Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler"

Transkript

1 Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Hotel Frederik II, Slagelse, 26. marts 2014

2 Program Kl Velkomst Kl Tema 1: Kvalitetsløft på de frie grundskoler Kl Tema 2: Det nye ledelsesrum Kl Tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler Kl Kaffepause Kl Tema 3 (fortsat) Kl Tema 4: Værnsregler, arbejdsmiljø og samarbejde Kl Afrunding og afslutning Kl Frokost

3 Kvalitetsløft på de frie grundskoler v/ afdelingschef Per Hansen, Undervisningsministeriet 01/04/14 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3

4 Behov for kvalitetsløft Bred politisk enighed om generelt behov for kvalitetsløft af danske uddannelser Også på de frie grundskoler Respekt for skolernes forskellighed og værdigrundlag Folkeskolereformens afsmittende krav pga. stå mål med Adgangskrav 01/04/14 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

5 Stærkt udgangspunkt og nyt ledelsesrum Øget søgning Ambitiøse og engagerede forældre Professionelle og dygtige lærere Store frihedsgrader folkeskolereformen smitter af, men styrer ikke OK13 ny frihed og nyt ledelsesrum. Brug det! 01/04/14 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Tema 2: Det nye ledelsesrum Specialkonsulent Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen DGI-byen marts 2014

7 Nye arbejdstidsregler er et middel til kvalitetsløft Personlig motivation Nye arbejdstidsregler Ledelsesmæssigt råderum Kvalitetsløft gennem udnyttelse af ledelsesmæssigt råderum Rammer og værktøjer

8 Paradigmeskifte Årsnorm 37 timer/uge Fra Detaljeret styring Regler Ressourcer bundet i overenskomsten Akkorder Skemabestemt bemanding Forhandlet retfærdighed Til Overordnet ramme God personalepolitik Fuld ledelsesret Dialog om opgaven og prioritering (tidsregistrering?) Behovsbestemt bemanding Oplevet retfærdighed

9 Hvad kræver det af lederne? Fra Til Aftaler med TR Dialog med lærerne (TR og SU) Fordele kasser af tid Fordele opgaver Lede privatpraktiserende Lede med udgangspunkt i arbejdspladsen Respektere frihed til at definere egen faglig-pædagogisk tilgang Nye undervisningsformer på trods af arbejdstidsregler Fokus på sparring og samarbejde om opgaverne Nye undervisningsformer understøttet af arbejdstidsregler Konkurrence på akkorder Konkurrence på god arbejdsplads

10 God arbejdsgiveradfærd At statslige ledere kender deres ledelsesrum og i tillidsfuld dialog med medarbejderne anvender det effektivt til at varetage kerneopgaver og opnå strategiske mål

11 Nyt og anderledes fokus på styring Hvad koster en opgave? Hvad koster et medarbejdergode? Hvad er effekten? Hvordan hænger det sammen med den overordnede strategi? Hvordan understøtter opgaven skolens mål? Hvordan understøtter opgaven elevernes læring? Hvordan understøtter opgaven skolen som attraktiv arbejdsplads? Hvordan understøtter skolens personalepolitik elevernes læring?

12

13 Ledelsesret Hvad er ledelsesret? Ledelsesretten gælder på områder, hvor der ikke er fastsat regler og aftaler Ledelsesretten udøves i dialog med medarbejderne Hvordan bruger I ledelsesretten? Fortolkningsfortrin og håndtering af uenigheder lokalt Hvad gør I, når de centrale parter er uenige?

14 Ophør af lokalaftaler Alle lokale aftaler vedrørende anvendelsen af lærernes arbejdstid bortfalder med virkning fra 1. august Som altovervejende hovedregel fortsætter andre lokale aftaler uændret. Kan der indgås lokalaftaler vedrørende anvendelsen af lærernes arbejdstid frem til 1. august 2014? Kan der indgås lokalaftaler vedrørende anvendelsen af lærernes arbejdstid efter 1. august 2014?

15 Lovbemærkninger Den almindelige adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der tilpasser de centralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale forhold og de konkrete personalegrupper, vil gælde på undervisningsområdet som på alle andre områder. Der er principielt ingen begrænsninger med hensyn til indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt. På undervisningsområdet, som på alle andre områder, er det imidlertid ikke intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. I forbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid, som foreslås ophævet med lovforslaget.

16 Hvor reguleres den ansattes arbejdsforhold? Ledelsesret: Fordeling af opgaver/ ressourcer Institutionens forhold Personalebehov Aftaleret: Overenskomster, aftaler om løn mv. Lovgivning: Ferielov Arbejdsmiljølov Funktionærlov Barsel mv.

17 Tilstedeværelse og lokalaftaler Skal der indgås en lokal aftale, for at en lærer skal kunne arbejde hjemme? Kan ledelsen pålægge en lærer at arbejde hjemme? Kan ledelsen imødekomme en lærers ønske om hjemmearbejde?

18 Tema 3: De nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler Chefkonsulent Carsten Carlsen, Moderniseringsstyrelsen DGI-byen marts 2014

19 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dag- og døgnarbejdere) 6. Undervisningstillægget

20 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dag- og døgnarbejdere) 6. Undervisningstillægget

21 1. Overblik Arbejdstid på frie grundskoler Protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler ( 2): 1. De ansatte følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten 2. Årsnorm 3. Normalt hverdage i dagtimerne (excl. skoler med kostafdelinger) 4. Opgaveoversigt 5. Væsentlige ændringer

22 1. Overblik Tjenestemændenes arbejdstidsaftale Gælder fremadrettet for hovedparten af ikke-akademiske medarbejdere på de statslige overenskomster. To regelsæt Døgn- arbejdere Fælles regler Dag- arbejdere

23 1. Overblik Dagarbejder eller døgnarbejder Der er ingen facitliste! Hensyn: Den særlige belastning ved aften-/natarbejde -> - afspadsering i stedet for kontant tillæg (= døgnreglerne) Faktorer, der indgår i vurderingen: - Regelmæssighed, omfang, hyppighed, belastningsgrad Det ene regelsæt er ikke bedre end det andet! Vejledende eksempler i cirkulærebemærkningerne Enten/eller for den enkelte ansatte Arbejdsgiveren bestemmer i gråzonen!

24 1. Overblik Fællesregler og særregler Fællesregler (for dagarbejdere og døgnarbejdere) Arbejdstidens længde (norm og normperiode) Arbejdstidens opgørelse Overarbejde Arbejdstidens tilrettelæggelse (arbejdsmiljø) Særregler (for hhv. dagarbejdere og døgnarbejdere) Fridage Ulempegodtgørelse

25 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dag- og døgnarbejdere) 6. Undervisningstillægget

26 2. Arbejdstidens længde Den normale arbejdstid Placering af normperioden skoleår/kalenderår/andet Gennemsnitlig 37 timer om ugen (fuld tid) Beregnet for et år (årsnorm) - Antallet af kalenderdage - Minus fridage (2 pr. uge) og søgnehelligdage - Gange 7,4 timer

27 2. Arbejdstidens længde Eksempel 1 - Arbejdstid i skoleåret 2014/15 Der tages udgangspunkt i, at læreren i hele skoleåret er planlagt med 7,4 timer hver dag i en 5 dages uge, hvor lørdag/søndag er fridage Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Kalenderdage eksklusiv lørdag/ søndage dage 1931,40 timer Søgnehelligdage dage 66,60 timer 1864,80 timer (7,40 timer pr. dag)

28 3. Arbejdstidens længde Eksempel Ugentlig arbejdstid Overenskomstens udgangspunkt 0-dage Lærerens arbejdsdage Timer der skal præsteres Faktisk arbejdstid 1 Peter Hansen 37 timer/uge i gennemsnit 25 dages ferie og 5 særlige feriedage 222 dage 1642,8 timer 7,4 timer dagligt 37 timer ugentligt ekskl. frokost 2 Dorte Jensen 37 timer/uge i gennemsnit 25 dages ferie og 5 særlige feriedage 22 dage (efterår, jul, vinter og påske) 200 dage 1642,8 timer 8,2 timer dagligt 41 timer ugentligt ekskl. frokost Note: I eksemplet er der taget udgangspunkt i et skoleår med 261 kalenderdage ekskl. lørdag/søndage, 9 søgnehelligdage samt ferie og særlige feriedage. Antallet af timer, der skal præsteres, er baseret på (261x7,4)-(9x7,4)-((25+5)x7,4)

29 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dag- og døgnarbejdere) 6. Undervisningstillægget

30 3. Arbejdstidens opgørelse Den præsterede arbejdstid Hvad tæller med i arbejdstidsopgørelsen? De præsterede timer Pauser under ½ time og til rådighed Fraværsdage med løn Rejsetid dog maks. 13 timer Tilkald min. 3 timer Rådighedstjeneste 3/4 på arbejdsstedet ellers 1/3

31 3. Arbejdstidens opgørelse Arbejdstid på lejrskoler mv. Hvad tæller som arbejdstid på lejrskoler? Det afgørende er: Hvornår er læreren på arbejde? Hvornår står læreren til rådighed? Hvornår har læreren fri? Tidsforbruget for lejrskolen skal som alle andre arbejdsopgaver fastlægges af ledelsen

32 3. Arbejdstidens opgørelse Arbejdstid på lejrskoler mv. Rejsetid i forbindelse med lejrskoler mv. medregnes i arbejdstiden med de timer, som rejsen tager, dog max. 13 timer Tid med faglige aktiviteter på destinationen medregnes i arbejdstiden Tid uden faglige aktiviteter på destinationen medregnes kun i arbejdstiden, hvis ledelsen konkret vurderer, at en eller flere lærere skal være til rådighed for eleverne

33 3. Arbejdstidens opgørelse Eksempel Årsopgørelse for skoleåret 2014/15 Når skoleåret er omme, skal den enkelte lærers præsterede arbejdstid opgøres Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Registrerede arbejdstimer timer Feriedage og særlige feriedage dage 222 timer Andre dage med ret til fravær med løn dage 74 timer 1881 timer (7,40 timer pr. dag)

34 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dag- og døgnarbejdere) 6. Undervisningstillægget

35 4. Overarbejde Overarbejde (når året er gået) Beordret eller nødvendigt for en forsvarlig varetagelse af tjenesten 50 pct. tillæg som enten afspadsering eller timeløn (arbejdsgiver afgør) Afspadsering sker i den efterfølgende normperiode. Arbejdsgiver fastsætter afviklingstidspunkt varsel 80 timer Sker afspadsering ikke, har medarbejderen ret til konvertering til omsorgstimer eller udbetaling Arbejdsgiver kan også inden for den efterfølgende normperiode konvertere afspadsering til betaling

36 4. Overarbejde Eksempel Årsopgørelse for skoleåret 2014/15 Når skoleåret er omme, skal den enkelte lærers præsterede arbejdstid opgøres Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Registrerede arbejdstimer timer Feriedage og særlige feriedage dage 222 timer Andre dage med ret til fravær med løn dage 74 timer Norm: 1864,8 timer Registeret: 1881 timer Overarbejde: 16,2 timer Udbetaling/afspad: 24,3 timer ,8 x 1,5

37 4. Overarbejde Konvertering til omsorgsdage Tjenestemændenes arbejdstidsregler ( 11): Forudsætning: Afspadseringsfristen er udløbet Den ansatte vælger, om timerne skal udbetales eller konverteres Arbejdsgiver kan sætte loft over konverteringen pr. år og totalt Loftet skal min. være 10 dage (ekskl. dage efter barselsaftalen)

38 4. Overarbejde Afvikling af omsorgsdage Tjenestemændenes arbejdstidsregler ( 11): Ingen betingelser om særlige formål Den ansatte bestemmer som udgangspunkt afviklingstidspunkt Dvs. der skal være vægtige grunde for at sige nej! Ingen afviklingsfrist men bortfalder ved fratræden Kan dog overføres til anden statslig arbejdsgiver ved direkte overgang

39 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dag- og døgnarbejdere) 6. Undervisningstillægget

40 5. Særregler (dagarbejdere) Ulempegodtgørelse Aften, nat, weekend, søgnehelligdage: Tillæg pr. time på 25 pct. af nettotimeløn I weekender og på søgnehelligdage (dvs. mistede fridage) gives derudover overtidshonorering timerne afregnes særskilt og indgår ikke i den almindelige arbejdstidsopgørelse Delt tjeneste: der ydes tillæg pr. time ud over 11 timer + tillæg pr. dag for evt. 3-delt tjeneste NB: Ulempegodtgørelse ved frie grundskoler mv.

41 5. Særregler (dagarbejdere) Ulempegodtgørelse (oversigt) Kl. Mandag Fredag Lørdag Søndag % +25% + 50% % + 50% % +25% + 50% NB: Ulempegodtgørelse for tjeneste på ubekvemme tidspunkter i forbindelse med lejrskoler, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen.

42 5. Særregler (dagarbejdere) Ulempegodtgørelse ved frie grundskoler Organisationsaftalens 22: 708 kr. årligt i stedet for arbejdstidsbestemte tillæg. Ydes som godtgørelse for tjeneste på ubekvemme tidspunkter i forbindelse med: Lejrskoler, hytteture og skolerejser Møder i det rådgivende organ Medvirken ved prøver/eksamen

43 5. Særregler (dagarbejdere) Eksempel arbejde på en fridag Lærerne på en skole bliver ekstraordinært bedt om at arbejde 6 timer på en søndag, hvor de skal forberede et stort åbent husarrangement fra kl kl Præsteret arbejdstid: 6,0 timer Ulempegodtgørelse: Dagarbejder: tillæg på 25 pct. af nettotimelønnen ( 13) weekend: tillæg på 50 pct. ( 14)

44 5. Særregler (dagarbejdere) Eksempel - Ulempegodtgørelse Arbejdstid* Tid Arbejdstidsopgørelsen Afspadserings- (pr. dag) (akk.) regnskab M: timer timer T: timer timer O: timer timer T: timer timer F: timer timer S: timer 4+1*+2 timer** timer timer * Tillæg efter 13 aftalt konverteret til afspadsering ** Tillæg efter 14

45 Tidsregistrering Der kan etableres et system til registrering af arbejdstid. Fordele: Understøtter dialog mellem leder og lærer om opgaver og prioritering Et redskab til at opgøre lærerens arbejdstid korrekt (herunder regnskab med ulempegodtgørelser) Læreren kan få overblik over egen arbejdstid

46 5. Overblik Særregler døgnarbejdere (kap. 4) Fridage antal, længde, placering og inddragelse Frihedsopsparing for aften- og natarbejde Natpengeaftalen NB: Kostskoletillægget

47 5. Særregler (døgnarbejdere) Fridage 26 fridage pr. kvartal + søgnehelligdage Så vidt muligt to sammenhængende dage pr. uge En fridag = 40 timer (36, hvis helt kalenderdøgn) To fridage i træk = 64 timer (56, hvis to hele kalenderdøgn) Højst 10 dage mellem fridagene Ret til at holde fri mindst 30 søn- eller helligdage pr. år Arbejde på en fridag: Betaling/frihed for timerne + 50 pct. dog mindst for 6 timer Timerne afregnes særskilt indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen

48 5. Særregler (døgnarbejdere) Placering af fridage (illustration) Januar Februar Marts T 1 Nytårsdag S 1 S 1 F 2 M 2 M 2 L 3 T 3 T 3 S 4 O 4 O 4 M 5 T 5 T 5 T 6 F 6 F 6 O 7 L 7 L 7 T 8 S 8 S 8 F 9 M 9 M 9 L 10 T 10 T 10 S 11 O 11 O 11 M 12 T 12 T 12 T 13 F 13 F 13 O 14 L 14 L 14 T 15 S 15 S 15 F 16 M 16 M 16 L 17 T 17 T 17 S 18 O 18 O 18 M 19 T 19 T 19 T 20 F 20 F 20 O 21 L 21 L 21 T 22 S 22 S 22 F 23 M 23 M 23 L 24 T 24 T 24 S 25 O 25 O 25 M 26 T 26 T 26 T 27 F 27 F 27 O 28 L 28 L 28 T 29 S 29 Palmesøndag F 30 M 30 L 31 T 31 Januar Februar Marts T 1 Nytårsdag 1 S 1 S 1 20 F 2 2 M 2 M 2 L 3 3 T 3 T 3 S 4 4 O 4 O 4 M 5 T 5 11 T 5 T 6 F 6 12 F 6 O 7 L 7 13 L 7 T 8 S 8 14 S 8 F 9 M 9 M 9 L 10 5 T 10 T 10 S 11 6 O 11 O 11 M 12 T 12 T T 13 F 13 F O 14 L L T 15 S S F 16 M 16 M 16 L 17 T 17 T 17 S 18 O 18 O 18 M 19 T 19 T 19 T 20 F 20 F 20 O 21 L 21 L 21 T 22 7 S 22 S 22 F 23 8 M 23 M 23 L 24 9 T 24 T 24 S O 25 O 25 M 26 T T 26 T 27 F F 27 O 28 L L T 29 S 29 Palmesøndag 26 F 30 M 30 L 31 T 31

49 5. Særregler (døgnarbejdere) Fridage (illustration) Søndag (08-16) Mandag 2 (08-16) Tirsdag (Fridag) Onsdag 4 (08-16) Kl. Time Kl. Time Kl. Time Kl. Time 00:00 00:59 00:00 00: :00 00: :00 00: :00 01:59 01:00 01: :00 01: :00 01: :00 02:59 02:00 02: :00 02: :00 02: :00 03:59 03:00 03: :00 03: :00 03: :00 04:59 04:00 04: :00 04: :00 04: :00 05:59 05:00 05: :00 05: :00 05: :00 06:59 06:00 06: :00 06: :00 06: :00 07:59 07:00 07: :00 07: :00 07: :00 08: :00 08: :00 08: :00 08: :00 09: :00 09: :00 09: :00 09: :00 10: :00 10: :00 10: :00 10: :00 11: :00 11: :00 11: :00 11: :00 12: :00 12: :00 12: :00 12: :00 13: :00 13: :00 13: :00 13: :00 14: :00 14: :00 14: :00 14: :00 15: :00 15: :00 15: :00 15: :00 16: :00 16: :00 16: :00 16:59 17:00 17: :00 17: :00 17: :00 17:59 18:00 18: :00 18: :00 18: :00 18:59 19:00 19: :00 19: :00 19: :00 19:59 20:00 20: :00 20: :00 20: :00 20:59 21:00 21: :00 21: :00 21: :00 21:59 22:00 22: :00 22: :00 22: :00 22:59 23:00 23: :00 23: :00 23: :00 23:59

50 5. Særregler (døgnarbejdere) Fridage - spørgsmål Hvornår skal fridagene varsles? Kan antallet af fridage lokalt aftales nedsat? Kan en nul-dag erstatte en fridag? Hvordan regnes kvartalet? Kan den enkelte lærer individuelt give afkald på beskyttelsen i forhold til antallet af fridage pr. kvartal? Hvad nu hvis lærerne bytter vagter indbyrdes uden ledelsens indblanding?

51 5. Særregler (døgnarbejdere) Ulempegodtgørelse frihed Frihedsoptjening (hvis ikke kostskoletillæg) 3 timer for hver 37 timer mellem kl. 17 og kl. 6 Hvis mere end 4 timer ligger mellem kl. 15 og kl. 7, optjenes i hele dette tidsrum Opgørelsesperiode aftales lokalt dog mindst én gang om året Afspadseringsfrist: 6 mdr. Herefter kontant betaling eller konvertering til omsorgsdage

52 5. Særregler (døgnarbejdere) Ulempegodtgørelse - betaling Natpengeaftalen (hvis ikke kostskoletillæg) Natpenge fra kl. 17 til kl. 06 Tillæg for weekender og helligdage Tillæg for delt tjeneste Tillæg for 3-delt tjeneste Alle tillæg kan kombineres Aftalen kan fraviges/suppleres ved lokalaftale

53 Udfasning af den særlige 60 årsregel Lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år, er omfattet af 60 årsreglen, som vi kender den i dag Som kompensation for bortfald af 60 årsreglen ydes et tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012) til alle lærere omfattet af overenskomsten Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år - Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har når de fylder 60 år ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. - Ansatte med nedsat arbejdstid efter denne ordning optjener fortsat fuld pensionsret

54 Dagsorden for tema 3: Arbejdstidsregler på de frie grundskoler 1. Overblik over reglerne 2. Arbejdstidens længde 3. Arbejdstidens opgørelse 4. Overarbejde 5. Særregler (dagarbejdere) 6. Undervisningstillægget

55 Undervisningstillæg Funktionstillæg til lærerne og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler (bilag 1, pkt. 1) Lærere: 0 649,9 timer 16,38 kr ,9 timer 98,30 kr ,9 timer 131,07 kr. 750 timer - 163,83 kr. Børnehaveklasseledere: 0-749,9 timer 22,41 kr ,9 timer 65,53 kr ,9 timer 131,07 kr. 835 timer - 163,83 kr. 55

56 Tema 4: Værnsregler, arbejdsmiljø og samarbejde Chefkonsulent Carsten Carlsen, Moderniseringsstyrelsen DGI-byen marts 2014

57 Dagsorden for tema 4: Værnsregler, arbejdsmiljø og samarbejde Værnsregler Arbejdsmiljø Samarbejde

58 Dagsorden for tema 4: Værnsregler, arbejdsmiljø og samarbejde Værnsregler Arbejdsmiljø Samarbejde

59 Værnsregler Arbejdet tilrettelægges normalt fra mandag til fredag i dagtimerne Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt. Dette skal ske i dialog med læreren. Hvis der er behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af arbejdsopgaver drøftes dette med læreren

60 Opgaveoversigt Overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i den pågældende periode Behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest mellem ledelse og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.

61 Opgaveoversigt eksempler Enkelt lærer Team Undervisning i henhold til fagfordeling Understøttende undervisning Del af tilsyn med faglokaler Del af klasselæreropgaven på 5. klassetrin Møder i udviklingsråd Undervisning i henhold til fagfordeling Understøttende undervisning Del af tilsyn med faglokaler Del af arbejde som fagudvalgsformand Pædagogiske vejlederopgaver Lejrskole Del af klasselæreropgaven på 5. klassetrin Afgangsprøver

62 Dagsorden for tema 4: Værnsregler, arbejdsmiljø og samarbejde Værnsregler Arbejdsmiljø Samarbejde

63 Arbejdstidens tilrettelæggelse (generelt) Bekendtgørelse om hvileperioder og fridøgn: 11 timer (sammenhængende) Et ugentligt fridøgn Tjenestemændenes arbejdstidsregler ( 12): Den daglige hvileperiode kan nedsættes til 8 t én gang pr. uge Efter lokalaftale dog 2 gange pr. uge men ikke 2 dage i træk Højst 10 arbejdsdage mellem 2 fridage (særlige regler om fridage antal, længde og placering for døgnarbejdere )

64 Fravigelser for regler om hviletid og fridøgn ved frie grundskoler Organisationsaftalen, bilag 9: Lejrskoler Ses bort fra kravet om daglig hviletid Weekend: Omlægning af fridøgn indtil 12 dage mellem to fridøgn Aftenaktiv. Daglig hviletid nedsættes 12 gange pr. skoleår herunder 6 gange til 22.00, 6 gange uden tidsbegrænsning 20 gange uden tidsbegrænsning ved skriftlig aftale

65 Fravigelser for regler om hviletid og fridøgn ved frie grundskoler Bekendtgørelse Tjenestemændenes Organisationsaftalen om hvileperioder arbejdstidsaftale Frie grundskoler og fridøgn Hvileperiode 11 timer (sammen- Uden aftale: Lejrskoler: hængende) 8 timer én gang pr. Ses bort fra kravet uge (undtagelsesvis) Aftenaktiviteter: 12 gange pr. skoleår (6 gange til kl. 22) Lokal aftale: Lokal aftale: 8 timer 2 gange pr. 20 gange uden uge, dog ikke 2 døgn tidsbegrænsning i træk Fridøgn Et ugentligt fridøgn Lejrskole: 12 døgn mellem 2 fridøgn

66 Fysisk arbejdsmiljø 1. Pladsforhold og indretning - indrettet hensigtsmæssigt - størrelse - arbejdsbord og arbejdsstol Se AT-vejledning A.15 om arbejdsstedets indretning 2. Skærmarbejde - Krav til arbejdets tilrettelæggelse, undersøgelser mv. - Krav til arbejdspladsen (skærm, arbejdslampe, tastatur og pegeudstyr) Se AT-vejledning D.2.3. om skærmarbejde 3. Lys, akustik og indeklima Se AT-vejledninger (A.1.5., A.1.16 og A.1.12.)

67 Dagsorden for tema 4: Værnsregler, arbejdsmiljø og samarbejde Værnsregler Arbejdsmiljø Samarbejde

68 Samarbejdsudvalg Et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde. Afgørende for at opnå en god arbejdsplads. Dialogforum, hvor beslutninger og nye idéer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere Samarbejde om arbejds- og personaleforhold, som hører under arbejdsgiverens ledelsesret. Forhold der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, herunder løn- og ansættelsesvilkår, henhører ikke under SU. Cirkulære af 27. august 2013, cir. nr , j.nr

69 SPØRGSMÅL

70 Afslutning: Den nye ledelsesopgave En vellykket implementering kræver, at I tager opgaven på jer som ledere Vær klar på, hvor din skole skal hen Fokus på kvalitet i undervisningen - alle elever skal blive så dygtige, som de kan Brug det nye ledelsesrum til at opnå skolens strategiske mål Paradigmeskiftet fordrer dialog og samarbejde med lærerne God arbejdslyst!

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler DGI-byen, København, 24. marts 2014 Program Kl. 13.00 Kl. 13.05 Kl. 13.35 Kl. 14.10 Kl. 14.45 Kl. 15.15 Kl. 15.40 Kl. 16.05 Kl. 16.20

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse Juni 2014 Vejledning

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Formandsmøde om OK13 og kompetencer i bestyrelserne. Kosmopol, København 29. Maj 2013

Formandsmøde om OK13 og kompetencer i bestyrelserne. Kosmopol, København 29. Maj 2013 Formandsmøde om OK13 og kompetencer i bestyrelserne Kosmopol, København 29. Maj 2013 Formiddagens program Kl. 10:00-10:15 Kl. 10:15-10:45 Kl. 10:45-11:15 Kl. 11:15-11:25 Kl. 11:25-12:00 Kl. 12:00-13:00

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Velkommen til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Kontorchef Nanna Abildstrøm Forhandlingsleder Janne Vinderslev Chefkonsulent Søren Christiansen Program 1. Baggrund for lovindgrebet - forhandling

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 018-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-510-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Ny organisering af arbejdstid 2014

Ny organisering af arbejdstid 2014 Ny organisering af arbejdstid 2014 Indhold Aftenmøder... 2 Arbejdsbegrebet... 2 Cirkulære om arbejdstid og organisationsaftalen... 2 Deltid... 3 Døgnarbejdere... 3 Ferie... 3 Funktioner og til syn med

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Disposition - form Fokus Konkrete eksempler på ledelsesbeslutninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999

FINANSMINISTERIET Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999 3.3.16a 1 CIRKULÆRE OM RÅDIGHEDSVAGTAFTALE FOR HÅNDVÆRKERE MV. 1. Finansministeriet har med en række håndværkerorganisationer indgået

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere