Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Til stede : Forældre: 33 forældre og 21 fuldmagter Forældre valgt til bestyrelsen van LINGEN Catherine, valgt forældre, Formand BARHOUMI Moncef, valgt forældre, Kasserer MATHAE Vincent, valgt forældre BUSTARRET Anne- Laure, valgt forældre MEYER, Jean- Thomas, valgt forældre, Næst- formand MARIQUE Patricia, valgt forældre, afbud Repræsentanter for Frankrigs Ambassade ROBERT Thierry, Kulturråd PRIOU, Olivier, Konsul Repræsentanter for skolens administration CHESNES Michel, Rektor HARTVICK Cédric, Direktør for primærskolen HERNANDEZ DE LA MANO Nicolas, Regnskabschef ABDELMOUMENE Chérif, Leder af SFo / pasningsordning Mødet begynder kl Som indledning redegør Catherine van Lingen, formand for bestyrelsen, kort for bestyrelsens rolle, præsenterer medlemmerne og minder om formålet med generalforsamlingen. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (med undtagelse af de to bestyrelsesposter som er reserveret til ambassaden). 1/6

2 Bestyrelsen har ansvar for skolens økonomi. Den er ansvarlig overfor det danske undervisningsministerium. Bestyrelsen er repræsentanter for skolesamfundet (lighed mellem mænd og kvinder, og mellem forældre til elever fra forskellige klassetrin). Bestyrelsen drager nytte af medlemmernes forskellige kompetencer. Bestyrelsesarbejdet udføres i samråd med skolens direktion. Prins Henriks Skole er en del af AEFE (Agence pour l Enseignement Francais à l étranger). Prins Henriks Skole er en multikulturel skole, som tilbyder innovativ undervisning i en fransk- dansk sammenhæng. 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen: M. François Lauze vælges enstemmigt som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten for generalforsamlingen konstaterer, at betingelserne i vedtægterne er overholdt og generalforsamlingen er lovlig og erklæres åben. Dagordenen er følgende: 1. Valg af dirigent til generalforsamlingen 2. Bestyrelsen fremlægger årsrapporten 3. Præsentation af årsregnskabet til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 5. Valg af en dansk pædagogisk tilsynsførende 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Dirigenten oplyser, at generalforsamlingen ikke har modtaget nogen forslag (punkt 6. i dagsordenen). Dirigenten foreslår, at spørgsmål og svar finder sted efter hvert punkt på dagsordenen. 2. Bestyrelsen fremlægger årsrapporten 2.1 Status over elevtal Status over elevtallet viser en stigning på 30 elever mellem september 2013 og september 2014, særligt i primærskolen (6.klasse til 3g). Ventelisten vedrører især maternelleklasserne (svarende til børnehave og børnehaveklasse). Det faldende elevtal fra 6.klasse til gymnasiet skyldes delvis, at mange udstationerede rejser ved overgangen til 6. klasse og også i forbindelse med at mange fransk- danske elever vælger det danske system, når de kommer i de større klasser. De muligheder for tilvalg, som for nyligt er kommet, har bidraget til en reducering af faldet i elevtal. Det foreslås, at der, i forbindelse med udmeldelserne, laves en analyse af grundene til at eleverne vælger at skifte skolesystem. 2/6

3 2.2 Udvikling i skolepengene (undervisningsafgift) I slutningen af 2013 blev der stemt for en stigning på 5 % i skolepengene og i afgiften til SFO / pasningsordning, som skulle træde i kraft i september Stigningen i skolepengene skal hænge tæt sammen med skolens strategi. Nogle forældre har efterspurgt en politik for prisstigninger for de kommende år. Politik for skolepenge bør fastsættes på næste bestyrelsesmøde set i lyset af regnskabsresultatet for 2013 og Administration af lockouten Status for lockouten i maj 2013: kr., hvoraf kr. blev anvendt juni 2013 (undervisningstimer til indhentning af pensum og efter aftale med den danske fagforening) kr. til pædagogiske projekter afholdt i løbet af året 2013/2014. Tilbage kr., som bør anvendes i løbet af skoleåret 2014/2015 til forskellige projekter, som lærerne foreslår. De beløb, som er øremærket til forskellige projekter, er blevet godkendt af det danske undervisningsministerium og af revisorerne. 2.4 Fond og fundraising Skolen er blevet registreret som fond hos de danske myndigheder. Dette gør det muligt på den ene side, at skolen kan modtage donationer, som kan trækkes fra i skat og på den anden side at deltage i den ordning, som gør det muligt at få tilbagebetalt moms. Det tilbagebetalte momsbeløb oplyses til forældrene, så snart vi kender det. 2.5 Personaleledelse I september 2014 blev der udnævnt ny direktion: direktionen udgøres af Michel Chesne, Cédric Hartvick og Nicolas Hernandez de la Mano. Vicerektoren opsagde sin stilling i august 2014, for at varetage en stilling på en anden skole. 2.6 Projekt renovering af skolegården Frederiksberg Forsyning har foreslået en renovering af skolegården med henblik på forbedre dræning af regnvand i tilfælde af skybrud. Projektet inkluderer renovering af belægningen I de materialer, som er mest passende til skolebrug. 2.7 Bygningsprojektet Projektet, der handler om køb af naboejendommen er blevet udskudt på grund af juridiske vanskeligheder omkring overtagelsen af ejendommen. Bestyrelsen leder efter andre muligheder, som fx. opkøb af en villa, eller en anden skole, som kan renoveres og omdannes til børnehave. Når 3/6

4 man tager de istandsættelsesarbejder, der er udført i fysik- og kemilokaler, foretrækkes det, at eleverne fra 6.klasse og op til gymnasiet, forbliver i de aktuelle bygninger. 3. Regnskab balance Fremlæggelse af årets balance og forklaring vedrørende det maskerede underskud ved anvendelse af henlæggelser og gennem ikke- udbetalt løn i forbindelse med lockouten i maj Afstemning om godkendelse af balancen ved håndsoprækning: 2 stemmer imod og 1 stemte ikke. Regnskabet er godkendt med flertal. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen udgøres af 8 medlemmer. 2 medlemmer er udpeget af ambassaden (konsul og kulturråd). I år er 5 poster på valg (2 poster for 3 år, 1 post for 2 år, og 2 poster for 1 år) og en post for en suppleant for 1 år. 8 personer blandt generalforsamlingen stiller op: Moncef Barhoumi Sébastien Garnier Leila Belaid Jørgen Riis Pedersen Casper Nielsen Alexandre Duriaud Valérie Viejo Nathalie Btesh Smith 33 forældre er til stede. 21 fuldmagter. TOTAL : 54 stemmeafgivere. Generalforsamlingen fortsætter til afstemningen. Efter optælling er følgende valgt: Casper Nielsen: mandat for 3 år Jørgen Riis Pedersen: mandat for 3 år Moncef Barhoumi: mandat for 2 år Sébastien Garnier: mandat for 1 år Nathalie Btesh Smith: mandat for 1 år 4/6

5 Leila Belaid: suppleant (mandat for 1 år) 5. Valg af dansk pædagogisk tilsynsførende Catherine van Lingen opridser kort den tilsynsførendes funktion. Frederiksberg Kommune er ansvarlig for at føre tilsyn med undervisningen i dansk. Undervisningen i dansk er underlagt kontrol, som udføres af det danske undervisningsministerium. Det skal således besluttes, om opgaverne med tilsyn overdrages til en eller flere personer, eller til kommunen. Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Leon Aktor fra ministeriet, som pædagogisk tilsyn. Leon Aktor er tidligere lærer i dansk og fransk og er godkendt af Frederiksberg Kommune. Afstemning ved håndsoprækning vedr. dansk tilsynsførende : ingen stemmer imod, ingen undlod at stemme. M. Leon Aktor vælges enstemmigt af generalforsamlingen for et år. 6. Indkomne forslag Der var ikke stillet spørgsmål til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. 7. Eventuelt Der blev stillet 2 spørgsmål af forældre i slutningen af generalforsamlingen: Sikkerhed ved indgangene til skolen: Er det muligt at kontakte kommunen med henblik på at få forbudt parkering på fortovet foran skolen på Sankt Thomas Plads? Ja, dette punkt vil blive taget med til næste møde med Frederiksberg Kommune. Hvordan håndhæves børnenes sikkerhed, når de er på skolen? Sikkerhedsspørgsmål administreres af udvalget for hygiejne og sikkerhed, som fastlægger regler for personale og børn. Skolen har i øvrigt pligt til jævnligt at udfylde to formularer (børneundervisningsmiljø og sociale klausuler) som skal sendes til det danske undervisningsministerium. Disse to formularer vedrører kun børnenes trivsel. Dirigenten takker forældrene og medlemmer af bestyrelsen for fremmøde og lykønsker de nyvalgte, og afslutter den ordinære generalforsamling kl /6

6 I overensstemmelse med vedtægterne på Prins Henriks Skole, er dette dokument offentligt, til videreformidling. Frederiksberg, den 2. november 2014 François LAUZE Dirigent for generalforsamlingen Catherine van LINGEN Formand for bestyrelsen Jean- Thomas MEYER Næstformand for bestyrelsen Moncef BARHOUMI Kasserer / bestyrelsen Anne- Laure BUSTARRET Forældre Vincent MATHAE Forældre Olivier PRIOU Konsul ved den Franske Ambassade Thierry ROBERT Kulturråd ved den Franske Ambassade 6/6

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat af møde i Rådet for primærskolen 14 november 2013

Referat af møde i Rådet for primærskolen 14 november 2013 Til stede : Thomas Reignier (Direktør) Lærere : Françoise Brustis (PS), Anne Muonghane (MS), Manuèle Serre (GS), Lolita Lopes (CP), Cécile Marty (CE1), Jean- François Castanié (CE2), Jonas Kiil- Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere