BYGGETEKNISK RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGETEKNISK RAPPORT"

Transkript

1 Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus

2 Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING GRUNDLAG: FORMÅL: EJENDOMMENS HOVEDDATA: EKSIST. KONSTRUKTIONSOPBYGNING: Hovedkonstruktioner- og opbygning Fundering Facader/gavle Betonelementer Gulv/terrændæk Etageadskillelser Tag Vinduer/døre Baderum Køkkener Garager Udearealer TILSTANDSREGISTRERING: Helhedsindtryk Afdelingens umiddelbare problemer Kældre og parterreetager Beskrivelse, kældre og parterreetager Registreret tilstand, kældre og parterreetager Konklusion, kældre og parterreetager Sokler og kælderydervægge Beskrivelse, sokler og kælderydervægge Registreret tilstand, sokler og kælderydervægge Konklusion, sokler og kælderydervægge 30

3 Afd. 4, Mølleparken Side Ydervægge Beskrivelse, ydervægge generelt Registreret tilstand, ydervægge Destruktive kontroller, ydervægge Visuelle kontroller, ydervægge Revner i vinduesoverliggere Lodrette revner Termografiske eksempler Konklusion, facader og gavle Vinduer, døre, fuger og sålbænke Beskrivelse, vinduer, døre, fuger og sålbænke Registreret tilstand, vinduer, døre, fuger og sålbænke Konklusion, vinduer, døre, fuger og sålbænke Tage og tagrum Beskrivelse, tage og tagrum Registreret tilstand, tage og tagrum Konklusion, tage og tagrum Altaner og terrasser Beskrivelse, altaner og terrasser Registreret tilstand, altaner og terrasser Konklusion, altaner og terrasser Opgange Beskrivelse, opgange Registreret tilstand, opgange Konklusion, opgange Lejligheder Beskrivelse, lejligheder Registreret tilstand, lejligheder Konklusion, lejligheder Baderum Beskrivelse, baderum Registreret tilstand, baderum Konklusion, baderum 159

4 Afd. 4, Mølleparken Side Køkkener Beskrivelse, køkkener Registreret tilstand, køkkener Konklusion, køkkener Varmeanlæg Beskrivelse, varmeanlæg Registreret tilstand, varmeanlæg Konklusion, varmeanlæg Brugsvandsanlæg Beskrivelse, brugsvandsanlæg Registreret tilstand, brugsvandsanlæg Konklusion, brugsvandsanlæg Udsugning/ventilation Beskrivelse, udsugning/ventilation Registreret tilstand, udsugning/ventilation Konklusion, udsugning/ventilation Indvendige afløb og sanitet Beskrivelse, indvendige afløb og sanitet Registreret tilstand, indvendige afløb og sanitet Konklusion, indvendige afløb og sanitet Udvendig kloak Beskrivelse, udvendig kloak Registreret tilstand, udvendig kloak Konklusion, udvendig kloak EL-installationer Beskrivelse, EL-installationer Registreret tilstand, el-installationer Konklusion, el-installationer Garager, vaskerier og cykelrum Beskrivelse, garager, vaskerier og cykelrum Registreret tilstand, garager, vaskerier og cykelrum Konklusion, garager, vaskerier og cykelrum 215

5 Afd. 4, Mølleparken Side Udvendige arealer Beskrivelse, udvendige arealer Registreret tilstand, udvendige arealer Konklusion, udvendige arealer KONKLUSION: 227

6 Afd. 4, Mølleparken Side 5 Bilag: Bilag 1: Termografisk rapport (udført og ). Bilag 2: Termografisk rapport, specialudgave, vedr. Provst Dreslersvej 51 ( ). Uddrag af eksist. tegninger: Etape 1: (blok A-B-C) Tegn. nr. A1: Stueplan, blok A 1:100 Tegn. nr. A2: Etageplan, blok A 1:100 Tegn. nr. A3: Facader, blok A 1:100 Tegn. nr. A15: Garager, plan, snit og facader 1:100 Tegn. nr. A16: Normalsnit, 4 etages blok 1:20 Tegn. nr. A17: Normalsnit, 2-plans rækkehus 1:20 Tegn. nr. A18: Normalsnit, udhuse 1:20 Tegn. nr. A19: Normalsnit, vaskerier 1:20 Tegn. nr. A21: Normalsnit, garager 1:20 Etape 2: (blok D-E-F) Tegn. nr. A1: Stueplan, blok D 1:100 Tegn. nr. A2: Facader, blok D 1:100 Tegn. nr. A5: Gavle og snit, blok D-E 1:100 Tegn. nr. A7: Stueplan, blok F og vaskeri 1:100 Tegn. nr. A8: Etageplan, blok F 1:100 Tegn. nr. A9: Facade mod øst, blok F 1:100 Tegn. nr. A10: Facade mod vest, blok F 1:100 Tegn. nr. A11: Gavle og snit, blok F 1:100 Tegn. nr. A16: Normalsnit, 1-plans rækkehuse 1:20 Etape 3: (blok G-H) Tegn. nr. A5: Stueplan, blok H + vaskeri 1:100 Tegn. nr. A6: Etageplan, blok H 1:100 Tegn. nr. A7: Facade mod øst, blok H 1:100 Tegn. nr. A8: Facade mod vest, blok H 1:100 Tegn. nr. A9: Gavle og snit, blok H 1:100 Tegn. nr. A14: Normalsnit, 4-etg. blokke 1:20 Tegn. nr. A18: Garager og sikringsrum, normalsnit 1:20 Etape 4-5: (blok J-K-L-M) Tegn. nr. A1: Stueplan, blok J + vaskeri 1:100 Tegn. nr. A3: Facade, øst, blok J 1:100 Tegn. nr. A5: Gavle og snit, blok L 1:100

7 Afd. 4, Mølleparken Side INDLEDNING Denne byggetekniske rapport omfatter afdeling 4, Mølleparken, som er ejet og administreret af: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej Frederikshavn. Den samlede afdeling rummer i alt 697 boliger, bygget i 13 afsnit. Opført i perioden Nærværende rapport omfatter kun de 8 etageboligblokke på Pr. Dreslersvej, de 2-plans rækkehuse på Pr. Dreslersvej samt de 1-plans rækkehuse på Elius Andersens Vej. Desuden alle garager på Pr. Dreslersvej. Afdelingen er beliggende i området Lille Bangsbo, i den sydlige del af Frederikshavn i området ved Pr. Dreslersvej, Elius Andersens Vej og Bangsbovej med ca. 2,5 km til centrum. Lokaliseret på det flade areal lige øst for Fylleled Skov. G E M L H F D A K J C B Foto 01 Beliggenhedsplan for den aktuelle del af afd. 4, centreret om Pr. Dreslersvej og omkranset af L.P. Houmøllersvej, Elius Andersens Vej, og Bangsbovej. Kilde: Google Earth.

8 Afd. 4, Mølleparken Side 7 Afdelingens aktuelle blokke og rækkehuse er tegnet af arkitekterne Blennum, Gjøderum & Jørgensen, Frederikshavn, havearkitekt E. Walbjørn Christensen, Holstebro, samt ingeniørfirmaerne Wilchen og Wulff (bærende konstruktioner), Århus samt Preben C. Wistisen (tekniske anlæg), Frederikshavn. De nyere tagboliger i blok B og C fra 1987 er tegnet af arkitekterne Jørgen & Lasse Andersen, Frederikshavn med ingeniør Thorben Kienitz, Sæby. Samme rådgiverkonstellation forestod de nye sadeltage på blokkene og rækkehusene, som er udført over en længere årrække.

9 Afd. 4, Mølleparken Side GRUNDLAG: Grundlaget for den byggetekniske rapport er det oprindelige tegningsmateriale samt fagbeskrivelser. Det vil sige: Plantegninger Snittegninger Facadetegninger Diverse kloak- og afløbstegninger Diverse VVS- og EL tegninger. Rapporten er i øvrigt baseret på besigtigelser i afdelingen, primært udført i august-november Følgende lejligheder er indvendig gennemgået: Elius Andersensvej 7, rækkehus, blok D (etape 2) Pr. Dreslersvej 12, 1.tv, etagebolig, blok F (etape 2) Pr. Dreslersvej 19, rækkehus i 2 etager, blok A (etape 1) Pr. Dreslersvej 23, st., etagebolig, blok B (etape 1) Pr. Dreslersvej 31, 4.tv, tagbolig, blok B (etape 1) Pr. Dreslersvej 50, 3.th, etagebolig, blok M (etape 5) Pr. Dreslersvej 60, 2.th, etagebolig, blok M (etape 5) Pr. Dreslersvej 61, 2tv, etagebolig, blok C (etape 1) Pr. Dreslersvej 65, st.tv, etagebolig, blok J (etape 4). Udv. facader og gavle er besigtiget og destruktiv undersøgt i næsten alle blokke, mens teknikkanaler er besigtiget i blokkene B (etape 1), F (etape 2) og J (etape 4). Foto 02 Hovedindkørslen til området ved Pr. Dreslersvej.

10 Afd. 4, Mølleparken Side FORMÅL: Formålet med registreringerne og udarbejdelsen af denne byggetekniske rapport er at give Vesterport et overblik over den almene tilstand i afdelingen. Der gives en beskrivelse af de bestående konstruktioner, installationer og udearealer og vi forsøger at fastlægge årsager til skaders opståen og kommer med forslag til afhjælpninger. Den aktuelle del af afdelingen er, som allerede nævnt, opført fra ca og rummer derfor nu, mere end 50 år efter, en række byggetekniske konstruktioner og installationer, som i dag må betegnes som utidssvarende. Afdelingen har ønsket, at det fastlægges i hvilket omfang, der er behov for en fysisk opretning, således at de daglige gener i afdelingen og konkurrenceevnen opretholdes og forbedres i lokalområdet og således at lejetab og tomgangsboliger undgås. Endelig har man et stort ønske om i afdelingen fremover at kunne tilbyde tilgængelige boliger til de ældre og gangbesværede, som gerne vil forblive i området, men hvor fysikken sætter sine begrænsninger. Foto 03 Pr. Dreslersvej mellem børnehaven Bølgen til højre og blok A (1 etape) til venstre.

11 Afd. 4, Mølleparken Side EJENDOMMENS HOVEDDATA: Afdelingens hoveddata er som følger: (kun de aktuelle adresser er angivet) Matr. nr.: 1 gs, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Postadresser: Pr. Dreslersvej 1-87 og 2-60, Elius Andersens Vej 1-23, Frederikshavn Ejendomsnr.: Kommunekode: 813 Boligorganisationskode: 0207 Grundareal i alt: m 2 Bebygget areal: m 2 Bygningsareal: m 2 Boligareal: m 2 I alt boliger: 454 stk. Erhverv: m 2 (børnehave, Brugs og selskabslokale) Småbygninger: 395 m 2 (garager, vaskerier, cykelskure, m.v.) Ejd.værdi 2008: kr ,- Grundværdi 2008: kr ,- Centrum Afdeling 4 Foto 04 Luftfotos af afdelingens placering i den sydlige del af byen. Kilde: Google Earth.

12 Afd. 4, Mølleparken Side 11 Den aktuelle del af afdelingen består af i alt 454 boliger, opført i forskellige afsnit, som kronologisk angivet herunder: Etape 1 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: A Provst Dreslersvej 1-19 Rækkehuse i 2 etager B Provst Dreslersvej Rækkehuse i 2 etager B Provst Dreslersvej Etageboliger C Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 2 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: D Elius Andersensvej 1-7 Rækkehuse E Elius Andersensvej 9-15 Rækkehuse F Provst Dreslersvej 6-16 Etageboliger garager Etape 3 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: G Elius Andersensvej Rækkehuse H Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 4 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: J Provst Dreslersvej Etageboliger K Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 5 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: L Provst Dreslersvej Etageboliger M Provst Dreslersvej Etageboliger garager Etape 7 Blok: Adresse: Type: Antal: Opført: B Provst Dreslersvej Tagboliger (5. niveau) C Provst Dreslersvej Tagboliger (5. niveau) Samlet lejlighedsfordeling: 1-rums boliger (alle parterre) 40 stk. (8,9%) 1-rums m. alkove (tagboliger B+C) 12 stk. (2,6%) 2-rums boliger 90 stk. (19,8%) 3-rums boliger 139 stk. (30,6%) 4-rums boliger 161 stk. (35,5%) 5-rums boliger 12 stk. (2,6%) I alt: 454 stk. (100,0%)

13 Afd. 4, Mølleparken Side 12 Derudover en lang række udhuse, garager, vaskerier, cykel- og barnevognsrum, m.v. Som en del af afd. 4, men udenfor denne tilstandsrapports regi, ligger: Dagli brugsen fra 1959, beliggende L. P. Houmøllersvej Gildesal fra 1959, beliggende Provst Dreslersvej 2. Børnehaven Bølgen fra 1959, beliggende Provst Dreslersvej 4. Etape 6, 140 etageboliger fra 1971, beliggende Bangsbovej Tæt/lave familieboliger fra 1996, 73 stk., beliggende L. P. Houmøllersvej. Tæt/lave ældreboliger fra 2002, 30 stk. beliggende Bangsbovej.

14 Afd. 4, Mølleparken Side 13 Tidligere forbedringer og ombygninger: Siden afdelingen er opført i perioden er der, ud over de normale vedligeholdelsesarbejder, gennemført følgende større arbejder, hvoraf de vigtigste er: : Nye tage 2-plans rækkehus, blok A : Nye tage og tagboliger blok B og C : Nye PVC-vinduer i blok B og C : Betonrenovering af altaner + nye altanværn, blok B og C : Nye tage 1-plans rækkehuse, blok D, E og G : Etablering af overdækninger v. hovedindgange ved blok B og C Ca. 1988: Udv. efterisolering af gavle/delgavle med isolering og Steniplader. Ca. 1990: Partielle omfugninger af facader Ca. 1992: Nye PVC-vinduer i blok H, J, K, L og M Ca. 1992: Betonrenovering af altaner + nye altanværn, blok H, J, K, L og M Ca. 1993: Renovering og ombygning af varmecentral Ca. 1995: Nye sadeltage blok F og H Ca. 1995: Nye PVC-vinduer i blok F Ca. 1995: Betonrenovering af altaner + nye altanværn, blok F Ca. 1996: Nye sadeltage blok J Ca. 1997: Nye sadeltage blok K Ca. 1998: Nye sadeltage blok L Udskiftning af garageporte : Etablering af Molokker til fælles affaldshåndtering : Nye PVC vinduer i 2-plans rækkehuse A og B 2005: Nye hoveddøre i 2-plans rækkehuse 2007: Udskiftning af defekte tagplader i 1-plans rækkehuse D, E og G 2008: Nye sadeltage blok M 2008: Nye PVC vinduer i 1-plans rækkehuse D, E og G 2009: Udskiftning af defekte tagplader blok B og C (Byggeskadefonden). Desuden: Løbende renovering af udearealer i forbindelse med tagpåbygninger, herunder omlægninger af regnvandsledning, pga. de nye, udv. tagrender/nedløb.

15 Afd. 4, Mølleparken Side EKSIST. KONSTRUKTIONSOPBYGNING: Nedennævnte er hentet fra tegningsarkivet. Visse detaljer kan være ændret i forbindelse med udførelsen. Som følge af de lange intervaller mellem de enkelte bygningers opførelse vil der være visse variationer fra sted til sted Hovedkonstruktioner- og opbygning Afdelingen indeholder traditionelle etageblokke i 4 niveauer samt 1- og 2- plans rækkehuse. Afdelingen er kendetegnet ved gulstens facader og de efterisolerede, Stenibeklædte gavle. Derudover er tagene på alle bygninger gennem årene ændret fra de oprindelige flade tage til nu at have sadeltage med stor taghældning, afvalmede gavle og rødlige eternitplader. Imellem bygningerne findes velplejede udearealer med garagelænger. Der findes ingen kældre under bygningerne med undtagelse af sikringsrum under garager. Nederste parterreetage i blokkene indeholder både boliger, dels ensidigt vendte, dels gennemgående, men også depotrum til de enkelte lejligheder samt cykel- og barnevognsrum. Fælles vaskerier samt andre cykel- og barnevognsrum er placeret i separate bygninger ved gavlene af de enkelte blokke. Foto 05 Blokke Pr. Dreslersvej (blok B, 1. etape). Forrest blokken, dernæst de 2-plan rækkehuse og bagerst cykelrum.

16 Afd. 4, Mølleparken Side 15 Foto 06 2-plan rækkehuse Pr. Dreslersvej 1-19 (blok A, 1. etape). Forrest ses vaskeri, dernæst de 2-plans rækkehuse og bagerst cykelrum. Foto 07 Eksempel på de 1-plans rækkehuse Elius Andersensvej (blok G, 3. etape). Forrest ses cykelrum.

17 Afd. 4, Mølleparken Side Fundering Området er i store træk fladt og bygningerne er normalfunderede. Dvs. fundamenter er insitu-støbte, typisk i cm bredde, ført til frostfri dybde. Der er udført installationskanaler i varierende størrelse under nederste etage. I etape 1-2 er der krybekælder under blokke og 2-plans rækkehuse Facader/gavle Generelt er facader i boliger 350 mm brede med ½-stens formur og bredstens bagmur med 75 mm hulmur. Hulmuren var oprindelig tom, men er nogle steder forsøgt efterisoleret med granulat. I parterre er facader 300 mm brede med ½-stens for- og bagmur uden isolering. Brystninger under vinduer er generelt 300 mm brede med ½-stens formur, 50 mm isolering og ½-stens porøse mangehulsten. Over vinduer er den bærende lukning udført med en central betonbjælke i 2 skifers højde udstøbt mod en ½-stens udv. formur, en indv. petring udført med de porøse mangehulsten samt et underliggende skifte af de porøse mangehulsten. Gavle er opbygget i 310 mm og i øvrigt på samme måde, men hulmuren er her oprindelig isoleret med 50 mm løs Rockwool. Der er foretaget 100 mm udv. efterisolering og beklædning med grå Steniplader Betonelementer Generelt: Der anvendes betonelementer til indv. etagedæk, udv. altandæk samt til gesimser langs tagkanten. I etape 1-2 er der anvendt dækelementer over krybekældre. Desuden er hovedtrapper udført som elementer. I blok L og M er der anvendt betonelementer til lejlighedsskel, gavle og mange og de indv. vægge Gulv/terrændæk Afsnit 1-2: Iflg. tegningsmaterialet er gulve opbygget med 6,3 mm kork udlagt direkte på de 180 mm betondækelementer. I parterre er terrændæk opbygget med 100 mm beton og 20 mm slidlag. Afsnit 3-4-5: Iflg. tegningsmaterialet er gulve opbygget med 6,3 mm kork udlagt på 20 mm slidlag, udlagt direkte på de 160 mm in situstøbte betondæk. I parterre er terrændæk opbygget tilsvarende med kork og slidlag, derunder 100 mm lecabeton, plastfolie og 200 mm tørt sand.

18 Afd. 4, Mølleparken Side Etageadskillelser Afsnit 1-2: Etageadskillelserne er 180 mm betonelementdæk. Dæk over sikringsrum er 200 mm insitu-støbt beton støbt mod træbetonplader. Afsnit 3-4-5: Etageadskillelserne er 160 mm jernbeton med pudsede undersider. Dæk over de udv. hovedindgange er udført tilsvarende, dog kun med 120 mm jernbeton. Derunder 100 cm Rockwool, Termopal-kraft og ¾ lister nederst Tag Afsnit 1-2: Tagene var oprindelig udført med 180 mm betontagdæk med 250 mm løs leca. Derpå 30 mm puds og øverst afsluttet med built-up tag. Senere er der rejst nye spær som sadeltage, afsluttet med brune bølgeeternitplader. Alle tage er afvalmede, taghældningen på valmene er lidt højere end taget i øvrigt. Taghældning og -form er forsøgt ensrettet, svarende til blokkene B-C, hvor der er tagboliger på 5. niveau. At man har valgt samme løsning i de resterende blokke forklares med at man så havde mulighed for her også at indrette tagboliger under de nye spær, når og hvis man ønskede det. Derudover fremstår afdelingen nogenlunde identisk udadtil. Der er zinktagrender og nedløb overalt. I forbindelse med de nye tage er betonsterne beklædt med en Eternitplade uden extra isolering. Dermed opnås et udhæng på ca. 300 mm. Der er efterisoleret på tagene med yderligere ca. 200 mm. Der er samtidig etableret nye gangbroer i ca cm bredde. Adgang til tagrum i blokke sker fra aflåselig loftslem m. stige i opgange. I 1-plans rækkehuse sker det fra lem i entrè og i 2-plans rækkehuse sker det fra højtsiddende udv. lem i gavl. Afsnit 3-4-5: Tagene var oprindelig udført med 120 mm jernbeton med 75 mm Rockwool ovenpå. Derefter opklodsning og 75 mm træbeton, afsluttet øverst med built-up tag. Også her er der senere rejst nye spær som sadeltage, afsluttet med brune bølgeeternitplader. Alle tage er afvalmede, taghældningen på valmene er lidt højere end taget i øvrigt. Der er zinktagrender og nedløb overalt Vinduer/døre De fleste steder sidder nyere, hvide pvc-vinduer fra Primo, Hobro. Sålbænke er de oprindelige betonsålbænke, som er indmuret i enderne. Der er fuget med elastiske fuger undtaget i rækkehusene, som er fugebånd.

19 Afd. 4, Mølleparken Side Baderum Baderummene fremstår generelt som ved opførelsen, bortset fra mindre reparationsarbejder. De er udført med terrazzo på gulvene. I blok L og M dog med mosaikstifter. Væggene er beklædt med hvide 15x15 cm fliser til 150 cm højde. I blok L og M dog oprindelig Perstorp laminat på væggene. Der er de fleste steder bruseniche og radiatorvarme Køkkener De oprindelige køkkener er opbygget på stedet og har finerede og/eller malede trælåger. Køkkenerne er imidlertid for en stor dels vedkommende udskiftet til mere moderne elementkøkkener med forskellig udformning. Der er emhætte i de nyere køkkener. Der er opsat fliser over køkkenbord og der er kork- eller vinylgulv Garager Lukkede garager er placeret rundt i afdelingen som sammenhængende garagerækker. Nogle steder lavet i 3 længer, andre steder blot som én række. Garagerne er opmuret i hele sten udvendig og ½-sten som skillevægge. Garagerne er forsynet med aflåselige vippeporte. Under de fleste garager er der kælder med adgang via udv. kældertrapper i gavlene. Kældrene anvendes til div. oplagring, men er desværre, for de flestes vedkommende, meget fugtige, nogle endda direkte våde/oversvømmede. Tage er mm jernbeton med tagpap Udearealer Området er centreret om Pr. Dreslersvej, der fungerer som stikvej til alle boliger, bortset fra rækkehusene på Elius Andersens Vej. Vejen fungerer som en asfalteret stillevej med fortov i den ene side. Der er p-pladser ved de enkelte blokke til begge sider. P-pladserne er udført med græsarmeringssten og vejen er ligeledes asfalteret. Længst mod nordvest ligger en indhegnet multibane og ligeledes mod vest har man en boldbane på græsarealet samt en indhegnet, stor hoppepude. Der er legepladser fordelt rundt i hele afdelingen. Hvor man har parterreboliger er der udgang direkte til haven. Nogle steder er denne private have indhegnet andre steder ikke. Der er store græsarealer omkring alle blokke og foran blokkene har man varierende plante- eller grusbede. Foran blokkene er der flisebelægninger og cykelparkering. Husholdningsaffald samles i Molokker placeret nær indgangene. Papir/pap og glas samles i containere centralt placeret. Alle udearealer vedligeholdes af boligforeningen.

20 Afd. 4, Mølleparken Side TILSTANDSREGISTRERING: Helhedsindtryk Afdelingen fremtræder udadtil i pæn stand. Bortset fra murværksfacaderne er klimaskærmen tilpasset med nye pvcvinduer, ligesom tagene er ændret. Desuden er altanværnene ændret. Indvendig er der bortset fra nye køkkenelementer mange steder, ikke sket væsentlige ændringer siden opførelsen, der, med afsnit 1, startede mere end 51 år siden. Som i mange andre byer af tilsvarende størrelse har der også i Frederikshavn gennem de seneste år været et stort pres på de almene boligafdelinger. Nye, topmoderne boliger er opført og mange almene boliger er blevet omfattende renoveret. Andre almene boliger er nedrevet for at tilpasse markedssituationen. Alt sammen skaber det et stort pres i området og ingen kæde er som bekendt stærkere end det svageste led. Derfor kræver det at de ældre, almene boliger lever op til dagens krav om en moderne bolig. Såfremt dette ikke er tilfældet kan man forvente tiltagende udlejningsproblemer. Det er derfor af helt afgørende betydning, at alle boliger fremstår uden særlige byggetekniske problemer. Specielt indeklimaet har i disse dage stor fokus. Luftvejs-sygdomme forårsaget af mug/skimmel er noget mange kender til og i dag ikke vil acceptere. En del beboere i afdelingen har boet her i rigtig mange år. Efterhånden som alderen trykker og mobiliteten ikke længere er så god opstår behovet for tilgængelige boliger. Man ønsker derfor, at der i et vist antal opgange etableres elevatorer fra terræn til øverste niveau. Tilgængelighed betyder at man kan bevæge sig rundt i sin bolig i kørestol eller med rollator. F.eks. må der ikke være lodrette spring på mere end 25 mm nogen steder, ligesom baderum, køkkener og altaner skal tilpasses med venderadier på min. Ø150 cm. Og alle døråbninger skal være min. 9M.

21 Afd. 4, Mølleparken Side Afdelingens umiddelbare problemer På basis af de udførte registreringer kan det konstateres, at følgende byggetekniske hovedområder bør have særlig fokus: 1. Facader Manglende isolering medfører generelle kuldebroer omkring vinduesog dørfalse. Mugproblemer i hjørne ved loft/stue/altan. Revnedannelser i murhjørner lodret under altaner. Revnedannelser lodret ved bygningsspring. Revnedannelser i tegloverliggere. 2. Tag Defekte tagplader. Problem med manglende isolering af sternelementer i f. m. tagetablering (bortset fra blok M). Dårlig tilgængelighed til tagrum over 2-plans rækkehuse. 3. Vinduer/døre Begyndende nedbrud af elastiske fuger. 4. Parterre, terrændæk og sokler Mange beboere føler trækgener fra gulvene, pga. dårlig eller ingen isolering. I blok A, B, C og F findes krybekælder ellers terrændæk. Teknikkanal uden støbt bund og med dårlig tilgængelighed. 5. Garager, cykelrum og vaskerier Nedbrud i murede facader. Omfattende betonskader i sternelementer. Fugt, vand eller oversvømmelse i kældre under garager. Slidtage i tagpap 6. Betonelementer Begyndende nedbrud i altandæk. 7. VVS-installationer Pumperum bør ombygges således at bruger kan følge forbruget på de enkelte anlæg. Konstanttryk pumper bør udskiftes. Rørinstallationer for vand og varmeinstallationer bør udskiftes hurtigst muligt. Eks. installationer i pumperum bør monteres med lækagemelder indtil installationerne udskiftes. Temperaturen på varmt brugsvand bør reduceres til 55º C. Teknisk isolering på installationer i pumperum der genanvendes bør efterisoleres.

22 Afd. 4, Mølleparken Side 21 Emhætter i blokke bør udskiftes og tilsluttes central mekanisk udsugningsanlæg. Ved indeliggende badeværelser i boliger uden centraludsugningsanlæg bør monteres fugtstyret ventilator. Indvendige faldrør bør udskiftes. Renserør for faldrør bør flyttes således de er let tilgængelige. Bruseblandingsbatterier bør udskiftes til termostatbatterier. Adgang til varmekanaler er meget vanskelig 8. EL-installationer Fællestavler bør udskiftes for at opnå en forenklet overskuelighed og service. Etablering af jordelektrode til fællesinstallationerne 9. Baderum I blok L og M er der anvendt Perstorf plader i baderum fra gulv til loft, som medfører problemer. Baderum trænger generelt til modernisering. 10. Køkkener De ældste køkkener, som endnu ikke er udskiftet, trænger til en renovering. 11. Udearealer Flere opholdsarealer. Forbedring af terrasseartealer Opdatering i forbindelse med renovering. 12. Ombygning/tilgængelighed Man har et stort ønske om at etablere tilgængelige boliger, evt. kombineret med ombygning af små 1-rums boliger.

23 Afd. 4, Mølleparken Side Kældre og parterreetager Beskrivelse, kældre og parterreetager Alle blokke er normalfunderede. Blokkene er udformet uden egentlige kældre, men således at der er tilnærmelsesvis niveaufri adgang fra stien foran blokken og ind i nederste etage. Her findes både boliger samt pulter- og cykelrum. Foto 08 Pr. Dreslersvej 21 (blok B etape 1). Adgang stort set niveaufrit ind i parterren støbt gulv i niche. Døren til højre fører ind i cykelrum, hvorfra der er adgang til pulterrum. I parterrens venstre side findes en 2-rums bolig med køkken mod indgangsfacaden og opholdsrum mod altanfacaden. Foto 09 Pr. Dreslersvej 77 (blok K etape 4). Her er indgangsnichen flisebelagt i de første etaper er der støbt gulv.

24 Afd. 4, Mølleparken Side 23 Foto 10 Pr. Dreslersvej 67 (blok J etape 4). Opgang med dør til pulterrum i baggrunden. Fremme til højre ses dør til ensidig 1-rums bolig. Pulterrummene er lavet med traditionelle åbne tremmer af træ. Adgangen til pulterrummene sker enten fra cykelrum eller direkte fra opgangen. Sidstnævnte sker gennem en aflåselig trædør. Foto 11 Pr. Dreslersvej 69 (blok J etape 4). Adgang til cykelrum fra det fri. Der er mulighed for opladning af el-knallerter.

25 Afd. 4, Mølleparken Side 24 Under alle blokke og 2-plans rækkehuse er der etableret teknikkanaler i varierende dimension. Dette gælder dog ikke de 1-plans rækkehuse. I etape 1 og 2 er der en krybekælder under blokke og 2-plans rækkehuse med varierende højde. Over krybekælderen er der udlagt dækelementer uden isolering, mens bunden blot fremstår som råjord! I etape 3, 4 og 5 er der ikke krybekælder, men teknikkanalen er også her udført uden fast bund, ligesom der er udført små tværgående rørkanaler nogle steder. Midt i teknikkanalen er der etableret en lille drænkasse med skærver, såfremt der skulle forekomme vand. Adgang til kanal via brønddæksel. Foto 12 Pr. Dreslersvej (etape 1 - blok B). Teknikkanal uden fast bund. Foto 13 Pr. Dreslersvej 6-16 (etape 2 - blok F). Teknikkanal uden fast bund.

26 Afd. 4, Mølleparken Side 25 Foto 14 Pr. Dreslersvej (etape 3 - blok J). Teknikkanal uden støbt bund. Der er meget fugtigt og klamt (dårlig lugt) i de fleste kanaler. Foto 15 Pr. Dreslersvej (etape 3 - blok J). De tværgående fordelingsrør er lagt i en lille, helt utilgængelig kanal.

27 Afd. 4, Mølleparken Side 26 Gulvene i parterre er de fleste steder 100 mm beton med 20 mm slidlag. I trappeopgang er såvel gulv som reposer og trin afsluttet med en terrazzobelægning. Tegningsudsnit 1 Etape 1-2 blokke krybekælder ingen isolering. Tegningsudsnit 2 Etape 1-2 blokke teknikkanal ud for nederste trappe Registreret tilstand, kældre og parterreetager Der er ikke konstataret nogen skader i form af revner o.l. i soklerne. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at der i etape 1-2 med krybekældre under blokke og 2-plans rækkehuse, ikke er nogen isolering overhovedet, så hvis beboerne føler kuldegener nedefra er det ikke mærkeligt. Eneste isolering kommer fra korkgulvet, der er udlagt direklte på de 180 mm tykke dækelementer.

28 Afd. 4, Mølleparken Side 27 I teknikkanalerne er der ikke støbt bund. De besigtigede steder sås ingen vandproblemer, derimod bemærkede man alle steder en ram lugt af fugt og tung luft. Man ser løs og afskallende slidlag ved nogle hovedindgangsnicher (etape 1-2). Tegningsudsnit 3 Etape 3 terrændæk isolering med lecabeton. Tegningsudsnit 4 Etape 3 teknikkanal stadig ingen fast bund nedenfor trappe. I kældre/teknikkanal under flere af blokkene er der massive rotteproblemer, formentlig er klimaet på stedet behageligt for ophold. Der er naturligvis flere eksempler på, at rotterne ikke kun færdes under gulvet, men også æder sig vej op i boligerne.

29 Afd. 4, Mølleparken Side Konklusion, kældre og parterreetager De uisolerede krybekælderdæk i blok 1-2 lever langt fra op til tiden krav, samtidig med at de skaber gener i form af fodkulde. Det samme kan siges om teknikkanalerne generelt. De er i blok 1-2 udført med lav højde, mens den er lidt bedre i de nyere blokke. Men da tilgængeligheden til teknikkanalerne generelt er ringe, samtidig med at man i dag ikke lovligt kan arbejde i nogen af kanalerne (AT-regler) bør alle rør placeres andet steds, hvortil adgangen er lettere. Det kunne f.eks. være under loftet i parterren. Resultatet ville være inspicerbare rør, som er lette at komme til. Endelig har man problemet med rotter. På denne baggrund ville det være at foretrække helt at nedlægge teknikkanalen, opfylde den og ændre hele gulvkonstruktionen i parterreboligerne med bedre isolering og gulvvarme. Defekte slidlag ved indgangsnicher skal udbedres ved behugning og udlægning af nyt slidlag. Det er dog kun i etape 1-2 at der findes slidlag øvrige steder er der anvendt fortovsfliser.

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand Udarbejdet for: Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Undersøgelsessted: Afd. 6, Holmstrup, Brabrand Dato for undersøgelse 23.02.2011

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere