Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013"

Transkript

1 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj

2 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

3 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

4 Den nye aftale på AC/GL-området 1. august 2013 Årsnorm 37 timer/uge Fra Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg Akkorder Forhandlet retfærdighed Til Overordnet ramme Merarbejde Enkel tillægsstruktur Dialog om opgaven, prioritering (tidsregistrering) Oplevet retfærdighed

5 Aftalen træder i kraft 1. august 2013 Vi har et transfervindue. Det er nu Noget skal være anderledes på alle skoler den 1. august 2013

6 Hvad kræver det af lederne? Fra Til Aftaler med TR Dialog med lærerne og samarbejde med TR og SU Fordele kasser af tid Fordele opgaver Lede privatpraktiserende Lede med udgangspunkt i arbejdspladsen Respektere frihed til at definere egen faglig-pædagogisk tilgang Nye undervisningsformer på trods af overenskomst Fokus på sparring og samarbejde om opgaverne Nye undervisningsformer understøttet af overenskomst Konkurrence på akkorder Konkurrence på god arbejdsplads

7 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

8 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

9 Hovedpunkter i de nye regler om arbejdstid Paradigmeskifte: Fra detaljerede regler til rammeprægede regler Hent svarene i ledelsesretten De nye regler: Årsnorm Merarbejde Delt tjeneste - sammenhængende arbejdsdag i videst muligt omfang Pauser ingen centralt fastsatte pauser

10 Hvad videreføres ikke Akkorderne Proces- og procedurebestemmelser Overarbejde Tillæg for arbejde på skæve tidspunkter Centralt fastsatte pauser Overførsel af over-/undertid Varslingsregler

11 Vigtige budskaber Der er årsnorm ugentlig arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer I videst muligt omfang sammenhængende arbejdsdag. Pauser kan medregnes i arbejdstiden under visse betingelser Merarbejde opgøres én gang årligt ved normperiodens udløb - Merarbejde er arbejde, der er pålagt eller en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af tjenesten - Merarbejdets omfang fastsættes på baggrund af et kvantitativt og kvalitativt skøn

12 Opgørelse af arbejdstid på studieture mv. Hvad tæller som arbejdstid på studieture? Det afgørende er: Hvornår er læreren på arbejde? Hvornår står læreren til rådighed? Hvornår har læreren fri? Studieture skal - som alle andre arbejdsopgaver - fastlægges af ledelsen

13 Opgørelse af arbejdstid på studieture mv. Rejsetid i forbindelse med studieture mv. medregnes i arbejdstiden med de timer, som rejsen tager, dog max. 13 timer Tid med faglige aktiviteter på destinationen medregnes i arbejdstiden Tid uden faglige aktiviteter på destinationen medregnes kun i arbejdstiden, hvis ledelsen konkret vurderer, at en eller flere lærere skal være til rådighed for eleverne Hvis en del af arbejdstiden består af rådighedstjeneste, kan der tages hensyn hertil ved skønnet over evt. merarbejde ved årets udgang

14 Særligt vedrørende ferie/særlige feriedage Udgangspunkt: 5 ugers ferie anses for afholdt i den periode, hvor institutionen holder sommerferielukket Men ledelsen kan træffe bestemmelse om anden placering af ferien De 5 særlige feriedage indregnes ikke forlods i årsnormen men holdes efter aftale i ferieåret (foreneligt med tjenesten) Fra 1. januar i ferieåret kan resterende dage, der ikke er planlagt afholdt, varsles med 1 måned

15 Overgangsregler Eksamen Ved opgørelsen af arbejdstiden for skoleåret 2012/2013 medgår timer medgået til eksamensarbejde med enten de budgetterede eller de faktiske medgåede timer (det største af tallene) Det betyder, at timerne indgår i arbejdstidsopgørelsen som andre timer Over-/undertid Undertid overføres ikke Overtid udbetales eller overføres til næste normperiode Skoleår/kalenderår

16 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

17 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

18 Anvendelse af lokalaftaler som på alle andre arbejdspladser Lokalaftaler anvendes til Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler giver adgang til, at de centralt indgåede arbejdstidsregler kan tilpasses til de lokale forhold og konkrete medarbejdergrupper Der findes fx lokalaftaler om - Flextid - Faste rådighedsvagttillæg - Faste ulempetillæg - Frister for afvikling af afspadsering Lokalaftaler anvendes IKKE til Det er ledelsen, der beslutter, hvad medarbejderne skal lave i arbejdstiden Der indgås ikke lokalaftaler, der binder anvendelsen af arbejdstiden

19 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

20 Pligt til etablering af tidsregistrering pr. 1. august Input til løbende dialog mellem leder og lærer om opgaveløsning og prioritering 2. Nødvendig for opgøre den samlede arbejdstid og evt. merarbejde ved årets afslutning 3. Kan hjælpe den enkelte lærer til at holde overblik over arbejdstid Medarbejderen Registrerer i overensstemmelse ledelsens udmelding Registrerer den samlede præsterede arbejdstid Lederen Godkender løbende fx én gang månedligt Opgør og godkender merarbejde én gang årligt

21 Tidsregistreringssystem eksempel på løsning Etableres inden d. 1. august 2013 Indrettes efter formålet Tilpasses lokale ønsker og behov Eksempel på excelløsning i form af simpel regnearksmodel

22 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

23 Nye tillæg i adjunkt/lektorforløbet Tabel 1 Undervisningstillæg før og efter forlig Før, kr. årligt OK13, kr. årligt Tillæg stx hhx/htx alle År År År År År År År 7 og frem Karrierestilling, basisløn Anm.: Beløb er angivet i grundbeløb niveau Pensionsprocenten er for stx-lærere 16,8. For htx/hhxlærere 17,1. Denne forskel består fremadrettet. For stx-lærere var kun de kr. af undervisningstillægget tidligere pensionsgivende. Tillæggene efter forliget er fuldt pensionsgivende.

24 Hvad er modregnet i AC-overenskomsten (hhx/htx)? Undervisningstillæg (også landbrugsskoler) (D7 a+c) 17-års tillæg (D7 b) Ledende lærere (D7 f) Lektor efter 15 år nu ved sluttrin

25 Hvad er modregnet i GL-overenskomsten (stx og hf)? Følgende bortfalder MEN IKKE Økonomiinspektion ( 8 stk. 1) Kostinspektion ( 8 stk. 1) IB-koordinator ( 8 stk. 1) VUC-tillæg ( 8 skt. 3) 17-års tillæg som personlig ordning ( 9 stk. 2). Der skal ikke varsles på trods af personlig ordning. Kostinspektion ved aften/nat tjeneste fra vagtværelse uden tjenestebolig

26 Regneeksempel: Erfaren lærer (hhx/htx) Lærer ved hhx/htx Før 1. august 2013 Efter 1. august 2013 Grundløn Uv. Tillæg års tillæg Kvalifikationstillæg Udligningstillæg Ledende lærer 0 0 Adjunkt/Lektortillæg (7 år - ) Pension Årsløn Lønforbedring

27 Regneeksempel: Nyansat stx/hf og vuc-hf Før 1. august 2013 Efter 1. august 2013 Ung lærer Grundløn Uv. Tillæg Kvalifikationstillæg 0 0 Adjunkt/lektortillæg Pension Årsløn Lønforbedring

28 Yngre lærer: VUC-HF Lærer ved VUC Før 1. august 2013 Efter 1. august 2013 Grundløn Uv. Tillæg Uv. Tillæg VUC tillæg Kvalifikationstillæg OK13 tillæg (7 år - ) Pension Årsløn Lønforbedring Udligningstillæg i I alt 0

29 Overarbejde i tal Gennemsnitligt udbetalt overarbejde pr. medarbejder pr. år opdelt på område Kr. i 2012 Gennemsnitligt udbetalt overarbejde pr. medarbejder pr. år opdelt på alder og område Kr. i Ca Almene Erhvervsgymnasier gymnasier VUC SOSU Stat gns år år år år år år år år Over 64 år Almene gymnasier Erhvervsgymnasier

30 Udfasning af 60-årsreglen Ordningen videreføres for lærere, der pr. 31. marts 2013 er fyldt 58 år. Ordningen bortfalder for alle andre lærere.

31 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

32 Afslutning: Den nye ledelsesopgave En kulturforandring tager tid Ny rolle til mellemlederne Ny rolle til lærerne Ny rolle til tillidsrepræsentanterne

33 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler, ferieregler mv. Pause 20 minutter 05 Lokalaftaler 06 Tidsregistrering 07 Ny tillægsstruktur 08 Afslutning: Den nye ledelsesopgave 09 Rådgivning og den kommende vejledning

34 Rådgivning og den kommende vejledning Moderniseringsstyrelsen har oprettet en elektronisk postkasse, hvor spørgsmål i relation til implementeringen mv. af den nye overenskomst, herunder arbejdstidsregler kan rettes: Moderniseringsstyrelsen udsender snart en elektronisk vejledning, hvor problemstillinger, spørgsmål mv. i forbindelse med implementeringen af den nye overenskomst mv. behandles nærmere.

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere