Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april Kl Mødested: provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april Kl Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt referat underskrevet 3 Formanden siden sidst - afskedsgudstjeneste - afskedsreception Som meddelt har provsten søgt og fået bevilget afsked for at gå på pension. Afskedsgudstjenesten er den 12. maj efter gudstjenerne i hhv. Holtug og Magleby Provstens sidste gudstjeneste vil være 2. pinsedag i Boesdal. Der holdes afskedsreception på provstikontoret fredag den 24. maj kl Faxe Kirke - forundersøgelse af kalkmalerier Sag: Faxe Kirke (gl. sag. 1006) (1183) - Faxe Sogn Nationalmuseets bevaringsafd. kræver forundersøgelse af kalkmalerierne i Faxe kirkes tårnrum. Augustinusfonden giver økonomisk støtte med kr til dette. Stiftsøvrigheden udbeder sig PU udtalelse. PU godkender at forundersøgelserne af kalkmalerierne i gangsættes med midler bevilgede fra Augustinusfonden. Faxe Kirke - forundersøgelse af kalkmalerier ansøgning om godkendelse af forundersøgelse af kalkmalerier Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Høringsbrev vedr. 2 bekg., 1 cirk Sag: Høring - ansættelse af provster og præster (1185) - Kirkeministeriet Vedr. Lovforslag 129 vedtaget i december Høring iflg. vedlagte høringsbrev, med frist 31. maj. Gunnar Kjærgaard Larsen og provstisekretær vil nærlæse cirkulære og vejledning mod loven til næste PU møde. Høringsbrev vedr. 2 bekg., 1 cirk Høringsliste Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken Bekendtgørelse om stiftsråd og provstiudvalgs medvirken Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelser, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken 6 Vester Egede Kirke - frigvelse af salgskapital til varmeanlæg Sag: Vester Egede Kirke - frigvelse af salgskapital til varmeanlæg (1181) - Vester Egede Sogn MR ansøger om frigivelse af kr indestående i stiftet, til nyt varmeanlæg i Vester Egede Kirke. Inden PU kan behandle sagen, anmodes MR om at fremsende beskrivelse af arbejde der ønskes udført, sammen med indhentede tilbud. Vester Egede Kirke - frigvelse af salgskapital til varmeanlæg Brev til Riskilde Stift 7 Sognehus ved Roholte Kirke - ansøgning Sag: Sognehus ved Roholte Kirke (1184) - Roholte Sogn MR ansøger om at kunne bruge opsparede midler til renovering iflg. vedhæftede, til renovering af sognehuset ved Roholte kirke. Pr har MR indestående til "sognehus", kr PU godkender at Roholte MR kan bruge opsparede midler kr øremærkede "sognehus" til renovering af sognehuset. Sognehus ved Roholte Kirke - ansøgning Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Bråby kirke og KG Sag: Bråby kirke og KG (1191) - Bråby Sogn Syn over Bråby Kirke og kirkegård Godkendt med forbehold for budgetmæssig dækning. Bråby kirke og KG 9 Vråby kapel Sag: Vråby kapel (1192) - Vråby Sogn Veråby MR ansøger om 5 % midler til istandsættelse af kapellets ydervægge. MR har indhentet 2 tilbud, prisniveau er ca.. inkl. moms kr (fler foto findes på provstikontoret) PU kan desværre ikke imødekomme ansøgningen om midler fra 5 % puljen til renovering af kapellet. 5 % midler er forbeholdt uforudsete udgifter, og det er kapellets istandsættelsesbehov ikke. PU foreslår at menighedsrådet budgetsætter renoveringen i Vråby kapel foto vråby kapel 10 Hårlev nyt gasfyr til PG, kirke Sag: Hårlev nyt gasfyr (1193) - Hårlev Sogn Hårlev ansøger om indkøb og installation af nye gasfyr kr. ca , iflg. tilbud. MR har til formålet opsparet kapital kr PU godkender Hårlev MR ansøgning om indkøb og installation af nyt gasfyr, for opsparede midler. Hårlev nyt gasfyr til PG, kirke 11 Mødeindkaldelsen vedr. handicaptoilet på Valløby Kirkegård Sag: Valløby (1087) - Valløby Sogn Stiftet har aftalt møde med Valløby MR og ønsker at medlem af PU deltager i mødet. Mødet er på Valløby kirkegård den 6. juni kl. 10 og næstformand i PU, Ebbe Jørgensen deltager i mødet. Provstikontoret giver stiftet besked. Mødeindkaldelsen vedr. handicaptoilet på Valløby Kirkegård Møde om handicaptoilet på Valløby Kirkegård Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 12 ny ansøgning Sag: Frøslev Kirke - Kirkens gulv har sat sig i en del af koret (1136) - Frøslev Sogn Frøslev kirke har tidligere fået bevilget kr til reparation af kirkens gulv. NMs nærmere undersøgelser viser nu at arbejdet kommer op på ca. kr MR ansøger derfor om yderligere kr fra 5 % puljen. PU imødekommer ansøgningen. Faktura på betalte beløb indsendes til provstikontoret, hvorefter beløb refunderes til kirkekassen. ny ansøgning VFrøslev kirke- Gulvet sat sig. 13 Regnskab 2012 Folkekirkens Skoletjeneste Sag: Regnskab 2012 Folkekirkens Skoletjeneste (1195) Vedhæftet er uddraf gra Regnskab 2012 fra Folkekirkens Skoletjeneste. Hele Regnskabet findes på provstikontoret PU godkender regnskab. PU næstformand Ebbe Jørgensen er valgt ind i forretningsudvalget. Regnskab 2012 Folkekirkens Skoletjeneste 14 Lukket punkt På lukket dagsorden 15 Ansøgning af 24. april 2013 På lukket dagsorden Referat, Side: 4

5 Orientering 16 Kommuneplantillæg nr. 7 Strøby Fælled Sag: Lokalplaner Stevns kommune 2013 (1190) Strøby MR har svaret stiftet, dette har ingen betydning for kirken eller kirkens omgivelser. Svar er videresendt til stiftet. Taget til efterretning Kommuneplantillæg nr. 7 Strøby Fælled 17 Lille Heddinge - anvendelse af kapitaler Sag: Lille Heddinge (1189) - Lille Heddinge Sogn Lille Heddinge har ansøgt i stiftet om at kunne brug af egne midler til bla renovering af præstegården. Inden PU kan behandle sagen, anmodes MR om at fremsende beskrivelse af arbejde der ønskes udført, sammen med indhentede tilbud. Lille Heddinge - anvendelse af kapitaler 18 info fra Roholte Sag: Roholte ;Sygdom (1187) - Roholte Sogn Infor til PU fra Roholte MR, om sygemeldt personale. PU tager til efterretning, og minder MR om at overholde kommunens tidsfrister for refusion. Sygdom og opsparede midler. 19 Pastoratsomdannelse pr. 1. juni 2013 Sag: Pastoratsomdannelse (1127) - Roskilde Stift Biskoppens afgørelse i pastoratsomdannelsen i Teestrup, Bråby og Øde Førslev De tre menighedsråd inviterer til møde den 16. maj kl i Haslev kirkehus. Fra PU deltager provst John Salling, Bjarne Østergaard Rasmussen og Morten Vive Pastoratsomdannelse pr. 1. juni 2013 præstegårdsvurdering SV: Testrup og Øde Førslev præstegårde Vedr. præstebolig i Øde Førslev VS: Testrup og Øde Førslev præstegårde VS: vedr. jeres besøg i Teestrup præstegård Referat, Side: 5

6 Orientering 20 Stevns Valgmenighed Sag: Stevns Valgmenighed (1194) - Kirkeministeriet Kristian Massey-Møller har fået nyt job i folkekirken som kbh i Odden sogn, i Ods og Skippinge provsti. Afskedsgudstjeneste den 2. juni Taget til efterretning, og PU ønsker Kristian og hans familie held og lykke med den ny tilværelse på Sjællands Odde. Ansættelse i Odden Pastorat, Roskilde Stift 21 Evt. Provstisekretær fortalte at 2 af præsterne er i gang med at læse "Provstiprofil" fra Kirkefondet, og at der er basis for et møde med Kirkefondets medarbejder, præster og interesserede MR. Drøftes nærmere på næste PU-møde i maj. 22 Mødet sluttede kl John Salling Ebbe Jørgensen Gunnar Kjærgaard Larsen Bendt Hansen Bjarne Østergaard Rasmussen Lise Østergaard Morten Vive Referat, Side: 6

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Afbud: Ebbe Jørgensen, Keld Köcher Punkt 4: Formand for Lyderslev MR, Torben Nielsen deltager Per Schleiter

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var Peder Frederiksen, Margit Bisgård, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh, Susan Aaen, Betty

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 20. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Tilstede var Peder Frederiksen, Jørgen Nielsen, Marigt Bisgård, Else Jensen, Betty Ahrenfeldt, Susan Aaen,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere