DISK Person Faktor Rapport - Kort version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISK Person Faktor Rapport - Kort version"

Transkript

1 DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk

2 Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor Rapport 2 12 Beskrivelse af graferne 3 13 Graf 4 2 Oversigt 5 21 Hvad ser andre hos Peter? 5 3 General Information 7 31 Baggrundsinformation for persologs Person Faktor Model 7 32 Kort beskrivelse 8 33 Oversigt over de 20 forskellige adfærdsmønstre 9 34 Information om de 20 mulige adfærdsmønstre John G Geier, PhD Warranty 18 kontakt 18 1

3 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor Rapport persolog Person Faktor Rapport med ledelse og jobfaktor gør dig i stand til at opnå selvindsigt Den fører dig til refleksion over dine relationer til kolleger, kunder, samarbejdspartnere og familiemedlemmer I det første kapitel vil du blive introduceret til rapporten Graferne er beskrevet og vist I det andet kapitel kan du læse fortolkningen af din adfærd i det valgte miljø (dit fokus) Du vil få information om faktorer, der motiverer mennesker, som har dette adfærdsmønster Du kan læse om strategier, som mennesker med dette adfærdsmønster anvender for at udføre opgaver, løse problemer og overbevise andre Desuden er der en refleksion over emnet hensigter Emnerne forandring, adfærd under pres og konflikter tages under behandling I slutningen af kapitlet vil du lære, hvordan mennesker med dette adfærdsmønster arbejder mest effektivt sammen, og hvad de reagerer positivt på Hvis du har bestilt ledelsesdelen, vil dette kapitel få dig til at reflektere over dine ledelseskompetencer Overvejelser om din adfærd som medarbejder afslutter kapitlet Hvis du har bestilt Job Faktor-delen, indeholder dette kapitel en beskrivelse af de adfærdskarakterstika, som er væsentlige for det jobfokus, du har beskrevet spørgeskemaet ud fra Hvis du har bestilt den generelle beskrivelse af mønstrene, indeholder det sidste kapitel beskrivelser af de 20 adfærdsmønstre, som behandles i DISK Person Faktor Profilen persolog Person Faktor Rapporten med ledelse og jobfaktor hjælper dig til at definere din nuværende situation Hvis der er behov for forandringer, bør den ønskede situation formuleres som forandringsmål Rapporten hjælper dig med at gøre de ønskede forandringer mulige Du vil sammen med dine individuelle fortolkninger finde øvelser, du kan udføre I tilknytning hertil bør du reflektere over fortolkningerne og relatere dem til dig og din situation Hver beskrivelse er udvidet med personlige eksempler, der kan hjælpe dig Derfor skal rapporten betragtes som et arbejdsredskab Først efter du har foretaget en grundig gennemgang af teksten, kan du beslutte din personlige udvikling Det er hensigten med denne rapport, at du skal evaluere og reflektere over beskrivelserne Markér de sætninger, som du ikke synes er klare, og hvor du gerne vil have yderligere feedback På denne måde bliver din Person Faktor Rapport gjort mere personlig Rapportens øvelser kan gentages med jævne mellemrum og vil gøre dig til en mester, der nyder at præsentere sig selv i topform 2

4 12 Beskrivelse af graferne persolog Person Faktor Rapport består af indtil fire grafer, afhængigt af hvilke spørgeskemaer du har udfyldt Rapporten er baseret på de to spørgeskemaer fra Person Faktor Profilen og et spørgeskema fra Job Faktor Profilen, som kan vælges til Graf I: Offentligt Selvbillede Vores offentlige selvbillede er det billede, vi viser frem for andre, og dermed det billede vi ønsker, at andre skal have Det offentlige selvbillede er i høj grad udviklet som en reaktion på andres forventninger Det udvikler sig løbende i takt med, at vi tilpasser os forandringer i vores omgivelser Vi kan have adskillige offentlige selvbilleder, idet forskellige mennesker og situationer kræver forskellig adfærd Kort opsummeret: Graf 1 beskriver, hvad jeg tror, at andre og situationen forventer af mig Graf II: Privat Selvbillede Vores private selvbillede er et pejlemærke, som minder os om vores overbevisninger om, hvem vi er, og hvad vi forventer af os selv De personlige overbevisninger, som ligger til grund for det private selvbillede blev dannet af vores følelser i en tidlig alder Til trods for vigtigheden af disse prægende år fortsætter vi med at filtrere overbevisningerne; vi bekræfter nogle, ændrer nogle og afviser andre Disse adfærdsmønstre, som er dybt forankret i vores karakter, anvendes specielt under pres Kort opsummeret: Graf 2 beskriver, hvad jeg forventer af mig selv i en specifik kontekst Graf III: Kombineret Selvbillede Dit kombinerede selvbillede viser, hvordan du ser dig selv i den valgte situation Det er en kombineret graf, fordi den inkluderer to forskellige perspektiver af et enkelt ego Det er derfor det overordnede billede af vores adfærd Nogle mennesker foretrækker at beskrive sig selv med valget af "mest passende"i spørgeskemaerne Andre har følelsen af, at fremstillingen "mindst passende"dækker bedre Kombinationen af svar fra begge skemaerne giver et omfattende billede af, hvordan du opfatter dig selv 3

5 13 Graf Graf I: Offentligt selvbillede D I S K % Indgangstal 24 Graf III: Kombineret selvbillede D I S K % Indgangstal Graf II: Privat selvbillede D I S K % Indgangstal

6 2 Oversigt 21 Hvad ser andre hos Peter? Denne fortolkning er baseret på Graf I: Peters adfærd i rampelyset Graf I er udtryk for det offentlige selvbillede og beskriver vores adfærd i rampelyset Peter tager kommandoen, når andre vakler Han huskes for sin evne til at improvisere og få ting til at føles rigtige Hans kompetente fleksibilitet er baseret på omhyggelig planlægning af alle eventualiteter Fordi han har foregrebet og forberedt mulige vanskeligheder, udstråler han tillid, når det er nødvendigt at vælge et andet handlingsforløb Peter er parat til at gå i mange retninger og kan normalt beskrive konkurrerende begrundelser for hvad som helst, han ønsker at gøre Han finder det let at bevæge sig fra den ene side af et emne til den anden Han implementerer lige så omhyggeligt, som han planlægger De, som genkalder sig hans modvilje mod rutiner og trivielt arbejde, bliver ofte overraskede over hans evne til at bruge direkte metoder for at opnå resultater og overgå andre Peter huskes for det gode indtryk, han gør Han stræber efter succes ved at involvere andre mennesker og forene dem i arbejdsenheder Hans handlingsmønster, hvordan han gør tingene, er karakteriseret af ihærdighed og socialisering Omhyggelig vurdering ved udvælgelsen af mennesker og indgående planlægning af begivenheder er nøglen til hans succes Når tingene går galt, kan Peter blive bidende og kritisk Når tingene går godt, er han varm, entusiastisk og fantasifuld Denne fortolkning er baseret på Graf II: Bag scenen - Peters karakter Stræben efter selvagtelse I forlængelse af de foregående forklaringer på Graf II kan følgende tilføjes Vores karakter kanaliserer automatisk den energi, som stammer fra vores følelser og passioner, ind i en relativ stabil og forudsigelig adfærd Seks modsatrettede karaktertræk, som også er relaterede til hinanden, bliver her defineret og sat overfor hinanden Disse udgør tre par: Individualistisk-gruppeorienteret, bedømmende-omsorgsfuld, kæmpende-samarbejdende Den samlede energi, som udfoldes i hvert par, fordeles procentuelt for de specifikke træk Beskrivelsen fortæller, hvordan energien bliver udtrykt i omgivelserne på tre forskellige områder: Stræben efter selvagtelse, håndtering af rigtigt og forkert og forfølgelse af et mål I sin stræben efter selvagtelse har Peter betydelig mere energi tilgængelig for gruppeorienterede opgaver fremfor individuel stræben Karaktertræk Individualistisk (37%) vs Gruppeorienteret (63%) Udvikler sin egen individualitet og uafhængighed; tager initiativ; udtrykker kreativitet Søger at finde fælles formål; opbygger harmoni; søger efter en fællesnævner; søger gensidig hjælp; samarbejder I Peters karakter findes en underliggende grundholdning om, at mennesker bør hjælpe hinanden, og han har fokuseret sin enegi på at udvikle de nødvendige færdigheder Instinktivt drages han mod andre og skaber et miljø, hvor mennesker kan leve og arbejde mere harmonisk Selv om han ikke opnår de resultater, han håber på, så har anstrengelserne alene øget hans selvagtelse Peter får ikke det samme løft i sin selvagtelse gennem at arbejde alene I håndteringen af rigtigt og forkert I håndteringen af rigtigt og forkert har Peter overvældende meget energi til omsorgsfuld adfærd i modsætning til bedømmende adfærd Karaktertræk Bedømmende (19%) vs Omsorgsfuld (81%) Beskytter individuelle rettigheder; holder Hjælper andre; styrker menneskelige bånd; tager omstændighederne i folk ansvarlige; står fast på love og regler; belønner og straffer betragtning; udviser empati; tilgiver 5

7 Peter tror på, at love, regler, forskrifter og regulativer kun er grove guidelines for de komplekse menneskelige erfaringer Som indviet i andres livshistorier forstår han, hvorfor mennesker gør, hvad de gør Han er i stand til at anerkende, hvordan de føler, og han tager i betragtning, under hvilke specielle omstændigheder de arbejder Han rækker en hjælpende hånd og giver støtte i deres kamp for at leve op til forventningerne Han er overbevist om, at oprejsning er mere gavnlig end afstraffelse Peter løber risikoen for at være for forstående ved ikke at holde andre ansvarlige for deres handlinger I forfølgelse af et handlingsforløb I forfølgelse af et handlingsforløb har Peter næsten lige meget energi i forhold til samarbejdende som bedømmende adfærd, med det resultat, at han tendens til at skifte mellem de to former Karaktertræk Kæmpende (49%) vs Samarbejdende (51%) Indtager et fast standpunkt; taler kraftfuldt; holder fast i principper; stræber efter at overvinde modstandere Viser åbenhed; lytter og stiller spørgsmål; forhandler; går på kompromis og opnår enighed; udfører Peter er overbevist om, at for at arbejde og leve sammen, er det nødvendigt at være åben, at lytte, spørge, forhandle og gå på kompromis for at bevæge sig mod enighed Men han tror også på, at han har ansvaret for at tale kraftfuldt på vegne af dem, der ikke selv kan Han holder sig til sine principper, når han samler enkeltpersoner for en sag eller forsvarer den svage part I forfølgelse af et handlingsforløb er han noget mindre succesfuld i forhold til at forsvare sig mod aggressive mennesker Peter er bedre til at kæmpe andres kamp end sine egen Denne fortolkning er baseret på Graf III: Peters adfærdstræk, som de kan opleves i hverdagen Peter har tendens til at: Den kombinerede adfærd fra Graf III viser den overordnede adfærd i et givet miljø Med denne fortolkning kan du reflektere over, hvordan du optræder i situationen Overvej feks, hvilke krav du stiller til andre, hvorvidt du foretrækker at arbejde energisk eller behersket? Instruktioner: Personliggør følgende tekst Marker de udtalelser, der passer på dig i situationen Find eksempler på, at disse udtalelser afspejler din situation Peters spontane adfærd kan antage følgende former: Holde mulighederne åbne; forlænge begivenhedernes gang for at opnå forbedrede resultater Tro på at tale ud om tingene; afvise at være bekymret i en længere periode Vise tålmodighed og forståelse ved afbrydelser; tilpasse sig andres krav ved at jonglere med sine forpligtelser Være mere udadvendt end indadvendt Søge muligheder for at løse meningsforskelle øjeblikkeligt Være længe om at blive vred og ret hurtig til at glemme bagateller 6

8 3 General Information 31 Baggrundsinformation for persologs Person Faktor Model Informationen i dette afsnit beskriver persologs Person Faktor Model Modellen er baseret på de fire adfærdsdimensioner D, I, S og K, udviklet af Dr Geier Informationen introducerer dig for basismodellen og skal tjene som et overblik samt vise dig, hvilke øvrige adfærdstendenser der findes, udover din egen A: Opfattes omgivelserne som: venlige, ikke stressende eller anstrengende, stressende? B: Hvordan man reagerer på sine omgivelser: selvsikkert (offensivt) eller tilbageholdende (defensivt)? 7

9 32 Kort beskrivelse Med dette som basis, kan man beskrive fire adfærdstendenser: Mennesker med et dominerende adfærdsmønster er aktive og beslutsomme De er motiverede af at løse problemer og opnå hurtige resultater Mennesker med et influerende adfærdsmønster er åbne og kommunikerende De er motiverede af at øve indflydelse på og overbevise andre De udtrykker som regel deres tanker og følelser på en optimistisk måde Mennesker med et støttende adfærdsmønster er karakteriserede af en ærlig og samarbejdende adfærd De er motiverede af at skabe et forudsigeligt miljø De gennenfører planer, er tålmodige og gode lyttere Mennesker med et korrigerende adfærdsmønster er disciplinerede og tankefulde De er motiverede for at opnå høje standarder Da disse mennesker ønsker at undgå problemer, er de opmærksomme på præcision og nøjagtighed 8

10 33 Oversigt over de 20 forskellige adfærdsmønstre De 20 forskellige adfærdsmønstre udspringer af kombinationen af de fire dimensioner Profilens form er resultatet af de høje og lave værdier i graferne Der er mange forskellige mulige kombinationer - der er ikke plads nok til at beskrive alle disse muligheder her De 20 adfærdsmønstre er en praktisk indfaldsvinkel De beskriver de træk, der oftest forekommer i en gennemsnitlig population De kan meget klart adskilles fra hinanden På de følgende sider vil du finde en kort beskrivelse af 20 forskellige adfærds- og jobtendenser I persolog Person Faktor Rapporten har du fået indsigt i din adfærd med dens mange facetter, og nu vil du få et generelt overblik over adfærds- og jobtendenser Beskrivelserne af de generelle tendenser, motivation og strategier for øget effektivitet vil bibringe dig et umiddelbart indtryk af de adfærdsvarianter, som du vil kunne opleve hos dine kolleger, kunder, venner eller familiemedlemmer Med denne viden kan du øge din sensitivitet overfor andre 9

11 34 Information om de 20 mulige adfærdsmønstre Adfærdsmønster 1/D Adfærdstendens: Udnytter muligheder; nyder vanskelige situationer; foretager prioriteringer; giver ordrer; drager folk til ansvar for deres handlinger - måler resultater, belønner og straffer; modsætter sig den mere langsomme og mere velovervejede samarbejdsmåde; foretrækker vindertaber situationer; har hurtig reaktionstid og evne til at handle beslutsomt; kan bedst beskrives som en Pioner Primært fokus: At kontrollere begivenheder og bestemme sin egen skæbne Motivation: Muligheder for at tilfredsstille sine personlige behov for magt, individualitet og beslutsomhed Arbejder godt, når omgivelserne er i konstant forandring Strategier til forøget effektivitet: Udvise indlevelse og forståelse; lytte uden at afbryde; bruge andres indsigelser som muligheder; genoverveje ideen om at overtalelse er en "slagmark"; involvere andre som velvillige - snarere end føjelige deltagere; samarbejde med mennesker, der har andre færdigheder i at arbejde i en gruppe (Mønstrene 23, 32, 234) Adfærdsmønster 2/I Adfærdsmønster 3/S Adfærdstendens: Stræber efter opmærksomhed og søger at blive midtpunkt; deler råd, materialer og succes med andre; skaber straks harmoni med folk ved at appellere til deres følelser og gennem overtalelse; opfordrer andre til at tale lige ud af posen; har svært ved at irettesætte andre; undgår en "øje for øje, tand for tand"holdning; støtter sig til, at andre hjælper ham/hende; kan bedst beskrives som en Entertainer Primært fokus: At være involveret i mange forskellige aktiviteter Motivation: Muligheder for at tilfredsstille sit personlige behov for accept, samhørighed og tilfredsstillelse Arbejder godt, når der er frihed fra kontrol og detaljer Strategier til forøget effektivitet: Koncentrere sig om opgaven; overholde tidsfrister; tale selvsikkert og direkte; være objektiv ved beslutningstagning; håndtere indvendinger direkte; samarbejde med mennesker, der er strukturerede og bedre til at organisere (mønstrene 4, 43, 134) Adfærdstendens: Anlægger et jævnt tempo og holder sig konsekvent til det; viser tålmodighed; opfylder forpligtelser; forventer og viser loyalitet; er opmærksom på vigtige detaljer; fremfører og forsvarer personlige overbevisninger og værdier; kan vise entusiasme for naturen og smukke omgivelser; kan bedst beskrives som en Stabilisator Primært fokus: At opny succes via specialisering Motivation: Muligheder for at tilfredsstille personlige behov for samarbejde, tilfredshed og tilbageholdenhed Arbejder godt, når der er tid til at bruge ordentlige og regulære arbejdsmetoder Strategier til forøget effektivitet: Bevare kontrol selv under pres; omgående irettesætte uansvarlige personer; fastlægge retningslinier for gennemførelse af opgaver; blive proaktiv og udvise initiativ snarere end at reagere på folk eller begivenheder; samarbejde med andre mennesker, der er bedre til at skabe afveksling i arbejdet (mønstrene 12, 24, 124) 10

12 Adfærdsmønster 4/K Adfærdstendens: Har tendens til at konkurrere med ting snarere end med mennesker; søger at gøre andre tilfredse; søger snarere at skabe samarbejde end at kræve det og vil om fornødent indgå kompromis; retter sig efter respekteret autoritet; mener at hårdt arbejde og retfærdighed betaler sig; søger ansvarsområder som kræver at han/hun kan arbejde alene og koncentreret; kan bedst beskrives som en Perfektionist Primært fokus: At forvandle kaos til orden Motivation: Muligheder for at tilfredsstille personlige behov for at udvise dygtighed, samvittighedsfuldhed og selvdisciplin Arbejder godt med at udvikle planer ud fra en struktureret linieær tankegang Strategier til forøget effektivitet: Skabe kontakt til nye mennesker; udvikle tolerance for konflikter; træffe beslutninger hurtigere; anerkende at ikke alle spørgsmål er komplicerede; øve sig i at tage hurtige beslutninger inden for mindre vigtige områder; samarbejde med mennesker, der er bedre til at omgås mennesker på et personligt niveau (mønstrene 2, 24, 123) Adfærdmønster 12/DI Adfærdsmønster 21/ID Adfærdstendens: Vil hellere stå udenfor gruppen end at være en blandt mange; opnår succes ved at igangsætte forandringer og udøve en stærk indflydelse; ansporer andre til indsats; arbejder frit og uafhængigt; arbejder i et højt tempo; yder uden at være blevet bedt om det; kan bedst beskrives som en Frontløber Primært fokus: At få en kreativ idé til at tjene et brugbart formål Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for selvhævdelse, tilhørsforhold og unikke bedrifter Arbejder godt, når han/hun kan kontakte forskellige mennesker Strategier til forøget effektivitet: Sætte tempoet ned; undgå udmattelse; rose oprigtigt; give andre tid til at udtrykke tvivl, bange anelser og indvendinger; undgå at oversælge; vide, hvornår der skal stoppes med at overtale; samarbejde med mennesker, som er bedre til at organisere og planlægge systematisk (mønstrene 13, 14, 34) Adfærdstendens: Fremkalder og bruger andres motivation; fanger andres opmærksomhed med en positiv indstilling og velvalgte ord; modtager støtte fra andre til opfølgning; søger at gentage tidligere succeser; bliver irritabel, hvis rutiner holder ham/hende fast; vil se godt ud og føle sig godt tilpas; afviser situationer med utilstrækkelig synlighed eller tilfredsstillelse; kan bedst beskrives som en Overbeviser Primært fokus: At beskrive succesrige resultater Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for selvhævdelse, tilhørsforhold og unikke bedrifter Arbejder godt, når han/hun kan kontakte forskellige mennesker Strategier til forøget effektivitet: Sætte tempoet ned; undgå udmattelse; rose oprigtigt; give andre tid til at udtrykke tvivl, bange anelser og indvendinger; undgå at oversælge; vide, hvornår der skal stoppes med at overtale; samarbejde med mennesker, som er bedre til at organisere og planlægge systematisk (mønstrene 13, 14, 34) 11

13 Adfærdsmønster 13/DS Adfærdsmønster 14/DK Adfærdstendens: Bruger frustration som et middel til at løse problemer; udvikler en unik kombination af selvsikkerhed og omhyggelighed i fuldførelsen; fremfører egne meninger med stor overbevisning; fremtvinger en handlingsplan; slår ned på modstand og udviser en jordbunden tankegang; kan bedst beskrives som en Anfører Primært fokus: At kalkulere, at se forskelle, at vælge aktiviteter, som er umagen værd Motivation: Muligheder for at tilfredsstille personlige behov for selvtilstrækkelighed, mod og praktisk sans Arbejder godt, når opgaver følges fra idé til fuldførelse Strategier til forøget effektivitet: Handle entydigt overfor andre; sætte en tidsgrænse for konfliktløsning og opnåelse af enighed; være åben over for andre meninger; fremme nye idéer ved at anerkende andres bidrag; være villig til at ændre tempo eller imødekomme andre; samarbejde med andre mennesker, som er mere fleksible og taktfulde (mønstrene 21, 23, 32) Adfærdstendens: Handler praktisk; stiller spørgsmål i stedet for at fremtvinge analyser; finder løsninger baseret på logik og erfaring; forbereder sig omhyggeligt; fokuserer på igangsættelse og udvikling; holder alle på afstand med undtagelse af nære kolleger; trives med soloprojekter; undgår at blive begrænset af andre; kan bedst beskrives som en Opfinder Primært fokus: At skabe og implementere nye idéer Motivation: Muligheder for at tilfredsstille behov for at arbejde alene og yde en individuel præstation Arbejder godt, når der er rigelig tid til at sikre korrekthed Strategier til forøget effektivitet: Give sig tid til at slappe af fra arbejdet; være både objektiv og omsorgsfuld; træffe hurtigere beslutninger; tage hensyn til andres følelser, før deres præstation kritiseres; give andre anerkendelse for deres indsats; samarbejde med mennesker, der har større sociale færdigheder og evne til at slappe af (mønstrene 12, 21, 23) Adfærdsmønster 123/DIS Adfærdstendens: Kommunikerer godt med et bredt udsnit af mennesker; viser villighed til at lytte, stille spørgsmål, forhandle og indgå kompromis; er stimuleret af nye idéer, munterhed og venlig rivaliseren; er selvstændig; anvender både følelser og kendsgerninger til at understøtte personlige meninger; kan bedst beskrives som en Administrator Primært fokus: At udmærke sig ved at udvikle nye muligheder Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for præstation, selvhævdelse og tilhørsforhold Arbejder godt, når han/hun har oddsene imod sig, og kan skaffe sig et forspring Strategier til forøget effektivitet: Starte diskussioner for at løse flertydige situationer; lære at acceptere mennesker, som har en mere traditionel og almindelig måde at gøre tingene på; ikke gå i defensiven over for spørgsmål omkring præstationer; finde ud af, hvorledes indsats kan evalueres; samarbejde med andre mennesker, der er bedre til at tjekke nøjagtigheder (mønstrene 14, 31, 41) 12

14 Adfærdsmønster 23/IS Adfærdstendens: Omgiver sig med mennesker, som sammen skal skabe et rart og venligt miljø; bygger broer mellem enkeltpersoner og arbejdsgrupper; vækker hengivenhed hos andre; løber en risiko for at være for forstående og ikke drage andre til ansvar for deres handlinger; deler ejerskab og involverer andre i beslutningstagningen; kan bedst beskrives som en Integrator Primært fokus: At assistere andre og sætte dem i stand til at hjælpe sig selv Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for accept, loyalitet og tillid Arbejder godt, når der er et venligt, uformelt forhold til andre Strategier til forøget effektivitet: Færdiggøre opgaver på en metodisk og punktlig måde; følge op på de væsentligste detaljer; være bestemt og direkte i håndteringen af menneskelige konflikter; være mere selvsikker; samarbejde med andre mennesker, der har supplerende færdigheder i at udvikle meninger, der er baseret på kendsgerninger (mønstrene 14, 34, 41) Adfærdsmønster 31/SD Adfærdsmønster 41/KD Adfærdstendens: Lytter kritisk; søger svagheder i modsatrettede synspunkter; har tendens til at være ivrig, omhyggelig og årvågen; kombinerer kendsgerninger for at udvikle nye arbejdsmetoder; vinder respekt gennem handlinger snarere end med ord; stiller skarpsindige spørgsmål; indsamler gerne viden og udvikler ofte ekspertise inden for et bestemt område; kan bedst beskrives som en Specialist Primært fokus: At presse på for at opnå resultater, der kan evalueres Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for fuldførelse, dygtighed og et højt præstationsniveau Arbejder godt, når der opnås respekt fra ligemænd med tilsvarende mål Strategier til forøget effektivitet: Vise fleksibilitet og villighed til at genoverveje strategier; anvende illustrationer til at tydeliggøre idéer; undgå at nære dybt og til tider malplaceret nag; acceptere andre uden hensyn til deres intellektuelle evner; samarbejde med andre mennesker, der har supplerende færdigheder i taktfuld og overbevisende kommunikation (mønstrene 21, 123, 124) Adfærdstendens: Afvejer alle aspekter af en problemstilling; har svært ved at træffe den rigtige beslutning; træffer valg på grundlag af gentagen testning og øvelse; tydeliggør problemstillinger og forenkler processer; går frem i sindigt tempo, formulerer sig omhyggeligt og giver detaljerede forklaringer; reserverer omsorgsfuld adfærd - hjælp, indføling, tilgivelse - til nære venner; kan bedst beskrives som en Konstruktør Primært fokus: At udvikle praktiske idéer og metoder Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for betydningsfulde bedrifter; at være for sig selv og for disciplin Arbejder godt, når en ides nytteværdi bliver afprøvet Strategier til forøget effektivitet: Lade egne følelser, især optimisme, vise sig; smile; lære at håndtere eventuel afvisning; udvikle mindst én fortrolig person, der kan hjælpe med at lodde stemningen; opfordre andre til at stille spørgsmål og give feedback; ikke have forudfattede meninger; give folk endnu en chance; drøfte uoverensstemmelser i stedet for at trække sig tilbage; sam-arbejde med andre mennesker, som er mere imødekommende (mønstrene 3, 23, 234) 13

15 Adfærdsmønster 124/ DIK Behavior Pattern 24/IK Adfærdstendens: Vender en negativ situation til en positiv; er fascineret af ny teknologi og nye metoder; afprøver og udvælger de bedste idéer og bygger dem ind i de eksisterende systemer for at forbedre kvaliteten af resultaterne; er fantasirig, påståelig og samvittighedsfuld; fremskaffer praktiske og målelige metoder til at evaluere arbejdsindsatsen; kan bedst be skrives som en Forhandler Primært fokus: At opnå direkte resultater Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for dygtighed, individualisme og tilhørsforhold Arbejder godt, når han/hun kan udvikle forskellige midler til at nå et mål Strategier til forøget effektivitet: Være fair i omgangen med dem, der forsømmer deres ansvar; administrere tiden for at sikre, at detaljer behandles effektivt; respektere erfarne specialister; bringe anderledes folk sammen; samarbejde med andre mennesker, der er bedre til at gennemføre opgaverne konsekvent (mønstrene 31, 34, 41) Adfærdstendens: Opfylder andres behov; forudser og forbereder sig på vanskeligheder; er opfindsom; improviserer og får ting på gled; giver overbevisende årsager til at ændre retning; vurderer begivenheder og mennesker kritisk; er åben over for nye eller interessante idéer; kan bedst beskrives som en Strategisk Planlægger Primært fokus: Tage højde for det uforudsete Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for selvhævdelse, individualitet og usædvanlige evner Arbejder godt, når han/hun kan vise sit eget talent og egne færdigheder Strategier til forøget effektivitet: Overholde løfter; opfylde forpligtelser; vise følsomhed i omgangen med andre; undgå udsættelsestaktikker; acceptere realistiske kontrolinstanser; venligt acceptere selv ugunstige bedømmelser; samarbejde med andre mennesker, der har supplerende færdigheder i at udvise opmærksomhed over for specifikke detaljer (mønstrene 3, 13, 234) Adfærdsmønster 32/SI Adfærdstendens: Etablerer en atmosfære med velvilje; lytter opmærksomt til andre; giver folk det, de virkelig har brug for, selv hvis det kræver en ekstra indsats; er åben over for nye idéer og procedurer; tager andres meninger alvorligt; efterligner succesrige kolleger; organiserer; tjekker vigtige detaljer; er oprigtig, varm og påskønnende; kan bedst beskrives som en Hjælper Primært fokus: At sikre lige muligheder og retfærdighed Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for en følelse af at høre til, loyalitet og selvopofrelse Arbejder godt, når der er tildelt klart definerede opgaver Strategier til forøget effektivitet: Søge nye veje; øge fleksibiliteten i arbejdsgangene; afprøve nye og anderledes opgaveroller; bede andre om at hjælpe med detaljerne; anvende bestemthed og umiddelbar opfølgning; samarbejde med andre mennesker, der har supplerende færdigheder i at tage chancer og udvikle kreative idéer (mønstrene 1, 12, 13) 14

16 Adfærdsmønster 42/KI Adfærdstendens: Er venlig, taktfuld og elskværdig, og udviser accepteret og forventet adfærd; har tendens til at bruge bør og bør ikke, mere om sig selv end om andre; udvikler analytiske og systematiske tilgange; forventer belønninger såsom højere løn og ydelser for at gøre det rigtige ; forudsiger udfaldet af en række sammenhængende begivenheder; kan bedst beskrives som en Bedømmer Primært fokus: At afprøve idéer, for at se om de kan realiseres Motivation: Muligheder for at tilfredsstille behovet for unikke bedrifter, korrekthed og viden Arbejder godt, når der skabes noget af værdi og kvalitet Strategier til forøget effektivitet: Være mindre hård i bedømmelsen af andre; acceptere mennesker, som de er; træffe egne beslutninger; lytte til andres visdomsord; følge op på detaljer, som fuldfører en opgave; fastsætte en realistisk tidsfrist; være beslutsom, når det handler om mindre væsentlige aspekter; klare indvendinger med lethed; undgå at tildele skyld; samarbejde med mennesker, som er mere tålmodige og konsekvente (mønstrene 3, 4, 43) Adfærdsmønster 134/ DSK Adfærdsmønster 234/ISK Adfærdstendens: Bringer troværdighed til situationer uden orden; opnår succes ved at løse komplekse problemer; opbygger en database og udvikler derefter proceduremæssige systemer; overholder regler og forskrifter; overtager opgaver, som er svære eller ubehagelige for andre; viser ringe interesse i eller evne til smalltalk og arbejder ofte for sig selv; kan bedst beskrives som en Designer Primært fokus: At forene både analyse og intuition Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for individualitet, fuldførelse og viden Arbejder godt, når der belønnes for en ekstra indsats Strategier til forøget effektivitet: Kommunikere på en taktfuld måde; være mere tålmodig med rutinemæssige detaljer, når et projekt er igangsat; lytte; overveje andres tanker og erfaringer; give anerkendelse til andre for deres indsats; neddæmpe følelsen af overlegenhed; samarbejde med andre mennesker, der er bedre til at kommunikere og udvikle direkte metoder (mønstrene 13, 24, 42) Adfærdstendens: Udvikler harmoniske forhold; anser traditioner og ritualer som nyttige til at binde mennesker sammen; hjælper andre med at planlægge og organisere; er velinformeret og venlig; analyserer problemer og afdækker selvmodsigelser; anvender et dømmende sprog, når han/hun er skuffet eller utilfreds; lægger stor vægt på kundskaber inden for specialiserede områder; kan bedst beskrives som en Praktiker Primært fokus: At skabe et samarbejdsklima Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for fuldførelse, tilhørsforhold og tillid Arbejder godt, når han/hun bliver behandlet oprigtigt og venligt Strategier til forøget effektivitet: Konfrontere andre direkte, når det er nødvendigt; erkende, at man kan stole på andre, som tilvejebringer tekniske og specifikke detaljer; søge kontakter udenfor vennekredsen; dele negative følelser med andre; samarbejde med andre mennesker, der har supplerende færdigheder i åbenlyst at udtrykke utilfredshed (mønstrene 1, 12, 124) 15

17 Adfærdsmønster 34/SK Adfærdstendens: Gør sig fortjent til anerkendelse; opnår succes via flid; indsamler data til at understøtte konklusioner; søger sikkerhed ved at være sikker på idéer; stiller spørgsmål, indgår kompromis og opnår enighed; foretrækker at dele ansvar og at andre tager de endelige beslutninger; planlægger før der loves noget; kan bedst beskrives som en Diplomat Primært fokus: At gå frem i et beregnet og konsekvent tempo Motivation: Muligheder for at tilfredsstille det personlige behov for tilhørsforhold, fuldførelse og forudsigelighed Arbejder godt, når der er en detaljeret jobbeskrivelse Strategier til forøget effektivitet: Give åbent og direkte udtryk for bekymringer; tage imod kritik uden at være for sensitiv; være mere modtagelig over for forandringer; konfrontere vanskelige personer; ikke bakke ud, når der er uenigheder; undgå hemmeligholdelse under planlægning; samarbejde med andre mennesker, som har lettere ved at udtrykke deres meninger (mønstrene 12, 21, 32) Adfærdsmønster 43/KS Adfærdstendens: Mener at problemer kan forebygges; anvender defensive strategier for at undgå vanskeligheder; lytter til alle sider af sagen; er rationel og fornuftig; har en stærk mening om ret og uret; arbejder på at lede andre imod et kompromis; er omhyggelig med sit sprogbrug; er opmærksom på detaljer; tager kalkulerede risici efter at have samlet fakta; kan bedst beskrives som en Kritisk Tænker Primært fokus: At klare opgaver med praktiske færdigheder Motivation: Muligheder for at tilfredsstille personlige behov for dygtighed, viden og velordnede forhold Arbejder godt, når der er et veldefineret miljø uden fjendtlighed Strategier til forøget effektivitet: Være varm og forstående over for andre; formulere og tydeliggøre standpunkter og opgaver; udvikle tolerance for konflikt; anvende taktfuld og diplomatisk kommunikation, også når andre er kritiske; stille spørgsmål for at opmuntre andre til at deltage; samarbejde med andre mennesker, der har supplerende færdigheder i at bringe mennesker sammen (mønstrene 2, 42, 234) 16

18 35 John G Geier, PhD John G Geier, PhD har været engageret på et antal universiteter, bla University of Wisconsin, University of Arizona, University of Michigan, og han har været direktør for Adfærdsvidenskab på University of Minnesota Han er forfatter til en række bøger, herunder Energetics of Personality, Career Fulfillment, og Behavior Personality Analysis Dr Geier har endvidere beskrevet den menneskelige personlighed gennem brugen af DISC og integrationen af temperament, karakter og adfærd Hans originale arbejde er det eneste, som har sine rødder i William Moulton Marstons tidlige teorier ( ) Dr Geiers undersøgelser gav troværdighed til Marstons teori om Dominance, Inducement, Submission og Compliance For at sikre anerkendelse af Dr Marstons indsats, erhvervede Dr Geier rettighederne til Marstons samlede arbejder fra hans enke og skrev en omfattende introduktion for at understøtte opfattelsen af træk i beskrivelsen af menneskelige relationer Som videnskabsmand, underviser og forretningsmand positionerede Dr Geier DISC som flagskibet blandt hans mange assessmentværktøjer Han grundlagde Performax Inc som en læringsvirksomhed til at udgive assessmentværktøjer og udvikle koncepter til træning af over 25 millioner mennesker over hele verden I slutningen af 1970'erne købte Carlson Company Performax Inc Det blev en nøgleenhed i det nyligt grundlagte Carlson Learning Center, hvor Dr Geier blev den første administrerende direktør Utilfreds med begrænsningerne i de eksisterende DISC-værktøjer og deres fokus på arbejdslivet dannede Dr Geier Geier Learning Systems i 1990 for at tage et stort skridt fremad Han har siden udviklet et bredt spektrum af DISC-baserede værktøjer, bla: Geier's Personality Profile, Job Perception Inventory, Personality Factor Profile, D-Picto Facial and Vocal Mannerisms, Extended Learning Styles, Star Performance Series, og den nye Excellence Integrative Quotient (EIQ) Som en pioner indenfor menneskelig assessment fortsætter Dr Geier i dag som den kreative kilde til forstærkning af den fortsatte udvikling af assessment Han virkeliggør princippet om uendelig forbedring og bevæger sig udover sine tidligere arbejder, som selv efter mere end 36 år forbliver uovertrufne 17

19 36 Warranty The PROGRAM and the accompanying written materials are provided as is without warranty of any kind The entire risk as to the content, results and printed output is assumed by you Persolog GmbH, Geier Learning International, and authors John G Geier, Ph D and Dorothy E Downey, MS specifically disclaim all other warranties, expressed or implied, including but not limited to, implied merchantability and fitness for a particular purpose and written or printed materials In no event shall persolog GmbH, Geier Learning International, and authors John G Geier, Ph D and Dorothy E Downey, MS be liable for any loss of profit or any other commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damages arising from the use or inability to use Internet, written or printed materials of this product even if persolog GmbH, Geier Learning, and authors John G Geier, Ph D and Dorothy E Downey, MS International has been advised of the possibility of such damages 2004 by persolog GmbH All rights reserved Original version by John G Geier, PhD Copyright secured in US and foreign countries This publication may not be reproduced or used in any forms or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any other information storage retrieval system, or by any other means, without permission in writing from the publisher: persolog GmbH, PO Box 26428, D Remchingen/Germany kontakt 18

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere