BESTYRELSENS BERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013 Bestyrelsens sammensætning, oktober 2013 Forældre : Catherine Van Lingen, Formand Maria Fontanet, Næstformand Moncef Barhoumi, Kasserer Olivier Plas Anne Prévidi Jean-Thomas Meyer Den Franske Ambassade: Olivier Priou, Konsul Thierry Robert, Kulturråd Skolens ledelse: Angèle Direnberger, Rektor Birte Zeuthen, Dansk inspektor Thomas Reignier, Leder af Primærskolen Anne Benoit, Regnskabschef 1

2 1. Økonomi og administration 1.1. Økonomi Årsresultat 2012 Resultatet for regnskabsåret 2012 beløber sig til kr Resultatet er overført til egenkapitalen. Som følge af vandskaderne i juli 2011 løb udgifterne til reparationer på bygningerne i 2012 op i kr ,27. Heraf fik skolen kr i refusion fra forsikringen, mens restbeløbet blev finansieret ved et tilskud fra AEFE (Agenturet for fransksproget undervisning i udlandet). Skolens egenkapital udgør ved regnskabsårets afslutning 2012 kr ,64. Skolepenge Stigningen i skolepengene er ved skolestart 2013: - 8% for elever på alle klassetrin ( primaire og secondaire ) med undtagelse af maternelle-klasserne - 5,5% for elever i SFO'en - 4% på indmeldelsesgebyret - 5% på kantinepriserne Stigningerne er relateret til: - En nedsættelse af de franske og danske tilskud - Det yderst vigtige behov for istandsættelse af skolens bygninger - Behovet for at øge skolens egenkapital m.h.p. at optage lån i forbindelse med skolens ejendomsudviklingsprojekt - Stigningen i I.S.V.L.-tillægget (tillæg for forøgede lokale leveomkostninger) for de lærere, der er ansat på fransk kontrakt - En årlig inflation på 2,6% i 2012 Status over lockouten Lockouten fandt sted fra den 2. til den 26. april 2013 og omfattede de 22 lærere, som er medlem af Danmarks Lærerforening. I denne periode har de pågældende lærere ikke varetaget deres undervisning og har ikke fået udbetalt løn fra skolen. Ikke-udbetalt løn vedrørende disse lærere udgør i alt kr ,77. I maj og juni blev der bevilget kr ,87 til: - 40 erstatningstimer til 9. klasserne, der skulle op til den franske afgangseksamen (D.N.B.) eller Folkeskolens Afgangsprøve ekstra timer til eleverne i 4. og 5. klasse (CM1 og CM2). 2

3 Der har været flere anmodninger om godtgørelse for skolepenge betalt under lockouten. Bestyrelsen har besluttet ikke at efterkomme disse anmodninger og har valgt at bruge de resterende ikke-udbetalte lønninger til: - Betaling af kr. 90, til lærerne ifølge en aftale med fagforeningen - Udvikling af pædagogiske projekter. Projekterne vil blive udbudt af skolens ledelse og lærere og præsenteret for bestyrelsen, hvorefter de skal godkendes af skolens revisor, KPMG. Det danske undervisningsministerium vil ligeledes blive orienteret om projekterne. Reglement vedrørende betaling af skolepenge Der er blevet udarbejdet et reglement vedrørende betaling af skolepenge. Reglementet udgør et juridisk bindende dokument mellem forældrene og skolen og omfatter betaling af skolepenge, indmeldelsesgebyr og øvrige indbetalinger samt procedurer ved restancer. Reglementet vil blive sendt ud til forældrene snarest Administration Efter en anmodning fra det danske Undervisningsministerium angående vedtægterne for privatskoler er skolens vedtægter blevet ændret og underskrevet af bestyrelsen den 1. oktober Personale Ansættelser i administrationen Tre personer er blevet ansat, efter at enkelte ansatte har forladt deres stillinger i løbet af andet kvartal. To nyansættelser i regnskabsafdelingen og en i sekretariatet for oversættelser. Omstruktureringer i SFO'en Som følge af afskedigelsen af den tidligere SFO-leder i februar 2013 er Chérif Abdelmoumène, som indtil da var gruppeleder, blevet udnævnt til ny SFO-leder. I samarbejde med bestyrelsen og ledelsen er driften blevet gennemarbejdet m.h.p. forbedringer (kontrakter, lokale aftaler, organisationen). 3

4 Genforhandling af arbejdstidsaftalen for lokalt ansatte lærere Bestyrelsen og ledelsen har som de foregående år deltaget i forhandling om vilkårene for lokalt ansatte lærere. Som følge af lockouten træder en ny aftale i kraft ved begyndelsen af skoleåret 2014, og den bliver diskuteret i samråd med personalet Vedligeholdelse af skolens bygninger Det bevilgede budget til vedligeholdelse beløb sig til kr Budgettet blev overskredet med kr (malerarbejde og elektriske installationer). Under bestyrelsesmødet i juni 2013 blev der stemt for et særligt budget på kr til arbejder i bygning V, hvilke blev udført over sommeren Disse arbejder blev finansieret med skolens reserver. Endelig blev toiletterne ved gangbroen renoveret for et beløb på kr bevilget af AEFE. De udendørs områder - Automatisering af indgangsportene - Udskiftning af træportene Bygningerne A & B - Reparationer af taget - Komplet renovering af toiletterne ved gangbroen - Malerarbejde: kantine, køkken, SFO, genopfriskning af trappeopgangene, diverse genopfriskninger - Omstrukturering af regnskabskontorets lokaler - Omstrukturering af SFO-kontoret - Bygning V - Opførelse af et ekstra klasseværelse på 1. sal - Opførelse af et mødelokale - Opførelse af to nye kontorer - Opførelse af et nyt klasseværelse til eleverne i 1.g på 3. sal - Omstrukturering af 9. klassernes fællesrum 4

5 - Malerarbejde 2. Pædagogik 2.1. Antallet af elever Ved skolestart 2013 er antallet af elever højere i forhold til skolestart 2012: 801 elever (ved skolestart 2012 var tallet 769). - Børnehave (maternelle skolen) Grundskolen (Primærskolen (1.-5- klasse)) Mellemskolen (collège (6.-9. klasse)) Gymnasium/lycée 84 I alt Undervisningstiltag Nye undervisningstiltag - Forsøg med Integreret Undervisning i Videnskab og Teknologi (EIST) fortsætter i 6. klasse i skoleåret Indførelse af spanskundervisning i 7. klasse - Etablering af et engelsk bibliotek i primærskolen - Forsøg med Numerisk Evaluering i primærskolen (LivrEval) Hjælp til elever med særlige behov: - Oprettelse af to faste fuldtidsstillinger - Organisering af mentorordninger og uddannelse af mentorer - Formalisering af samarbejdet med kommunen omkring elever med indlæringsvanskeligheder Samarbejde på forskellige klassetrin - Mere samarbejde mellem lærerne i 5. og 6. klasse (CM2 og 6 ème ) - Fællesprojekter i Primærskolen, mellemskolen og gymnasiet (primaire, collège og lycée). Studie- og erhvervsvejledning - Tilrettelæggelse af et forum for erhverv og uddannelse 5

6 - Inddragelse af gymnasielærerne i studie- og erhvervsvejledningen - Oplæg ved danske og franske specialister inden for studie- og erhvervsvejledning Undervisningsprojekt i forbindelse med 50-året for Elysée-traktaten (Venskabstraktaten mellem Frankrig og Tyskland) Under fejringen af 50-årsdagen for Elysée-traktaten blev flere projekter i fællesskab med Sankt Petri skole. Vejledning- og opsyn (Vie Scolaire) - Nedsættelse af et udvalg for gymnasieeleverne - Vie Scolaire sikrer opsyn med eleverne ved fravær af en lærer - Tiltag til forebyggelse af mobning og kriminalitet Pædagogiske tiltag som følge af lockouten Det er blevet besluttet, at de ubrugte midler grundet lockouten skal fordeles over to skoleår. De pædagogiske projekter vil blive udarbejdet i Det Pædagogiske Råd og i Lærerrådet (primærskolen). 3. IT og kommunikation 3.1. Investeringer Investeringerne beløber sig til kr ,88: - Nyt udstyr (interaktive whiteboards, computere, videoprojektorer, udstyr til elever i 1.g) - Udskiftning af computere, videoprojektorer, etc 3.2. Intranet - Fortsættelse af forsøgene med Numerisk Evaluering i primærskolen (LivrEval) - Implementering af Pro-Note, som erstatter Campus i college-gymnasium - Udarbejdelse af regler for brugen af Skoleintra 3.3. Hjemmesiden En ny hjemmeside er blevet udarbejdet med det formål at forenkle adgangen til 6

7 oplysninger og fremhæve nye opslag. Hjemmesiden har også fået nyt udseende i overensstemmelse med de grafiske standarder, for at give et mere moderne og dynamisk billede af vores skole Ekstern kommunikation De nye grafiske standarder er tilgængelige og gør det muligt at harmonisere de eksterne kommunikationsmedier. Efter udgivelsen af en informationsfolder i juni 2012 på fransk og dansk har det også være muligt at lave en fransk/engelsk version. I forlængelse af dette arbejde er der desuden blevet udarbejdet visitkort, plakater og bannere. 4. Ejendomsudviklingsprojektet Det fransk-tyske projekt er blevet opgivet Flytningen af 1., 2. og 3.g til fælles lokaler med den tyske skole Sankt Petri var betinget af den fulde støtte til driftsomkostningerne ved en protektor. Driftsomkostningerne var estimeret til 5 mio. kr. årligt. I 1. kvartal 2013 valgte protektoren ikke at gå videre med projektet. Det ville ikke være muligt at finansiere omkostningerne til driften via skolepengene, fordi det ville medføre en fordobling af skolepengene for gymnasieeleverne, eller en stigning på 30% for alle skolens elever. Bestyrelsen besluttede derfor at opgive den foreslåede flytning. Renovering og udvidelse af vores nuværende bygninger: Som følge af beslutningen om at blive i de nuværende lokaler omfatter projektet i dag to hovedlinjer: - Renovering og optimering af vores bygninger - Søgen efter flere lokaler på Frederiksberg, tæt på skolen Frederiksberg Kommune har vist sig at være en vigtig og pålidelig partner i skolens søgen efter yderligere lokaler. Nogle renoveringer er allerede foretaget og vil fortsætte i år. Pilotprojektet Climate Proofing Project foreslået af Frederiksberg Forsyning: Efter vandskaderne i juli 2011, har Frederiksberg Forsyning besluttet at iværksætte et pilotprojekt for at håndtere klimaændringerne: Hvordan kan man optimere opsamlingen af regnvand ved hjælp af et jordbehandlingsanlæg? Frederiksberg Forsyning har tilbudt skolen at deltage i pilotprojektet, af to grunde: - Skolen ligger i en risikozone ved oversvømmelser - Vandrørene, der stammer fra det 19. århundrede, ligger i kælderen under gården og bør udskiftes 7

8 Bestyrelsen har godkendt projektet, omfattende: - Udskiftning af vandrørene - Behandling af jordoverfladen Arbejdet er planlagt til sommeren 2015 og vil blive finansieret af Frederiksberg Forsyning. 8

Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014

Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Til stede : Forældre: 33 forældre og 21 fuldmagter Forældre valgt til bestyrelsen van LINGEN Catherine, valgt forældre,

Læs mere

Referat af møde i Rådet for primærskolen 14 november 2013

Referat af møde i Rådet for primærskolen 14 november 2013 Til stede : Thomas Reignier (Direktør) Lærere : Françoise Brustis (PS), Anne Muonghane (MS), Manuèle Serre (GS), Lolita Lopes (CP), Cécile Marty (CE1), Jean- François Castanié (CE2), Jonas Kiil- Nielsen

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM

ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM L Y C E E P R I N S H E N R I K, L Y C E E F R A N Ç A I S D E C O P E N H A G U E P R I N S H E N R I K S S K O L E, D E N F R A N S K E S K O L E I K Ø

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere