RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011"

Transkript

1 INDLEDNING Året 2011 har været et atypisk år for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fra 1.januar og resten af 2011 havde vi brugerbetaling på fertilitetsbehandling i Danmark. Dette havde en række konsekvenser herunder en reduktion på ~20 % i samlet antal af behandlinger, hvilket er på linje med konsekvenserne for fertilitetsbehandling i den offentlige sektor i det øvrige Danmark. RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Klinikken gennemførte 1012 IVF og ICSI behandlinger, 363 FER behandlinger og i alt 546 inseminationsbehandlinger. Som resultat af disse er der i alt etableret 556 graviditeter, og disse forventes at resultere i 400 fødsler. Derudover forventes 81 fødsler efter behandling for habituel abort. Klinikken har i 2011 desuden udført 236 behandlinger med henholdsvis Præimplantations Genetisk Diagnostik (PGD), behandling af HIV og hepatitis B og C positive og ægdonation. Videnskabeligt har klinikken i 2011 publiceret i alt 25 arbejder, se liste sidst i rapporten. Fertilitetsbevarelse via kryopræservering af ovarievæv, som foretages af Reproduktionsbiologisk Laboratorium i et samarbejde med Fertilitetsklinikken og Gynækologisk afdeling, fortsættes og der er her udviklet et godt samarbejde mellem Fertilitetsklinikkerne Skejby, Odense og Rigshospitalet og Reproduktionsbiologisk laboratorium. ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 Rigshospitalets Fertilitetsklinik har i mange år samarbejdet med Fertilitetsklinikken på Hillerød sygehus og vi har sammen igen i 2011 opnået gode resultater. Som noget nyt har Fertilitetsklinikken i 2011 fået mulighed for at tilbyde fertilitetskirurgi i et samarbejde med overlæge Anette Tønnes Pedersen fra gynækologisk klinik. Endvidere har klinikken etableret Fertilitetsrådgivningen som er eksternt finansieret og på forsøgsbasis tilbyder par, såvel som enlige, at få en vurdering og undersøgelse af deres fertilitet, samt vejledning omkring, hvad man selv kan gøre for at bevare din fertilitet bedst muligt Endelig har laboratorieleder og seniorforsker Søren Ziebe i 2011 overtaget posten som klinikchef i Rigshospitalets Fertilitetsklinik efter Anders Nyboe Andersen som fortsætter i klinikken som professor.

2 FUNKTIONSOMRÅDER Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling men derudover en vis udredning. Fertilitetsklinikken forestår flere behandlingstyper, hvoraf de væsentligste behandlinger er: 1. IVF behandling. 2. ICSI behandling 3. Behandling med nedfrosne embryoner (FER) 4. Intrauterin insemination med mandens sæd (IUI H) og donorsæd (IUI D) 5. Præimplantations genetisk diagnostik (PGD) 6. Ægdonation 7. Assisteret befrugtning hos HIV og hepatitis positive 8. Kryopræservering af ovarievæv forud for behandling af malign sygdom. 9. Udredning og behandling for habituel abort 10. Fertilitetskirurgi og relevant gynækologisk endokrinologi PERSONALE Akademisk personale Klinikchef, dr.med. Søren Ziebe Professor, dr.med. Anders Nyboe Andersen Overlæge Anne Loft Overlæge dr.med. Ole Bjarne Christiansen Overlæge ph.d. Elisabeth Larsen Overlæge dr.med. Anja Pinborg (+ vagtarbejde gyn obstet klinikker) Overlæge ph.d. Anette Tønnes Pedersen (formelt ansat i Gynækologisk Klinik) Afdelingslæge Susanne Bangsbøll Afdelingslæge Elisabeth Carlsen (60 % deltidsansat) Afdelingslæge Ph.d. Kirsten T Schmidt (50 % eksternt forskningslønnet) Afdelingslæge Negjyp Sopa (+ vagtarbejde gyn obstet klinikker) Biolog Ph.d. Fieneke Lemmen Afdelingssygeplejerske Inge Rose Jørgensen Normering, Sypeplejersker 7.5 fuldtidsstillinger Normering, Bioanalytikere 8 fuldtidsstillinger Normering, Sekretærer 3.4 fuldtidsstillinger Ph.d. studerende Læge Anna Karina Henningsen Læge Janne Gasseholm Bendtsen Læge Mette Petri Lauritsen Læge Lea Thuesen Læge Astrid Kolte BUDGET I 2011 var klinikkens budget 22 millioner. Klinikken havde derudover et fonds finansieret budget som har lønnet ph.d. studerende og 1½ sygeplejerske (study nurses), samt Fertilitetsrådgivningens personale. FERTILITETSKLINIKKENS "ÅRSRESULTAT" BEHANDLINGER ANTAL GRAVIDE FORVENTET ANTAL FØDSLER ANTAL BØRN IVF ICSI ICSI med TESA PRÆIMPLANTATORISK GENETISK DIAGNOSTIK HIV HEPATITIS B/C positive FRYSNING OPTØNING ÆGDONATION INTRAUTERIN INSEMINATION HOMOLOG (IUI H) DONOR (IUI D) HIV HEPATITIS B/C positive ANDRE BEHANDLINGER ABORTUS HABITUALIS SPONTANT GRAVIDE I ALT

3 ALDERSFORDELING PATIENTER IVF og ICSI samt ICSI /TESA Aldersgrupper IVF ICSI 1 < 30 år 91 (16 %) 123 (26 %) 30 < 35 år 204 (36 %) 167 (35 %) 35 < 40 år 264 (46 %) 187 (39 %) fyldt 40 9 (2 %) 8 (2 %) Antal startede behandlinger ICSI BEHANDLING Kriterierne for behandlingen har været stærkt nedsat sædkvalitet hos manden eller uforklaret manglende fertilisering ved tidligere IVF behandling. Antal behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % IVF BEHANDLING Kriterierne for denne behandling var i 2011 uændret i forhold til tidligere: At det er medicinsk rimeligt at foretage behandlingen. At kvinden ikke er fyldt 40 år ved behandling. Fast etableret parforhold. Ingen fælles børn i hjemmet. Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 111 enkeltfødsler, 14 tvillingefødsler og 1 trillingefødsel (sidstnævnte forventes reduceret) Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 91 enkeltfødsler og 12 tvillingefødsler. Generelt er resultaterne for IVF og ICSI steget med en enkelt procent i 2011 sammenlignet med Tvillingehyppigheden er % efter henholdsvis IVF og ICSI. Dette må betragtes som tilfredsstillende. BEHANDLING MED NEDFROSNE ÆG Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 55 enkeltfødsler og 7 tvillingefødsler. ICSI MED TESA Mikroinsemination med anvendelse af testikulær aspireret sæd udførtes i 43 behandlinger. 34 fik oplagt embryoner og 12 opnåede graviditet, hvoraf 5 var med levedygtig graviditet, svarende til 12 % levedygtig graviditet per behandling.

4 INTRAUTERIN INSEMINATION MED MANDENS SÆD (IUI H) Behandlingen tilbydes par med: Uforklaret infertilitet. Let til moderat nedsat sædkvalitet hos manden. Ægløsningsforstyrrelser hos kvinden. "Kombinations infertilitet" med såvel mandlig som kvindelig faktor. Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 43 enkelt fødsler, 5 tvillingefødsler og 1 trillingefødsel ( sidstnævnte forventes reduceret) Behandlingsresultaterne ved IUI H har været tilfredsstillende i 2011,og tvillingehyppigheden svarende til det vanlige. Der tilbydes i reglen op til 3 IUI H behandlinger. Herefter overgår parret direkte til IVF eller ICSI. INTRAUTERIN INSEMINATION MED DONORSÆD (IUI D) Trods etableringen af ICSI anvendes stadig behandling med insemination af sæd fra anonym sæddonor dels som primær behandling, dels som en behandlingsmulighed hvis ICSI ikke medfører den ønskede graviditet. Derudover er der i 2011 gennemført mange behandlinger af enlige eller lesbiske, efter at loven ændredes i Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 28 enkelt fødsler og 2 tvillingefødsler LABORATORIEDATA Antal behandlinger (Kun IVF og ICSI) 969 Antal aspirationer 937 Antal transfereringer 757 Antal oocytter aspireret, (gennemsnit) 6841 (7,3) Antal oocytter delt 3436 (50 %) Antal embryoner transfereret, (gennemsnit) 1080 (1.43) Antal embryoner cryopræserveret 1181 Manglende transferering 19,2 % Implantationsrate BEHANDLING AF HIV HEPATITIS B/C POSITIVE 28 % (IVF) 25 % (ICSI) I 2011 har vi udført 65 inseminations behandlinger. Af disse blev 4 gravide. I 2011 har vi udført 79 IVF/ICSI behandlinger med 60 ægoplægninger. Af disse blev 15 gravide og 10 er afsluttet med levedygtig graviditet (13 % per påbegyndt behandling). FERTILITETSBEVARING På fertilitetsklinikken ser vi årligt mange piger og unge kvinder, som skal i behandling for en kræftsygdom eller en anden aggressiv lidelse, som medfører behandling med kemoterapi og/eller stråleterapi. Dette kan ødelægge deres æg og dermed medføre infertilitet og for tidlig overgangsalder. For at undgå dette kan man forud for behandlingen nedfryse ovarievæv eller tilbyde IVF med henblik på nedfrysning af befrugtede eller ubefrugtede æg. Nedfrysning af ovarievæv foregår på Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet og i alt er der siden 1999 nedfrosset væv fra 541 patienter, heraf 65 i Derudover har vi i 2011 nedfrosset befrugtede æg fra 4 kræftpatienter og ubefrugtede æg fra yderligere 4 kræftpatienter.

5 PRÆIMPLANTATIONS GENETISK DIAGNOSTIK Klinikken har i 2011 foretaget 79 PGD behandlingsforløb med 69 ægudtagninger, 52 ægoplægninger og med opnåelse af 11 positive graviditetstests og 7 kliniske levedygtige graviditeter (8,9 % per påbegyndt cyklus, 13,4 % per transferering). ÆGDONATION SAMARBEJDE MED FERTILITETSKLINIKKEN PÅ HILLERØD SYGEHUS Fertilitetsklinikken på Hillerød sygehus og Rigshospitalets fertilitetsklinik har gennem mange år samarbejdet således, at behandling frem til tidspunkt for ægudtagning forgår på i Hillerød mens ægudtagning, oplægning og FER behandlinger foregår på Rigshospitalet. Nedenstående tabel viser den delmængde af Rigshospitalets fertilitetskliniks samle behandlinger der udføres i samarbejde med Hillerød. I 2011 donerede 7 kvinder æg. Dette førte til 13 ægdonationsbehandlinger. 11 fik oplagt embryoner som resulterede i 4 gravide og alle opnåede en levedygtig graviditet. Donorerne var alene de såkaldte fertile donorer, dvs. kvinder med normal fertilitet der ønsker at donere æg. Der blev ikke doneret æg i 2011 via såkaldt egg sharing, dvs. par der er i IVF/ICSI behandling som beslutter at donere et antal æg i deres egen behandlingscyklus. IVF/ICSI BEHANDLING Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % FER BEHANDLINGER Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge %

6 ABORTUS HABITUALIS EHHEDEN Klinikken modtager fortsat henvisninger fra hele landet. fra 2010 til 2011 er antallet af nyhenviste patienter let faldende fra 195 til 185 bl.a. fordi Rigshospitalet ikke længere tillader os at modtage selvbetalende patienter fra udlandet. Som tidligere foretages udredning og behandling så evidensbaseret som muligt. Kun faktorer med bevist prognostisk betydning undersøges. Ved en skønnet spontanprognose >50 % og normal fertilitet støttes patienterne i et yderligere graviditetsforsøg uden anden intervention end gentagne målinger af serum hcg og ultralydsskanninger (benævnt Tender Loving Care = TLC). Hvis spontanprognosen skønnes < 50% eller, hvis der er samtidig subfertilitet, tilbydes immunmodulatorisk behandling med intravenøs immunglobulin (IvIg) og prednison, progesteron eller heparinbehandling. I august 2008 påbegyndtes et placebokontrolleret studie af effekten af IvIg til kvinder med sekundær abortus habitualis og mindst fire tidligere spontanaborter og pr. 1. april, 2012 er 54 patienter inkluderet i dette. Patienter med både abortus habitualis og et samtidigt subfertilitets/infertilitetsproblem udgør fortsat mere end en tredjedel af vores patienter. Til disse er der givet en del behandlinger før og i forbindelse med insemination eller embryotransferering. Nøgletal for aktivitet i 2011 Antal Nyhenviste patienter 185 Konsultationer 1382 (heraf 717 med IvIg infusion) Telefonkonsultationer ca Nøgletal angående fødte børn i 2011 Status Antal fødsler Antal børn* Raske levendefødte Dødfødsler 1 Syge levendefødte 2 ** *Data baseret på returnerede spørgeskemaer og er således minimumstal ** En lungearteriestenose og en nyrearteriestenose UNDERVISNING Afdelingen deltager i studenterundervisning, træning af yngre læger i transvaginal ultralydsskanning samt korte studieophold for læger under speciallægeuddannelsen. I 2011 har vi afholdt fire afteninformationsmøder for nyhenviste patienter. Parrene er som følge heraf ved første konsultation velorienterede, hvilket afkorter konsultationstiden i betydelig grad. I 2011 har sygeplejerske Lisbeth Egestad, som har været tilknyttet abortus habitualis klinikken siden dens opstart, forladt klinikken for at søge nye udfordringer. I stedet er sygeplejerske Karen Kirschheimer blevet ansat med tjeneste både i fertilitetsklinikken og abortus habitualis klinikken, og sygeplejerske Louise Lunøe er samtidig overgået til ansættelse på fuld tid i abortus habitualis klinikken.

7 VIDENSKABELIG AKTIVITET FERTILITETSKLINIKKEN PUBLIKATIONSLISTE Yding Andersen C, Bungum L, Nyboe Andersen A, Humaidan P. Preovulatory progesterone concentration associates significantly to follicle number and LH concentration but not to pregnancy rate. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(2): van Oppenraaij RHF, Jauniaux E, Christiansen OB, Horcajadas JA, Farquharson RG, Exalto N et al. Predicting adverse obstetric outcome after early pregnancy events and complications: a review. Human Reproduction Update. 2011;15(4): Schmidt KT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Dueholm M et al. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in 12 women with chemotherapy induced premature ovarian failure: the Danish experience. Fertility and sterility feb 1;95(2): Ziebe S, Schmidt L, Erb K, Pinborg AB. Danskernes holdning til offentlig barnløshedsbehandling. Ugeskrift for læger. 2011;173: Schmidt KLT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Andersen CY. Letter to the editor: Reply of the authors. Fertility and Sterility jun;95(7) 8. Pinborg AB, Gaarslev C, Hougaard CO, Andersen AN, Andersen PK, Boivin J et al. Influence of female bodyweight on IVF outcome: a longitudinal multicentre cohort study of 487 infertile couples. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(4): Nyboe Andersen A, Carlsen E, Loft A. Trends in the use of intracytoplasmatic sperm injection marked variability between countries. Human Reproduction Update. 2011;14(6): Nielsen HS. Secondary recurrent miscarriage and H Y immunity. Human Reproduction Update apr Mortensen LH, Nielsen HS, Cnattingius S, Andersen AN. Sex of the First born and Risk of Preterm Birth in the Subsequent Pregnancy. Epidemiology (Cambridge, Mass.) maj 1;22(3): la Cour Freiesleben N, Gerds TA, Forman JL, Silver JD, Andersen AN, Popovic Todorovic B. Risk charts to identify low and excessive responders among firstcycle IVF/ICSI standard patients. Reproductive BioMedicine Online jan 1;22(1): Kolte AM, Nielsen HS, Moltke I, Degn B, Pedersen B, Sunde LEM et al. A genome wide scan in affected sib pairs with idiopathic recurrent miscarriage suggests genetic linkage. Molecular Human Reproduction jan Rosendahl M, Schmidt KT, Ernst E, Rasmussen PE, Loft A, Byskov AG et al. Cryopreservation of ovarian tissue for a decade in Denmark: a view of the technique. Reproductive BioMedicine Online feb 1;22(2): Rosendahl M, Timmermans Wielenga V, Nedergaard L, Kristensen SG, Ernst E, Rasmussen PE et al. Cryopreservation of ovarian tissue for fertility preservation: no evidence of malignant cell contamination in ovarian tissue from patients with breast cancer. Fertility and sterility jan 11

8 14. Henningsen AA, Pinborg AB, Lidegaard O, Vestergaard C, Forman JL, Andersen AN. Perinatal outcome of singleton siblings born after assisted reproductive technology and spontaneous conception: Danish national sibling cohort study. Fertility and sterility mar 1;95(3): Henningsen AA, Romundstad LB, Gissler M, Nygren K, Lidegaard O, Skjaerven R et al. Infant and maternal health monitoring using a combined Nordic database on ART and safety. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Supplement apr Harton GL, Magli MC, Lundin K, Montag M, Lemmen JG, Harper JC et al. ESHRE PGD Consortium/Embryology Special Interest Group best practice guidelines for polar body and embryo biopsy for preimplantation genetic diagnosis/screening (PGD/PGS). Human Reproduction. 2011;26(1): Grøndahl ML, Nielsen ME, Dal Canto MB, Fadini R, Rasmussen IA, Westergaard LG et al. Anti Müllerian hormone remains highly expressed in human cumulus cells during the final stages of folliculogenesis. Reproductive BioMedicine Online apr 1;22(4): Christiansen OB, Larsen EC, Husth M, Pedersen B. Intravenous immunoglobulin and recurrent miscarriage. Fertility and sterility mar Bentin Ley U, Lindhard A, Ravn V, Islin H, Sørensen S. Glycodelin in endometrial flushing fluid and endometrial biopsies from infertile and fertile women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2011;156(1): Arce Saez J, Balen A, Platteau P, Pettersson G, Andersen AN. Mid luteal progesterone concentrations are associated with live birth rates during ovulation induction. Reproductive BioMedicine Online jan Andersen AN. Lack of association between endogenous LH and pregnancy in GnRH antagonist cycles. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23: Andersen AN, Witjes H, Gordon K, Mannaerts B, Xpect investigators. Predictive factors of ovarian response and clinical outcome after IVF/ICSI following a rfsh/gnrh antagonist protocol with or without oral contraceptive pre treatment. Human Reproduction. 2011;26(12): Fedder J, Erb K, Humaidan P, Maigaard S, Gabrielsen A, Pedersen B et al. Prenatal diagnostics in TESA/PESA pregnancies in Denmark : a shift from invasive procedures to nuchal translucency examination. Systems Biology in Reproductive Medicine. 2011;57(5): Connolly MP, Postma MJ, Crespi S, Andersen AN, Ziebe S. The long term fiscal impact of funding cuts to Danish public fertility clinics. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(7): Christiansen OB, Steffensen RN, Nielsen HS. Anti HY responses in pregnancy disorders. American Journal of Reproductive Immunology Online. 2011;66 Suppl 1:

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning.. 3 Funktionsområder 4 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Personalenormering. 4 Budget.. 4 Fertilitetsklinikkens årsresultat.. 5 IVF behandling 6 ICSI behandling. 7 ICSI

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning Side 1 af 12 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark Aktiviteter Type af væv og celler Testning Forarbejdning

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling.

Læs mere

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark 134 ORIGINALARTIKEL Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark Epidemiologiske og psykosociale aspekter* LONE SCHMIDT REPRODUKTIV SUNDHED Begrebet reproduktiv sundhed er defineret af FN:»Reproductive

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Ufrivillig barnløshed

Ufrivillig barnløshed Ufrivillig barnløshed Denne folder er udarbejdet af: Ferring Lægemidler A/S i samarbejde med Anders Nyboe Andersen, professor, klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet, København Indhold Indledning

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Reagensglasbehandling (IVF)

Reagensglasbehandling (IVF) Reagensglasbehandling (IVF) Hvornår kan der tilbydes IVF behandling. Når kvinden har lukkede eller beskadigede æggeledere, som følge af underlivs- eller blindtarmsbetændelse, tidligere kejsersnit eller

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring)

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) J. Nr. 3-7010-10/2/PSJ Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) INDHOLD Indledning... 1 Kapitel 1: Tilbud om behandling...

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Kræft og infertilitet VIDENSKAB 2455

Kræft og infertilitet VIDENSKAB 2455 VIDENSKAB 2455 klamydiainfektion. Derfor må en væsentlig kreativitet tages i anvendelse, hvis man skal komme videre i forståelsen af sammenhængen mellem klamydia og infertilitet f.eks. ved anvendelse af

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Fertilitetsklinikken Trianglen Information om IVF ICSI TESA Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF

Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF Medicinsk Teknologivurdering Puljeprojekter 2001; 1 (1) Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk

Læs mere

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling)

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket barnløshed. Det er hensigten at give en vejledning

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING?

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Æg og sæd - med eller uden afsender

Æg og sæd - med eller uden afsender Nr. 18 maj 2004 Æg og sæd - med eller uden afsender Børn har ret til at kende ophav > Sverige: Anonymitet ophævet > Danmark mangler ægdonorer > Når et barn bliver født, skal der så et til- og frakort på

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Ovariel stimulering og IVF princip. P Humaidan Fertilitetsklinikken, Skive og Faculty of Health Aarhus Universitet Odense Januar 2014

Ovariel stimulering og IVF princip. P Humaidan Fertilitetsklinikken, Skive og Faculty of Health Aarhus Universitet Odense Januar 2014 Ovariel stimulering og IVF princip P Humaidan Fertilitetsklinikken, Skive og Faculty of Health Aarhus Universitet Odense Januar 2014 The hypothalamus pituitary ovarian axis Natural menstrual cycle Speroff

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik uden ventetid. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning Side 1 af 10 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark Aktiviteter Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere