Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger til forventet : Økonomiudvalget 10 Udvalget for Familie og Institutioner 15 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social 17 Natur, Teknik og Miljøudvalget 20 Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur 23 Arbejdsmarkedsudvalget 26 1

2 2 of 26 Regnskabsopgørelse 2014 il linger Korr. Budget 2014 Skatter Tilskud og udligning *Indtægter Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutiioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og mijø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget *Driftsudgifter i alt **Driftsvirksomhed i alt Udvalget for familie og institutiioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget *Statsrefusion i alt ***Total - Driftsvirksomhed og ref Renter og kursregulering ****Primært driftsresultat Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutiioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og mijø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget *Anlægsvirksomhed ****Resultat skattefinansieret område Drift forsyningsvirksomheder *Resultat af forsyningsvirksom *****Resultat i alt Fortegn - betyder mindre forbrug eller større indtægter end udgifter (finansiering). 2

3 3 of 26 Finansieringsoversigt Oprindelig Korr. Budget Afvigelse i opri. Afvigelse i korr. (i kr ) Likvide beholding primo ("-"= lånebehov) Tilgang af likvide aktiver Årets resultat (fra sopgørelse) Låneoptagelse Finansforskydninger Indskud Aahus luft boliger Rønde boliger Hornslet Tendrup Møllevej Søhusparken Driftsstøtte lån Rønde Eg Skanseparken helhedpl Rest Landsbyggefond Lån Boligforening Anvendelse af likvide aktiver 0 0 Afdrag på lån Ændring i likviditet (netto) ("+"=underskud/likviditetsforbrug) Likvide behold. ultimo ("-"= lånebehov) Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt. Regnskabsopgørelsen viser et forventet overskud på 53,2 mio. kr. på Total driftsvirksomhed og refusioner. I forhold til det oprindelige er det et merforbrug på godt 25,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede er det et mindre forbrug på 8,0 mio. kr. I det forventede overskud indgår en merindtægt på skatter og tilskud og udligning på netto 1,0 mio. kr. Som dækker over en netto midtvejsregulering inkl. betaling af de skrå skatteloft, der giver en indtægt på 2,6 mio. kr. og en forventet mindre indtægt på tilbagebetalt grundskyld på 1,6 mio. kr. Den forventede merforbrug på drift inkl. statsrefusion i forhold til oprindeligt er således 26,2 mio. kr. I særskilt opgørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet - af serviceudgifter for 2014 forventes et merforbrug på 46,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Årsagen til at merforbruget på serviceudgifter er 20,6 mio. kr. større end merforbruget på drift inkl. statsrefusioner er, at der i det beløb indgår en mindre udgift på 20,6 mio. kr. på overførsler mv., som ikke indgår i serviceudgifter. Så uden dette mindre forbrug er merforbrug på driftsudgifter 46,8 mio. kr. Som primært dækker over et merforbrug på børn og unge med særlig behov(familieområdet), sundhed, ældre og voksne med handicap. Herudover er der en forventning om nettoforbrug af overførte bevillinger fra 2013 på eksempelvis skoleområdet og arbejdsskadepuljen. Renteniveauet har også i 2014 udviklet sig positivt i forhold til det oprindelige. Der forventes derfor kun en udgift på 7,3 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. 3

4 4 of 26 primært driftsresultat er herefter et overskud på 45,9 mio. kr. Hvilket er 23 mio. kr. mindre end det oprindelige. Men samtidig 10,1 mio. kr. bedre end det korrigerede, som der er givet bevilling til. Merforbrug på serviceudgifter skal ses i sammenhæng med at KL ud fra kommunernes indberetninger - forventer et samlet service ramme på 0,3 mia. kr. under terne. Der er tradition for at udgifterne overvurderes på nuværende tidspunkt. Så KL s prognosemodel forudser et samlet serviceforbrug, der 1,5 mia. kr. under bugetterne. Dvs. de samlede kommunale serviceudgifter skal således forværres med 1,5 mia. kr. før merforbruget i Syddjurs Kommune udløser sanktion. På samme tidspunkt i 2013 var forudset et mindre serviceforbrug på 3,2 mia. kr. Regnskabet for 2013 blev 4,9 mia. kr. Regnskabet i 2013 indeholdte dog et mindre forbrug på op mod 2 mio. kr. som følge af lærekonflikten. En del af disse penge er overført til skoleåret 2013/14 og dermed kan andel af denne besparelse være overført til forbrug i foråret 2014 og belaster dermed rammen i Med et forventet samlet anlægs forbrug på 107,3 mio. kr. (inkl. salgsindtægter) vil den samlede anlægsvirksomhed have et merforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Opgjort i forhold til den oprindelige brutto anlægsrammen så forventes et merforbrug på 25 mio.kr. Det skal ses i sammenhæng med at KL - ud fra kommunernes indmelding har estimeret et merforbrug på 3,5 mia. kr. i forhold til bugetterne. KL s prognose model forventer et merforbrug på 0,5 mia. kr. Hvilket tyder på at kommunerne samlet overskrider anlægsrammen i KL- aftalen. Hvad det får af konsekvenser for kommunerne er uvist. Men det kan få indvirkning på økonomiaftalen for Dog vil der med den nuværende situation være en risiko for at nogle kommuner flytter udgifter fra anlægsrammen til servicerammen i 2.halvår af Men da luften i servicerammen er væsentlige mindre end i 2013 og der ingen sanktion er på anlægsrammen i 2014, så må denne risiko antages at være mindre end i 2013, hvor intet tyder på at det skete i et væsentligt omfang. På anlægsvirksomheden forventes der i Syddjurs Kommune en kraftig aktivitet i 2. halvår af 2014, hvor der netto skal realiseres for omkring 86,6 mio. kr., hvilket er højere niveau end det der var tilfældet i 2012 og Med et samlet netto anlægsforbrug på 107,3 mio. kr. bliver resultatet for drift og anlæg et forbrug på 61,4 mio. kr. Det er et merforbrug på 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige men samtidig 25,3 kr. mindre end den samlede bevillingen i det korrigerede. Der er som tillæg til sopgørelsen opstillet en forventet finansieringsoversigt med udgangspunkt i dette resultat. Herudover er der indregnet at alle lån vedrørende anlæg og dispensationer vedrørende 2014 er optaget før 31. december Der er indregnet realiserede og forventede finansforskydninger samt afdrag på nuværende lån. Med disse forudsætninger forventes der at blive et kasseforbrug på 66,3 mio. kr. i 2014 og dermed en negativ ultimo kassebeholdning på 95,9 mio. kr Det er merforbrug på 70,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige men samtidig 23,4 mio. kr. mindre end bevillingen i det korrigerede. 4

5 5 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Drift Resultat Drift Økonomiudvalget Drift Politisk organisation Drift Administrativ organisation Drift Erh.udv. turisme og land Drift Lønpuljer mv Drift Folkeskole IKT Drift Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Drift Sudhedsudgifter mv Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift Kontante ydelser Drift Folkeskolen Drift Ungdomsskolen Drift Dagtilbud til børn og unge Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Drift Sundhedsudgifter mv Drift Tilbud og ældre Drift Tilb til voksne med handicap Drift Kontante ydelser Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ok Drift Vej og parkvæsen Drift Kollektiv trafik og havne Drift Tømningsordninger (brugerfin) Drift Affaldshåndtering drift Drift Fritidsområder drift Drift Natur og vandløb drift Drift Miljøbeskyttelse mv Drift Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Drift Tilskud til frivilligt socialt arb Drift Planlægning Drift Landdistriksudvikling Drift Miljøbeskyttelse mv Drift Fritidsfaciliteter Drift Syddjurs Biblioltek Drift Kulturel virksomhed Drift Folkeoplysning og fritid Drift Arbejdsmarkedsudvalget Drift Tilbud til udlændinge Drift Kontante ydelser Drift Revalidering Drift Arbejdsmarkedsforan Statsrefusion Resultat Statsrefusion Udvalget for familie og institutioner Statsrefusion Tilbud til børn og unge med særlige behov Statsrefusion Kontante ydelser Statsrefusion Udvalget for sundhed, ældre og social Statsrefusion Tilbud og ældre Statsrefusion Tilb til voksne med handicap Statsrefusion Kontante ydelser Statsrefusion Udvalget for plan, udvikling og kultur Statsrefusion Kulturel virksomhed Statsrefusion Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion Tilbud til udlændinge Statsrefusion Kontante ydelser Statsrefusion Revalidering Statsrefusion Arbejdsmarkedsforan

6 6 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Resultat Anlæg Økonomiudvalget Anlæg Administrativ organisation Anlæg Adm. bygninger- arbejdsmijøforbedringer Anlæg Administrationsbygninger Anlæg Administration Hornslet ombyg Anlæg Administration Ebeltoft ombyg Anlæg Erh.udv. turisme og land Anlæg Syddjurs Udviklingspark Anlæg Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs Anlæg Jordforsyning Anlæg Køb af jord - Ugelbølle Bypark Anlæg Køb af ejendom Spiresalen Anlæg Genbrugsstation Feldballe nord Anlæg Salg af del af 1be Knebel Anlæg Salg af grunde Anlæg Ågårdvej/Amaliegårdvej Hornslet LP Anlæg Lokalp. 41 og 48 m.v. Mørke sydvest Anlæg Skovtoften Ryomgaard LP Anlæg Baunehøjparken Rønde LP Anlæg Ladegårdsparken Rønde vest LP Anlæg Markrundingen Tirstrup lokalp Anlæg Lokalp.52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet Anlæg Salg af jord Tendrup Hovvej Hornslet Anlæg Trimmelbakken i Thorsager LKP Anlæg Byggem. P. Vejsgårdsvænget lkp et Anlæg Ejendomme Anlæg Salg af ejendomme Anlæg Køb af Lyngevej 5 A-P Anlæg Salg afdel af matr. 30u Færgevejen/Chris Anlæg Industrivej 61 Ryomgaard Anlæg Udvalget for familie og institutioner Anlæg Folkeskolen Anlæg Hornslet skole renovering og ombygning Anlæg Rønde skole Energirenovering Anlæg Strukturtilpasning skoler - reform Anlæg Arbejdsmiljøprojekter o. lign. skoler Anlæg ABA - anlæg på skolerne Anlæg Faglokale lærerarbejdspl. på Pindstrupsk Anlæg Ebeltoft Skole SFO Anlæg KLOG med KROPPEN Hornslet skole Anlæg Etablering af lokaler på Molsskolen Anlæg Etablering arbejdspladser Kolind skole Anlæg Etablering arbejdspladser Rønde skole Anlæg Pindstrup skole nybygning Anlæg Ungdomsskolen Anlæg Ungdomsskolen i Kolind fundering/piloter Anlæg Dagtilbud til børn og unge Anlæg Ådalen ombyg til integreret institution Anlæg Legestue i Hornslet Stadionvej Anlæg Strukturtilpasning dagtilbud Anlæg Fælles Børneliv i Thorsager Anlæg Ebeltoft - Æblehaven institution Anlæg Ndr. Ringvej 7 Ryomgård ombygning Anlæg Egedalsvej Ebeltoft køb af spejderhytte Anlæg Margrethe Børnehaven legeplads Anlæg Romlehøj renovering Anlæg Ådalen renovering Anlæg Mosegården renovering

7 7 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Anlæg Tilbud og ældre Anlæg Sundhed og social Anlæg Sektorplanlægning ældreområdet Anlæg Rehabiliteringscenter Tirstrup Anlæg Varmtvandsbassin i Tirstrup Anlæg Dagcenter Søhusparken Anlæg Ekstraordinær vedligeholdelse Vikingegår Anlæg Parkering Tirstrup asfalt Anlæg Velfærdsteknologi Anlæg Tilb til voksne med handicap Anlæg Sundhed og social Anlæg Søhusparken servicearealer Anlæg Servicearealer MM Anlæg Servicearealer Tendrup Møllevej Anlæg Køb af hjælpemiddeldepot Tirstrup Anlæg Fakkelgården istandsættelse Anlæg Tendrup Møllevej inventar Anlæg Aktivitecenter MM ombyg bad køkken Anlæg Udvvalget for natur, teknik og miljø Anlæg Vej og parkvæsen Anlæg Genbrugsstation Feldballe nord Anlæg Veje park natur Anlæg Veje park natur Anlæg Vejomlægning i Kolind Anlæg Sti Boeslum Ebeltoft Anlæg Sti Knebel Anlæg Transportvalg og trafik ved skolerne Anlæg AFF projekt Anlæg Stier ved Knebel Anlæg Cykelstier/trafiksikkerhed Anlæg Cykelstier/trafiksikkerhed Anlæg Cykelsti Hornslet - Løgten Anlæg Korupskovvej sikring Anlæg Thorsager foreløbig klimasikring Anlæg Cykelsti Skrejrup - Thorsager Anlæg AFF/Naturstyrelsen afslutning stiprojekt Anlæg Trafiksikkerhedsplan Anlæg Projektering af fælles materielgård Anlæg Vejafvandingsbidrag Anlæg Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlæg Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlæg havne Anlæg Skødshoved Havn flydebro

8 8 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Jordforsyning Anlæg Jordforsyning Anlæg Ågårdvej/Amaliegårdvej Hornslet LP Anlæg Lokalp. 41 og 48 m.v. Mørke sydvest Anlæg Søndermarken/Enggårdsbakk Kolind LP Anlæg Skovtoften Ryomgaard LP Anlæg pcl. P. Vejgårdsvænget Ryom LP Anlæg Baunehøjparken Rønde LP Anlæg Ladegårdsparken Rønde vest LP Anlæg Markrundingen Tirstrup lokalp Anlæg Lokalp.52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet Anlæg Trimmelbakken i Thorsager LKP Anlæg Kløvervangen Lime LP Anlæg Enggårdsbakken etape 8 Kolind byggem Anlæg Byggem. P. Vejsgårdsvænget lkp et Anlæg Holmagervej etape 2 Horns erhverv LP Anlæg Tyrrisvej Rønde erhverv lokalp Anlæg Gråskegårdevej Tirstrup erhverv lkp Anlæg Holmagervej etape 3 Hornslet erhverv Anlæg Frellingvej Kolind erhverv lokalp Anlæg Nyhåbsvej Kolind erhverv Anlæg Industrivej Ryomgård erhvervsjord Anlæg Diverse anlæg Anlæg Miljøbeskyttelse mv Anlæg Klimasikring Thorsager Anlæg Ejendomme Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Energibesparende foranstaltninger Anlæg Salg Nyvej 6 Hornslet Anlæg Ådalsskolen Energirenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Energibesparende bygningsrenovering Anlæg Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Anlæg Skiltning " god adgang" (handikap) Anlæg Ejendomspulje radon og rotter Anlæg IBINDER byggeprojekt

9 9 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlæg Byudvikling Anlæg Byfornyelse - Kolind Anlæg Indsatspuljen Anlæg Mørke Områdefornyelse Anlæg Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj Anlæg Landsbyfornyelse Anlæg Midtbyplaner, Rønde og Hornslet Anlæg Fritidsfaciliteter Anlæg Kolind Friluftsbad - renovering Anlæg Kunstgræsbane Anlæg Kunstgræsbane Rønde Anlæg Syddjurs Biblioltek Anlæg Bibliotek og borgerhus i Kolind Anlæg Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne Anlæg Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne Anlæg Brand Bibliotek, oprydning og genhusning Anlæg Åbne biblioteker Anlæg Kulturel virksomhed Anlæg Spejdercenter Hornslet Anlæg Hotel Rønde - renovering Renter Resultat Renter Økonomiudvalget Renter Renter af likvide aktiver Renter Indskud i pengeinstitut Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekredit obligationer Renter Renter af kortfristede tilgode Renter Tilgodehavende i betalingskontrol Renter Andre tilgodehavender konto Renter Renter langfristede tilgode Renter Pantebreve Renter Tilgodehavender hos grundejere Renter Udlån til beboerindskud Renter Rente af anden gæld Renter Anden gæld Renter Renter langfristet gæld Renter Kommunekreditforeningen Renter Pengeinstitutter Renter Kurstab og givinst Renter Andre tilgodehavender konto Renter Kurstab og kursgevinst i øvrigt Renter Garantiprovision Afdrag Økonomiudvalget Afdrag Resultat Afdrag Kommunekredit, afdrag på lån Afdrag Pengeinstitutter Afdrag Langfristet gæld ældrebol., afdrag Finansiering Økonomiudvalget Finansiering Tilskud og udligning Finansiering Udligning og generelle tilskud Finansiering Udligning tilskud udlændinge Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Kommunemoms Finansiering Udligning af købsmoms Finansiering Kommune skatter Finansiering Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Låneoptagelse Finansiering Kommunekredit, låneoptagelse

10 10 of 26 Økonomiudvalget - Bemærkninger til forventet Drift 1.halvår Politisk organisation Regnskabet forventes at have et merforbrug på ca kr. i forhold til oprindeligt. Der er i 1. halvår givet en tillægsbevilling på kr. til eftervederlag til byrådspolitikere. Pr. 1. juli 2014 forhøjes byrådspolitikernes vederlag. Der forventes en merudgift til dette på cirka kr. 1.halvår Administrativ organisation Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 16,3 mio. kr. Der er i givet tillægsbevillinger på i alt 24,8 mio. kr. De væsentligste er, overførsler fra 2013 til 2014 på 15,5 mio. kr. En tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. vedrørende omlægning af IT driften i Syddjurs kommune, som bevirker, at der er givet negative tillægsbevillinger på andre områder, samt en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til investering på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på 16,3 mio. kr. skyldes primært omlægning af IT-drift, investering på beskæftigelsesområdet samt forbrug af overførsler vedrørende forsikringspulje. I forhold til det korrigerede forventes dog et mindre forbrug på ca. 8,5 mio. kr. 1.halvår Erhv.udv., turisme og landdistr Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes at overførslen fra 2013 forventes anvendt i halvår Lønpuljer Af det oprindelige på 15,9 mio. kr. udgør tet til tjenestemandspensioner ca. 7,8 mio. kr. Regnskabet herfor forventes at blive i niveau med oprindeligt. Resttet i alt ca. 8,1 mio. kr. er puljemidler, der udmøntes til andre områder via tillægsbevillinger i løbet af året. Heraf udgør barselsudligningspuljen 7,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på netto ca. -1,4 mio. kr. i. Der forventes et mindreforbrug på barselsudligningspuljen på ca. 1,5 mio. kr. De øvrige puljemidler forventes udmøntet i 2. halvår halvår Folkeskolen,

11 11 of 26 IKT Det oprindelige på 1,4 mio. kr. er i 2014 flyttet til bevilling Administrativ organisation. Regnskabet under bevilling Hvor det forventes at blive i niveau med oprindeligt. 1.halvår Redningsberedskab Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 0,8 mio. kr. Det skyldes at overførslen fra 2013 forventes anvendt i Anlæg 1.halvår Administrativ organisation I det oprindelige var der afsat 22,6 mio. kr. til ombygning af administrationsbygninger m.v. Der er netto givet negative tillægsbevillinger på i alt -11,9 mio. kr. i. Dette beløb består bl.a. af overførsel fra 2013 til 2014 samt en negativ tillægsbevilling på -15,5 mio. kr. vedrørende flytning af rådighedsbeløb til Regnskabet for 2014 forventes at blive i niveau med det korrigerede på 10,7 mio. kr. Erhv.udv., turisme og landdistr. 1.halvår Der har ikke været afsat et oprindeligt på området. Der er i givet tillægsbevillinger til anlægstilskud til Syddjurs Udviklingspark på 4,6 mio. kr. og til Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs på 3 mio. kr. Regnskabet forventes at blive i niveau med det korrigerede. 1.halvår Jordforsyning, salg af grunde Der er i givet negative tillægsbevillinger på ca. 9,8 mio. kr. (merindtægt) vedrørende grundsalg. Regnskabet for salg af grunde forventes at blive i niveau med det korrigerede på 19,8 mio. kr. 1.halvår Jordforsyning, køb Der har ikke været afsat et oprindeligt på området. Der er i givet tillægsbevillinger til køb af Spiresalen på 3 mio. kr., Trimmelbakken kr. samt genbrugsstation Feldballe på kr. i alt 4,6 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til køb af P. Vejgårdsvænget ved en kommende opfølgning. Beløbet forventes overført fra byggemodningsområdet under Udvalget 11

12 12 of 26 for natur, teknik og miljø. Udgiften medtages ikke i et for denne bevilling, da den er medtaget under Udvalget for natur, teknik og miljø. Regnskabet forventes at blive ca. 4,6 mio. kr. 1.halvår Ejendomme Regnskabet for 2014 forventes at blive -11,6 mio. kr., svarende til oprindeligt på -11,2 mio. kr. samt en overført indtægtsbevilling på - 0,4 mio. kr. fra 2013 til Renter Samlet forventes et mindre forbrug på renter på godt 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Renter er fordelt på følgende bevillinger, der bør ses i sammenhæng da flere hænger sammen Renter likvide aktiver Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2014 har været på 110 mio. kr. Og har vist en stigende tendens de seneste 12 måneder. I tet var forudsat en gennemsnitlig likviditet på kun 10 mio. kr. ved tering af renteindtægter. Likviditeten forventes i 2. halvår af 2014 at bliver belastet med en højere anlægsaktivitet. Renteniveauet har også i første halvår af 2014 være historisk lav, og holder sig under det niveau, som var forudsat for den variable rente. Men på grund af den væsentlige bedre likviditet opnås en forventet, der væsentlig bedre end tet. Renter af tilgode/ betalinger I 2013 er der tilskrevet renter i betalingskontrollen på Et tilsvarende niveau forventes i Renter af langfristet tilgodehav Ultimo 2013 blev der tilskrevet renter på lån til ejendomsskat mv. på 1,1 mio. Et tilsvarende beløb forventes i Renter af kortfristet gæld I forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter for tidligere år og morarente er der udbetalt rentegodtgørelse på kr. det er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år. I 2013 blev det samlede forbrug på 1,6 mio. kr. Der er forventet samme niveau i 2. halvår og tillagt kr. bl.a. pga. at det er blevet bedre mulighed for at opkræve morarente hos kommunale kunder i 2014, da renteloven pr. 1. marts 2013 er ændret og væsentlig forværret for kommunerne, må der alt andet lige 12

13 13 of 26 forventes stigende udgifter hertil fremover. Kommunens institutioner er orienteret om ændring i renteloven, der nu siger: At kommunen max kan have en betalingsfrist på 30 dag. At leverandører kan opkræves et kompensationsbeløb på 310 kr. ved forsendt betaling. At morarenter er forhøjet til 8% + referencerenten (NUR) At der kan sendes 3 rykker med gebyr på 100 kr. Herefter sendes kravet til inkasso, hvor der kommer yderligere udgifter. At kommunen ikke kan ikke lave aftaler, der afviger fra disse regler. Da institutionerne som hovedregel selv afholder udgifter til morarente og gebyr på deres driftsbevillinger, så vil udgiften hertil dog primært blive afholdt på de decentrale driftsbevillinger. Renter af langfristet gæld Den variable rente har været gunstig i forhold til forventningerne ved lægningen. Derfor forventes en mindre forbrug på knap 1,0 mio. kr. Kurstab og kursgevinst i øvrigt Udgiften på dette område er primært udgifter på 2 Nordea renteswap aftaler. Udgiften vil afhænge af det faktiske renteniveau på 6 terminstidspunkter. Men alt andet lige ved et lavere renteniveau end forudsat i tet bliver udgiften til disse renteswap aftaler større end teret. Men da der også på denne bevilling bogføres indtægter fra ikke lagt garantiprovision, så forventes der et samlet mindre forbrug på ca kr. i forhold til oprindeligt. Finansiering: Tilskud og Udligning 1.halvår Udligning og generelle tilskud Udligning tilskud udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt Der er i juli 2014 udmeldt en midtvejsregulering af tilskud og udligning med baggrund i lov- og cirkulæreprogram på 2,6 mio. kr. (merindtægt). 13

14 14 of 26 1.halvår Udligning af købsmoms Der er ikke afsat til udgifter vedr. tilbagebetaling af købsmoms vedr. huslejeindtægter samt jordforsyning. Der arbejdes løbende momsskanning vedr. tidligere år. Det forventes at denne gennemgang vil resultere i indtægter der udligner det beløb, der skal tilbagebetales vedr. huslejeindtægter og jordforsyning. Skatter Kapitalmiddel halvår Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb selskabsskat m.v. Forskerskat og dødsboskat Grundskyld Dækningsafgift off. Ejendomme I alt Der er i juli 2014 udmeldt et skattenedslag for følge af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Beløbet er mindre end teret. Til gengæld ser det ud til, at kommunens indtægter fra dødsboskat og forskerskat bliver tilsvarende lavere. For grundskyld er der modtaget delvis kompensation for 2013 for tilbagebetalinger vedrørende grundværdiforbedringer. Der er imidlertid fortsat tilbagebetalinger, og der er derfor i forventet indregnet et indtægtstab på foreløbig på godt 1,6 mio. kr. 14

15 15 of 26 Udvalget for familie og institutioner - Bemærkninger til forventet Familieområdet Drift og statsrefusion Sundhedsudgifter Der forventes et forbrug der ligger lidt over det oprindelige. illingen er overførsel fra året før PPR og tilbud til børn med særlige behov Statsrefusion Total Der forventes et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt på 14,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på stort set alle områder Kontante ydelser Statsrefusion Total Der forventes et forbrug der er lavere end det oprindelige. Der er derfor flyttet på 0,8 mio. kr. fra bevilling til bevilling Det forventes, at et ender 2 mio. kr. lavere end det korrigerede. Anlæg Ingen anlæg. 15

16 16 of 26 Skoleområdet Drift Folkeskolen Regnskabet forventes at vise et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige, mens det korrigerede forventes overholdt. Det korrigerede indeholder overførsel af uforbrugte midler fra 2013, som forventes forbrugt i 2014 pga. skolereformen Ungdomsskolen Regnskabet forventes at vise et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. ift. det oprindelige svarende til overførsel fra 2013, som forventes forbrugt i De overførte midler fra 2013 skal bruges til strukturændringer i ungdomsskolen pga. skolereformen. Anlæg Folkeskolen I 2014 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. ift. det oprindelige, idet anlæggene der ikke blev færdiggjort i 2013, bliver færdiggjort i Det korrigerede forventes overholdt Ungdomskol en I 2014 forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. ift. det oprindelige, idet anlæggene der ikke blev færdiggjort i 2013, bliver færdiggjort i Det korrigerede forventes overholdt. Dagtilbud Drift Dagtilbud Der er overførsler fra 2013 til 2014 på i alt 1 mio. kr. Dagplejen har et stærkt faldende børnetal. Det frigjorte forventes dog brugt til at dække merudgiften ved tilpasning af dagplejens kapacitet. Anlæg Dagtilbud Der er flyttet anlægs fra 2013 til 2014, derfor er det korrigerede højere end det oprindelige. Regnskabet for 2014 forventes at svare til det korrigerede. 16

17 17 of 26 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - Bemærkninger til forventet Ældre og sundhed Drift og statsrefusion Kapitalmiddel 12462, Drift Sundhedsudgifter m.v Forskel mellem oprindeligt og forventet vedrører primært overførsler mellem årene, tilførsel fra NTM s område af vedr. kørsel til træningsområdet, flytning af løn og IT- til administrationen samt besparelser i forbindelse med rengøringsudbud. Der forventes desuden tillægsbevilling som følge af stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og tandregulering, men de modsvares af tilsvarende mindre udgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, kørsel til træning samt andre sundhedsudgifter. De forventede overførsler til 2015 vurderes til at blive væsentligt lavere end overførslerne til 2014, primært fordi områderne er presset som følge af de reducerede ter på løn og varekøb. Kapitalmiddel , Drift , Statsrefusion , Total Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Forskellen mellem oprindeligt og forventet vedrører dels overførsler mellem årene, dels flytning af IT- til administrationen samt besparelser i forbindelse med rengøringsudbud. Der forventes desuden en tillægsbevilling til dækning af de stigende udgifter til personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere samt til mellemkommunale betalinger. Merudgifterne modsvares delvist af mindre udgifter til drift af plejeboliger (på grund af tomme boliger) samt vedr. madudbringning, hvor der er et fald i antal brugere. De forventede overførsler til 2015 vurderes til at blive væsentligt lavere end overførslerne til 2014, primært fordi områderne er presset som følge af de reducerede ter på løn og varekøb. Anlæg Kapitalmiddel , Anlæg Tilbud til ældre og handicappede

18 18 of 26 Forskellen mellem oprindeligt og forventet vedrører overførsel merudgift fra De igangværende projekter forventes afsluttet i Social og voksen/ handicap Drift og statsrefusion , drift , statsrefusion , Total 1.halvår.14 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov I forhold til det korrigerede forventes der sammenlagt på voksensområdet en merudgift på 4,5 mio. kr. og i forhold til oprindeligt en merudgift på 5,8 mio.kr. Udgifterne på Social og voksen/handicapområdet, i forhold til det oprindelige, fordeler sig som følgende: - der forventes en merudgift på 6,1 mio.kr. under tilbud til voksne med særlige behov, som skyldes tilgang af borgere udover rammen. - en forventet mindre udgift under hjælpemidler på 1,6 mio. kr., som skyldes at udgifterne til indkøb af biler og boligændringer er blevet nedjusteret. - de resterende 1,3 mio. kr. er overførsel fra 2013, som forventes anvendt i , drift , statsrefusion , Total 1.halvår.14 Kontante ydelser Kontante ydelser Kontante ydelser I forhold til oprindeligt forventes der en mindre udgift på 7,6 mio. kr. som fordeler, sig som følgende: - en merudgift på 1,2 mio. kr. pga. tomme boliger på bl.a. Tendrup Møllevej, Mølletorvet og Marie Magdalene, samt manglende afregning herfor i sammenlagt for førtidspensionsområdet forventes der en mindre udgift på 7,9 mio. kr. Der har været indregnet med en forventet tilgang på 6 borger i gennemsnit pr. måned. Til og med juli 18

19 19 of 26 har der været en tilgang på 1 borger i gennemsnit pr. måned. Afgangen fra området har været højere end forventet pga. alder. - derudover forventes der også en mindre udgift på boligydelsesområdet på sammenlagt 0,9 mio. kr. Anlæg , Anlæg Tilbud til voksne med særlige behov Forskellen mellem oprindeligt og forventet skyldes, at sagen vedr. tilbagekøb af hjælpemiddeldepotet er blevet afsluttet, med et overskud på 1,8 mio. kr. 19

20 20 of 26 Natur, teknik og miljøudvalget - Bemærkninger til forventet 2014 Drift Vej og parkvæsen Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på ca. 0,7 mio. kr. De 2 % der er overført fra 2013 til 2014 udgør 0,8 mio. kr. heraf er flyttet 0,1 mio. kr. til IT afdelingen, 0,3 mio. kr. forventes brugt på køb af maskiner samt 0,5 mio. kr. forventes brugt på belægninger Kollektiv trafik og havne Regnskabet forventes at have et mindre forbrug i forhold til oprindelig på ca. 4,5 mio. kr. det skyldes at kørsel til dagcentre er flyttet til udvalget for Sundhed, ældre og social med 3,9 mio. kr. derudover er der flyttet 0,6 mio. kr. til anlægsprojekt AFF/Naturstyrelsen afslutning stiprojekt Tømningsordninger m.v. Regnskabet er et hvile i sig selv området og er derfor ikke sat. 1.halvår halvår Affaldshåndtering Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på kr., det skyldes at regning for bærebare batterier for 2013 er betalt i 2014, det ikke forbrugte beløb for 2013 er overført til 2014 til dækning af regningen. 1.halvår Fritidsområder Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på ca kr., det skyldes en overførsel fra

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Årsberetning for 2014. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2014. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2014 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Anvendt regnskabspraksis... 8 Personaleoversigt... 15 Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal... 16 Regnskabsopgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune 1 of 132 Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune Side 2 2 of 132 3 of 132 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord...6 Kommunens årsberetning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

1 of 20. Indholdsfortegnelse

1 of 20. Indholdsfortegnelse 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger...2 10.642 Politisk organisation drift...2 10.645 Administrativ organisation drift...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...8 10.648

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere