fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre."

Transkript

1 Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne gøre en forskel Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar Integrationspris for en win win situation Nyt fra Metropolis Differens Udgives af Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet og udkommer cirka fire gange om året. Redaktion: Trine Lundgaard Nielsen (ansv.) og Helle Thorbøl Møller Layout: one2one Har du kommentarer eller spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte os på Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28 C, 4. sal 1453 København K Tlf.nr.: De færreste tænker i dagligdagen over, hvor stor en del af Danmark der holdes i gang, fordi almindelige mennesker gør en ekstra indsats helt frivilligt. Det er ikke kun børnenes fodboldtræner, afdelingsbestyrelsens grønne udvalg, lektiehjælperne fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. De frivillige er mange steder og de udgør rygraden i mange små og store lokale indsatser. Uden dem ville rigtigt mange ting falde fra hinanden. Alligevel hører vi hyppigt i medierne, at arbejds- og familielivet er fyldt så hårdt op, at det kan være svært at finde det ekstra overskud i hverdagen. Dermed mister både de og vi noget centralt. Frivillige kan noget, som en betalt medarbejder aldrig vil kunne bidrage med på samme måde. En række virksomheder er under overskriften Corporate Volunteering begyndt at åbne for en ny type af personlige frivillige indsatser. Vi hverken kan eller skal overlade hele den sociale indsats til velfærdsstaten, men bør i tiltagende omfang vurdere mulighederne for selv at tage en del af ansvaret. Integrationsområdet er ingen undtagelse for dette, nærmest tværtimod. I dag mødes de fleste af os på arbejdspladsen, og hver eneste dag indgår danskere og nydanskere relationer til fælles gavn. Tilbage står de marginaliserede, de som ikke er i arbejde eller i uddannelse. De lever for manges vedkommende stadig på kanten af Danmark, med kommunens medarbejdere som eneste bindeled til et Danmark som kan være svært at håndtere. Her er brug for overskud og frivillige indsatser. Her er brug for rollemodeller, for mentorer for positiv sparring, for et menneske der kan vise vej ind i erhvervslivet, for det netværk hvor kompetencerne kan omsættes eller for vejledning i forhold til valg af uddannelse og tilrettelæggelse af hverdagen. Et utal af danskere har allerede cementeret det faktum, at den personlige indsats gør en forskel. Såvel i virksomhedens lokale indsats, som når den enkelte medarbejder gør en indsats for mangfoldighed udenfor virksomheden. Faktum er, at danskerne gerne vil bidrage til den gode integration og mangfoldigheden, hvilket kan dokumenteres via tilslutningen til de projekter som bl.a. Foreningen Nydansker har sat i søen, sammen med en række virksomheder indenfor både det offentlige og private erhvervsliv. Om resultatet bliver en produktionsforøgelse, gladere medarbejdere eller tilsvarende gevinster på bundlinjen kan kun fremtiden vise, men et er sikkert, det giver et markant bidrag til den nødvendige samfundsindsats som på sigt vil skabe luft til en prioritering af velfærdsøkonomien. Hvis I har fået lyst til selv at bidrage, så lad Foreningen Nydansker gøre det let for jer. Vi har projekterne og initiativerne klar, det er bl.a. det I har os til. <<

2 Integration som frynsegode I en tid, hvor virksomhederne i stigende grad er tvunget til at fokusere på bundlinjen, er det en interessant tendens, at flere og flere både offentlige og private virksomheder bruger ressourcer på at finansiere medarbejdernes frivillige sociale engagement i arbejdstiden, også kaldet Corporate Volunteering. To eksperter med stor teoretisk og praktisk erfaring på området beretter om, hvordan fænomenet er en gevinst for alle involverede parter. Konsulent og foredragsholder Tania Ellis mener, at forklaringen på, hvorfor flere og flere virksomheder indfører Corporate Volunteering tiltag, kan findes i det faktum, at især unge mennesker har fokus på at få et godt (arbejds)liv. Man vil gerne gøre en forskel for samfundet og udvikle sig fagligt såvel som personligt. I dag er materielle frynsegoder ikke længere nok. Livskvalitet hænger i høj grad også sammen med at gøre noget godt for andre Mange mennesker finder glæde og stolthed i det at arbejde med noget meningsfuldt, og derfor er det oplagt for mange virksomheder at indgå i et samarbejdet med en organisation om Corporate Volunteering. Vibeke Molin, der er CSR-ansvarlig i forsikringsselskabet Skandia, kan nikke genkendende til denne påstand. Cirka 40 % af medarbejdere arbejder i dag frivilligt i arbejdstiden og virksomheden har fået flere uopfordrede ansøgninger som direkte effekt af deres Idéer for Livet Ambassadører projekt, hvor alle Skandias medarbejdere bliver tilbudt at arbejde frivilligt 2 timer om måneden i arbejdstiden. Jeg tror tilbuddet er med til at skille os ud i forhold til vores konkurrenter Er du interesseret i at vide mere om Corporate Volunteering og hvordan din virksomhed kan komme i gang, kan bogen Corporate Volunteering en drejebog til frivilligt arbejde i arbejdstiden rekvireres gratis hos Vibeke Molin i Skandia på telefon: , der også står til rådighed med gode råd i den forbindelse. og give os en profil, der tiltrækker den type medarbejder, vi søger, siger Vibeke Molin. Intern og ekstern branding Corporate Volunteering kan i høj grad være med til at styrke virksomhedens brand udadtil overfor kunder og den generelle omverden i forhold til samfundsanvar. Set i et samfundsmæssigt perspektiv er der, på baggrund af undersøgelsen blandt Skandias medarbejdere, klart belæg for at sige, at man bidrager positivt til samfundet som virksomhed. I forbindelse med intern branding i virksomheden, er der ligeledes gevinster at hente. I en undersøgelse gennemført i år af Zapera mener 69 % af danskerne, at det har en betydning, at deres arbejdsplads tager et socialt ansvar. Når det gælder Corporate Volunteering, er tallene også markante. For de af Skandias medarbejdere, der arbejder frivilligt i arbejdstiden tilkendegiver 41 %, at Skandias initiativ på området gør dem stolte af deres arbejdsplads. Faktisk har hele 53 % fået en mere positiv holdning til virksomheden, efter de er begyndt som ambassadører. Hos Skandia melder nye medarbejdere sig hele tiden til ambassadør projektet. Hele 96 % af projektdeltagerne vil anbefale andre at blive frivillige. De kolleger der allerede er ambassadører er i virkeligheden de bedste reklamesøjler vi har i forhold til at få flere til at melde sig. Når man i frokostpausen fortæller hvad man laver, er der tit folk der siger: Er det sådan noget I laver det vil jeg da også, fortæller Vibeke Molin. Hos Skandia mener man også, at det, til en vis grad, kan være med til at fastholde nuværende medarbejdere, idet de i højere grad involveres i virksomheden gennem det frivillige arbejde de foretager i arbejdstiden. Senere i dag skal jeg samle IKEA møbler sammen med fire kolleger, jeg efter al sandsynlighed ikke ville kende, hvis det ikke havde været for vores ambassadørprojekt, konstaterer Vibeke Molin. Det frivillige arbejde giver medarbejderne lejlighed til at arbejde sammen med kolleger på tværs af faggrænser og afdelinger på en arbejdsplads. Faglige gevinster Mange virksomheder vil hellere donere medarbejdernes tid, end de vil donerer penge siger Tania Ellis, der fremhæver, hvordan virksomhederne på den måde har en større andel i projektet samtidigt med, at medarbejdernes kompetencer udvikles. Den faglige og menneskelige udvikling medarbejderne kan få igennem frivilligt arbejde, kan betyde meget for virksomheden og kan give input, som diverse kurser ikke kan tilføjer Tania Ellis. Som leder kan man selv udvælge hvilke projekter, der ville være relevante for medarbejderne og deres faglige udvikling.

3 Nydansker Skandia har udvalgt fire forskellige organisationer, de arbejder sammen med. Vi lægger stor vægt på, at medarbejderne selv kan vælge, hvad de vil bruge deres tid på fortæller Vibeke Molin. Hun mener, det kan være med til at motivere medarbejderne yderligere, at de selv har haft indflydelse på, hvad de vil beskæftige sig med. I den tidligere omtalte undersøgelse blandt Skandias medarbejdere, melder hele 78 % tilbage, at de motiveres af det frivillige arbejde. Udfordringer Selvom 59 % af Skandias medarbejdere ikke har oplevet nogle ulemper ved arbejdet som frivillig i arbejdstiden, er der også udfordringer. Det kan eksempelvis være svært at kombinere arbejde og familie ligesom også nogle kommenterer, at det er endnu en opgave, der tager tid. Derfor er det, ifølge Vibeke Molin, altafgørende, at indsatsen planlægges grundigt og at der er fuld opbakning og kommunikation fra ledelsen herom. Forventningsafstemningen er central, så folk ved, hvad de går ind til, ellers kan det give nogle skuffelser undervejs. Stort uudnyttet potentiale 84 % af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af Radius Kommunikation for Skandia har tilkendegivet, at de ville arbejde frivilligt, hvis det kunne foregå i arbejdstiden, afhængig af sagen. Endnu mere tankevækkende er det, at 72 % af de, der ellers aldrig har overvejet at arbejde frivilligt i fritiden ville gøre det, hvis det kunne foregå i arbejdstiden. 18 % betingelsesløst og 54 %, hvis den rette aktivitet bød sig. Ifølge en undersøgelse foretaget af SFI i 2005, er der sket en vækst i antallet af danskere, der udfører frivilligt socialt arbejde generelt. Ca. 35 % af danskerne havde på daværende tidspunkt arbejdet frivillig indenfor et år, mens tallet i begyndelsen af 90 erne kun var 25 %. Tania Ellis vurderer, at der i dag er endnu flere, der arbejder frivilligt, og at antallet er i stadig stigning. I samme undersøgelse giver 65 % af de, der ikke foretager frivilligt arbejde, manglende tid som begrundelse. Disse tal, giver et billede af det store uudnyttede potentiale, som virksomhederne kan udnytte i forsøget på, at finde nye veje til medarbejdergoder. << Læs i de to følgende artikler eksempler på, hvordan Corporate Volunteering kan kobles med integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet. Fordele ved Corporate Volunteering For virksomheden For medarbejderne For samfundet Øger og forbedrer offentligt image og omdømme. Corporate branding Forbedrer medarbejdernes teamwork, arbejdsmoral, produktivitet, engagement, fastholdelse, performance, loyalitet. Viden- og kompetenceniveau Øger virksomhedens konkurrencekraft i forhold til andre virksomheder i forbindelse med bl.a. rekruttering. Employer branding Øger innovationskraft ifm fx udvikling af nye produkter, ydelser. Corporate social innovation Bidrager til medarbejdernes personlige og faglige udvikling ved at ud vide deres erfaringsgrundlag. Personlig udvikling Øger interaktionen mellem medarbejdere i forskellige afdelinger og niveauer af virksomheden. Samarbejde på tværs af org. Forbedrer medarbejderinitiativer, teamwork, sociale kompetencer og samarbejdsevner. Social værdi. Forbedrer livskvaliteten i (lokal) samfundet ved at støtte løsninger på sociale problemer. Social værdi Øger antallet af frivillige og udbuddet af talenter/kompetencer i (lokal) samfundet. Flere frivillige hænder Muliggør en udveksling af kompetencer og viden mellem private virksomheder og organisationer. Flere kompetente hoveder Øger innovationskraft ifm fx udvikling af nye processer, produkter, ydelser. (Corporate) social innovation Kilde: United Nations Development Programme, videreudviklet af Tania Ellis -

4 Det betaler sig at lade medarbejderne gøre en forskel En række virksomheder sprang hurtigt på vognen, da Foreningen Nydansker havde brug for hjælp til at finde mentorer på de danske arbejdspladser til ledige nydanskere. Hør her to virksomhedsledere fortælle, om motivationen for at donere deres medarbejderes arbejdstid og hvilke reaktioner det har affødt blandt medarbejderne. Til dagligt sørger økonomichef Erik Johansen, for at økonomien på Experimentarium ser fornuftig ud. Hvordan kan det så være, at han straks takkede ja til at donere noget af sine medarbejderes tid til Foreningen Nydanskers projekt erhvervsmentorer, da han fik muligheden? Det er en win-win situation, hvor medarbejderne dygtiggør sig og får en bredere tilgangsvinkel til at have med mennesker at gøre, siger Erik Johansen. Han beskriver Experimentarium som en blandet landhandel, hvor det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan rumme sine kolleger. Får redskaber, der kan bruges i hverdagen Som en del af projektet får de deltagende medarbejdere et gratis mentorkursus, som skal klæde dem på til at introducere de ledige nydanskere for, hvad det vil sige at være på det danske arbejdsmarked og give dem gode råd til, hvordan de kommer i job. Erik Johansen fremhæver kurset som et vigtig redskab, medarbejderne kan bruge fremover både overfor nye medarbejdere og i andre interne projekter. Forstander Henriette Wülser på plejehjemmet Akaciegården, der også deltager i projektet, er enig: jo mere man som medarbejder italesætter, hvad vi står for her på stedet, jo stærkere bliver vores brand indog udadtil. Hun mener desuden, at mødet med nydanskerne giver en vigtig kulturel indsigt, som medarbejderne på plejehjemmet kan bruge i deres daglige arbejde. I fremtiden forventer plejehjemmet at få langt flere borgere med nydansk baggrund og ligeledes blandt kollegerne: Vi skal være opmærksomme på, hvad der rør sig i vores omverden, og hvilke konsekvenser det har for os som organisation. Tager ansvar for integrationen Som i mange andre virksomheder, der har taget corporate volunteering begrebet til sig, er det en bevidst strategi hos Experimentarium: Samfundsengagementet er også en central del af grunden til, at Henriette Wülser sagde ja til at deltage i Erhvervsmentorer projektet. Vi har alle et socialt ansvar, vi bør forpligte os på at tage og hun fortsætter: Vi havde mange ting i gang, men her fik vi muligheden for Vi vil gerne have, at vores medarbejdere har og vil have tid til at engagere sig i samfundet. Erik Johansen, Experimentarium at være med til at løfte opgaven med at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet. Nemt at finde frivillige På Akaciegården meldte hele seks medarbejdere sig straks, da muligheden for at blive mentor for ledige nydanskere bød sig. De deltagende virksomheder er blevet bedt om at stille med op til fire medarbejdere, gerne fra forskellige dele af organisationen, men entusiasmen smittede og projektleder Susie Skov Nørregård tog imod flere mentorer med kyshånd: Jeg mærkede straks, at Akaciegården havde nogle ressourcer og en tilgang til opgaven, der på alle måder ville gavne projektet. Henriette Wülser fortæller, hvordan hun ville informere sine ledere, så de kunne hjælpe hende i arbejdet med at finde mentorer internt. Det nåede aldrig videre, for de synes idéen var så spændende, at de selv tog opgaven. Foreningen Nydansker kører lige nu to projekter, der igennem Corporate Volunteering har brug for mentorer i de københavnske virksomheder. Det ene, Mentor med Mening er stadig i opstartsfasen, så er du en interesseret i at høre mere, kontakt venligst konsulent Susie Skov Nørregård på Har artiklen inspireret dig til også at indgå i et samarbejde med Foreningen Nydansker, opstartes der løbende projekter, hvor vi kan have brug for netop dine kollegers hjælp og ekspertise. Har du derimod selv idéer til særlige initiativer og områder, hvor din virksomhed kunne gøre en forskel, så kontakt os og få en uforpligtende snak. Det har sine fordele, at hele ledergruppen har valgt at melde sig til projektet, da de kan bruge og videreudvikle deres kompetencer som praktikvejledere. Rekrutteringen af mentorer var heller ikke svær for Erik Johansen, der fortæller, hvordan han opfordrede tre kolleger og derudover meldte sig selv. Fire dage senere kunne han melde om udsolgt på de fire mentorpladser. Jeg valgte at prikke nogle af de medarbejdere på skulderen, som jeg troede ville egne sig rigtig godt i mentorrollen og som samtidigt kunne bruge erfaringerne fra projektet i andre sammenhænge. Projekt som rekrutteringsværktøj Det er egentlig ikke forventningen, at de deltagende virksomheder skal ansætte de ledige nydanskere, der kommer hos dem. Men både hos Experimentarium og på Akaciegården er øjnene altid åbne for nye potentielle kolleger. Henriette Wülser forklarer: Vi har en udfordring i forhold til at motivere folk til at uddanne sig indenfor vores område, derfor er dette projekt en god måde at reklamere for os selv og vores fag, overfor de mennesker vi her møder. Også Erik Johansen har forhåbninger i den retning og han fortæller, hvordan de tidligere har ansat blinde og spastikere, der arbejdede midlertidigt på museet i forbindelse med en udstilling. [ ] her fik vi muligheden for at være med til at løfte opgaven med at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet Henriette Wülser, Akaciegården Medarbejderne er stolte Hos Experimentarium har man i ledelsen også kunne mærke, hvordan det gør en forskel for medarbejderne at være i en virksomhed, der gør en indsats for samfundet. Medarbejderne føler en vis stolthed over at arbejde et sted, der kan rumme alle slags mennesker fortæller Erik Johansen, der ligeledes fremhæver, at han kan mærke på sine medarbejdere, at de synes det er spændende Hvis der kommer tilbud, vi synes passer godt ind her, vil vi gerne ofre den tid det tager slutter han. <<

5 Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar Nydansker Fordelene er tilsyneladende mange for virksomhederne, der tilbyder deres medarbejdere at tage del i Corporate Volunteering af forskellig art. Vi har spurgt tre forskellige deltagere i Erhvervsmentorer om deres syn på sagen. Hassan Chassebi, Judith Passer og Lene Bødiker fra henholdsvis Bring Citymail, IKEA og Metro Cash & Carry er tre af de omkring 60 medarbejdere fra Københavnske virksomheder, der har sagt ja til at være mentorer i arbejdstiden for ledige nydanskere i Foreningen Nydanskers seneste mentorprojekt. Fælles for de tre er, at de ikke tidligere har arbejdet frivilligt i arbejdstiden og at de synes tilbuddet var meget spændende og udviklende for dem. Privilegium at være frivillig i arbejdstiden Jeg har tidligere arbejdet frivilligt i min fritid, men det er svært at få tid til det hele, siger Judith Passer, der er HRpartner i IKEA. Med projektet er der nu en mulighed for at nå det alligevel, hvilket hun sætter stor pris på. Judith fortæller efterfølgende, hvordan det giver hende en ekstra sikkerhed, at hendes nærmeste leder bakker op om initiativet, Der er meldt klart ud, at det er noget man vil fra ledelsens side. Så ved vi, at vi har den tid der skal til for at yde en ordentlig indsats, siger hun. Lene Bødiker, der til daglig er direktionsassistent i Metro Cash & Carry har sammen med sin mand overvejet at bruge noget tid sammen på at være frivillige, efter børnene er flyttet hjemmefra. Hun ser projektet som en nem og god mulighed for at få afprøvet, hvad det indebærer, og om det er noget de skal gå videre med på hjemmefronten. Socialt ansvar ja tak Hassan Chassebi, der til daglig er City Area Manager i Bring Citymail, regner med, at et spørgsmål om tid, inden han meldte sig som frivillig på integrationsområdet. Men han siger dog også: Jeg synes det er et privilegium at været på en arbejdsplads, hvor der er frihed til at engagere sig i andre, det viser, at det er en virksomhed i udvikling. Det, at arbejdspladsen deltager i den slags projekter, er også vigtigt for Judith Passer: Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar. Judith fortæller, at hun netop valgte at søge job hos IKEA på grund af deres profil på området. Ingen af de tre deltagere er overraskede over, at netop deres virksomhed meldte sig Det hænger godt sammen med IKEAs værdier, siger Judith Passer. Lene Bødiker supplerer: Erhvervsmentorer passer godt ind i husets helhed. Vi er meget åbne overfor de ting, der sker på integrationsområdet. Forskellige udgangspunkter Alle tre kommende mentorer mener, at de kan trække på og udvikle faglige kompetencer. Men det er det personlige udviklingspotentiale, der er hovedårsagen til at de tre meldte sig. Hassan Chassebi, som blev håndplukket af sin chef til at deltage, brænder for integration: Jeg har altid haft en interesse for integration på arbejdsmarkedet, så jeg synes naturligvis det her var et rigtig godt tilbud. Han fortæller også, hvordan han, som nydansker, har en forståelse for, hvad mentees kæmper med i hverdagen. Som nydansker, der har opnået succes på arbejdsmarkedet håber han at kunne være en inspiration for nydanskere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Måske kan jeg motivere dem jeg møder til at sige så kan jeg også. For Judith Passer og Lene Bødiker har motivationen for at blive mentor for en ledig nydansker især været at få indblik i andre kulturer. IKEA og Metro Cash & Carry har, som Bring Citymail, mange nydanskere blandt de ansatte og de to mentorer er Den mangfoldige skare af frivillige medarbejdere i Erhvervsmentorer kommer fra følgende 11 offentlige og private virksomheder: Akaciegårdens Plejehjem Bring Citymail Børnehaven Ryesgade 60 Experimentarium Foreningen Nydansker IKEA ISS Contact Center Laborantskolen Metro Cash & Carry Stila A/S Videnscenter for Socialpsykiatri enige om, at projektet kan være med til at udvide deres horisont, også i forhold til deres nydanske kolleger. Den personlige udvikling er også på dagsordenen: Jeg vil også gerne blive mere spørgende, lyttende og i det hele taget mere åben, siger Lene Bødiker, om det hun tror mentorrollen kan give hende. Judith Passer fortæller, hvordan hun altid har været nysgerrig overfor at udforske ting, hun ikke ved så meget om i forvejen: Det var tilfældigt, at jeg blev frivillig indenfor integrationsområdet, men jeg har ingen nydanskere blandt mine venner, så det er en god mulighed for at udvide min horisont. Hassan Chassebi håber også, at mentorrollen vil udvikle ham. Jeg tror det kan være med til at udvide mine menneskekundskaber siger han. Afbræk i hverdagen Spurgt til, hvordan det vil komme til at fungere i praksis at skulle bruge nogle timer om måneden til at være frivillig, er der ingen umiddelbare bekymringer at spore hos de tre deltagere. Jeg tror, det er en god måde at undgå at køre fast, når man har noget, der kan bryde de daglige rutiner lidt siger Hassan Chassebi, der tror deltagelsen i projektet kan være med til at motivere ham yderligere i jobbet hos Bring Citymail. <<

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

vi skaber mangfoldige arbejdspladser I samarbejde med virksomheder og kommuner

vi skaber mangfoldige arbejdspladser I samarbejde med virksomheder og kommuner vi skaber mangfoldige arbejdspladser I samarbejde med virksomheder og kommuner HVEM ER VI? Foreningen Nydansker er en non-profit organisation, der siden 1998 har arbejdet for at nedbryde barrierer mellem

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! DELTAG I ET BANEBRYDENDE TALENTPROGRAM VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar - hvad skal vi med det?

Virksomheders sociale ansvar - hvad skal vi med det? Virksomheders sociale ansvar - hvad skal vi med det? Anders la Cour Ledelse, Politik & Filosofi Copenhagen Business School Konference den 6. maj 2009 Program: 10.30 11.30: Hvordan forenes økonomiens logik

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde FrivilligBørs en metode til at skabe lokalt samarbejde ? Hvad er en FrivilligBørs En FrivilligBørs er en metode, hvor man skaber en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder og offentlige

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Nye rammer, nye muligheder, nye dagsordener Frem mod 2020 vil den digitale omstilling af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! ALLE HAR TALENTER VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup Telefon 25 77 86

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Break out session. Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar

Break out session. Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar Break out session Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar Sæt mål for virksomhedens sociale ansvar v. Sven A. Blomberg Formand for VFSA Virksomheder repræsenteret i VFSA

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere