Studieplan for modul 7 Erg514

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for modul 7 Erg514"

Transkript

1 Lektionsnummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 1 Ergoterapi Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 K2 2 Ergoterapi Introduktion til studieopgave 1 - en borger med en Gruppedannelse 3 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 1 Udveksling og kortlægning af viden, erfaringer og værdier Studieaktiviteter for modul 7 Undervisning 1 Se beskrivelse af 1, modul Ergoterapi Læringsmål og samarbejdsaftale Individuel studieplan 1 Psykiatri Introduktion til sygdomslære og videostramet undervisning 6 Ergoterapi Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i psykiatrien Tema: Personlighedsforstyrrelser; herunder selvskadende adfærd, suicidal adfærd og hverdagsliv Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Kap. 21 og 21.1 Jacobsen, H. og Sørensen K. (2013): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne med psykiatriske problemstillinger inden for hospitals- og socialpsykiatrien. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 18 Coping ved hjælp af cutting fra Møhl 2006: At skære smerten bort. Kap 8, side "Psykologiske forklaringer på selvskadende adfærd" fra Møhl 2006: At skære smerten bort. Kap 9, side Psykiatri Personlighedsforstyrrelser Ætiologi, diagnostiske kriterier, symptomer, årsagssammenhænge, behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 11 side og Kap. 10 Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 21 Video Powerpoint 6 Selvskadende adfærd Usikker identitet, cutting og selvskadende adfærd: tegn, årsagssammenhænge, behandlingsmetoder 7 Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med en Munksgaard Danmark Kap. 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 og 21.1 Brandt Å. og Petersen L. F. (2013): Ergoterapeutisk undersøgelse. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 9 Side 1 af 10

2 1 Videnskabsteori Videnskabsteoretiske retninger Interview og observation i forskningssammenhæng Grundlæggende elementer Dalland O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter Kap. 7 og 8 8 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsproblemer, aktivitetsmønstre, aktivitetsbalance og ressourcer relateret til borgere med en 10 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention DAT - Dialektisk AdfærdsTerapi som metode til r Munksgaard Danmark Kap. 11, 19, 19.1, 20, 20.1, 21 og 21.1 Unruh, Anita M. (2004) So what do you do Occupation and the construction of identity Arendt, Mikkel & Nicole K. Rosenberg (2012) Kognitiv terapi Nyeste udvikling 1. udg. 1. opl. Hans Reitzels forlag. Kap. 19 Mentalisering 4 Psykiatri Selvmord og selvmordsforsøg Risikofaktorer, intentionsgrad (dødsønske, graden af planlægning), metode Eizirik, M & Fonagy, P (2009) Mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder - an overview Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Video og powerpoint 3 Danmark Kap. 12 Se undervisningsvideoer på Fronter 22 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Den professionelle rolle i relation til en borger med en Brugerinvolvering og relation mellem borger og professionel Den virksomme relation Munksgaard Danmark Kap. 5 Det relationelle forhold mellem patient og professionel Lokaliseres på: onelle%20forhold%20mellem%20patient%20og%20professionel_2.pdf 9 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Mål og handleplaner Brugerindflydelse Munksgaard Danmark Kap.11 Siegert et al (2004) Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation Fortmeier, S. & Thanning, G. (2003) Set med patientens øjne, Kap Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Behandlingsprincipper Ergoterapeutiske: Klientcentrering Tværfaglige: Personlighedsstruktur Jeg-støttende terapi Townsend E. A. og Polatajko, H. J (2008) Menneskelig aktivitet II.1. udgave 2. oplag, Munksgaard Danmark, København. Kap. 4 Strand, L. (2006) Fra kaos mod samling, mestring og helhed psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter 1. udg. 12. opl. Munksgaard Danmark Kap. 4 og kap. 7 Askland og Sataøen (2011): Kapitel 3 s og kap 4. s (Repetition fra kompendie på modul 1) Townsend, E. (Red) (2002) Klientcentreret praksis side Side 2 af 10

3 12 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 2 Forberedelse af undersøgelse Se beskrivelse af 1, modul Psykiatri Angsttilstande Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) 13 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Sanseintegration i relation til borgere med r Visualisering og mindfulness Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 8 Munksgaard Danmark Kap. 19 Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap og 13.2 Arendt, Mikkel & Nicole K. Rosenberg (2012) Kognitiv terapi Nyeste udvikling 1. udg. 1. opl. Hans Reitzels forlag. Kap. 20 Video og powerpoint 4 14 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 3 Afvikling af undersøgelse Se beskrivelse af 1, modul 7 Hold 1 KISO Hold 2 BRSB 3 2 Videnskabsteori Søgning og vurdering af ergoterapirelevant forskning I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap Psykiatri Belastningsrelaterede, dissociative og Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Video og powerpoint somatoforme samt relaterede tilstande Danmark Kap. 9 + side Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og Munksgaard Danmark Kap 21 kontraindikationer) Forsvarsmekanismer 15 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Grupper og gruppeintervention relateret til borgere med en Heap, K (2000), Gruppemetode indenfor social og sundhedsområdet Nordisk Forlag København s og Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 4 Opsamling på undersøgelsen Upload på Fronter Se beskrivelse af 1, modul 7 3 Side 3 af 10

4 17 Ergoterapi Velfærdssamfundet - demokrati, medborgerskab og den aktive borger Den frivillige sektors rolle i velfærdssamfundet, herunder i psykiatrien Medborgerskab og civilsamfundet Empowerment Borgerens rettigheder og pligter i et velfærdssamfund Definition af den frivillige sektor i Danmark. Lokaliseres på: BahUKEwjVtt6l27LIAhVC3iwKHS8MC5w&url=http%3A%2F%2Fwww.frivillighed.dk%2FW ebnodes%2fda%2fpublikationer%2ffrivillighedsunders%25f8gelsen%2fdefinition%2baf %2Bden%2Bfrivillige%2Bsektor%2Bi%2BDanmark%2FDefinition%2Baf%2Bden%2Bfrivillig e%2bsektor%2bi%2bdanmark%2b2005.pdf&usg=afqjcnfbe35bp4vrqvw-te8shpfanwadq&sig2=itwurcrju8ojdmfh6eyjeq 19 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 5 Præsentation af de indsamlede data - 1. lektion med underviser Se beskrivelse af 1, modul 7 Hold 1 F1.01 Hold 2 L Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 6 Afvikling af undersøgelse 2 7 Psykiatri Psykiske lidelser og misbrug Alkohol og psykoaktive stoffer Se beskrivelse af 1, modul 7 2 Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 5 Video og powerpoint 3 28 Ergoterapiteori Studiedag 6 23 Ergoterapi og psykiatri Ergoterapi og psykiatri Opsamling på video Jacobsen, H. og Sørensen K. (2013): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne med psykiatriske problemstillinger inden for hospitals- og socialpsykiatrien. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 18 Munksgaard Danmark Kap. 19, 19.1, 20, 20.1, 21 og 21.1 Undervisning 4 20 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsanalyse Skabende aktiviteter Bundgaard, K.M. og Von Bülow, C. (2013): Aktivitetsanalyse i ergoterapi. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 11 Gunnarson, Birgitta m.fl. (2006) The tree Theme Method in Psychosocial Occupational Therapy Genvej til sindet. Lokaliseres på: _Skabendeudtryk/ergoterapeuten_03_2010-skabende_udtryksformer.pdf Side 4 af 10

5 18 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Kontakt og konflikt Konfliktadfærd og konflikthåndtering Teknikker og metoder til at tackle konflikter, der kan opstå i mødet mellem mennesker Vold og truende adfærd på arbejdspladsen Politik for håndtering af vold og truende adfærd på arbejdspladsen Hammerich, Else & Kirsten Frydensberg (2010) At forstå konflikter Kap. 2 Hammerich, Else & Kirsten Frydensberg (2010) At møde konflikter Kap. 3 Vold på skoleskemaet. Lokaliseres på: _Skabendeudtryk/ergoterapeuten_03_2010-skabende_udtryksformer.pdf Vold en faglig udfordring. Lokaliseres på: 24 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data 26 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data med 1 lektion vejledning pr gruppe 27 Ergoterapi 1 - en borger med en Se beskrivelse af 1, modul 7 2 Se beskrivelse af 1, modul 7 Vejledningsplan kan hentes via fronter Åben rådgivning 1 4 Se beskrivelse af 1, modul 7 7 Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data Det skriftlige produkt afleveres på Fronter 29 Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 8 Mundtlig formidling og feedback Se beskrivelse af 1, modul 7 Hold 1 D1.03 Hold 2 F L Ergoterapi 1 - en borger med en Trin 9 Efterrefleksion 31 Ergoterapi Afrunding af det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i psykiatrien Tema: Personlighedsforstyrrelser Se beskrivelse af studieopgave 1, modul Ergoterapi Introduktion til modulprøven Studieaktiviteter for modul 7 Undervisning 1 Side 5 af 10

6 33 Ergoterapi Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i somatikken Patologi/medicin, Reumatologi & Cancer ETF 1. udg Ergoterapi og mennesker med kræft - rehabilitering og palliativ indsats. Tilgængelig fra: pi_og_mennesker_med_kraeft.pdf Keizer, Hjørdis (2011) At leve med KOL I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) (2011) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Fortmeier, Susanne & Gitte Thanning (2003) Set med patientens øjne FADL's forlag, 2. udgave, Kap. 8 s Repeter evt. fra modul 4: Brandt, Madsen & Peoples (Red) (2013) Kap. 19 ( at muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne - somatisk behandling og rehabilitering) 34 Ergoterapi Introduktion til studieopgave 2 - en borger med en somatisk lidelse (KOL, gigt, cancer) 35 Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 1 Udveksling og kortlægning af viden, erfaringer og værdier Se beskrivelse af 2, modul 7 Undervisning 1 Se beskrivelse af 2, modul Ergoterapi Læringsmål og samarbejdsaftale Individuel studieplan Se dokument om "individuel studieplan" på Fronter 2 37 Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med KOL Hylle, Malene Juul (2011) KOL og ergoterapi I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Kap. 22 Lange P og Martinez G (2011) Motion og fysisk træning I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Kap.15 Chan, Sam Chi Chung (2004) Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Engagement in Occupation. The American Journal of Occupational Therapy, 2004; volume 58, number 4, s Side 6 af 10

7 38 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Relateret til borgere med KOL Orientering i: National Klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL med særligt fokus på s Tilgængelig fra: 288EC535.ashx Davidsen-Nielsen M (2011) KOL og skam I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Kvalitetsudvikling i det ambulante KOL-skoleforløb Lokaliseres på: 2008_side36-38.pdf Ergoterapi og lungesygdom Lokaliseres på: 2011_s36-38.pdf Ergoterapeuter har en plads i rehabiliteringen af KOL-patienter Lokaliseres på: 1 Sygdomslære Medicin og patologi Medicinsk terminologi/undersøgelse/specialer: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2010:s Lungesygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2010: s , , Karsygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2010: s Video og powerpoint 6 39 Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med gigt Danneskiold-Samsøe, B et al. (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard: s Orienter jer i: SST (2002) Leddegigt - medicinsk teknologivurdering af diagnostik og behandling. Lokaliseres på: 1 Fysiologi - del 1 Opbygning af CNS Schibye og Klausen (2005): s , 84 (ny udg. S , 85-94) Kristensen og Nielsen (2011): kap. 1 og 2 2 Sygdomslære Medicin og patologi Hjertesygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2010: s Endokrine sygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2010: s Video og powerpoint 3 Mave/tarm sygdomme og leversygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2010: s , Fysiologi - del 2 Sensoriske baner og centre i CNS Motorisk funktion, motoriske baner og centre i CNS Schibye og Klausen (2005): s , (Ny udg. S , ) Side 7 af 10

8 40 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Mål og handleplaner Brugerindflydelse fra modul 4. Repetere: Siegert, Richard, J. & William J. Taylor (2004) Theoretical aspects of goalsetting and motivation in rehabilitation. I: Disability and Rehabilitation, 2004, vol.26, no.1, s Fysiologi - del 3 Neuromuskulær kontrol Schibye og Klausen (2005): s (ny udg. S ) 41 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Orienter jer i: Ballegaard, S. et al (2012) Hjemmeteknologi til borgere med KOL. Velfærdsteknologi relateret til borgere Tilgængelig fra: med KOL, gigt og cancer Hansen, J (2013) Hvad er velfærdsteknologi og hvilke typer velfærdsteknologi findes der? I: Fredskilde (red.) Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet. Gads Forlag, 1. udgave Hasse, C & Wallace, J(2014) Omsorgsteknologier. I: Huniche & Olesen (red.) Teknologi I sundhedspraksis, Munksgaard, 1. udgave Supplerende: Orienter jer i: KL (2014) Udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne. Tilgængelig fra: ommunerne_bas.pdf 4 Fysiologi - del 4 Hjernenerverne Det autonome nervesystem Budowick et al. (1993): s Schibye og Klausen (2005): s (ny udg. s ) 43 Ergoterapi og medicin og patologi Ergoterapi og medicin og patologi Opsamling på video 44 Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 2 Forberedelse af undersøgelse Se beskrivelse af 2, modul 7 Stuideopgave 3 42 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Relateret til borgere med gigt Danneskiold-Samsøe, B et.al. (2002) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter.: s , , LEDDEGIGT medicinsk teknologivurdering af diagnostik og behandling s Lokalieres på: 3 Sygdomslære Reumatologi Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010): s , & Side 8 af 10

9 5 Fysiologi - del 5 Karrenes opbygning og funktion Hjernens blodforsyning og ventrikelsystem Schibye og Klausen (2005): s (ny udg. s ) Schibye og Klausen (2005): s. 45 (ny udg. s ) Schibye og Klausen (2005): s (ny udg. s ) Anatomisk atlas af Budowick et al., Gad (1993): s Fysiologi Rygmarven, ryghinderne og rygnerverne Bojsen-Møller (2006): s Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 3 Afvikling af undersøgelse Se beskrivelse af 2, modul 7 4 Sygdomslære Reumatologi Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010): s , , & Hold 1 ANKP Hold 2 KKAN 2 lokaler(praksis) Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention relateret til borgere med gigt Besøg af Patientinstruktørerne Orienter jer på gigtforeningens hjemmeside i forhold til oplysninger om behandling og tilbud. Samt læs om Patientinstruktørerne og kursusbeskrivelsen for ergoterapeutstuderende. Tilgængeligt fra: patientinstrukt%c3%b8rer Undervisning 4 47 Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 4 Opsamling på undersøgelsen Se beskrivelse af 2, modul Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 5 Præsentation af de indsamlede data - 1. lektion med underviser Se beskrivelse af 2, modul 7 Åben rådgivning Hold 1 L1.28 Hold 2 L Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 6 Undersøgelse 2 50 Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data 51 Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data med 1 lektions vejledning pr underviser 52 Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data Se beskrivelse af 2, modul 7 2 Se beskrivelse af 2, modul 7 2 Se beskrivelse af 2, modul 7 Vejledningsplan kan hentes via fronter Se beskrivelse af 2, modul 7 Det skriftlige materiale afleveres på Fronter Åben rådgivning Side 9 af 10

10 53 Ergoterapi og reumatologi Ergoterapi og reumatologi Opsamling på video 54 Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention i hospitalsregi Relateret til borgere med cancer Besøg af ergoterapeut fra OUH Lindahl-Jacobsen L et al Performance of activities of daily living among hospitalized cancer patients. Scandinavian Journal of Occupational Therapy s Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 8 Mundtlig formidling og feedback Se beskrivelse af 2, modul 7 Hold 1 L1.28 Hold 2 D Ergoterapi 2 - en borger med KOL, Trin 9 Efterrefleksion Se beskrivelse af 2, modul Sygdomslære Onkologi Basisbog i sydomslære, 2. udgave: Cancer og litteratur til cancer s , Pancreascancer s og 328, Esophagus- og ventrikelcancer s og 33-35, Colonog rektumcancer s , Hoved- halscancer s og og , Thyreoideacancer s , Tumores i CNS s , Knogle- og bløddelscancer s , Gynækologiske cancere s , Blære- og nyrecancer s , Prostatacancer s ,Testis- og peniscancer s. 106 og 117, Lungecancer s og , Mammacancer s , Hæmatologisk cancer s , Hudcancer s Video og powerpoint 8 57 Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention i kommunalt regi Relateret til borgere med cancer Besøg af ergoterapeut fra kommune 58 Ergoterapi Ergoterapi og onkologi Opsamling på video La Cour K og Cutchin M P 2013 Developing community based rehabilitation for cancer survivors: organizing for coordination and coherence in practice. BMC Healt Services Research No. 13 ETF (2010) Strategipapir. Ergoterapi og fysioterapi i den pallitative indsats samt rehabilitering af kræftpatienter. lokaliseres på: egipapir_kraeftomraadet_ pdf DAG 5 Ergoterapi Studiedag 6 Modulprøve - intern mundtlig prøve 4 undervisere 4 Lokaler Side 10 af 10

Idealstudieplan for modul 7

Idealstudieplan for modul 7 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 UV 1 1 BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 BRSB Introduktion til

Læs mere

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 + skema Undervisning 1 0-feb BRSB Introduktion til

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer K1 K UV 9.11. joge Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel og Jørgensen (013) Neurologi

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 20.0 KISO Introduktion til modul 8 Modulbeskrivelse, modul 8 + skema Undervisning 1 20.0 Læringsmål og samarbejdsaftale

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X Obligatorisk litteraturliste Vinter 0 0 Andersen IV, Lauritzen G, Stokholm G. Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. København, Munksgaard, Arendt M & Rosenberg K. N (red); Kognitiv terapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 Modul 4 ERG1 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 ovember 20 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger.

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Modulbeskrivelse Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modul 8. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt

Modul 8. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Udarbejdet

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler Dag 1 24.08.15 Introduktion til forløbet inkl. Tværprofessionel

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for hold 512 Modul 1 efterårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

FYSIOLOGI FAGBESKRIVELSE

FYSIOLOGI FAGBESKRIVELSE FYSIOLOGI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng ved at læse

Læs mere

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk Kontakt oplysninger Ledende Terapeut: Ellen Pedersen Tlf.: 7210 6056 ellen.pedersen@fredericia.dk Teamleder:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Idealstudieplan for modul 10. Hele rapporten på adressen: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/den_sunde_by.sif.pdf

Idealstudieplan for modul 10. Hele rapporten på adressen: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/den_sunde_by.sif.pdf Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 7 gren Opsamling klinisk undervisning og introduktion modul 0 modulbeskrivelse fo modul 0 Professionsdidaktiske metoder på

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger November 2014 HGN og ASBS / TRHJ

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Ergoterapeutisk intervention til en patient med en håndledsfraktur.

Ergoterapeutisk intervention til en patient med en håndledsfraktur. fagligt Af Hanne Peoples, klinisk udviklingsergoterapeut og Helle Worch Sørensen, afd. ergoterapeut. Ergoterapeutisk intervention til patient med en håndledsfraktur Ergoterapeutisk intervention til en

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS - Modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS Modulet starter i uge 6 og 35 Modulets tema Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsstilssygdomme som kredsløbslidelser,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske Sosu Trin 1 - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Omsorg og egenomsorg Side 15 Sand/falsk-opgave 1.1 Side 21 Side 21 Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen Opgave i notesbogen om

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Modul 7 Udredning og behandling

Modul 7 Udredning og behandling Modul 7 Udredning og behandling August 2015 Side 1 af 16 Modulets tema Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsstilssygdomme som kredsløbslidelser, cancer og diabetes

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for stamhold FYS 110 (hold FYS 210, FYS 310 og FYS 410)

Obligatorisk litteraturliste for stamhold FYS 110 (hold FYS 210, FYS 310 og FYS 410) Obligatorisk litteraturliste for stamhold FYS 110 (hold FYS 210, FYS 310 og FYS 410) Modul 1 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard Danmark, Kbh.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Et kvalitetssikringsprojekt

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015.

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Dagens emner Etf s Praksispulje ca. 1.5 mio. kr. Kliniske retningslinjer

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Aktivitetsfokuseret ergoterapeutisk intervention til kvinder med kronisk generaliserede smerter og fibromyalgi.

Aktivitetsfokuseret ergoterapeutisk intervention til kvinder med kronisk generaliserede smerter og fibromyalgi. Aktivitetsfokuseret ergoterapeutisk intervention til kvinder med kronisk generaliserede smerter og fibromyalgi. En sekundær analyse af et randomiseret kontrolleret studie Cecilie von Bülow, MSc OT. Kirstine

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010.

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Ergoterapifagligt udviklingsarbejde I begyndelsen af 2008 modtog

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Lektor ved ergoterapeutuddannelsen UCL Kirsten Sørensen

Lektor ved ergoterapeutuddannelsen UCL Kirsten Sørensen Lektor ved ergoterapeutuddannelsen UCL Kirsten Sørensen Når de daglige aktiviteter ikke kan udføres på den måde og med det indhold den sindslidende ønsker, kan brugeren få udbytte af ergoterapeutisk intervention

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat udarbejdet af Anne Lyhne Knudsen, AMPS FNE medlem. Anne G. Fisher, professor i Ergoterapi ved Umeå Universitet i Sverige, afholdte OTIPM workshop

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Mette Jensen Stochkendahl Seniorforsker, kiropraktor NIKKB WORK-DISABILITY PARADIGMET OG RELEVANSEN FOR KIROPRAKTORER.

Mette Jensen Stochkendahl Seniorforsker, kiropraktor NIKKB WORK-DISABILITY PARADIGMET OG RELEVANSEN FOR KIROPRAKTORER. Mette Jensen Stochkendahl Seniorforsker, kiropraktor NIKKB WORK-DISABILITY PARADIGMET OG RELEVANSEN FOR KIROPRAKTORER. INDHOLD 1) Betydning og konsekvenser af sygefravær 2) Definition af Work disability

Læs mere