BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2."

Transkript

1 Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling). Temperaturforskel: Ca. 6,0 0 C Stort værelse ved altan Bemærkning Kuldebro på ydervæg. Laveste overfl.temp.: 10,2 0 C (ydervæg). Temperaturforskel: Ca. 6,5 0 C

2 Afd. 4, Mølleparken Side 102 Stort værelse ved altan Bemærkning Kuldebro på ydervæg. Laveste overfl.temp.: 8,7 0 C (hjørne loft/væg). Temperaturforskel: Ca. 7,5 0 C Køkken Bemærkning Meget koldt i hjørne ved loft over overskabe. Laveste overfl.temp.: 13,3 0 C (hjørne loft/ydervæg). Temperaturforskel: Ca. 8,0 0 C

3 Afd. 4, Mølleparken Side 103 Blok M (etape 5) Provst Dreslersvej (etageblok) Facade mod vest ved nr. 52 st. Bemærkning Kuldebro i stueetagen i sokkel under altanpartier. Højeste overfl.temp.: 9,4 0 C (ved fundament/sokkel på terrasse). Temperaturforskel: Ca. 12,5 0 C. Facade mod vest ved nr. 54 st. Bemærkning Kuldebro i stueetagen i sokkel under altanpartier. Højeste overfl.temp.: 0,7 0 C (tegloverligger vindue) og 1,5 0 C (sokkel). Temperaturforskel: Max. ca. 4,0 0 C.

4 Afd. 4, Mølleparken Side 104 Facade mod vest ved nr. 54 st., terrasser Bemærkning Kuldebro i hjørne langs parti og muret gavlvæg på altan. Højeste overfl.temp.: 3,8 0 C (samling altandæk, væg og parti). Temperaturforskel: Max. ca. 6,0 0 C. Facade mod vest ved nr. 50, 1.sal Bemærkning Kuldebro i tegloverliggere over vinduer. Højeste overfl.temp.: 1,2 0 C (tegloverliggere med kuldebroer). Temperaturforskel: Max. ca. 4,0 0 C.

5 Afd. 4, Mølleparken Side Konklusion, facader og gavle Vindues- og døroverliggere: Gennemgangen viser, at der er store problemer med at overliggere over vinduesåbninger, samt over indgangspartier revner fra. En del har været revnet og er derfor blevet repareret med nye enkelte sten (ikke armerede overliggere). Det vurderes, at samtlige tegloverliggere efterhånden vil revne fra. En fortsat udskiftning af enkelte sten vurderes ikke at være en holdbar løsning på længere sigt. Der vil være behov for at udskifte til færdige tegloverliggere med rustfri armering. Man kan evt. vælge forspændte overliggere for at reducere antallet af skifter over åbninger, der skal nedtages. En bedre løsning vil naturligvis være at etablere en helt ny facadebeklædning, hvorved man også kan få bragt varmeisoleringen op til nutidig standard. Kuldebroer: Der er stort set ingen isolering i ydervæggene, bortset fra den smule, der findes i brystninger under værelsesvinduer. Omkring vinduer er der udmuret kompakt mellem for- og bagmur. Desuden findes mange små kuldebroer, som følge af, at kopskifterne er huggede og derfor ofte for lange og som følge af en del mørtelspild. De mange kuldebroer i murværket kan ikke elimineres ved at efterisolere hulmuren ved indblæsning af mineraluldsgranulat eller lignende. Dette vil i stedet kræve en mere gennemgribende renovering af facaden, som i hovedtræk kan løses ved enten at opmure en ny skalmur med tilhørende isolering eller ved at montere en beklædning uden på den gamle facade f.eks. skærmtegl med tilhørende isolering. Begge løsninger vil kunne minimere varmeforbruget kraftigt og sænke de fremtidige udgifter til vedligeholdelse til et minimum. Termografi: Ud fra de optagne termografier kan man konstatere kuldebroernes præcise lokalisering samt differenserne mellem temperaturerne. Det er velkendt viden, at såfremt forskellen mellem koldeste og varmeste overflade i en bolig overstiger ca C ved en normal forekommende, relativ luftfugtighed på ca. 50%, vil der være stor risiko for skimmeldannelse på den kolde flade. Pg netop dette interval på C overskrides mange steder rundt omkring i blokkene og rækkehusene, som det fremgår af eksemplerne ovenfor.

6 Afd. 4, Mølleparken Side 106 Murværk i øvrigt: Bortset fra ovenstående problemer giver en besigtigelse fra terræn umiddelbart det indtryk, at murværket i forhold til sin alder er i nogenlunde stand. Det skyldes naturligvis, at bygherren løbende har vedligeholdt murværket med udskiftning af overliggere og hel eller delvis omfugning af facaderne. Altså må vi konkludere, at der først og fremmest er følgende problemer med facader - problemer der bør løses i én og samme omgang: 1. Manglende isolering og problemer med indv. skimmeldannelser 2. Faste bindere omkring vinduer, samt helt eller delvist sammenmurede kopskifter med deraf følgende kuldebroer 3. Murbindere med begyndende korrosion 4. Overliggere som er eller bliver defekte 5. Revner i murværk pga. manglende dilatation og/eller faste bindere 6. Revner ved altanhjørner.

7 Afd. 4, Mølleparken Side Vinduer, døre, fuger og sålbænke Beskrivelse, vinduer, døre, fuger og sålbænke Vinduer: Alle vinduer og terrassedøre i boliger samt vinduer i vaskerier er generelt udskiftet til Primo plastvinduer i perioden Alle vinduer bortset fra vinduerne i rækkehusene (blok D, E og G) er side-/bundhængte. Vinduer i rækkehusene er udadgående og topstyrede. Terrassedøre er udadgående. Altanvinduer i rækkehusene vinduesparti i stueer er faste partier med et enkelt oplukkeligt vindue pr. stue. Side-/bundhængte vinduer er med dobbelt gummitætning topstyrede vinduer er med enkelt gummitætning. Brystninger i altan- og terrassepartier er isolerede elementer med udv., hvid plastoverflade. De nyeste vinduer og terrassedøre, som er monteret i rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) er forsynet med friskluftventil. Døre: Yderdøre i trapperum og yderdøre i stueetage til barnevognsrum og cykelrum er de oprindelige døre i træ med glasfelter, som er trådglas i enkelt lag. Dørene er forsynet med dørpumpe af ældre dato. Fordøre i 2-etages rækkehuse (blok A og B3) er nyere isolerede pladedøre fra Rationel med en lille termorude. Fordøre i rækkehusene langs Elius Andersens Vej (blok D, E og G) er nyere rammedør i plast med termoruder. Udvendige fuger: Udvendige fuger er elastiske fuger, som må antages at have samme alder som vinduerne dvs. de er udført i perioden Udvendige fuger i rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) er fugebånd formentligt af fabrikatet Illmod. Sålbænke: Sålbænke er generelt betonelementer, som er indmuret i enderne. Sålbænkene er de oprindelige fra byggeriets opførelse. Sålbænkene er lagt i mørtel og har et fremspring foran facaden på mm og har en vandnæse i undersiden Registreret tilstand, vinduer, døre, fuger og sålbænke Vinduer: Alle vinduer og terrasse- og altanpartier fremstår intakte. De ældste dog naturligvis med matte overflader udvendigt og med diverse småskavanker så som skrammer og enkelte skruehuller indvendigt. Greb og oplukkefunktion var intakt i de vinduer, som blev afprøvet. Gummilister virker intakte de ældste naturligvis ikke så elastiske som de nyeste. Termoruder er intakte. Enkelte ruder er naturligvis udskiftet hen ad vejen når de er punkteret eller smadret. Omfang af udskiftning kendes ikke.

8 Afd. 4, Mølleparken Side 108 Døre: Nye yderdøre i rækkehuse (blok A, B3, D, E og G) er intakte. Yderdøre til trapperum, cykelrum og barnevognsrum fungerer, men er ved at være nedslidte. Desuden er de gamle dørpumper nedslidte og der er et problem med pumpens lave højde (ca. 190 cm). Udvendige fuger: Levetiden på de ældste elastiske fuger, som er over 20 år gamle, er ved at være opbrugt. Fugerne er revnede i overfladen og der er flere steder dårlig vedhæftning specielt til vinduerne. Fugebånd omkring vinduer og yderdøre i rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) er intakte. Sålbænke: Sålbænke er de fleste steder tilsyneladende intakte. Enkelte er revnede og enkelte har afskalninger typisk i enderne. Foto nr. 100 Eksempel på indgangsfacade her fra blok J (etape 4).

9 Afd. 4, Mølleparken Side 109 Foto 101 Blok A (etape 1), indgangsfacade. Foto 102 Blok A (etape 1), havefacade.

10 Afd. 4, Mølleparken Side 110 Dobbeltvinduer i køkkener findes i blok B og C Foto 103 Typisk plastvindue her fra blok C (etape 1). Isoleret fylding Foto 104 Typisk facadeudtryk fra altanfacader, blok B, C, F, H, J, K, L og M.

11 Afd. 4, Mølleparken Side 111 Foto 105 Facadeudsnit af indgangsfacade på rækkehuse, blok D, E og G (etape 2-3). Foto 106 Facadeudsnit af havefacade på rækkehuse, blok D, E og G (etape 2-3).

12 Afd. 4, Mølleparken Side 112 Børnesikring Åbent, sidehængt Lukket Foto 107 Detalje af side-/bundhængte vinduer, set indefra. Åbent, kipstilling Foto 108 Detalje af side-/bundhængte vinduer, set indefra.

13 Afd. 4, Mølleparken Side 113 Foto 29 Detalje af topstyrede vinduer i rækkehuse (blok D, E og G), set indefra. Friskluftventil Foto 30 Terrassedør i rækkehuse (blok D, E og G), set indefra.

14 Afd. 4, Mølleparken Side 114 Foto 111 Altandør med oplukkeligt overvindue, set indefra. Foto 112 Altandør med oplukke til overvindue, set indefra.

15 Afd. 4, Mølleparken Side 115 Dør til cykelrum Dør til trapperum Foto 113 Hovedadgang til blok B, C, F, H, J, K, L og M. Kun ca. 197 cm frihøjde! Foto 114 Pr. Dreslersvej 79 (blok J, etape 4). Eks. på meget lavt hængende dørpumpe ( av mit hoved ).

16 Afd. 4, Mølleparken Side 116 Elastisk fuge er revnet Foto 115 Elastisk fuge ved sålbænk. Foto 116 Elastisk fuge er revnet og slået fra.

17 Afd. 4, Mølleparken Side 117 Foto 117 Detalje af sålbænk. Afknækket hjørne Foto 118 Defekt sålbænk.

18 Afd. 4, Mølleparken Side Konklusion, vinduer, døre, fuger og sålbænke Vinduer: Vinduer og terrassedøre er intakte. Med den rette vedligeholdelse vurderes de ældste vinduer/terrassedøre til at have en restlevetid på år. Nye vinduer/terrassedøre i rækkehusene vurderes at have en restlevetid på år. Termoruder i de ældste vinduer bør udskiftes til nye højisolerede ruder for at spare på energiudgifterne. Døre: Nye yderdøre i rækkehuse (blok A, B3, D, E og G) er intakte og skal blot vedligeholdes iht. forskrifterne. restlevetiden vurderes til at være år. Yderdøre til trapperum, cykelrum og barnevognsrum er nedslidte og bør udskiftes. Lavthængende dørpumper skal fjernes/erstattes. Udvendige fuger: De ældste elastiske fuger bør udskiftes til nye fugebånd. Nyere fugebånd omkring vinduer og yderdøre i rækkehusene (blok A, B3, D, E og G) er intakte. Sålbænke: Sålbænkenes funktion med at bortlede vand fra facaden er stadig intakt de fleste steder, men det må forventes at flere og flere sålbænke i de kommende år vil revne og kræve reparation og/eller udskiftning.

19 Afd. 4, Mølleparken Side Tage og tagrum Beskrivelse, tage og tagrum Generelt: Oprindelig opført med flade tage. Nu afsluttet med sadeltag og brunlige bølgeeternitplader, dvs. fremstår ens udadtil. Bygningerne A-B-C-D-E-F-G blev oprindelig udført med Eternit bølgeplader, men H-J-K-L-M er udført med Ivarsson bølgeplader. Tage i blok B-C fra 1987 (del med tagboliger) er netop, med lidt hjælp fra Byggeskadefonden, blevet udskiftet pga. nedbrud i nye tagboliger. Tage i rækkehuse D-E-G er ligeledes (i 2008) udskiftet pga. nedbrud. Alle blokke har afvalmede tage, men rækkehuse har almindelige gavltrekanter. I de 2-plans rækkehuse samt vaskerier og udhuse ved gavle beklædt med plan Eternit. I de 1-plans rækkehuse er gavltrekanter beklædt med lyse, profilerede Ivarboard plader. Taghældning på valme ca i øvrigt ca Der er zinktagrender og nedløb overalt. Der er samtidig etableret nye gangbroer i ca cm bredde. De eksist. betonsterne er alle beklædt med en hvid Eternitplade, hvorved hele udhænget fremstår som en (lidt klodset!) kasse. Der er ikke efterisoleret langs sternen. Kassen skaber et ca. 300 mm bredt udhæng. I blok M (etape 5) er betonsternen fjernet i forbindelse med tagrenoveringen i De nye tage bæres af en kraftig stålkonstruktion, der hviler af på en række nye beton-punktudstøbninger. Stålkonstruktionen bærer i facader og gavle en limtræsbjælke, som giver vederlag for selve spærene. Ideen med at lave de meget store sadeltage har været at forberede for evt. udnyttelse af tagetagen i de resterende blokke, svarende til blok B-C. Resultatet er da også at afdelingen i dag fremstår nogenlunde ensartet hvad angår tagform. Der er efterisoleret på tagene med yderligere ca. 200 mm mineraluld. Adgang til tagrum i blokke sker fra aflåselig loftslem med stige i opgange. I 1-plans rækkehuse sker det fra lem i entrè og i 2-plans rækkehuse sker det fra en meget højtsiddende udv. lem i gavl. Afsnit 1-2: Oprindelig udførelse: 180 mm betontagdæk 250 mm løs leca 30 mm puds Afsluttet med built-up tag. Nye tage udført ca I blok B-C er der desuden i 1987 lavet 2 x 12 stk. nye tagboliger på 5. niveau. Dette er sket ved at hovedtrappen er forlænget til den nye etage og boligerne er indrettet med skråvægge og store kviste. Der er ikke elevator til boligerne. I øvrigt en traditionel opbygning med 200 mm isolering og gips på skunk og loft.

20 Afd. 4, Mølleparken Side 120 Afsnit 3-4-5: Oprindelig udførelse: 120 mm jernbeton 75 mm Rockwool Opklodsning 75 mm træbeton Afsluttet med built-up tag. Nye tage ca Snavs Foto 119 Pr. Dreslersvej 1-19 (etape 1 blok A). Eksempel på ny sadeltag på 2-plans rækkehus. Gavle med hvide eternitplader, sterne svarende til blokkene. Bemærk de noget tilsmudsede plader på såvel tag som gavl.

21 Afd. 4, Mølleparken Side 121 Foto 120 Pr. Dreslersvej (etape 4 blok J). Eksempel på ny sadeltag med dobbelte ovenlysvinduer i opgang. De vestvendte tage fremstår rene. Foto 121 Pr. Dreslersvej (etape 1 blok B). Eksempel på nye sadeltage på blok med nye tagboliger. Velux vinduer i østfacaden skaber dagslys i de nye boliger.

22 Afd. 4, Mølleparken Side 122 Foto 122 Pr. Dreslersvej (etape 1 blok B). Eksempel på nye sadeltage på blok med nye tagboliger. Bemærk de store kviste samt Velux vinduerne som giver lys til de nye boliger. Tagrum på spidsloft. Foto 123 Elius Andersens Vej, rækkehuse. Eksempel på de nye sadeltage fra 1990 erne, som er udskiftet igen ca pga. nedbrud i pladerne. Gavle med Steniplader.

23 Afd. 4, Mølleparken Side 123 Foto 124 Pr. Dreslersvej 55 (etape 1 blok C). Tag på overdækning er tilsmudset og under lettere nedbrud. Det er lavet i forbindelse med de nye tagboliger, formentlig for at skabe mere variation i facadebilledet. Overdækningen findes nemlig ikke alle steder Registreret tilstand, tage og tagrum Tagdækning Der er registreret store skadesproblemer med Eternit tagpladerne i blokkene A-B-C-D-E-F-G. Problemerne er velkendte skyldes omlægningen til asbestfri Eternit-produktion. I blokkene B (høj del) og C er pladerne netop blevet udskiftet, som led i en delvis Byggeskadefondstøttet sag, - pga. de nye tagboliger. Samme billede havde man i rækkehusene D-E-G og også her er udskiftning sket ca. 2008, - her dog 100% finansieret for egen regning. Tilbage står man med rækkehus A, rækkehus B og blok F, som formentlig meget snart må udskiftes. De øvrige tage er belagt med Ivarsson bølgeplader, som fremstår intakte, men med de samme tendenser til begyndende nedbrud. Et problem man kender fra andre afdelinger af samme type. Østvendte tagflader er temmelig begroede.

24 Afd. 4, Mølleparken Side 124 Foto 125 Pr. Dreslersvej 61-63, østfacade (etape 1 blok C). Eksempel på begroede og defekte tagplader som er under udskiftning. Foto 126 Pr. Dreslersvej 61-63, østfacade (etape 1 blok C). Eksempel på begroede og defekte tagplader som er under udskiftning.

25 Afd. 4, Mølleparken Side 125 Foto 127 Pr. Dreslersvej 1-19, (etape 1 blok A). Gavl på vaskeribygning med meget begroede eternitplader (brunalger). Adgang til det lille tagrum via lem i gavl. Foto 128 Pr. Dreslersvej 85-87, (etape 4 blok K). Østfacade med masser af begroninger. Foto 129 Pr. Dreslersvej 85-87, (etape 4 blok K). Gratsamling udført med rygningsplader og Rufakit.

26 Afd. 4, Mølleparken Side 126 Tagrummene De nye, bærende stålkonstruktioner, som i blokkene understøtter de nye sadeltage fremstår intakte, men med begyndende korrosion. Isoleringen ligger de fleste steder pænt. Gangbroer er intakte. I de 2-plans rækkehuse virker spærfoden noget ustabil. Der er ikke konstateret nævneværdige problemer med fygesne eller anden form for vandindtrængning. Der er et problem med tagrumsudluftning, som udmønter sig i mugdannelser på underside tagplader. Foto 130 Pr. Dreslersvej 33-51, tagrum over de 2-plans rækkehuse (etape 1 blok B). Bemærk den smalle gangbro. Der er tendens til instabilitet og slaphed i spærfoden, som kun understøttes af netop gangbroen. Skruer trækker sig Foto 131 Pr. Dreslersvej 33-51, tagrum over 2-plans rækkehuse (etape 1 blok B). Eksempel på tagplade, hvor skruen synes at have trukket sig.

27 Afd. 4, Mølleparken Side 127 Mug/skimmel Foto 132 Dr. Dreslersvej 33-51, tagrum over 2-plans rækkehuse (etape 1 blok B). Eksempel på forskellen ved underside tagplader mod henholdsvis øst og vest. Konklusionen er at udluftningen ikke er god nok. Begyndende korrosion Foto 133 Pr. Dreslersvej 87 (etape 4 blok K). Tagrum med bærende ståldele som er lettere korroderet. Foto 134 Pr. Dreslersvej (etape 1 blok C). Tagrum med bærende stålsøjle i gavl, som bærer limtræsrem.

28 Afd. 4, Mølleparken Side 128 Foto 135 Pr. Dreslersvej 87 (etape 4 blok K). Stålsøjle som bærer limtræsrem, placeret over væg på støbt fod. Foto 136 Pr. Dreslersvej 87 (etape 4 blok K). Taget er udformet som hanebåndsspær, hvilket betyder at der er indbygget mulighed for senere at udnytte tagrummene til boliger. Ventilationsanlæg placeret på hanebåndene.

29 Afd. 4, Mølleparken Side 129 Gl. betonstern Ny Eternitstern Foto 137 Dr. Dreslersvej (etape 1 blok C). Betonstern i gavl med udhængskasse etableret. Der er ingen isolering på sternens front lidt isolering er faldet ned på udhængsbrædderne. I blok M er den oprindelige stern fjernet og dermed også kuldebroen! Foto 138 Dr. Dreslersvej (etape 1 blok C). Samme sted. Som det fremgår er der plads til at fugle kan komme igennem ved sternen der er slæbt kviste indenfor på stedet.

30 Afd. 4, Mølleparken Side 130 Der ses direkte dråber på loftet forårsaget af kondens fra kuldebro ved massiv betonstern Facade Gavl Foto 138A Pr. Dreslersvej 51 (etape 1 blok B). Samling facadevæg, gavlvæg, loft i soveværelse. Foto 139 Elius Andersensvej 23 (etape 3 blok G). Nyetableret hanebåndstagrum, kunne senere udnyttes som ny 1. sal.

31 Afd. 4, Mølleparken Side Konklusion, tage og tagrum Tagdækning Tagbelægningen er dels Eternit, dels Ivarsson bølgeplader. I begge tilfælde er der konstateret problemer med holdbarheden. Der må forventes, at de endnu ikke udskiftede blokke A og F med Eternit står til udskiftning indenfor de nærmeste år. De senere blokke belagt med Ivarsson holder endnu, men fra andre tilsvarende afdelinger er erfaringen, at der vil ske nedbrud i løbet af anslået år. Mange af de lodrette sterne beklædt med plan Eternit er særdeles snavsede/begroede og er vanskelige at vedligeholde. Tagrummene Det bør undersøges, hvorvidt der er et stabilitetsproblem med spærene i de 2-plans rækkehuse, hvor spærfoden virker meget løs. Samme steder bør adgangsforholdene forbedres, således at man undgår indgang gennem lodret placeret udv. lem i 1. sals højde. Man bør overveje at efterisolere yderligere for at leve op til nugældende krav. Den store kuldebro langs støbt betonsternen bør løses. I visse tagrum har man fornemmelsen af en for ringe udluftning, hvilket bl.a. underbygges af mugdannelserne på specielt de nordvendte tagflader.

32 Afd. 4, Mølleparken Side Altaner og terrasser Beskrivelse, altaner og terrasser I blokkene er der i de fleste boliger enten terrasse på terræn eller altan i etagerne. I rækkehusene er der terrasser på terræn. Foto 140 Pr. Dreslersvej (etape 4 blok K). Eksempel på blok med altaner i etagerne og terrasser på terræn. Altanerne er indeliggende med arealet ca. 3,7 x 1,1 m. Terrasse på terræn er tilsvarende, typisk med en flisebelægning i et lidt større areal og ofte med et afskærmende træhegn. Altanbunden er færdigstøbt beton, udformet som et trug. Dæktykkelse ca. 120 mm og med 50 mm opkanter. Der er afløb via 2 udspyere pr. altan. Fra gulv i opholdsrum til altangulv er der ca. 60 mm ned. Tegningsudsnit 5 Oprindelig snittegning fra etape 1, som viser altanen.

33 Afd. 4, Mølleparken Side 133 Det viste, indstøbte stålværn er senere erstattet af en let konstruktion. Altanerne er renoveret i forbindelse med udskiftning af bagvedliggende vinduespartier. Pga. korrosion i stålværnet og nedbrud i betonfronten fjernede man de indstøbte stålsceptre. Det skete ved en optrækning med donkraft. Efterfølgende er betonen repareret og der er udført en ny dækmembranbelægning af typen Thorolastic. Der er så vidt vides ikke foretaget genbehandling af dækket. Undersider, inkl. udspyere, er malerbehandlet hvide. Værnet er, som allerede nævnt, ændret og fremstår i dag som en Stenibeklædt træspærskonstruktion (inkl. sten udvendig, ekskl. sten indv.), der bæres i siderne af store stålbeslag. Samme stålbeslag har forbindelse til den runde, blå stålhåndliste. Under håndlisten er monteret et u-profil i lakeret stålplade. Foto 141 Pr. Dreslersvej 48 2tv (etape 5 blok L). Eksempel på altan med ændret værn, som alene bæres i sider via den kraftige stålplade. Ofte ses revner i murværket lige ved fastgørelsen. Foto 142 Pr. Dreslersvej 36 3tv (etape 5 blok L). Steniplade på den udv. side af altanværnet, svarende til gavlbeklædning.

34 Afd. 4, Mølleparken Side 134 Foto 143 Pr. Dreslersvej 36, 3.tv (etape 5 blok L). Steniplade demonteret, så man ser ind i hovedkonstruktionen. Ingen fastgørelse i betondækket. Alt ser i øvrigt intakt ud Registreret tilstand, altaner og terrasser Nedennævnte udtalelser bygger på en 100% gennemgang af 12 tilfældigt udvalgte altaner (Pr. Dreslersvej 25 2.th, 25 2.tv, 31 2.th, 61 2.tv, 67 1.th, th, 73 3.tv, 79 1.tv, 79 2.tv, 79 3.tv, 83 1.th og 87 2.th). Dækmembranen er lavet over en længere periode, men generelt kan det konstateres at den holder godt. Man ser kun ganske få afskalninger i oversiden, mens undersiderne ligeledes fremstår intakt. Enkelte steder ses afskalninger i front/underside, helt eller delvis skjult bag vandret inddækningsplade. Enkelte steder ses netrevner i belægningen. Desuden ses en del afskalninger af og revner ved membran på opkanter. Foto 144 Pr. Dreslersvej 31, 2.th (etape 1 blok B). Dækmembran revner.

35 Afd. 4, Mølleparken Side 135 Foto 145 Pr. Dreslersvej 61, 2.tv. (blok C, etape 1) Eksempel på altandæk med netrevner i belægningen. Foto 146 Pr. Dreslersvej 61, 2.tv. (blok C, etape 1) Tyder på at slidlaget under belægningen er defekt.

36 Afd. 4, Mølleparken Side 136 Foto 147 Pr. Dreslersvej 79, 3.tv (etape 4 blok K). Revne i membran ved indv. opkant. Der ses en del begroninger på den udv. Steniplade. Skyldes sandsynligvis de mange store træer, som findes nær facaderne. Foto 148 Pr. Dreslersvej 31, 2.th (etape 1 blok B). Kraftige begroninger på Steniplade.

37 Afd. 4, Mølleparken Side 137 Udspyerne, der er de oprindelige, korroderer næsten alle steder, men fungerer dog, om end der kræves hyppig rensning. Foto 149 Pr. Dreslersvej 25, 2.tv (etape 1 blok B). Udspyer er korroderet, men fungerer endnu. De blåmalede stålhåndlister falmer meget. Foto 150 Pr. Dreslersvej 25, 2.th (etape 1 blok B). Som det tydeligt fremgår er farveægtheden ikke ret god ved den blålakerede håndliste.

38 Afd. 4, Mølleparken Side 138 Der er et generelt problem med revnedannelser på altanens indv. hjørne i begge sider, typisk lige under ovenliggende altan. Revnen varierer i størrelse, - nogle steder er den så lang at den når ned til værnets fastgørelse. Andre steder ses revne både i toppen samt ved værnet. Sidstnævnte er et problem visse steder pga. personsikkerheden. Foto 151 Pr. Dreslersvej 25, 2.tv (etape 1 blok B). Typisk situation med revnedannelse og forsøg på reparation, der er slået fejl. Foto 152 Pr. Dreslersvej 87, 2.th (etape 4 blok K). I dette tilfælde fortsætter revner ned langs fastgørelsespladen for værnet.

39 Afd. 4, Mølleparken Side 139 Der er et tiltagende korrosionsproblem med det lakerede stålprofil øverst på værnet. Det burde have været udført på anden vis, f.eks. i aluminium. Korrosionen starter på kanten og breder sig langsomt ud på selve profilet. Foto 153 Pr. Dreslersvej 79, 1.tv (etape 4 blok K). Korrosion i underkant u-profil. Foto 154 Pr. Dreslersvej 48, 2.tv (etape 5 blok L). Korrosion i underkant u-profil. Problemet forværres nogen steder af altankasser der hænger på værnet.

40 Afd. 4, Mølleparken Side Konklusion, altaner og terrasser Altanbredden er ikke ret stor, hvorfor altanerne brugsværdi er lidt begrænset. En forøgelse af bredden ville have meget stor effekt. Terrasser på terræn fremstår i meget varierende udgaver. Mange steder bruges terrasserne åbenlyst ikke og skæmmer i stedet hele området med nedslidte hegn og tilgroede belægninger. Man kunne overveje at forskønne disse områder og gøre dem mere egnede til udeophold. Man kunne dels forøge flisearealet, dels begrønne langt mere. De defekte membraner skal reparares med en tilsvarende, ny membran. Den begyndende korrosion i u-profiler vil formentlig tiltage kraftigt i de kommende måneder og år og profilet bør udskiftes. Revnedannelser i murværkshjørner kan medføre vandindtrængninger, ligesom sikkerheden ud for værnene skal sikres. Korroderede udspyere er primært et æstetisk problem, som dog på sigt vil medføre manglende afvanding. De bør derfor udskiftes på et tidspunkt.

41 Afd. 4, Mølleparken Side Opgange Beskrivelse, opgange Fælles opgange/trapperum findes i alle blokke undtagen i rækkehuse (blok A, B3, D, E og G). Opgangene fremstår med terrazzobelægning på gulve, trappeløb og -reposer. I 1. og 2. byggeafsnit (blok B, C og F) ser det ud til, at trapper er støbt på stedet idet trappeløb er støbt sammen med vægge. I øvrige blokke er trappeløb og reposer elementer, som er friholdt fra væggene. På alle trappeløb og reposer findes vaskekant i form af hulkehl i terrazzo. Værn er udført i stål med plastbelagt håndliste. Ved alle døre til lejligheder er der et niveauspring på mm idet gulv i lejligheder ligger højere end reposer. Vægge i de fleste trapperum er pudsede og malede i enkelte trapperum er vægge blankt murværk. Underside af trappeløb og -reposer er malede betonoverflader. Trapperum er opvarmet med en radiator i stueetagen. I trapperum findes låger til affaldsskakt, som er i brug. I forbindelse med etablering af sadeltage på blokkene er der moneteret ovenlysvindues i tagfladen i trapperum. Beklædning mod tag og tagrum er udført med gipsplade. I blok B og C hvor der er etableret tagboliger er trappeløb ført op til den ny etage Registreret tilstand, opgange Tilstanden i opgange/trapperum er god. Overflader er intakte og godt vedligeholdt Konklusion, opgange Opgange/trapperum er intakte og i god stand. Det er en ulempe, at der er så stor niveauspring ved entredøre, men da der ikke er elevator i trapperummene, og der derfor ikke kommer kørestole i her, er det ikke noget der hindrer normal brug.

42 Afd. 4, Mølleparken Side 142 Foto 155 Typisk trapperum i stueetagen. Her fra blok B (etape 1). Foto 156 Stort niveauspring ved entredør. Her i blok B (etape 1).

43 Afd. 4, Mølleparken Side 143 Foto 157 Trapperum i blok L (etape 5). Foto 158 Ovenlysvinduer i trapperum. Her blok M (etape 5).

44 Afd. 4, Mølleparken Side Lejligheder Beskrivelse, lejligheder Afdelingen råder over lejligheder af forskellig type og forskellig størrelse. Vedr. størrelser og antal henvises til afsnit 1.4. Alle boliger er orienteret med indgangsfacader mod nordøst og altanfacader mod sydvest 1-etages rækkehuse langs Elius Andersens Vej er dog orienteret med indgangsfacade mod nord og havefacade mod syd. I blok A og blok B3 findes rækkehuse i 2 etager. Disse lejligheder har køkken, badeværelse og stue i stueetagen og 3 værelser på 1. sal i nogle lejligheder er skillevæg mellem 2 værelser fjernet, så der kun er 2 store værelser på 1. sal. Køkkener er orienteret mod nordøst og stuer mod sydvest. Badeværelser er indeliggende. Alle lejligheder har egen indgang og egen terrasse med tilhørende små haver ved begge sider. Tilgængeligheden til lejligheder og terrasse er dog dårlig, idet der er trappetrin ved både fordør og terrassedør. Blok B1, B2, C, F, H, J, K, L og M er i store træk ens. Blokkene er i 4 plan uden kælder. Her findes etageboliger med fælles adgang via indeliggende trapperum uden elevator. I stueetager er der placeret cykelrum, pulterrum og teknikrum, men også en række 1-værelses og 1½-værelses lejligheder. Lejlighederne i stueetagen har adgang til sydvestvendt terrasse i tilknytning til stuerne øvrige lejligheder i etagerne har alle adgang til sydvestvendt altan i tilknytning til stuerne. Adgang til lejligheder fra trapperum og fra lejligheder til terrasser/altaner er ikke handicapvenlig idet der er niveauspring på over 25 mm alle steder. Alle lejligheder bortset fra lejligheder i stueetagen har køkkener orienteret mod nordvest og stuer orienteret mod sydvest. Badeværelser er indeliggende undtagen i blok F, hvor de har vindue mod nordøst. I blok D, E og G findes 4 stk. 1-etages lejligheder i hver blok. Alle lejligheder har egen adgang fra gadesiden, hvor der findes en mindre forhave og adgang til egen have fra stuen mod syd. Tilgængeligheden til lejligheder og terrasse er også her dårlig, idet der er trappetrin ved både fordør og terrassedør. Alle ovennævnte lejligheder har tunge vægge i form af pudsede tegl-, Leca eller betonvægge. Lofter er betondæk. Gulv er korkfliser på betonunderlag undtagen badeværelse, hvor der findes terrazzo- eller flisebelægning. I tagetagen i blok B1, B2 og C er der indrettet en række lejligheder i varierende størrelse. Disse lejligheder har i lighed med øvrige lejligheder adgang fra fælles trapperum. Der er ingen elevator. Lejlighederne har ingen altan, men en kvist i stuerne. I værelser og køkkener findes ovenlysvinduer. Badeværelser er indeliggende. Gulve i tagboliger er parketgulv på strøer undtagen i badeværelser, hvor der findes klinker på betonslidlag. Skillevægge, skråvægge og skunkvægge er beklædt med gipsplader kun vægge omkring trapperum er betonelementer. Vedr. badeværelser og køkkener samt de tekniske installationer henvises til selvstændige afsnit vedr. dette.

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Energimærke. Adresse: kragholmen 222 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: kragholmen 222 Postnr./by: SIDE 1 AF 16 Adresse: kragholmen 222 Postnr./by: 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-142090-001 Energikonsulent: Claus Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 16 Adresse: Rosenbæk Torv 15 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435610-002 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Roskildevej 201 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby BBR-nr.: 101-469387-001 Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Rådgivende Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 19 Adresse: Strandvejen 9 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007986-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-235068-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-003626-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere