fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre."

Transkript

1 Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne gøre en forskel Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar Integrationspris for en win win situation Nyt fra Metropolis Differens Udgives af Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet og udkommer cirka fire gange om året. Redaktion: Trine Lundgaard Nielsen (ansv.) og Helle Thorbøl Møller Layout: one2one Har du kommentarer eller spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte os på Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28 C, 4. sal 1453 København K Tlf.nr.: De færreste tænker i dagligdagen over, hvor stor en del af Danmark der holdes i gang, fordi almindelige mennesker gør en ekstra indsats helt frivilligt. Det er ikke kun børnenes fodboldtræner, afdelingsbestyrelsens grønne udvalg, lektiehjælperne fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. De frivillige er mange steder og de udgør rygraden i mange små og store lokale indsatser. Uden dem ville rigtigt mange ting falde fra hinanden. Alligevel hører vi hyppigt i medierne, at arbejds- og familielivet er fyldt så hårdt op, at det kan være svært at finde det ekstra overskud i hverdagen. Dermed mister både de og vi noget centralt. Frivillige kan noget, som en betalt medarbejder aldrig vil kunne bidrage med på samme måde. En række virksomheder er under overskriften Corporate Volunteering begyndt at åbne for en ny type af personlige frivillige indsatser. Vi hverken kan eller skal overlade hele den sociale indsats til velfærdsstaten, men bør i tiltagende omfang vurdere mulighederne for selv at tage en del af ansvaret. Integrationsområdet er ingen undtagelse for dette, nærmest tværtimod. I dag mødes de fleste af os på arbejdspladsen, og hver eneste dag indgår danskere og nydanskere relationer til fælles gavn. Tilbage står de marginaliserede, de som ikke er i arbejde eller i uddannelse. De lever for manges vedkommende stadig på kanten af Danmark, med kommunens medarbejdere som eneste bindeled til et Danmark som kan være svært at håndtere. Her er brug for overskud og frivillige indsatser. Her er brug for rollemodeller, for mentorer for positiv sparring, for et menneske der kan vise vej ind i erhvervslivet, for det netværk hvor kompetencerne kan omsættes eller for vejledning i forhold til valg af uddannelse og tilrettelæggelse af hverdagen. Et utal af danskere har allerede cementeret det faktum, at den personlige indsats gør en forskel. Såvel i virksomhedens lokale indsats, som når den enkelte medarbejder gør en indsats for mangfoldighed udenfor virksomheden. Faktum er, at danskerne gerne vil bidrage til den gode integration og mangfoldigheden, hvilket kan dokumenteres via tilslutningen til de projekter som bl.a. Foreningen Nydansker har sat i søen, sammen med en række virksomheder indenfor både det offentlige og private erhvervsliv. Om resultatet bliver en produktionsforøgelse, gladere medarbejdere eller tilsvarende gevinster på bundlinjen kan kun fremtiden vise, men et er sikkert, det giver et markant bidrag til den nødvendige samfundsindsats som på sigt vil skabe luft til en prioritering af velfærdsøkonomien. Hvis I har fået lyst til selv at bidrage, så lad Foreningen Nydansker gøre det let for jer. Vi har projekterne og initiativerne klar, det er bl.a. det I har os til. <<

2 Integration som frynsegode I en tid, hvor virksomhederne i stigende grad er tvunget til at fokusere på bundlinjen, er det en interessant tendens, at flere og flere både offentlige og private virksomheder bruger ressourcer på at finansiere medarbejdernes frivillige sociale engagement i arbejdstiden, også kaldet Corporate Volunteering. To eksperter med stor teoretisk og praktisk erfaring på området beretter om, hvordan fænomenet er en gevinst for alle involverede parter. Konsulent og foredragsholder Tania Ellis mener, at forklaringen på, hvorfor flere og flere virksomheder indfører Corporate Volunteering tiltag, kan findes i det faktum, at især unge mennesker har fokus på at få et godt (arbejds)liv. Man vil gerne gøre en forskel for samfundet og udvikle sig fagligt såvel som personligt. I dag er materielle frynsegoder ikke længere nok. Livskvalitet hænger i høj grad også sammen med at gøre noget godt for andre Mange mennesker finder glæde og stolthed i det at arbejde med noget meningsfuldt, og derfor er det oplagt for mange virksomheder at indgå i et samarbejdet med en organisation om Corporate Volunteering. Vibeke Molin, der er CSR-ansvarlig i forsikringsselskabet Skandia, kan nikke genkendende til denne påstand. Cirka 40 % af medarbejdere arbejder i dag frivilligt i arbejdstiden og virksomheden har fået flere uopfordrede ansøgninger som direkte effekt af deres Idéer for Livet Ambassadører projekt, hvor alle Skandias medarbejdere bliver tilbudt at arbejde frivilligt 2 timer om måneden i arbejdstiden. Jeg tror tilbuddet er med til at skille os ud i forhold til vores konkurrenter Er du interesseret i at vide mere om Corporate Volunteering og hvordan din virksomhed kan komme i gang, kan bogen Corporate Volunteering en drejebog til frivilligt arbejde i arbejdstiden rekvireres gratis hos Vibeke Molin i Skandia på telefon: , der også står til rådighed med gode råd i den forbindelse. og give os en profil, der tiltrækker den type medarbejder, vi søger, siger Vibeke Molin. Intern og ekstern branding Corporate Volunteering kan i høj grad være med til at styrke virksomhedens brand udadtil overfor kunder og den generelle omverden i forhold til samfundsanvar. Set i et samfundsmæssigt perspektiv er der, på baggrund af undersøgelsen blandt Skandias medarbejdere, klart belæg for at sige, at man bidrager positivt til samfundet som virksomhed. I forbindelse med intern branding i virksomheden, er der ligeledes gevinster at hente. I en undersøgelse gennemført i år af Zapera mener 69 % af danskerne, at det har en betydning, at deres arbejdsplads tager et socialt ansvar. Når det gælder Corporate Volunteering, er tallene også markante. For de af Skandias medarbejdere, der arbejder frivilligt i arbejdstiden tilkendegiver 41 %, at Skandias initiativ på området gør dem stolte af deres arbejdsplads. Faktisk har hele 53 % fået en mere positiv holdning til virksomheden, efter de er begyndt som ambassadører. Hos Skandia melder nye medarbejdere sig hele tiden til ambassadør projektet. Hele 96 % af projektdeltagerne vil anbefale andre at blive frivillige. De kolleger der allerede er ambassadører er i virkeligheden de bedste reklamesøjler vi har i forhold til at få flere til at melde sig. Når man i frokostpausen fortæller hvad man laver, er der tit folk der siger: Er det sådan noget I laver det vil jeg da også, fortæller Vibeke Molin. Hos Skandia mener man også, at det, til en vis grad, kan være med til at fastholde nuværende medarbejdere, idet de i højere grad involveres i virksomheden gennem det frivillige arbejde de foretager i arbejdstiden. Senere i dag skal jeg samle IKEA møbler sammen med fire kolleger, jeg efter al sandsynlighed ikke ville kende, hvis det ikke havde været for vores ambassadørprojekt, konstaterer Vibeke Molin. Det frivillige arbejde giver medarbejderne lejlighed til at arbejde sammen med kolleger på tværs af faggrænser og afdelinger på en arbejdsplads. Faglige gevinster Mange virksomheder vil hellere donere medarbejdernes tid, end de vil donerer penge siger Tania Ellis, der fremhæver, hvordan virksomhederne på den måde har en større andel i projektet samtidigt med, at medarbejdernes kompetencer udvikles. Den faglige og menneskelige udvikling medarbejderne kan få igennem frivilligt arbejde, kan betyde meget for virksomheden og kan give input, som diverse kurser ikke kan tilføjer Tania Ellis. Som leder kan man selv udvælge hvilke projekter, der ville være relevante for medarbejderne og deres faglige udvikling.

3 Nydansker Skandia har udvalgt fire forskellige organisationer, de arbejder sammen med. Vi lægger stor vægt på, at medarbejderne selv kan vælge, hvad de vil bruge deres tid på fortæller Vibeke Molin. Hun mener, det kan være med til at motivere medarbejderne yderligere, at de selv har haft indflydelse på, hvad de vil beskæftige sig med. I den tidligere omtalte undersøgelse blandt Skandias medarbejdere, melder hele 78 % tilbage, at de motiveres af det frivillige arbejde. Udfordringer Selvom 59 % af Skandias medarbejdere ikke har oplevet nogle ulemper ved arbejdet som frivillig i arbejdstiden, er der også udfordringer. Det kan eksempelvis være svært at kombinere arbejde og familie ligesom også nogle kommenterer, at det er endnu en opgave, der tager tid. Derfor er det, ifølge Vibeke Molin, altafgørende, at indsatsen planlægges grundigt og at der er fuld opbakning og kommunikation fra ledelsen herom. Forventningsafstemningen er central, så folk ved, hvad de går ind til, ellers kan det give nogle skuffelser undervejs. Stort uudnyttet potentiale 84 % af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af Radius Kommunikation for Skandia har tilkendegivet, at de ville arbejde frivilligt, hvis det kunne foregå i arbejdstiden, afhængig af sagen. Endnu mere tankevækkende er det, at 72 % af de, der ellers aldrig har overvejet at arbejde frivilligt i fritiden ville gøre det, hvis det kunne foregå i arbejdstiden. 18 % betingelsesløst og 54 %, hvis den rette aktivitet bød sig. Ifølge en undersøgelse foretaget af SFI i 2005, er der sket en vækst i antallet af danskere, der udfører frivilligt socialt arbejde generelt. Ca. 35 % af danskerne havde på daværende tidspunkt arbejdet frivillig indenfor et år, mens tallet i begyndelsen af 90 erne kun var 25 %. Tania Ellis vurderer, at der i dag er endnu flere, der arbejder frivilligt, og at antallet er i stadig stigning. I samme undersøgelse giver 65 % af de, der ikke foretager frivilligt arbejde, manglende tid som begrundelse. Disse tal, giver et billede af det store uudnyttede potentiale, som virksomhederne kan udnytte i forsøget på, at finde nye veje til medarbejdergoder. << Læs i de to følgende artikler eksempler på, hvordan Corporate Volunteering kan kobles med integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet. Fordele ved Corporate Volunteering For virksomheden For medarbejderne For samfundet Øger og forbedrer offentligt image og omdømme. Corporate branding Forbedrer medarbejdernes teamwork, arbejdsmoral, produktivitet, engagement, fastholdelse, performance, loyalitet. Viden- og kompetenceniveau Øger virksomhedens konkurrencekraft i forhold til andre virksomheder i forbindelse med bl.a. rekruttering. Employer branding Øger innovationskraft ifm fx udvikling af nye produkter, ydelser. Corporate social innovation Bidrager til medarbejdernes personlige og faglige udvikling ved at ud vide deres erfaringsgrundlag. Personlig udvikling Øger interaktionen mellem medarbejdere i forskellige afdelinger og niveauer af virksomheden. Samarbejde på tværs af org. Forbedrer medarbejderinitiativer, teamwork, sociale kompetencer og samarbejdsevner. Social værdi. Forbedrer livskvaliteten i (lokal) samfundet ved at støtte løsninger på sociale problemer. Social værdi Øger antallet af frivillige og udbuddet af talenter/kompetencer i (lokal) samfundet. Flere frivillige hænder Muliggør en udveksling af kompetencer og viden mellem private virksomheder og organisationer. Flere kompetente hoveder Øger innovationskraft ifm fx udvikling af nye processer, produkter, ydelser. (Corporate) social innovation Kilde: United Nations Development Programme, videreudviklet af Tania Ellis -

4 Det betaler sig at lade medarbejderne gøre en forskel En række virksomheder sprang hurtigt på vognen, da Foreningen Nydansker havde brug for hjælp til at finde mentorer på de danske arbejdspladser til ledige nydanskere. Hør her to virksomhedsledere fortælle, om motivationen for at donere deres medarbejderes arbejdstid og hvilke reaktioner det har affødt blandt medarbejderne. Til dagligt sørger økonomichef Erik Johansen, for at økonomien på Experimentarium ser fornuftig ud. Hvordan kan det så være, at han straks takkede ja til at donere noget af sine medarbejderes tid til Foreningen Nydanskers projekt erhvervsmentorer, da han fik muligheden? Det er en win-win situation, hvor medarbejderne dygtiggør sig og får en bredere tilgangsvinkel til at have med mennesker at gøre, siger Erik Johansen. Han beskriver Experimentarium som en blandet landhandel, hvor det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan rumme sine kolleger. Får redskaber, der kan bruges i hverdagen Som en del af projektet får de deltagende medarbejdere et gratis mentorkursus, som skal klæde dem på til at introducere de ledige nydanskere for, hvad det vil sige at være på det danske arbejdsmarked og give dem gode råd til, hvordan de kommer i job. Erik Johansen fremhæver kurset som et vigtig redskab, medarbejderne kan bruge fremover både overfor nye medarbejdere og i andre interne projekter. Forstander Henriette Wülser på plejehjemmet Akaciegården, der også deltager i projektet, er enig: jo mere man som medarbejder italesætter, hvad vi står for her på stedet, jo stærkere bliver vores brand indog udadtil. Hun mener desuden, at mødet med nydanskerne giver en vigtig kulturel indsigt, som medarbejderne på plejehjemmet kan bruge i deres daglige arbejde. I fremtiden forventer plejehjemmet at få langt flere borgere med nydansk baggrund og ligeledes blandt kollegerne: Vi skal være opmærksomme på, hvad der rør sig i vores omverden, og hvilke konsekvenser det har for os som organisation. Tager ansvar for integrationen Som i mange andre virksomheder, der har taget corporate volunteering begrebet til sig, er det en bevidst strategi hos Experimentarium: Samfundsengagementet er også en central del af grunden til, at Henriette Wülser sagde ja til at deltage i Erhvervsmentorer projektet. Vi har alle et socialt ansvar, vi bør forpligte os på at tage og hun fortsætter: Vi havde mange ting i gang, men her fik vi muligheden for Vi vil gerne have, at vores medarbejdere har og vil have tid til at engagere sig i samfundet. Erik Johansen, Experimentarium at være med til at løfte opgaven med at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet. Nemt at finde frivillige På Akaciegården meldte hele seks medarbejdere sig straks, da muligheden for at blive mentor for ledige nydanskere bød sig. De deltagende virksomheder er blevet bedt om at stille med op til fire medarbejdere, gerne fra forskellige dele af organisationen, men entusiasmen smittede og projektleder Susie Skov Nørregård tog imod flere mentorer med kyshånd: Jeg mærkede straks, at Akaciegården havde nogle ressourcer og en tilgang til opgaven, der på alle måder ville gavne projektet. Henriette Wülser fortæller, hvordan hun ville informere sine ledere, så de kunne hjælpe hende i arbejdet med at finde mentorer internt. Det nåede aldrig videre, for de synes idéen var så spændende, at de selv tog opgaven. Foreningen Nydansker kører lige nu to projekter, der igennem Corporate Volunteering har brug for mentorer i de københavnske virksomheder. Det ene, Mentor med Mening er stadig i opstartsfasen, så er du en interesseret i at høre mere, kontakt venligst konsulent Susie Skov Nørregård på Har artiklen inspireret dig til også at indgå i et samarbejde med Foreningen Nydansker, opstartes der løbende projekter, hvor vi kan have brug for netop dine kollegers hjælp og ekspertise. Har du derimod selv idéer til særlige initiativer og områder, hvor din virksomhed kunne gøre en forskel, så kontakt os og få en uforpligtende snak. Det har sine fordele, at hele ledergruppen har valgt at melde sig til projektet, da de kan bruge og videreudvikle deres kompetencer som praktikvejledere. Rekrutteringen af mentorer var heller ikke svær for Erik Johansen, der fortæller, hvordan han opfordrede tre kolleger og derudover meldte sig selv. Fire dage senere kunne han melde om udsolgt på de fire mentorpladser. Jeg valgte at prikke nogle af de medarbejdere på skulderen, som jeg troede ville egne sig rigtig godt i mentorrollen og som samtidigt kunne bruge erfaringerne fra projektet i andre sammenhænge. Projekt som rekrutteringsværktøj Det er egentlig ikke forventningen, at de deltagende virksomheder skal ansætte de ledige nydanskere, der kommer hos dem. Men både hos Experimentarium og på Akaciegården er øjnene altid åbne for nye potentielle kolleger. Henriette Wülser forklarer: Vi har en udfordring i forhold til at motivere folk til at uddanne sig indenfor vores område, derfor er dette projekt en god måde at reklamere for os selv og vores fag, overfor de mennesker vi her møder. Også Erik Johansen har forhåbninger i den retning og han fortæller, hvordan de tidligere har ansat blinde og spastikere, der arbejdede midlertidigt på museet i forbindelse med en udstilling. [ ] her fik vi muligheden for at være med til at løfte opgaven med at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet Henriette Wülser, Akaciegården Medarbejderne er stolte Hos Experimentarium har man i ledelsen også kunne mærke, hvordan det gør en forskel for medarbejderne at være i en virksomhed, der gør en indsats for samfundet. Medarbejderne føler en vis stolthed over at arbejde et sted, der kan rumme alle slags mennesker fortæller Erik Johansen, der ligeledes fremhæver, at han kan mærke på sine medarbejdere, at de synes det er spændende Hvis der kommer tilbud, vi synes passer godt ind her, vil vi gerne ofre den tid det tager slutter han. <<

5 Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar Nydansker Fordelene er tilsyneladende mange for virksomhederne, der tilbyder deres medarbejdere at tage del i Corporate Volunteering af forskellig art. Vi har spurgt tre forskellige deltagere i Erhvervsmentorer om deres syn på sagen. Hassan Chassebi, Judith Passer og Lene Bødiker fra henholdsvis Bring Citymail, IKEA og Metro Cash & Carry er tre af de omkring 60 medarbejdere fra Københavnske virksomheder, der har sagt ja til at være mentorer i arbejdstiden for ledige nydanskere i Foreningen Nydanskers seneste mentorprojekt. Fælles for de tre er, at de ikke tidligere har arbejdet frivilligt i arbejdstiden og at de synes tilbuddet var meget spændende og udviklende for dem. Privilegium at være frivillig i arbejdstiden Jeg har tidligere arbejdet frivilligt i min fritid, men det er svært at få tid til det hele, siger Judith Passer, der er HRpartner i IKEA. Med projektet er der nu en mulighed for at nå det alligevel, hvilket hun sætter stor pris på. Judith fortæller efterfølgende, hvordan det giver hende en ekstra sikkerhed, at hendes nærmeste leder bakker op om initiativet, Der er meldt klart ud, at det er noget man vil fra ledelsens side. Så ved vi, at vi har den tid der skal til for at yde en ordentlig indsats, siger hun. Lene Bødiker, der til daglig er direktionsassistent i Metro Cash & Carry har sammen med sin mand overvejet at bruge noget tid sammen på at være frivillige, efter børnene er flyttet hjemmefra. Hun ser projektet som en nem og god mulighed for at få afprøvet, hvad det indebærer, og om det er noget de skal gå videre med på hjemmefronten. Socialt ansvar ja tak Hassan Chassebi, der til daglig er City Area Manager i Bring Citymail, regner med, at et spørgsmål om tid, inden han meldte sig som frivillig på integrationsområdet. Men han siger dog også: Jeg synes det er et privilegium at været på en arbejdsplads, hvor der er frihed til at engagere sig i andre, det viser, at det er en virksomhed i udvikling. Det, at arbejdspladsen deltager i den slags projekter, er også vigtigt for Judith Passer: Det betyder meget for mig, at min arbejdsplads tager et socialt ansvar. Judith fortæller, at hun netop valgte at søge job hos IKEA på grund af deres profil på området. Ingen af de tre deltagere er overraskede over, at netop deres virksomhed meldte sig Det hænger godt sammen med IKEAs værdier, siger Judith Passer. Lene Bødiker supplerer: Erhvervsmentorer passer godt ind i husets helhed. Vi er meget åbne overfor de ting, der sker på integrationsområdet. Forskellige udgangspunkter Alle tre kommende mentorer mener, at de kan trække på og udvikle faglige kompetencer. Men det er det personlige udviklingspotentiale, der er hovedårsagen til at de tre meldte sig. Hassan Chassebi, som blev håndplukket af sin chef til at deltage, brænder for integration: Jeg har altid haft en interesse for integration på arbejdsmarkedet, så jeg synes naturligvis det her var et rigtig godt tilbud. Han fortæller også, hvordan han, som nydansker, har en forståelse for, hvad mentees kæmper med i hverdagen. Som nydansker, der har opnået succes på arbejdsmarkedet håber han at kunne være en inspiration for nydanskere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Måske kan jeg motivere dem jeg møder til at sige så kan jeg også. For Judith Passer og Lene Bødiker har motivationen for at blive mentor for en ledig nydansker især været at få indblik i andre kulturer. IKEA og Metro Cash & Carry har, som Bring Citymail, mange nydanskere blandt de ansatte og de to mentorer er Den mangfoldige skare af frivillige medarbejdere i Erhvervsmentorer kommer fra følgende 11 offentlige og private virksomheder: Akaciegårdens Plejehjem Bring Citymail Børnehaven Ryesgade 60 Experimentarium Foreningen Nydansker IKEA ISS Contact Center Laborantskolen Metro Cash & Carry Stila A/S Videnscenter for Socialpsykiatri enige om, at projektet kan være med til at udvide deres horisont, også i forhold til deres nydanske kolleger. Den personlige udvikling er også på dagsordenen: Jeg vil også gerne blive mere spørgende, lyttende og i det hele taget mere åben, siger Lene Bødiker, om det hun tror mentorrollen kan give hende. Judith Passer fortæller, hvordan hun altid har været nysgerrig overfor at udforske ting, hun ikke ved så meget om i forvejen: Det var tilfældigt, at jeg blev frivillig indenfor integrationsområdet, men jeg har ingen nydanskere blandt mine venner, så det er en god mulighed for at udvide min horisont. Hassan Chassebi håber også, at mentorrollen vil udvikle ham. Jeg tror det kan være med til at udvide mine menneskekundskaber siger han. Afbræk i hverdagen Spurgt til, hvordan det vil komme til at fungere i praksis at skulle bruge nogle timer om måneden til at være frivillig, er der ingen umiddelbare bekymringer at spore hos de tre deltagere. Jeg tror, det er en god måde at undgå at køre fast, når man har noget, der kan bryde de daglige rutiner lidt siger Hassan Chassebi, der tror deltagelsen i projektet kan være med til at motivere ham yderligere i jobbet hos Bring Citymail. <<

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere