Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein"

Transkript

1 Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein

2 Global konjunktur 4. kvt = = Euroområdet USA Japan Østasiatiske vækstøkonomier (højre akse) 90 DANMARKS NATIONALBANK 2

3 Verdenshandelen Indeks, 2000 = Verdenshandel i mængder, sæsonkorrigeret Emerging Markets Kilde: Plaan Bureau og OECD DANMARKS NATIONALBANK 3

4 BNP i mængder i Danmark Mia kr Seneste observation: 3. kvt DANMARKS NATIONALBANK 4

5 Kvartalsvis eksport og BNP i mængder i Danmark Mia kr. 395 M ia kr BNP Eksport (højre) DANMARKS NATIONALBANK 5

6 Eksport, kvartalsvis Mia. kr. 255 Mia. kr Eksport Landbrugseksport (højre) Samlet eksport af varer og tjenester DANMARKS NATIONALBANK 6

7 Fortsat opsving om end ujævnt Indeks 2005 = Udvikling i BNP Danmark Tyskland Sver i g e USA Euroområdet DANMARKS NATIONALBANK 7

8 Beskæftigelsen Tusinde personer 550 Tusinde personer Industrien Bygge og anlæg (højre akse) DANMARKS NATIONALBANK 8

9 Beskæftigelse på sektorer Tusinde personer Industrien Bygge og anlæg Offentlig sektor DANMARKS NATIONALBANK 9

10 Arbejdsmarkedet UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET 4. KVT KVT Tabel personer Fald i privat beskæftigelse (* ) Stigning i offentlig beskæftigelse (* ) Stigning i registreret ledighed (* ) Rest (* ) Heraf: Aktivering (* ) Arbejdssøgende uden offentlig forsørgelse (* ) Udenlandsk arbejdskraft (* ) Uddannelse (* ) Varig offentlig forsørgelse ekskl. efterløn... 5 (* ) Efterløn (* ) Andre (* ) I alt (* ) Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, Jobindsats.dk og egne beregninger. DANMARKS NATIONALBANK 10

11 Konkurrenceevne 1. kvt = Effektiv kronekurs Relativ løn i samme valuta Relative enhedslønomkostninger DANMARKS NATIONALBANK 11

12 Lønudviklingen i udlandet og herhjemme 1995= Udenlandske lønomkostniger Danske lønomkostninger DANMARKS NATIONALBANK 12

13 Lønniveauer USA = Norge Danmark Tyskland Sverige Storbritannien USA Østasien ekskl. Japan Østeruopa DANMARKS NATIONALBANK 13

14 Arbejdsproduktivitet pr. time PRODUKTIVITETSUDVIKLINGEN I UDVALGTE ERHVERV Årlig stigning i pct Gns I alt ,3 2,0 0,5 0,6-0,3-1,6-0,6 0,6 Landbrug, fiskeri og råstofudvikling.. 8,3 5,3 0,9-3,6-10,4-2,2-9,8 0,2 Industri ,6 5,8 3,2 5,1 1,6-0,2-0,8 2,3 Bygge og anlæg ,3-2,3-2,3 0,2-0,8-4,2-0,1-1,2 Handel, hotel og restauration.... 2,3 2,1 3,3 4,9 1,7-6,9-8,6 0,3 Finansiering og forretningsservice... -4,3 2,2 0,0-2,9-2,0-3,2 6,0 0,5 Transport, post og tele... 8,7 0,4 0,6 3,2 0,8 0,7-2,5 2,8 Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Statistisk Tiårsoversigt DANMARKS NATIONALBANK 14

15 Vækst i produktivitet Gennemsnitlig årlig vækst, pct Italien Sp an i en Danmark Belgien Holland EU11 Tyskland Norge Frankrig Australien USA Japan Sver i g e Storbritannien Finland Irland DANMARKS NATIONALBANK 15

16 Årsager til vækst i forbrugsmulighed pr. capita, 1995 til Procent Stigning i forbrugsmulighed fra 1995 til Bytteforhold Produktivitet Arbejdsindsats 5 0 Kilde: Vækstforum og egne beregninger DANMARKS NATIONALBANK 16

17 Arbejdsudbud og forsørgelse Mio. personer 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2, Arbejdsst yrke Uden f or arbejdsst yrken Kilde: DREAM-modellen DANMARKS NATIONALBANK 17

18 Offentlig saldo, langt sigt Kilde: DØR, Forår 2010 DANMARKS NATIONALBANK 18

19 Offentlig gæld, ultimo 2009 Pct. Af BNP Sverige Danmark Finland Sp an ien Holland Østrig Irland Tyskland UK Frankrig Portugal Belgien It alien Grækenland DANMARKS NATIONALBANK 19

20 Statsrentespænd Pct jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Grækenland Irland Port ugal Spanien It alien DANMARKS NATIONALBANK Seneste obs.: 3. dec

21 Udlån i forhold til BNP under fire højkonjunkturer Start af opsving = Udlån/BNP Kvart aler 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 07 DANMARKS NATIONALBANK 21

22 Udlån Mia. kr. 800 Mia. kr Pengeinstitutternes udlån til erhverv Pengeinstitutternes udlån til husholdninger Realkreditinstitutternes udlån til erhverv Realkredit inst it ut t ernes udlån t il husholdninger (højre akse) DANMARKS NATIONALBANK 22

23 Samlede udlån Mia.kr Mia.kr Ikke-finansielle selskaber Husholdningerne (højre) DANMARKS NATIONALBANK 23

24 Landbrugets bytteforhold Indeks, 1980= Landbrugets salgspriser i forhold til BNP-deflatoren DANMARKS NATIONALBANK 24

25 Produktivitet i landbruget 2000= Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut DANMARKS NATIONALBANK 25

26 Hvede og svinepriser 2000= Salgspris f or hvede Salgspris f or svin DANMARKS NATIONALBANK 26

27 Prisudvikling på landbrugsprodukter if. FAO/OECD Real stigning i forhold til niveauet i perioden Hvede Rug mv. Olieholdige af grøder gennemsnit gennemsnit Sukker Oksekød Svinekød Fjerkræ Smør Ost Ethanol DANMARKS NATIONALBANK 27

28 Regskabstal for landbruget HOVEDTAL FOR LANDBRUGET Tabel 1 Mio. kr Produktionsværdi Bruttoværditilvækst Direkte driftstilskud Skatter og afgifter Bruttofaktorindkomst Afskrivninger Lønnet medhjælp Nettorestindkomst Finansielle omk., netto Indkomst inkl. fin. poster Anm.: Tal for 2010 og delvist for 2009 er skøn fra Fødevareøkonomisk institut Løbende priser Kilde: Fødevareøkonomisk institut, Landbrugets Økonomi 2009, januar 2010 og Danmarks Statistik. DANMARKS NATIONALBANK 28

29 Kontantrente på 1-årige rentetilpasningslån udstedt af Nykredit Pct jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 jan 05 jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 Rent e på 1-årig rent et ilpasningslån Anm: Gennemsnitlige kontantslånsrente ved rentetilpasningsauktion. Kilde: Nykredit DANMARKS NATIONALBANK 29

30 Øget renteudgift ved rentestigning på 1 pct. Mia.kr 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Pct. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Rentefølsomhed Rente på 1-årig rentetilpasningslån DANMARKS NATIONALBANK 30

31 Fordelagtighed af lån i schweizerfranc Mia. kr Pct Gevinst ved at låne i schweizerfranc frem for i danske kroner (højre) Tab ved at låne i schweizerfranc frem for i danske kroner (højre) Akk. gevinst ved at låne i schweizerfranc frem for i danske kroner -12 DANMARKS NATIONALBANK 31

32 Pengeinstitutternes Udlån i schweizerfranc Mia.kr jan 01 jul 01 jan 02 jul 02 jan 03 jul 03 jan 04 jul 04 jan 05 jul 05 jan 06 jul 06 jan 07 jul 07 jan 08 jul 08 jan 09 jul 09 jan 10 jul 10 Pengeinstitutternes udlån til husholdninger i schweizerfranc DANMARKS NATIONALBANK 32

33 Priser på landbrugsejendomme 2000= Ejendomspriser Landbrugsejendomme Enfamiliehuse DANMARKS NATIONALBANK 33

34 Gæld i forhold til ejendomspriser 2006= Mia.kr Prisindeks f or landbrugsejendomme, 2006=100, venst re akse Landbrugets gæld til penge- og realkreditinstitutter i Danmark, mia.kr., højre akse DANMARKS NATIONALBANK 34

35 DANMARKS NATIONALBANK 35 Tvangsauktioner, landbrugsejendomme 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2, Pct. Annualiseret årsrate

36 Landbrugets gæld, andel af BFI Landbrugets gæld Gæld, andel af årets BFI Gæld, andel af gennemsnitlig BFI DANMARKS NATIONALBANK 36

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING

KAPITEL 1: INDLEDNING KAPITEL 1: INDLEDNING Figur 1.1 Makroprognose for Skandinavien, udarbejdet af Danske Bank, februar 2008. Kilde: http://www.danskebank.dk/danskeanalyse 1: INDLEDNING 1 KAPITEL 2: KONJUNKTURBESKRIVELSE Figur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere