Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R Det Internationale Sekretariat Den økonomiske konsulent

2 Februar 2011 Indledning Hermed udsendes den 14. halvårsrapport om de økonomiske nøgletal m.v. for Danmark, de 15 "gamle" EU-lande og de 12 nye EU-lande, optaget i perioden maj januar Rapporten kaldes for en "Europa-økonomianalyse" og er primært udarbejdet til medlemmerne af Europaudvalget, der som bekendt løbende tager stilling til mange økonomiske spørgsmål både vedrørende EU og de enkelte medlemslande. De øvrige fagudvalg samt folketingsmedlemmer, der interesserer sig for eller arbejder med økonomi, kan også have nytte af rapporterne. I rapporten gennemgås på en let tilgængelig måde, de vigtigste økonomiske udviklingstendenser indenfor EU s 27 medlemslande. Der er stadig ret stor forskel i den økonomiske udvikling mellem de 15 gamle og de 12 nye EUlande med hensyn til for eksempel økonomisk vækst, investeringerne og ledigheden m.v. Derfor har det en selvstændig interesse indtil videre at følge den økonomiske udvikling hos vore 12 nye medlemmer, selvom forskellen gradvist indsnævres. Det skal dog også påpeges, at der er ret stor forskel i økonomien de 12 nye lande imellem. Ingen andre publikationer viser den økonomiske udvikling for EU-15 og EU-12. Normalt vises udviklingen i Euroområdet, dvs. for de 17 lande der har indført euroen, og for udviklingen i EU-27 under et. Det er også en måde, at analysere tingene på. Med den nye og mere intensive makroøkonomiske overvågning af EU-landene, som Kommissionen netop har igangsat - under navnet Det Europæiske Semester - i kølvandet på krisen i bl.a. Grækenland, bliver det endnu mere relevant og aktuelt med opdaterede tal for udviklingen. Rapporten er udarbejdet af chefkonsulent Niels Hoffmeyer i samarbejde med stud.polit. Therese Kiilerich Bach og stud.polit. Lotte Thurøe Andersen. Med venlig hilsen Anne-Marie Meldgaard Formand for Folketingets Europaudvalg

3 Indholdsfortegnelse I. Dansk økonomi Resumé Bruttonationalproduktet (BNP)... 2 Privatforbruget... 3 Investeringerne... 7 Offentlige finanser Eksport, import og betalingsbalance Ledigheden Priser og lønninger...11 Rentestruktur og aktiekurser...13 Valutakurser og konkurrenceevne..14 II. De 15 gamle EU-lande Resumé Bruttonationalproduktet (BNP) Privatforbruget Investeringerne Offentlige finanser (budget) Offentlige finanser (bruttogæld) Ledigheden Priser og lønninger...24 Rente- og aktiekurser Valutakursudviklingen III. De 12 nye EU-lande Resumé Bruttonationalproduktet (BNP) Privatforbruget Investeringerne Offentlige finanser (budget) Offentlige finanser (bruttogæld) Betalingsbalancen Ledigheden Priserne...35 Aktiekursudviklingen Redaktionen er afsluttet den 13. februar 2011

4 Dansk økonomi Dansk økonomi resumé Væksten er nu langsomt tilbage i dansk økonomi efter et ordentligt dyk i 2009 på 5,3 pct. Vismændene regner således med stigninger i BNP på ca. 2 pct. i 2010 og lidt mindre vækst i 2011 og Alt i alt tegner der sig et nogenlunde stabilt billede af dansk økonomi, dog med små vækstrater og stadig en smule skrøbeligt. Det private forbrug, der er den største efterspørgselsfaktor, ligger stadig underdrejet, og det trykker økonomien lidt i bund. Heldigvis er der for alvor kommet gang i svensk og tysk økonomi, og det trækker eksporten op. I 2010 havde Danmark det største overskud på betalingsbalancen i vores økonomiske historie. Overskuddet blev på ca. 95 mia. kr. svarende til ca. 5 pct. af BNP. De offentlige finanser er, ifølge Vismændene i bedring. Underskuddet når på det korte sigt under 3 pct. af BNP i Konkurrenceevnen ser endvidere ud til at holde sig nogenlunde på et passende niveau, vurderet ud fra udviklingen i den reelle kronekurs. 1

5 Dansk økonomi Bruttonationalproduktet (BNP) Figur 1 Bruttonationalprodukt (sæsonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) Indeks (2000=100) kvartal 2010 Vismændenes prognose Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Tabel 1 Forsyningsbalance (årets priser) realvækst (%) Vismændenes prognose nominelt (mia. kr.) realvækst (%) nominelt (mia. kr.) realvækst (%) nominelt (mia. kr.) realvækst (%) realvækst (%) realvækst (%) BNP 2, , , ,2 1,1 1,8 Privatforbrug 3, , , ,8 1,7 2,2 Offentligt forbrug 1, , , ,6-1,0 0,5 Faste bruttoinv. 0, , , ,4 3,3 5,3 Eksport 2, , , ,5 2,3 3,1 Import 2, , , ,1 3,4 4,2 Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Efter et stort dyk i alle nøgletallene i 2009, er der nu opgang i økonomien i 2010 med positive vækstrater (næsten) overalt. Kun investeringerne ser ud til at blive negative i For 2011 er der dog udsigt til lidt lavere vækst i økonomien - ifølge Vismændene på kun 1,1 procent. Investeringerne udvikler sig positivt i både 2011 og 2012, og der kommer gang i eksporten igen i perioden Alt i alt tegner der sig et nogenlunde stabilt billede af dansk økonomi i , dog med små vækstrater og stadig en noget skrøbelig fremgang meget afhængig af ude fra kommende faktorer. 2

6 Dansk økonomi Privatforbruget Figur 2 Privatforbrug (Sæsonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) Indeks (2000=100) 124,00 122,00 120,00 118,00 116,00 Vismændenes prognose 114,00 3. kvartal ,00 110,00 108, Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Det private forbrug ligger stadig underdrejet efter det meget store dyk i Ganske vist stiger forbruget ret meget i første halvår af 2010, som følge af skattelettelserne og udbetalingen af SP-opsparingen. Det gør, at den samlede stigning i privatforbruget ifølge Vismændene bliver på små 3 pct. i Men de seneste tal viser dog, at det kan blive svært at komme så højt op. Regeringen venter da også en mindre stigning i 2010 end Vismændene. Det er noget usikkert, om stigningen i det private forbrug udvikler sig så positivt som Vismændene forudser i 2011 og

7 Dansk økonomi Figur 3 Antal Nyregistrerede personbiler (sæsonkorrigeret, månedsobservationer) December Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 2 Nyregistrerede personbiler Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 indeks 2005= Detailomsætning (sæsonkorrigeret, faste priser, månedsobservationer) December Kilde: Danmarks Statistik. Antallet af nyindkøbte biler, er steget med hele 36 procent i 2010 i forhold til Men samtidig bliver de nyindkøbte biler mindre (og mere energieffektive), så værdien stiger ikke tilsvarende. Derimod ser det ikke ud til at detailomsætningen, der er på ca. 280 mia. kr. i 2010, har flyttet sig meget. Og det går hårdt ud over detailhandlen og butikkerne. 4

8 Dansk økonomi Figur 5 Antal boliger Påbegyndt boligbyggeri (Kvartalsobservationer) kvartal Kilde: Danmarks Statistik Figur 6 Påbegyndt byggeri (antal kvadratmeter, kvartalsobservationer) 1000-kvadratmeter 2000 Beboelsesbygninger Produktion, administration mv kvartal Kilde: Danmarks Statistik Det påbegyndte boligbyggeri har ikke flyttet sig meget opad i de seneste to år. Alt i alt bliver det næppe til mere end påbegyndelser pr. år. I 2006, da boligbyggeriet toppede, var tallet oppe på næsten 4 gange så meget. Inden for erhvervsbyggeriet ser tallet dog ud til at være lidt på vej op igen. Der er dog lyspunkter for boligbyggeriet. Kommunerne har fået ca byggetilladelser i 2010 til almennyttige boliger, så der nu påregnes en stigning i det påbegyndte boligbyggeri i

9 Dansk økonomi Figur 7 Boligpriser (løbende priser, kvartalsobservationer) Indeks 2006= Enfamiliehuse Sommerhuse Ejerlejligheder Landbrug i alt Landbrug 100 Enfamilieshuse Sommerhuse Ejerlejligheder Kilde: Danmarks Statistik Prisudviklingen på fast ejendom viser stort set stabilitet over hele linien i Priserne på enfamiliehuse og sommerhuse er stort set uændret indenfor det seneste 1,5 år tid, hvorimod ejerlejligheder er steget en smule i samme periode. Men i den forbindelse er det værd at bemærke, at ejerlejlighederne også er den gruppe, der er faldet mest siden toppunktet i slutningen af Ejerlejligheder er stadig den gruppe der har haft det største tab. Det er stadig den lave rente, der holder hånden under boligpriserne. Selv landbrugsejendomme er begyndt at stige igen. 6

10 Dansk økonomi Investeringer Figur 8 indeks 2000=100 Faste bruttoinvesteringer (sæssonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) Vismændenes prognose kvartal Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Tabel 3 Faste bruttoinvesteringer (mia. kr., årets priser) Vismændenes prognose (realvækst) Offentlige investeringer ,2 10,0-10,0 Private investeringer (inkl. bolig) ,6 2,3 7,4 heraf boliginvesteringer ,1 1,5 3,1 Totale faste bruttoinvesteringer ,4 3,3 5,3 Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (juni 2010). Det er primært de offentlige investeringer, der holder gang i investeringerne i 2010 og 2011, ifølge Vismændene. De offentlige investeringer stiger med pct. i både 2010 og 2011, for derefter at falde med 10 pct. i De private investeringer er stadig faldende i 2010 efter det helt store dyk i 2009 (jf. tabel 3). Men der er positive takter i investeringsudviklingen for det private erhvervsliv, idet investeringerne stiger med 2,3 pct. i 2011 og 7,4 pct. i 2012, ifølge Vismændene. 7

11 Dansk økonomi Offentlige finanser Figur 9 Offentlige finanser inkl. Vismændenes prognose (procent af BNP) Budgetsaldo Bruttogæld 10,0 5,0 4,8 3,4 Vismændenes prognose 0,0-2,8-4,3-3,9-2,8-10,0-20,0-30,0-27,4-32,1-34,2-40,0-50,0-41,4-43,3-46,1-47, Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Tabel 4 Offentlig sektor (mia. kr.) Vismændenes prognose Indirekte skatter Direkte skatter heraf personlige skatter selskabsskatter pensionsafkastbeskatning arbejdsmarkedsbidrag Andre skatter Indtægter i alt (mia. kr.) Offentligt forbrug Indkomstoverførsler Offentlige investeringer Øvrige udgifter, netto 39,0 46,0 49, Udgifter i alt (mia. kr.) Saldo (mia. kr.) Saldo (procent af BNP) 4,8 3,4-2,8-4,3-3,9-2,8 Offentlig bruttogæld (procent af BNP) 27,4 34,2 41,4 43,3 46,1 47,5 Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Ifølge Vismændenes prognose så skulle underskuddet på de offentlige finanser nå toppen i 2010 og med et lille fald i Først i 2012 falder underskuddet mærkbart, og når under de 3 procent af BNP, der ifølge EU-traktaten er grænsen for det uforholdsmæssigt store underskud. Til gengæld stiger den offentlige bruttogæld og når op på næsten 50 procent i

12 Dansk økonomi Eksport, import og betalingsbalance Figur 10 Eksport og import af varer og tjenester (sæssonkorrigeret, løbende priser, kvartalsobservationer) mia. kr. 280 Eksport af varer og tjenester (mia. kr.) Import af varer og tjenester (mia. kr.) kvartal Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Tabel 5 Udenrigshandel og løbende poster (mia. kr.) Vismændenes prognose (realvækst %) Eksport af tjenester ,9 3,1 4,0 Eksport af varer ,5 1,7 2,6 Import af tjenester ,5 2,5 3,7 Import af varer ,0 3,9 4,5 Eksport af varer og tjenester ,5 2,3 3,1 Import af varer og tjenester ,1 3,4 4, Mia. kr Overskud på vare og tjenestebalancen Formueindkomst, netto Øvrige poster Overskud på de løbende poster (% af BNP) 23 (1,4) 46 (2,7) 59 (3,6) 87 (4,9) 70 (3,9) 55 (2,9) Tilgodehavender i udlandet ,6-14,2-16,7 Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010). Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i 2010 overgik selv de mest positive forventninger. Det faktiske tal blev på næsten 95 mia. kr., svarende til ca. 5 procent af BNP i Det er efter alt at dømme det største overskud i hele Danmarks økonomiske historie. Det skyldes primært, at der er ved at komme gang i efterspørgslen i vore største aftagerlande, samtidig med, at det danske private forbrug og investeringerne stadig ligger underdrejet i Danmark. 9

13 Dansk økonomi Ledigheden Figur 11 Ledighed (sæsonkorrigeret, personer, månedsobservationer) ledige AKUledigheden Vismændenes prognose December Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010) og egne beregninger. AKU-ledighed (Arbejdskraftundersøgelse). Figur 12 Ledighedsprocenter (sæsonkorrigeret, månedsobservationer) Procent 8 7,5 7 6,5 AKU-ledighed 6 5,5 Vismændenes prognose 5 4,5 4 3,5 3 December ,5 2 1, Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd (Oktober 2010) og egne beregninger. Stigningen i ledigheden ser heldigvis ud til at være stoppet, i hvert fald for så vidt angår den registrerede ledighed. Ledighedsprocenten for den registrerede ledighed er på 4 procent. Ledighedsprocenten, hvis man medregner samtlige arbejdssøgende, er dog helt oppe på ca. 7,5 procent (den såkaldte AKU-ledighed). 10

14 Dansk økonomi Priser og lønninger Figur 13 Løn- og prisudvikling (kvartalsobservationer) 5 Procent Lønudvikling i industrien Forbrugerprisindeks (HICP) Reallønsudvikling kvartal Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. De danske lønstigninger er på ca. 2 procent om året (industrien), og det er nogenlunde det halve af tidligere års lønstigninger for 2007 og Samtidig er forbrugerpriserne desværre på vej op, og det har givet et jævnt fald i reallønsudviklingen i de sidste to år. Reallønudviklingen er dog stadig positiv, men under voldsomt pres

15 Dansk økonomi Figur 14 Oliepriser i US Dollars og Euro (Europe Brent Spot Price FoB, månedsgennemsnit) Euro/USD 140 $/tønde Euro/tønde 120 Dagskurs d.11/ Kilde: Nationalbanken, EIA og egne beregninger. Figur 15 Kroner 700 Oliepriser i danske kroner (Europe Brent Spot Price FoB, Kr/tønde månedsobservationer) 600 Dagskurs d. 2/ Kilde: Nationalbanken, EIA og egne beregninger. Udviklingen i oliepriserne er det helt store spørgsmål, når man taler om mulighederne for at vende konjunkturudviklingen. Priserne har endnu ikke nået toppunktet på 140$ pr. tønde, som under toppen af højkonjunkturen i 2008, men er godt på vej. Det er den meget store kinesiske efterspørgsel, der driver priserne op, og det kan sagtens lægge en dæmper på konjunkturopgangen. 12

16 Dansk økonomi Rentestruktur og aktiekurser Figur 16 Rentestruktur - effektive obligationsrenter (månedsgennemsnit) Procent 10-årig statsobligation 30-årig realkreditobligationsrente Kort obligationsrente (flexrente) 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Januar ,0 2,5 2,0 Januar ,5 1,0 0,5 Kilde: Nationalbanken, Realkreditrådet og egne opstillinger Figur 17 Indeks 2000=100 C20-indeks (aktier) (månedsgennemsnit) Januar Kilde: Nationalbanken og egne opstillinger De lange renter er på vej op, mens de korte renter stadig holder skansen. Forklaringen skal nok findes i, at der er nogen usikkerhed om, hvor stor inflation vi får fremover. Det afhænger blandt andet af, hvor stærk konjunkturopgangen bliver. Danske aktier er i hopla, som det fremgår af C20-indekset. Faktisk har danske aktier noget nær verdensrekord i stigning i

17 Dansk økonomi Valutakurser og konkurrenceevne Figur 18 Valutakurs i danske kroner (kroner pr. 100 enheder, månedsgennemsnit) Kroner Euro Amerikanske dollars Britiske pund Dagskurs 10/ Dagskurs 10/ Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken. Figur 19 Valutakurs i danske kroner (kroner pr. 100 enheder, månedsgennemsnit) Kroner 100 Svenske kroner Norske kroner Dagskurs 10/ Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken. Både dollars og det britiske pund svinger op og ned i forhold til den danske krone og euroen, men i det store hele har dollarkursen været nogenlunde konstant (indenfor et vis interval) overfor kronen i de sidste fem år. Derimod er pundet faldet. Heldigvis for dansk eksport og turistindustri, er både norske og svenske kroner steget stærkt i kurs overfor kronen i løbet af de sidste to år. 14

18 Dansk økonomi Figur 20 Udviklingen i den nominelle og reale effektive kronekurs indeks 2000= Nominel effektiv kronekurs, indeks 2000=100 Real effektiv kronekurs, beregnet, 2000= November December Kilde: Nationalbanken og egne beregninger. En faldende kurve betyder stigende konkurrenceevne; en stigning viser det modsatte. De to kurver er stadig meget vigtige indikatorer for dansk konkurrenceevne, især den røde kurve, der viser udviklingen i den reale effektive kronekurs. Heldigvis ser det ud til, at Danmark beholder den store gevinst i konkurrenceevne, vi opnåede i løbet af 1. halvår af I 2008 og i 2009 udviklede konkurrenceevnen sig skrækkeligt for Danmarks vedkommende, med en konstant forværring. Nu er vi heldigvis tilbage på 2007-niveau. 15

19 De 15 gamle EU-lande De 15 gamle EU-lande resumé Den økonomiske vækst er på vej op igen i 2010 og 2011 i EU15. Men det er Tyskland der trækker læsset, med store stigninger i privatforbruget og investeringerne. Også i Sverige er der tale om den helt store fremgang i væksten i BNP og svensk eksport. Også det private forbrug vokser kraftigt i Sverige. Men den noget mindre økonomiske udvikling i kriselandene Spanien, Portugal, Irland og Grækenland virker bestemt ikke fremmende for den generelle vækst i EU15. Ledigheden ser dog ud til at have toppet på 9,6 pct. Selvom de offentlige underskud på EU-landenes budgetter er på vej ned, er underskuddene stadig for store i mange af landene. Og det lægger en hindring i vejen for en effektiv konjunkturopgang, når mange EU-lande skal gennemføre finanspolitiske stramninger. 16

20 De 15 gamle EU-lande Bruttonationalproduktet (BNP) Figur 21 indeks 2000= EU-15 Bruttonationalprodukt (Sæsonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) kvartal Kommissionens prognose Kilde: Eurostat. Tabel 6 EU-15 Forsyningsbalance Kommissionens prognose (efterår 2010) real (%) nominelt (mia.eur) real (%) nominelt (mia.eur) real (%) nominelt (mia.eur) realvækst (%) BNP 2, , , ,8 1,6 1,9 Privat forbrug 1, , , ,8 1,1 1,4 Offentligt forbrug 2, , , ,3-0,2-0,1 Faste bruttoinv. 5, , , ,3 2,5 3,9 Eksport 4, , , ,9 6,3 6,5 Import 4, , , ,7 5,2 5,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn Også EU-15 har været ude for en ordentlig nedtur i 2008 og 2009 med et fald i BNP på 4,3 procent i Men heldigvis er væksten på vej op igen i Og som det ses af tabel 6 er det primært den store fremgang i eksporten, der trækker væksten op i BNP. Det private forbrug ligger stadig meget fladt i EU

21 De 15 gamle EU-lande Bruttonationalproduktet (BNP) Figur 22 Bruttonationalprodukt (sæsonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) indeks 2000=100 Storbritannien EU-15 Tyskland Frankrig Storbritannien EU Frankrig Tyskland kvartal Kilde: Eurostat. Tabel 7 Årlig real BNP vækst Kommissionens prognose EU-15 2,8 0,3-4,3 1,8 1,6 1,9 Tyskland 2,7 1,0-4,7 3,6 2,2 2,0 Frankrig 2,4 0,2-2,6 1,6 1,6 1,8 Storbritannien 2,7-0,1-4,9 1,8 2,2 2,5 Spanien 3,6 0,9-3,7-0,2 0,7 1,7 Italien 1,5-1,3-5,0 1,1 1,1 1,4 Grækenland 4,3 1,3-2,3-4,2-3,0 1,1 Portugal 2,4 0,0-2,5 1,3-1,0 0,8 Belgien 2,9 1,0-2,8 2,0 1,8 2,0 Luxembourg 6,6 1,4-3,7 3,2 2,8 3,2 Irland 5,6-3,5-7,6-0,2 0,9 1,9 Holland 3,9 1,9-3,9 1,7 1,5 1,7 Østrig 3,7 2,2-3,9 2,0 1,7 2,1 Finland 5,3 0,9-8,0 2,9 2,9 2,3 Sverige 3,3-0,6-5,3 4,8 3,3 2,3 Danmark 1,6-1,1-5,2 2,3 1,9 1,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn Som det ses af tallene, er det i overvejende grad Tyskland, der trækker læsset i EU. For 2010 regnes med en vækstfremgang på ikke mindre end 3,6 procent og 2,2 procent i Også Sverige brillerer med en vækst på 4,8 procent i 2010 og 3,3 procent i Det sidste er rekord for hele EU. Da Tyskland og Sverige er Danmarks største eksportmarkeder, smitter væksten her voldsomt af på Danmark, der bliver trukket med op. 18

22 De 15 gamle EU-lande Privatforbruget Figur 23 Privatforbrug (sæsonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) indeks 2000=100 Storbritannien Frankrig EU-15 Tyskland Frankrig Storbrittanien 115 EU Tyskland Kilde: Eurostat. Tabel 8 Årlig real vækst i privatforbrug Kommissionens prognose EU-15 2,8 0,3-4,3 1,8 1,6 1,9 Tyskland 2,7 1-4,7 3,7 2,2 2 Frankrig 2,4 0,2-2,6 1,6 1,6 1,8 Storbritannien 2,7-0,1-5 1,8 2,2 2,5 Spanien 3,6 0,9-3,7-0,2 0,7 1,7 Italien 1,5-1,3-5 1,1 1,1 1,4 Grækenland 4,3 1,3-2,3-4,2-3 1,1 Portugal 2,4 0-2,6 1,3-1 0,8 Belgien 2,9 1-2,8 2 1,8 2 Luxembourg 6,6 1,4-3,7 3,2 2,8 3,2 Irland 5,6-3,5-7,6-0,2 0,9 1,9 Holland 3,9 1,9-3,9 1,7 1,5 1,7 Østrig 3,7 2,2-3,9 2 1,7 2,1 Finland 5,3 0,9-8 2,9 2,9 2,3 Sverige 3,3-0,6-5,3 4,8 3,3 2,3 Danmark 1,6-1,1-5,2 2,3 1,9 1,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn Eftersom det private forbrug er den største enkeltfaktor i efterspørgslen, og dermed har størst betydning for væksten i BNP, er det vigtigt at se på udviklingen. Også her springer Tyskland og Sverige i øjnene, som de lande med den absolut største vækst. I Sverige er der udsigt til en vækst i det private forbrug på 4,8 procent i 2010 og 3,3 procent i Tyskland får en vækst på 3,7 procent i Danmark ligger på omkring det halve. Men som det ses af figur 23, har Tyskland meget at indhente. 19

23 De 15 gamle EU-lande Investeringer Figur 24 Faste bruttoinvesteringer (sæsonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) indeks 2000= Storbritannien Frankrig EU-15 Tyskland Frankri g Storbritannien 100 EU-15 Tyskland kvartal Kilde: Eurostat. Tabel 9 Årlig real vækst i faste bruttoinvesteringer Kommisionens prognose EU-15 5,1-1,4-11,9-0,3 2,5 3,9 Tyskland 4,7 2,5-10, ,1 Frankrig 6 0,5-7,1-1,7 2,4 3,5 Storbritannien 7, ,1 2,8 3,5 6,5 Spanien 4,5-4, ,9-3,1 2,7 Italien 1, ,1 2,4 1,6 3,1 Grækenland 5,4-7,6-11,4-17,4-7,5-2,6 Portugal 2,6-1,8-11,9-4,1-3,2-0,4 Belgien 6,5 2,9-5,3-1,1 2,6 2,9 Luxembourg 17,9 1,4-19,2 8,7 7,6 7,3 Irland 2,8-14,3-31,1-21, Holland 5,1-12,7-4,3 3,2 4,2 0 Østrig 3,9 4,1-8,8-2,6 2,7 2,9 Finland 10,7-0,4-14,7 4,8 3 0 Sverige 8,9 1,4-16,3 5,9 8,1 4,7 Danmark 0,4-3,3-14,3-3,8 2,3 2,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn Også på investeringsfronten er det Tyskland - og Sverige der brillerer. Derimod går det voldsomt ned ad bakke for de tre kriseramte lande, Grækenland, Irland og Spanien. Danmark ligger heller ikke godt med hensyn til vækst i investeringerne i 2010, mens Storbritannien ser ud til at komme på sporet igen i 2010 og fremefter. 20

24 De 15 gamle EU-lande Offentlige finanser (budget) Figur 25 Offentligt budgetoverskud/underskud Procent af BNP EU-15 Portugal Italien Grækenland Storbritannien Frankrig Østrig Tyskland Belgien Holland Luxembourg Spanien Sverige Irland Finland Danmark Kilde: Eurostat. Tabel 10 Offentligt budgetoverskud % af BNP Kommissionens prognose EU 15 : -2,3-6,9-6,8-5,1-4,1 Tyskland 0,3 0,1-3,0-3,7-2,7-1,8 Frankrig -2,7-3,3-7,5-7,7-6,3-5,8 Storbritannien -2,7-5,0-11,4-10,5-8,6-6,4 Spanien 1,9-4,2-11,1-9,3-6,4-5,5 Italien -1,5-2,7-5,3-5,0-4,3-3,5 Grækenland -6,4-9,4-15,4-9,6-7,4-7,6 Portugal -2,8-2,9-9,3-7,3-4,9-5,1 Belgien -0,3-1,3-6,0-4,8-4,6-4,7 Luxembourg 3,7 3,0-0,7-1,8-1,3-1,2 Irland 0,0-7,3-14,4-32,3-10,3-9,1 Holland 0,2 0,6-5,4-5,8-3,9-2,8 Østrig -0,4-0,5-3,5-4,3-3,6-3,3 Finland 5,2 4,2-2,5-3,1-1,6-1,2 Sverige 3,6 2,2-0,9-0,9-0,1 1,0 Danmark 4,8 3,4-2,7-5,1-4,3-3,5 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn Udviklingen i de offentlige finanser (budgetunderskuddet) er stadig ikke et oplivende syn, selvom det ifølge Kommissionens prognose går den rigtige vej med mindre underskud frem til Tallene for det danske underskud er dog ikke helt afstemt med den seneste udvikling, og derfor for store. Sverige har faktisk fået overskud på de offentlige finanser i 2010, og Tyskland ser ud til at komme helt ned på 1,8 procent af BNP i underskud i

25 De 15 gamle EU-lande Offentlige finanser (bruttogæld) Figur 26 Offentlig bruttogæld (procent af BNP) Procent af BNP EU-15 Luxembourg Irland Danmark Finland Spanien Storbritannien Sverige Holland Østrig Frankrig Portugal Tyskland Belgien Grækenland Italien Kilde: Eurostat. Tabel 11 Offentlig bruttogæld % af BNP Kommissionens prognose EU 15 : -64,3-76,4-81,3-84,3-85,7 Tyskland -64,9-66,3-73,4-75,7-75,9-75,2 Frankrig -63,8-67,5-78,1-83,0-86,8-89,8 Storbritannien -44,5-52,1-68,2-77,8-83,5-86,6 Spanien -36,1-39,8-53,2-64,4-69,7-73,0 Italien -103,6-106,3-116,0-118,9-120,2-119,9 Grækenland -105,0-110,3-126,8-140,2-150,2-156,0 Portugal -62,7-65,3-76,1-82,8-88,8-92,4 Belgien -84,2-89,6-96,2-98,6-100,5-102,1 Luxembourg -6,7-13,6-14,5-18,2-19,6-20,9 Irland -25,0-44,3-65,5-77,4-107,0-114,3 Holland -45,3-58,2-60,8-64,8-66,6-67,3 Østrig -59,3-62,5-67,5-70,4-72,0-73,3 Finland -35,2-34,1-43,8-49,0-51,1-53,0 Sverige -40,0-38,2-41,9-39,9-38,9-37,5 Danmark -27,4-34,2-41,4-44,9-47,5-49,2 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn Ifølge Kommissionens prognose er den offentlige gæld stadig på vej op, og når ca. 86 procent af BNP i Kun i Tyskland ser gælden ud til at stabilisere sig, på ca. 75 procent af BNP i perioden Tre lande har gældsprocenter på over 100 procent (Irland, Grækenland og Italien). I Sverige er gældsprocenten på vej ned. Danmark ligger stadig i den pæne ende med en gældsprocent på under

26 De 15 gamle EU-lande Ledigheden Figur 27 Ledighedsprocenter (sæsonkorrigeret, månedsobservationer) Procent 22,0 Tyskland Danmark Spanien Frankrig Irland Storbritannien Sverige EU15 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Kilde: Eurostat. Tabel 12 Årlige ledighedsprocenter (%) Kommissionens prognose EU-15 7,0 7,1 9,1 9,6 9,5 9,2 Tyskland 8,4 7,3 7,5 7,3 6,7 6,3 Frankrig 8,4 7,8 9,5 9,6 9,5 9,2 Storbritannien 5,3 5,6 7,6 7,8 7,9 7,8 Spanien 8,3 11,3 18,0 20,1 20,2 19,2 Italien 6,1 6,7 7,8 8,4 8,3 8,2 Grækenland 8,3 7,7 9,5 12,5 15,0 15,2 Portugal 8,1 7,7 9,6 10,5 11,1 11,2 Belgien 7,5 7,0 7,9 8,6 8,8 8,7 Luxembourg 4,2 4,9 5,1 5,5 5,6 5,6 Irland 4,6 6,3 11,9 13,7 13,5 12,7 Holland 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 4,3 Østrig 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4 Finland 6,9 6,4 8,2 8,3 7,8 7,2 Sverige 6,1 6,2 8,3 8,3 8,0 7,5 Danmark 3,8 3,3 6,0 6,9 6,3 5,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn ) Note: Kommissionens opgørelse bygger på den såkaldte AKU-ledighed, der for Danmarks vedkommende ligger en del over den officielle ledighed (jf. figur 11). Ifølge Kommissionens prognose er ledigheden på vej ned i EU-15 efter at have toppet i 2010 med en ledighedsprocent på 9,6 procent. I Spanien har man dog svært ved at få ledigheden ned under 20 procent, og Irland og Grækenland døjer stadig med meget høje ledighedsprocenter. Danmark ligger i den pæne ende med lave niveauer for ledighedsprocenter, men har samtidig haft en meget stor stigning i ledigheden siden 2008 (fra et lavt niveau). 23

27 De 15 gamle EU-lande Priser og lønninger Figur 28 Prisstigninger i EU-15 (månedsobservationer, årlig ændring) Procent 4,5 EU-15 ECB målsætning 4 3,5 3 December ,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Kilde: Eurostat og egne beregninger. Prisstigningerne i EU-15 ligger stadig og varierer omkring de 2 procent i årlige prisstigninger. Men der er ingen tvivl om, at stigningerne så småt er på vej op. I december nåede stigningen således op på ca. 2,5 procent. Det er dog stadig små stigninger, når man sammenligner med 2008, hvor tallet toppede med 4 procent. 24

28 De 15 gamle EU-lande Figur 29 Procent 6 Rente- og aktiekurser Euroobligationsrenter (månedsgennemsnit) 10-årig 2-årig December Kilde: Den europæiske centralbank (ECB). Figur 30 Indeks 2001= ,0 Aktieprisindeks (månedlige gennemsnit, nominelle aktiepriser) Tyskland Frankrig Storbritannien Danmark 160,0 Januar ,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kilde: Eurostat. Både den korte og mellemlange obligationsrente er på vej op i Euroområdet og det er gået hurtigt i løbet 4. kvartal Der er mange grunde hertil. Inflationen er taget en smule til, selvom stigningen stadig er begrænset. Hertil kommer de meget store gældsproblemer, som EU-15 kæmper med. Det skaber usikkerhed på finansieringsmarkederne. Aktieprisindekset viser, at Danmark har taget den gule førertrøje på, med en vækst i aktiekurserne, der ligger pænt over de andre store lande. 25

29 De 15 gamle EU-lande Valutakursudviklingen Figur 31 Dollarkurs (euro pr. dollar, månedsobservationer) Euro pr. dollar 1 0,95 0,9 0,85 Januar ,8 0,75 0,7 0,65 0, Kilde: Nationalbanken og egne beregninger. Magtkampen mellem dollars og euro svinger frem og tilbage, og det gør kursrelationerne mellem de to nøglevalutaer også. Som det fremgår af figur 31, så svinger det op og ned. Igennem hele 2009 faldt dollaren i forhold til euroen. Så steg dollarkursen i hele 1. halvår af 2010, hvorefter der satte et kraftigt fald ind. I de seneste måneder er dollaren så steget lidt igen i forhold til euroen. 26

30 De 12 nye EU-lande De 12 nye EU-lande resumé De 12 nye EU-lande er også ramt af krisen, men knap så hårdt som EU-15, når det drejer sig om økonomisk vækst. Det gælder dog ikke de baltiske lande, der virkelig har mærket tilbagegang med fald på procent i BNP. Polen derimod har klaret sig bemærkelsesværdigt godt. Især de tre baltiske lande er hårdt ramt af nedgangen i det private forbrug i 2009 og Men ifølge Kommissionens prognose er der udsigt til fremgang i 2011 og Også investeringerne har taget et ordentligt dyk i EU12 i både 2009 og Det skyldes især et fald i de udenlandske investeringer. Men fremover er betydelig mere optimisme at spore i 2011 og De offentlige finanser er stadig præget af store underskud, men der er dog forbedringer i underskuddets størrelse, ifølge Kommissionens prognose. Men det kan nok blive nødvendigt med flere opstramninger. Ledigheden er steget meget i EU12 siden finanskrisen, men ifølge Kommissionens prognose vil ledigheden nu falde igen, og komme under ledigheden for EU15.

31 De 12 nye EU-lande Figur 32 Bruttonationalproduktet (BNP) Real BNP vækst (Sæssonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) indeks 2005= EU-12 EU kvartal Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 13 EU-12 Forsyningsbalance Kommissionens prognose real (%) nominel (mia.eur) real (%) nominel (mia.eur) real (%) nominel (mia.eur) real (%) nominel (mia.eur) realvækst (%) BNP 6, , , , ,9 3,3 4,2 Privat forbrug 6, , , , ,1 2,7 4,0 Offentligt forbrug 4, , , , ,4-1,2 1,2 Faste bruttoinv. 11, , , , ,0 6,5 7,6 Eksport 16, , , , ,3 7,3 7,9 Import 17, , , , ,8 7,2 8,2 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Tabel EU-12 6,8 4,9-3,5 1,9 3,3 4,2 Polen 6,8 5,1 1,7 3,5 3,9 4,2 Ungarn 0,8 0,8-6,7 1,1 2,8 3,2 Tjekkiet 6,1 2,5-4,1 2,4 2,3 3,1 Estland 6,9-5,1-13,9 2,4 4,4 3,5 Letland 10,0-4,2-18,0-0,4 3,3 4,0 Litauen 9,8 2,9-14,7 0,4 2,8 3,2 Slovenien 6,9 3,7-8,1 1,1 1,9 2,6 Slovakiet 10,5 5,8-4,8 4,1 3,0 3,9 Malta 3,9 2,7-1,9 3,1 2,0 2,2 Cypern 5,1 3,6-1,7 0,5 1,5 2,2 Rumænien 6,3 7,3-7,1-1,9 1,5 3,8 Bulgarien 6,4 6,2-4,9-0,1 2,6 3,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast Autumn 2010 og egne beregninger. De 12 nye EU-lande er også ramt af krisen, men knap så hårdt som EU-15, når det drejer sig om økonomisk vækst. Det gælder dog ikke de baltiske lande, der virkelig har mærket tilbagegang med fald på procent i BNP. Polen derimod har klaret sig bemærkelsesværdigt godt. 28

32 De 12 nye EU-lande Privatforbrug Figur 33 Privatforbrug (faste priser, kvartalsobservationer, sæssonkorrigeret) 125 indeks 2005=100 EU-12 EU kvartal Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 15 Årlig real vækst i privatforbruget Kommissionens prognose EU-12 6,9 5,5-3,8 0,1 2,7 4,0 Polen 4,9 5,7 2,0 2,8 3,2 4,0 Ungarn 0,2 0,4-7,9-3,2 2,8 3,2 Tjekkiet 5,0 3,6-0,2 1,3 1,1 2,5 Estland 8,6-5,4-18,4-0,9 2,5 3,1 Letland 14,8-5,2-24,1-0,5 3,2 4,0 Litauen 12,1 3,7-17,7-5,9 2,9 4,0 Slovenien 6,7 2,9-0,8-0,5 0,8 1,8 Slovakiet 6,8 6,2 0,3-0,5 1,5 3,1 Malta 1,0 4,4-0,4 1,0 1,6 2,1 Cypern 9,4 7,1-2,9-1,5 2,1 2,2 Rumænien 11,9 9,0-10,6-1,6 1,8 3,9 Bulgarien 9,0 3,4-3,5-3,6 2,2 3,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Det private forbrug er også ramt hårdt i EU-12. Det gælder i særlig grad de baltiske lande, hvor forbruget er faldet med ca. 20 pct., men også Rumænien og Ungarn har mærket krisen. Igen er Polen kommet nogenlunde helskindet igennem krisen. 29

33 De 12 nye EU-lande Investeringerne Figur 34 Real BNP vækst (Sæssonkorrigeret, faste priser, kvartalsobservationer) indeks 2005= EU-12 EU kvartal Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 16 Årlig real vækst i faste bruttoinvesteringer Kommissionens prognose EU-12 16,2 7,2-14,1-4,0 6,5 7,6 Polen 17,6 9,6-1,1 0,1 8,4 9,2 Ungarn 3,7 3,2-9,2-1,9 4,3 5,5 Tjekkiet 10,8-1,5-7,9-1,8 3,1 3,7 Estland 6,0-15,0-32,9-6,6 12,8 6,4 Letland 7,5-13,6-37,3-24,8 9,5 15,0 Litauen 23,0-5,2-40,0-8,5 13,0 8,5 Slovenien 12,8 8,5-21,6-4,4 2,9 4,1 Slovakiet 9,1 1,0-19,9 1,7 5,1 6,4 Malta 5,0-26,3-16,2 9,6 8,2 3,3 Cypern 13,4 6,0-9,1-12,9-3,8-1,5 Rumænien 30,3 15,6-25,3-9,9 4,2 7,3 Bulgarien 11,8 21,9-29,0-9,8 3,7 5,4 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. På et område er de nye EU-lande hårdere ramt end de gamle EU-lande, og det er på investeringerne. Men dykket ser ud til at være midlertidigt, idet væksten i investeringerne, ifølge Kommissionens prognose, kommer hurtigt igen i 2011 og Det noget kraftige fald over hele linjen skyldes givetvis, at investeringerne for en stor dels vedkommende er af udenlandsk oprindelse, og derfor følsomme overfor finansieringsproblemer. 30

34 De 12 nye EU-lande Offentlige finanser (budget) Figur 35 Offentlig budgetsaldo (procent af BNP) Procent af BNP ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0 EU-12 EU-15 Polen Ungarn Tjekkiet Estland Letland Litauen Slovenien Slovakiet Malta Cypern Rumænien Bulgarien Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 17 Offentligt budget Kommissionens prognose % af BNP EU-12-1,8-3,4-6,8-6,1-5,5-5,1 Polen -1,9-3,7-7,2-7,9-6,6-6,0 Ungarn -5,0-3,7-4,4-3,8-4,7-6,2 Tjekkiet -0,7-2,7-5,8-5,2-4,6-4,2 Estland 2,5-2,8-1,7-1,0-1,9-2,7 Letland -0,3-4,2-10,2-7,7-7,9-7,3 Litauen -1,0-3,3-9,2-8,4-7,0-6,9 Slovenien 0,0-1,8-5,8-5,8-5,3-4,7 Slovakiet -1,8-2,1-7,9-8,2-5,3-5,0 Malta -2,3-4,8-3,8-4,2-3,0-3,3 Cypern 3,4 0,9-6,0-5,9-5,7-5,7 Rumænien -2,6-5,7-8,6-7,3-4,9-3,5 Bulgarien 1,1 1,7-4,7-3,8-2,9-1,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Ifølge Kommissionens prognose er underskuddet på de offentlige finanser også faldende i EU-12, men krisen har medført, at underskuddene tog et ordentligt hop opad i Selv Polen, der ellers klarer sig fint, er ikke gået ram forbi. Det eneste land der har klaret skærene er Estland, der nu er medlem af euroområdet pr. 1. januar

35 De 12 nye EU-lande Offentlige finanser (bruttogæld) Figur 36 Offentlig bruttogæld (procent af BNP) Procent af BNP 0, ,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 EU-12 EU-15 Polen Ungarn Tjekkiet Estland Letland Litauen Slovenien Slovakiet Malta Cypern Rumænien Bulgarien Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 18 Offentlig bruttogæld Kommissionens prognose % af BNP EU-12-35,5-36,9-43,2-48,1-50,7-52,8 Polen -45,0-47,1-50,9-55,5-57,2-59,6 Ungarn -66,1-72,3-78,4-78,5-80,1-81,6 Tjekkiet -29,0-30,0-35,3-40,0-43,1-45,2 Estland -3,7-4,6-7,2-8,0-9,5-11,7 Letland -9,0-19,7-36,7-45,7-51,9-56,6 Litauen -16,9-15,6-29,5-37,4-42,8-48,3 Slovenien -23,4-22,5-35,4-40,7-44,8-47,6 Slovakiet -29,6-27,8-35,4-42,1-45,1-47,4 Malta -61,7-63,1-68,6-70,4-70,8-70,9 Cypern -58,3-48,3-58,0-62,2-65,2-68,4 Rumænien -12,6-13,4-23,9-30,4-33,4-34,1 Bulgarien -17,2-13,7-14,7-18,2-20,2-20,8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Den offentlige bruttogæld er voksende i EU-12, ret kraftigt endda. Fra 43 procent af BNP i 2009 til 53 procent i Men ingen lande er dog nået op over de 100 procent. Ungarn har den højeste gældsprocent på ca. 80 procent af BNP. Estland har vel nok EU s laveste gældsprocent på kun 8 procent af BNP. 32

36 De 12 nye EU-lande Betalingsbalancen Figur 37 Betalingsbalancens løbende poster (procent af BNP, årsobservationer) Procent af BNP EU-12 Letland Bulgarien Estland Litauen Rumænien Cypern Ungarn Malta Slovakiet Polen Slovenien Tjekkiet Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 19 Løbende poster Kommissionens prognose % af BNP EU-12-7,8-6,9-2,0-2,2-2,5-2,7 Polen -5,1-4,8-1,9-2,7-3,3-3,7 Ungarn -7,0-6,9-0,4 0,8 0,4-0,4 Tjekkiet -2,6-0,8-1,2-1,9-1,5-1,1 Estland -17,2-8,8 4,5 4,1 1,4 0,9 Letland -22,3-13,1 8,6 3,9-0,5 4,6 Litauen -15,1-13,1 2,6 2,6 1,3 1,0 Slovenien -4,5-6,8-1,3-0,7-0,6-0,8 Slovakiet -5,1-6,9-3,4-2,9-1,9-1,7 Malta -6,2-5,6-6,1-3,9-2,9-2,2 Cypern -11,7-17,7-8,5-7,1-7,0-7,0 Rumænien -13,6-11,4-4,5-5,5-5,6-6,2 Bulgarien -20,1-20,6-8,4-3,3-2,5-2,3 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er ved at komme under kontrol i de nye EU-lande. Mange af landene er oven i købet ved at få overskud på deres betalingsbalance. Det har betydning for stabiliteten af landenes valutaer, og dermed for finansieringen af de udenlandske investeringer, der har stor betydning i de nye EU-lande. 33

37 De 12 nye EU-lande Ledigheden Figur 38 Ledighedsprocenter for de nye EU-lande (sæsonkorrigeret, månedsdata) Procent EU-15 EU November Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Tabel 20 Årlige ledighedsprocenter (%) Kommissionens prognose EU-12 7,7 6,5 6,5 9,8 9,5 8,8 Polen 9,6 7,1 8,2 9,5 9,2 8,5 Ungarn 7,4 7, , ,3 Tjekkiet 5,3 4,4 6,7 7,3 7 6,7 Estland 4,7 5,5 13,8 17,5 15,1 13,6 Letland 6 7,5 17,1 19,3 17,7 16,2 Litauen 4,3 5,8 13,7 17,8 16,9 15,1 Slovenien 4,9 4,4 5,9 7,2 7,2 6,6 Slovakiet 11,1 9, ,5 14,2 13,4 Malta 6,4 5,9 7 6,6 6,6 6,5 Cypern 4 3,6 5,3 6,8 6,6 5,9 Rumænien 6,4 5,8 6,9 7,5 7,4 7 Bulgarien 6,9 5,6 6,8 9,8 9,1 8 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Selvom ledigheden er steget kraftigere i de nye EU-lande efter finanskrisen i 2008, er det Kommissionens vurdering, at ledigheden i de nye lande vil falde hurtigere igen i perioden I 2012 regner Kommissionen således med en ledighed i EU-12 på 8,8 procent, mens ledigheden i EU-15 vil være på 9,2 procent. 34

38 De 12 nye EU-lande Priserne Figur 39 Prisstigninger (månedsobservationer, årlig ændring) Procent EU-15 EU December Kilde: Eurostat og egne beregninger. Tabel 21 Årlige prisstigninger Kommissionens prognose HICP (%) EU-12 4,1 6,2 3,3 2,9 3,2 2,9 Polen 2,6 4,2 4 2,6 2,9 3,0 Ungarn 7, ,7 3,9 3,7 Tjekkiet 3 6,3 0,6 1,2 2,1 2,2 Estland 6,7 10,6 0,2 2,7 3,6 2,3 Letland 10,1 15,3 3,3-1,3 1,1 1,8 Litauen 5,8 11,1 4,2 1,2 2,3 2,8 Slovenien 3,8 5,5 0,9 2,1 2,0 2,2 Slovakiet 1,9 3,9 0,9 0,7 3,2 2,8 Malta 0,7 4,7 1,8 1,9 2,0 2,3 Cypern 2,2 4,4 0,2 2,8 3,3 2,5 Rumænien 4,9 7,9 5,6 6,1 5,5 3,2 Bulgarien 7,6 12 2,5 2,9 3,2 3,1 Kilde: Eurostat, Europakommissionens Economic Forecast, Autumn 2010 og egne beregninger. Priserne udvikler sig nogenlunde parallelt mellem EU-12 og E-15, men prisudviklingen har altid været en spids højere i EU-12 end i EU-15. Det betyder ikke, at prisniveauet er højere i EU-12 (tværtimod), men blot at prisstigningerne har en tendens til at være meget større, selvom spændet mellem prisstigningerne bliver klart mindre, jf. figur

39 De 12 nye EU-lande Aktiekursudviklingen Figur 40 Aktieprisindeks (månedlige gennemsnit, nominelle aktiepriser) Indeks 2001=100 Tjekkiet Polen Ungarn 500,0 450,0 400,0 350,0 Januar ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Kilde: Eurostat. Udviklingen i aktiekurserne er ikke noget at prale af i de nye EU-lande. I de tre store lande Polen, Tjekkiet og Ungarn er udviklingen i aktiekurserne gået i stå i Optimismen er ikke så stor i de nye lande, som før finanskrisen satte ind. 36

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2009-10 PØU alm. del Bilag 64 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 12. HALVÅRSRAPPORT FEBRUAR 2010 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske konsulent

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

EU-note E 19 Offentligt

EU-note E 19 Offentligt 2011-12 EU-note E 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 20. januar 2012 Den økonomiske udvikling i EU kort fortalt Resume I notatet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Kraftig stigning i befolkningens levealder

Kraftig stigning i befolkningens levealder Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 41 Offentligt Sundhedsudvalget og Det Politisk-Økonomiske Udvalg Økonomigruppen, 3. Udvalgssekretariat 18. Oktober 2006 Kraftig stigning i befolkningens levealder

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere