RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011"

Transkript

1 INDLEDNING Året 2011 har været et atypisk år for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fra 1.januar og resten af 2011 havde vi brugerbetaling på fertilitetsbehandling i Danmark. Dette havde en række konsekvenser herunder en reduktion på ~20 % i samlet antal af behandlinger, hvilket er på linje med konsekvenserne for fertilitetsbehandling i den offentlige sektor i det øvrige Danmark. RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Klinikken gennemførte 1012 IVF og ICSI behandlinger, 363 FER behandlinger og i alt 546 inseminationsbehandlinger. Som resultat af disse er der i alt etableret 556 graviditeter, og disse forventes at resultere i 400 fødsler. Derudover forventes 81 fødsler efter behandling for habituel abort. Klinikken har i 2011 desuden udført 236 behandlinger med henholdsvis Præimplantations Genetisk Diagnostik (PGD), behandling af HIV og hepatitis B og C positive og ægdonation. Videnskabeligt har klinikken i 2011 publiceret i alt 25 arbejder, se liste sidst i rapporten. Fertilitetsbevarelse via kryopræservering af ovarievæv, som foretages af Reproduktionsbiologisk Laboratorium i et samarbejde med Fertilitetsklinikken og Gynækologisk afdeling, fortsættes og der er her udviklet et godt samarbejde mellem Fertilitetsklinikkerne Skejby, Odense og Rigshospitalet og Reproduktionsbiologisk laboratorium. ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 Rigshospitalets Fertilitetsklinik har i mange år samarbejdet med Fertilitetsklinikken på Hillerød sygehus og vi har sammen igen i 2011 opnået gode resultater. Som noget nyt har Fertilitetsklinikken i 2011 fået mulighed for at tilbyde fertilitetskirurgi i et samarbejde med overlæge Anette Tønnes Pedersen fra gynækologisk klinik. Endvidere har klinikken etableret Fertilitetsrådgivningen som er eksternt finansieret og på forsøgsbasis tilbyder par, såvel som enlige, at få en vurdering og undersøgelse af deres fertilitet, samt vejledning omkring, hvad man selv kan gøre for at bevare din fertilitet bedst muligt Endelig har laboratorieleder og seniorforsker Søren Ziebe i 2011 overtaget posten som klinikchef i Rigshospitalets Fertilitetsklinik efter Anders Nyboe Andersen som fortsætter i klinikken som professor.

2 FUNKTIONSOMRÅDER Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling men derudover en vis udredning. Fertilitetsklinikken forestår flere behandlingstyper, hvoraf de væsentligste behandlinger er: 1. IVF behandling. 2. ICSI behandling 3. Behandling med nedfrosne embryoner (FER) 4. Intrauterin insemination med mandens sæd (IUI H) og donorsæd (IUI D) 5. Præimplantations genetisk diagnostik (PGD) 6. Ægdonation 7. Assisteret befrugtning hos HIV og hepatitis positive 8. Kryopræservering af ovarievæv forud for behandling af malign sygdom. 9. Udredning og behandling for habituel abort 10. Fertilitetskirurgi og relevant gynækologisk endokrinologi PERSONALE Akademisk personale Klinikchef, dr.med. Søren Ziebe Professor, dr.med. Anders Nyboe Andersen Overlæge Anne Loft Overlæge dr.med. Ole Bjarne Christiansen Overlæge ph.d. Elisabeth Larsen Overlæge dr.med. Anja Pinborg (+ vagtarbejde gyn obstet klinikker) Overlæge ph.d. Anette Tønnes Pedersen (formelt ansat i Gynækologisk Klinik) Afdelingslæge Susanne Bangsbøll Afdelingslæge Elisabeth Carlsen (60 % deltidsansat) Afdelingslæge Ph.d. Kirsten T Schmidt (50 % eksternt forskningslønnet) Afdelingslæge Negjyp Sopa (+ vagtarbejde gyn obstet klinikker) Biolog Ph.d. Fieneke Lemmen Afdelingssygeplejerske Inge Rose Jørgensen Normering, Sypeplejersker 7.5 fuldtidsstillinger Normering, Bioanalytikere 8 fuldtidsstillinger Normering, Sekretærer 3.4 fuldtidsstillinger Ph.d. studerende Læge Anna Karina Henningsen Læge Janne Gasseholm Bendtsen Læge Mette Petri Lauritsen Læge Lea Thuesen Læge Astrid Kolte BUDGET I 2011 var klinikkens budget 22 millioner. Klinikken havde derudover et fonds finansieret budget som har lønnet ph.d. studerende og 1½ sygeplejerske (study nurses), samt Fertilitetsrådgivningens personale. FERTILITETSKLINIKKENS "ÅRSRESULTAT" BEHANDLINGER ANTAL GRAVIDE FORVENTET ANTAL FØDSLER ANTAL BØRN IVF ICSI ICSI med TESA PRÆIMPLANTATORISK GENETISK DIAGNOSTIK HIV HEPATITIS B/C positive FRYSNING OPTØNING ÆGDONATION INTRAUTERIN INSEMINATION HOMOLOG (IUI H) DONOR (IUI D) HIV HEPATITIS B/C positive ANDRE BEHANDLINGER ABORTUS HABITUALIS SPONTANT GRAVIDE I ALT

3 ALDERSFORDELING PATIENTER IVF og ICSI samt ICSI /TESA Aldersgrupper IVF ICSI 1 < 30 år 91 (16 %) 123 (26 %) 30 < 35 år 204 (36 %) 167 (35 %) 35 < 40 år 264 (46 %) 187 (39 %) fyldt 40 9 (2 %) 8 (2 %) Antal startede behandlinger ICSI BEHANDLING Kriterierne for behandlingen har været stærkt nedsat sædkvalitet hos manden eller uforklaret manglende fertilisering ved tidligere IVF behandling. Antal behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % IVF BEHANDLING Kriterierne for denne behandling var i 2011 uændret i forhold til tidligere: At det er medicinsk rimeligt at foretage behandlingen. At kvinden ikke er fyldt 40 år ved behandling. Fast etableret parforhold. Ingen fælles børn i hjemmet. Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 111 enkeltfødsler, 14 tvillingefødsler og 1 trillingefødsel (sidstnævnte forventes reduceret) Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 91 enkeltfødsler og 12 tvillingefødsler. Generelt er resultaterne for IVF og ICSI steget med en enkelt procent i 2011 sammenlignet med Tvillingehyppigheden er % efter henholdsvis IVF og ICSI. Dette må betragtes som tilfredsstillende. BEHANDLING MED NEDFROSNE ÆG Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 55 enkeltfødsler og 7 tvillingefødsler. ICSI MED TESA Mikroinsemination med anvendelse af testikulær aspireret sæd udførtes i 43 behandlinger. 34 fik oplagt embryoner og 12 opnåede graviditet, hvoraf 5 var med levedygtig graviditet, svarende til 12 % levedygtig graviditet per behandling.

4 INTRAUTERIN INSEMINATION MED MANDENS SÆD (IUI H) Behandlingen tilbydes par med: Uforklaret infertilitet. Let til moderat nedsat sædkvalitet hos manden. Ægløsningsforstyrrelser hos kvinden. "Kombinations infertilitet" med såvel mandlig som kvindelig faktor. Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 43 enkelt fødsler, 5 tvillingefødsler og 1 trillingefødsel ( sidstnævnte forventes reduceret) Behandlingsresultaterne ved IUI H har været tilfredsstillende i 2011,og tvillingehyppigheden svarende til det vanlige. Der tilbydes i reglen op til 3 IUI H behandlinger. Herefter overgår parret direkte til IVF eller ICSI. INTRAUTERIN INSEMINATION MED DONORSÆD (IUI D) Trods etableringen af ICSI anvendes stadig behandling med insemination af sæd fra anonym sæddonor dels som primær behandling, dels som en behandlingsmulighed hvis ICSI ikke medfører den ønskede graviditet. Derudover er der i 2011 gennemført mange behandlinger af enlige eller lesbiske, efter at loven ændredes i Antal behandlingscykler % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % Der forventes 28 enkelt fødsler og 2 tvillingefødsler LABORATORIEDATA Antal behandlinger (Kun IVF og ICSI) 969 Antal aspirationer 937 Antal transfereringer 757 Antal oocytter aspireret, (gennemsnit) 6841 (7,3) Antal oocytter delt 3436 (50 %) Antal embryoner transfereret, (gennemsnit) 1080 (1.43) Antal embryoner cryopræserveret 1181 Manglende transferering 19,2 % Implantationsrate BEHANDLING AF HIV HEPATITIS B/C POSITIVE 28 % (IVF) 25 % (ICSI) I 2011 har vi udført 65 inseminations behandlinger. Af disse blev 4 gravide. I 2011 har vi udført 79 IVF/ICSI behandlinger med 60 ægoplægninger. Af disse blev 15 gravide og 10 er afsluttet med levedygtig graviditet (13 % per påbegyndt behandling). FERTILITETSBEVARING På fertilitetsklinikken ser vi årligt mange piger og unge kvinder, som skal i behandling for en kræftsygdom eller en anden aggressiv lidelse, som medfører behandling med kemoterapi og/eller stråleterapi. Dette kan ødelægge deres æg og dermed medføre infertilitet og for tidlig overgangsalder. For at undgå dette kan man forud for behandlingen nedfryse ovarievæv eller tilbyde IVF med henblik på nedfrysning af befrugtede eller ubefrugtede æg. Nedfrysning af ovarievæv foregår på Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet og i alt er der siden 1999 nedfrosset væv fra 541 patienter, heraf 65 i Derudover har vi i 2011 nedfrosset befrugtede æg fra 4 kræftpatienter og ubefrugtede æg fra yderligere 4 kræftpatienter.

5 PRÆIMPLANTATIONS GENETISK DIAGNOSTIK Klinikken har i 2011 foretaget 79 PGD behandlingsforløb med 69 ægudtagninger, 52 ægoplægninger og med opnåelse af 11 positive graviditetstests og 7 kliniske levedygtige graviditeter (8,9 % per påbegyndt cyklus, 13,4 % per transferering). ÆGDONATION SAMARBEJDE MED FERTILITETSKLINIKKEN PÅ HILLERØD SYGEHUS Fertilitetsklinikken på Hillerød sygehus og Rigshospitalets fertilitetsklinik har gennem mange år samarbejdet således, at behandling frem til tidspunkt for ægudtagning forgår på i Hillerød mens ægudtagning, oplægning og FER behandlinger foregår på Rigshospitalet. Nedenstående tabel viser den delmængde af Rigshospitalets fertilitetskliniks samle behandlinger der udføres i samarbejde med Hillerød. I 2011 donerede 7 kvinder æg. Dette førte til 13 ægdonationsbehandlinger. 11 fik oplagt embryoner som resulterede i 4 gravide og alle opnåede en levedygtig graviditet. Donorerne var alene de såkaldte fertile donorer, dvs. kvinder med normal fertilitet der ønsker at donere æg. Der blev ikke doneret æg i 2011 via såkaldt egg sharing, dvs. par der er i IVF/ICSI behandling som beslutter at donere et antal æg i deres egen behandlingscyklus. IVF/ICSI BEHANDLING Antal påbegyndte behandlingscykler % Antal ægudtagninger % Antal ægoplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge % FER BEHANDLINGER Antal optøninger % Antal oplægninger % Antal gravide (positiv hcg) % Antal fortsat gravide >8 uge %

6 ABORTUS HABITUALIS EHHEDEN Klinikken modtager fortsat henvisninger fra hele landet. fra 2010 til 2011 er antallet af nyhenviste patienter let faldende fra 195 til 185 bl.a. fordi Rigshospitalet ikke længere tillader os at modtage selvbetalende patienter fra udlandet. Som tidligere foretages udredning og behandling så evidensbaseret som muligt. Kun faktorer med bevist prognostisk betydning undersøges. Ved en skønnet spontanprognose >50 % og normal fertilitet støttes patienterne i et yderligere graviditetsforsøg uden anden intervention end gentagne målinger af serum hcg og ultralydsskanninger (benævnt Tender Loving Care = TLC). Hvis spontanprognosen skønnes < 50% eller, hvis der er samtidig subfertilitet, tilbydes immunmodulatorisk behandling med intravenøs immunglobulin (IvIg) og prednison, progesteron eller heparinbehandling. I august 2008 påbegyndtes et placebokontrolleret studie af effekten af IvIg til kvinder med sekundær abortus habitualis og mindst fire tidligere spontanaborter og pr. 1. april, 2012 er 54 patienter inkluderet i dette. Patienter med både abortus habitualis og et samtidigt subfertilitets/infertilitetsproblem udgør fortsat mere end en tredjedel af vores patienter. Til disse er der givet en del behandlinger før og i forbindelse med insemination eller embryotransferering. Nøgletal for aktivitet i 2011 Antal Nyhenviste patienter 185 Konsultationer 1382 (heraf 717 med IvIg infusion) Telefonkonsultationer ca Nøgletal angående fødte børn i 2011 Status Antal fødsler Antal børn* Raske levendefødte Dødfødsler 1 Syge levendefødte 2 ** *Data baseret på returnerede spørgeskemaer og er således minimumstal ** En lungearteriestenose og en nyrearteriestenose UNDERVISNING Afdelingen deltager i studenterundervisning, træning af yngre læger i transvaginal ultralydsskanning samt korte studieophold for læger under speciallægeuddannelsen. I 2011 har vi afholdt fire afteninformationsmøder for nyhenviste patienter. Parrene er som følge heraf ved første konsultation velorienterede, hvilket afkorter konsultationstiden i betydelig grad. I 2011 har sygeplejerske Lisbeth Egestad, som har været tilknyttet abortus habitualis klinikken siden dens opstart, forladt klinikken for at søge nye udfordringer. I stedet er sygeplejerske Karen Kirschheimer blevet ansat med tjeneste både i fertilitetsklinikken og abortus habitualis klinikken, og sygeplejerske Louise Lunøe er samtidig overgået til ansættelse på fuld tid i abortus habitualis klinikken.

7 VIDENSKABELIG AKTIVITET FERTILITETSKLINIKKEN PUBLIKATIONSLISTE Yding Andersen C, Bungum L, Nyboe Andersen A, Humaidan P. Preovulatory progesterone concentration associates significantly to follicle number and LH concentration but not to pregnancy rate. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(2): van Oppenraaij RHF, Jauniaux E, Christiansen OB, Horcajadas JA, Farquharson RG, Exalto N et al. Predicting adverse obstetric outcome after early pregnancy events and complications: a review. Human Reproduction Update. 2011;15(4): Schmidt KT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Dueholm M et al. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in 12 women with chemotherapy induced premature ovarian failure: the Danish experience. Fertility and sterility feb 1;95(2): Ziebe S, Schmidt L, Erb K, Pinborg AB. Danskernes holdning til offentlig barnløshedsbehandling. Ugeskrift for læger. 2011;173: Schmidt KLT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Andersen CY. Letter to the editor: Reply of the authors. Fertility and Sterility jun;95(7) 8. Pinborg AB, Gaarslev C, Hougaard CO, Andersen AN, Andersen PK, Boivin J et al. Influence of female bodyweight on IVF outcome: a longitudinal multicentre cohort study of 487 infertile couples. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(4): Nyboe Andersen A, Carlsen E, Loft A. Trends in the use of intracytoplasmatic sperm injection marked variability between countries. Human Reproduction Update. 2011;14(6): Nielsen HS. Secondary recurrent miscarriage and H Y immunity. Human Reproduction Update apr Mortensen LH, Nielsen HS, Cnattingius S, Andersen AN. Sex of the First born and Risk of Preterm Birth in the Subsequent Pregnancy. Epidemiology (Cambridge, Mass.) maj 1;22(3): la Cour Freiesleben N, Gerds TA, Forman JL, Silver JD, Andersen AN, Popovic Todorovic B. Risk charts to identify low and excessive responders among firstcycle IVF/ICSI standard patients. Reproductive BioMedicine Online jan 1;22(1): Kolte AM, Nielsen HS, Moltke I, Degn B, Pedersen B, Sunde LEM et al. A genome wide scan in affected sib pairs with idiopathic recurrent miscarriage suggests genetic linkage. Molecular Human Reproduction jan Rosendahl M, Schmidt KT, Ernst E, Rasmussen PE, Loft A, Byskov AG et al. Cryopreservation of ovarian tissue for a decade in Denmark: a view of the technique. Reproductive BioMedicine Online feb 1;22(2): Rosendahl M, Timmermans Wielenga V, Nedergaard L, Kristensen SG, Ernst E, Rasmussen PE et al. Cryopreservation of ovarian tissue for fertility preservation: no evidence of malignant cell contamination in ovarian tissue from patients with breast cancer. Fertility and sterility jan 11

8 14. Henningsen AA, Pinborg AB, Lidegaard O, Vestergaard C, Forman JL, Andersen AN. Perinatal outcome of singleton siblings born after assisted reproductive technology and spontaneous conception: Danish national sibling cohort study. Fertility and sterility mar 1;95(3): Henningsen AA, Romundstad LB, Gissler M, Nygren K, Lidegaard O, Skjaerven R et al. Infant and maternal health monitoring using a combined Nordic database on ART and safety. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Supplement apr Harton GL, Magli MC, Lundin K, Montag M, Lemmen JG, Harper JC et al. ESHRE PGD Consortium/Embryology Special Interest Group best practice guidelines for polar body and embryo biopsy for preimplantation genetic diagnosis/screening (PGD/PGS). Human Reproduction. 2011;26(1): Grøndahl ML, Nielsen ME, Dal Canto MB, Fadini R, Rasmussen IA, Westergaard LG et al. Anti Müllerian hormone remains highly expressed in human cumulus cells during the final stages of folliculogenesis. Reproductive BioMedicine Online apr 1;22(4): Christiansen OB, Larsen EC, Husth M, Pedersen B. Intravenous immunoglobulin and recurrent miscarriage. Fertility and sterility mar Bentin Ley U, Lindhard A, Ravn V, Islin H, Sørensen S. Glycodelin in endometrial flushing fluid and endometrial biopsies from infertile and fertile women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2011;156(1): Arce Saez J, Balen A, Platteau P, Pettersson G, Andersen AN. Mid luteal progesterone concentrations are associated with live birth rates during ovulation induction. Reproductive BioMedicine Online jan Andersen AN. Lack of association between endogenous LH and pregnancy in GnRH antagonist cycles. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23: Andersen AN, Witjes H, Gordon K, Mannaerts B, Xpect investigators. Predictive factors of ovarian response and clinical outcome after IVF/ICSI following a rfsh/gnrh antagonist protocol with or without oral contraceptive pre treatment. Human Reproduction. 2011;26(12): Fedder J, Erb K, Humaidan P, Maigaard S, Gabrielsen A, Pedersen B et al. Prenatal diagnostics in TESA/PESA pregnancies in Denmark : a shift from invasive procedures to nuchal translucency examination. Systems Biology in Reproductive Medicine. 2011;57(5): Connolly MP, Postma MJ, Crespi S, Andersen AN, Ziebe S. The long term fiscal impact of funding cuts to Danish public fertility clinics. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23(7): Christiansen OB, Steffensen RN, Nielsen HS. Anti HY responses in pregnancy disorders. American Journal of Reproductive Immunology Online. 2011;66 Suppl 1:

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne

Læs mere

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark 134 ORIGINALARTIKEL Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark Epidemiologiske og psykosociale aspekter* LONE SCHMIDT REPRODUKTIV SUNDHED Begrebet reproduktiv sundhed er defineret af FN:»Reproductive

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Ufrivillig barnløshed

Ufrivillig barnløshed Ufrivillig barnløshed Denne folder er udarbejdet af: Ferring Lægemidler A/S i samarbejde med Anders Nyboe Andersen, professor, klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet, København Indhold Indledning

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 5 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Mindeord Torsten Sørensen 8 28. og sidste afsnit af den Saxtorphske

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1 Januar Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe 8 Medicinskhistorisk Quiz

Læs mere

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING?

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Titel Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Forfattere Navn: Mubeena Aziz Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Hillerød Navn: Pia erthelsen Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Kolding Navn: Heidi Christiansen

Læs mere