Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 Dokumentnr R-01 Version 2 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JASB EBE EBE

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 11 Formål 2 12 Datagrundlag 3 2 Varmegrundlag 4 21 Befolkningstal 4 22 Nuværende varmebehov 5 23 Fremtidigt varmebehov 14 3 Varmeforsyning Varmeproduktions- og forsyningsselskaber Fjernvarme- og naturgasnet Fjernvarmeproduktion Blokvarmeproduktion Lokale resurser Brændselsforbrug og CO 2 -udledning 45 4 Eksisterende varmeplaner Varmeplaner og områdeafgrænsninger Kommuneplan 52 5 Fremtidsperspektiver Varmebesparelser Varmeforsyning 56 6 Det videre forløb 61 7 Sammenfatning 62 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Metode for BBR-analyse Bilag 2: Metode for CO 2 -beregning Bilag 3: Eksisterende varmeplangrundlag

4 2 1 Baggrund og formål Frederikssund Kommune er varmeplanmyndighed, og det er kommunen, der skal godkende de projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg, som varmeproduktions- og forsyningsselskaber fremsætter 1 Kommunen kan bede produktions-/forsyningsselskaberne om at fremsætte givne projektforslag for kollektiv varmeforsyning og kan angive tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning Kommunen har således en central rolle i forhold til udformningen af den fremtidige varmeforsyning I varmeforsyningsplanlægningen er der tre overordnede hensyn, som skal afbalanceres: Økonomi, forsyningssikkerhed og miljø For at kommunen kan støttes i myndighedsbehandlingen og kan sikre en hensigtsmæssig udvikling på varmeforsyningsområdet, er det vigtigt, at kommunen udarbejder en strategi for varmeforsyningen En varmeforsyningsstrategi angiver kommunens målsætninger og retningslinjer for den fremtidige varmeforsyning og udformes i tæt dialog med varmeproduktions- og forsyningsselskaberne i kommunen Frederikssund Kommune påbegyndte i februar 2010 et projekt vedrørende udarbejdelse af en samlet varmeforsyningsstrategi for kommunen I denne statusrapport gennemgås den nuværende varmeforsyningssituation Med baggrund heri skitseres fremtidsperspektiverne for varmeforsyningen i kommunen 11 Formål Det overordnede formål med projektet er at etablere et grundlag for, at Frederikssund Kommune kan administrere i forhold til varmeforsyningsloven I rapporten analyseres den nuværende varmeforsyningssituation for Frederikssund Kommune, og fremtidsperspektiverne skitseres Formålet med gennemgangen er: At danne overblik over den tidligere planlægning på området 1 I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr 1295 af 13/12/2005)

5 3 At skabe et grundlag for fremtidige beslutninger inden for varmeplanlægning At støtte kommunen i myndighedsbehandling inden for varmeforsyningsområdet At danne basis for overvejelser omkring fremtidsperspektiverne for kommunens varmeforsyning At etablere et grundlag for dialog mellem kommuneplanlæggere, politikere samt fjernvarmeforsyningsselskaber og andre interessenter omkring den fremtidige varmeforsyning i kommunen At udgøre et fundament for opstilling og opfyldelse af kommunens målsætninger inden for varmeforsyningsområdet 12 Datagrundlag Gennemgangen af varmeforsyningssituationen er baseret på følgende tilgængelige data: Delvarmeplaner for de gamle kommuner, der i dag hører under Frederikssund Kommune Regionale data og geografiske kort fra kommunen samt fra Energistyrelsen Kort over fjernvarme- og naturgasnettene i kommunen Udtræk af data fra BBR fordelt på byer, som er anvendt til beregning af varmebehov fordelt på forskellige opvarmningsformer Oplysninger vedrørende nuværende og fremtidige forsyningsforhold indsamlet på afholdte møder med fjernvarmeforsyningsselskaber Anlægsdata for kollektive varmeforsyningsanlæg mv modtaget fra fjernvarmeselskaberne i kommunen på de afholdte møder Data for varmeproduktion og nettab for kollektive varmeforsyningsanlæg samt data for naturgasforbrug fordelt på veje i kommunen

6 4 2 Varmegrundlag I dette kapitel gennemgås det nuværende og fremtidige varmegrundlag i Frederikssund Kommune, fordelt geografisk og på opvarmningsformer 21 Befolkningstal Det samlede indbyggertal for Frederikssund Kommune samt for de største byer i kommunen er angivet i Tabel 21 Som det ses, bor omkring 70 % af indbyggere i kommunens 5 største byer I alt omkring 87 % af befolkningen i kommunen bor i byer med mere end 200 indbyggere Tabel 21 Indbyggerstatistik for Frederikssund Kommune for de større byer i kommunen Sommerhusområder er markeret med '(SOM)' By Befolkningstal 2010* Andel Frederikssund % Slangerup ,2 % Jægerspris ,2 % Skibby ,1 % Kulhuse (SOM) 933 2,1 % Skuldelev 893 2,0 % Gerlev 788 1,8 % Store Rørbæk 577 1,3 % Over Dråby Strand (SOM) 454 1,0 % Vellerup (delvist SOM) 443 1,0 % Kyndby Huse 359 0,8 % Dalby 315 0,7 % Jørlunde 305 0,7 % Sønderby (delvist SOM) 299 0,7 % Kyndby 267 0,6 % Ferslev 259 0,6 % Landerslev 255 0,6 % Venslev 250 0,6 % Dalby Huse (SOM) 247 0,6 % Lyngerup 235 0,5 % Total for ovenstående byer ,1 % Resterende del af Kommune ,9 % Frederikssund kommune i alt ,0 % * Kilde: Danmarks Statistik, folketal pr 1 januar 2010 fordelt på byer (http://wwwstatistikbankendk/statbank5a/defaultasp?w=1280)

7 5 På Figur 21 er byzoner og sommerhusområder markeret på et kort over kommunen Kulhuse Figur 21 Kort over Frederikssund Kommune med markeringer omkring byzoner og sommerhusområder 22 Nuværende varmebehov I Frederikssund Kommune er der fjernvarmeforsyning i Frederikssund, Jægerspris og Skuldelev, mens en stor del af varmebehovet i Kyndby Huse dækkes med blokvarme Der er naturgasforsyning til individuel opvarmning i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Store Rørbæk samt en række mindre byer Endelig er kommunens sommerhusområder, samt en række mindre byer, uden kollektiv varmeforsyning Et oversigtskort over fjernvarme-, blokvarme- og naturgasforsynede byområder er vist i Figur 22

8 6 Figur 22 Oversigtskort over kollektiv varmeforsyning i Frederikssund Kommune 221 Fjernvarmebehov De nuværende fjernvarmebehov i kommunen er præsenteret i Tabel 22 Varmebehovet er opgjort ud fra forsyningsselskabernes oplyste varmeproduktion an net (bruttovarmebehov) og fjernvarmesalg an forbruger for 2008/2009 eller 2009, afhængigt af tilgængelige data

9 7 Tabel 22 Fjernvarmebehov i Frederikssund Kommune 2008/2009 By Bruttovarmebehov (MWh/år an net) Varmesalg (MWh/år an forbruger) Målt Normalår* Målt Normalår* Andel af kommunens fjernvarmesalg i et normalår Nettab i et normalår Frederikssund (2009) % 27 % Jægerspris (2008/2009) % 30 % Skuldelev (2008/2009) % 27 % Total % 28 % *Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt Det fremgår, at den største andel af kommunens nuværende fjernvarmebehov er i Frederikssund, mens Jægerspris og Skuldelev bidrager med henholdsvis 30 % og 6 % af fjernvarmebehovet 222 Blokvarmebehov En oversigt over Frederikssund Kommunes nuværende blokvarmebehov er vist i Tabel 23 Varmebehovet er opgjort ud fra oplysninger om blokvarmecentralers produktion i 2008 eller 2009, såfremt disse foreligger Alternativt er behovet analyseret ud fra data fra BBR 2 Tabel 23 Blokvarmebehov for Frederikssund Kommune opgjort for et normalår By Antal blokvarmecentraler Varmesalg an forbruger i et normalår (MWh/år) Frederikssund (BBR-analyse) % Slangerup (2009/BBR-analyse) % Jægerspris (BBR-analyse) % Skibby (BBR-analyse) % Kyndby Huse (2008) % Venslev (BBR-analyse) % Total % Øvrige byer (BBR-analyse) Vides ikke Andel af kommunens blokvarmesalg i et normalår *Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt **BBR-analysen har lokaliseret et blokvarmebehov udenfor byerne Dette er ikke undersøgt nærmere 2 Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger Oplysningerne i BBR dækker bla areal, beliggenhed, anvendelse og type af opvarmning

10 8 Som det ses, udgør blokvarmebehovene i Slangerup og Frederikssund den største andel af kommunens samlede blokvarmebehov Det er ikke entydigt, hvor grænsen mellem blokvarme og fjernvarme befinder sig De store blokvarmesystemer i kommunen er kategoriseret som blokvarme, fordi der er tale om et endeligt antal tilsluttede brugere, og fordi de i de eksisterende varmeplaner er kategoriseret som blokvarme Blokvarmeproduktionen er i Kyndby Huse baseret på olie (varmen produceres på Kyndbyværket), mens den i Jægerspris er baseret på træflis For de øvrige blokvarmecentraler er det forudsat, at de er baseret på naturgas, eftersom de er placeret i naturgasområder 223 Naturgasbehov En opgørelse af naturgasbehovet i Frederikssund Kommune er angivet i Tabel 24 Naturgasbehovet er opgjort ud fra oplysninger fra forsyningsselskaber eller analyser baseret på BBR-data Grundet uoverensstemmelser mellem data fra forsyningsselskaber og BBR-analyser er der på enkelte punkter foretaget korrektion af opgørelsens resultat Opgørelsen dækker hele kommunen og er udspecificeret for byer med byzone og kollektivt forsynede byer Tabel 24 Naturgasbehov for Frederikssund Kommune opgjort for et normalår By Bruttonaturgasbehov i et normalår (MWh/år)* Andel af kommunens naturgasbehov Fjernvarme, kraftvarme og blokvarme** (oplyst af fjv-selskaber) Proces-varme (estimeret) Rumvarme og varmt brugsvand*** (BBR-data) Total (oplyst af naturgasselskab) Frederikssund ,0 % Slangerup ,8 % Jægerspris**** ,6 % Skibby ,3 % Skuldelev ,4 % Gerlev ,0 % Store Rørbæk ,6 % Kyndby Huse ,0 % Dalby ,4 % Sønderby ,0 % Jørlunde ,9 % Ferslev ,1 % Landerslev ,0 % Kyndby ,2 %

11 9 Lyngerup ,2 % Venslev ,7 % Resten af kommunen ,8 % Total % *Oplysninger fra fjernvarme- og naturgasselskaber er graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt **Det forudsættes, at blokvarme i naturgasområder er baseret på naturgas, har et nettab på 30 % og en kedelvirkningsgrad på 90 % ***En varmevirkningsgrad på 90 % for naturgasfyr/-kedler er forudsat ****Kraftvarmeværket i Jægerspris forsyner Jægerspris, Gerlev og Landerslev Af tabellen ses, at kommunens tre største byer samlet set står for omkring 90 % af naturgasbehovet Ligeledes ses det, at kommunens samlede naturgasbehov til henholdsvis procesvarme samt rumvarme og varmt brugsvand er i samme størrelsesorden Frederikssund skiller sig ud ved at have en stor andel procesvarme, hvilket i høj grad skyldes Haldor Topsøes fabrik, som har et stort naturgasbehov Byerne Jægerspris og Skuldelev er specielle, i og med at kraftvarmeværkerne i disse byer er de eneste, der forsynes med naturgas og dermed udgør hele naturgasforbruget I opgørelsen af kommunens varmebehov fordelt på fjernvarme, naturgas og individuel opvarmning indgår alene naturgasforbruget til rumvarme og varmt brugsvand Naturgasforbruget til fjernvarme, kraftvarme og blokvarme indgår som en del af brændselsforbruget til fjernvarme- og blokvarmeforsyningen 224 Varmebehov fordelt på byer og opvarmningsformer Der er foretaget BBR-udtræk for bolig- og erhvervsarealer (m 2 ) for forskellige bygningstyper 3 med givne varmeinstallationer og opførelsesår Ved hjælp af med nøgletal for varmebehovet for hver af de givne bygningstyper (kwh/m 2 ) samt 7 forskellige grupperinger af opførelsesår er varmebehovets fordeling på opvarmningsformer beregnet Metoden er nærmere beskrevet i Bilag 1 Beregningen dækker varme til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand Beregningen er foretaget for hele Frederikssund Kommune og er udspecificeret for byer med byzone og kollektivt forsynede byer i kommunen Oplysningerne fra forsyningsselskaberne stemmer ikke altid overens med resultaterne fra analyse af BBR-data - blandt andet på grund af usikkerheder i data fra BBR 3 Feks parcelhuse / række-, kæde og dobbelthuse / etageboligbebyggelse / kontor, handel, lager, offentlig administration

12 10 Beregningerne er korrigeret således, at fjernvarmebehovet og dele af blokvarmebehovet stemmer overens med det af forsyningsselskaberne oplyste Ligeledes er varmebehovet baseret på naturgas i Store Rørbæk og Lyngerup nedjusteret, således at det stemmer overens med det af naturgasselskabet oplyste De resterende varmebehov er baseret på analyser af BBR-data De ud fra beregningerne estimerede varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer er vist i Tabel 25 Derudover er varmebehovet illustreret på de efterfølgende figurer Tabel 25 Varmebehov (rumvarme og varmt brugsvand) i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (MWh/år i et normalår) By Total Fjernvarme Blokvarme Naturgasfyr Oliefyr Elvarme Fastbrændselsfyr Anden* varmeinstallation Frederikssund Slangerup Jægerspris Skibby Skuldelev Gerlev Store Rørbæk Kyndby Huse Dalby Sønderby Jørlunde Ferslev Landerslev Kyndby Lyngerup Venslev Resten af kommunen Frederikssund Kommune i alt % 21 % 4 % 31 % 23 % 14 % 1 % 6 % *Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lign), varmepumper, gasradiatorer og halm som opvarmningsmiddel

13 11 MWh/år Varmebehov for Frederikssund Kommune Anden varmeinstallation Fastbrændselsfyr Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Blokvarme Fjernvarme Figur 23 Varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (opgjort i MWh/år i et normalår) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Varmebehov for Frederikssund Kommune Anden varmeinstallation Fastbrændselsfyr Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Blokvarme Fjernvarme Figur 24 Varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (opgjort i % i et normalår)

14 12 Resten af kommunen, 25% Venslev, 1% Lyngerup, 1% Kyndby, 1% Landerslev, 1% Ferslev, 1% Jørlunde, 1% Sønderby, 1% Dalby, 1% Kyndby Huse, 1% Store Rørbæk, 1% Gerlev, 1% Skuldelev, 2% Skibby, 7% Frederikssund, 37% Jægerspris, 7% Slangerup, 13% Figur 25 Det samlede varmeforbrug i Frederikssund Kommune i et normalår fordelt på byer Det ses ud fra ovenstående figur, at de 5 byer med fjernvarme (Frederikssund, Jægerspris, Skuldelev, Gerlev og Landerslev) tilsammen dækker 48 % af kommunens samlede varmebehov De 10 byer med individuel naturgasforsyning (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Store Rørbæk, Dalby, Jørlunde, Ferslev, Kyndby, Lyngerup og Venslev) dækker tilsammen ca 65 % af det samlede varmebehov Ikke kollektivt forsynede byer, sommerhusområder og landdistrikter dækker samlet set omkring 24 % af Frederikssund Kommunes samlede varmebehov

15 13 Oliefyr 23% Elvarme 14% Fastbrændselsfyr 1% Anden varmeinstallation 6% Fjernvarme 21% Naturgasfyr 31% Blokvarme 4% Figur 26 Det samlede varmeforbrug i Frederikssund Kommune i et normalår fordelt på opvarmningsformer Som det ses af Figur 26 er naturgasfyr den dominerende opvarmningsform i Frederikssund Kommune, mens fjernvarme/blokvarme og oliefyr hver dækker ca en fjerdedel af opvarmningsbehovet Sammenlignes med landsgennemsnittet (se Figur 27) har Frederikssund Kommune en mindre andel af fjernvarme og en tilsvarende større andel af naturgasfyr og elvarme

16 14 Oliefyr 21% Elvarme 6% Anden varmeinstallation 4% Naturgasfyr 16% Fjernvarme 53% Figur 27 Det samlede varmeforbrug i Danmark i et normalår fordelt på opvarmningsformer 4 23 Fremtidigt varmebehov Den fremtidige udvikling af varmebehovet afhænger af en række faktorer, heriblandt: Forventede energibesparelser for nuværende byggeri Prognose for nybyggeri i kommunen 231 Forudsatte energibesparelser Der er en øget fokus på energibesparelser, og bla er forsyningsselskaberne i henhold til energispareaftalen med staten forpligtet til at dokumentere energibesparelser Energibesparelserne kan forekomme som besparelser i bygninger, men feks også ved konvertering fra naturgas til fjernvarme (såfremt fjernvarmen er kvotebelagt) eller ved etablering af kollektive vedvarende varmeproduktionsanlæg Generelt set foreligger der ikke hos de enkelte fjernvarmeselskaber nogen forventninger til omfang af energibesparelser Det forudsættes ved beregning af fremtidigt varmebehov, at der årligt spares 1 % på varmebehovet til rumopvarmning og varmt brugsvand Frederikssund kommune har inden for det seneste år sat fokus på energiforbrug og energibesparelser i de kommunale bygninger Kommunen har i 2010 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og dette indebærer en forpligtelse til at reducere CO 2 -udslippet med minimum to procent om 4 Varmeplan Danmark, Bilagsrapport, Dansk Fjernvarme, oktober 2008

17 15 året Kommunen har i den forbindelse iværksat nogle konkrete initiativer, der beskrives nærmere i rapportens afsnit Prognose for nybyggeri Det forventede boligbyggeri frem til 2021 er opgjort i Tabel 26 Heraf fremgår det, at størstedelen af nybyggeriet vil ske i 4 største byer (Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby) Dertil forventes der over tid en massiv udbygning i forbindelse med realiseringen af Den Nye By ved Store Rørbæk syd for Frederikssund Det skal hertil bemærkes, at der for Den Nye By forventes yderligere ca 5400 nye boliger efter 2021, ligesom der udover boliger også vil indgå erhvervsbyggeri i området Det samlede forventede boligbyggeri for kommunen er illustreret i Figur 28 og Figur 29 Tabel 26 Forventet boligbyggeri for Frederikssund Kommune fordelt på by- og boligtype (antal boliger) By Tæt/lav by Parcel-/ familie boliger Etageboliger Seniorboliger Plejehjemsboliger Total Frederikssund Ny By st Rørbæk Slangerup Jægerspris Skibby Skuldelev Gerlev Dalby Jørlunde Lyngerup Resten af kommunen Kommunen i alt

18 16 Figur 28 Oversigtskort over planlagte udbygningsområder i Frederikssund Kommune 5 5 Kilde: Frederikssund Kommune - Kommuneplan

19 Prognose for boligbyggeri i Frederikssund Kommune Antal nybyggede boliger Plejehjemsboliger Seniorboliger Etageboliger Parcel/familieboliger Tæt/lav by Estimeret boligbyggeri Figur 29 Samlet forventet boligbyggeri for Frederikssund Kommune Samlet set forventes der de næste 11 år opført ca 2800 boliger, hvilket svarer til ca 20 % af det eksisterende antal opvarmede boliger i hele kommunen (ca jf BBR) 233 Prognose for varmebehov Ud fra de forudsatte energibesparelser samt prognosen for boligbyggeri er et fremtidigt varmebehov estimeret I Tabel 27 er forudsætningerne for beregning af det fremtidige opvarmningsbehov illustreret

20 18 Tabel 27 Forudsætninger for beregning af fremtidigt varmebehov for nybyggeri Nybyggeri Areal Varmebehov før 2012* Varmebehov efter 2011** Varmebesparelse pr år Varme behov i 2021 m 2 /bygning kwh/(m 2 *år) kwh/(m 2 *år) - MWh/år Eksisterende bygninger*** % Tæt/lav by % 4470 Parcel/familieboliger % 7160 Etageboliger % 2770 Seniorboliger % 136 Plejehjemsboliger % 173 Kontor/skoler/institutioner??? 1 %? Andre erhvervsbygninger??? 1 %? Total *Svarende til kravene i det nuværende bygningsreglement **Svarende til kravene til lavenergiklasse 1 ***Beregnet ud fra BBR-data Figur 210 viser, at på trods af den væsentlige forøgelse af boliger, vil det fremtidige varmebehov ikke stige Dette har to årsager: Nybyggeri efter 2011 bygges jf kommuneplanen som lavenergi klasse 1 bygninger Dette betyder, at varmebehovet fra fremtidige boliger er begrænset Der er forudsat en årlig besparelse på 1 % på varmebehovet Resultatet er, at kommunens samlede varmebehov i 2021 er reduceret med 7 %, på trods af at der forventes opført et stort antal boliger Det skal bemærkes at der ved beregning af fremtidigt varmebehov mangler data for nybyggeri inden for kontorer, skoler, institutioner og andre erhvervsejendomme Det vurderes, at tilvejebringelsen af disse data ikke vil ændre på det samlede billede af, at varmebehovet i kommunen ikke stiger

21 Prognose for varmebehov i Frederikssund Kommune MWh varmebehov Estimeret boligbyggeri Akkumuleret boligbyggeri Eksisterende bygningsmasse Figur 210 Udviklingen i Frederikssund Kommunes varmebehov fra 2010 til 2026

22 20 3 Varmeforsyning I dette kapitel beskrives de nuværende varmeproduktions- og forsyningsselskaber, fjernvarme- og naturgasnet, samt kollektive varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune Dertil skitseres kommunens anvendelse af overskudsvarme samt kommunens samlede brændselsforbrug 31 Varmeproduktions- og forsyningsselskaber HMN Naturgas I/S er naturgasforsyningsselskab i Frederikssund Kommune 6 En oversigt over fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Frederikssund Kommune er vist i Tabel 31 Ud for hvert produktionsselskab er det angivet, hvilke produktionsanlæg selskabet ejer Fjernvarmeproduktionsanlæggene og fjernvarmeforsyningen er beskrevet i afsnit 33 Tabel 31 Fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Frederikssund Kommune By Varmeforsyningsselskaber Varmeproduktions-selskaber Varmeproduktionsanlæg Frederikssund EON Varme Danmark ApS EON Produktion Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk (naturgas) Jægerspris, Gerlev, Landerslev Jægerspris Kraftvarme Amba Jægerspris Kraftvarme Amba Jægerspris kraftvarmeværk (naturgas og solvarme*) Skuldelev Skuldelev Energiselskab Amba Skuldelev Energiselskab Amba Skuldelev Kraftvarmeværk (naturgas) *Solvarmeanlægget idriftsættes i 2010 og indgår derfor ikke i opgørelser over årlig varmeproduktion En oversigt over boligselskaber og institutioner, som forsynes med blokvarme, er vist i Tabel 32 Blokvarmeforsyningen og produktionsanlæggene er nærmere beskrevet i afsnit 34 6 HMN Naturgas I/S blev etableret 1 januar 2010 ved en fusion mellem HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S og er et fælleskommunalt interessentskab ejet ligeligt af 57 kommuner i Hovedstadsområdet og i Midt- og Nordjylland

23 21 Tabel 32 Blokvarmeforsyning i Frederikssund Kommune By Boligselskab/institution Antal centraler Varmeproduktionsanlæg Frederikssund Frederikssund Andels Boligforening FAB 1 Naturgaskedler Boligselskabet Rosenvænget 1 Antaget naturgaskedler Frederikssund Boligselskab 1 Antaget naturgaskedler Kommunale skoler 2 Antaget naturgaskedler Kendes ikke 2 Antaget naturgaskedler Slangerup Jægerspris Slangerupgård (kommunale institutioner), Solgården Omsorgscenter, Danske Funktionærers Boligselskab smba og Administrationscenter Slangerup Slangerup almennyttige Andelsboligforening Kong Frederik d 7 Stiftelse (Jægerspris Slot) 1 Slangerup kraftvarmeværk, EON (naturgas) 1 Lokalt kraftvarmeværk, drives af EON (naturgas) 1 Fliskedel Skibby Boligselskabet af Antaget naturgaskedler Kendes ikke 3 Antaget naturgaskedler Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse 1 Kyndbyværket, DONG Energy (oliekedel) Venslev Kendes ikke 1 Antaget naturgaskedler Øvrige byer Kendes ikke Kendes ikke Antaget naturgaskedler 32 Fjernvarme- og naturgasnet I det følgende vises kort over fjernvarme- og naturgasnet i kollektivt forsynede områder i Frederikssund Kommune Kortene er dannet ud fra digitale optegnelser af forsyningsnet oplyst af kommunens fjernvarme- og naturgasselskaber Et oversigtskort over fjernvarmenettene i Frederikssund Kommune er vist i Figur 31 Som det ses, består fjernvarmenettene af tre adskilte forsyningsnet: et for Frederikssund, et for Skuldelev samt et, der dækker Jægerspris, Gerlev og Landerslev Et oversigtskort over naturgasnettene i Frederikssund Kommune er vist i Figur 32 Som det ses, er naturgasforsyningen sammenhængende i henholdsvis den vestlige del (Hornsherred) og den østlige del af kommunen, men de to dele er ikke sammenhængende Det ses også, at den nordlige del af naturgasnettet i Hornsherred passerer igennem Landerslev og forsyner kraftvarmeværket i det sydlige Jægerspris Der er således ikke individuel naturgasforsyning i disse to byer Det samme gør sig

24 22 gældende i Skuldelev, hvor der udelukkende er forsyning til kraftvarmeværket og ikke noget distributionsnet i selve byen Figur 31 Fjernvarmenet i Frederikssund Kommune

25 23 Figur 32 Naturgasnet i Frederikssund kommune 321 Frederikssund Figur 33 viser et kort over naturgas- og fjernvarmenet i Frederikssund By Som det ses, dækker naturgasnettet primært den sydlige og vestlige del af Frederikssund samt Græse Bakkeby i nord, mens fjernvarmenettet dækker en del af den nordlige del af byen

26 24 Figur 33 Fjernvarme- og naturgasnet i Frederikssund 322 Slangerup og Jørlunde Figur 34 viser et kort over naturgasnettet i Slangerup og Jørlunde Som det ses, dækker naturgasnettet hele Slangerup med undtagelse af enkelte områder, som primært er opvarmet med blokvarme eller elvarme I Jørlunde dækker naturgasnettet hele byen

27 25 Der er ikke fjernvarmenet i Slangerup og Jørlunde Figur 34 Naturgasnet og blokvarmenet (blokvarmenet ikke vist for bebyggelsen Øparken) i Slangerup og Jørlunde 323 Jægerspris, Landerslev og Gerlev Figur 35 viser et kort over de kollektive forsyningsnet i Jægerspris, Gerlev og Landerslev Som det ses, går naturgasforsyningen udelukkende op til Jægerspris Kraftvarmeværk og forsyner dermed ingen af byerne i området Fjernvarmenettet dækker store dele af Jægerspris og Gerlev og hele Landerslev

28 26 Figur 35 Fjernvarme- og naturgasnet i Jægerspris, Gerlev og Landerslev 324 Skibby Figur 36 viser et kort over naturgasnettet i Skibby Som det ses, dækker naturgasnettet hele Skibby Der er ikke fjernvarmenet i byen

29 27 Figur 36 Fjernvarme- og naturgasnet i Skibby 325 Skuldelev Figur 37 viser et kort over naturgasnettet i Skuldelev Som det ses, går naturgasforsyningen udelukkende til Skuldelev Kraftvarmeværk og forsyner dermed ikke andre brugere i byen Grundet manglende oplysninger indgår byens fjernvarmenet ikke på kortet Fjernvarmenettet dækker hele byen med undtagelse af Toftehøj og dele af Egevej 7 7 Skuldelev Energiselskab Amba

30 28 Figur 37 Naturgasnet i Skuldelev (fjernvarmenettet er ikke vist) 326 Store Rørbæk Figur 38 viser et kort over naturgasnettet i Store Rørbæk Som det ses, dækker naturgasnettet hele Store Rørbæk Der er ikke fjernvarmenet i byen

31 29 Figur 38 Fjernvarme- og naturgasnet i Store Rørbæk 327 Dalby og Lyngerup Figur 39 viser et kort over naturgasnet i Dalby og Lyngerup Som det ses, dækker naturgasnet begge byer Der er ikke fjernvarmenet i byerne

32 30 Figur 39 Fjernvarme- og naturgasnet i Dalby og Lyngerup 328 Ferslev, Kyndby og Venslev Figur 310 viser et kort over naturgasnet i Ferslev, Kyndby og Venslev Som det ses, er alle tre byer dækket af naturgasnet bortset fra enkelte områder i byerne, der ikke er dækket Der er ikke fjernvarmenet i byerne

33 31 Figur 310 Fjernvarme- og naturgasnet i Ferslev, Kyndby og Venslev 33 Fjernvarmeproduktion Et oversigtskort over større varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune er vist i Figur 311 Som det fremgår, er alle anlæg kraftvarmeanlæg Ud over de 3 i Tabel 31 listede anlæg er på kortet også vist Kyndbyværket, samt EON Varme Danmarks anlæg i Slangerup og Slangerup Almennyttige Andelsboligforenings anlæg i Slangerup Kyndbyværket er et centralt elværk,

34 32 der fungerer som nød- og reservelast, og som også forsyner Kyndby Huse med varme (blokvarme) De to anlæg i Slangerup er blokvarmecentraler Ud over de på kortet viste varmeproduktionsanlæg findes en række mindre blokvarmecentraler i bla Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Venslev (se afsnit 34) Figur 311 Større varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune Den samlede fjernvarmeproduktionskapacitet i Frederikssund Kommune er ca 52,3 MW varme Heraf findes den største del i Frederikssund (33,5 MW), den næststørste i Jægerspris (15 MW) og den tredjestørste del i Skuldelev (3,8 MW) Dette fremgår af Tabel 33, som viser en oversigt over fjernvarmeproduktionskapaciteten i kommunen

35 33 Tabel 33 Fjernvarmeproduktionskapacitet i Frederikssund Kommune (MW varme) By Kraftvarme Kedler Total Frederikssund 6,5 27,0 33,5 Jægerspris 7,0 8,0 15,0 Skuldelev 1,5 2,3 3,8 Total 15,0 37,3 52,3 I alle tre produktionsanlæg udgør kraftvarmeproduktion grundlasten, mens kedler anvendes som spids- og reservelast Fordelingen af den årlige fjernvarmeproduktion på kraftvarme- og kedelproduktion er vist i Figur Fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune MWh/år Frederikssund Jægerspris Skuldelev Kedler Kraftvarme Figur 312 Fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune i 2008/2009 fordelt på kraftvarme- og kedelproduktion (ab værk) Den nuværende fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune er udelukkende produceret på naturgas, og er dermed baseret på fossilt brændsel Tabel 34 opgør, hvor meget naturgas der forbruges på kraftvarmeværkerne Ses der på CO 2 -udledning, viser Tabel 34, at fjernvarmeproduktionens store andel af kraftvarme resulterer i negativ CO 2 -udledning Dette skyldes, at elproduktionen fortrænger anden elproduktion, som ellers hovedsageligt ville have været produceret på kondensværker fyret med kul (marginal elproduktion) Bilag beskriver metoden for CO 2 -opgørelsen nærmere

Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune

Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Varmeforsyningssituation for Vordingborg Kommune Statusnotat August 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata

Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata Frederik Nørgaard Hansen, Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 4. august 2014 1. Introduktion

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 07-12-2010 Dato: 24-11-2010 Sag nr.: KB 263 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Varmeplan for Skive Kommune

Varmeplan for Skive Kommune 0 Varmeplan for Skive Kommune FORSLAG 29. april 2013 Teknisk Forvaltning www.skive.dk Title: Varmeplan for Skive Kommune Udgiver: Teknisk Forvaltning Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson:

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

2 Oprindelige distrikter og områdeinddelinger

2 Oprindelige distrikter og områdeinddelinger MEMO TITEL Oplæg til fastlæggelse af energidistrikter, version 4 DATO 6. november 2012 TIL Marianne Kodahl, Daniel Matalon, (Fredensborg Kommune) KOPI Else Bernsen (COWI) FRA Jakob Stenby Lundsager (COWI)

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere