til venstre.

5 Forkortelser og termer Der gøres i rapporten brug af følgende forkortelser og termer: ACIA Motorola betegnelse for en UART. Når der i systemet henvises til ACIA232, menes der ACIA en til kommunikation via RS232 til PC en. Når der henvises til ACIA485, menes der ACIA en til kommunikation via RS485 til de perifere enheder over den serielle bus. Buscycle Når en buscycle nævnes i dette system menes tiden, der går mellem to master-forspørgsler kan foretages. Der indgår altså både en busforespørgsel, et bussvar samt en eventuel buspause i denne tid. EEPROM Engelsk forkortelse for Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Frame Når en frame nævnes i dette system, menes en byte med et tilhørende antal start-, stop- og paritetsbit. Minimumsystemet Betegnelse for masterenheden i systemet indeholdende RAM, ROM, UART, og mikroprocessor samt diverse andre perifere kredsløb til drift af denne mikroprocessor. MSB / LSB Engelsk forkortelse for henholdsvis most- og least significant bit. På dansk henholdsvis mest- og mindst betydende bit. Norm Teknisk bestemmelse, der skal overholdes ved projektering og konstruktion af projekter. Den har til formål at sikre kvalitet og sikkerhed [Gyldendal, 2005]. Pakke Når en pakke nævnes i dette system, menes et antal frames, der tilsammen udgør en forespørgsel eller et svar for en given protokol. Parallel bus Når den parallelle bus nævnes i dette system, menes der den interne bus mellem processor, RAM, ROM og display i minimumsystemet. Perifere enheder Betegnelse for slaveenhederne på den serielle bus i systemet. Polling Engelsk for forespørgsel. Med polling menes der, at der spørges igen og igen om en tilstand, typisk indtil den ændrer sig. Står i modsætning til interrupt, der bryder ind i afviklingen af et program, når en tilstand ændrer sig. Protokol Et sæt standardiserede regler og procedurer for overførsel af data mellem en afsender og en modtager i et datanet eller over en bus [Gyldendal, 2005]. RISC Engelsk forkortelse for Reduced Instruction Set Computer. En mikrocomputer, der benytter et reduceret instruktionssæt. Antonymet til RISC er CISC, Complex Instruction Set Computer. Seriel bus Når den serielle bus nævnes i dette system, menes der bussen mellem minimumsystemet og de perifere enheder.

6 SMT Engelsk forkortelse for Surface Mounted Technology. Fælles betegnelse for overflade monterede komponenter af forskellig art. UART Engelsk forkortelse for Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Denne enhed kan sende og modtage seriel data, og konvertere dem til/fra parallel data. UML Engelsk forkortelse for Unified Modelling Language. UML er et sprog til specifikation, visualisering, konstruktion og dokumentation af edb-systemer såvel som forretningsmodeller og andre ikke-edb-relaterede systemer. Rapporten er udarbejdet af: Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Christian Thomsen Jan Sundvall

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Del I: Indledning 1 1 Indledning Historisk perspektiv Elektronisk kommunikation Kravspecifikation Indledning Generel beskrivelse Specifikke funktionskrav Eksterne grænsefladekrav Krav til systemets ydelse Kvalitetsfaktorer Grænseflader Problemformulering Problemafgrænsning Accepttestspecifikation Indledning Testemner Testdesign Testimplementation Bilag Del II: Minimumsystem 21 5 Motorola processor Intern opbygning Benforbindelser Clock-kredsløb Reset-kredsløb Delkonklusion Memory RAM- og ROM-kredse Timing for valgte kredse Delkonklusion i

8 INDHOLDSFORTEGNELSE 7 Interrupt handler Krav Konstruktion Delkonklusion ACIA RS RS Delkonklusion Display Funktionalitet Timing Delkonklusion Memory mapping Krav Adressedekoder DTACK -generator Delkonklusion Belastning af M68k Belastningsberegning for adressebus Belastningsberegning for databus Belastningsberegning for kontrolbus Delkonklusion Del III: Perifere enheder Hardware til perifere enheder Kravspecifikation Fælles hardware Individuel hardware Test Resultater Delkonklusion Del IV: Software Protokol Indledning Opbygning Fejlhåndtering Introduktion til softwareudvikling og metodevalg Introduktion til software Metode Software til minimumsystem Programdesign Procesdesign Moduldesign Delkonklusion ii

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 16 Software til perifere enheder Programdesign Procesdesign Moduldesign Delkonklusion Del V: Afrunding Accepttest Resultater Evaluering Konklusion Perspektivering 119 Litteraturliste 121 Del VI: Appendiks 127 A Oversigt over elektriske funktioner i moderne biler 129 B UseCases 133 B.1 Identifikation af UseCases B.2 UseCase: Styr display B.3 UseCase: Styr lys B.4 UseCase: Udlæs data B.5 UseCase: Omprogrammér master C M68k read og write timing 137 C.1 Read cycle C.2 Write cycle D Beskrivelse af ACIA 141 D.1 Registre D.2 Kommunikation D.3 Benforbindelser E Kildekode til PEEL-programmer 145 E.1 Kildekode til PEEL E.2 Kildekode til PEEL F Kildekode til initialiseringsproces 147 F.1 Assembler-kode til initialisering af hardware modul G Kildekode til løkkeproces 149 G.1 Header-fil til lygtekontrolmodul G.2 C-kode til lygtekontrolmodul G.3 Header-fil til oliekontrolmodul G.4 C-kode til oliekontrolmodul G.5 Header-fil til løkkestyringsmodul G.6 C-kode til løkkestyringsmodul iii

10 INDHOLDSFORTEGNELSE H Kildekode til displayproces 153 H.1 Header-fil til displaymodul H.2 C-kode til displaymodul H.3 Assembler-kode til displaymodul H.4 Beregning af tidsforbrug ved afvikling af interrupt I Kildekode til bus- og tabelmodulerne 159 I.1 Header-fil til tabelmodulerne I.2 C-kode til tabelmodulerne I.3 Assembler-kode til busmodul J Kildekode til perifere enheder 163 J.1 Header-fil til lygtekontrolenhed J.2 C-kode til lygtekontrolenhed J.3 C-kode til lygteenhed J.4 C-kode til olieenhed K Kildekode til testsoftware 169 K.1 C-kode til test af software i minimumsystemet K.2 C-kode til test af A/D converter i olieenhed K.3 C-kode til test af RS485 i de perifere enheder L Målejournal for clock-generatorer 173 M Målejournal for reset-kredsløb 177 N Målejournal for DTACK -generator 179 O Målejournal for responstid på perifere enheder 181 P Målejournal for ACIA Q Målerapport for accepttest 187 Q.1 Formål Q.2 Test af Kommunikationstid Q.3 Test af brugerinterface Q.4 Spørgeskema til interface test R Folduddiagrammer over perifere enheder 193 S Folduddiagram over minimumsystemet 195 iv

11 FIGURER Figurer 1.1 Parallelt ledningsnet fra Ford Sierra En frame indeholdende start-, data-, stop- og paritetsbit En pakke med 4 frames Systemblokdiagram over minimumsystemet med display tilkoblet Systemblokdiagram over hele systemet Grænseflader for det totale bilbussystem Bitoversigt over statusregistret i M68k Funktionsopdeling af M68k ens ind- og udgange Kredsløbsdiagram over clock-kredsløb til M68k Timingsdiagram for reset-kredsløb til M68k Kredsløbsdiagram over reset-kredsløb til M68k Timingsdiagram for read cycle af RAM Timingsdiagram for write cycle af RAM Timingsdiagram for read cycle af ROM Opkobling af tasterne til interrupt 1 og Kredsløbsdiagram for interrupt handler Logiske niveauer for RS232 og RS Kredsløbsdiagram for opkobling af RS Kredsløbsdiagram for opkobling af RS Princip for terminering af transmissionsledninger på RS485 forbindelse Skitse af displaylayout og eksempel på karakter Timingsdiagram for write cycle af display Timingsdiagram for read cycle af display Kredsløbsdiagram for adressedekoder og DTACK -generator Blokdiagram over AVR mikrocontrollere Kernen i AVR mikrocontrollere Flowdiagram for A/D-konvertering efter successiv approximationsprincippet Oversigt over de enheder, der benytter den udviklede protokol Opbygningen af en buscycle for den udviklede protokol Betydning af flowdiagrammer i softwareudviklingen v

12 FIGURER 14.2 V-modellen for softwareudvikling Proces- og moduloversigt for minimumsystemet Grænseflader for program i minimumsystem Procesforløb i minimumsystem Moduloversigt for initialiseringsprocessen Moduloversigt for løkkeprocessen Flowdiagram for funktionen til initialisering af hardware Flowdiagram for entry-funktionen bus i busmodulet Flowdiagram for subrutinen bus w i busmodulet Flowdiagram for subrutinen bus r i busmodulet Flowdiagram for funktionen til oprettelse af tabel Flowdiagram for funktionen til opdatering af tabel for specifik adresse Flowdiagram for funktionen til opdatering af hele tabellen Flowdiagram for funktionen til behandling af lygteenhed Flowdiagram for funktionen til behandling af olieenhed Principdiagram for displaystyring Flowdiagram for funktionen dispup() Flowdiagram for funktionen dispdown() Flowdiagram for software til lygtekontrolenhed Proces- og moduloversigt for software til perifere enheder Flowdiagram for funktionen send data() Flowdiagram for software til perifere enheder B.1 Aktør kontekstdiagram til UseCase analyse af systemet C.1 Flowdiagram for M68k read cycle C.2 Timingsdiagram for M68k read cycle C.3 Flowdiagram for M68k write cycle C.4 Timingsdiagram for M68k write cycle D.1 Blokdiagram for ACIA MC D.2 Blokdiagram for synkron kommunikation mellem M68k og ACIA L.1 Måleopstilling for måling på clock-generatorer M.1 Måleopstilling for måling på reset-kredsløb N.1 Måleopstilling for måling på DTACK -generator N.2 Målinger på DTACK -generator O.1 Måleopstilling for måling på responstider for perifere enheder O.2 Responstid for olienhed P.1 Måleopstilling for målejournal af ACIA P.2 Grafer for RTS og TxD på ACIA485 ved afsendelse af bogstavet A Q.1 Måleopstilling til måling af kommunikationstid Q.2 Måleopstilling til brugerinterface undersøgelse vi

13 TABELLER Tabeller 1.1 Eksempel på protokol Eksempel på kommandoliste tilknyttet en protokol Funktionskrav fra kravspecifikationen Oversigt over registre og adresseben for benyttede enheder i minimumsystemet Timingstider for read cycle af RAM Timingstider for write cycle af RAM Timingstider for write cycle af RAM Timingstider for read cycle af ROM Uddrag af sandhedstabel for 8-3 konverter i interrupt handler Oversigt og beskrivelse af udvalgte displayfunktioner Timingstider for write cycle af display Timingstider for read cycle af display Krav til adressering ved benyttelse af TS2-MON Adresseoversigt for enheder på databus Adresseoversigt på bitniveau Komplet adresseoversigt Sandhedstabel for DTACK -generator Maksimal belastning for M68k Enheder på adressebus og disses strøm- og kapacitetsbelastninger Enheder på databus og disses strøm og kapacitetsbelastninger Belastninger på kontrolbussen Testresultater for de perifere enheder Den udviklede protokols kommandoer Den udviklede protokols fejlkoder Instruktionerne til optælling af timeout på perifere enheder Registre, der udgør grænseflader for moduler Variabler, der udgør grænseflader for moduler Grænseflader for modul g Grænseflader for modul j Grænseflader for modul m vii

14 TABELLER 17.1 Resultater fra accepttesten Resultater for brugerinterfacetest C.1 Timingstider for M68k read cycle C.2 Timingstider for M68k write cycle D.1 Adgang til registre i ACIA D.2 Bitoversigt over kontrolregisteret i ACIA D.3 Bitoversigt over statusregisteret i ACIA H.1 Beregning af tidsforbrug for dispup-interrupt L.1 Apparaturliste for målinger på clock-generatorer L.2 Måleresultater for clock-generator til ACIA L.3 Måleresultater for clock-generator til ACIA L.4 Måleresultater for clock-generator til M68k M.1 Apparaturliste for målinger på reset-kredsløb M.2 Måleresultater for reset-kredsløb til M68k N.1 Apparaturliste for målejournal for DTACK -generator O.1 Apparaturliste for måling på perifere enheder O.2 Måleresultater for responstid for perifere enheder P.1 Apparaturliste for målejournal af ACIA Q.1 Apparaturliste for måling af kommunikationstid Q.2 Måleresultater for måling af kommunikationstid Q.3 Måleresultater for brugerinterface måling R.1 Komponentliste til kredsløbsdiagram for lygtekontrolenhed R.2 Komponentliste til kredsløbsdiagram for lygteenhed R.3 Komponentliste til kredsløbsdiagram for olieenhed S.1 Komponentliste til kredsløbsdiagram for minimumsystem viii

15 Del I: Indledning Denne del indeholder en indledning, hvor forskellen på serielle og parallelle systemer beskrives. Indledningen beskriver desuden virkemåden af bussystemer, og i et afsluttende afsnit beskrives projektforslagets problematik. Efter indledningen følger en kravspecifikation skrevet efter SPU-modellen [Biering-Sørensen, 2000], hvor UseCase analyse desuden inddrages til bestemmelse af de funktionelle krav til prototypen. Denne del afsluttes med en problemformulering, hvor nogle af kravene opstillet i kravspecifikationen efterfølgende afgrænses. Del I: Indledning 1 1 Indledning Historisk perspektiv Elektronisk kommunikation Kravspecifikation Indledning Generel beskrivelse Specifikke funktionskrav Eksterne grænsefladekrav Krav til systemets ydelse Kvalitetsfaktorer Grænseflader Problemformulering Problemafgrænsning Accepttestspecifikation Indledning Testemner Testdesign Testimplementation Bilag

16

17 KAPITEL 1. INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Historisk perspektiv Automobilets historie er ca. 150 år gammel. I sine unge dage var dets vigtigste funktion at transportere personer og gods fra ét sted til et andet. Automobil er i dag forkortet til bil, og bilens vigtigste egenskab er stadig at fragte personer og gods. Imidlertid har forbrugerne vænnet sig til en stadig stigende mængde sikkerhed, komfort og underholdning i bilen. Sammen med denne tilsyneladende evigt stigende mængde elektronik stiger mængden af ledninger i bilen. En ufuldstændig men omfattende liste over funktioner kan ses i appendiks A på side 129. Som det ses af listen og på fotoet herunder, antager ledningsnettet en betydelig mængde og har en høj kompleksitet. Figur 1.1: Parallelt ledningsnet fra Ford Sierra Vægten er ca. 15 kg. Som det er vist, fylder det ca. 4 m 2. 3

18 1.2. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 1.2 Elektronisk kommunikation Parallelle systemer Et parallelt digitalt system er et system, hvor forbindelser, der føres imellem to eller flere enheder, kun kan bære én information, i form af et logisk niveau: logisk 1 eller logisk 0. Således kan en enkelt leder ikke overføre information til f.eks. både nærlys og blinklys samtidigt, og således er det største heltal i titalssystemet, der kan overføres på en leder lig med én. Er der flere parallelle ledere, kan disse sammensættes med udgangspunkt i det binære talsystem, og deraf kan dannes heltal (d maks ), hvis størrelse er bestemt af antallet af ledere (n): d maks = 2 n [ ] (1.1) Mængden af data, der kan overføres pr. tidsenhed er i princippet uendelig, men er i praksis begrænset - dels af de komponenter, der kommunikerer og dels af de forbindelser, der er imellem dem. Et parallelt system, som det der er vist i afsnit 1.1 på foregående side forekommer, i biler, at være omstændigt og klodset Serielle systemer Et serielt system består principielt af én forbindelse, hvor igennem der sendes et pulstog af logiske niveauer. Således kan f.eks. tallet 179 omsættes til et binært tal b, og disse digitallogiske niveauer sendes afsted efter hinanden som en datapakke kaldet en byte. For at modtageren kan skelne flere bytes fra hinanden, sendes der et startbit inden hver byte. Der sendes også evt. paritetsbit samt et eller flere stopbit efter hver byte. En byte med tilhørende start-, paritets- og stopbit kaldes en frame. Startbit Data 8 bit Paritets bit Stopbit Figur 1.2: En frame indeholdende start-, data-, stop- og paritetsbit. Ligesom for parallelle systemer, er datamængden, der kan overføres pr. tidsenhed begrænset af komponenter og forbindelsen imellem dem. Overførselshastigheden måles i bit pr. sekund [ bps]. Serielle data kan sendes synkront eller asynkront. Synkron seriel transmission kræver, udover mindst én forbindelse til data, en forbindelse til overførsel af et taktsignal, der bruges til at synkronisere modtager med sender. Typisk anvendes asynkron seriel transmission Dataformat Formatet hvormed data sendes, kan principielt bestemmes frit, men der findes standarder indenfor området. Benyttes en standard vil andet udstyr, der benytter samme standard, kunne kommunikere på det serielle system. RS232 standarden beskriver det fysiske lag, der inkluderer de fysiske stik, benbenævnelser, spændingsnivauer, tidsbetingelser for signalerne, formatet der anvendes, at LSB sendes først, samt at det er asynkron kommunikation [Davis, 2005]. Formatet angiver følgende egenskaber: Hastighed, f.eks bps Antal databit: 7, 8 eller 9 Paritet: ingen, lige (Even) eller ulige (Odd) Antal stopbit: 1 eller 2 4

19 KAPITEL 1. INDLEDNING En angivelse af formatet kan f.eks. være 57600, 8, E, 1. Med udgangspunkt i dette eksempel kan paritetsbit udregnes på basis af databit. Antallet af bit, der er logisk høj tælles, og er dette antal ulige, sættes paritetsbit til 1. Hvis antallet i forvejen er lige, sættes paritetsbit til 0. Dermed er det samlede antal bit, der er logisk høj lige. Bemærk, at start og stopbit ikke regnes med. Framen sendes afsted, og ved modtageren kontrolleres, om antallet af bit stadig er lige. Hvis en fejl har indfundet sig undervejs, ignoreres pakken, og det kan på modtageren indikeres, at en fejl har fundet sted. Det er vigtigt at bemærke, at selvom et antal apparater overholder RS232 standarden, og dermed kan sende og modtage data i henhold til denne standard, så er det ikke sikkert, at deres indbyrdes kommunikation resulterer i noget brugbart. Det skyldes, at de ikke nødvendigvis overholder den samme protokol, og at RS232 kun definerer den fysiske forbindelse Bussystemer Et RS232 serielt system tillader kun, at der tilsluttes to enheder, der kan kommunikere med hinanden ad gangen. Imidlertid kan det være praktisk at tilslutte flere enheder til det samme system. Dette kaldes for en bus. Et bussystem har typisk et antal slaveenheder samt en eller flere masterenheder. Kendetegnet for slaveenheder er, at de som udgangspunkt ikke sender data på bussen, medmindre de bliver bedt om det fra en master. Mastere udsender typisk data til slaver, i nogle tilfælde for at opnå et svar fra slaverne. Flere enheder, der er tilsluttet den samme bus, kan dermed få tildelt opgaver samtidigt og kommunikere med hinanden. Som med serielle systemer findes der forskellige standarder, der kan anvendes til bussystemer. Nogle enkelte er anført her: P-NET CAN-BUS Profi-bus I 2 C VME BUS Flere af ovennævnte protokoller bygger på serielle standarder. F.eks. bygger P-NET og Profi-bus på RS485 standarden. RS485 tillader, modsat f.eks. RS232, flere master- og slaveenheder tilsluttet det samme ledningsnet, og kaldes derfor for en busstandard. RS485 busstandarden indeholder ingen protokol specifikationer [Strangio, 2005]. Når flere enheder deles om en bus, er det nødvendigt at sikre, at kun én enhed sender ad gangen. Et bussystem kan indeholde flere mastere, men der kræves så et system, der sikrer, at de skiftes til at varetage kontrollen over bussen Protokoller En protokol, og herunder såkaldt softwarehandshaking, er en aftale imellem kommunikerende parter. Når to parter kommunikerer, uanset om det er mennesker eller maskiner, er de nødt til at tale samme sprog. Ellers er der ingen sikkerhed for at information når frem, og/eller bliver forstået af parterne. Et eksempel på en sådan handshaking ser ud som følger: Protokoleksempel 1. Masterenhed spørger efter slaveenhed #n. 2. Slaveenhed #n svarer, at den er til stede. 3. Masterenhed afsender kommando til slaveenheden. 4. Slaveenheden modtager kommando, udfører den og svarer tilbage om, hvorvidt denne lykkedes. 5

20 1.2. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Byte nr. Indhold Beskrivelse 1 Adresse Enhedsnummer på enheden, der tales til 2 Kommando Tal, der angiver en given kommando i henhold til en kommandoliste 3 Værdi #1 Databyte 4 Værdi #2 Databyte Tabel 1.1: Eksempel på protokol. Når masterenheden konstaterer, at den efterspurgte slaveenhed er tilstede og svarer, afsender masterenheden datapakken. Denne datapakke består af en række bytes i en given rækkefølge i henhold til den anvendte protokol. Et eksempel ser ud som i tabel 1.1. De 4 bytes sendes afsted hver med deres respektive start-, stop- og paritetsbit. Det resulterer i 4 frames - tilsammen kaldet en pakke som vist i figur 1.3. Frame 1 Frame 2 Start bit Data byte nr. 1 Adresse 8 bit Paritets bit Stop bit Start bit Data byte nr. 2 Kommando 8 bit Paritets bit Stop bit Start bit Data byte nr. 3 Værdi #1 8 bit Paritets bit Stop bit Start bit Data byte nr. 4 Værdi #2 8 bit Paritets bit Stop bit Frame 3 Frame 4 Figur 1.3: En pakke med 4 frames, hvori de 4 databytes findes. Byte nr. 2, indeholdende kommandoen, refererer til en kommandoliste, som kan se ud som i tabel 1.2. Kommandolisten kan i dette tilfælde antage maksimalt 256 forskellige kommandoer, men kan udvides ved at tilføje flere bytes til adressen. Både master- og slaveenhed skal kende protokollen for at der kan komme brugbare resultater ud af kommunikationen. Kommando nr. Beskrivelse 0 Læs værdi og send data retur 1 Indstil udgang nr. Værdi #1 til indholdet af Værdi #2 2 Åbn ventil etc. Tabel 1.2: Eksempel på kommandoliste tilknyttet en protokol Bilers elektriske system Det omfattende ledningsnet til en bil, vist i afsnit 1.1 på side 3, er et parallelt system. Tages der udgangspunkt i en forlygte, skal der fra forskellige lygtekontakter i kabinen forbindes fem ledninger til lygtehuset. Ledningerne bærer information om nær, fjern, tåge, positions og blinklys. Anvendes et serielt system, kan de fem ledningers signaler konverteres, sendes via en enkelt ledning, og ved lygtehuset konverteres tilbage til parallelle ledninger, der så kan tilsluttes de fem pærer anført ovenfor. Hvis der anvendes et bussystem, kan denne enkelte ledning deles af flere enheder. Dermed kan en enkelt ledning bære informationer til mange enheder. Disse enheder kaldes i denne rapport for perifere enheder. Ved hjælp af et serielt bussystem antages det, at det er muligt at reducere bilens elektriske ledningsnet betragteligt. Det medfører umiddelbart følgende fordele: 6

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Institut for elektroniske systemer

Institut for elektroniske systemer È ¹ÔÖÓ Ø ÖÙÔÔ ½½Ô Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¾¼¼ ËÅ˹ ØÝÖ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ê ÔÔÓÖØ Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖÓØ Ò Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¹ Ö Ö Ö Î ¹ ½¼¼ Ð ÓÖ ¹ÌÐ º µ ¼ ¼ I Institut for elektroniske

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414 Titel: Indendørs positioneringssystem Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006 Projektgruppe: 06gr414 Deltagere: Brian Thorarins Jensen Christian Fink Petersen Jens Karsten

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. december 2003 1-9 CAN-databus CAN-databussens historie 1983 CAN udviklingen begynder. 1985 Samarbejdet med Intel omkring chip-udvikling indledes. 1988 Den første

Læs mere

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej 7 9220 Aalborg Øst Phone:

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer Lidt om Bits & Bytes En hurtig genopfriskning af: Bits, bytes, kilobytes Megahertz, bps, Bps... Tegnsæt, f.eks. Unicode Hvad er det og hvor bruges det? Moderne og gammelt IT udstyr snakker sammen via 0

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

P4-Projektrapport. Af E4-410 - Forårssemesteret 2009. Styring af trækdrager - Mikrodatamatsystemer

P4-Projektrapport. Af E4-410 - Forårssemesteret 2009. Styring af trækdrager - Mikrodatamatsystemer P4-Projektrapport Af E4-410 - Forårssemesteret 2009 Styring af trækdrager - Mikrodatamatsystemer Det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet Elektronik og Elektroteknik Aalborg Universitet Frederik Bajers

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

2. Delgennemløb af Realisationsfasen Indholdsfortegnelse

2. Delgennemløb af Realisationsfasen Indholdsfortegnelse 2. Delgennemløb af Realisationsfasen Indholdsfortegnelse Development plan...2 Indledning...3 Gruppestruktur på use case 2:...3 Revideret gruppestruktur uge 8...3 Evaluering af Use case 1: VisTemperatur...5

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SMS-styret sommerhus kontrol

SMS-styret sommerhus kontrol SMS-styret sommerhus kontrol Fr a:sommer hus I ndbr ud det ek t er et Projektgruppe E413 E4 - projekt, forår 2008 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet AAL B O R G UNIVE RSI T E T Institut

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM526 Rolf Fagerberg, 2009 Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, kommatal) Bogstaver Computerinstruktion (program)

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

DATASKOLEN Postboks 62 Nordengen 18 2980 Kokkedal. Programmering i maskinkode på AMIGA

DATASKOLEN Postboks 62 Nordengen 18 2980 Kokkedal. Programmering i maskinkode på AMIGA Programmering i maskinkode på AMIGA A.Forness & N.A.Holten Copyright 1989 ARCUS Copyright 1989 DATASKOLEN Indhold Interrupts Keyboard Interrupt Maskinkode VIII DATASKOLEN Postboks 62 Nordengen 18 2980

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere