CEBR Centre for Economic and Business Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEBR Centre for Economic and Business Research"

Transkript

1 Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, 9. juni

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Data Brancheopdeling Brancher af speciel interesse Benchmarking Data om service-eksport og branchernes aktivitet indenfor landets grænser Resultater Service-eksport i alle servicebrancher Service-eksport i IT-brancherne Service-eksport i Anden forretningsservice Service-eksport i andre brancher Konklusion Litteratur Appendiks: Tabeller IT Anden forretningsservice Hotel og restauration Transport Transport, hjælpevirksomheder Ejendom Udlejning

3 1 Indledning Denne rapport beskriver resultater af en benchmarkanalyse, hvor forskellige servicebranchers eksportaktivitet sammenlignes indbyrdes og holdes op mod den givne branches indenlandske geografiske spredning af udbyder og køber. Rapporten bygger på en tidligere analyse gennemført af CEBR i 2009 (Borchsenius et al., 2009) og er baseret på datamaterialet, som blev dannet i forbindelse med dette studie. Ved at kombinere Danmarks Statistiks registre for virksomheder, moms og udenrigshandel konstruerer Borchenius et al. nye branche opdelte data for import og eksport af serviceydelser indenfor mode 1 og mode Ifølge den internationale konvention på området (GATS) opdeles international servicehandel i følgende fire typer: Mode 1: Serviceydelser der sendes fra udbyder i et land til køber i et andet (eksempel: software), Mode 2: Køber kommer til udbyders land (eksempel: turisme), Mode 3: Udbyder etablerer sig kommercielt i købers land (eksempel: vidensservice via multinationale selskaber), Mode 4: Transaktion kræver at udbyder (personer) flytter sig til købers land (eksempel: konsulent ydelser). 3

4 Indledning Nuværende rapport vil præsentere resultater for mere specifikke brancheinddelinger end foretaget i tidligere rapport, og kan dermed skabe et mere præcist sammenligningsgrundlag end den tidligere analyse. Yderligere, så vil rapporten se nærmere på en række brancher, som af Dansk Erhverv er blevet udpeget til at være af særlig interesse. Udgangspunkt for denne og den tidligere analyse er, at viden om international handel med serviceydelser er begrænset. Dette skyldes en kombination af manglende tradition for opgørelse af serviceydelser og problemer med at registrere og afgrænse serviceydelser, hvilket har medført en udtalt mangel på data og viden om dette område. Manglen på viden skal også holdes op mod servicesektorens samlede størrelse, stigninger i denne sektors økonomiske aktivitet og stigninger i handel med service (if. IMF Balance of Payments Statistics). Af speciel relevans er spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder i den danske servicesektor udnytter deres eksportpotentiale. En sammenligning af forskellige branchers eksportintensitet som i denne analyse kan her give et fingerpeg, om hvorvidt der ligger et uudnyttet potentiale gemt i den danske servicesektor, og til at kvalificere diskussionen af hvilke potentielle forhindringer og udfordringer der er relevante i forhold til dansk service-eksport. Resultatet af sammenligningen er, at der findes forholdsvis store forskelle i forskellige servicebranchers eksportintensiteter (dvs. branchernes andel af omsætningen, som skyldes eksport). At kunne øge eksportintensiteterne i enkelte brancher op på samme niveau som andre beslægtede branchers eksportintensitet ville medføre en forøgelse i servicesektorens samlede eksport på adskillige milliarder kr. 4

5 For så vidt at de forholdsvis lave eksportintensiteter i enkelte brancher afspejler et uudnyttet potentiale, så burde det evt. overvejes fra politisk side at vurdere rammebetingelserne for handel med serviceydelser, ligesom brancheorganisationerne og virksomheder i servicesektoren kan tilpasse deres aktivitet i forhold til at opnå en bedre udnyttelse af dette potentiale. 5

6 Data 2 Data Denne analyse bygger på datamateriale fra året 2005 som er sat op i forbindelse med den tidligere analyse Brancheopdeling Brancheklassifikationen følger Dansk Branchekode version 2003, som er en seks-ciffret klassifikation, hvor der skelnes mellem 825 forskellige brancher. I det følgende betragtes udelukkende servicebrancher med koderne til og med Det skal dog bemærkes at følgende brancher ikke betragtes: Brancher som er vanskelige at placere i en benchmarking analyse: ikke-finansielle holdingselskaber Brancher hvor der er for få observationer ift registerlovens krav om anonymitet: (rørtransport) og (rumfart). Brancher med virksomheder i den finansielle sektor, hvor det ikke har været muligt at finde informationer vedr. omsætningen, som er nødvendig for at kunne udregne eksportintensiteten Brancher, hvor der var åbenlyse problemer med at få konsistente eksportinformationer: (Andre faciliteter til korttidsophold), (Oplagrings- og pakhusvirksom-heder), (Administration af fast ejendom på kontraktbasis), Året 2005 er det sidste år for hvilket der foreligger tal fra Danmarks Statistiks Input-Output statistik, som vil blive brugt i senere analyse. 6

7 (Biludlejning), (Udlejning af luftfartøjer) og (Landinspektører mv). Dermed kan analysen baseres på 104 servicebrancher, hvis hovedklassifikationer, som følger brancheinddelingen på to-ciffre niveau, er beskrevet i Tabel 2.1. TABEL 2.1: Hovedklassifikation af servicebrancherne Hovedkategoriens branchekode Hovedkategoriens branchebetegnelse Antal brancher på 6-ciffre niveau 55 Hotel og restauration Transport 6 61 Skibsfart 3 62 Lufttransport 2 63 Trans. Hjælpevirks Post&Telecom 5 70 Ejendom 7 71 Udlejning IT 7 73 Forskning 2 74 Anden forretningsservice

8 Data 2.2 Brancher af speciel interesse Som nævnt i rapportens indledning har Dansk Erhverv udpeget en række brancher, hvis service-eksport-intensitet ift. lignende brancher har speciel interesse. Disse brancher,defineret på basis af Dansk Branchekode 2007 (db07) er Computer Facility Management Anden IT-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Arkitektvirksomhed Reklameplads i medier Anden reklamevirksomhed Kommunikationsdesign og grafisk design Vikarbureauer Private vagt- og sikkerhedstjenester Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Organisering af kongresser, messer og udstillinger TABEL 2.2 angiver hvorvidt disse brancher kan identificeres i Dansk branchekode version 2003 (db03), som ligger til grund for analysens eksport data og data vedr. den geografiske fordeling af køb og salg. 8

9 TABEL 2.2: Brancher af særlig interesse. Dansk Branchekode 2003 (db03) vs. Dansk Branchekode 2007 (db07) Branchens navn (db07) db07 Branchens navn (db03) db03 Alle brancher (db07) med samme db03 Computer facility management Anden itservicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Computer facility management Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Anden it-servicevirksomhed Databaseværter og -formidlere se nedunder Vikarbureauer Vikarbureauer Vikarbureauer Private vagt- og sikkerhedstjenester Overvågning Organisering af kongresser, messer og udstillinger Udv. af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Fremstilling af computere og andet it-udstyr Vagt- og overvågningsvirksomhed Vagt- og overvågningsvirksomhed Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Computerprogrammering Anden it-servicevirksomhed Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Reparation af computere og ydre enheder Anden it-servicevirksomhed Fremstilling af computere og ydre enheder Computer facility management Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Databaseværter og -formidlere Computerprogrammering Udgivelse af ugeblade og magasiner Tv-virksomhed Anden udgivervirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af bøger Udgivelse af telefonbøger og adresselister Udgivelse af computerspil Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik Radiovirksomhed Webportaler Anden udgivelse af software Arkitektvirksomhed Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Arkitektvirksomhed Anden Anden reklamevirksomhed og Reklameplads i medier reklamevirksomhed reklameformidling Reklameplads i medier Anden reklamevirksomhed Kommunikationsdesign Formgivning og industrielt Kommunikationsdesign og grafisk design og grafisk design design Industriel design og produktdesign Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Databehandling Databehandling Vagt- og overvågningsvirksomhed El-installation Anden bygningsinstallationsvirksomhed Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer El-installation VVS- og blikkenslagerforretninger se nedunder Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning Private vagt- og sikkerhedstjenester Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser ian Organisering af kongresser, messer og udstillinger 9

10 Data Som det fremgår af TABEL 2.2, så er der nogle af de udpegede brancher som forholdsvis præcis kan identificeres i db03, som f.eks. Vikarbureauer og Organisering af kongresser, messer og udstillinger. For arkitekter tillader db03 endda en større nøjagtighed end db07, idet db03 skelner mellem landskabs- og havearkitekter. Det samme gør sig gældende for Anden it-virksomhed i db07, som kan splittes op i tre underkategorier i db03. Der er også branchebetegnelser i db07, som der ikke findes noget modstykke for i db03. Dette er tilfældet for webportaler i db07, som er i kategorien Databaseværter og formidlere i db03. Dette er dog en kategori, som dækker over vidt forskellige aktiviteter, hvoraf er flere ikke er tilnærmelsesvis relateret til webportal-virksomhed. Dermed skal resultaterne i det følgende vedr. branchen Databaseværter og formidlere, som er det tætteste, vi kan komme til at identificere webportaler, fortolkes med stor forsigtighed. Samme problem gør sig gældende for db03-branchebetegnelsen Elinstallation, som dækker over en vifte af forskellige aktiviteter. Endelig er der branchebetegnelser i db07, hvor der kan findes et modstykke i db03 blandt flere muligheder, og hvor der kan argumenteres for at aktiviteterne i modstykket ligger tæt op ad dem i de specificerede brancher. F.eks. er der en tæt sammenhæng mellem Databehandling i db03 og Databehandling, webhosting og lign. serviceydelser i db07. Tilsvarende er der branchedefinitioner i db03, hvor man på trods af Danmarks Statistiks nøgle mellem branchedefinitionerne kan argumentere for at aktiviteten er urelateret til den specifikt udvalgte branche i db07. Således er Fremstilling af computere og andet it-udstyr 10

11 ikke en service, men en fremstillingsaktivitet, og vil ikke blive betragtet i det følgende. Som følge af ovenstående overvejelser ender vi man med en liste på 11 servicebrancher i brancheklassifikationen Dansk branchekode 2003, der vil blive diskuteret særskilt i de følgende. Disse brancher er oplistet i TABEL 2.3: TABEL 2.3: Brancher af speciel interesse i Dansk Branchekode 2003 (db03) Branchekode (db03) Branchebetegnelse i db03 Branchebetegnelse i Dansk Branchekode 2007 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Anden it-servicevirksomhed Databehandling Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Databaseværter og -formidlere Webportaler Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Anden it-servicevirksomhed Arkitektvirksomhed Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Arkitektvirksomhed Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Anden reklamevirksomhed Vikarbureauer Vikarbureauer Vagt- og overvågningsvirksomhed Overvågning Formgivning og industrielt design Kommunikationsdesign og grafisk design Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Organisering af kongresser, messer og udstillinger 2.3 Benchmarking Vi sammenligner i følgende analyse en given branches service-eksportintensitet med service-eksport-intensiteten af andre brancher, som kan argumenteres for at have omtrendt det samme eksport-potentiale, når der korrigeres for eventuelle forskelle mht. branchernes geografiske fordeling af køb og salg indenfor den Danske grænse. Vi tager udgangspunkt i forventningen om at sammenligningsgrundlaget er bedst for brancher med lignende aktiviteter. Spørgsmålet er hvordan lignende aktiviteter skal defineres. Man kunne foretage en kvalitativ kategorisering af brancherne efter i hvor høj grad aktiviteterne ligner hinanden. Men givet at samme inddeling allerede er foretaget ved 11

12 Data dannelsen af de officielle branchedefinitioner, så vælger vi som udgangspunkt at følge Danmarks Statistik, og sammenligner en given branche med andre brancher i samme overordnede brancheklassifikation (dvs., i samme brancheinddeling på 2-eller 3-ciffre-niveau). Vi vil i det følgende bruge hovedkategori og sammenligningsgruppe som alternative betegnelser for en given overordnet brancheklassifikation. Vi vil i det følgende for hver branche danne to sæt sammenligningsgrundlag: Det første følger brancheinddelingen på 2-ciffre niveau, og sammenligner brancher indenfor samme hovedkategori. Det andet følger som udgangspunkt også brancheinddelingen på 2-ciffre niveau. Enkelte af brancheinddelingerne lægges dog sammen, når der kun er få brancher i samme kategori, og enkelte splittes op, hvis der er forholdsvis mange beslægtede brancher i mere specifikke inddelinger på 3-ciffre-niveau. I sammenligningerne vil vi således betragte hovedbrancherne 60, 61 og 63 samlet (under transport ). Vi vil også betragte postvæsen og kurertjeneste (64.1) sammen med transportsektoren (60-63), og telekommunikation (64.2) sammen med IT (72). Disse sammenligningsgrundlag, som vil blive brugt til at benchmarke de enkelte branchers service-eksport-intensitet i de mere overordnede brancheklassifikationer, er sammenfattet i TABEL 2.4 (brancher af speciel interesse er fremhævet i fede bogstaver). Det at der kun er to brancher i hovedkategorien Forskning gør at sammenligningsgrundlaget er yderst begrænset og at vi ikke vil se nærmere på disse to brancher i følgende analyse. 12

13 At bruge to forskellige måder at danne sammenligningsgrundlag på medfører, at vi senere kan vurdere resultaternes robusthed mht. dannelsen af det specifikke sammenligningsgrundlag. Ved at sammenligne eksportintensiteter indenfor overordnede brancheklassifikationer forsøges opnået, at der ikke sammenlignes brancher med vidt forskellige eksportpotentialer. Hvorvidt dette er lykkedes, skal vurderes for hver enkelt branche og dens sammenligningsgruppe. 13

14 Data TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Benchmark 1: Betegnelse Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Vandrehjem Campingpladser Restauranter Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv Værtshuse, bodegaer mv Caféer og kaffebarer mv Kantiner Catering og diner transportable Jernbaner Bustrafik Taxikørsel Anden landpassagertransport Vognmandsvirksomhed Flytteforretninger Rederivirksomhed, fragtfart Rederivirksomhed, færge- og passagerfart 61 Skibsfart Transport ad indre vandveje Ruteflyvning Taxiflyvning mv 62 Lufttransport Godsbehandling Stationer, godsterminaler mv Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen Lufthavne mv Turistbureauer Rejsebureauer, turarrangerende Rejsebureauer, billetformidlende Turistguidevirksomhed Skibsmæglervirksomhed Speditørvirksomhed Vejere og målere Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport Kurertjeneste og udbringning af dagblade 64 Post&Telecom Udstykning af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom for egen regning Anden udlejning af boliger Udlejning af erhvervsejendomme Ejendomsmæglere Boliganvisning Ferieboligudlejning Hotel og restauration Transport Trans. Hjælpevirks. Ejendom fortsattes Benchmark 2: Betegnelse Transport Hotel og restauration Trans. Hjælpevirks. Ejendom 14

15 TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen (forstsat) Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Udlejning af containere Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport Udlejning af skibe Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr Udlejning af entreprenørmateriel Udlejning af computere og it-udstyr Udlejning af kontormaskiner Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt Udlejning af videobånd og dvd'er Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt Udbydere af fast telekommunikation Udbydere af trådløs kommunikation Udbydere af internetadgang Øvrig telekommunikation Konsulentvirksomhed vedr hardware Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Benchmark 1: Betegnelse Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau Udlejning Post&Telec om IT Forskning 73 fortsattes IT og kommunikation Udlejning Benchmark 2: Betegnelse Forskning 15

16 Data TABEL 2.4: Analysens 104 servicebrancher og inddelinger til benchmarkanalysen (forstsat) Benchmark 1: Hovedklassifikation på 2-ciffreniveau Dansk branchekode Branchens titel Advokatvirksomhed Revisions- og bogføringsvirksomhed Meningsmåling og markedsanalyse Landbrugskonsulenter Anden virksomhedsrådgivning Reklamebureauvirksomhed Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Arbejdsformidling Vikarbureauer Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse Fotografer Fotolaboratorier Pakkerier mv Adresseringsbureauer Tolkning og oversættelse Anden kontorservice Call centres virksomhed Indretningsarkitekter Formgivning og industrielt design Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Anden forretningsservice ian Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Arkitektvirksomhed Have- og landskabsarkitekter Geologiske undersøgelser og prospektering Patentbureauer Anden teknisk rådgivning Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Miljøtekniske målinger og analyser Anden måling og teknisk analyse Vagt- og overvågningsvirksomhed Almindelig rengøring Specialiseret rengøring Vinduespolering Skorstensfejning Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse 74 Benchmark 1: Betegnelse Anden Forr. Service Benchmark 2: Hovedklassifikation på 2- og 3-ciffreniveau 74, dog uden 742, 743, 746 og og og 747 Benchmark 2: Betegnelse Anden forretningsserv. Arkitekter, Ing., Tekn.Rådgivning Vagt og rengøring 16

17 2.4 Data om service-eksport og branchernes aktivitet indenfor landets grænser Data vedr. serviceeksport er blevet dannet ud fra følgende registeroplysninger: Danmarks Statistiks generelle virksomhedsstatistik har oplysninger vedr. eksport af varer og tjenesteydelser på virksomhedsniveau Udenrigshandelsstatistikken og Momsstatistikken har oplysninger vedr. vareeksport Ud fra disse data kan serviceeksport udregnes som differencen mellem eksporten af varer og tjenesteydelser (fra Danmarks Statistiks generelle virksomhedsstatistik) og vareeksporten (fra udenrigshandels- og/eller momsstatiskken). Vi vil i analysen holde service-eksportintensiteten, dvs. en branches samlede eksport af services divideret med branchens samlede omsætning, op mod det omfang, hvormed branchens produkter handles indenfor Danmarks grænser. Dette bliver i lighed med tidligere analyse målt ved såkaldte Gini -koefficienter, som er baseret på branchespecifikke input-output tabeller og regionale beskæftigelsesmønstre. På den måde er det muligt at estimere i hvor høj grad en branches produkter handles indenfor Danmarks grænser. Virksomhedernes branchedefinition følger som nævnt tidligere Dansk Branchekode version For eksport foreligger detaljerede oplysninger på brancheniveau (på sekscifret niveau), mens input-output statistikken bliver en begrænsende faktor ved at være baseret på en opdeling på kun 481 brancher. Det er således muligt at beregne 59 17

18 Data forskellige gini-koefficienter for de 104 forskellige servicebrancher, hvilket betyder, at beslægtede brancher tildeles samme Gini-koefficient. Det skal her bemærkes, at vi for at opfylde datalovgivningens betingelser kun betragter brancher med mindst ti virksomheder. 18

19 3 Resultater Vi sammenligninger i det følgende service-eksport-intensiteterne mellem brancher indenfor de sammenligningsgrupper som blev defineret i afsnit 2.3 og beskrevet i TABEL 2.4. Bortset fra IT-sektoren, hvor der kun er forholdsvis få brancher generelt, men også brancher udpeget til at være af særlig interesse, vil vi samle alle tabeller vedr. de forskellige sammenligninger udelukkende i rapportens appendiks. 3 For de hovedklassifikationer, hvori der findes brancher som blev udpeget til at være af speciel interesse, vil vi også vise krydsplots, som både viser eksportintensiteter og Gini koefficienter, dvs. målet for branchens handel indenfor landets grænser. 3 Vi vil dog for en fuldstændigheds skyld gengive tabellerne for ITsektoren i appendiksen. 19

20 Resultater 3.1 Service-eksport i alle servicebrancher Inden vi splitter stikprøven op i de enkelte hovedkategorier, betragter vi indledningsvis det store billede, og ser på alle brancher samlet. Dette skaber også en overgang fra tidligere analyse, som var baseret på en lidt grovere brancheinddeling (med 43 i stedet for nu i alt 104 forskellige brancher i service-sektoren). Sammenhængen for alle 104 servicebrancher er gengivet i FIGUR 3.1: FIGUR 3.1: Alle brancher Gini koefficient y=0,16x0,22 R 2 =0, Service-eksport-intensitet Som illustreret i Figur 3.1, så er sammenhængen mellem de 104 branchers regionale fordeling af køb og salg på den ene og service eksportintensiteten på den anden side positiv (en sammenhæng som er statistisk signifikant på 1% signifikansniveau), dog svagere end i 20

21 tidligere analyse. Figuren demonstrerer også, at en forholdsvis stor andel af brancherne er kendetegnet ved forholdsvis lave eksportintensiteter. Vi vil nu gå videre med mere specifikke sammenligninger. Her vil vi først betragte de branchegrupper, hvori der er brancher af særlig interesse, for derefter at gennemgå alle servicebrancher. 3.2 Service-eksport i IT-brancherne Der er fire IT-brancher Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software, Databehandling, Databaseværter og formidlere, og Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed - som er blevet udpeget at være af særlig interesse. Derfor forekommer det naturligt at tage IT-brancherne som et udgangspunkt for gennemgangen af analysens resultater. 0.6 FIGUR 3.1: IT Gini koefficient Databaseværter og -formidlere Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Databehandling Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Service-eksport-intensitet 21

22 Resultater Som illustreret i FIGUR 3.1, så er der en forholdsvis stor variation i service-eksport-intensiteten og en forholdsvis lille variation i Ginikoefficienterne på tværs af IT-brancherne. Således genererer virksomheder i branchen Databaseværter og formidlere ca. 30 procent af deres omsætingen igennem eksport, mod ca. 5 procent i Databehandling. Der er en svag (statistisk signifikant på 5% niveau) sammenhæng mellem Gini-koefficienterne og service-eksport-intensiteten, men koefficienterne kan ikke forklare en nævneværdig andel af ITbranchernes variation i service-eksport-intensiteten. Dermed er det mest oplagt, at holde den enkelte branches service-eksport-intensitet op mod sammenligningsgruppens gennemsnitlige service-eksport-intensitet i stedet for prædiktionen fra regressionslinjen. 4 Resultatet af denne sammenligning er i TABEL 3.1.a for benchmark 1 og TABEL 3.1.b for benchmark 2: 4 Der blev i projektets forløb diskuteret, hvorvidt sammenligningsgrundlaget skulle være hovedklassifikationens gennemsnitlige eksportintensitet eller den højeste observerede eksportintensitet i den givne hovedklassifikation. Vi vælger gennemsnittet ud fra den betragtning, at det er mere robust end maksimumværdien overfor sammensætningen af sammenligningsgruppen, som til en vis grad er arbitrær. 22

23 TABEL 3.1.a: IT. Benchmarking 1 (a) Dansk branchekode (b) Branchetitel (c) Serviceeksport, mio. Kr. (d)omsætning, mio. Kr. (e)service eksport intensitet (f)hovedkategoriens gns. Service eksport intensitet (g) Benchmark service eksport; (d)*(f), mio. Kr. (h): Mål for potentiale; (g)-(c), mio. Kr. Konsulentvirksomhed vedr hardware Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Summen af positive differencer (mio. Kr):

24 Resultater TABEL 3.1.b: IT og kommunikation. Benchmarking 2 (a) Dansk branchekode (b) Branchetitel Udbydere af fast Udbydere af trådløs (c) Serviceeksport, mio. Kr. (d)omsætning, mio. Kr. (e)service eksport intensitet (f)hovedkategoriens gns. Service eksport intensitet (g) Benchmark service eksport; (d)*(f), mio. Kr. (h): Mål for potentiale; (g)-(c), mio. Kr. telekommunikation kommunikation Udbydere af internetadgang Øvrig telekommunikation Konsulentvirksomhed vedr hardware Udvikling af standardsoftware Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og -formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed Summen af positive differencer (mio. Kr): Begge sammenligninger viser, at der formentlig er et uudnyttet eksportpotentiale i de IT-brancher som blev udpeget til at være af speciel interesse. Således ville branchen Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software kunne eksportere ekstra serviceydelser i størrelsesorden 370 mio. til 1.5 mia. 24

25 kr. om året, hvis dens service-eksport-intensitet var på samme niveau som sammenligningsgruppernes gennemsnit. Også virksomheder i branchen Databehandling kunne øge deres eksport med mellem 350 mio. Kr. og 550 mio. kr. hvis de kom op på sammenligningsgruppens gennemsnit. 3.3 Service-eksport i Anden forretningsservice En anden gruppe af brancher, som blev udpeget til at være af særlig interesse er ifølge dansk branchekode klassificeret som tilhørende den overordnede kategori Anden forretningsservice. Denne overordnede kategori omfatter et forholdsvis stort antal brancher. Af hensyn til læseligheden vælger vi at lægge tabellerne i Appendiksen (TABEL 6.2.a-b) og bruge de tre hovedkategorier fra den anden benchmarking-definition i den grafiske fremstilling: 25

26 Resultater Gini koefficient FIGUR 3.3.a: Anden forretningsservice Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter Formgivning og industrielt design Anden reklamevirksomhed Vikarbureauer Arbejdsformidling Service-eksport-intensitet Gini koefficient FIGUR 3.3.b: Arkitekter, Ing., tekn. Rådgivning Arkitektvirksomhed Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Geologiske undersøgelser og prospektering Service-eksport-intensitet 26

27 FIGUR 3.3.c: Vagt og Rengøring Gini koefficient Vagt- og overvågning Specialiseret rengøring Service-eksport-intensitet Resultaterne for hovedkategorien Anden forretningsservice kan sammenfattes som følgende: Hvis brancherne af særlig interesse havde samme serviceeksportintensitet som gennemsnittet i deres hovedkategori, så ville deres stigning i serviceeksporten, afhængig om vi bruger benchmarking 1 eller 2, ligge mellem 347 og 852 mio. Kr. for arkitektvirksomheder 16 og 34 mio. Kr. for landskabsarkitekter 0 og 129 mio. Kr. for vagt og overvågningsvirksomheder 95 og 259 mio. Kr. for Anden reklamevirksomhed og reklameformidling 90 og 263 mio. Kr. for Vikarbureauer 50 og 118 mio. Kr. for Formgivning og industrielt design 46 og 91 mio. Kr. for Kongres- messe- og udstillingsaktiviteter. 27

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs AF CHEFKONSULENT KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL, MA OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER SUNE VEDEL KOK RESUME Danmark går glip af en serviceeksport

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

9. It-produkter. 9.1 Introduktion

9. It-produkter. 9.1 Introduktion It-produkter 149 9. It-produkter 9.1 Introduktion It-produkter er et vigtigt grundlag for analyser It-produkter består af varer tjenesteydelser It-produkter kan betegnes som det primære element, der binder

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter

Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter Ifølge ÅRL 22 a, stk. 1 defineres mikrovirksomheder, som følgende: - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

RÅDGIVERBRANCHEN 2017

RÅDGIVERBRANCHEN 2017 DI ANALYSE RÅDGIVERBRANCHEN 2017 en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen og Sofie Laurentzius Nielsen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7144-120-8 200.08.17

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Produktstatistik for advokatvirksomhed 2005 lovpligtig besvarelse

Produktstatistik for advokatvirksomhed 2005 lovpligtig besvarelse Sendes til Danmarks Statistik senest den CVR-nr.: Deres virksomhed er placeret i branche 741100. Beskrivelsen af denne branche er følgende Advokatvirksomhed Repræsentation af en parts interesser over for

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014 Stevns Årsrapport august 2014 Samarbejdsaftale Stevns Kommune og Stevns Rapport for 1. halvår 2014 1 RAPPORTERING PÅ SAMARBEJDSAFTALEN AUGUST 2014 Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns er på

Læs mere