fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre."

Transkript

1 Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne gøre en forskel Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar Integrationspris for en win win situation Nyt fra Metropolis Differens Udgives af Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet og udkommer cirka fire gange om året. Redaktion: Trine Lundgaard Nielsen (ansv.) og Helle Thorbøl Møller Layout: one2one Har du kommentarer eller spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte os på Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28 C, 4. sal 1453 København K Tlf.nr.: De færreste tænker i dagligdagen over, hvor stor en del af Danmark der holdes i gang, fordi almindelige mennesker gør en ekstra indsats helt frivilligt. Det er ikke kun børnenes fodboldtræner, afdelingsbestyrelsens grønne udvalg, lektiehjælperne fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. De frivillige er mange steder og de udgør rygraden i mange små og store lokale indsatser. Uden dem ville rigtigt mange ting falde fra hinanden. Alligevel hører vi hyppigt i medierne, at arbejds- og familielivet er fyldt så hårdt op, at det kan være svært at finde det ekstra overskud i hverdagen. Dermed mister både de og vi noget centralt. Frivillige kan noget, som en betalt medarbejder aldrig vil kunne bidrage med på samme måde. En række virksomheder er under overskriften Corporate Volunteering begyndt at åbne for en ny type af personlige frivillige indsatser. Vi hverken kan eller skal overlade hele den sociale indsats til velfærdsstaten, men bør i tiltagende omfang vurdere mulighederne for selv at tage en del af ansvaret. Integrationsområdet er ingen undtagelse for dette, nærmest tværtimod. I dag mødes de fleste af os på arbejdspladsen, og hver eneste dag indgår danskere og nydanskere relationer til fælles gavn. Tilbage står de marginaliserede, de som ikke er i arbejde eller i uddannelse. De lever for manges vedkommende stadig på kanten af Danmark, med kommunens medarbejdere som eneste bindeled til et Danmark som kan være svært at håndtere. Her er brug for overskud og frivillige indsatser. Her er brug for rollemodeller, for mentorer for positiv sparring, for et menneske der kan vise vej ind i erhvervslivet, for det netværk hvor kompetencerne kan omsættes eller for vejledning i forhold til valg af uddannelse og tilrettelæggelse af hverdagen. Et utal af danskere har allerede cementeret det faktum, at den personlige indsats gør en forskel. Såvel i virksomhedens lokale indsats, som når den enkelte medarbejder gør en indsats for mangfoldighed udenfor virksomheden. Faktum er, at danskerne gerne vil bidrage til den gode integration og mangfoldigheden, hvilket kan dokumenteres via tilslutningen til de projekter som bl.a. Foreningen Nydansker har sat i søen, sammen med en række virksomheder indenfor både det offentlige og private erhvervsliv. Om resultatet bliver en produktionsforøgelse, gladere medarbejdere eller tilsvarende gevinster på bundlinjen kan kun fremtiden vise, men et er sikkert, det giver et markant bidrag til den nødvendige samfundsindsats som på sigt vil skabe luft til en prioritering af velfærdsøkonomien. Hvis I har fået lyst til selv at bidrage, så lad Foreningen Nydansker gøre det let for jer. Vi har projekterne og initiativerne klar, det er bl.a. det I har os til. <<

2 Integration som frynsegode I en tid, hvor virksomhederne i stigende grad er tvunget til at fokusere på bundlinjen, er det en interessant tendens, at flere og flere både offentlige og private virksomheder bruger ressourcer på at finansiere medarbejdernes frivillige sociale engagement i arbejdstiden, også kaldet Corporate Volunteering. To eksperter med stor teoretisk og praktisk erfaring på området beretter om, hvordan fænomenet er en gevinst for alle involverede parter. Konsulent og foredragsholder Tania Ellis mener, at forklaringen på, hvorfor flere og flere virksomheder indfører Corporate Volunteering tiltag, kan findes i det faktum, at især unge mennesker har fokus på at få et godt (arbejds)liv. Man vil gerne gøre en forskel for samfundet og udvikle sig fagligt såvel som personligt. I dag er materielle frynsegoder ikke længere nok. Livskvalitet hænger i høj grad også sammen med at gøre noget godt for andre Mange mennesker finder glæde og stolthed i det at arbejde med noget meningsfuldt, og derfor er det oplagt for mange virksomheder at indgå i et samarbejdet med en organisation om Corporate Volunteering. Vibeke Molin, der er CSR-ansvarlig i forsikringsselskabet Skandia, kan nikke genkendende til denne påstand. Cirka 40 % af medarbejdere arbejder i dag frivilligt i arbejdstiden og virksomheden har fået flere uopfordrede ansøgninger som direkte effekt af deres Idéer for Livet Ambassadører projekt, hvor alle Skandias medarbejdere bliver tilbudt at arbejde frivilligt 2 timer om måneden i arbejdstiden. Jeg tror tilbuddet er med til at skille os ud i forhold til vores konkurrenter Er du interesseret i at vide mere om Corporate Volunteering og hvordan din virksomhed kan komme i gang, kan bogen Corporate Volunteering en drejebog til frivilligt arbejde i arbejdstiden rekvireres gratis hos Vibeke Molin i Skandia på telefon: , der også står til rådighed med gode råd i den forbindelse. og give os en profil, der tiltrækker den type medarbejder, vi søger, siger Vibeke Molin. Intern og ekstern branding Corporate Volunteering kan i høj grad være med til at styrke virksomhedens brand udadtil overfor kunder og den generelle omverden i forhold til samfundsanvar. Set i et samfundsmæssigt perspektiv er der, på baggrund af undersøgelsen blandt Skandias medarbejdere, klart belæg for at sige, at man bidrager positivt til samfundet som virksomhed. I forbindelse med intern branding i virksomheden, er der ligeledes gevinster at hente. I en undersøgelse gennemført i år af Zapera mener 69 % af danskerne, at det har en betydning, at deres arbejdsplads tager et socialt ansvar. Når det gælder Corporate Volunteering, er tallene også markante. For de af Skandias medarbejdere, der arbejder frivilligt i arbejdstiden tilkendegiver 41 %, at Skandias initiativ på området gør dem stolte af deres arbejdsplads. Faktisk har hele 53 % fået en mere positiv holdning til virksomheden, efter de er begyndt som ambassadører. Hos Skandia melder nye medarbejdere sig hele tiden til ambassadør projektet. Hele 96 % af projektdeltagerne vil anbefale andre at blive frivillige. De kolleger der allerede er ambassadører er i virkeligheden de bedste reklamesøjler vi har i forhold til at få flere til at melde sig. Når man i frokostpausen fortæller hvad man laver, er der tit folk der siger: Er det sådan noget I laver det vil jeg da også, fortæller Vibeke Molin. Hos Skandia mener man også, at det, til en vis grad, kan være med til at fastholde nuværende medarbejdere, idet de i højere grad involveres i virksomheden gennem det frivillige arbejde de foretager i arbejdstiden. Senere i dag skal jeg samle IKEA møbler sammen med fire kolleger, jeg efter al sandsynlighed ikke ville kende, hvis det ikke havde været for vores ambassadørprojekt, konstaterer Vibeke Molin. Det frivillige arbejde giver medarbejderne lejlighed til at arbejde sammen med kolleger på tværs af faggrænser og afdelinger på en arbejdsplads. Faglige gevinster Mange virksomheder vil hellere donere medarbejdernes tid, end de vil donerer penge siger Tania Ellis, der fremhæver, hvordan virksomhederne på den måde har en større andel i projektet samtidigt med, at medarbejdernes kompetencer udvikles. Den faglige og menneskelige udvikling medarbejderne kan få igennem frivilligt arbejde, kan betyde meget for virksomheden og kan give input, som diverse kurser ikke kan tilføjer Tania Ellis. Som leder kan man selv udvælge hvilke projekter, der ville være relevante for medarbejderne og deres faglige udvikling.

3 Nydansker Skandia har udvalgt fire forskellige organisationer, de arbejder sammen med. Vi lægger stor vægt på, at medarbejderne selv kan vælge, hvad de vil bruge deres tid på fortæller Vibeke Molin. Hun mener, det kan være med til at motivere medarbejderne yderligere, at de selv har haft indflydelse på, hvad de vil beskæftige sig med. I den tidligere omtalte undersøgelse blandt Skandias medarbejdere, melder hele 78 % tilbage, at de motiveres af det frivillige arbejde. Udfordringer Selvom 59 % af Skandias medarbejdere ikke har oplevet nogle ulemper ved arbejdet som frivillig i arbejdstiden, er der også udfordringer. Det kan eksempelvis være svært at kombinere arbejde og familie ligesom også nogle kommenterer, at det er endnu en opgave, der tager tid. Derfor er det, ifølge Vibeke Molin, altafgørende, at indsatsen planlægges grundigt og at der er fuld opbakning og kommunikation fra ledelsen herom. Forventningsafstemningen er central, så folk ved, hvad de går ind til, ellers kan det give nogle skuffelser undervejs. Stort uudnyttet potentiale 84 % af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af Radius Kommunikation for Skandia har tilkendegivet, at de ville arbejde frivilligt, hvis det kunne foregå i arbejdstiden, afhængig af sagen. Endnu mere tankevækkende er det, at 72 % af de, der ellers aldrig har overvejet at arbejde frivilligt i fritiden ville gøre det, hvis det kunne foregå i arbejdstiden. 18 % betingelsesløst og 54 %, hvis den rette aktivitet bød sig. Ifølge en undersøgelse foretaget af SFI i 2005, er der sket en vækst i antallet af danskere, der udfører frivilligt socialt arbejde generelt. Ca. 35 % af danskerne havde på daværende tidspunkt arbejdet frivillig indenfor et år, mens tallet i begyndelsen af 90 erne kun var 25 %. Tania Ellis vurderer, at der i dag er endnu flere, der arbejder frivilligt, og at antallet er i stadig stigning. I samme undersøgelse giver 65 % af de, der ikke foretager frivilligt arbejde, manglende tid som begrundelse. Disse tal, giver et billede af det store uudnyttede potentiale, som virksomhederne kan udnytte i forsøget på, at finde nye veje til medarbejdergoder. << Læs i de to følgende artikler eksempler på, hvordan Corporate Volunteering kan kobles med integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet. Fordele ved Corporate Volunteering For virksomheden For medarbejderne For samfundet Øger og forbedrer offentligt image og omdømme. Corporate branding Forbedrer medarbejdernes teamwork, arbejdsmoral, produktivitet, engagement, fastholdelse, performance, loyalitet. Viden- og kompetenceniveau Øger virksomhedens konkurrencekraft i forhold til andre virksomheder i forbindelse med bl.a. rekruttering. Employer branding Øger innovationskraft ifm fx udvikling af nye produkter, ydelser. Corporate social innovation Bidrager til medarbejdernes personlige og faglige udvikling ved at ud vide deres erfaringsgrundlag. Personlig udvikling Øger interaktionen mellem medarbejdere i forskellige afdelinger og niveauer af virksomheden. Samarbejde på tværs af org. Forbedrer medarbejderinitiativer, teamwork, sociale kompetencer og samarbejdsevner. Social værdi. Forbedrer livskvaliteten i (lokal) samfundet ved at støtte løsninger på sociale problemer. Social værdi Øger antallet af frivillige og udbuddet af talenter/kompetencer i (lokal) samfundet. Flere frivillige hænder Muliggør en udveksling af kompetencer og viden mellem private virksomheder og organisationer. Flere kompetente hoveder Øger innovationskraft ifm fx udvikling af nye processer, produkter, ydelser. (Corporate) social innovation Kilde: United Nations Development Programme, videreudviklet af Tania Ellis -

4 Det betaler sig at lade medarbejderne gøre en forskel En række virksomheder sprang hurtigt på vognen, da Foreningen Nydansker havde brug for hjælp til at finde mentorer på de danske arbejdspladser til ledige nydanskere. Hør her to virksomhedsledere fortælle, om motivationen for at donere deres medarbejderes arbejdstid og hvilke reaktioner det har affødt blandt medarbejderne. Til dagligt sørger økonomichef Erik Johansen, for at økonomien på Experimentarium ser fornuftig ud. Hvordan kan det så være, at han straks takkede ja til at donere noget af sine medarbejderes tid til Foreningen Nydanskers projekt erhvervsmentorer, da han fik muligheden? Det er en win-win situation, hvor medarbejderne dygtiggør sig og får en bredere tilgangsvinkel til at have med mennesker at gøre, siger Erik Johansen. Han beskriver Experimentarium som en blandet landhandel, hvor det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan rumme sine kolleger. Får redskaber, der kan bruges i hverdagen Som en del af projektet får de deltagende medarbejdere et gratis mentorkursus, som skal klæde dem på til at introducere de ledige nydanskere for, hvad det vil sige at være på det danske arbejdsmarked og give dem gode råd til, hvordan de kommer i job. Erik Johansen fremhæver kurset som et vigtig redskab, medarbejderne kan bruge fremover både overfor nye medarbejdere og i andre interne projekter. Forstander Henriette Wülser på plejehjemmet Akaciegården, der også deltager i projektet, er enig: jo mere man som medarbejder italesætter, hvad vi står for her på stedet, jo stærkere bliver vores brand indog udadtil. Hun mener desuden, at mødet med nydanskerne giver en vigtig kulturel indsigt, som medarbejderne på plejehjemmet kan bruge i deres daglige arbejde. I fremtiden forventer plejehjemmet at få langt flere borgere med nydansk baggrund og ligeledes blandt kollegerne: Vi skal være opmærksomme på, hvad der rør sig i vores omverden, og hvilke konsekvenser det har for os som organisation. Tager ansvar for integrationen Som i mange andre virksomheder, der har taget corporate volunteering begrebet til sig, er det en bevidst strategi hos Experimentarium: Samfundsengagementet er også en central del af grunden til, at Henriette Wülser sagde ja til at deltage i Erhvervsmentorer projektet. Vi har alle et socialt ansvar, vi bør forpligte os på at tage og hun fortsætter: Vi havde mange ting i gang, men her fik vi muligheden for Vi vil gerne have, at vores medarbejdere har og vil have tid til at engagere sig i samfundet. Erik Johansen, Experimentarium at være med til at løfte opgaven med at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet. Nemt at finde frivillige På Akaciegården meldte hele seks medarbejdere sig straks, da muligheden for at blive mentor for ledige nydanskere bød sig. De deltagende virksomheder er blevet bedt om at stille med op til fire medarbejdere, gerne fra forskellige dele af organisationen, men entusiasmen smittede og projektleder Susie Skov Nørregård tog imod flere mentorer med kyshånd: Jeg mærkede straks, at Akaciegården havde nogle ressourcer og en tilgang til opgaven, der på alle måder ville gavne projektet. Henriette Wülser fortæller, hvordan hun ville informere sine ledere, så de kunne hjælpe hende i arbejdet med at finde mentorer internt. Det nåede aldrig videre, for de synes idéen var så spændende, at de selv tog opgaven. Foreningen Nydansker kører lige nu to projekter, der igennem Corporate Volunteering har brug for mentorer i de københavnske virksomheder. Det ene, Mentor med Mening er stadig i opstartsfasen, så er du en interesseret i at høre mere, kontakt venligst konsulent Susie Skov Nørregård på Har artiklen inspireret dig til også at indgå i et samarbejde med Foreningen Nydansker, opstartes der løbende projekter, hvor vi kan have brug for netop dine kollegers hjælp og ekspertise. Har du derimod selv idéer til særlige initiativer og områder, hvor din virksomhed kunne gøre en forskel, så kontakt os og få en uforpligtende snak. Det har sine fordele, at hele ledergruppen har valgt at melde sig til projektet, da de kan bruge og videreudvikle deres kompetencer som praktikvejledere. Rekrutteringen af mentorer var heller ikke svær for Erik Johansen, der fortæller, hvordan han opfordrede tre kolleger og derudover meldte sig selv. Fire dage senere kunne han melde om udsolgt på de fire mentorpladser. Jeg valgte at prikke nogle af de medarbejdere på skulderen, som jeg troede ville egne sig rigtig godt i mentorrollen og som samtidigt kunne bruge erfaringerne fra projektet i andre sammenhænge. Projekt som rekrutteringsværktøj Det er egentlig ikke forventningen, at de deltagende virksomheder skal ansætte de ledige nydanskere, der kommer hos dem. Men både hos Experimentarium og på Akaciegården er øjnene altid åbne for nye potentielle kolleger. Henriette Wülser forklarer: Vi har en udfordring i forhold til at motivere folk til at uddanne sig indenfor vores område, derfor er dette projekt en god måde at reklamere for os selv og vores fag, overfor de mennesker vi her møder. Også Erik Johansen har forhåbninger i den retning og han fortæller, hvordan de tidligere har ansat blinde og spastikere, der arbejdede midlertidigt på museet i forbindelse med en udstilling. [ ] her fik vi muligheden for at være med til at løfte opgaven med at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet Henriette Wülser, Akaciegården Medarbejderne er stolte Hos Experimentarium har man i ledelsen også kunne mærke, hvordan det gør en forskel for medarbejderne at være i en virksomhed, der gør en indsats for samfundet. Medarbejderne føler en vis stolthed over at arbejde et sted, der kan rumme alle slags mennesker fortæller Erik Johansen, der ligeledes fremhæver, at han kan mærke på sine medarbejdere, at de synes det er spændende Hvis der kommer tilbud, vi synes passer godt ind her, vil vi gerne ofre den tid det tager slutter han. <<

5 Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar Nydansker Fordelene er tilsyneladende mange for virksomhederne, der tilbyder deres medarbejdere at tage del i Corporate Volunteering af forskellig art. Vi har spurgt tre forskellige deltagere i Erhvervsmentorer om deres syn på sagen. Hassan Chassebi, Judith Passer og Lene Bødiker fra henholdsvis Bring Citymail, IKEA og Metro Cash & Carry er tre af de omkring 60 medarbejdere fra Københavnske virksomheder, der har sagt ja til at være mentorer i arbejdstiden for ledige nydanskere i Foreningen Nydanskers seneste mentorprojekt. Fælles for de tre er, at de ikke tidligere har arbejdet frivilligt i arbejdstiden og at de synes tilbuddet var meget spændende og udviklende for dem. Privilegium at være frivillig i arbejdstiden Jeg har tidligere arbejdet frivilligt i min fritid, men det er svært at få tid til det hele, siger Judith Passer, der er HRpartner i IKEA. Med projektet er der nu en mulighed for at nå det alligevel, hvilket hun sætter stor pris på. Judith fortæller efterfølgende, hvordan det giver hende en ekstra sikkerhed, at hendes nærmeste leder bakker op om initiativet, Der er meldt klart ud, at det er noget man vil fra ledelsens side. Så ved vi, at vi har den tid der skal til for at yde en ordentlig indsats, siger hun. Lene Bødiker, der til daglig er direktionsassistent i Metro Cash & Carry har sammen med sin mand overvejet at bruge noget tid sammen på at være frivillige, efter børnene er flyttet hjemmefra. Hun ser projektet som en nem og god mulighed for at få afprøvet, hvad det indebærer, og om det er noget de skal gå videre med på hjemmefronten. Socialt ansvar ja tak Hassan Chassebi, der til daglig er City Area Manager i Bring Citymail, regner med, at et spørgsmål om tid, inden han meldte sig som frivillig på integrationsområdet. Men han siger dog også: Jeg synes det er et privilegium at været på en arbejdsplads, hvor der er frihed til at engagere sig i andre, det viser, at det er en virksomhed i udvikling. Det, at arbejdspladsen deltager i den slags projekter, er også vigtigt for Judith Passer: Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar. Judith fortæller, at hun netop valgte at søge job hos IKEA på grund af deres profil på området. Ingen af de tre deltagere er overraskede over, at netop deres virksomhed meldte sig Det hænger godt sammen med IKEAs værdier, siger Judith Passer. Lene Bødiker supplerer: Erhvervsmentorer passer godt ind i husets helhed. Vi er meget åbne overfor de ting, der sker på integrationsområdet. Forskellige udgangspunkter Alle tre kommende mentorer mener, at de kan trække på og udvikle faglige kompetencer. Men det er det personlige udviklingspotentiale, der er hovedårsagen til at de tre meldte sig. Hassan Chassebi, som blev håndplukket af sin chef til at deltage, brænder for integration: Jeg har altid haft en interesse for integration på arbejdsmarkedet, så jeg synes naturligvis det her var et rigtig godt tilbud. Han fortæller også, hvordan han, som nydansker, har en forståelse for, hvad mentees kæmper med i hverdagen. Som nydansker, der har opnået succes på arbejdsmarkedet håber han at kunne være en inspiration for nydanskere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Måske kan jeg motivere dem jeg møder til at sige så kan jeg også. For Judith Passer og Lene Bødiker har motivationen for at blive mentor for en ledig nydansker især været at få indblik i andre kulturer. IKEA og Metro Cash & Carry har, som Bring Citymail, mange nydanskere blandt de ansatte og de to mentorer er Den mangfoldige skare af frivillige medarbejdere i Erhvervsmentorer kommer fra følgende 11 offentlige og private virksomheder: Akaciegårdens Plejehjem Bring Citymail Børnehaven Ryesgade 60 Experimentarium Foreningen Nydansker IKEA ISS Contact Center Laborantskolen Metro Cash & Carry Stila A/S Videnscenter for Socialpsykiatri enige om, at projektet kan være med til at udvide deres horisont, også i forhold til deres nydanske kolleger. Den personlige udvikling er også på dagsordenen: Jeg vil også gerne blive mere spørgende, lyttende og i det hele taget mere åben, siger Lene Bødiker, om det hun tror mentorrollen kan give hende. Judith Passer fortæller, hvordan hun altid har været nysgerrig overfor at udforske ting, hun ikke ved så meget om i forvejen: Det var tilfældigt, at jeg blev frivillig indenfor integrationsområdet, men jeg har ingen nydanskere blandt mine venner, så det er en god mulighed for at udvide min horisont. Hassan Chassebi håber også, at mentorrollen vil udvikle ham. Jeg tror det kan være med til at udvide mine menneskekundskaber siger han. Afbræk i hverdagen Spurgt til, hvordan det vil komme til at fungere i praksis at skulle bruge nogle timer om måneden til at være frivillig, er der ingen umiddelbare bekymringer at spore hos de tre deltagere. Jeg tror, det er en god måde at undgå at køre fast, når man har noget, der kan bryde de daglige rutiner lidt siger Hassan Chassebi, der tror deltagelsen i projektet kan være med til at motivere ham yderligere i jobbet hos Bring Citymail. <<

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Psykologkampagnens Mentorprogram

Psykologkampagnens Mentorprogram Psykologkampagnens Mentorprogram Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker. Mentorprogram til Dansk Psykolog Forenings medlemmer 20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram Psykologkampagnen

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Projekt Frivillig. Projektejere LOF og FORA. støttet af DFS. v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen

Projekt Frivillig. Projektejere LOF og FORA. støttet af DFS. v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen Projekt Frivillig Projektejere LOF og FORA v/ Marlene Berth Nielsen og Lene Buerup Andersen støttet af DFS Formål med projektet Hvordan sikrer vi, at lokalafdelinger kan tiltrække nye frivillige (til bestyrelser

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten Mentor på arbejdspladsen High:five Job til unge på kanten High:Five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Mentor var i oldtidens Grækenland rådgiver

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Kommunernes velfærdsalliancer

Kommunernes velfærdsalliancer Kommunernes velfærdsalliancer KLs Ledertræf, 8. september 2011, Stine Carsten Kendal og Anne Kjær Skovgaard Sessionens program 10.30 Kommunernes velfærdsalliancer Social forebyggelse hvad er dit ansvar

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere