Perspektivering af offentlig styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivering af offentlig styring"

Transkript

1 Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch

2 Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets interne styring

3 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer

4 Målet i regeringsgrundlaget: Holdbarhed Regeringsgrundlaget: o Den strukturelle offentlige saldo skal i 2020 mindst være i balance. o Den såkaldte holdbarhedsindikator HBI skal altid være positiv o Arbejdsudbuddet skal øges strukturelt med personer frem mod planen sætter de overordnede rammer for finanspolitikken Budgetlov (udgiftslofter) understøtter bedre udgiftsstyring Reformer øger beskæftigelsen

5 Reformer øger beskæftigelsen frem mod 2020 Kilde: Finansredegørelse 2014

6 Vækst i de offentlige udgifter frem mod 2020

7 Sunde offentlige finanser men relativ svag BNPudvikling De offentlige finanser er holdbare og klar til at håndtere den demografiske udfordring Danmark har pga. en svag udvikling i produktionen de seneste år tabt terræn i forhold til en række velstående lande, vi normalt sammenligner os med Og vækstpotentialet er udfordret af en i udgangspunktet lav produktivitetsvækst

8 Fra holdbarhed til vækst (Vækstplan DK) 1. Reformspor 1 skal bidrage med 20 mia. kr. ved øget produktivitet, styrket konkurrence og bedre rammevilkår for erhvervslivet 2. Reformspor 2 skal bidrage med 20 mia. kr. ved at øget arbejdsudbud og uddannelsesniveau, svarende til at øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner 3. Reformspor 3 skal frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020 ved holdbare offentlige finanser og modernisering af den offentlige sektor

9 2. Implementering af reformer

10 Aftaler om arbejdsmarkedsreformer Dagpengereform (25. maj 2010) Tilbagetrækningsreform (13. maj 2011) Reform af førtidspension og fleksjob (30. juni 2012) Kontanthjælpsreform (18. april 2013) Sygedagpengereform (18. december 2013) Reform af international rekruttering (26. juni 2014) Beskæftigelsesreform (18. juni 2014)

11 Implementering af reformer Reformernes store betydning og omfang stiller øgede krav til ministeriets implementeringsindsats I de seneste reformer har vi anvendt en række implementeringsredskaber systematisk o Reformværksteder (kontanthjælpsreformen) o Lynpraktik (beskæftigelsesreformen) o Netværksgrupper o Risikovurdering o Implementeringsplan

12 Et stærkt organisatorisk fokus på implementering Klar organisatorisk ansvarsdeling o Departementet har ansvar for politikudvikling o Styrelserne har ansvar for implementering Forankring i ledelsen, herunder topledelsen Dedikerede ressourcer til implementering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Intensiveret monitorering og overvågning af reformernes effekt

13 Implementering og politikudvikling understøttes af evidensstrategi Evidensstrategien er en systematisk indsats for at sikre viden om politikkens virkninger o Udvikling af evidens (fx kontrollerede forsøg) o Opsamling af evidens (litteraturstudier, forskningsreviews) o Formidling af evidens (jobeffekter.dk, direkte til praktikere) Viden om hvad der virker skal være tilgængelig for at blive brugt

14 Ny ramme for implementeringen

15 3. Beskæftigelsesministeriets interne styring

16 Den styringspolitiske dagsorden i den offentlige sektor eksterne anbefalinger Produktivitetskommissionen anbefaler at: Arbejdet med at indsamle og offentliggøre sammenlignelige data for ressourceanvendelse, produktion og resultater i offentlige institutioner opprioriteres væsentligt Finansministeriets to overordnede fokusområder: Fokus på budgetgennemsigtighed og et klart grundlag for budget- og regnskabsopfølgninger gennem et fælles talgrundlag Fokus på en fast kobling mellem styring af ressourcer og aktiviteter

17 Målet for den interne styring på Beskæftigelsesministeriets område Den interne styring skal sikre, at ministeriet løbende kan optimere ressourceanvendelsen og understøtte de effekter politikerne vil opnå med deres reformtiltag Skabe en synlighed og sammenhæng mellem resultater og ressourceanvendelse Optimering af de mange styringsdata ministeriet, der indsamles af ministeriets organisationer

18 Udfordringen i styringen fragmenteret styring Mål- og resultatstyring Finansiel styring

19 Målbillede 2014 sammenhængende styring Styringsdialog Mål- og resultatstyring Aktivitets- og ressource styring Finansiel styring

20 Målet i styringen sammenhængende styring Styringsdialogens elementer Tværgående koncernledelsesmøder Tværgående vicedirektørforum Direktørsamtaler Vicedirektørsamtaler

21 Eksempel på ledelsesinformation der indgår i styringsdialogen Fiktivt eksempel Ydelsesopfølgning - ydelser under formål 3. Arbejdsmiljøudvikling Ydelse mio. kr. PROGNII år til År til Hele året Regnskab år til Afvigelse ml. PROGNII og regnskab år til % PROGNI for PROGNII for Afvigelse ml. % PROGNI og PROGNII for 2014 Arbejdsmiljøudvikling i alt 36,3 38,3 2,1 61,2 59,6-1, Arbejdsmiljøudvikling, tværgående opg. 10,3 7,2-3,2 17,8 17,4-0, Arbejdsmiljøudvikling ikke fordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Psykisk arbejdsmiljø 2,7 4,2 1,5 4,4 4,5 0, MSB 1,5 1,5 0,1 2,4 2,4 0, Ulykker 1,5 2,1 0,6 2,6 2,5-0, Bygge- og anlægsområdet 2,9 3,1 0,2 3,5 3,5 0, Maskin-, teknik- og støjområdet 1,8 3,4 1,6 3,2 3,1 0, Kemi, støv og indeklima 3,5 4,7 1,2 5,9 5,7-0, Social dumping/udenlandske virksomheder 0,9 0,9 0,0 1,5 1,5 0, Særlige indsatser 2,4 2,7 0,3 4,1 4,1 0, Metodeudvikling 1,9 3,5 1,5 3,4 3,2-0, Tilskudsadministration 2,6 1,7-0,9 4,4 4,4 0, Øvrige virkemidler 1,9 0,9-1,1 3,7 3,8 0, Analyse og evaluering 2,2 2,4 0,2 4,3 3,6-0,6

22 Pejlemærker i det videre arbejde Vi flytter ikke styringsansvaret fra enhed til departement, når styringsfokus går fra ren udgiftsstyring til en højere grad af aktivitetsstyring Aktivitets- og ressourcestyring bør ikke være bureaukratiserende men basere sig på let tilgængelige styringsdata Vi skal både kunne opgøre omkostninger og kvalitet

De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet

De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet 27. marts 2015 Claus Andersen, Kontorchef i analyseenheden i beskæftigelsesministeriet Agenda 1. Den økonomiske politik og regneprincipper 2. Beskæftigelsesreformen

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan Ny vækst og styr på gælden Det Konservative Folkepartis 2020-plan 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Planen kort fortalt...4 Forudsætninger...6 Økonomisk oversigt...7 Finansieringskilder...9 Nye initiativer...

Læs mere