Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger til forventet : Økonomiudvalget 10 Udvalget for Familie og Institutioner 15 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social 17 Natur, Teknik og Miljøudvalget 20 Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur 23 Arbejdsmarkedsudvalget 26 1

2 2 of 26 Regnskabsopgørelse 2014 il linger Korr. Budget 2014 Skatter Tilskud og udligning *Indtægter Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutiioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og mijø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget *Driftsudgifter i alt **Driftsvirksomhed i alt Udvalget for familie og institutiioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget *Statsrefusion i alt ***Total - Driftsvirksomhed og ref Renter og kursregulering ****Primært driftsresultat Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutiioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og mijø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget *Anlægsvirksomhed ****Resultat skattefinansieret område Drift forsyningsvirksomheder *Resultat af forsyningsvirksom *****Resultat i alt Fortegn - betyder mindre forbrug eller større indtægter end udgifter (finansiering). 2

3 3 of 26 Finansieringsoversigt Oprindelig Korr. Budget Afvigelse i opri. Afvigelse i korr. (i kr ) Likvide beholding primo ("-"= lånebehov) Tilgang af likvide aktiver Årets resultat (fra sopgørelse) Låneoptagelse Finansforskydninger Indskud Aahus luft boliger Rønde boliger Hornslet Tendrup Møllevej Søhusparken Driftsstøtte lån Rønde Eg Skanseparken helhedpl Rest Landsbyggefond Lån Boligforening Anvendelse af likvide aktiver 0 0 Afdrag på lån Ændring i likviditet (netto) ("+"=underskud/likviditetsforbrug) Likvide behold. ultimo ("-"= lånebehov) Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt. Regnskabsopgørelsen viser et forventet overskud på 53,2 mio. kr. på Total driftsvirksomhed og refusioner. I forhold til det oprindelige er det et merforbrug på godt 25,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede er det et mindre forbrug på 8,0 mio. kr. I det forventede overskud indgår en merindtægt på skatter og tilskud og udligning på netto 1,0 mio. kr. Som dækker over en netto midtvejsregulering inkl. betaling af de skrå skatteloft, der giver en indtægt på 2,6 mio. kr. og en forventet mindre indtægt på tilbagebetalt grundskyld på 1,6 mio. kr. Den forventede merforbrug på drift inkl. statsrefusion i forhold til oprindeligt er således 26,2 mio. kr. I særskilt opgørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet - af serviceudgifter for 2014 forventes et merforbrug på 46,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Årsagen til at merforbruget på serviceudgifter er 20,6 mio. kr. større end merforbruget på drift inkl. statsrefusioner er, at der i det beløb indgår en mindre udgift på 20,6 mio. kr. på overførsler mv., som ikke indgår i serviceudgifter. Så uden dette mindre forbrug er merforbrug på driftsudgifter 46,8 mio. kr. Som primært dækker over et merforbrug på børn og unge med særlig behov(familieområdet), sundhed, ældre og voksne med handicap. Herudover er der en forventning om nettoforbrug af overførte bevillinger fra 2013 på eksempelvis skoleområdet og arbejdsskadepuljen. Renteniveauet har også i 2014 udviklet sig positivt i forhold til det oprindelige. Der forventes derfor kun en udgift på 7,3 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. 3

4 4 of 26 primært driftsresultat er herefter et overskud på 45,9 mio. kr. Hvilket er 23 mio. kr. mindre end det oprindelige. Men samtidig 10,1 mio. kr. bedre end det korrigerede, som der er givet bevilling til. Merforbrug på serviceudgifter skal ses i sammenhæng med at KL ud fra kommunernes indberetninger - forventer et samlet service ramme på 0,3 mia. kr. under terne. Der er tradition for at udgifterne overvurderes på nuværende tidspunkt. Så KL s prognosemodel forudser et samlet serviceforbrug, der 1,5 mia. kr. under bugetterne. Dvs. de samlede kommunale serviceudgifter skal således forværres med 1,5 mia. kr. før merforbruget i Syddjurs Kommune udløser sanktion. På samme tidspunkt i 2013 var forudset et mindre serviceforbrug på 3,2 mia. kr. Regnskabet for 2013 blev 4,9 mia. kr. Regnskabet i 2013 indeholdte dog et mindre forbrug på op mod 2 mio. kr. som følge af lærekonflikten. En del af disse penge er overført til skoleåret 2013/14 og dermed kan andel af denne besparelse være overført til forbrug i foråret 2014 og belaster dermed rammen i Med et forventet samlet anlægs forbrug på 107,3 mio. kr. (inkl. salgsindtægter) vil den samlede anlægsvirksomhed have et merforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Opgjort i forhold til den oprindelige brutto anlægsrammen så forventes et merforbrug på 25 mio.kr. Det skal ses i sammenhæng med at KL - ud fra kommunernes indmelding har estimeret et merforbrug på 3,5 mia. kr. i forhold til bugetterne. KL s prognose model forventer et merforbrug på 0,5 mia. kr. Hvilket tyder på at kommunerne samlet overskrider anlægsrammen i KL- aftalen. Hvad det får af konsekvenser for kommunerne er uvist. Men det kan få indvirkning på økonomiaftalen for Dog vil der med den nuværende situation være en risiko for at nogle kommuner flytter udgifter fra anlægsrammen til servicerammen i 2.halvår af Men da luften i servicerammen er væsentlige mindre end i 2013 og der ingen sanktion er på anlægsrammen i 2014, så må denne risiko antages at være mindre end i 2013, hvor intet tyder på at det skete i et væsentligt omfang. På anlægsvirksomheden forventes der i Syddjurs Kommune en kraftig aktivitet i 2. halvår af 2014, hvor der netto skal realiseres for omkring 86,6 mio. kr., hvilket er højere niveau end det der var tilfældet i 2012 og Med et samlet netto anlægsforbrug på 107,3 mio. kr. bliver resultatet for drift og anlæg et forbrug på 61,4 mio. kr. Det er et merforbrug på 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige men samtidig 25,3 kr. mindre end den samlede bevillingen i det korrigerede. Der er som tillæg til sopgørelsen opstillet en forventet finansieringsoversigt med udgangspunkt i dette resultat. Herudover er der indregnet at alle lån vedrørende anlæg og dispensationer vedrørende 2014 er optaget før 31. december Der er indregnet realiserede og forventede finansforskydninger samt afdrag på nuværende lån. Med disse forudsætninger forventes der at blive et kasseforbrug på 66,3 mio. kr. i 2014 og dermed en negativ ultimo kassebeholdning på 95,9 mio. kr Det er merforbrug på 70,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige men samtidig 23,4 mio. kr. mindre end bevillingen i det korrigerede. 4

5 5 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Drift Resultat Drift Økonomiudvalget Drift Politisk organisation Drift Administrativ organisation Drift Erh.udv. turisme og land Drift Lønpuljer mv Drift Folkeskole IKT Drift Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Drift Sudhedsudgifter mv Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift Kontante ydelser Drift Folkeskolen Drift Ungdomsskolen Drift Dagtilbud til børn og unge Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Drift Sundhedsudgifter mv Drift Tilbud og ældre Drift Tilb til voksne med handicap Drift Kontante ydelser Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ok Drift Vej og parkvæsen Drift Kollektiv trafik og havne Drift Tømningsordninger (brugerfin) Drift Affaldshåndtering drift Drift Fritidsområder drift Drift Natur og vandløb drift Drift Miljøbeskyttelse mv Drift Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Drift Tilskud til frivilligt socialt arb Drift Planlægning Drift Landdistriksudvikling Drift Miljøbeskyttelse mv Drift Fritidsfaciliteter Drift Syddjurs Biblioltek Drift Kulturel virksomhed Drift Folkeoplysning og fritid Drift Arbejdsmarkedsudvalget Drift Tilbud til udlændinge Drift Kontante ydelser Drift Revalidering Drift Arbejdsmarkedsforan Statsrefusion Resultat Statsrefusion Udvalget for familie og institutioner Statsrefusion Tilbud til børn og unge med særlige behov Statsrefusion Kontante ydelser Statsrefusion Udvalget for sundhed, ældre og social Statsrefusion Tilbud og ældre Statsrefusion Tilb til voksne med handicap Statsrefusion Kontante ydelser Statsrefusion Udvalget for plan, udvikling og kultur Statsrefusion Kulturel virksomhed Statsrefusion Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion Tilbud til udlændinge Statsrefusion Kontante ydelser Statsrefusion Revalidering Statsrefusion Arbejdsmarkedsforan

6 6 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Resultat Anlæg Økonomiudvalget Anlæg Administrativ organisation Anlæg Adm. bygninger- arbejdsmijøforbedringer Anlæg Administrationsbygninger Anlæg Administration Hornslet ombyg Anlæg Administration Ebeltoft ombyg Anlæg Erh.udv. turisme og land Anlæg Syddjurs Udviklingspark Anlæg Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Anlæg Jordforsyning Anlæg Køb af jord - Ugelbølle Bypark Anlæg Køb af ejendom Spiresalen Anlæg Genbrugsstation Feldballe nord Anlæg Salg af del af 1be Knebel Anlæg Salg af grunde Anlæg Ågårdvej/Amaliegårdvej Hornslet LP Anlæg Lokalp. 41 og 48 m.v. Mørke sydvest Anlæg Skovtoften Ryomgaard LP Anlæg Baunehøjparken Rønde LP Anlæg Ladegårdsparken Rønde vest LP Anlæg Markrundingen Tirstrup lokalp Anlæg Lokalp.52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet Anlæg Salg af jord Tendrup Hovvej Hornslet Anlæg Trimmelbakken i Thorsager LKP Anlæg Byggem. P. Vejsgårdsvænget lkp et Anlæg Ejendomme Anlæg Salg af ejendomme Anlæg Køb af Lyngevej 5 A-P Anlæg Salg afdel af matr. 30u Færgevejen/Chris Anlæg Industrivej 61 Ryomgaard Anlæg Udvalget for familie og institutioner Anlæg Folkeskolen Anlæg Hornslet skole renovering og ombygning Anlæg Rønde skole Energirenovering Anlæg Strukturtilpasning skoler - reform Anlæg Arbejdsmiljøprojekter o. lign. skoler Anlæg ABA - anlæg på skolerne Anlæg Faglokale lærerarbejdspl. på Pindstrupsk Anlæg Ebeltoft Skole SFO Anlæg KLOG med KROPPEN Hornslet skole Anlæg Etablering af lokaler på Molsskolen Anlæg Etablering arbejdspladser Kolind skole Anlæg Etablering arbejdspladser Rønde skole Anlæg Pindstrup skole nybygning Anlæg Ungdomsskolen Anlæg Ungdomsskolen i Kolind fundering/piloter Anlæg Dagtilbud til børn og unge Anlæg Ådalen ombyg til integreret institution Anlæg Legestue i Hornslet Stadionvej Anlæg Strukturtilpasning dagtilbud Anlæg Fælles Børneliv i Thorsager Anlæg Ebeltoft - Æblehaven institution Anlæg Ndr. Ringvej 7 Ryomgård ombygning Anlæg Egedalsvej Ebeltoft køb af spejderhytte Anlæg Margrethe Børnehaven legeplads Anlæg Romlehøj renovering Anlæg Ådalen renovering Anlæg Mosegården renovering

7 7 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Anlæg Tilbud og ældre Anlæg Sundhed og social Anlæg Sektorplanlægning ældreområdet Anlæg Rehabiliteringscenter Tirstrup Anlæg Varmtvandsbassin i Tirstrup Anlæg Dagcenter Søhusparken Anlæg Ekstraordinær vedligeholdelse Vikingegår Anlæg Parkering Tirstrup asfalt Anlæg Velfærdsteknologi Anlæg Tilb til voksne med handicap Anlæg Sundhed og social Anlæg Søhusparken servicearealer Anlæg Servicearealer MM Anlæg Servicearealer Tendrup Møllevej Anlæg Køb af hjælpemiddeldepot Tirstrup Anlæg Fakkelgården istandsættelse Anlæg Tendrup Møllevej inventar Anlæg Aktivitecenter MM ombyg bad køkken Anlæg Udvvalget for natur, teknik og miljø Anlæg Vej og parkvæsen Anlæg Genbrugsstation Feldballe nord Anlæg Veje park natur Anlæg Veje park natur Anlæg Vejomlægning i Kolind Anlæg Sti Boeslum Ebeltoft Anlæg Sti Knebel Anlæg Transportvalg og trafik ved skolerne Anlæg AFF projekt Anlæg Stier ved Knebel Anlæg Cykelstier/trafiksikkerhed Anlæg Cykelstier/trafiksikkerhed Anlæg Cykelsti Hornslet - Løgten Anlæg Korupskovvej sikring Anlæg Thorsager foreløbig klimasikring Anlæg Cykelsti Skrejrup - Thorsager Anlæg AFF/Naturstyrelsen afslutning stiprojekt Anlæg Trafiksikkerhedsplan Anlæg Projektering af fælles materielgård Anlæg Vejafvandingsbidrag Anlæg Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlæg Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlæg havne Anlæg Skødshoved Havn flydebro

8 8 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Jordforsyning Anlæg Jordforsyning Anlæg Ågårdvej/Amaliegårdvej Hornslet LP Anlæg Lokalp. 41 og 48 m.v. Mørke sydvest Anlæg Søndermarken/Enggårdsbakk Kolind LP Anlæg Skovtoften Ryomgaard LP Anlæg pcl. P. Vejgårdsvænget Ryom LP Anlæg Baunehøjparken Rønde LP Anlæg Ladegårdsparken Rønde vest LP Anlæg Markrundingen Tirstrup lokalp Anlæg Lokalp.52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet Anlæg Trimmelbakken i Thorsager LKP Anlæg Kløvervangen Lime LP Anlæg Enggårdsbakken etape 8 Kolind byggem Anlæg Byggem. P. Vejsgårdsvænget lkp et Anlæg Holmagervej etape 2 Horns erhverv LP Anlæg Tyrrisvej Rønde erhverv lokalp Anlæg Gråskegårdevej Tirstrup erhverv lkp Anlæg Holmagervej etape 3 Hornslet erhverv Anlæg Frellingvej Kolind erhverv lokalp Anlæg Nyhåbsvej Kolind erhverv Anlæg Industrivej Ryomgård erhvervsjord Anlæg Diverse anlæg Anlæg Miljøbeskyttelse mv Anlæg Klimasikring Thorsager Anlæg Ejendomme Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Salg Nyvej 6 Hornslet Anlæg Ådalsskolen Energirenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Anlæg Skiltning " god adgang" (handikap) Anlæg Ejendomspulje radon og rotter Anlæg IBINDER byggeprojekt

9 9 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlæg Byudvikling Anlæg Byfornyelse - Kolind Anlæg Indsatspuljen Anlæg Mørke Områdefornyelse Anlæg Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj Anlæg Landsbyfornyelse Anlæg Midtbyplaner, Rønde og Hornslet Anlæg Fritidsfaciliteter Anlæg Kolind Friluftsbad - renovering Anlæg Kunstgræsbane Anlæg Kunstgræsbane Rønde Anlæg Syddjurs Biblioltek Anlæg Bibliotek og borgerhus i Kolind Anlæg Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne Anlæg Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne Anlæg Brand Bibliotek, oprydning og genhusning Anlæg Åbne biblioteker Anlæg Kulturel virksomhed Anlæg Spejdercenter Hornslet Anlæg Hotel Rønde - renovering Renter Resultat Renter Økonomiudvalget Renter Renter af likvide aktiver Renter Indskud i pengeinstitut Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekredit obligationer Renter Renter af kortfristede tilgode Renter Tilgodehavende i betalingskontrol Renter Andre tilgodehavender konto Renter Renter langfristede tilgode Renter Pantebreve Renter Tilgodehavender hos grundejere Renter Udlån til beboerindskud Renter Rente af anden gæld Renter Anden gæld Renter Renter langfristet gæld Renter Kommunekreditforeningen Renter Pengeinstitutter Renter Kurstab og givinst Renter Andre tilgodehavender konto Renter Kurstab og kursgevinst i øvrigt Renter Garantiprovision Afdrag Økonomiudvalget Afdrag Resultat Afdrag Kommunekredit, afdrag på lån Afdrag Pengeinstitutter Afdrag Langfristet gæld ældrebol., afdrag Finansiering Økonomiudvalget Finansiering Tilskud og udligning Finansiering Udligning og generelle tilskud Finansiering Udligning tilskud udlændinge Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Kommunemoms Finansiering Udligning af købsmoms Finansiering Kommune skatter Finansiering Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Låneoptagelse Finansiering Kommunekredit, låneoptagelse

10 10 of 26 Økonomiudvalget - Bemærkninger til forventet Drift 1.halvår Politisk organisation Regnskabet forventes at have et merforbrug på ca kr. i forhold til oprindeligt. Der er i 1. halvår givet en tillægsbevilling på kr. til eftervederlag til byrådspolitikere. Pr. 1. juli 2014 forhøjes byrådspolitikernes vederlag. Der forventes en merudgift til dette på cirka kr. 1.halvår Administrativ organisation Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 16,3 mio. kr. Der er i givet tillægsbevillinger på i alt 24,8 mio. kr. De væsentligste er, overførsler fra 2013 til 2014 på 15,5 mio. kr. En tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. vedrørende omlægning af IT driften i Syddjurs kommune, som bevirker, at der er givet negative tillægsbevillinger på andre områder, samt en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til investering på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på 16,3 mio. kr. skyldes primært omlægning af IT-drift, investering på beskæftigelsesområdet samt forbrug af overførsler vedrørende forsikringspulje. I forhold til det korrigerede forventes dog et mindre forbrug på ca. 8,5 mio. kr. 1.halvår Erhv.udv., turisme og landdistr Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes at overførslen fra 2013 forventes anvendt i halvår Lønpuljer Af det oprindelige på 15,9 mio. kr. udgør tet til tjenestemandspensioner ca. 7,8 mio. kr. Regnskabet herfor forventes at blive i niveau med oprindeligt. Resttet i alt ca. 8,1 mio. kr. er puljemidler, der udmøntes til andre områder via tillægsbevillinger i løbet af året. Heraf udgør barselsudligningspuljen 7,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på netto ca. -1,4 mio. kr. i. Der forventes et mindreforbrug på barselsudligningspuljen på ca. 1,5 mio. kr. De øvrige puljemidler forventes udmøntet i 2. halvår halvår Folkeskolen,

11 11 of 26 IKT Det oprindelige på 1,4 mio. kr. er i 2014 flyttet til bevilling Administrativ organisation. Regnskabet under bevilling Hvor det forventes at blive i niveau med oprindeligt. 1.halvår Redningsberedskab Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 0,8 mio. kr. Det skyldes at overførslen fra 2013 forventes anvendt i Anlæg 1.halvår Administrativ organisation I det oprindelige var der afsat 22,6 mio. kr. til ombygning af administrationsbygninger m.v. Der er netto givet negative tillægsbevillinger på i alt -11,9 mio. kr. i. Dette beløb består bl.a. af overførsel fra 2013 til 2014 samt en negativ tillægsbevilling på -15,5 mio. kr. vedrørende flytning af rådighedsbeløb til Regnskabet for 2014 forventes at blive i niveau med det korrigerede på 10,7 mio. kr. Erhv.udv., turisme og landdistr. 1.halvår Der har ikke været afsat et oprindeligt på området. Der er i givet tillægsbevillinger til anlægstilskud til Syddjurs Udviklingspark på 4,6 mio. kr. og til Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs på 3 mio. kr. Regnskabet forventes at blive i niveau med det korrigerede. 1.halvår Jordforsyning, salg af grunde Der er i givet negative tillægsbevillinger på ca. 9,8 mio. kr. (merindtægt) vedrørende grundsalg. Regnskabet for salg af grunde forventes at blive i niveau med det korrigerede på 19,8 mio. kr. 1.halvår Jordforsyning, køb Der har ikke været afsat et oprindeligt på området. Der er i givet tillægsbevillinger til køb af Spiresalen på 3 mio. kr., Trimmelbakken kr. samt genbrugsstation Feldballe på kr. i alt 4,6 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til køb af P. Vejgårdsvænget ved en kommende opfølgning. Beløbet forventes overført fra byggemodningsområdet under Udvalget 11

12 12 of 26 for natur, teknik og miljø. Udgiften medtages ikke i et for denne bevilling, da den er medtaget under Udvalget for natur, teknik og miljø. Regnskabet forventes at blive ca. 4,6 mio. kr. 1.halvår Ejendomme Regnskabet for 2014 forventes at blive -11,6 mio. kr., svarende til oprindeligt på -11,2 mio. kr. samt en overført indtægtsbevilling på - 0,4 mio. kr. fra 2013 til Renter Samlet forventes et mindre forbrug på renter på godt 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Renter er fordelt på følgende bevillinger, der bør ses i sammenhæng da flere hænger sammen Renter likvide aktiver Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2014 har været på 110 mio. kr. Og har vist en stigende tendens de seneste 12 måneder. I tet var forudsat en gennemsnitlig likviditet på kun 10 mio. kr. ved tering af renteindtægter. Likviditeten forventes i 2. halvår af 2014 at bliver belastet med en højere anlægsaktivitet. Renteniveauet har også i første halvår af 2014 være historisk lav, og holder sig under det niveau, som var forudsat for den variable rente. Men på grund af den væsentlige bedre likviditet opnås en forventet, der væsentlig bedre end tet. Renter af tilgode/ betalinger I 2013 er der tilskrevet renter i betalingskontrollen på Et tilsvarende niveau forventes i Renter af langfristet tilgodehav Ultimo 2013 blev der tilskrevet renter på lån til ejendomsskat mv. på 1,1 mio. Et tilsvarende beløb forventes i Renter af kortfristet gæld I forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter for tidligere år og morarente er der udbetalt rentegodtgørelse på kr. det er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år. I 2013 blev det samlede forbrug på 1,6 mio. kr. Der er forventet samme niveau i 2. halvår og tillagt kr. bl.a. pga. at det er blevet bedre mulighed for at opkræve morarente hos kommunale kunder i 2014, da renteloven pr. 1. marts 2013 er ændret og væsentlig forværret for kommunerne, må der alt andet lige 12

13 13 of 26 forventes stigende udgifter hertil fremover. Kommunens institutioner er orienteret om ændring i renteloven, der nu siger: At kommunen max kan have en betalingsfrist på 30 dag. At leverandører kan opkræves et kompensationsbeløb på 310 kr. ved forsendt betaling. At morarenter er forhøjet til 8% + referencerenten (NUR) At der kan sendes 3 rykker med gebyr på 100 kr. Herefter sendes kravet til inkasso, hvor der kommer yderligere udgifter. At kommunen ikke kan ikke lave aftaler, der afviger fra disse regler. Da institutionerne som hovedregel selv afholder udgifter til morarente og gebyr på deres driftsbevillinger, så vil udgiften hertil dog primært blive afholdt på de decentrale driftsbevillinger. Renter af langfristet gæld Den variable rente har været gunstig i forhold til forventningerne ved lægningen. Derfor forventes en mindre forbrug på knap 1,0 mio. kr. Kurstab og kursgevinst i øvrigt Udgiften på dette område er primært udgifter på 2 Nordea renteswap aftaler. Udgiften vil afhænge af det faktiske renteniveau på 6 terminstidspunkter. Men alt andet lige ved et lavere renteniveau end forudsat i tet bliver udgiften til disse renteswap aftaler større end teret. Men da der også på denne bevilling bogføres indtægter fra ikke lagt garantiprovision, så forventes der et samlet mindre forbrug på ca kr. i forhold til oprindeligt. Finansiering: Tilskud og Udligning 1.halvår Udligning og generelle tilskud Udligning tilskud udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt Der er i juli 2014 udmeldt en midtvejsregulering af tilskud og udligning med baggrund i lov- og cirkulæreprogram på 2,6 mio. kr. (merindtægt). 13

14 14 of 26 1.halvår Udligning af købsmoms Der er ikke afsat til udgifter vedr. tilbagebetaling af købsmoms vedr. huslejeindtægter samt jordforsyning. Der arbejdes løbende momsskanning vedr. tidligere år. Det forventes at denne gennemgang vil resultere i indtægter der udligner det beløb, der skal tilbagebetales vedr. huslejeindtægter og jordforsyning. Skatter Kapitalmiddel halvår Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb selskabsskat m.v. Forskerskat og dødsboskat Grundskyld Dækningsafgift off. Ejendomme I alt Der er i juli 2014 udmeldt et skattenedslag for følge af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Beløbet er mindre end teret. Til gengæld ser det ud til, at kommunens indtægter fra dødsboskat og forskerskat bliver tilsvarende lavere. For grundskyld er der modtaget delvis kompensation for 2013 for tilbagebetalinger vedrørende grundværdiforbedringer. Der er imidlertid fortsat tilbagebetalinger, og der er derfor i forventet indregnet et indtægtstab på foreløbig på godt 1,6 mio. kr. 14

15 15 of 26 Udvalget for familie og institutioner - Bemærkninger til forventet Familieområdet Drift og statsrefusion Sundhedsudgifter Der forventes et forbrug der ligger lidt over det oprindelige. illingen er overførsel fra året før PPR og tilbud til børn med særlige behov Statsrefusion Total Der forventes et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt på 14,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på stort set alle områder Kontante ydelser Statsrefusion Total Der forventes et forbrug der er lavere end det oprindelige. Der er derfor flyttet på 0,8 mio. kr. fra bevilling til bevilling Det forventes, at et ender 2 mio. kr. lavere end det korrigerede. Anlæg Ingen anlæg. 15

16 16 of 26 Skoleområdet Drift Folkeskolen Regnskabet forventes at vise et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige, mens det korrigerede forventes overholdt. Det korrigerede indeholder overførsel af uforbrugte midler fra 2013, som forventes forbrugt i 2014 pga. skolereformen Ungdomsskolen Regnskabet forventes at vise et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. ift. det oprindelige svarende til overførsel fra 2013, som forventes forbrugt i De overførte midler fra 2013 skal bruges til strukturændringer i ungdomsskolen pga. skolereformen. Anlæg Folkeskolen I 2014 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. ift. det oprindelige, idet anlæggene der ikke blev færdiggjort i 2013, bliver færdiggjort i Det korrigerede forventes overholdt Ungdomskol en I 2014 forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. ift. det oprindelige, idet anlæggene der ikke blev færdiggjort i 2013, bliver færdiggjort i Det korrigerede forventes overholdt. Dagtilbud Drift Dagtilbud Der er overførsler fra 2013 til 2014 på i alt 1 mio. kr. Dagplejen har et stærkt faldende børnetal. Det frigjorte forventes dog brugt til at dække merudgiften ved tilpasning af dagplejens kapacitet. Anlæg Dagtilbud Der er flyttet anlægs fra 2013 til 2014, derfor er det korrigerede højere end det oprindelige. Regnskabet for 2014 forventes at svare til det korrigerede. 16

17 17 of 26 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - Bemærkninger til forventet Ældre og sundhed Drift og statsrefusion Kapitalmiddel 12462, Drift Sundhedsudgifter m.v Forskel mellem oprindeligt og forventet vedrører primært overførsler mellem årene, tilførsel fra NTM s område af vedr. kørsel til træningsområdet, flytning af løn og IT- til administrationen samt besparelser i forbindelse med rengøringsudbud. Der forventes desuden tillægsbevilling som følge af stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og tandregulering, men de modsvares af tilsvarende mindre udgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, kørsel til træning samt andre sundhedsudgifter. De forventede overførsler til 2015 vurderes til at blive væsentligt lavere end overførslerne til 2014, primært fordi områderne er presset som følge af de reducerede ter på løn og varekøb. Kapitalmiddel , Drift , Statsrefusion , Total Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Forskellen mellem oprindeligt og forventet vedrører dels overførsler mellem årene, dels flytning af IT- til administrationen samt besparelser i forbindelse med rengøringsudbud. Der forventes desuden en tillægsbevilling til dækning af de stigende udgifter til personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere samt til mellemkommunale betalinger. Merudgifterne modsvares delvist af mindre udgifter til drift af plejeboliger (på grund af tomme boliger) samt vedr. madudbringning, hvor der er et fald i antal brugere. De forventede overførsler til 2015 vurderes til at blive væsentligt lavere end overførslerne til 2014, primært fordi områderne er presset som følge af de reducerede ter på løn og varekøb. Anlæg Kapitalmiddel , Anlæg Tilbud til ældre og handicappede

18 18 of 26 Forskellen mellem oprindeligt og forventet vedrører overførsel merudgift fra De igangværende projekter forventes afsluttet i Social og voksen/ handicap Drift og statsrefusion , drift , statsrefusion , Total 1.halvår.14 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov I forhold til det korrigerede forventes der sammenlagt på voksensområdet en merudgift på 4,5 mio. kr. og i forhold til oprindeligt en merudgift på 5,8 mio.kr. Udgifterne på Social og voksen/handicapområdet, i forhold til det oprindelige, fordeler sig som følgende: - der forventes en merudgift på 6,1 mio.kr. under tilbud til voksne med særlige behov, som skyldes tilgang af borgere udover rammen. - en forventet mindre udgift under hjælpemidler på 1,6 mio. kr., som skyldes at udgifterne til indkøb af biler og boligændringer er blevet nedjusteret. - de resterende 1,3 mio. kr. er overførsel fra 2013, som forventes anvendt i , drift , statsrefusion , Total 1.halvår.14 Kontante ydelser Kontante ydelser Kontante ydelser I forhold til oprindeligt forventes der en mindre udgift på 7,6 mio. kr. som fordeler, sig som følgende: - en merudgift på 1,2 mio. kr. pga. tomme boliger på bl.a. Tendrup Møllevej, Mølletorvet og Marie Magdalene, samt manglende afregning herfor i sammenlagt for førtidspensionsområdet forventes der en mindre udgift på 7,9 mio. kr. Der har været indregnet med en forventet tilgang på 6 borger i gennemsnit pr. måned. Til og med juli 18

19 19 of 26 har der været en tilgang på 1 borger i gennemsnit pr. måned. Afgangen fra området har været højere end forventet pga. alder. - derudover forventes der også en mindre udgift på boligydelsesområdet på sammenlagt 0,9 mio. kr. Anlæg , Anlæg Tilbud til voksne med særlige behov Forskellen mellem oprindeligt og forventet skyldes, at sagen vedr. tilbagekøb af hjælpemiddeldepotet er blevet afsluttet, med et overskud på 1,8 mio. kr. 19

20 20 of 26 Natur, teknik og miljøudvalget - Bemærkninger til forventet 2014 Drift Vej og parkvæsen Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på ca. 0,7 mio. kr. De 2 % der er overført fra 2013 til 2014 udgør 0,8 mio. kr. heraf er flyttet 0,1 mio. kr. til IT afdelingen, 0,3 mio. kr. forventes brugt på køb af maskiner samt 0,5 mio. kr. forventes brugt på belægninger Kollektiv trafik og havne Regnskabet forventes at have et mindre forbrug i forhold til oprindelig på ca. 4,5 mio. kr. det skyldes at kørsel til dagcentre er flyttet til udvalget for Sundhed, ældre og social med 3,9 mio. kr. derudover er der flyttet 0,6 mio. kr. til anlægsprojekt AFF/Naturstyrelsen afslutning stiprojekt Tømningsordninger m.v. Regnskabet er et hvile i sig selv området og er derfor ikke sat. 1.halvår halvår Affaldshåndtering Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på kr., det skyldes at regning for bærebare batterier for 2013 er betalt i 2014, det ikke forbrugte beløb for 2013 er overført til 2014 til dækning af regningen. 1.halvår Fritidsområder Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på ca kr., det skyldes en overførsel fra

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013 Velkommen til dialogforum Budget 2014 Fuglsø 16. august 2013 Dagsorden Velkomst ved Formand og næstformand for Hovedudvalget Budgetprocessen 2014 Budget 2014 i hovedtal Gennemgang og drøftelse af direktionens

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Årsberetning for 2014. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2014. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2014 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Anvendt regnskabspraksis... 8 Personaleoversigt... 15 Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal... 16 Regnskabsopgørelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere