RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011"

Transkript

1 INDLEDNING Året 2011 har været et atypisk år for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fra 1.januar og resten af 2011 havde vi brugerbetaling på fertilitetsbehandling i Danmark. Dette havde en række konsekvenser herunder en reduktion på ~20 % i samlet antal af behandlinger, hvilket er på linje med konsekvenserne for fertilitetsbehandling i den offentlige sektor i det øvrige Danmark. RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Klinikken gennemførte 1012 IVF og ICSI behandlinger, 363 FER behandlinger og i alt 546 inseminationsbehandlinger. Som resultat af disse er der i alt etableret 556 graviditeter, og disse forventes at resultere i 400 fødsler. Derudover forventes 81 fødsler efter behandling for habituel abort. Klinikken har i 2011 desuden udført 236 behandlinger med henholdsvis Præimplantations Genetisk Diagnostik (PGD), behandling af HIV og hepatitis B og C positive og ægdonation. Videnskabeligt har klinikken i 2011 publiceret i alt 25 arbejder, se liste sidst i rapporten. Fertilitetsbevarelse via kryopræservering af ovarievæv, som foretages af Reproduktionsbiologisk Laboratorium i et samarbejde med Fertilitetsklinikken og Gynækologisk afdeling, fortsættes og der er her udviklet et godt samarbejde mellem Fertilitetsklinikkerne Skejby, Odense og Rigshospitalet og Reproduktionsbiologisk laboratorium. ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 Rigshospitalets Fertilitetsklinik har i mange år samarbejdet med Fertilitetsklinikken på Hillerød sygehus og vi har sammen igen i 2011 opnået gode resultater. Som noget nyt har Fertilitetsklinikken i 2011 fået mulighed for at tilbyde fertilitetskirurgi i et samarbejde med overlæge Anette Tønnes Pedersen fra gynækologisk klinik. Endvidere har klinikken etableret Fertilitetsrådgivningen som er eksternt finansieret og på forsøgsbasis tilbyder par, såvel som enlige, at få en vurdering og undersøgelse af deres fertilitet, samt vejledning omkring, hvad man selv kan gøre for at bevare din fertilitet bedst muligt Endelig har laboratorieleder og seniorforsker Søren Ziebe i 2011 overtaget posten som klinikchef i Rigshospitalets Fertilitetsklinik efter Anders Nyboe Andersen som fortsætter i klinikken som professor.

2 FUNKTIONSOMRÅDER Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling men derudover en vis udredning. Fertilitetsklinikken forestår flere behandlingstyper, hvoraf de væsentligste behandlinger er: 1. IVF behandling. 2. ICSI behandling 3. Behandling med nedfrosne embryoner (FER) 4. Intrauterin insemination med mandens sæd (IUI H) og donorsæd (IUI D) 5. Præimplantations genetisk diagnostik (PGD) 6. Ægdonation 7. Assisteret befrugtning hos HIV og hepatitis positive 8. Kryopræservering af ovarievæv forud for behandling af malign sygdom. 9. Udredning og behandling for habituel abort 10. Fertilitetskirurgi og relevant gynækologisk endokrinologi PERSONALE Akademisk personale Klinikchef, dr.med. Søren Ziebe Professor, dr.med. Anders Nyboe Andersen Overlæge Anne Loft Overlæge dr.med. Ole Bjarne Christiansen Overlæge ph.d. Elisabeth Larsen Overlæge dr.med. Anja Pinborg (+ vagtarbejde gyn obstet klinikker) Overlæge ph.d. Anette Tønnes Pedersen (formelt ansat i Gynækologisk Klinik) Afdelingslæge Susanne Bangsbøll Afdelingslæge Elisabeth Carlsen (60 % deltidsansat) Afdelingslæge Ph.d. Kirsten T Schmidt (50 % eksternt forskningslønnet) Afdelingslæge Negjyp Sopa (+ vagtarbejde gyn obstet klinikker) Biolog Ph.d. Fieneke Lemmen Afdelingssygeplejerske Inge Rose Jørgensen Normering, Sypeplejersker 7.5 fuldtidsstillinger Normering, Bioanalytikere 8 fuldtidsstillinger Normering, Sekretærer 3.4 fuldtidsstillinger Ph.d. studerende Læge Anna Karina Henningsen Læge Janne Gasseholm Bendtsen Læge Mette Petri Lauritsen Læge Lea Thuesen Læge Astrid Kolte BUDGET I 2011 var klinikkens budget 22 millioner. Klinikken havde derudover et fonds finansieret budget som har lønnet ph.d. studerende og 1½ sygeplejerske (study nurses), samt Fertilitetsrådgivningens personale. FERTILITETSKLINIKKENS "ÅRSRESULTAT" BEHANDLINGER ANTAL GRAVIDE FORVENTET ANTAL FØDSLER ANTAL BØRN IVF ICSI ICSI med TESA PRÆIMPLANTATORISK GENETISK DIAGNOSTIK HIV HEPATITIS B/C positive FRYSNING OPTØNING ÆGDONATION INTRAUTERIN INSEMINATION HOMOLOG (IUI H) DONOR (IUI D) HIV HEPATITIS B/C positive ANDRE BEHANDLINGER ABORTUS HABITUALIS SPONTANT GRAVIDE I ALT

3 ALDERSFORDELING PATIENTER IVF og ICSI samt ICSI /TESA Aldersgrupper IVF ICSI 1 < 30 år 91 (16 %) 123 (26 %) 30 < 35 år 204 (36 %) 167 (35 %) 35 < 40 år 264 (46 %) 187 (39 %) fyldt 40 9 (2 %) 8 (2 %) Antal startede behandlinger ICSI BEHANDLING Kriterierne for behandlingen har været stærkt nedsat sædkvalitet hos manden eller uforklaret manglende fertilisering ved tidligere IVF behandling. Antal behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % IVF BEHANDLING Kriterierne for denne behandling var i 2011 uændret i forhold til tidligere: At det er medicinsk rimeligt at foretage behandlingen. At kvinden ikke er fyldt 40 år ved behandling. Fast etableret parforhold. Ingen fælles børn i hjemmet. Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 111 enkeltfødsler, 14 tvillingefødsler og 1 trillingefødsel (sidstnævnte forventes reduceret) Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 91 enkeltfødsler og 12 tvillingefødsler. Generelt er resultaterne for IVF og ICSI steget med en enkelt procent i 2011 sammenlignet med Tvillingehyppigheden er % efter henholdsvis IVF og ICSI. Dette må betragtes som tilfredsstillende. BEHANDLING MED NEDFROSNE ÆG Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 55 enkeltfødsler og 7 tvillingefødsler. ICSI MED TESA Mikroinsemination med anvendelse af testikulær aspireret sæd udførtes i 43 behandlinger. 34 fik oplagt embryoner og 12 opnåede graviditet, hvoraf 5 var med levedygtig graviditet, svarende til 12 % levedygtig graviditet per behandling.

4 INTRAUTERIN INSEMINATION MED MANDENS SÆD (IUI H) Behandlingen tilbydes par med: Uforklaret infertilitet. Let til moderat nedsat sædkvalitet hos manden. Ægløsningsforstyrrelser hos kvinden. "Kombinations infertilitet" med såvel mandlig som kvindelig faktor. Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 43 enkelt fødsler, 5 tvillingefødsler og 1 trillingefødsel ( sidstnævnte forventes reduceret) Behandlingsresultaterne ved IUI H har været tilfredsstillende i 2011,og tvillingehyppigheden svarende til det vanlige. Der tilbydes i reglen op til 3 IUI H behandlinger. Herefter overgår parret direkte til IVF eller ICSI. INTRAUTERIN INSEMINATION MED DONORSÆD (IUI D) Trods etableringen af ICSI anvendes stadig behandling med insemination af sæd fra anonym sæddonor dels som primær behandling, dels som en behandlingsmulighed hvis ICSI ikke medfører den ønskede graviditet. Derudover er der i 2011 gennemført mange behandlinger af enlige eller lesbiske, efter at loven ændredes i Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 28 enkelt fødsler og 2 tvillingefødsler LABORATORIEDATA Antal behandlinger (Kun IVF og ICSI) 969 Antal aspirationer 937 Antal transfereringer 757 Antal oocytter aspireret, (gennemsnit) 6841 (7,3) Antal oocytter delt 3436 (50 %) Antal embryoner transfereret, (gennemsnit) 1080 (1.43) Antal embryoner cryopræserveret 1181 Manglende transferering 19,2 % Implantationsrate BEHANDLING AF HIV HEPATITIS B/C POSITIVE 28 % (IVF) 25 % (ICSI) I 2011 har vi udført 65 inseminations behandlinger. Af disse blev 4 gravide. I 2011 har vi udført 79 IVF/ICSI behandlinger med 60 ægoplægninger. Af disse blev 15 gravide og 10 er afsluttet med levedygtig graviditet (13 % per påbegyndt behandling). FERTILITETSBEVARING På fertilitetsklinikken ser vi årligt mange piger og unge kvinder, som skal i behandling for en kræftsygdom eller en anden aggressiv lidelse, som medfører behandling med kemoterapi og/eller stråleterapi. Dette kan ødelægge deres æg og dermed medføre infertilitet og for tidlig overgangsalder. For at undgå dette kan man forud for behandlingen nedfryse ovarievæv eller tilbyde IVF med henblik på nedfrysning af befrugtede eller ubefrugtede æg. Nedfrysning af ovarievæv foregår på Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet og i alt er der siden 1999 nedfrosset væv fra 541 patienter, heraf 65 i Derudover har vi i 2011 nedfrosset befrugtede æg fra 4 kræftpatienter og ubefrugtede æg fra yderligere 4 kræftpatienter.

5 PRÆIMPLANTATIONS GENETISK DIAGNOSTIK Klinikken har i 2011 foretaget 79 PGD behandlingsforløb med 69 ægudtagninger, 52 ægoplægninger og med opnåelse af 11 positive graviditetstests og 7 kliniske levedygtige graviditeter (8,9 % per påbegyndt cyklus, 13,4 % per transferering). ÆGDONATION SAMARBEJDE MED FERTILITETSKLINIKKEN PÅ HILLERØD SYGEHUS Fertilitetsklinikken på Hillerød sygehus og Rigshospitalets fertilitetsklinik har gennem mange år samarbejdet således, at behandling frem til tidspunkt for ægudtagning forgår på i Hillerød mens ægudtagning, oplægning og FER behandlinger foregår på Rigshospitalet. Nedenstående tabel viser den delmængde af Rigshospitalets fertilitetskliniks samle behandlinger der udføres i samarbejde med Hillerød. I 2011 donerede 7 kvinder æg. Dette førte til 13 ægdonationsbehandlinger. 11 fik oplagt embryoner som resulterede i 4 gravide og alle opnåede en levedygtig graviditet. Donorerne var alene de såkaldte fertile donorer, dvs. kvinder med normal fertilitet der ønsker at donere æg. Der blev ikke doneret æg i 2011 via såkaldt egg sharing, dvs. par der er i IVF/ICSI behandling som beslutter at donere et antal æg i deres egen behandlingscyklus. IVF/ICSI BEHANDLING Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % FER BEHANDLINGER Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge %

6 ABORTUS HABITUALIS EHHEDEN Klinikken modtager fortsat henvisninger fra hele landet. fra 2010 til 2011 er antallet af nyhenviste patienter let faldende fra 195 til 185 bl.a. fordi Rigshospitalet ikke længere tillader os at modtage selvbetalende patienter fra udlandet. Som tidligere foretages udredning og behandling så evidensbaseret som muligt. Kun faktorer med bevist prognostisk betydning undersøges. Ved en skønnet spontanprognose >50 % og normal fertilitet støttes patienterne i et yderligere graviditetsforsøg uden anden intervention end gentagne målinger af serum hcg og ultralydsskanninger (benævnt Tender Loving Care = TLC). Hvis spontanprognosen skønnes < 50% eller, hvis der er samtidig subfertilitet, tilbydes immunmodulatorisk behandling med intravenøs immunglobulin (IvIg) og prednison, progesteron eller heparinbehandling. I august 2008 påbegyndtes et placebokontrolleret studie af effekten af IvIg til kvinder med sekundær abortus habitualis og mindst fire tidligere spontanaborter og pr. 1. april, 2012 er 54 patienter inkluderet i dette. Patienter med både abortus habitualis og et samtidigt subfertilitets/infertilitetsproblem udgør fortsat mere end en tredjedel af vores patienter. Til disse er der givet en del behandlinger før og i forbindelse med insemination eller embryotransferering. Nøgletal for aktivitet i 2011 Antal Nyhenviste patienter 185 Konsultationer 1382 (heraf 717 med IvIg infusion) Telefonkonsultationer ca Nøgletal angående fødte børn i 2011 Status Antal fødsler Antal børn* Raske levendefødte Dødfødsler 1 Syge levendefødte 2 ** *Data baseret på returnerede spørgeskemaer og er således minimumstal ** En lungearteriestenose og en nyrearteriestenose UNDERVISNING Afdelingen deltager i studenterundervisning, træning af yngre læger i transvaginal ultralydsskanning samt korte studieophold for læger under speciallægeuddannelsen. I 2011 har vi afholdt fire afteninformationsmøder for nyhenviste patienter. Parrene er som følge heraf ved første konsultation velorienterede, hvilket afkorter konsultationstiden i betydelig grad. I 2011 har sygeplejerske Lisbeth Egestad, som har været tilknyttet abortus habitualis klinikken siden dens opstart, forladt klinikken for at søge nye udfordringer. I stedet er sygeplejerske Karen Kirschheimer blevet ansat med tjeneste både i fertilitetsklinikken og abortus habitualis klinikken, og sygeplejerske Louise Lunøe er samtidig overgået til ansættelse på fuld tid i abortus habitualis klinikken.

7 VIDENSKABELIG AKTIVITET FERTILITETSKLINIKKEN PUBLIKATIONSLISTE Yding Andersen C, Bungum L, Nyboe Andersen A, Humaidan P. Preovulatory progesterone concentration associates significantly to follicle number and LH concentration but not to pregnancy rate. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(2): van Oppenraaij RHF, Jauniaux E, Christiansen OB, Horcajadas JA, Farquharson RG, Exalto N et al. Predicting adverse obstetric outcome after early pregnancy events and complications: a review. Human Reproduction Update. 2011;15(4): Schmidt KT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Dueholm M et al. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in 12 women with chemotherapy induced premature ovarian failure: the Danish experience. Fertility and sterility feb 1;95(2): Ziebe S, Schmidt L, Erb K, Pinborg AB. Danskernes holdning til offentlig barnløshedsbehandling. Ugeskrift for læger. 2011;173: Schmidt KLT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Andersen CY. Letter to the editor: Reply of the authors. Fertility and Sterility jun;95(7) 8. Pinborg AB, Gaarslev C, Hougaard CO, Andersen AN, Andersen PK, Boivin J et al. Influence of female bodyweight on IVF outcome: a longitudinal multicentre cohort study of 487 infertile couples. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(4): Nyboe Andersen A, Carlsen E, Loft A. Trends in the use of intracytoplasmatic sperm injection marked variability between countries. Human Reproduction Update. 2011;14(6): Nielsen HS. Secondary recurrent miscarriage and H Y immunity. Human Reproduction Update apr Mortensen LH, Nielsen HS, Cnattingius S, Andersen AN. Sex of the First born and Risk of Preterm Birth in the Subsequent Pregnancy. Epidemiology (Cambridge, Mass.) maj 1;22(3): la Cour Freiesleben N, Gerds TA, Forman JL, Silver JD, Andersen AN, Popovic Todorovic B. Risk charts to identify low and excessive responders among firstcycle IVF/ICSI standard patients. Reproductive BioMedicine Online jan 1;22(1): Kolte AM, Nielsen HS, Moltke I, Degn B, Pedersen B, Sunde LEM et al. A genome wide scan in affected sib pairs with idiopathic recurrent miscarriage suggests genetic linkage. Molecular Human Reproduction jan Rosendahl M, Schmidt KT, Ernst E, Rasmussen PE, Loft A, Byskov AG et al. Cryopreservation of ovarian tissue for a decade in Denmark: a view of the technique. Reproductive BioMedicine Online feb 1;22(2): Rosendahl M, Timmermans Wielenga V, Nedergaard L, Kristensen SG, Ernst E, Rasmussen PE et al. Cryopreservation of ovarian tissue for fertility preservation: no evidence of malignant cell contamination in ovarian tissue from patients with breast cancer. Fertility and sterility jan 11

8 14. Henningsen AA, Pinborg AB, Lidegaard O, Vestergaard C, Forman JL, Andersen AN. Perinatal outcome of singleton siblings born after assisted reproductive technology and spontaneous conception: Danish national sibling cohort study. Fertility and sterility mar 1;95(3): Henningsen AA, Romundstad LB, Gissler M, Nygren K, Lidegaard O, Skjaerven R et al. Infant and maternal health monitoring using a combined Nordic database on ART and safety. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Supplement apr Harton GL, Magli MC, Lundin K, Montag M, Lemmen JG, Harper JC et al. ESHRE PGD Consortium/Embryology Special Interest Group best practice guidelines for polar body and embryo biopsy for preimplantation genetic diagnosis/screening (PGD/PGS). Human Reproduction. 2011;26(1): Grøndahl ML, Nielsen ME, Dal Canto MB, Fadini R, Rasmussen IA, Westergaard LG et al. Anti Müllerian hormone remains highly expressed in human cumulus cells during the final stages of folliculogenesis. Reproductive BioMedicine Online apr 1;22(4): Christiansen OB, Larsen EC, Husth M, Pedersen B. Intravenous immunoglobulin and recurrent miscarriage. Fertility and sterility mar Bentin Ley U, Lindhard A, Ravn V, Islin H, Sørensen S. Glycodelin in endometrial flushing fluid and endometrial biopsies from infertile and fertile women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2011;156(1): Arce Saez J, Balen A, Platteau P, Pettersson G, Andersen AN. Mid luteal progesterone concentrations are associated with live birth rates during ovulation induction. Reproductive BioMedicine Online jan Andersen AN. Lack of association between endogenous LH and pregnancy in GnRH antagonist cycles. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23: Andersen AN, Witjes H, Gordon K, Mannaerts B, Xpect investigators. Predictive factors of ovarian response and clinical outcome after IVF/ICSI following a rfsh/gnrh antagonist protocol with or without oral contraceptive pre treatment. Human Reproduction. 2011;26(12): Fedder J, Erb K, Humaidan P, Maigaard S, Gabrielsen A, Pedersen B et al. Prenatal diagnostics in TESA/PESA pregnancies in Denmark : a shift from invasive procedures to nuchal translucency examination. Systems Biology in Reproductive Medicine. 2011;57(5): Connolly MP, Postma MJ, Crespi S, Andersen AN, Ziebe S. The long term fiscal impact of funding cuts to Danish public fertility clinics. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(7): Christiansen OB, Steffensen RN, Nielsen HS. Anti HY responses in pregnancy disorders. American Journal of Reproductive Immunology Online. 2011;66 Suppl 1:

ÅRSRAPPORT 2010 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2010

ÅRSRAPPORT 2010 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2010 INDLEDNING Året 2010 har været et relativt produktivt år i Fertilitetsklinikken med en samlet behandlingskapacitet på 2580 cykler. Der blev gennemført 1044 IVF / ICSI behandlingscykler, 525 FER behandlinger

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK 11. Nyboe Andersen A, Goossens V, Gianaroli L, Felberbaum R, de Mouzon J and Nygren KG. Assisted Reproductive Technology in Europe, 2003. Results generated from European Registers by ESHRE. Human Reproduction,

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte

PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte Årsrapport 2003 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitetsklinikkens arbejde i 2003. FUNKTIONSOMRÅDER. Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ANA, Rigshospitalet, marts 2003. fil.årsrapport.2002 2 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning.. 3 Funktionsområder 4 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Personalenormering. 4 Budget.. 4 Fertilitetsklinikkens årsresultat.. 5 IVF behandling 6 ICSI behandling. 7 ICSI

Læs mere

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Side 2 af 11 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2013 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2013 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2013 INDLEDNING Fertilitetsklinikken tilbyder behandling af barnløshed med alle former for assisteret reproduktion. Klinikken gennemførte i

Læs mere

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Side 2 af 8 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

Forord. Klinikken tilbyder i dag:

Forord. Klinikken tilbyder i dag: Forord Hermed foreligger den tredje årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehuse. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte den første IVF-behandling

Læs mere

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2012

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2012 INDLEDNING Klinikken gennemførte i 2012 996 IVF og ICSI behandlinger, 397 FER behandlinger og i alt 813 inseminationsbehandlinger. Som resultat af disse er der i alt etableret

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2013 IVF - registeret Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut

Læs mere

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2015 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2015 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2015 INDLEDNING Fertilitetsklinikken tilbyder behandling af barnløshed med alle former for assisteret reproduktion. Klinikken gennemførte i

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2011

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2011 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2011 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2014 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2015 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Årsrapport 2014. I slutningen af året begyndte et nyt tiltag i form af blastocystdyrkning (5-6 døgns dyrkning). Et nyt og spændende tiltag.

Årsrapport 2014. I slutningen af året begyndte et nyt tiltag i form af blastocystdyrkning (5-6 døgns dyrkning). Et nyt og spændende tiltag. Årsrapport 2014 Forord Hermed foreligger den tiende årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital.Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Infertilitet sygdomme der ikke forebygges Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Politikkens prognose PS. Der er heldigvis en regnefejl på faktor 10 fødselstallet er 55.000 hvilket

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Mia Steengaard Olesen: Terapeutisk endometrie abradering. Medvejleder Prof. Peter humaidan. Forskningsårsstuderende

Mia Steengaard Olesen: Terapeutisk endometrie abradering. Medvejleder Prof. Peter humaidan. Forskningsårsstuderende Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive a) Forskningsansvarlig.

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 2: Resultatet af IVF-behandlingen 2003:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881

Læs mere

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Nyt om donorsæd Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Oktober 2014 Oversigt Hvem har brug for donorsæd Nye regler for anvendelse af donorsæd Faderskab/medmoderskab Klinikkernes ansvar Rådgivning

Læs mere

(In)fertilitet en udfordring i det forebyggende arbejde

(In)fertilitet en udfordring i det forebyggende arbejde SUND (In)fertilitet en udfordring i det forebyggende arbejde Lone Schmidt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Søren Ziebe Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet National Konference om Seksuel

Læs mere

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Brugervejledning Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Version 3 Statens Serum Institut, juli 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Start

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006.

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006. Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 6. Det gælder alle tabellerne, at tallene må tages med mange forbehold, og at de ikke uden videre skønnes egnede

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Assisteret Reproduktion. - fremtidens børn

Assisteret Reproduktion. - fremtidens børn Assisteret Reproduktion - fremtidens børn Anja Pinborg, professor Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Hvidovre Hospital, Københavns Universitet Dias 1 Krisen får fødselstallet til at rasle ned Ugebrevet A4,

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd 1 Insemination med donorsæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil DELTAGERINFORMATION INFORMATION OM DELTAGELSE I EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

Assisteret befrugtning (ART) Fremtidens Børn

Assisteret befrugtning (ART) Fremtidens Børn Assisteret befrugtning (ART) Fremtidens Børn Anja Pinborg, professor, dr.med. Fertility Clinic, Dept. of Obs & Gyn Hvidovre Hospital, University of Copenhagen, Denmark 6 millioner børn født efter assisteret

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget

Bilag. Region Midtjylland. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget Region Midtjylland Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget Bilag til Forretningsudvalgets møde 25. november 2008 Punkt nr. 7 2007 DRG-værdier mm. for fertilitetsklinikkerne

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Forskningsaktiviteter 2015 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive

Forskningsaktiviteter 2015 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive Hospitalsenhed Midt Forskningsaktiviteter 2015 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@midt.rm.dk

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg NOTAT 02. september 2013 J.nr.: 1303943 Dok. nr.: 1288419 HKJ.DKETIK har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere