BYGGETEKNISK RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGETEKNISK RAPPORT"

Transkript

1 Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus

2 Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING GRUNDLAG: FORMÅL: EJENDOMMENS HOVEDDATA: EKSIST. KONSTRUKTIONSOPBYGNING: Hovedkonstruktioner- og opbygning Fundering Facader/gavle Betonelementer Gulv/terrændæk Etageadskillelser Tag Vinduer/døre Baderum Køkkener Garager Udearealer TILSTANDSREGISTRERING: Helhedsindtryk Afdelingens umiddelbare problemer Kældre og parterreetager Beskrivelse, kældre og parterreetager Registreret tilstand, kældre og parterreetager Konklusion, kældre og parterreetager Sokler og kælderydervægge Beskrivelse, sokler og kælderydervægge Registreret tilstand, sokler og kælderydervægge Konklusion, sokler og kælderydervægge 30

3 Afd. 4, Mølleparken Side Ydervægge Beskrivelse, ydervægge generelt Registreret tilstand, ydervægge Destruktive kontroller, ydervægge Visuelle kontroller, ydervægge Revner i vinduesoverliggere Lodrette revner Termografiske eksempler Konklusion, facader og gavle Vinduer, døre, fuger og sålbænke Beskrivelse, vinduer, døre, fuger og sålbænke Registreret tilstand, vinduer, døre, fuger og sålbænke Konklusion, vinduer, døre, fuger og sålbænke Tage og tagrum Beskrivelse, tage og tagrum Registreret tilstand, tage og tagrum Konklusion, tage og tagrum Altaner og terrasser Beskrivelse, altaner og terrasser Registreret tilstand, altaner og terrasser Konklusion, altaner og terrasser Opgange Beskrivelse, opgange Registreret tilstand, opgange Konklusion, opgange Lejligheder Beskrivelse, lejligheder Registreret tilstand, lejligheder Konklusion, lejligheder Baderum Beskrivelse, baderum Registreret tilstand, baderum Konklusion, baderum 159

4 Afd. 4, Mølleparken Side Køkkener Beskrivelse, køkkener Registreret tilstand, køkkener Konklusion, køkkener Varmeanlæg Beskrivelse, varmeanlæg Registreret tilstand, varmeanlæg Konklusion, varmeanlæg Brugsvandsanlæg Beskrivelse, brugsvandsanlæg Registreret tilstand, brugsvandsanlæg Konklusion, brugsvandsanlæg Udsugning/ventilation Beskrivelse, udsugning/ventilation Registreret tilstand, udsugning/ventilation Konklusion, udsugning/ventilation Indvendige afløb og sanitet Beskrivelse, indvendige afløb og sanitet Registreret tilstand, indvendige afløb og sanitet Konklusion, indvendige afløb og sanitet Udvendig kloak Beskrivelse, udvendig kloak Registreret tilstand, udvendig kloak Konklusion, udvendig kloak EL-installationer Beskrivelse, EL-installationer Registreret tilstand, el-installationer Konklusion, el-installationer Garager, vaskerier og cykelrum Beskrivelse, garager, vaskerier og cykelrum Registreret tilstand, garager, vaskerier og cykelrum Konklusion, garager, vaskerier og cykelrum 215

5 Afd. 4, Mølleparken Side Udvendige arealer Beskrivelse, udvendige arealer Registreret tilstand, udvendige arealer Konklusion, udvendige arealer KONKLUSION: 227

6 Afd. 4, Mølleparken Side 5 Bilag: Bilag 1: Termografisk rapport (udført og ). Bilag 2: Termografisk rapport, specialudgave, vedr. Provst Dreslersvej 51 ( ). Uddrag af eksist. tegninger: Etape 1: (blok A-B-C) Tegn. nr. A1: Stueplan, blok A 1:100 Tegn. nr. A2: Etageplan, blok A 1:100 Tegn. nr. A3: Facader, blok A 1:100 Tegn. nr. A15: Garager, plan, snit og facader 1:100 Tegn. nr. A16: Normalsnit, 4 etages blok 1:20 Tegn. nr. A17: Normalsnit, 2-plans rækkehus 1:20 Tegn. nr. A18: Normalsnit, udhuse 1:20 Tegn. nr. A19: Normalsnit, vaskerier 1:20 Tegn. nr. A21: Normalsnit, garager 1:20 Etape 2: (blok D-E-F) Tegn. nr. A1: Stueplan, blok D 1:100 Tegn. nr. A2: Facader, blok D 1:100 Tegn. nr. A5: Gavle og snit, blok D-E 1:100 Tegn. nr. A7: Stueplan, blok F og vaskeri 1:100 Tegn. nr. A8: Etageplan, blok F 1:100 Tegn. nr. A9: Facade mod øst, blok F 1:100 Tegn. nr. A10: Facade mod vest, blok F 1:100 Tegn. nr. A11: Gavle og snit, blok F 1:100 Tegn. nr. A16: Normalsnit, 1-plans rækkehuse 1:20 Etape 3: (blok G-H) Tegn. nr. A5: Stueplan, blok H + vaskeri 1:100 Tegn. nr. A6: Etageplan, blok H 1:100 Tegn. nr. A7: Facade mod øst, blok H 1:100 Tegn. nr. A8: Facade mod vest, blok H 1:100 Tegn. nr. A9: Gavle og snit, blok H 1:100 Tegn. nr. A14: Normalsnit, 4-etg. blokke 1:20 Tegn. nr. A18: Garager og sikringsrum, normalsnit 1:20 Etape 4-5: (blok J-K-L-M) Tegn. nr. A1: Stueplan, blok J + vaskeri 1:100 Tegn. nr. A3: Facade, øst, blok J 1:100 Tegn. nr. A5: Gavle og snit, blok L 1:100

7 Afd. 4, Mølleparken Side INDLEDNING Denne byggetekniske rapport omfatter afdeling 4, Mølleparken, som er ejet og administreret af: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej Frederikshavn. Den samlede afdeling rummer i alt 697 boliger, bygget i 13 afsnit. Opført i perioden Nærværende rapport omfatter kun de 8 etageboligblokke på Pr. Dreslersvej, de 2-plans rækkehuse på Pr. Dreslersvej samt de 1-plans rækkehuse på Elius Andersens Vej. Desuden alle garager på Pr. Dreslersvej. Afdelingen er beliggende i området Lille Bangsbo, i den sydlige del af Frederikshavn i området ved Pr. Dreslersvej, Elius Andersens Vej og Bangsbovej med ca. 2,5 km til centrum. Lokaliseret på det flade areal lige øst for Fylleled Skov. G E M L H F D A K J C B Foto 01 Beliggenhedsplan for den aktuelle del af afd. 4, centreret om Pr. Dreslersvej og omkranset af L.P. Houmøllersvej, Elius Andersens Vej, og Bangsbovej. Kilde: Google Earth.

8 Afd. 4, Mølleparken Side 7 Afdelingens aktuelle blokke og rækkehuse er tegnet af arkitekterne Blennum, Gjøderum & Jørgensen, Frederikshavn, havearkitekt E. Walbjørn Christensen, Holstebro, samt ingeniørfirmaerne Wilchen og Wulff (bærende konstruktioner), Århus samt Preben C. Wistisen (tekniske anlæg), Frederikshavn. De nyere tagboliger i blok B og C fra 1987 er tegnet af arkitekterne Jørgen & Lasse Andersen, Frederikshavn med ingeniør Thorben Kienitz, Sæby. Samme rådgiverkonstellation forestod de nye sadeltage på blokkene og rækkehusene, som er udført over en længere årrække.

9 Afd. 4, Mølleparken Side GRUNDLAG: Grundlaget for den byggetekniske rapport er det oprindelige tegningsmateriale samt fagbeskrivelser. Det vil sige: Plantegninger Snittegninger Facadetegninger Diverse kloak- og afløbstegninger Diverse VVS- og EL tegninger. Rapporten er i øvrigt baseret på besigtigelser i afdelingen, primært udført i august-november Følgende lejligheder er indvendig gennemgået: Elius Andersensvej 7, rækkehus, blok D (etape 2) Pr. Dreslersvej 12, 1.tv, etagebolig, blok F (etape 2) Pr. Dreslersvej 19, rækkehus i 2 etager, blok A (etape 1) Pr. Dreslersvej 23, st., etagebolig, blok B (etape 1) Pr. Dreslersvej 31, 4.tv, tagbolig, blok B (etape 1) Pr. Dreslersvej 50, 3.th, etagebolig, blok M (etape 5) Pr. Dreslersvej 60, 2.th, etagebolig, blok M (etape 5) Pr. Dreslersvej 61, 2tv, etagebolig, blok C (etape 1) Pr. Dreslersvej 65, st.tv, etagebolig, blok J (etape 4). Udv. facader og gavle er besigtiget og destruktiv undersøgt i næsten alle blokke, mens teknikkanaler er besigtiget i blokkene B (etape 1), F (etape 2) og J (etape 4). Foto 02 Hovedindkørslen til området ved Pr. Dreslersvej.

10 Afd. 4, Mølleparken Side FORMÅL: Formålet med registreringerne og udarbejdelsen af denne byggetekniske rapport er at give Vesterport et overblik over den almene tilstand i afdelingen. Der gives en beskrivelse af de bestående konstruktioner, installationer og udearealer og vi forsøger at fastlægge årsager til skaders opståen og kommer med forslag til afhjælpninger. Den aktuelle del af afdelingen er, som allerede nævnt, opført fra ca og rummer derfor nu, mere end 50 år efter, en række byggetekniske konstruktioner og installationer, som i dag må betegnes som utidssvarende. Afdelingen har ønsket, at det fastlægges i hvilket omfang, der er behov for en fysisk opretning, således at de daglige gener i afdelingen og konkurrenceevnen opretholdes og forbedres i lokalområdet og således at lejetab og tomgangsboliger undgås. Endelig har man et stort ønske om i afdelingen fremover at kunne tilbyde tilgængelige boliger til de ældre og gangbesværede, som gerne vil forblive i området, men hvor fysikken sætter sine begrænsninger. Foto 03 Pr. Dreslersvej mellem børnehaven Bølgen til højre og blok A (1 etape) til venstre.

11 Afd. 4, Mølleparken Side EJENDOMMENS HOVEDDATA: Afdelingens hoveddata er som følger: (kun de aktuelle adresser er angivet) Matr. nr.: 1 gs, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Postadresser: Pr. Dreslersvej 1-87 og 2-60, Elius Andersens Vej 1-23, Frederikshavn Ejendomsnr.: Kommunekode: 813 Boligorganisationskode: 0207 Grundareal i alt: m 2 Bebygget areal: m 2 Bygningsareal: m 2 Boligareal: m 2 I alt boliger: 454 stk. Erhverv: m 2 (børnehave, Brugs og selskabslokale) Småbygninger: 395 m 2 (garager, vaskerier, cykelskure, m.v.) Ejd.værdi 2008: kr ,- Grundværdi 2008: kr ,- Centrum Afdeling 4 Foto 04 Luftfotos af afdelingens placering i den sydlige del af byen. Kilde: Google Earth.

12 Afd. 4, Mølleparken Side 11 Den aktuelle del af afdelingen består af i alt 454 boliger, opført i forskellige afsnit, som kronologisk angivet herunder: Etape 1 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: A Provst Dreslersvej 1-19 Rækkehuse i 2 etager B Provst Dreslersvej Rækkehuse i 2 etager B Provst Dreslersvej Etageboliger C Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 2 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: D Elius Andersensvej 1-7 Rækkehuse E Elius Andersensvej 9-15 Rækkehuse F Provst Dreslersvej 6-16 Etageboliger garager Etape 3 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: G Elius Andersensvej Rækkehuse H Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 4 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: J Provst Dreslersvej Etageboliger K Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 5 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: L Provst Dreslersvej Etageboliger M Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 7 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: B Provst Dreslersvej Tagboliger (5. niveau) C Provst Dreslersvej Tagboliger (5. niveau) Samlet lejlighedsfordeling: 1-rums boliger (alle parterre) 40 stk. (8,9%) 1-rums m. alkove (tagboliger B+C) 12 stk. (2,6%) 2-rums boliger 90 stk. (19,8%) 3-rums boliger 139 stk. (30,6%) 4-rums boliger 161 stk. (35,5%) 5-rums boliger 12 stk. (2,6%) I alt: 454 stk. (100,0%)

13 Afd. 4, Mølleparken Side 12 Derudover en lang række udhuse, garager, vaskerier, cykel- og barnevognsrum, m.v. Som en del af afd. 4, men udenfor denne tilstandsrapports regi, ligger: Dagli brugsen fra 1959, beliggende L. P. Houmøllersvej Gildesal fra 1959, beliggende Provst Dreslersvej 2. Børnehaven Bølgen fra 1959, beliggende Provst Dreslersvej 4. Etape 6, 140 etageboliger fra 1971, beliggende Bangsbovej Tæt/lave familieboliger fra 1996, 73 stk., beliggende L. P. Houmøllersvej. Tæt/lave ældreboliger fra 2002, 30 stk. beliggende Bangsbovej.

14 Afd. 4, Mølleparken Side 13 Tidligere forbedringer og ombygninger: Siden afdelingen er opført i perioden er der, ud over de normale vedligeholdelsesarbejder, gennemført følgende større arbejder, hvoraf de vigtigste er: : Nye tage 2-plans rækkehus, blok A : Nye tage og tagboliger blok B og C : Nye PVC-vinduer i blok B og C : Betonrenovering af altaner + nye altanværn, blok B og C : Nye tage 1-plans rækkehuse, blok D, E og G : Etablering af overdækninger v. hovedindgange ved blok B og C Ca. 1988: Udv. efterisolering af gavle/delgavle med isolering og Steniplader. Ca. 1990: Partielle omfugninger af facader Ca. 1992: Nye PVC-vinduer i blok H, J, K, L og M Ca. 1992: Betonrenovering af altaner + nye altanværn, blok H, J, K, L og M Ca. 1993: Renovering og ombygning af varmecentral Ca. 1995: Nye sadeltage blok F og H Ca. 1995: Nye PVC-vinduer i blok F Ca. 1995: Betonrenovering af altaner + nye altanværn, blok F Ca. 1996: Nye sadeltage blok J Ca. 1997: Nye sadeltage blok K Ca. 1998: Nye sadeltage blok L Udskiftning af garageporte : Etablering af Molokker til fælles affaldshåndtering : Nye PVC vinduer i 2-plans rækkehuse A og B 2005: Nye hoveddøre i 2-plans rækkehuse 2007: Udskiftning af defekte tagplader i 1-plans rækkehuse D, E og G 2008: Nye sadeltage blok M 2008: Nye PVC vinduer i 1-plans rækkehuse D, E og G 2009: Udskiftning af defekte tagplader blok B og C (Byggeskadefonden). Desuden: Løbende renovering af udearealer i forbindelse med tagpåbygninger, herunder omlægninger af regnvandsledning, pga. de nye, udv. tagrender/nedløb.

15 Afd. 4, Mølleparken Side EKSIST. KONSTRUKTIONSOPBYGNING: Nedennævnte er hentet fra tegningsarkivet. Visse detaljer kan være ændret i forbindelse med udførelsen. Som følge af de lange intervaller mellem de enkelte bygningers opførelse vil der være visse variationer fra sted til sted Hovedkonstruktioner- og opbygning Afdelingen indeholder traditionelle etageblokke i 4 niveauer samt 1- og 2- plans rækkehuse. Afdelingen er kendetegnet ved gulstens facader og de efterisolerede, Stenibeklædte gavle. Derudover er tagene på alle bygninger gennem årene ændret fra de oprindelige flade tage til nu at have sadeltage med stor taghældning, afvalmede gavle og rødlige eternitplader. Imellem bygningerne findes velplejede udearealer med garagelænger. Der findes ingen kældre under bygningerne med undtagelse af sikringsrum under garager. Nederste parterreetage i blokkene indeholder både boliger, dels ensidigt vendte, dels gennemgående, men også depotrum til de enkelte lejligheder samt cykel- og barnevognsrum. Fælles vaskerier samt andre cykel- og barnevognsrum er placeret i separate bygninger ved gavlene af de enkelte blokke. Foto 05 Blokke Pr. Dreslersvej (blok B, 1. etape). Forrest blokken, dernæst de 2-plan rækkehuse og bagerst cykelrum.

16 Afd. 4, Mølleparken Side 15 Foto 06 2-plan rækkehuse Pr. Dreslersvej 1-19 (blok A, 1. etape). Forrest ses vaskeri, dernæst de 2-plans rækkehuse og bagerst cykelrum. Foto 07 Eksempel på de 1-plans rækkehuse Elius Andersensvej (blok G, 3. etape). Forrest ses cykelrum.

17 Afd. 4, Mølleparken Side Fundering Området er i store træk fladt og bygningerne er normalfunderede. Dvs. fundamenter er insitu-støbte, typisk i cm bredde, ført til frostfri dybde. Der er udført installationskanaler i varierende størrelse under nederste etage. I etape 1-2 er der krybekælder under blokke og 2-plans rækkehuse Facader/gavle Generelt er facader i boliger 350 mm brede med ½-stens formur og bredstens bagmur med 75 mm hulmur. Hulmuren var oprindelig tom, men er nogle steder forsøgt efterisoleret med granulat. I parterre er facader 300 mm brede med ½-stens for- og bagmur uden isolering. Brystninger under vinduer er generelt 300 mm brede med ½-stens formur, 50 mm isolering og ½-stens porøse mangehulsten. Over vinduer er den bærende lukning udført med en central betonbjælke i 2 skifers højde udstøbt mod en ½-stens udv. formur, en indv. petring udført med de porøse mangehulsten samt et underliggende skifte af de porøse mangehulsten. Gavle er opbygget i 310 mm og i øvrigt på samme måde, men hulmuren er her oprindelig isoleret med 50 mm løs Rockwool. Der er foretaget 100 mm udv. efterisolering og beklædning med grå Steniplader Betonelementer Generelt: Der anvendes betonelementer til indv. etagedæk, udv. altandæk samt til gesimser langs tagkanten. I etape 1-2 er der anvendt dækelementer over krybekældre. Desuden er hovedtrapper udført som elementer. I blok L og M er der anvendt betonelementer til lejlighedsskel, gavle og mange og de indv. vægge Gulv/terrændæk Afsnit 1-2: Iflg. tegningsmaterialet er gulve opbygget med 6,3 mm kork udlagt direkte på de 180 mm betondækelementer. I parterre er terrændæk opbygget med 100 mm beton og 20 mm slidlag. Afsnit 3-4-5: Iflg. tegningsmaterialet er gulve opbygget med 6,3 mm kork udlagt på 20 mm slidlag, udlagt direkte på de 160 mm in situstøbte betondæk. I parterre er terrændæk opbygget tilsvarende med kork og slidlag, derunder 100 mm lecabeton, plastfolie og 200 mm tørt sand.

18 Afd. 4, Mølleparken Side Etageadskillelser Afsnit 1-2: Etageadskillelserne er 180 mm betonelementdæk. Dæk over sikringsrum er 200 mm insitu-støbt beton støbt mod træbetonplader. Afsnit 3-4-5: Etageadskillelserne er 160 mm jernbeton med pudsede undersider. Dæk over de udv. hovedindgange er udført tilsvarende, dog kun med 120 mm jernbeton. Derunder 100 cm Rockwool, Termopal-kraft og ¾ lister nederst Tag Afsnit 1-2: Tagene var oprindelig udført med 180 mm betontagdæk med 250 mm løs leca. Derpå 30 mm puds og øverst afsluttet med built-up tag. Senere er der rejst nye spær som sadeltage, afsluttet med brune bølgeeternitplader. Alle tage er afvalmede, taghældningen på valmene er lidt højere end taget i øvrigt. Taghældning og -form er forsøgt ensrettet, svarende til blokkene B-C, hvor der er tagboliger på 5. niveau. At man har valgt samme løsning i de resterende blokke forklares med at man så havde mulighed for her også at indrette tagboliger under de nye spær, når og hvis man ønskede det. Derudover fremstår afdelingen nogenlunde identisk udadtil. Der er zinktagrender og nedløb overalt. I forbindelse med de nye tage er betonsterne beklædt med en Eternitplade uden extra isolering. Dermed opnås et udhæng på ca. 300 mm. Der er efterisoleret på tagene med yderligere ca. 200 mm. Der er samtidig etableret nye gangbroer i ca cm bredde. Adgang til tagrum i blokke sker fra aflåselig loftslem m. stige i opgange. I 1-plans rækkehuse sker det fra lem i entrè og i 2-plans rækkehuse sker det fra højtsiddende udv. lem i gavl. Afsnit 3-4-5: Tagene var oprindelig udført med 120 mm jernbeton med 75 mm Rockwool ovenpå. Derefter opklodsning og 75 mm træbeton, afsluttet øverst med built-up tag. Også her er der senere rejst nye spær som sadeltage, afsluttet med brune bølgeeternitplader. Alle tage er afvalmede, taghældningen på valmene er lidt højere end taget i øvrigt. Der er zinktagrender og nedløb overalt Vinduer/døre De fleste steder sidder nyere, hvide pvc-vinduer fra Primo, Hobro. Sålbænke er de oprindelige betonsålbænke, som er indmuret i enderne. Der er fuget med elastiske fuger undtaget i rækkehusene, som er fugebånd.

19 Afd. 4, Mølleparken Side Baderum Baderummene fremstår generelt som ved opførelsen, bortset fra mindre reparationsarbejder. De er udført med terrazzo på gulvene. I blok L og M dog med mosaikstifter. Væggene er beklædt med hvide 15x15 cm fliser til 150 cm højde. I blok L og M dog oprindelig Perstorp laminat på væggene. Der er de fleste steder bruseniche og radiatorvarme Køkkener De oprindelige køkkener er opbygget på stedet og har finerede og/eller malede trælåger. Køkkenerne er imidlertid for en stor dels vedkommende udskiftet til mere moderne elementkøkkener med forskellig udformning. Der er emhætte i de nyere køkkener. Der er opsat fliser over køkkenbord og der er kork- eller vinylgulv Garager Lukkede garager er placeret rundt i afdelingen som sammenhængende garagerækker. Nogle steder lavet i 3 længer, andre steder blot som én række. Garagerne er opmuret i hele sten udvendig og ½-sten som skillevægge. Garagerne er forsynet med aflåselige vippeporte. Under de fleste garager er der kælder med adgang via udv. kældertrapper i gavlene. Kældrene anvendes til div. oplagring, men er desværre, for de flestes vedkommende, meget fugtige, nogle endda direkte våde/oversvømmede. Tage er mm jernbeton med tagpap Udearealer Området er centreret om Pr. Dreslersvej, der fungerer som stikvej til alle boliger, bortset fra rækkehusene på Elius Andersens Vej. Vejen fungerer som en asfalteret stillevej med fortov i den ene side. Der er p-pladser ved de enkelte blokke til begge sider. P-pladserne er udført med græsarmeringssten og vejen er ligeledes asfalteret. Længst mod nordvest ligger en indhegnet multibane og ligeledes mod vest har man en boldbane på græsarealet samt en indhegnet, stor hoppepude. Der er legepladser fordelt rundt i hele afdelingen. Hvor man har parterreboliger er der udgang direkte til haven. Nogle steder er denne private have indhegnet andre steder ikke. Der er store græsarealer omkring alle blokke og foran blokkene har man varierende plante- eller grusbede. Foran blokkene er der flisebelægninger og cykelparkering. Husholdningsaffald samles i Molokker placeret nær indgangene. Papir/pap og glas samles i containere centralt placeret. Alle udearealer vedligeholdes af boligforeningen.

20 Afd. 4, Mølleparken Side TILSTANDSREGISTRERING: Helhedsindtryk Afdelingen fremtræder udadtil i pæn stand. Bortset fra murværksfacaderne er klimaskærmen tilpasset med nye pvcvinduer, ligesom tagene er ændret. Desuden er altanværnene ændret. Indvendig er der bortset fra nye køkkenelementer mange steder, ikke sket væsentlige ændringer siden opførelsen, der, med afsnit 1, startede mere end 51 år siden. Som i mange andre byer af tilsvarende størrelse har der også i Frederikshavn gennem de seneste år været et stort pres på de almene boligafdelinger. Nye, topmoderne boliger er opført og mange almene boliger er blevet omfattende renoveret. Andre almene boliger er nedrevet for at tilpasse markedssituationen. Alt sammen skaber det et stort pres i området og ingen kæde er som bekendt stærkere end det svageste led. Derfor kræver det at de ældre, almene boliger lever op til dagens krav om en moderne bolig. Såfremt dette ikke er tilfældet kan man forvente tiltagende udlejningsproblemer. Det er derfor af helt afgørende betydning, at alle boliger fremstår uden særlige byggetekniske problemer. Specielt indeklimaet har i disse dage stor fokus. Luftvejs-sygdomme forårsaget af mug/skimmel er noget mange kender til og i dag ikke vil acceptere. En del beboere i afdelingen har boet her i rigtig mange år. Efterhånden som alderen trykker og mobiliteten ikke længere er så god opstår behovet for tilgængelige boliger. Man ønsker derfor, at der i et vist antal opgange etableres elevatorer fra terræn til øverste niveau. Tilgængelighed betyder at man kan bevæge sig rundt i sin bolig i kørestol eller med rollator. F.eks. må der ikke være lodrette spring på mere end 25 mm nogen steder, ligesom baderum, køkkener og altaner skal tilpasses med venderadier på min. Ø150 cm. Og alle døråbninger skal være min. 9M.

21 Afd. 4, Mølleparken Side Afdelingens umiddelbare problemer På basis af de udførte registreringer kan det konstateres, at følgende byggetekniske hovedområder bør have særlig fokus: 1. Facader Manglende isolering medfører generelle kuldebroer omkring vinduesog dørfalse. Mugproblemer i hjørne ved loft/stue/altan. Revnedannelser i murhjørner lodret under altaner. Revnedannelser lodret ved bygningsspring. Revnedannelser i tegloverliggere. 2. Tag Defekte tagplader. Problem med manglende isolering af sternelementer i f. m. tagetablering (bortset fra blok M). Dårlig tilgængelighed til tagrum over 2-plans rækkehuse. 3. Vinduer/døre Begyndende nedbrud af elastiske fuger. 4. Parterre, terrændæk og sokler Mange beboere føler trækgener fra gulvene, pga. dårlig eller ingen isolering. I blok A, B, C og F findes krybekælder ellers terrændæk. Teknikkanal uden støbt bund og med dårlig tilgængelighed. 5. Garager, cykelrum og vaskerier Nedbrud i murede facader. Omfattende betonskader i sternelementer. Fugt, vand eller oversvømmelse i kældre under garager. Slidtage i tagpap 6. Betonelementer Begyndende nedbrud i altandæk. 7. VVS-installationer Pumperum bør ombygges således at bruger kan følge forbruget på de enkelte anlæg. Konstanttryk pumper bør udskiftes. Rørinstallationer for vand og varmeinstallationer bør udskiftes hurtigst muligt. Eks. installationer i pumperum bør monteres med lækagemelder indtil installationerne udskiftes. Temperaturen på varmt brugsvand bør reduceres til 55º C. Teknisk isolering på installationer i pumperum der genanvendes bør efterisoleres.

22 Afd. 4, Mølleparken Side 21 Emhætter i blokke bør udskiftes og tilsluttes central mekanisk udsugningsanlæg. Ved indeliggende badeværelser i boliger uden centraludsugningsanlæg bør monteres fugtstyret ventilator. Indvendige faldrør bør udskiftes. Renserør for faldrør bør flyttes således de er let tilgængelige. Bruseblandingsbatterier bør udskiftes til termostatbatterier. Adgang til varmekanaler er meget vanskelig 8. EL-installationer Fællestavler bør udskiftes for at opnå en forenklet overskuelighed og service. Etablering af jordelektrode til fællesinstallationerne 9. Baderum I blok L og M er der anvendt Perstorf plader i baderum fra gulv til loft, som medfører problemer. Baderum trænger generelt til modernisering. 10. Køkkener De ældste køkkener, som endnu ikke er udskiftet, trænger til en renovering. 11. Udearealer Flere opholdsarealer. Forbedring af terrasseartealer Opdatering i forbindelse med renovering. 12. Ombygning/tilgængelighed Man har et stort ønske om at etablere tilgængelige boliger, evt. kombineret med ombygning af små 1-rums boliger.

23 Afd. 4, Mølleparken Side Kældre og parterreetager Beskrivelse, kældre og parterreetager Alle blokke er normalfunderede. Blokkene er udformet uden egentlige kældre, men således at der er tilnærmelsesvis niveaufri adgang fra stien foran blokken og ind i nederste etage. Her findes både boliger samt pulter- og cykelrum. Foto 08 Pr. Dreslersvej 21 (blok B etape 1). Adgang stort set niveaufrit ind i parterren støbt gulv i niche. Døren til højre fører ind i cykelrum, hvorfra der er adgang til pulterrum. I parterrens venstre side findes en 2-rums bolig med køkken mod indgangsfacaden og opholdsrum mod altanfacaden. Foto 09 Pr. Dreslersvej 77 (blok K etape 4). Her er indgangsnichen flisebelagt i de første etaper er der støbt gulv.

24 Afd. 4, Mølleparken Side 23 Foto 10 Pr. Dreslersvej 67 (blok J etape 4). Opgang med dør til pulterrum i baggrunden. Fremme til højre ses dør til ensidig 1-rums bolig. Pulterrummene er lavet med traditionelle åbne tremmer af træ. Adgangen til pulterrummene sker enten fra cykelrum eller direkte fra opgangen. Sidstnævnte sker gennem en aflåselig trædør. Foto 11 Pr. Dreslersvej 69 (blok J etape 4). Adgang til cykelrum fra det fri. Der er mulighed for opladning af el-knallerter.

25 Afd. 4, Mølleparken Side 24 Under alle blokke og 2-plans rækkehuse er der etableret teknikkanaler i varierende dimension. Dette gælder dog ikke de 1-plans rækkehuse. I etape 1 og 2 er der en krybekælder under blokke og 2-plans rækkehuse med varierende højde. Over krybekælderen er der udlagt dækelementer uden isolering, mens bunden blot fremstår som råjord! I etape 3, 4 og 5 er der ikke krybekælder, men teknikkanalen er også her udført uden fast bund, ligesom der er udført små tværgående rørkanaler nogle steder. Midt i teknikkanalen er der etableret en lille drænkasse med skærver, såfremt der skulle forekomme vand. Adgang til kanal via brønddæksel. Foto 12 Pr. Dreslersvej (etape 1 - blok B). Teknikkanal uden fast bund. Foto 13 Pr. Dreslersvej 6-16 (etape 2 - blok F). Teknikkanal uden fast bund.

26 Afd. 4, Mølleparken Side 25 Foto 14 Pr. Dreslersvej (etape 3 - blok J). Teknikkanal uden støbt bund. Der er meget fugtigt og klamt (dårlig lugt) i de fleste kanaler. Foto 15 Pr. Dreslersvej (etape 3 - blok J). De tværgående fordelingsrør er lagt i en lille, helt utilgængelig kanal.

27 Afd. 4, Mølleparken Side 26 Gulvene i parterre er de fleste steder 100 mm beton med 20 mm slidlag. I trappeopgang er såvel gulv som reposer og trin afsluttet med en terrazzobelægning. Tegningsudsnit 1 Etape 1-2 blokke krybekælder ingen isolering. Tegningsudsnit 2 Etape 1-2 blokke teknikkanal ud for nederste trappe Registreret tilstand, kældre og parterreetager Der er ikke konstataret nogen skader i form af revner o.l. i soklerne. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at der i etape 1-2 med krybekældre under blokke og 2-plans rækkehuse, ikke er nogen isolering overhovedet, så hvis beboerne føler kuldegener nedefra er det ikke mærkeligt. Eneste isolering kommer fra korkgulvet, der er udlagt direklte på de 180 mm tykke dækelementer.

28 Afd. 4, Mølleparken Side 27 I teknikkanalerne er der ikke støbt bund. De besigtigede steder sås ingen vandproblemer, derimod bemærkede man alle steder en ram lugt af fugt og tung luft. Man ser løs og afskallende slidlag ved nogle hovedindgangsnicher (etape 1-2). Tegningsudsnit 3 Etape 3 terrændæk isolering med lecabeton. Tegningsudsnit 4 Etape 3 teknikkanal stadig ingen fast bund nedenfor trappe. I kældre/teknikkanal under flere af blokkene er der massive rotteproblemer, formentlig er klimaet på stedet behageligt for ophold. Der er naturligvis flere eksempler på, at rotterne ikke kun færdes under gulvet, men også æder sig vej op i boligerne.

29 Afd. 4, Mølleparken Side Konklusion, kældre og parterreetager De uisolerede krybekælderdæk i blok 1-2 lever langt fra op til tiden krav, samtidig med at de skaber gener i form af fodkulde. Det samme kan siges om teknikkanalerne generelt. De er i blok 1-2 udført med lav højde, mens den er lidt bedre i de nyere blokke. Men da tilgængeligheden til teknikkanalerne generelt er ringe, samtidig med at man i dag ikke lovligt kan arbejde i nogen af kanalerne (AT-regler) bør alle rør placeres andet steds, hvortil adgangen er lettere. Det kunne f.eks. være under loftet i parterren. Resultatet ville være inspicerbare rør, som er lette at komme til. Endelig har man problemet med rotter. På denne baggrund ville det være at foretrække helt at nedlægge teknikkanalen, opfylde den og ændre hele gulvkonstruktionen i parterreboligerne med bedre isolering og gulvvarme. Defekte slidlag ved indgangsnicher skal udbedres ved behugning og udlægning af nyt slidlag. Det er dog kun i etape 1-2 at der findes slidlag øvrige steder er der anvendt fortovsfliser.

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 6. november 2010 Opdateret 19. februar 2011 Oversigt over besvarelser på rundspørge vedr. kulde-, vand- og lugtgener. 38 Koldt ved indgang og dør. Kulde ved dør. Dør er utæt og

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere