Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården."

Transkript

1 Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende dagsorden behandlet: 2015,043 Godkendelse af referat fra mødet den 17. februar 2015 Ilse Kyndesgaard meddelte at 1. juli i pkt. 2015,035, skal rettes til 1. juni. 2015,044 Meddelelser fremlagt i Klostergården Ingen 2015,045 Orientering fra Redaktionsudvalget Deadline for næste fælleskalender er den 15. april Det er vigtigt, at I medsender et foto/illustration til hver begivenhed af god kvalitet/opløsning. Tænk gerne i kreative løsninger. VIGTIG INFO, som jeg beder jer følge: Brødtekst til hvert arrangement skal bestå af max. 300 anslag (bogstaver) inkl. mellemrum Overskrift til hvert arrangement skal består af max 50 anslag (bogstaver) inkl. mellemrum. Ønskes to linjer (max. 100 anslag) til overskrift skal brødteksten reduceres med 75 anslag så den max består af 225 anslag. Dato til arrangementerne skrives ALTID således: Mandag d. 4. september kl (Ugedag med sort begyndelsesbogstav og ikke forkortet, lille d punktum, dato uden nul foran punktum, måned med liile begyndelsesbogstav og ikke forkortet, tidspunkt kl punktum tt.mm (time punktum minut). Fotos i digital form opløsning 300 DPI i minimum 1:1 størrelse (husk dato i filnavnet, så det korresponderer med arrangementet) Og skriv gerne længere tekster til René Høeg understreger at formalia til folderen skal overholdes så de kan godtages af grafikeren. 2015,046 Orientering om Bispevalget Afstemningsmaterialet vil blive udsendt pr. post til de stemmeberettigedes privatadresser den 15. april Hvis man ikke modtager afstemningsmaterialet, men mener, at man er berettiget til det, eller hvis man fejlagtigt modtager afstemningsmaterialet, skal man gøre indsigelser overfor valgbestyrelsen.

2 Bispevalg offentliggørelse af kandidater Valgbestyrelsen kan hermed oplyse, at der er modtaget to rettidigt anmeldte kandidater til valget. Valgbestyrelsen bekendtgør hermed, at der afholdes bispevalg i Århus Stift. Indsigelser kan sendes pr. mail til Stiftsadministrationen vil derefter forelægge indsigelserne for valgbestyrelsen til afgørelse. Indsigelser skal være modtaget senest den 22. april 2015 Kandidaterne er af valgbestyrelsen fundet valgbare og kan derfor opstilles til valget. Kandidaterne er som følger (anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn): Forstander Jens Maibom Pedersen Domprovst Henrik Wigh-Poulsen Valgbestyrelsen har udarbejdet en foreløbig valgliste over alle stemmeberettigede i stiftet. Valglisten uden adresser og kontrolnumre vedlægges, men kan også ses på stiftets hjemmeside Der gives derfor mulighed for at undersøge, om man er optaget på valglisten. Stillerlisterne bliver offentliggjort på hjemmesiden. Alt materialet vil desuden blive lagt på Den Digitale Arbejdsplads. Den foreløbige valgliste viser, at der p.t. er stemmeberettigede til bispevalget. Valgbestyrelsen vil sikre, at valglisten bliver suppleret med personer, der senest en uge før afstemningsmaterialet udsendes har opnået stemmeret, ligesom personer, som fejlagtigt er optaget på valglisten eller som siden udarbejdelsen af den foreløbige valgliste har mistet stemmeretten, slettes. Ved udsendelse af afstemningsmaterialet vil valgbestyrelsen beskrive proceduren for valget. Optælling af stemmesedler foretages af valgbestyrelsen den 7. maj 2015 kl og finder sted i Århus Bispegård, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C. Dørene vil blive åbnet kl. 9. Optællingen er offentlig, men pladshensyn kan dog gøre, at tilskuere kan blive afvist. Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til stiftskontorchef Jette Madsen på telefon , som er sekretær for valgbestyrelsen, eller til formand for valgbestyrelsen Poul Henning Bartholin Afstemningsmaterialet sendes til medlemmernes privatadresser d. 15. april. Jørn Bjørnskov (herefter JB) uddelte liste med stemmeberettigede fra Klosterkirken. I forbindelse med duel-mødet, d. 15/4 i Skanderborg, blev der talt at man skal melde sig til kordegnekontoret såfremt man car interesseret i samkørsel. 2015,047 Orientering om indbydelse til inspirations kursus I Horsens Provsti Under provstiets omfordelingspulje er der afsat midler til at mødes og styrke det gode kollegaskab på tværs for præster og menighedsråd. PU er i gang med at sætte et spændende program sammen og planlægge rammerne for dette. Det endelige indhold er endnu ikke på plads, men vi vil gerne allerede nu bede jer sætte kryds i kalenderen, så vi kan få mange med.

3 Deltagerkredsen bliver 3 medlemmer fra hvert menighedsråd og alle provstiets præster, og vi skal mødes på Hotel Park i Middelfart fra fredag den 23. oktober kl. 17 frem til søndag den 25. oktober,2015 hvor vi vil runde af med gudstjeneste og kirkekaffe, før vi drager hjemad igen. I mødet deltager JB, kirkeværge Eva Lausten og Hanne Rahn samt præsterne for hvem der er mødepligt Tilmeldingen, der er bindende, er senest 1. september 2015, hvorfor den videre planlægning kan foretages på menighedsrådsmødet i august. 2015,048 Kend mere til dine kolleger i menighedsrådet Anni Aagaard fortæller Udpegning af næste fortæller Anni Aagaard fortæller. Næste fortæller: Hans Abrahamsen 2015,049 Orientering om oprettelse af pastorater i Horsens Provsti JB havde modtaget et større antal slides og uddelte dem som var relevante for Klostersognet. Det første pastorat der oprettes er Tamdrup, Nim, Underup og Føvling. Hvilket skyldtes, at sognepræst Kirsten Høgh fratræder stillingen. Der er nogle sogne, som er noget utilfredse med sammenlægningen. Plan 4 der omfatter Klostersogn vil medføre et pastorat med ca sognebørn/borgere. Det er urealistisk, det er næsten et lille provsti hvilket vi har taget afstand fra. Oprettelse af pastorater vil medføre at præsterne frivillig skal samarbejde inden for grænserne af de nye pastorater. 2015,050 Drøftelse vedrørende udsendelse af aktivitetsfolder Kirkeblad/folder René Høeg oplyste, at hver gang kirkeblad/foldere udsendes, kommer det kommentarer fra borgere, der ikke er medlem af folkekirken og derfor ikke ønsker at modtage meddelelser fra folkekirken. Materiale fra kirkerne er imidlertid en del af folkeoplysningen, og kan derfor ikke uden videre fravælges. Der er dog en mulighed for at aktuelle borgere kan fritages for at modtage noget fra Klosterkirken, men Post Danmark tager 2050,- + moms i kvartalet, så det vil koste kirken ca ,- om året. René Høeg mener det er i orden at man - som man har gjort i Torsted - kan fravælge forsendelser fra kirken. Hvis menighedsrådet ønsker at fastholde den nuværende ordning, opfordrer René Høeg til at det indføjes i den standardskrivelse som udsendes ved klager. Menighedsrådet mener at denne løsning er for dyr, og at vi fortsætter som vi plejer. 2015,051 Drøftelse af forslag om brug af Facebookannoncer samt ansøgning om bevilling på kr. 5,000,00 årligt til dækning af annoncer Klosterkirken har fået en stor facebook-menighed. Både René Høeg og Hanne Henriksen poster ugentligt, og får fin respons. Begge har købt facebook-annoncer, bl.a. i forbindelse med nytårsgudstjenesten, og det har givet rigtig godt resultat, og stort fremmøde. Vi får meget kirkekommunikation for få penge. Vi kan næsten nå ud til borgere, når man giver ,- for en annonce.

4 René Høeg ønsker en bevilling på 5000,- til annoncer på facebook, svarende til et års forbrug. Det kræver et Visa Dankort at købe annoncer. Indtil videre har René Høeg og Hanne Henriksen haft udlæg på 1.500,00 JB nævner at kirketjenerne også ønsker et Dankort, i forbindelse med indkøb i de firmaer hvor vi ikke har konto. Det blev godkendt, at oprette to visa-dankort til brug ved annoncering på facebook-menighed på 5.000,00 og til kirketjenerne på 1.000,00 Samtidig blev det vedtaget at refundere præsternes udlæg Siden sidst Hanne Henriksen: Traditionen tro har Statsskolen afholdt elevkoncert i Klosterkirken. Der var rigtig mange fremmødte. Den nye scene blev afprøvet, og det gik godt. Eleverne hjalp med at rydde op, og med at demontere scenen. Kirketjenerne satte forfriskninger op, og overskuddet (ca. 1100,-) gik til Folkekirkens Nødhjælp. Hanne Henriksen og René Høeg har været ude ved de skoler (Langmark skolen undtaget) hvor vi har konfirmander for at gøre reklame for sommerskolen. Der er god forbindelse til skolen og der er stor søgning. FilmCafeen har afsluttet sæsonen med Gensynet. Det var en god afslutning., Anna-Mette Larsen foreslår at man godt kan sætte prisen til kr. 25,-, da det er hendes indtryk at folk gerne vil give noget mere. René Høeg efterlyser et aktivitetsudvalgsmøde. Birthe Thomasen indkalder efter Påske. Peter Stentoft nævner at næstformanden, Inge Højgaard-Rasmussen, også kaldet Flora, har levet op til sit navn. Flora har sørget for en mængde blå krokus, som Peter Stentoft og Hanne Henriksen s konfirmander har plantet. Det var en fin oplevelse og der kom sjove reaktioner fra folk fra Borgergade. Peter Stentoft opfordrer til at dette gentages. René Høeg fulgte op på snakken om hans fremtidige stilling i Provstiet. Præsterne er i gang med at tilrettelægge den lokal finansierede præsts arbejde. Det første elektroniske nyhedsbrev blev udgivet i starten af marts og Redaktionen opfordrer kraftigt til at folk melder sig til Rene Høeg opfordrer alle i menighedsrådet til at tilslutte sig nyhedsbrevet og være med til at gøre opmærksom på det, Ilse Kyndesgaard nævner at der er hængt ny kunst op i Klostergården. Kunstneren er Claus Gelbjerg fra Kirkens Korshær. Han er rigtig glad for at have fået denne mulighed og det betyder rigtig meget for ham at få den anerkendelse Orientering om arbejdet i forbindelse med istandsættelse af Toilettet på terrænet. Håndværkerne er næsten færdige med toilettet/pissoiret. Der mangler lidt el-arbejde. Og selve pissoiret. Det er det sidste projekt på terrænet, som nu er færdigt, og har været i gang siden Der har været indvielse med røde pølser d. 25. marts kl ,054 Behandling af ansøgning om lån af Klostergården JB anmodede om, at man bag Klostergården tilføjede Klosterkirken.

5 Kirketjener vikar Lars Barslev ansøgte om lån af Klostergården den 12. september 2015 i forbindelse med bryllup. Ansøgningen blev bevilget. Lisbeth Kaae Morgenstjerne tilføjer det i Kaboo. Sanger vikar i Hospitalskirken, Marie Schmidt ansøger om lån af Klostergården den 19. april 2015 i forbindelse med barnedåb JB har accepteret, og skrevet ind i Kaboo. Foreningen Nordens lokalafdeling i Horsens ansøger om lån af Klosterkirken den 20. juni 2015 i tiden kl til en koncert med Berlevåg koret. Ilse Kyndesgaard bemærkede, at det er et scoop for Horsens og for Klosterkirken. Billetsalg foretages af Foreningen Norden. Ansøgningen blev godkendt Natkirkens bestyrelse ansøger om, at natkirken flyttes fra Vor frelsers Kirke til Klosterkirken, da der her er gode ramme for natkirkens behov, særlig det Russiske kapel. Der skal være en kirketjener, eller anden ansat, som skal sørge for det praktiske, ca. 5 timer pr. gang. Der skal evt. ansættes en/to ude fra, f.eks. en studerende, der skal rydde op om aftenen og/eller om morgenen så kirken er klar til eventuielle dåbsgudstjenesten om lørdagen. René Høeg tilføjer at der faktisk er kommet flere til Natkirken. JB har drøftet aflønning med provsten, og oplyste at vi skal have en post på det kommende budget vedrørende natkirken. Menighedsrådet godkendte ansøgningen 2015,055 Evaluering af Landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp. Samt drøftelse af Horsens Klostersogn fremtidige deltagelse i landsindsamlingen Peter Stentoft har tidligere i forbindelse med indsamlingen, givet udtryk for sin frustration over den manglende opbakning fra menighedsrådet. René Høeg indvilligede i at overtage på betingelse af at menighedsrådet ville støtte op. Dette år har stort set ingen deltaget, med undtagelse af Inge Højgaard-Rasmussen. René Høeg føler det er blevet et præsteprojekt, og pointerer at det er menighedsrådet der har ønsket at have indsamlingen i Klosterkirken. Det er egentlig kutyme at det er en frivillig der står for det, og ikke præsterne. René Høeg vil ikke påtage sig arbejdet længere og spørger om vi skal droppe det? Hanne Henriksen taler for at det er Folkekirkens diakonale arbejde, som vi bør støtte op om. Inge Højgaard-Rasmussen foreslog at der blev nedsat et udvalg der går i tænkeboks for at finde ud af om vi skal droppe indsamlingen. René Høeg foreslog, at Inge Højgaard-Rasmussen bliver formand for udvalget, der kom til art bestå af Ilse Kyndesgaard, Anna-Mette Larsen, Peter Stentoft, hanne Henriksen og Rene Høeg. 2015,056 Drøftelse vedrørende udvidelse af podie Menighedsrådet har en anlægsbevilling på kr ,- Til Menighedsrådets scenekøb er brugt 43,000,- hvilket giver en restbevilling på kr ,-

6 Organist Michael Hvas Thomsen havde fremsendt en ansøgning på udvidelse af scenen på kr. 41,000,- hvoraf fremgik, at der uden menighedsrådets godkendelse - til en pris af ,- var bestilt en nødvendig udvidelse af scenen. JB meddelte, at organistens ønske om udvidelse af scenen til 41,000,- ikke kunne imødekommes og anbefalede, at man betalte for den lille udvidelse til kr. 14,100,- hvorefter der er en restanlægsbevilling på ca. kr. 12,000,-, som kan anvendes til indkøb af en transportvogn til 8,000,00. (JB suspenderede mødet da man ønskede kopi af ansøgningen inden der kunne tages beslutning). Der var i menighedsrådet generel manglende forståelse for organistens argumentation, hvorfor JB skulle tage en snak med organisterne og pointerer, at de ikke må købe uden forudgående godkendelse og derved ovestige budgettet. 2015,057 Behandling af Grundtvigsk Forum Horsens ansøgning om samarbejde med Klostersognets menighedsråd i forbindelse med et foredrag med skuespiller Bodil Jørgensen tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med foredraget. Grundtvigsk Forum Horsens påtager sig at arrangere foredraget samt PR arbejdet, Grundtvigsk Forum har en aktiv bestyrelse, der gerne vil arrangere gode og relevante foredrag, men savner medlemmer og tilhørere til vores arrangementer. Samarbejdet mellem Grundtvigsk Forum og Klostersognets Menighedsråd vil på sigt være til gensidig glæde. Hanne Henriksen oplyste at Grundtvigsk Forum tilbagekalder deres ansøgning, da man ikke økonomisk kunne betale Bodil Jørgensens honorar på kr, ,- for et foredrag på 2 timer. Det foreslås, at formanden for aktivitetsudvalget kontakter formanden for aktivitetsudvalget ved Sønderbro Kirke og Frelserkirken for at undersøge om der kan etableres et samarbejde hvor de 3 bykirker går sammen om arrangementet og betalingen. 2015,058 Evaluering af offentlige orienteringsmøde den 15. marts 2015 Efter nogen drøftelse hvor man var enig om at det havde været et godt orienteringsmøde blev det vedtaget at det skulle gentages i september 2015 samme søndag hvor der var høstgudstjeneste og kirken er pyntet. 2015,059 Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet JB uddelte regnskabet for Klostersognet excl. regnskabstal for Horsens Kirkegårde. Menighedsrådet gennemgik regnskabet, der til formandens glæde et udviste et overskud på ,56. Ilse Kyndesgaard, glæder sig over at der er styr på regnskab og økonomi, særligt de frie midler, da Provstiudvalget ser meget på de frie midler, hvis et menighedsråd søges om midler til dækning af uforudsete udgifter. Vi er godt dækket ind. JB uddelte regnskabsoversigt incl. regnskabstal for Horsens Kirkegårde, hvorved regnskabet viste et negativt slutresultat. Regnskabet 2014, der blev afleveret den 20. marts kl. 11,48, blev godkendt. 2015,060 Næste møde Næste møde afholdes torsdag d. 23. april. Ilse Kyndesgaard indkaldte aktivitetsudvalget til møde samme dag kl

7 2015,061 Eventuelt Inge Højgaard-Rasmussen efterlyser vikarer i forbindelse med Lisbeth Kaae Morgenstjernes friweekender. Den 21. juni 2015 vikarierer Ilse Kyndesgaard. I de øvrige friweekends vikarierer Inge Højgaard-Rasmussen. Ilse Kyndesgaard oplyste, at den ny provstisekretrær Nina Rådby Mortensen, er tiltrådt. 2015,062 Ansøgning fra Munkekoret behandles i lukket møde Blev godkendt 2015,063 Ansøgning fra Karl Bech-Larsen behandles i lukket møde Blev godkendt Mødet sluttede kl. 21,45 Ref. Lisbeth Kaae Morgenstjerne

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere