Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part","

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade København V (herefter "Kommune(n)") og Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jeppe Honoré Isaksen LO Hovedstaden Svend Aukens Plads København S (herefter "Forening(en)") Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part", har indgået denne aftale om Kommunens støtte til projektet "Samarbejdsportal for jobcentre og a-kasser" (herefter "Aftale(n)"). 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Kommunen har truffet politisk beslutning om, at Kommunen ønsker at bidrage til Foreningens projekt "Samarbejdsportal for jobcentre og a-kasser ("Projekt(et)"), jf. bilag A. 1.2 Formålet med Projektet er at sikre en ensartet kommunikation til de ledige i henholdsvis Jobcenter København og i de lokale a-kasser. Endvidere skal Projektet skabe netværk mellem medarbejdere i jobcenteret og i a-kasserne, samt sagsbehandlere og faglige socialrådgivere fra lokale fagforeninger. 1.3 Kommunens deltagelse i Projektet sker som led i udmøntning af Budget FORENINGENS FORPLIGTELSER 2.1 Foreningen forpligter sig til at iværksætte og gennemføre følgende aktiviteter inden 31. december 2016 ("Aktiviteter(ne)"), jf. bilag A: I gennemsnit nye indlæg på portalen pr. kvartal. I gennemsnit 3-4 nyhedsbreve udsendt til brugerne pr. kvartal. I gennemsnit nye brugere pr. kvartal. 4 afholdte temamøder pr. år. 1 afholdt konference pr. år. En opdateret kontaktliste over brugerne af portalen. 5. Kontor - Økonomi og Resultater Bernstorffsgade 17, København V EAN nummer

2 2.2 Foreningen giver uden ugrundet ophold Kommunen besked om forhold af betydning for Aftalen, herunder forhold, der kan påvirke Tilskuddet og/eller Aktiviteternes udførelse. Resultatkrav for Samarbejdsportalen: Indeholde aktuel og relevant viden for medarbejdere, der arbejder med ledige og sygemeldte borgere i Københavns Kommune. Øge viden hos medarbejderne om deres samarbejdspartnere (jobcentre/a-kasser/fagforeninger). Styrke samarbejde og gensidig forståelse og mindske mistro og manglende viden om hinanden. 2.3 Inden for rammer af samarbejdet har Kommunen fri adgang til Projektet. Kommunen kan inden for rammerne af samarbejdet og på loyal vis råde over de til Projektet tilknyttede indlæg, nyhedsbreve m.v. 3. FORUDSÆTNINGER FOR TILSKUDDET 3.1 Kommunen yder et økonomisk tilbud til Projektet ("Tilskuddet") på de i Aftalen anførte vilkår og under de forudsætninger som følger heraf. 3.2 Foreningen kan alene gøre krav på Tilskuddet i det omfang dette kan ydes i overensstemmelse med lovgivningen, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne. 3.3 Foreningen skal sikre, at Tilskuddet alene anvendes til de Aktiviteter, hvortil det er øremærket, jf. pkt Kommunen kan til enhver tid kræve, at Foreningens fremsender dokumentation for, at pkt. 3.3 er opfyldt. 4. TILSKUDDET 4.1 Kommunen yder tilskud til Projektet i 2015 og Tilskud efter pkt. 4.1 udbetales til Foreningen i overensstemmelse med følgende: DATO TILSKUD (DKK) 31. marts , januar ,00 Side 2 af 5

3 4.3 Tilskuddet er øremærket til følgende Aktiviteter, jf. pkt. 2.1 og bilag A: Temamøder inden for rammerne af formålet med Projektet. Konferencer ind for rammerne af formålet med Samarbejdsportalen Projektet. Udarbejdelse af casestories ind for rammerne af formålet med Samarbejdsportalen Projektet. Viden og erfaringsudveksling i forbindelse med den nye beskæftigelsesreform, herunder om status på implementering af reformen. Information om tilbud til sygemeldte borgere i Københavns Kommune. Vedligeholdelse af Samarbejdsportalen og opdatering af den information, der er på poretalen. Skabe øget kendskab til Samarbejdsportalen. 4.4 De for samarbejdet relevante aktører er: Københavns Kommune De faglige hovedorganisationer lokale a-kasser lokale fagforeninger 4.5 Foreningen aflægger hvert år regnskab for afviklingen af Aktiviteter i indeværende kalenderår. Regnskabet skal som minimum indeholde følgende oplysninger (1) Oplysning om Tilskuddets anvendelse, fordelt på (a) Aktiviteter, og (b) omkostningsposter. (2) Vurdering af, om Foreningen har opnået de aftalte resultatkrav, jf. pkt. 2.4, herunder om forbruget af midler (Tilskud) står mål med de opnåede resultater. Regnskabet skal være revideret og påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor og skal aflægges i henhold til danske revisionsstandarder. 4.6 Foreningen skal efter anmodning straks give Kommunen indsigt i alle regnskabsmæssige og kontraktmæssige forhold, der vedrører Aktiviteterne og/eller Tilskuddets anvendelse. Side 3 af 5

4 5. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRINGER 5.1 Aftalen træder i kraft på tidspunktet for Kommunens underskrift og løber indtil hver Part har opfyldt sine forpligtelser i medfør af Aftalen. 5.2 Enhver ændring eller tilføjelse til Aftalen kræver enighed mellem Parterne, og ændringer eller tilføjelser skal vedlægges Aftalen som tillæg og underskrives af begge Parter. 5.3 Kommunen er til enhver tid og uden varsel berettiget til at opsige Aftalen. 5.4 Anvender Foreningen Tilskuddet i strid med Aftalen, herunder til andet end de Aktiviteter, som er identificeret i pkt. 4.3 er Kommunen berettiget til uden varsel at ophæve Aftalen. 5.5 Foreningen er i tilfælde af Aftalens ophør i medfør af pkt. 5.3 ikke berettiget til den del af Tilskuddet, som på tidspunktet for opsigelsen endnu ikke er udbetalt. 5.6 Ophæves Aftalen i medfør af pkt. 5.4 er Kommunen berettiget til at kræve udbetalt Tilskud tilbagebetalt med tillæg af renter. 5.7 Foreningen kan i tilfælde af Aftalens ophør i medfør af dette afsnit 5 ikke rejse krav om erstatning, godtgørelse og/eller anden betaling. 6. OVERDRAGELSE 6.1 Foreningens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen kan ikke overdrages uden Kommunens skriftlige samtykke. 6.2 I tilfælde af ændring(er) i Foreningens organisering og/eller ejerforhold, kan Aftalen kun videreføres efter Kommunens forudgående skriftlige godkendelse. 7. MEDDELELSER 7.1 Alle meddelelser ifølge Aftalen skal afgives skriftligt og fremsendes til: For Kommunen: Jeppe Honoré Isaksen For Foreningen: Tea Lund Side 4 af 5

5 8. UNDERSKRIFTER 8.1 Aftalen er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som det originale dokument. Dato: Sted: Dato: Sted: For Foreningen: For Kommunen: Side 5 af 5

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere